Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
ONS HET JOU LIEF, LUKAS.
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS MET
MARETHA MAARTENS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 JY SE
- MY TUBE
- MY FOTO
- MY GETUIENIS
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- WAT ONS NIE IS EN DOEN NIE
- BOEKWINKEL
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST, REGISTRASIE & PASSWORDS
- VIR U GERIEF
- JURIDIESE JAZZ
- ADVERTEER BY SEKER
 SKRYFHUIS
 ENTREPRENEURSMARK
 BYBELSTUDIE
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.
 

SAKEBEGINSELS

Elkeen van ons moet persoonlik aan die voete van Jesus Christus gaan sit om die beginsels waarvolgens ons ons besigheid gaan bedryf, met Hom uit te sorteer en uit te klaar.  Elkeen van ons moet vir mekaar oor 'n tafel in 'n koffiewinkel kan sê: “Weet jy, so lyk die raamwerk van my dag as entrepreneur en inkomste-genereerder.”
 
Omdat ons almal so uniek is, sal die raamwerk waarbinne elkeen van ons leef en funksioneer, nooit 'n presiese replika van 'n ander Christen-entrepreneur se beginselraamwerk wees nie. Maar:-

 • Ons gaan dieselfde Middelpunt hê, Jesus Christus, die Seun van die lewende God, ons Verlosser.
 • Ons gaan dieselfde handboek gebruik: die Bybel, Ou en Nuwe Testament.
 • Ons gaan almal bely dat ons burgers van die Koninkryk van God is, en dat sy Koninkryk oor mense , oor die lewe in en deur Jesus Christus gaan.
 • Ons gaan almal bely dat ons niks wat goed en blywend is, uit onsself kan doen nie, dat ons in die Wingerdstok moet wees.
 • Ons gaan almal weet en bely dat ons beelddraers van God en gestuurdes van Jesus Christus is.
 • Veral gaan ons almal sê dat God Drie-enig in ons private en openbare, ons gesins-, verhoudings-, spirituele en sake-lewe verheerlik moet word.
 • Ons gaan almal bely dat die lewe in Christus nie oor neem en ontvang gaan nie, maar oor dien en gee.
 
Ek het lank gedink wat die pilare moet wees waarop ek my dag as Christen-self-inkomste-genereerder — oftewel Christen-entrepreneur— wil en moet plaas.
 
Ek het drie nommer een beginsels.  Hier is die eerste van hulle (en ons sal verder oor die ander ook gesels):   
EERSTE BEGINSEL:
Begin die dag met 'n alles-insluitende en volmaakte gebed.
 
Dié gebed het ons Leermeester en Here self vir ons gegee:
 
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
 Gee ons vandag ons daaglikse brood;
 en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
 en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. (Matteus 6:9-13.)
 
OPMERKINGS OOR HIERDIE BEGINSEL:
 • In dié wonderlike gebed erken en vereer ek God as my Vader.
 • Ek vra Hom om my so te laat dink, handel en reageer dat sy Naam nie deur my ontheilig sal word nie. 
 • Ek vra Hom om my so teenoor mense te laat optree, dat my gedrag, my gesindheid en my woorde 'n stukkie in die legkaart van God se wil vir hulle sal wees. Dat my gedrag, woorde en reaksies  die Koninkryk van God — die lewe in verbondenheid met Jesus Christus — vir hulle aantreklik en begeerlik sal maak. Dat God my iewers in sy plan met menselewens presies reg sal gebruik. En dat Hy my spesifiek ook in my besigheid so sal gebruik.
 • Ek vra my Vader om my ondergeskik en gehoorsaam te maak aan sy wil. Om myself en my idees nooit bo sy Woord te plaas nie, maar altyd ONDER sy Woord. Om my in sy wil, soos in sy Woord geopenbaar, te laat leef, of dit maklik is of nie. Om my vry te maak van my eie wil en drifte en vleeslike begeertes na kitsrykdom en die soort suksesse wat ek vir myself begeer. Om my in sy Woord, sy liefde, sy genade en sy goedheid te skool en te onderrig.
 • Ek vra my Vader om in elke opsig gedurende die dag en die spesifieke maand in my en my gesin se behoeftes te voorsien, in elkeen daarvan. Om my en my gesin goed te versorg en ons baie dankbaar te maak.
 • Ek vra my Vader om my my foute, sonde, verkeerde gesindhede en alles wat teen sy wil indruis, te vergewe.
 • Ek vra my Vader om van my 'n mens te maak wat ander vergewe en vryspreek.
 • Ek vra my Vader om my oë dwarsdeur die dag oop te maak vir versoekings, vir influisteringe van die Bose. En om my die krag te gee om die Bose in die Naam van Jesus Christus te kan weerstaan.
 
HIER VLOEI DIE OU- EN NUWE TESTAMENT SAAM
Elkeen wat hierdie gebed in diepe erns bid, is besig om te doen wat in Spreuke 3:5- 8 staan:
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.
 
Hier vloei die Ou- en Nuwe Testament volmaak ineen.
 
Hoe waar is Spreuke 3: 8 nie! Wanneer 'n mens God heel eerste vereer en as Vader erken, wanneer 'n mens dit vir jouself uitgesorteer het dat die lewe oor Hom gaan, wanneer jy al jou behoeftes  voor Hom gelê het, is die stres weg. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. En jy betree  die nuwe dag met vreugde en vrede en hoop. En sommer met baie afwagting ook.
 
SAL ONS SUKSES BEHAAL WANNEER ONS ELKE OGGEND SO BID?
Kom ons formuleer die vraag anders: Sal die Here ons seën as ons elke oggend so bid?
Die Skrif gee die antwoord:  Hy seën dié wat Hom dien, klein en groot.  (Psalm 115:13.)  En die seën wat van God af kom, is so verbysterend, so verrassend, so heilig en so lieflik dat ons verhouding met Hom daardeur verinnig, verdiep en veredel word.
 
KOM ONS PRAAT, PARTNER!
Om 'n Christen-entrepreneur te mag wees, is uitdagend. Dit is anders, heerlik en sielsverrykend. Spoedig ontdek ons dat die dinge waaroor ons met mekaar gesels, ook anders is.
Kom ons praat, vennoot. Kom ons laat dié gesprek uitkring, asof daar 'n klippie in 'n poel water val. Ek vra  vir jou, dan vra jy weer vir 'n volgende Christen-entrepreneur:
 
WAT IS DIE SEËN WAARVAN DAAR IN PSALM 115:13 GEPRAAT WORD? 
Psalm 115:3: Hy seën dié wat Hom dien, klein en groot.
 
 

Swaeltjie-tyd en Swaeltjie-feite

SWAELTJIE-TYD EN SWAELTJIE-FEITE

Gister weer swaeltjies afgeneem. Ek doen dit al vandat ons die veerlose koppies die eerste keer in die lekker mandjie-nes sien uitsteek het. Nou is die drie swaeltjies opvreetbaar oulik: donsig, ogies pikswart helder, en stroopsoet daarby. Hulle wag tjoepstil vir die koms van die mannetjie of wyfie wat kos bring, en tans is daar kos in oorvloed vlieënde miere net weer jy kyk.
 
Keer op keer terwyl ek daar met die kamera staan dink ek aan psalm 84:
Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaeltjie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here, Almagtige, my Koning en my God! Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is: hulle hou nie op om U te prys nie. Sela Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan.  Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. —Psalm 84: 2-7.
 
Hulle word so mooi groot, dié klein swaeltjies: niks ontbreek hulle nie. Hoeveel duisende, tienduisende jare sorg ons God en hulle God nie al dat daar presies op die regte tyd genoeg insekte vir hulle as voedsel beskikbaar is nie! 
Ek het vanjaar eers uitgevind dat:-

 1. die soorte swaeltjies wat modderklei-neste bou, meestal in die Ou Wêreld, (d.w.s. Asië, Europa en Afrika, kontinente aan die mens bekend voordat die Amerikas ontdek is)  voorkom, met die hoogste voorkoms in Afrika;
 2. modderklei-nesbouers monogame paartjies is;
 3. jong swaeltjies wat vir die eerste keer self 'n nessie bou, die nes gewoonlik na aan die plek bou waar hulle self grootgemaak is;
 4. die swaeltjies van die Ou Wêreld nooit op die grond of in bome na insekte soek nie. Hulle sweef in windstrome en swiep op hulle prooi af; hulle enigste jagveld is die lug, en sonder dat ons daarvan bewus is, is daar net so veel voedsel in die lug as wat daar in die see is;
 5. die keuse van die nesbouplek alles te doen het met die ekologie van die streek. In die groot gang van die natuur sal die regte insekte (want swaeltjies is voedsel-spesifiek) op die regte tyd in die lug wees;
 6. die betrokkenheid van die swaeltjie-mannetjie by die versorging van die kuikens die hoogste van alle vaderlike betrokkenheid van alle voëltjies van die Passeriformes sub-spesie is;
 7. swaeltjie-kuikens volledig hulpeloos is wanneer hulle uitbroei. Hulle is blind, veerloos en totaal weerloos. Hulle ogies gaan eers na 10 dae oop. Hulle kan net oorleef indien die ouers hulle met intensiewe sorg versorg;
 8. die ouers gewoonlik nie met een-een insek by die nes aangevlieg kom om 'n kleintjie te voed nie. Die kos wat die kleintjies so op 'n streep kry, is kragkos. Die swaeltjie-mannetjie of wyfie kom telkens met 'n bolus van tussen 10 en 100 insekte nes toe, wat sommer ook vir ons verklaar waarom die kleintjies  nou so goed gevoed en sterk daar uitsien.
 9. die swaeltjies wat nou hier by ons vertoef, Britse swaeltjies is. Hulle migrasieroete is Wes-Frankryk>oor die Pireneë> oor die ooste van Spanje>oor Marokko en die Sahara. Sommige swaeltjies volg die weskus van Afrika om die Sahara te vermy;
 10. swaeltjies 'n bietjie vet opgaar vir reserwe-energie in die gebiede waar daar min kos is, maar dat groot getalle van hulle nie die trek na warmer streke oorleef nie. Storms, voedselgebrek en uitputting eis hulle tol;
 11. swaeltjies omtrent 320 kilometer per dag teen 'n maksimum-spoed van 56 kilometer per uur vlieg.
 

THE NEED FOR BIBLICAL FRIENDSHIP

So kuier ons toe Saterdagmiddag met Kobus en Henna Kruger, vriende van ons prille jeug, klasmaats op kweekskool, susters in die geringe verdrukking van skraps leef en planne maak.
Saam met ons kuier Jesus Christus, sy plek in die middel.
Ons eet en drink, ons lag en gesels. Agterna is ons gevoed na liggaam en gees.
En so kom land die volgende skrywe toe in my e-posbus:

       
 
 
 
The Need for Biblical Friendship, by Paul Tautges

Why are friendships in the church disappearing? That was the opening question at our church’s annual men’s retreat this past weekend with Jonathan Holmes, as he taught on Forging Friendships for Life. With Jonathan’s permission, I will pass on to you some of my personal takeaways from the excellent teaching we received. I hope it will bless you too.

A quote from Tod Bolsinger set the stage: “More than any before us, an American today believes ‘I must write the script of my own life.’ The thought that such a script must be subordinated to the grand narrative of the Bible is a foreign one. Still more alarming is the idea that this surrender of our personal story to God’s story must be mediated by a community of fallen people we frankly don’t want getting in our way and meddling with our own hopes and dreams.”

Why Are Christian, Male Friendships Disappearing?

Jonathan gave us four observations about the decline of male friendships in the church.

1. We don’t understand the purpose of friendship, the original design and intention for friendship. We are relational beings since we are made in the image of the relational God. By avoiding friendship we distort the image of God in our life. Without iron-sharpening-iron relationships with brothers in Christ we will not mature in the faith and be fruitful.

2. We don’t understand that sin has affected our ability to build friendships. Like sin caused Adam and Eve to attempt to hide from God, sin causes us to hide from others.

 • Sin creates a spiritual and spatial distance from God.
 • Sin taints our motivations for pursuing friendship.
 • Sin isolates us from others and creates an environment where loneliness flourishes. It creates an environment where the "one-anothers" cannot function.
 • Sin communicates an incorrect portrait of the gospel to the unsaved world.

3. We try to build friendships around common interests, common upbringings, sexuality, etc. This is how the world builds friendships, but true, biblical friendships are rooted in our mutual relationship to Christ.

4. We don’t understand that friendship with God is the foundation for our friendships with others. If we do not know God through personal repentant faith in Jesus Christ then we are still His enemies. We must become his friends through faith in Christ as our Mediator. Attempts to build a biblical friendship with a man who is not born again, not truly a brother in Christ, will remain shallow or fail.

Thus, there is a paradox in the church:  We want friendship, but we really don’t want to do the hard work necessary to build real friendship.

Jesus, the true Friend.

It is only possible to make biblical friendships if we have first been befriended by God. Think about this from Romans 5:7-11; John 15:12-15; James 2:23. If you are not in right relationship with God then all your attempts at friendship will crumble. You first need a Savior.


OP SY SKOUERS

Op sy skouers
Een Sondag in die kerk vertel Prof. Hermie van Zyl vir ons van Blondin. Die video hieronder sê alles. Dit is nie 'n bewese feit dat Blondin wel sy ma oor die Niagra-waterval geneem het nie. Wat wel seker is, is dat sy bestuurder gewillig was om hom met sy lewe te vertrou. Maar daar was voorwaardes. Blondin het vir sy bestuurder gesê: " Ek sal jou oor die waterval neem, maar jy moet boontoe kyk, heeltyd. Jy is nie meer my bestuurder solank ons daar bo is nie. Vir die oortog moet jy Blondin word, een van hart en gees met my. As ek links swaai, moet jy links swaai. You have to sway with me. We have to cross the Niagra as one. As jy enigiets anders doen, stort ons saam na ons dood."  Sy bestuurder het gedoen wat Blondin gesê het en hulle het heen en weer oor die waterval beweeg.Jesus Christus sê: ''Ek is die Wingerdstok, julle die lote. Sonder My kan julle niks doen nie. Bly in My, soos Ek in julle.''
Vir die verhaal van ons lewe oor ons Niagra-waterval, lees Johannes 15.

 

Video: alphacourseau. YOUTUBE:http://www.youtube.com/watch?v=9H-yrfmqmGc

 

GEEN OUETEHUIS VIR MY!

GEEN OUETEHUISHUIS VIR MY NIE!

deur Barnard Knoetze.

Die klas van '63, Hoërskool Petrusburg, gee die toon aan in innovernde denke rakende die beste jare van ons lewe. Beny ons!
Hier spel Barnard die plan uit:


Geen  ouetehuis vir my!
Ons gaan in die Holiday Inn bly!
Toe ek gister navraag doen oor die koste by 'n luukse ouetehuis, kwoteer hul my R855.00 per dag.
Die Holiday Inn kwoteer, na pensioenaris- en langtermyn-afslag, net R590 per dag.
Ontbyt is ingesluit, en dan is daar nog 'n ontspannings-uur in die middag ook.
As ons dan in die Holiday Inn bly laat dit R265 per dag vir middag-en aandete in enige restaurant van ons keuse, of kamerdiens-etes.

Of dit kan vir wasgoed, fooitjies of spesiale TV-flieks gebruik word.
Plus, hul verskaf ook 'n spa, swembad, gimnasium, eetkamer, wasmasjien en droeer, die daaglikse koerant, ens.
En dan ook nog gratis tandepasta, skeermesse, sjampoo, seep en opknapper!
Gee R25 se fooitjies per dag en die hele personeel hardloop agter jou aan om jou te bedien.
Hul behandel jou soos 'n klient, en nie soos 'n pasient nie.
Ek gaan my kar verkoop, want daar's 'n busstop reg voor die voordeur onder die dak, en pensioenarisse ry verniet! Daar's boonop nog 'n gholfkarretjie wat jou gratis rond ry op die perseel as jy bietjie vars lug soek! En indien jy ander vriendelike mense wil ontmoet, neem net die bus Sondae kerk toe.

Vir afwisseling neem die heen-en-weer busdiens na die lughawe, en geniet 'n ete by die baie oulike restaurante daar. Terwyl jy daar is, vlieg sommer erens heen, anders spaar jy te veel en hoop jou geld net op.

En jy hoef ook nie vir ewig in dieselfde hotel te bly nie, jy kan van die een Inn na die ander Inn trek met dieselfde voordele.

Wil jy graag die Bahamas besoek? Holiday Inn is daar ook!
Breek die TV? Het die ligte geblaas? 'n Nuwe matras? Geen probleem, hul maak alles dadelik reg of vervang met 'n nuwe. Boonop vra hul dan nog om verskoning vir jou ongerief.

Daar's ook nog die wagte wat jou snags oppas. Elke dag loer die kamerbediende in om te hoor hoe dit gaan. As nodig bel sy sommer die ambulans, of vir AVBOB.Indien jy dalk val en jou heup of 'n arm breek, betaal Holiday Inn se versekering die mediese koste en 'n pyntoelaag. Dan opgradeer hul jou na 'n luukse suite vir die res van jou lewe!
En natuurlik is dit geen probleem as die kinders kom kuier nie. Hulle sal gereeld kom kuier, want nou word dit sommer 'n kort vakansie, veral as jy dan by Margate se Holiday Inn is. En die kleinkinders swem in die kinderpoel, waar 'n opasser na hul kyk.
Die waglys vir ordentlike ouetehuise is maande of jare lank, terwyl die Holiday Inn jou sommer vandag al sal inneem.

Waarvoor kan mens meer vra?Ek oorweeg dit ernstig om vroeer af te tree!


 

Dankie, Jesus, maar ek het niks nodig nie

Dankie, Jesus, maar ek het niks nodig nie

Ek dink ek wil ook vandag hierdie gebed bid. Huibrecht Krige van Bloemfontein se driejarige kleinkind het dit gebid.

Die gesin was besig met huisgodsdiens. Die ouer kinders het die Here gedank en vir Hom gevra wat hulle nodig het. Die jongste kind het haar beurt afgewag. Toe dit aanbreek, bid sy:
''Dankie, liewe Jesus, maar ek het vandag niks nodig nie.''

Het ek werklik enigiets meer nodig as die wete dat ek aan Jesus Christus behoort?

Wat ook al vandag gebeur, wat jy en ek ook al gaan hoor of beleef of vrees...ons het net die sekerheid nodig dat ons in Jesus Christus is.

Dankie, Here Jesus, maar ook ek het ook vandag niks verder nodig nie.

U dankbare kind.

 

PRAYER FOR RAIN AND MORE

PRAYER FOR RAIN AND MORE
 
Our Father who are in Heaven
may your holy Name be honoured;
may your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven.
Father, speak to us now and make us heed your words
in awe and humble reverence.
 
LORD, You are speaking to us, to me
as You spoke to Job out of the storm cloud:
 
Were you there when I made the world? If you know so much, tell me about it.
Who decided how large it would be?
Who stretched the measuring line over it? Do you know all the answers?
What holds up the pillars that support the earth? Who laid the cornerstone of the world?
In the dawn of that day the stars sang together, and the heavenly beings shouted for joy.
Who closed the gates to hold back the sea when it burst from the womb of the earth?
 
It was I who covered the sea with clouds and wrapped it in darkness.
I marked a boundary for the sea and kept it behind bolted gates.
I told it, "So far and no farther! Here your powerful waves must stop."
Job, have you ever in all your life commanded a day to dawn?
Have you ordered the dawn to seize the earth
and shake the wicked from their hiding places?
Daylight makes the hills and valleys stand out like the folds of a garment,
clear as the imprint of a seal on clay.
 
Have you ever visited the storerooms, where I keep the snow and the hail?
I keep them ready for times of trouble, for days of battle and war.
Have you been to the place where the sun comes up,
or the place from which the east wind blows?
Who dug a channel for the pouring rain and cleared the way for the thunderstorm?
Who makes rain fall where no one lives?
Who waters the dry and thirsty land, so that grass springs up?
Does either the rain or the dew have a father?
Who is the mother of the ice and the frost,
which turn the waters to stone and freeze the face of the sea?
Can you tie the Pleiades together or loosen the bonds that hold Orion?
Can you guide the stars season by season and direct the Big and the Little Dipper?
Do you know the laws that govern the skies, and can you make them apply to the earth?
Can you shout orders to the clouds and make them drench you with rain?
And if you command the lightning to flash, will it come to you and say, "At your service"?
Who tells the ibis when the Nile will flood, or who tells the rooster that rain will fall?
Who is wise enough to count the clouds and tilt them over to pour out the rain,
rain that hardens the dust into lumps?
Who is it that feeds the ravens when they wander about hungry,
when their young cry to me for food? — Job 38:4-14, 22-38, 41.
 
It is You, LORD,
God of the Covenant
Self-Existent and Eternal
God of Abraham, Isaac and Jacob
Our God through your Son, Jesus Christ
—it is You, LORD,
who does all of this.
 
It is You, FATHER,
who takes care of this land and watches over it throughout the year.
And we are your  children who should love You as the LORD our God
and serve You with all our heart.  (Deut 11: 12,13)
 
Heavenly Father
Forgive us the wrongs we have done:
the cruelties against others that we have contemplated
legalized, motivated and executed;
the measure of our love for You:
tepid, half-hearted and conditional at its core;  
our inconsistent interest
in your Will, your Kingdom
and the proclamation of your Name and Word.
 
It is before You, LORD,
God of the Covenant
Self-Existent and Eternal
God of Abraham, Isaac and Jacob
Our God through your Son, Jesus Christ
that we bow this day in sorrow and shame. 
 
All of us without exception
have in some way been involved with other gods.
All of us without exception
have sinned.
We deserve disaster, confusion, and trouble from You
in everything we do, until we are quickly and completely destroyed.
We deserve your punishment:
drought and scorching winds to destroy our crops;
the absence of rain so that our ground will become as hard as iron.
duststorms and sandstorms until we are destroyed.  (From Deut 28: 23, 24.)
The duststorms and sandstorms have come.
You sent them in September.
 
LORD, we deserve your punishment.
But You gave your Son to be punished on our behalf.
Father, in the NAME of your Son and our Saviour
We pray for yet another chance
yet another shower of blessings
yet another season of rain and bounty.
But You know, Father, what we need most of all:
to be in Your Presence
to be reunited with Jesus Christ, the Vine.
 
We praise You,our God,
all your servants and all members of this congregation
both great and small, who have reverence for You!"
                                                                                 — Rev 19:5.
We praise You on this day, our God,
For your mercy and your forgiveness.
 
 
    
 
 
 
 

GEBED VIR JONGMENSE WAT VANJAAR IN MATRIEK IS

GEBED VIR VANJAAR SE JONGMENSE IN MATRIEK

Here, U sien  en ken al ons kinders en kleinkinders in Matriek.
U ken hulle harte, hulle drome, hulle vrese
hulle letsels en hul diepste begeertes.

Hulle moet die toekoms binnekort begin bestuur:
nood help verlig
hierdie planeet soos tuiniers versorg
opruim wat ons beskadig het
oplossings vir groot probleme vind
nuwe generasies opvoed en lei
bewaarders en beskermers van die waarheid wees
in u Koninkryk werk
musiek en letterkunde, geboue en stede skep
sterk wees en die geloof behou
in die groot aanslag wat kom.

Here, pas voordat hulle toewyding en kennis
op akademiese gebied getoets word
bid ons dat U hulle sal seën
en hulle daar in die eksamenlokaal
oorwinnaars sal maak.

En, Here, wanneer die groter toetse later vir hulle kom,
dié waarvan ons generasie die omvang nie eens kan bedink nie,
O, Here, dink dan tog aan hierdie gebed
en bewys u trou, mag en genade dan aan hulle.

Die twee matrikulante op die foto is Johan Taljaard van Reitz en Margerethe Liebenberg van Bloemfontein, ons kleindogter.
 

IN A VACANT HOUSE

In A Vacant House
Poet: Philip Levine
 

Someone was calling someone;
now they've stopped. Beyond the glass
the rose vines quiver as in
a light wind, but there is none:
I hear nothing. The moments pass,
or seem to pass, and the sun,
risen above the old birch,
steadies for the downward arch.
 
It is noon. Privacy is
one thing, but to be alone,
to speak and not to be heard,
to speak again the same word
or another until one
can no longer distinguish
the presence of silence or
what the silence is there for...

This is an extract. Read the complete poem here:
http://www.poetrysoup.com/famous/poem/16751/in_a_vacant_house
 

WILL YOU DO THIS AS A MENTALLY TOUGH CHRISTIAN?

Quiz
Will you do this as a mentally tough Christian?


How would you rate the article, 5 Things Mentally Tough People Don't Do?
This reader rates it as very good.
How Biblical is the advice given in this article?
This reader has begun to realize that commonly held beliefs, concepts and widely accepted advice may be radically different from what the Bible teaches.
Now analyze this article in Scripture light. This reader has discovered Biblical truth in this article, but some elements of the advice given here do not correspond with Biblical principles at all.
Can you identify them?  What are the Biblical principles? 


5 Things mentally tough People Don’t Do 

By Justin Sua on August 28, 2013
 
 
Whether you are on the court or in the board room. Mental strength is demanded on a day to day basis for those in high profile positions. Athlete’s, CEO’s and risk hungry Entrepreneurs excel in their fields only by pursuing their goals with a thick skin and a high level of mental strength.
In this article, Sports and Performance Psychologist “Justin Sua” tells us what it takes to be mentally strong enough to take on the big wigs in the arena.
 
Are you mentally tough enough?
 
1) They don’t feel sorry for themselves
They understand that complaining doesn’t make the situation better.
They know that people won’t treat them they way they want to be treated, circumstances might not be ideal, and they will experience adversity; however, rather than complain about the negative aspects of their situation, they focus on2)

They don’t give people power over them what they want to happen and what they’re going to do about it.
 
They are not people pleasers.
They are relentless in their pursuit of their passion and aren’t worried about what other people think.
They give power to what they focus on, and if they waste their time focusing on the opinions of others, they lose sight of the things that will make them truly successful.
 
3) They don’t avoid change
They are always looking for ways to evolve. They believe that if they continue to give their best, their best will continue to get better over time.
With the competition continuing to get bigger, stronger, faster, and smarter; it’s important to have the mindset to improve by learning from successes and failures.
 
4) They don’t play small
The mentally tough swing for the fences and know that it might mean striking out a few times (or many times). Their purpose for achieving greatness casts away their fear of failure. They refuse to tip-toe through life, they intend on creating a legacy for the future by making an impact in the here-and-now.
 
5) They don’t focus on things they can’t control
They refuse to waste time focusing on things they can’t control because there is nothing they can do about it!
They understand that the less control a person feels the more susceptible they are to making poor decisions, falling into bad habits, and crumbling under pressure.

SOURCE: http://addicted2success.com/

 

TWYFEL NIE: WAT OM TE DOEN AS JY NIKS HET NIE

 
English: blue
AFRIKAANS: swart

WHERE DO YOU START WHEN YOU HAVE NOTHING?
A RADIO FEBA volunteer shared an unforgettable  story with us.  Tumi is from Soweto.  About two years ago she was without a job, without prospects, without money.  She felt as if she had no future, nothing to live for, nothing in this life which was supposed to be so great.
Then she did something that changed her life forever.
She had R5 in her purse, went to an Internet cafe and googled for opportunities for volunteer work. FEBA Radio was asking  for volunteers at that stage. Tumi got an interview, was accepted as volunteer... and to her the rest is history and future.  She has been with FEBA ever since. “I am learning something new every day,” she says.  She addresses Church groups, travels a lot,  presents seminars, is deeply involved with struggling kids, has acquired many skills... and lives her passion.
Would you employ Tumi?
Of course you would.  She has a proven record of perseverance, emotional intelligence, self-discipline, trustworthiness, people skills and passion put to practice. She has become a dynamic young leader. 
Where does one start when one has nothing?  This is not an instant gratification answer. But it is a Biblical answer. Tumi followed this route... and God blessed her beyond any expectations she might have had.
 The first step is to give all you are to God.  
  
Christ Jesus has given life to you, and you live for God. 
Don't let sin rule your body. After all, your body is bound to die, so don't obey its desires 
or let any part of it become a slave of evil. Give yourselves to God, as people who have been raised from death to life. Make every part of your body a slave that pleases God. 
— Romans 6: 11-13.
 
 The second step is to become a giver. To give to others what you are and what you have.
The third step is to seize every opportunity to learn, to acquire new skills, to serve.
Trust God. He Himself will open iron gates for you.
  
‘n FEBA RADIO vrywilliger het ‘n onvergeetlike storie met ons gedeel.  Tumi is van Soweto.  Omtrent twee jaar gelede was sy werkloos, sonder vooruitsigte, sonder inkomste. Sy het gevoel asof sy geen toekoms het nie, niks om voor te leef nie, niks in hierdie lewe watr veronderstel is om so groots en heerlik te wees nie.
 
Toe het sy iets gedoen wat haar lewe vir altyd verander het. 
Sy het R5 in haar beursie gehad, in ‘n Internet-kafee vir vrywilligerwerk gaan google en gesien RADIO FEBA soek vrywilligers. Sy het ‘n onderhoud gaan doen en is as FEBA vrywilliger aanvaar.  Die res is vir geskiedenis en toekoms.  Sy is nog altyd by FEBA RADIO. “Ek leer elke dag iets nuuts,” vertel sy. Sy spreek kerkgroepe toe, hou jeugseminare, reis baie, is betrokke by jongmense met probleme, het baie vaardighede aangeleer en onder die knie gekry en leef haar passie. 
 
Sou jy vir Tumi in diens geneem het?
Natuurlik sou jy.  Sy het ‘n bewese geskiedenis van volharding, emosionele intelligensie, self-dissipline, betroubaarheid, verhoudingsvaardighede en passie wat neerslag vind in die praktyk. Sy het ‘n dinamiese jong leier geword.  
Waar begin ‘n mens as jy niks het nie?  Hierdie is nie ‘n antwoord vir enigeen wat onmiddellike behoeftebevrediging soek nie. Maar dit is ‘n Bybelse antwoord. Tumi  het dié roete gevolg... en God het haar geseën bo alle verwagting wat sy gehad het.
 
Die eerste stap is om jouself geheel en al aan God te gee.
 Rom 6:13  Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.  
  
Die tweede stap is om ‘n gewer te word. Om vir ander van jouself te gee, wie jy is en wat jy het.
Die derde stap is om elke geleentheid  aan te gryp om te leer, om nuwe vaardighede te verwerf, om te dien.
Vertrou vir God.  Hy sal staaldeure vir jou oopmaak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOENIE TWYFEL NIE. VERHOOR GOD MY GEBEDE VIR DIE REDDING VAN MY KIND?

Vraag: Red God werklik diegene vir wie se redding ek bid?
Hoe baie ouers het hierdie vraag nie al gevra nie! En wee die mens wat iets tot die Skrif toevoeg (Op 22:19) of God se Woord verdraai of geringskat!
Mense wat hierdie vraag vra, is wedergebore, geredde sondaars. Dié wat self nog nie die nuwe lewe in Christus deelagtig geword het nie, dink nie eens aan ander se verlossing nie.
 
 ‘n Ouer wat hierdie vraag vra, leef reeds in die Verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. En dit is wat God aangaande hierdie verbond sê:
Gen 17:7  Ek bring 'n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.
 
‘n Ouer wat hierdie vraag vra, is deel van die Verbondsvolk aan wie God in Eksodus 20:5,6 sê:
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.
 
Die ouer, grootouer of gelowige wat hierdie vraag vra, het God as Vader en bid deur die Gees in die Naam van die Seun tot die Vader. Vir dié wat aan Hom behoort, sê Jesus Christus:
 
Joh 14:12-14:  Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
 
Die ouer, grootouer of gelowige wat hierdie vraag vra, bid reeds vuriglik vir sy/haar kind of iemand wie se naam die Heilige Gees op sy/haar hart gelê het. En dit is wat God in die Skrif vir ons aangaande volhardende, vurige gebed sê:
 
Aan die ouer, grootouer of gelowige wat hierdie vraag vra, sê Jesus Christus:
Mark 11:22-24:“Julle moet geloof in God hê!  Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”
 
Vir elke ouer, grootouer of gelowige wat met hierdie vraag worstel, is die vasstaande, ewig onveranderlike Woord van God gegee:   
Ef. 3:18-21:  Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Word die vurige gebede van God se kinders wat volhardend volgens die wil van God vir die redding van iemand anders bid, werklik verhoor? Sekerlik en ongetwyfeld, sê die Woord.  
 
Question: Does God really save those for whose salvation I pray?
God has already established a covenant with the parent, grandparent of believer who asks this question. Those who are not in Christ, will never be concerned about the spiritual wellbeing of others who are not in Christ.God says to his covenant people:  
Gen 17:7  And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you.
 
 As God’s covenant people we hear Him saying in Exo 20:5,6:  You shall not bow down to them or serve them, for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. 
 
To those who are in union with Him, Jesus Christ says:
Joh 14:12:14:  "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I am going to the Father  Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it.”
 
To all parents, grandparents and believers Scripture says:
Jas 5:16:-18:  The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and six months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit.
 
To those who are His, Jesus Christ says:
Mar 11:22,23: "Have faith in God “Truly, I say to you, whoever says to this mountain, 'Be taken up and thrown into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.”
 
To all who are fervently praying for the salvation of a child or someone else, the Bible says:
 
Eph 3:14-21:  For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.
 
Does God answer our fervent prayers for the salvation of a child or someone whose name the Holy Spirit has given us to pray for?  God certainly hears our prayer. Without a shadow of doubt we may rely on his promises.
 

TWYFEL NIE: Onttrek God sy genade en redding as my kind later ontspoor?

MOENIE TWYFEL NIE. Skrif-antwoorde op wat nou vir jou belangrik is.
Trek God sy genade en liefde en die ewige lewe terug as my kind later ontspoor? (Does God withdraw salvation when my child goes astray?  English text always in blue.)

Willem en Susan se seuntjie, Louis, het die Goeie Vrydag toe hy vyf jaar oud was, in ‘n gebed op Willem se skoot vir Jesus Christus dankie gesê dat die voorhangsel in die tempel met Jesus se dood geskeur het. Hy het met sy koppie teen Willem se bors vir Jesus dankie gesê vir sy kruisdood. “ Jy het my daar liefgehad, Jesus,” het hy gesê. “Dankie dat ek nou ook vir altyd sal leef, al gaan ek dood.” Hy het van Willem se skoot afgespring en die oortuiging wat net die Gees in hom kon lê, vir hom uitgespel: “Nou het ek twee pappas: jy en God, want Jesus het die dik gordyn mos laat skeur toe dit so pikdonker geword het.” As jong man het Louis sleg ontspoor. Hy is op die ouderdom van 21 onder die invloed van drank in ‘n motorongeluk dood.  Willem en Susan soek na ‘n antwoord op die vraag: Trek God sy genade en liefde en die ewige lewe terug as my kind later ontspoor?

Hierdie vraag het met a) ons feite versus Woord-feite en  b) mensetyd versus God se tydloosheid te doen.
1. Ons leef, dink, beplan en werk in mensgemaakte kalendertyd.  Ons konsep van redding/verlossing is dat die verlossingsprosedure in ‘n mens se lewe chronologies so verloop: verkeerde keuses (sonde) na die kinderdae… uitgesproke keuse vir Christus (na die ouderdom van tien, elf, vyftien…) ... ‘n lewe daarna waarin ons dissipelskap en die vrugte van die Gees kan sien.
2. Ons dink soms  jare na ‘n voorskoolse kindjie se Geesbestuurde ontmoeting met Jesus Christus dat dié oorgawe en geloofsekerheid te kinderlik en naïef was om regtig ewigheidswaarde te hê.  Dat dit byna soos pop- en speelgoedkarretjiespeel was.  Dat dit nie tel nie.  Dat God (die verdienstelikheid)  van ‘n meer volwasse en beredeneerde keuse vir Jesus Christus van elke sondaar verwag. Moet ons nie ten minste vyftien wees wanneer ons onsself aan Jesus Christus oorgee nie?
3. Ons wil die volle omvang van ons kind se verkeerde keuses, twyfelvrae en sonde nie chronologies in ‘n nie-chornologiese volgorde beleef nie. Ons sukkel daarmee.
4. Ons wil die die genade van God in ons kind se lewe in die gewone volgorde sien:  onskuldige kindjie… verkeerde keuses… redding… blydskap oor verlossing… lewe van oorgawe aan Christus. Ons wil die genade van God in ons kind se lewe nie in omgekeerde volgorde sien nie:  onskuldige kindjie… redding… blydskap oor verlossing… lewe van oorgawe aan Christus… verkeerde keuses.  
5. Maar hier is die Woordfeite aangaande God wat buite kalendertyd van ewigheid tot ewigheid is.  Hier is sy beloftes.  Hier is Jesus Christus se woorde oor klein kindertjies wat die Koninkryk van God ontvang.  Hier is die waarheid van God aan elke Willem en Susan wat ‘n kind soos Louis gehad het:

Markus 10: 14,15: Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”
Rom 11:29  As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie.
Uit Romeine 4: 18-25. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo...Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegeeHy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken niemaar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, óns wat in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.


DOUBT NOT. Scriptural answers to what matters to you now.
Question: Does God withdraw his mercy, love and eternal life when my child goes astray as an adult?

William and Susan’s son, Louis, was five years old when he thanked Jesus Christ on Easter Friday  that the curtain hanging in the Temple was torn in two, from top to bottom in the darkness when Christ died. With his head against his father’s chest he thanked Jesus Christ for suffering and dying for him. “You loved me there, Jesus,” he said.  “Thank you that I shall live forever, even if I die.” He jumped off William’s lap and voiced a conviction that only the Holy Spirit could have given him: “Now I have two daddies: you and God, for Jesus made the thick curtain tear in two in the darkness.”As a young man Louis went astray. He died under the influence in a car accident.  William and Susan are still searching for an answer to the question:  Does God withdraw his grace and salvation when my child goes astray?    

This question has to do with a) our facts versus Scripture facts and b) man’s time versus God’s timelessness.
Our facts:
1.We live, think, plan and work in man-made calendar time. Our concept of salvation is that the process of salvation happens chronologically: wrong choices (sin)… unambiguous choice for Christ (after the age of ten, eleven, fifteen)… after this choice a life in which we see discipleship and the fruits of the Holy Spirit. 
2.Many years after a Spirit-induced  and –controlled encounter between  Jesus Christ and a pre-school child, we may begin to regard this dedication and faith as too immature, too naive and too premature to have eternal value. We may secretly look upon it as spiritual child’s play, something that does not really amount to much. Does God not expect a more meritorious and more discursive act of surrender? Shouldn’t we be at least fifteen years old when we surrender ourselves to Christ?
3. We don’t want to witness the full spectrum of our child’s sinfulness, doubts and wrong choices in a non-chronological sequence. We have serious problems with this.
4. We want to see the grace of God manifested in this order in our child’s life: innocent child… wrong choices…salvation… joy about salvation…a life surrendered to Christ… We don’t want to see God’s mercy and promises manifested in this order:  innocent child… salvation.. joy about salvation.. surrendered life… wrong choices…
5. But here are God’s facts in Scripture, the truth about God who is outside calendar time, God who is eternal. Here are the words of Jesus Christ about little children who receive the Kingdom of God.  Here is God’s truth to every William and Susan who had a child like Louis:      

Mar 10:14,15.  When Jesus noticed this, he was angry and said to his disciples, "Let the children come to me, and do not stop them, because the Kingdom of God belongs to such as these. I assure you that whoever does not receive the Kingdom of God like a child will never enter it."
Rom 11:29  For the gifts and the calling of God are irrevocable.
From Rom 4:18-25:  Abraham believed and hoped, even when there was no reason for hoping... His faith did not leave him, and he did not doubt God's promise; his faith filled him with power, and he gave praise to God.  He was absolutely sure that God would be able to do what he had promised. The words "he was accepted as righteous" were not written for him alone.They were written also for us who are to be accepted as righteous, who believe in him who raised Jesus our Lord from death. Because of our sins he was given over to die, and he was raised to life in order to put us right with God.MOENIE TWYFEL NIE: Waar begin ek as ek 'n klein kindjie na Christus wil lei?


MOENIE TWYFEL NIE. Waar begin ek as ek 'n klein kindjie na Jesus wil lei?
DOUBT NOT. Where do I start when I want to lead a little child to Christ?

I paar jaar gelede het ek iets heiligs beleef, iets onuitspreeklik mooi en lewensveranderend. Al ons kleinkinders word as Verbondskinders deur hul ouers grootgemaak, prys die Here. Op ? koue wintersoggend het ek Markus 9: 31-37 in die warm sonskyn vir een van ons kleinkinders gelees:

Jesus het sy dissipels geleer en vir hulle gesê: “Die Seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak; en drie dae nadat Hy doodgemaak is, sal Hy opstaan.”
Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om Hom daaroor uit te vra.
Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het Hy vir hulle gevra: “Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?”
Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is.
Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.”
Toe het Hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê:
“Elkeen wat so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het.”


Toe het ek vir haar vyf vrae gevra:
1. Wat sê die Bybel hier oor Jesus se dissipels?
2. Waarvan hou jy nie in dié ware storie nie?
3. Is daar iets waarvan jy sommer baie hou in dié ware storie?
4. What het Jesus Christus van klein kindertjies gesê en vir ? klein kindjie gedoen?
5. Jesus het vir ons kom wys hoe God die Vader oor klein kindertjies voel.  Wat voel Jesus EN God die Vader vir jou?  Wat sê God van jou?

Sy het al vyf vrae beantwoord. Sy het nie van die dissipels se gestry gehou nie. Sy was in die wolke oor hoe Jesus die klein kindjie hanteer het.

Ek wou eintlik nog ? sesde vraag ook gevra het: “Dink jy nie God is wonderlik en dat daar geen god soos die God van die Bybel is nie?”
Die sesde vraag was onnodig. Die Heilige Gees het die kindjie vir wie ek na Christus wou lei, so vol gemaak met verwondering, blydskap en die sekerheid van God se liefde, dat ek dit in haar ogies en op haar gesiggie kon sien. Blydskap wat van die Here kom, is onvergeetlik skoon; dit is ? openbaring. Op ? wintersoggend in die 21e eeu het die Heilige Gees Christus se liefde vir haar so tasbaar en so eg vir haar gemaak asof Hy self sy arms om haar geslaan het.

Sy het die sesde vraag gevra:  “Ouma, dié kindjie vir wie Jesus nadergeroep het... was dit ? seuntjie of dogtertjie gewees?”

As die tyd dus vir jou aanbreek om ? klein kindjie na Jesus te lei, oorweeg dit om dié ou kleintjie na die plek te lei waar Jesus saam met ? ander kindjie of kinders is.


ENGLISH
Where do I start when I want to accompany and lead a little child to Jesus Christ?

Some years ago I experienced something sacred, indescribably beautiful and life-changing. All our grandchildren are raised as Covenant children by their parents, praise the Lord with all my soul.  On a cold winter’s morning I sat in the sunlight with one of our grandchildren, who must have been about six years old at that time.  I read Mark 9:31-37 to her:

Mar 9:31-37. Good News Bible.
Jesus was teaching his disciples: "The Son of Man will be handed over to those who will kill him. Three days later, however, he will rise to life."
But they did not understand what this teaching meant, and they were afraid to ask him.They came to Capernaum, and after going indoors Jesus asked his disciples, "What were you arguing about on the road?"
But they would not answer him, because on the road they had been arguing among themselves about who was the greatest.Jesus sat down, called the twelve disciples, and said to them, "Whoever wants to be first must place himself last of all and be the servant of all."
Then he took a child and had him stand in front of them. He put his arms around him and said to them, "Whoever welcomes in my name one of these children, welcomes me; and whoever welcomes me, welcomes not only me but also the one who sent me."


Then I asked her five questions:
1. What does the Bible say here about Jesus’ disciples?
2. What don’t you like in this true story?
3. Is there anything you like very much in this true story?
4. What did Jesus Christ say about and do about little children?
5. Jesus came to show us what God the Father feels for little children. What does Jesus Christ AND his Father feel for you and say about YOU?

She answered all five questions.  She did not like the disciples’ arguments.  She loved the encounter between Jesus and the little child.

I actually wanted to ask a sixth question: “Don’t you think God is wonderful and that there is no god like the God of the Bible?”

The sixth question was unnecessary.  The Holy Spirit had filled the child whom I wanted to lead to Christ with amazement,  joy and a certainty Gods love. Joy from God is unforgettably beautiful; it is a revelation. On a winter’s morning in the 21st century the Holy Spirit made Christ’s love for her as tangible and real as He Himself was putting his arm around her.

She asked the sixth question:  “Granny, the little child whom Jesus called... was it a little boy, or a little girl?”

So, when the time comes for you to lead a little one to Christ, consider leading the little one to where Jesus Christ is with other little children.    


 

TWYFEL NIE: Ek dink God wil nie my gebede verhoor nie.

DOUBT NOT. Scriptural answers to what matters to you now.
MOENIE TWYFEL NIE. Skrif-antwoorde op wat nou vir jou belangrik is.

My probleem:  Ek dink God wil nie my gebede verhoor nie
Opmerking: Is die probleem agter die probleem nie dalk dat ek en jy God se beloftes en sy uitdruklike versekering aan elkeen van sy kinders lees en aanhoor asof dit die belofte van ‘n onbetroubare mens is nie? Kies nou, vandag, wie jy wil glo: jou ontnugterde hart, of vir God. Hier is God se belofte aan jou:

HEB. 13:5. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
HEB 13:5: For God has said, "I will never leave you; I will never abandon you."  (GNB.)
HEB 13:5: Since God assured us, “I’ll never let you down, never walk off and leave you,” we can boldly quote, God is there, ready to help; I’m fearless no matter what.Who or what can get to me?

Heb 13:5, the Message,  EUGENE H. Peterson:
HEB 13:5: For He [God] [b]Himself has said, I will not in any way fail you nor [c]give you up nor leave you without support. [I will] not, [d][I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor [e]let [you] down ([f]relax My hold on you)! [[g]Assuredly not!]   Heb 13:5, Amplified Bible.


ENGLISH
My problem: I think God does not want to anwer my prayers.
Remark: Is the deeper problem, the problem behind this problem not perhaps that you and I read an listen to God’s assurances and promises as if they are on the same level as human assurances and promises? We have been disillusioned by people. We have been hurt, we don’t trust promises any more. But this moment of doubt and faltering faith is a moment of choice. Whom are you going to believe: your disillusioned heart, or your God? Here is God’s promise to you: 


HEB 13:5: For God has said, "I will never leave you; I will never abandon you."  (GNB.)
HEB 13:5: Since God assured us, “I’ll never let you down, never walk off and leave you,” we can boldly quote, God is there, ready to help; I’m fearless no matter what.Who or what can get to me?

Heb 13:5, the Message,  EUGENE H. Peterson:
HEB 13:5: For He [God] [b]Himself has said, I will not in any way fail you nor [c]give you up nor leave you without support. [I will] not, [d][I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor [e]let [you] down ([f]relax My hold on you)! [[g]Assuredly not!]   Heb 13:5, Amplified Bible.TWYFEL NIE: Is dit normaal om te twyfel?

VRAAG: Is dit normaal om te twyfel?

Hoe meer abnormaal die situasie, hoe meer normaal (sinoniem: tipies aan die mens)  is dit om te twyfel.  Hoe donkerder die nag, hoe langer die lig wegbly, hoe meer normaal (sinoniem: tipies aan die mens) raak dit om te twyfel of GOD ooit weer lig sal gee, of Hy omgee, of Hy gaan ingryp.  Die nag was baie donker, die lig ver weg en die see abnormaal onstuimig toe al twaalf Jesus se dissipel uitgeroep het: “Meneer, gee U nie om dat ons vergaan nie?”  (Markus 4:38.)

Dit is normaal (eie aan die mens) om te begin twyfel wanneer dinge oënskynlik verskriklik verkeerd loop.
Maar Jesus sê daar is ‘n beter weg, ‘n weg van seën.  Dit is nie maklik nie, maar dit is eindeloos beter om ‘n keuse teen twyfel te maak.  Dit is nie maklik nie, dis ‘n wilsbesluit, maar iets geweldigs gebeur wanneer jy teen “normale menslike gedrag” in kies om NIE te twyfel nie:

Jesus sê: “Geseënd is die man (mens) wat aan My nie begin twyfel nie.” (Luk 4:23.)

Jesus sê vir jou en my:  ons kies vir of teen seën wanneer ons vir of teen twyfel aangaande Hom kies.
Kies jy wat normaal is, of kies jy om Jesus Christus te vertrou en te weet: daar wag seën?


ENGLISH  
QUESTION:  Is it normal to doubt?
The more abnormal the situation, the more normal (synonym: typically human) it is to doubt. The darker the night, the longer the light stays away, the more normal (typically human) it is to doubt whether GOD will ever again give light, whether He cares, whether He will change the situation.  The night was very dark, dawn was far away and the sea of Galilee was abnormally turbulent when all twelve disciples cried out: “Teacher, do you not care that we are perishing?” (Mark 4:38.)  

It is normal (common to man) to succumb to doubt when things seem to go terribly wrong.   But Jesus says there is a better way, a way to blessings.  This way is not easy, but it is unfathomably better to make a choice against doubt.  It is not easy. It is an act of will, but something from God Himself happens when one chooses against “normal human conduct,” which is doubt.

Jesus says: “Blessed is he (she) who does not doubt Me.”
What He is actually saying is this:  one chooses for or against God’s blessings when one chooses for or against doubt.
What is your choice?  To doubt or trust Jesus Christ? Those who choose trust, may know that they will experience his blessings.

MOENIE TWYFEL NIE: Is ek geseënd? Hoekom lyk ander vir my meer geseënd as ekself?

Vraag van ‘n moedelose Christen: Is ek regtig geseënd?  Hoekom lyk dit vir my of ander meer geseënd is?

Asof daar enige Christen is wat nooit dié vraag vra nie!  Asof enigeen van ons dié vraag nie verstaan en ken en dikwels ook stilweg dink nie… Dit is dus nie net jou vraag nie. Dit is myne ook. 
Op die Heilige Gees as die Gees van Waarheid kan ons altyd reken.  Hy neem ons direk na Jesus Christus toe, die Een met Wie ek (en jy waarskynlik ook) van aangesig tot aangesig oor dié emosies in ons sou wou gesels. En so neem die Heilige Gees ons dan na die plek en die geleentheid waar Jesus Christus met ons almal oor die saak van seën praat.  En dit is wat Hy sê (teenwoordige tyd, want wat God sê, geld vir ewig):

MATT 5:3-11, ANV, 1983 VERTALING
“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.  (Lees sommer ook die parafrase van sy woorde in THE MESSAGE in die Engelse weergawe hiervan.)


Is ek en jy geseënd?  Nadat ek en jy stil na Jesus Christus geluister het, sal ons weet.  En ons sal presies weet waarom of waarom nie.

ENGLISH
DOUBT NOT. Scriptural answers to real life problems.


Question from a dejected Christian: Am I really blessed?  Why do others seem more blessed than I am?

As if there is a single Christian who never asks this question?  As is there is a single one of us who does not understand this question, who does not have intimate knowledge of this kind of darkness!  You are therefore not the only one to ask this question about God’s favour and blessings. I often think the same thoughts.  
We can depend on the Holy Spirit as the Spirit of truth. He  takes us directly to Jesus Christ, the One with whom I  would like to discuss this matter.  And so the Holy Spirit takes us to the place and occasion where Jesus Christ teaches us about Gods favour and blessings.  This is what He says (present tense, for what He said is forever true): 

MATTHEW 5: 3-11, GOOD NEWS BIBLE.
"Happy are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of heaven belongs to them! "Happy are those who mourn; God will comfort them! "Happy are those who are humble; they will receive what God has promised! "Happy are those whose greatest desire is to do what God requires; God will satisfy them fully!  "Happy are those who are merciful to others; God will be merciful to them! "Happy are the pure in heart; they will see God! "Happy are those who work for peace; God will call them his children! "Happy are those who are persecuted because they do what God requires; the Kingdom of heaven belongs to them! "Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted.


MATTHEW 5: 3-11, THE MESSAGE, EUGENE H PETERSON.
3 “You’re blessed when you’re at the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule.4 “You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the One most dear to you.5 “You’re blessed when you’re content with just who you are—no more, no less. That’s the moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought.6 “You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God. He’s food and drink in the best meal you’ll ever eat. 7 “You’re blessed when you care. At the moment of being ‘care-full,’ you find yourselves cared for.8 “You’re blessed when you get your inside world—your mind and heart—put right. Then you can see God in the outside world. 9 “You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That’s when you discover who you really are, and your place in God’s family.10 “You’re blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God’s kingdom.11-12 “Not only that—count yourselves blessed every time people put you down or throw you out or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for comfort and they are uncomfortable. You can be glad when that happens—give a cheer, even!—for though they don’t like it, I do! And all heaven applauds. And know that you are in good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble.


Are you and I blessed? After listening quietly to Jesus Christ, we shall know. And we shall know exactly why or why not.

TWYFEL NIE: Kan ek God se arm in beweging bring deur gebed?

My vraag:  Kan ek God se arm in beweging bring deur te bid?
In ‘n moeilike tyd in jou lewe hoor jy ‘n stelling soos die volgende: “For every action there is an equal and opposite reaction.” In other words, if you throw a ball at a brick wall that ball is going to bounce off that wall and come back to you. Action causes action. This is what we are looking for when we pray. One of the most powerful actions in the universe is prayer. Therefore, true prayer must produce and cause action. It’s time we become unsatisfied with anything less then our prayers resulting in action! There are two types of action our prayers should produce.
First: God must be moved to action by our prayers.  (Isaiah 64:4). Let’s say it like this, “God is moved to action by those who seek Him.” That’s incredible! It’s prayer that ‘awakens’ God to move in our city and in our lives. It’s prayer that pierces the heavens and gets God’s attention.” (Jesus Culture, http://www.jesusculture.com/articles/prayer-that-causes-action.)

Ek is so dankbaar dat daar ‘n denkfout in dié stelling is. Dít is hoe die Bybel van God se arm/hand praat:
Psa 70:4  (70:5) Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U, laat dié wat op u hulp staat maak, altyddeur sê: God is groot!
Psa_70:5  (70:6) Ek is hulpeloos en arm; kom tog gou na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here, moet tog nie talm nie
Psa_89:13  (89:14) U het 'n magtige arm, sterk is u hand, kragtig u regterhand.
Isa_59:1  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
Isa 59:2  Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.


Die stamwoord  yâd (Amaries, antieke Bybel-Hebreeus) word in die Bybel vertaal met “arm” of “hand.” Die diepste betekenis van yâd is: God se krag, mag en sterkte.  Ons is swak, hulpeloos en in elke opsig afhanklik van God se krag, mag en sterkte in elke dimensie van ons lewe: in ons verhoudings, konsepte, in die behoud van ons geloof, in ons oorlewingstryd, versoekings, verlorenheid, heiligmaking, ouerskap, ouderdom, keuses, werk, roeping en verlossing. Wanneer ons bid, werk God deur sy Heilige Gees in ons: Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.  (Jes 11:2.)
Ons is nie armdraaiers van God nie. Col 2:6  Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe,
Col 2:7  in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.
   

ENGLISH
My question: Can I move God’s arm through prayer?
Right now you are experiencing lots of problems. Somebody quotes this to you:  “For every action there is an equal and opposite reaction.” In other words, if you throw a ball at a brick wall that ball is going to bounce off that wall and come back to you. Action causes action. This is what we are looking for when we pray. One of the most powerful actions in the universe is prayer. Therefore, true prayer must produce and cause action. It’s time we become unsatisfied with anything less then our prayers resulting in action! There are two types of action our prayers should produce.
First: God must be moved to action by our prayers.  (Isaiah 64:4). Let’s say it like this, “God is moved to action by those who seek Him.” That’s incredible! It’s prayer that ‘awakens’ God to move in our city and in our lives. It’s prayer that pierces the heavens and gets God’s attention.” (Jesus Culture, http://www.jesusculture.com/articles/prayer-that-causes-action.)
I am so glad that there is a thinking error in this.   This is what the Bible says about the “arm/hand” of God:


Psa 70:4  May all who seek you rejoice and be glad in you! May those who love your salvation say evermore, "God is great!"
Psa 70:5  But I am poor and needy; hasten to me, O God! You are my help and my deliverer; O LORD, do not delay!
Psa 89:13  You have a mighty arm; strong is your hand, high your right hand.
Isa 59:1  Behold, the LORD's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear;
Isa 59:2  but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear.


The root word,  yâd (Ancient Bible Hebrew) is often translated as “arm” or “hand.” The real meaning of the word yâd is: God’s power, might and strength. We are weak, helpless and needy. We are totally dependent on God’s transforming and saving power in every dimension of our life: in every relationship, in our battle for survival, in our concepts, spiritual lostness, insights, choices, work, calling, sanctification, in parenthood and choices, in old age, in temptation, in the preservation of our faith, in our spiritual lostness.  God’s Spirit is working in us when we pray: the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the LORD.  (Isa 11:2)

We are not a band of God-movers and arm-turners.

Col 2:6  Since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with him. Col 2:7  Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith, as you were taught. And be filled with thanksgiving.  (GNB)

MOENIE TWYFEL NIE: Is dit nie dalk kinderagtig om kinderlik te glo nie?

Vraag: Is dit nie kinderagtig om kinderlik te glo nie?

In sy blog vind Justin Steinhart ‘n definisie vir kinderlike geloof:

It’s about taking a hand. Looking up to someone and trusting them, feeling safe, and certain that they will protect you. Bold humility. When you have childlike faith you walk around in boldness, with no shame, no arrogance, and confidence. You don’t withhold anything, you give it your all and without a begrudging attitude.  Know nothing but learn everything. Childlike faith is understanding that you know nothing but can learn everything. It takes faith to be able to learn from others.  Bron: Justin http://steinyscorner.blogspot.com/2009/12/what-is-childlike-faith.html..

Gedurende sy tyd op die aarde, praat Jesus Christus só met die mensdom oor kinderlike geloof:

Mat 18:2-4:  Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel.

Om die Bybel en die Evangelie aangaande Jesus Christus te glo, mag negatiewe aanmerkings en vernederende ervarings op jou laat neerstort.  Al hierdie seermaakgoed gaan verby. Een feit, egter, staan vir altyd vas,  Jesus Christus het gesê: Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.— Matt 24:35. Elkeen wat Hom kinderlik glo en ook in die 21e eeu  die genadige, uitgestrekte hand van God neem, sal sekerlik die ware lewe op aarde en die ewige lewe na hierdie bedeling deelagtig word.


English
DOUBT NOT. Real person, reality & Biblical answers
.
Question: Isn't is childish to have a child's faith?

In his blog, Justin Steinhart defines childlike faith in this way: " It’s about taking a hand. Looking up to someone and trusting them, feeling safe, and certain that they will protect you. Bold humility. When you have childlike faith you walk around in boldness, with no shame, no arrogance, and confidence. You don’t withhold anything, you give it your all and without a begrudging attitude.  Know nothing but learn everything. Childlike faith is understanding that you know nothing but can learn everything. It takes faith to be able to learn from others." Source: Justin Steinhart : http://steinyscorner.blogspot.com/2009/12/what-is-childlike-faith.html.

In his walk, Jesus talked about childlike faith in this way:
Matt 18:2-4, GNB: Jesus called a child to come and stand in front of them (his disciples)  and said
, "I assure you that unless you change and become like children, you will never enter the Kingdom of heaven. The greatest in the Kingdom of heaven is the one who humbles himself and becomes like this child."

Matthew 18: 2-4, THE MESSAGE, EUGENE H Peterson.
For an answer Jesus called over a child, whom he stood in the middle of the room, and said, “I’m telling you, once and for all, that unless you return to square one and start over like children, you’re not even going to get a look at the kingdom, let alone get in. Whoever becomes simple and elemental again, like this child, will rank high in God’s kingdom. What’s more, when you receive the childlike on my account, it’s the same as receiving me.


To believe the Bible and the Good News about Jesus Christ, may release a deluge  of negative remarks and humiliating experiences upon you.  All these painful experiences will pass. But one fact can never be eradicated, it will always hold true.  Jesus Christ said: Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away . — Mat 24:35. Everyone who trusts and believes Jesus Christ in the way little children trust a good parent, everyone who takes the outstretched hand of his Father, shall surely receive true life on earth and eternal life in the time to come.

If all is not lost, then where the heck is it?

1.    I started out with nothing, and I still have most of  it.
 
2.     My wild oats are mostly enjoyed with prunes and all-bran.
 
3.     I  finally got my head together, and now my body is falling apart.
 
4.     Funny, I don't remember being absent-minded.
 
5.     Funny, I don't remember being  absent-minded.
 
6.      If all is not lost, then where the heck is it ?
 
7.     It was a whole lot  easier to get older, than to get wiser.
 
8.      Some days, you're the  top dog; some days you're the hydrant.
 
9.      I wish the buck really did stop here; I  sure could use a few of them.
 
10.    Kids in the back seat cause  accidents.
 
11.    Accidents in the back seat cause kids.
 
12.    It's  hard to make a comeback when you haven't been anywhere.
 
13.    The world  only beats a path to your door when you're in the bathroom.
 
14.    If God  wanted me to touch my toes, he'd have put them on my knees.
 
15.    When I'm  finally holding all the right cards, everyone wants  to play chess.
 
16.   It's not hard to meet expenses . . . they're everywhere.
 
17.   The only  difference between a rut and a grave is the depth.
 
18.   These days, I  spend a lot of time thinking about the hereafter . . .I go somewhere to get  something, and then wonder what I'm "here after".
 
19.  Funny, I don't remember being  absent-minded.
 
20.  HAVE  I SHARED THIS LITTLE LIST WITH YOU BEFORE? 
          —Contributed by Annemie Bosch.

OLD WOMEN SHOULD NOT CROUCH IN PUBLIC and 9 other facts only those over 65 can tell you

1. Old women should not crouch in public.It is most unbecoming.  
2. Heartburn is un-ignorable.
3. There is no greater pressure than bladder pressure.
4. One can hurt oneself with a hairbrush.
5. When you mistake the father of an 18 year old for an 18 year old you are going on 80.
6. When you wee in your pants/panties after the age of 21, you are 65 plus.
7. Most 65 plus men and women are neutral about sex most of the time.
8. When you love your old spouse more than ever, but not in the same way as before, you are 65 plus.
9. Those who calculate how old they will be in 7 years’ time are now 65 plus.
10. If you  study the physique, lifestyle, life scars and day to day transport of people in the 70-80 age group, you yourself are now 65 plus.

OLD WOMEN SHOULD NOT CROUCH IN PUBLIC 
©2013,MARETHA MAARTENS 
and other facts only those over 65 can tell you is part of the KNOWING  series that Maretha Maartens  is now writing. 


THE ROUTE TO GOD'S BEST FOR YOU IS NOT THE NI NORTH, and 9 other facts only mature Christians can tell you.

THE ROUTE TO THE BEST FROM GOD IS NOT THE N1 NORTH

1. The route to the best from God is not the N1 North.  On the N1 North or South one can choose the next stop.

2. Kicking open a door that God has closed, means hurting oneself.

3. God answers prayer. Jesus came to our world to tell us that.  Man can take his Word for it, for He is the Word Incarnate (made flesh, embodied.)
Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. — John 16: 23,24.


4. The best from God is to be in union with Christ.
In union with Christ and through our faith in him we have the boldness to go into God's presence with all confidence.— Eph 3:12.

5. The route to the best from God is not my way.

6. The Kingdom of God is mobile. It is within us.
Luk 17:20,21.  Some Pharisees asked Jesus when the Kingdom of God would come. His answer was, "The Kingdom of God does not come in such a way as to be seen. No one will say, 'Look, here it is!' or, 'There it is!'; because the Kingdom of God is within you."

7. Huge parts of us die when we life in Christ.

8. When we are in union with Christ, we live in never-ending awe.

9. Children who are taken along to where Jesus Christ sits with a motley mob of kids huddled  up close to Him, fall in love with Him for ever.


10. The language, message, literature, scope and God of the Bible surpass all human skill and creativity. Another book more or less like it is unrealizable, unachievable and  beyond any illumination experienced by man.


* This is an extract from  a series at present being written by Maretha Maartens. The titles are:

To Light a Candle is magic
and other facts only a child can tell you 

Old women should not crouch in public
and other facts only 65 plussers can tell you

The route to the best from God is not the N1 North
And other facts only mature Christians can tell you

Women who work from home scrape lots of saucepans
And other facts only those who work from home can tell you

Loss may be gain
And other facts only losers can tell you

The best of times feels like the worst of times
And other facts only survivors can tell you  

TO LIGHT A CANDLE IS MAGIC and 9 other facts only a child can tell you

To light a candle is magic
and 9 other facts only a child can tell you

1. To light a candle is magic. To light the match, to see light and warmth come into being, to enjoy a flame is magic.
2. When parents divorce, the hurt goes on forever.
3. Money is nice, to sit with you and talk is super.
4. The best parents in the world are those who laugh a lot.
5. Good food begins with the letter P:  Pizza, pasta, popcorn, pancakes, pies, peanut butter , potato fries,  pudding,  parfaits and pomegranate pips. Ignore porridge, that’s a mistake.
6. When the tooth mouse or tooth fairy leaves, it is the departure of an irreplaceable friend.
7. Pets are people.
8. God loves people and He is good.
9. You have a life at work or at home. I have one too at a different venue.
10. Technology is more difficult to spell than to master.

To Light a Candle is magic and other facts only a child can tell you © Maretha Maartens 2013  is part of a series that is at present being created by Maretha Maartens. Titles in the series are:
To light a candle is magic
and other facts only a child can tell you 

Old women should not crouch in public
and other facts only 65 plussers can tell you

The route to the best from God is not the N1 North
And other facts only mature Christians can tell you

Women who work from home scrape lots of saucepans
And other facts only those who work from home can tell you

Loss may be gain
And other facts only losers can tell you

The best of times feels like the worst of times
And other facts only survivors can tell you 

A GUIDE TO HAVING A BETTER LIFE NOW AND TILL YOU DIE

A GUIDE TO A BETTER LIFE by RANDY PAUSCH
FROM: THE LAST LECTURE, 2007

Personality:
1. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about.
2. Don't have negative thoughts of things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment
3. Don't overdo; keep your limits
4. Don't take yourself so seriously; no one else does
5. Don't waste your precious energy on gossip
6. Dream more while you are awake
7. Envy is a waste of time. You already have all you need..
8. Forget issues of the past. Don't remind your partner of his/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
9. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.
10. Make peace with your past so it won't spoil the present
11. No one is in charge of your happiness except you
12. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
13. Smile and laugh more
14. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

Community:
15. Call your family often
16. Each day give something good to others
17. Forgive everyone for everything
18. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6
19. Try to make at least three people smile each day
20. What other people think of you is none of your business
21. Your job will not take care of you when you are sick. Your family and friends will. Stay in touch.

Life:
22. Put GOD first in anything and everything that you think, say and do.
23. GOD heals everything
24. Do the right things
25. However good or bad a situation is, it will change
26. No matter how you feel, get up, dress up and show up
27. The best is yet to come
28. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful
29. When you awake alive in the morning, thank GOD for it
30. If you know GOD you will always be happy. So, be happy.


ABOUT RANDY PAUSCH

Dr. Randolph Frederick "Randy" Pausch[2] (October 23, 1960 – July 25, 2008) was an American professor of computer science and human-computer interaction and design at Carnegie Mellon University (CMU) in Pittsburgh, Pennsylvania.

Pausch learned that he had pancreatic cancer in September 2006, and in August 2007 he was given a terminal diagnosis: "3 to 6 months of good health left". He gave an upbeat lecture titled "The Last Lecture: Really Achieving Your Childhood Dreams" on September 18, 2007, at Carnegie Mellon, which became a popular YouTube video and led to other media appearances. He then co-authored a book called The Last Lecture on the same theme, which became a New York Times best-seller.

Pausch died of complications from pancreatic cancer on July 25, 2008.

Source: Wikipedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch

Gedigte vir God: KOMMA.

Gedigte vir God
Poetry for God


KOMMA   Sheila Cussons


? Glinstervliegie kleiner as ? komma
kom sit vertrouend op my hand
en begin sy persoon versorg, en ek, gevlei
durf my skaars roer: soos hý so tuis
vermetel tuis is ek in U”
O onveranderlike, Oneindigende,
Onbeginnende Woord deur Wie ? klein
Verrukte vuilerige kommatjie flits.  
        Uit: Jubilate! Loofgedigte in Afrikaans, saamgestel deur FIJ van Rensburg. Tafelberg Uitgewers, 1995.

Are you facing fear today? Perhaps you are afraid of losing your job, of developing cancer or being left by your spouse. At times all of us experience fear. But don't allow fear to keep you from being used by God. He has kept you thus far; trust Him for the rest of the way. --Woodrow Kroll (president and Bible teacher for the international Back to the Bible radio and television ministry.)EK KAN NIE MEER NIE! I CAN"T GO ON!


I CAN'T GO ON!Dié naweek was daar 'n noodkreet vanuit 'n groot Facebook vriendekring: EK GEE OP. EK KAN NIE MEER NIE. Dit het my die hele naweek bygebly: 'n mens wat roep soos wat ons almal soms roep: "Dit is te erg, dit is te seer, dit hou te lank aan."
Liewe mens wat so voel, die hemel en die aarde is vanoggend vol van 'n ander stem:

En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.  —Deut 31:8. ANV.
En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” — Matt 28:20.ANV.


GEBED
Here, as 'n mens nie meer kan nie, kan hy nie meer nie. Maar U kan.
En U kan ons help as ons by die ek-kan-nie-meer-plek is.
Laat elkeen wat voel asof dit die einde is, vandag weet: ek kan nie, maar U kan. En U sal.
Neem elkeen wat voel asof dit die einde is, in u troue sorg. En wys asseblief vir hom/haar/my wat ons nou moet sien.


This weekend a cry of despair came from someone belonging to a Facebook circle of friends: I GIVE UP. I CAN'T GO ON!
This cry haunted me the whole weekend. Don't we all cry like that sometimes?  "It is just too much. It is too painful. I has been going on for too long... "
Dear fellow traveller, heaven and earth resounds with another Voice this morning: 

The LORD himself will lead you and be with you. He will not fail you or abandon you, so do not lose courage or be afraid." —Deut 31: 8.
And I will be with you always, to the end of the age."— Matt 28:10.


PRAYER
Lord, when we can't go on, we can't.
But You can help us when we reach the place of can't-move-on.
Let every person who feels as if this is the end know today: I can't, but You can.  And you will. 
Take every person who feels that this is the end in your faithful and tender care. And show him/her/me what we should see right now.

THE GREEN FAIRY

THE GREEN FAIRY
Absinthe ( i/'æbs?nθ/ or /'æbsænθ/; French: [aps?~t]) is historically described as a distilled, highly alcoholic (45–74% ABV / 90-148 proof) beverage.[1][2][3][4] It is an anise-flavoured spirit derived from botanicals, including the flowers and leaves of Artemisia absinthium (a.k.a. "grand wormwood"), together with green anise, sweet fennel, and other medicinal and culinary herbs. Absinthe traditionally has a natural green colour but may also be colourless. It is commonly referred to in historical literature as "la fée verte" (the green fairy). Although it is sometimes mistakenly referred to as a liqueur, absinthe is not traditionally bottled with added sugar, and is therefore classified as a spirit.[5] Absinthe is traditionally bottled at a high level of alcohol by volume, but is normally diluted with water prior to being consumed.
Absinthe originated in the canton of Neuchâtel in Switzerland in the late 18th century. It arose to great popularity as an alcoholic drink in late 19th- and early 20th-century France, particularly among Parisian artists and writers. Owing in part to its association with bohemian culture, the consumption of absinthe was opposed by social conservatives and prohibitionists. Ernest Hemingway, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Henri de Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Aleister Crowley, Erik Satie and Alfred Jarry were all known absinthe drinkers.

Absinthe has often been portrayed as a dangerously addictive psychoactive drug.[7] The chemical compound thujone, although present in the spirit in only trace amounts, was blamed for its alleged harmful effects. By 1915, absinthe had been banned in the United States and in much of Europe, including France, the Netherlands, Belgium, Switzerland and the Austro-Hungarian Empire. Although absinthe was vilified, it has not been demonstrated to be any more dangerous than ordinary spirits. Any psychoactive properties attributed to absinthe, apart from that of the alcohol, have been much exaggerated.[7] A revival of absinthe began in the 1990s, following the adoption of modern European Union food and beverage laws that removed longstanding barriers to its production and sale. By the early 21st century, nearly 200 brands of absinthe were being produced in a dozen countries, most notably in France, Switzerland, USA, Spain, and the Czech Republic.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Absinthe.
Art: La Muse Verte: Albert Maignan.
The Absinthe Drinker:  VICTOR OLIVA.

NOW CHOOSE: one woman's prayer and choices

Now choose
One woman's prayer and choices. 


A Prayer
Refuse to fall down
If you cannot refuse to fall down,
refuse to stay down.
If you cannot refuse to stay down,
lift your heart toward heaven,
and like a hungry beggar,
ask that it be filled.
You may be pushed down.
You may be kept from rising.
But no one can keep you from lifting your heart
toward heaven
only you.
It is in the middle of misery
that so much becomes clear.
The one who says nothing good
came of this,
is not yet listening.
— Clarissa Pinkola Estés: The Faithful Gardener: A Wise Tale About That Which Can Never Die

“Writing, real writing, should leave a small sweet bruise somewhere on the writer . . . and on the reader.”? Clarissa Pinkola Estés

“How does one know if she has forgiven? You tend to feel sorrow over the circumstance instead of rage, you tend to feel sorry for the person rather than angry with him. You tend to have nothing left to say about it all.”? Clarissa Pinkola Estés

“There is a time in our lives, usually in mid-life, when a woman has to make a decision - possibly the most important psychic decision of her future life - and that is, whether to be bitter or not. Women often come to this in their late thirties or early forties. They are at the point where they are full up to their ears with everything and they've "had it" and "the last straw has broken the camel's back" and they're "pissed off and pooped out." Their dreams of their twenties may be lying in a crumple. There may be broken hearts, broken marriages, broken promises.”
? Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype

“Forgiveness is an act of creation. You can choose from many ways to do it. You can forgive for now, forgive till then, forgive till the next time, forgive but give no more chances it’s a whole new game if there is another incident. You can give one more chance, give several more chances, give many chances, give chances only if. You can forgive part, all, or half of the offense. You can devise a blanket of forgiveness. You decide” ? Clarissa Pinkola Estés 

OM TE OORLEEF MAAK ONS SO

OM TE OORLEEF MAAK ONS SO

In moeilike tye  oorleef verskillende mense verskillend.  Die oorlewingsraad wat volg, is wat vir my en Hennie werk en op ons inwerk.  Skryf vir ons op ons webblad,  http://www.facebook.com/#!/MarethaMaartens.seker.co.za wat vir jou as regte mens, gewone mens soos ek en Hennie, Christenmens in ? genadelose en soms onbeskryflik wrede landskap werk.

1. Ons het ? streep getrek waaroor ons dit nie waag nie. Hier is die streep: Lukas 7:23: Geseënd is die man wat aan My nie begin twyfel nie. (Jesus Christus.)
2. Ons praat met mekaar. (Dit beteken: praat met iemand.)
3. Ons doen elke dag Bybelstudie. Ons luister na egte worship-musiek en worship met hart en gees saam. (Hierdie ervaring deel ons vyf dae van die week met jou in BYBELSTUDIE, linkerkieslys.)  Bybelstudie, worship en gebed is ons kos, krag, ons vashou aan God, ons hoop.
4. As ons snags deur die verskriklike gedagtes van die nag gefolter word, sê ons hard en duidelik vir onsself:  Hierdie is skrikgedagtes van die nag.  Om in uitputting teen skrikgedagtes te probeer baklei, is sinloos. Stel die hantering van dié spul goed uit tot more-oggend, wat oor ? paar uur gaan aanbreek.  En slaap.
5.  Ons hou van die volgende aanhalings.  Ons vind geen suikerlagie daarin nie, net waarheid en realisme:       
Failure does not mean we are a failure----it does mean we haven't succeeded yet. Have faith that you will prevail in the end regardless of the difficulties, BUT, at the same time, confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. —Jim Stockdale
• Pain is your friend... Pain  reminds you to finish the job and get the hell home. Pain tells you when you have been seriously wounded. And you know what the best thing about pain is? It tells you you’re not dead yet!” – G.I Jane
• Tough times never last, but tough people do.  - Robert H Schuller
• “What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you.” – Ralph Waldo Emerson
• The bravest sight in the world is to see a great man struggling against adversity.  –Seneca
• The hardest struggle of all is to be something different from what the average man is. – Charles M Schwab.


6. Ons pas die vyf brode-twee vissies beginsel toe. Ons kyk wat ons het, lê dit voor die Here neer en vra Hom wat ons daarmee moet doen.
7. Ons skop nie toe deure oop nie. Agter deure wat die Here toemaak, wag groter probleme as wat ons het.

ABOUT ATTITUDE

THE DIFFERENCE IS ATTITUDE & FOCUS   
We who lived in concentration camps can remember the men who walked through the huts comforting others, giving away their last piece of bread. They may have been few in number, but they offer sufficient proof that everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms -- to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way.”? Viktor E. Frankl

People who go to Disney who have magic in themselves experience magic there, just as people who go to the grocery store who have magic in themselves experience magic at the grocery store. The principle is simple: fun, joy, and happiness, are something we bring to life, not something life, circumstance, or situation bring to us. There are truly no magic kingdoms, only magic people. Fun, joy and happiness are choices, orientations, approaches, attitudes, a way of living in the world, not the world itself...”
? David W. Jones, Moses and Mickey Mouse: How to Find Holy Ground in the Magic Kingdom and Other Unusual Places.

Gehoorsaamheid aan God word nie in die Kerk of in 'n Christenskool, in tuisonderrig of selfs in die studeerkamer van 'n teoloog gevind nie. Daar is geen houer daarbuite waaruit ons gehoorsaamheid aan God kan skep nie. Gehoorsaamheid aan God is 'n gesindheid en 'n houding, 'n absolute gefokusdheid op Christus, soos wat Hy absoluut gefokus op die Vader was. Dit is onderwerping aan wat Hy sê terwyl ons so absoluut op Hom gefokus is. Gehoorsaamheid aan God is 'n bietjie soos Wiskunde. Ons wil Wiskunde leer doen, daarom fokus ons op wat gese word en doen ons soos wat die onderwyser sê.  Maar hier eindig die ooreenkoms. Gehoorsaamheid is ook dankbaarheidsliefde.  Dit is blydskap in die Here.  Dit is vryheid.  — MM

EK MOET WEET WAT GOD SE WIL IS. HOE?

EK MOET WEET WAT GOD SE WIL IS. HOE?
Jesus het gebid: “Laat U wil geskied.”  En Hy was veilig, ook aan die Kruis. Ons is deur sy gehoorsaamheid aan God se wil vir hierdie lewe en hierna beveilig.
Hier is 12  dinge wat elkeen van ons aangaande God se wil moet weet:
1. Die gevaarlikste plek op aarde vir enige mens is buite God se wil.
2. God se wil is dat sondaars, elke sondaar, ook ek en jy, gered sal word. Hiervoor het die Goddelike raadsplan van die Kruis en die gawe van die Heilige Gees in werking getree.
3. Die volgende is onbetroubare metodes om God se wil te ontdek: munte gooi, drome, skaapvelletjies, willekeurig op Bybelteksverse druk (Bybel-roulette), emosies.
4. Jy sal God se wil stuk vir stuk sien ontvou as jy in verbondenheid met Christus (in union with Christ) leef.  Sy gedagtes sal jou gedagtes word, sy wil jou wil.
5. God se Woord is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. (Ps 119.) As wat jy beoog buite Skrifbeginsels val, is dit nie God se wil nie.
6. Die Bybel sê ons moenie wys in ons eie oë wees nie. As ons vasbrand in ons huwelik, finansies, beroepskeuse en emosionele probleme, moet ons professionele, betroubare kundiges raadpleeg.
7. Ondersoek jou hartsbegeertes. Hoe nodig is hulle?  God sal vir jou gee wat jy werklik nodig het.
8. Wees absoluut eerlik, nugter en denkend. Maak ? lys van die voor-en nadele van wat jy oorweeg. God het vir jou jou verstand gegee om te gebruik.
9. Hou jou oë oop vir oop deure. (2 Kor 2:12.) Moet geen deur wat God toemaak, probeer oopskop nie.
10. Vas van iets en bid. Bid vir leiding en wysheid, en dit sal vir jou gegee word. Klop by die Here aan oor die regte stappe, en Hy sal die stappe vir jou laat duidelik word.
11. Wag geduldig op die leiding van die Gees soos mense wat weet dat hulle vrae beantwoord sal word. Om aan neerslagtigheid toe te gee terwyl jy wag, is mos nie geloof nie!  Geseënd is die mens wat aan My nie begin twyfel nie! (Luk 7:23.)
12. Vra vir jouself: is ek nou in God se wil terwyl ek sy wil vir die volgende stap soek? Dit is ? vraag wat met die diepte van jou verhouding met God te doen het.  As jou huidige verhouding met God so-so is, kry dit eers reg.

A PRAYER FOR BOSTON

A PRAYER FOR BOSTON

Vanoggend gaan ons harte uit na die mense van Boston, VSA, waar die Boston marathon in die tragedie van twee bomontploffings by die eindstreep geëindig het. Vanoggend bid ons tot die lewende God:

Our hearts are going out to the people of Boston, USA, where the Boston marathon came to a tragic end when two bombs exploded at the finishing line. This morning we have but one prayer for all involved:

Lord, as South Africans we know and live with death and pain and loss.
From the depths of our hearts we pray for the people of Boston, for every athlete who never expected this.
We pray for all who were hurt, for the loved ones of all who lost their lives.
We pray against the enemy of those whom You have made and created for purpose.
We pray for every Christian family who, at this time, is facing the terror and pain of death.
Let them find comfort in your eternal Word:

Death swallowed by triumphant Life!
Who got the last word, oh, Death?
Oh, Death, who’s afraid of you now? — 1 Cor. 15:
55, The Message. 
                 .

 

  DIE KONING SE DONKIE Kraakvars Kerstoneelstuk Maklik opvoerbaar, same
Lees meer...

DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD! DIE LAM is ‘n kraakvars Kersspel, in Augustu
Lees meer...

Liewe pa en ma van die 21e eeu, medegelowige,   Ek het 'n klein boekie geskryf: "E
Lees meer...

A1 MOBILE LOCKSMITH IN PRETORIA. A1 mobile locksmith 24/7 open houses. cars. and safes. it is onl
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2014 Seker.co.za
Chillies