Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.
BEDIENINGE

"MY VREDE GEE EK AAN JULLE" Joh 14:27 Dit is ons gebed vir JOU vandag...en in hierdie Kerstyd en dwarsdeur 2018. Ons waardeer inniglik en opreg dat jy ons briewe gelees het hierdie jaar...dat jy TYD gemaak het om saam met ons die Pelgrimspad van die lewe te stap. Dankie vir elke opoffering twv die ewige lewe!!

LIEF en LEED: Ons studente en personeel het veel vreugde maar ook soms n bietjie leed in ons lewens gebring. Ons het beleef hoe ons geestelik (en party ook fisies agv baie pap en brood en aartappels!!) gegroei het. Ons kon nie anders as om JESUS van Nasaret baie liewer te kry hierdie jaar nie. Sy vurige geduldige liefde en sorg het weer eens ons harte sag gemaak en gesmelt.

Baie siele is gered en gedissipel deur ons 140 sterk BBM familie.

Ons moes troos toe die dood sommige naby familie kom haal het. Ons jubel oor sukses behaal en liefdeshande wat met kos, finansies en veral met gebede ons versorg het. Die nuwe 12 Studenteraadslede het die laaste week met entoesiasme leiding geneem. Ons sien baie uit na a.s jaar en verwag GROOT van ons GRÓÓT GOD!!

JAAREINDE: Almal spat nou uitmekaar...weg huis toe...om ook daar die lewende Here te dien en die evangelie te versprei. Die waarde van een kosbare siel kan nooit bereken word in ons aardse terme nie. Daar was vreugde in die hemel en in ons harte vir élke ware wedergeborene en elke Maandag na terugrapport het Lilian Mkhabela met haar suiwer stem begin sing: "PRAISE THE LORD! PRAISE THE LORD!!" en ons almal het met vreugde saamgesing.

NUWE STUDENTE: Asb bid saam vir Mama Onni Munyasia wat die inname moet hanteer...Talle name en lande doen nou aansoek. Ons vertrou ons Vader vir 64 eerstejaars. Dankie dat jy saam soek en bid!! Ons het tans meer as die getal aansoeke MAAR dis n stryd vir baie om te kan kom al is die studies gratis en die Losies en etes SLEGS R100 per week!!

DOSENTE: Die Here het gesorg vir uitstaande spesiale ook nuwe dosente vanoor die wêreld...VSA, Kanada, Holland, Afrika...ons is dankbaar! Mag die Here élkeen seen en vergoed! Ons bid vir a.s jaar se program!

Mag die Here...die Prins van Vrede vir jou en elkeen van jou dierbares ryklik seen en gebruik! Onthou julle as gesin is welkom om te kom kuier en te rus by BBM

Vrede en vreugde vir n familie Kersfees!! Hou lekker vakansie!!!!

Shai en Elreza Mulder en die hele verstrooide BBM familie oor die wêreld! Webtuiste: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


JY is een van ons kosbaarste geskenke uit God se deurboorde hand! Ons Aaron en Hur... wat ons arms omhoog hou in die vele versoekinge en stryde van die lewe....ons knielende gebedstryder...wat die oorwinnings in JESUS naam saam met ons behaal!

In ons Stiltetyd vanmore lees ons twee saam:

Sag 2:8, “...wie julle aanraak, raak Sy oogappel aan!” Ex 14:14, “Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.”

Iemand vra nou die dag: hoe op aarde kry julle eenheid met 67 verskillende kerke bymekaar? JESUS CHRISTUS, ons Verlosser, bind ons aanmekaar met Sy liefde, in Sy eenheid. Hy is die hoeksteen... Hy bid in Joh 17:21, “Vader...Ek bid..dat almal een mag wees net soos U Vader in My en Ek in U.” Joh 13:35, “Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is, as julle LIEFDE onder mekaar het!”

Hier leer ons om, ten spyte van verskille in kultuur, taal en denominasie, te fokus op die dinge waar in ons almal, volgens die Bybel, glo. Daarom bind ons Here ons saam om Hom te eer, lief te hê, te aanbid, te wandel in Sy heerlike teenwoordigheid en mekaar te respekteer... met geduld en nederigheid te verdra en te dra! Shai het so mooi met ons almal by die daaglikse “Devotions” gepraat... dat ons gelei word... nie gedryf word deur die leiding van die Heilige Gees nie! Hier fokus ons op dit waaroor ons saamstem.. en die verskille laat ons in die Here se hande.

STUDENTE: Die finale jaars se vreugde dat hulle amper klaar is, ken geen perke nie! Hulle het neergeskryf en ook getuig oor alles wat hulle geleer het: om die Woord suiwer en in konteks en met vrymoedigheid te preek, om ‘n lewe van gebed en kinderlike vertroue te lei, om dienskneg-leierskap te alle tye te beoefen, hulle het geleer om lief te hê... verskillende volke en nasies, hulle het geleer om te vergewe sonder om te wag vir ‘n verskoning, om geduld te beoefen met die baie ander volke en persoonlikhede, om betyds te wees, integriteit te hê en te beoefen, om God te vertrou in krisistye, en nog vele meer! Ons dank die Here... want dit is Hy wat hulle geleer het deur wonderlike vrywillige dosente wat dikwels van ver gekom het. Hierdie week was dit Dr Wilf Kent van Kanada wat MARRIAGE aangebied het, Rev Brigitte Munyasia met die boek Ezra, en Shai en Kojo wat Kerk Administrasie, Begrafnisse en Navorsing aangebied het.

LEIERSKAP OPLEIDING: Volgens ons jaarlikse gebruik het die twaalf 2017 Studenteraadslede die nuwe 2018 studenteraadslede opgelei en ingelig en ingelei om hulle pligte deeglik na te kom met ‘n spesiale konferensie. Hulle waardeer dit opreg en vertrou die Here om orde en dissipline met liefde toe te pas in die toekoms. Alle derdejaars vertrek die naweek om hulle klere ens in orde te kry vir die groot dag. Nou gaan hierdie nuwe leiers inklim in hulle verantwoordelikhede. Ons het ook die week die drie HUISOUERS... die oues en die nuwes by ons huis laat saameet... om behoorlik oor te gee. Ons dank die Here vir uitstaande mense wat bereid is om die juk op hul skouers te neem en ons steun op jou gebede om hulle te dra in hierdie nuwe seisoen van hulle lewens. BAIE DANKIE!

PERSONEEL: Ons is opreg dankbaar vir al die harde en getroue dienste gelewer... net die Here alleen weet hoe hard hier gewerk is... laat nagte.. teleurstellings...smeekgebede... oorwinnings wat gevier is... en ons weet HY SAL ONS BELOON...soos Hy alreeds doen! Ons neem afskeid van hulle wat vertrek en vertrou dat DIE HERE SAL VOORSIEN in elke opsig... nuwe personeel... 64 eerstejaar studente ASB... noodsaaklikhede.... kopers vir ons varke (ons het nou 31 kleintjies en die swaarstes weeg 6.3kg as jy dalk een vir Kersfees wou kom haal???)en groen en geel rissies!!

OPREDES: Ons dank die Here dat ons in gemeentes kon optree en ook oor die radio.... in die tronke, hospitale, plase en op ons knieë vir ons sendelinge. Ons sê dankie vir elke brief van ons sendelinge wat ook maar besige mense is. Ons is GEREED OM MET ONS 12 SANGERS IN JULLE GEMEENTE OF SELGROEP te kom optree aanstaande jaar.

ONDERSTEUNERS: Mag die Here ‘n ryklik geseende CHRISTUSFEES in jou hart en huis vir jou skenk. Ons Vader weet wat jy alles gegee het vanjaar vir Sy koninkryk en Hy bedank jou vir jou sorg en opofferings. Dankie dat ons deel daarvan kon wees. Shai en Elreza sal op Jeffreysbaai wees en ook op Hermanus, die Strand en Worcester.

Graag nooi ons jou ook hartlik uit na

 1. ONS LAASTE VENNOTE SAAMKUIER EN SAAMBID AAND OP VRYDAG 24 NOV OM 7NM BY OOSTERLIG PRETORIA OM 7NM. RSVP ASB NA 0833066323 as jy kan kom!!
 2. WELCOME TO OUR PASTORAL COMMISSIONING ON SAT 2 DEC 10 AM AT BACK TO THE BIBLE MISSION BARBERTON, FOLLOWED BY A LUNCH AT 12 MIDDAY. RSVP 0833066323.

GROETE: Ons groet met liefde in innig dankbare harte dat jy saam met ons geloop het hierdie hele jaar! Mag jy gesondheid, vrede en geloof en beantwoording van jou gebede ontvang uit ons Vader se hand.

Met liefde,

Shai en Elreza en ons BBM gesin.

Webwerf: www.bbmission.org

Bank info: FNB Tjek, Barberton; Naam: Back to the Bible; No 51600018323 Takkode 270152; Swift Code: FIRZAJJJXXX

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300

,


Ps 32:7, “U IS ‘N SKUILPLEK VIR MY; U BEWAAR MY VIR BENOUDHEID; U OMRING MY MET VROLIKE GESANGE VAN BEVRYDING.”

Deut 31:8, “DIT IS DIE HERE WAT VOOR JOU UITTREK; HY SAL MET JOU WEES; HY SAL JOU NIE BEGEWE OF VERLAAT NIE; JY MAG NIE BEVREES OF VERSKRIK WEES NIE.”

Ons getroue hemelse Vader en Jesus Christus ons Here en die troosvolle leiding van die Heilige Gees het ons dwarsdeur ‘n besige, uitdagende jaar gedra tot hier vandag. Hy sal ook vir jou en my in ons gesinslewe... ons roepinge... ons hartseer en nood... ons vreugde en blydskap... veilig deurdra totdat Hy ons binnekort kom haal om vir ewig saam met Hom in heerlikheid te lewe! Is jy ook opgewonde om ons Here, wat so bitter vir ons gely het, van aangesig tot aangesig te ontmoet na hierdie kort ou tydjie op aarde??? “O, dit sal wees heerlik en soet...”

STUDENTERAAD: Wat ‘n opwindende... vreugdevolle aand... toe die twaalf gekose tweedejaars as studenteraad aangekondig en ingehuldig is! Sommige het hulle lam geskrik... ander het terug gedeins... ander het met nederige vreugde hierdie roeping van God, deur middel van sy mense, aanvaar. Bid asb saam vir hulle:

Fofana (Ivoorkus) Voorsitter, Kapipi (Tanzanië) Onder-voorsitter, Lexina (Zambië) Sekretaresse, Tobias (Zambië), Joshua (Liberië), Digamo (Etiopië), Casper (Zimbabwe), Keagan (Zambië), Godwin (Tanzanië), Tamerat (Etiopië), Onesimus (Zambië), Lilian (Suid-Afrika). Die Huisouers en Damesverenigingleiers bestaan o.a. uit drie Suid-Afrikaners. Ons loof die Here vir hulle en a.s. week vind die konferensies tov leierskap-oorhandiging plaas. Mag die Here dit ryklik seën. Ons het werklik ‘n puik span die afgelope jaar gehad. Ons wil graag vir hulle dankie sê met ‘n besoek aan die Kruger Wildtuin.

REëN: Die gekletter van reëndruppels op die dak... en later strome water hier by ons, bring diepe dankbaarheid! Die reënmeter het 55mm gemeet! Ons glo dat die Here nog sal stuur...genoeg vir ons hele land! Shai bid ook altyd vir geestelike reën in ons harte!

VYAND WORD VRIEND! Dit is wat ons letterlik op Bethlehem beleef het! Kol Levi Ngwadla die huidige bevelvoerder van 2 Veldgenie Regiment, ‘n vorige MK vegter,‘n briljante doener en ‘n kind van die Here, het Shai en Elreza genooi, veertig jaar nadat ons daar weg is, om die sportkompleks wat na Shai vernoem word, te kom onthul. Hulle het ook ‘n eenheidsbaadjie vir hom aangetrek en hom ‘n krans laat lê twv gesneuweldes in sy tyd. Hy kon verhale uit sy lewe vertel by die offisiersaand en al die eer aan die Here gee wat ons al die jare beskerm het. Ons kon in die basis in ‘n oulik opgegradeerde gaste woonstel bly. Shai sê dat al sy drome vir hierdie basis vervul is, nadat hy gesien het hoe netjies en opgegradeer die hele basis is.

DOSENTE en STUDENTE: Weer eens is ons geseën met wonderlike dosente die afgelope week: Tom Kojo, Thinus Herman van Pretoria en Dr Ezra Kim (ons hoof van Navorsing wat eersdaags vertrek Kongo toe). ASB BID EN SOEK SAAM MET ONS NA ‘N AFRIKAANS/ENGELSE REKENAARVAARDIGE VRYWILLIGER AS SEKRETARESSE!!!!

Ons prys die Here vir +- 60 aansoekers as eerstejaars vir 2018... maar dis nog ‘n láng pad om hulle hier te kry. Gewoonlik het ons so 100 aansoeke en dan kom die helfte. ASSEBLIEF VRA SAAM MET ONS DAT ONS GOD SY DEURE SAL OOPMAAK!

JAARPROGRAM: Terwyl die jaar voortspoed na die einde... is die druk nogal groot... Afskeidsfunksies... Prysuitdeling... Kersfees met kersliggies by die kruis...Besoekers...Laaste eksamens... Inpak... Vakansiereëlings....JES 26:3 “U sal hom in volkome vrede bewaar, wie se hart onverdeeld op U gerig is, want hy vertrou op U.” Mag niks en niemand jou vrede steel of versteur nie. LOOF DIE HERE... DAN BARS DIE TRONKDEURE OOP... DAN VAL DIE KETTINGS AF.... soos daardie nag in die Fillipi tronk toe Paulus en Silas met stukkende rûe die Here geloof en geprys het! Wat is jou hartseer... jou krisis vandag???

Hou aan met loof en prys... Dwarsdeur die donker nag! Terwyl jy prys verander God jou duisternis in dag...” Al is die krisis nog nie opgelos nie...leer God ons om in die donker steeds te vertrou en my teks vir vanjaar te kan beleef: “DIE WAT OP DIE HERE WAG, KRY NUWE KRAG. HULLE VAAR OP MET VLEUELS SOOS DIE ARENDE (WAT BO ELKE STORM HUL REUSE VLERKE SPREI EN BOKANT DIE STORMS VLIEG!!!) Jes 40:31. Dit bid ons nou vir JOU ons getroue ondersteuner en voorbidder. Mag JY en jou gesin ‘n wonderlike tyd van voorbereiding beleef met die aanloop tot die Kersvakansie.

HALLELUYA OUDITORIUM: Bid asb saam vir elke baksteen en sakkie sement...en elke sent ...wat ons Vader weet wat ons nodig het! Wat ‘n voorreg om die God aan wie al die goud en silwer van die hele wêreld behoort, as ons PA te mag hê.

Ons groet jou met vreugde en sien uit om jou hier te verwelkom!!

Saam wil ons Afrika vir JESUS wen!

Liefde!!

Shai en Elreza Mulder en almal hier in die Vallei van Genade! Webwerf: www.bbmission.org. +27833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Spr 20:22 "WAG OP DIE HERE EN HY SÁL JOU VERLOS!"

Sag 4:6 "NIE DEUR KRAG OF DEUR GEWELD NIE, MAAR DEUR MY GEES, SÊ DIE HERE, DIE ALMAGTIGE."

1 Thes 5:17 "BID SONDER OPHOU!"

Wat 'n bemoediging, inspirasie en troos is die Woord van God nie! Soms vra ons die studente en personeel om hulle Bybels teen hulle harte vas te druk en God te prys dat ons Bybels in ons eie taal mag hê !! Ons het die week weer met blydskap n klompie Bybels ontvang wat reguit na die gevangenisse gaan. Ons loof God vir 7 mense wat n keuse vir JESUS CHRISTUS gemaak het die week...een van hulle in MAKSIMUM GEVANGENIS: EDSON BILA. Bid asb vir dissipelmaking!

Ons weet dat die Woord van God nooit ledig sal terugkeer nie! Die Bybel verander mense lewens!

DAMESVERENIGING: Tydens ons gereelde vroue biduur byeenkoms op Woensdae, het ERICA GRUNEWALD van HEALTHCARE CHRISTIAN FELLOWSHIP vertel van die lewenslesse wat sy moes leer op haar lewenspad. Sy het genoem dat God in elkeen van Sy kinders moeilike mense...soms net één moeilike mens...bring, om vir jou kosbare lesse te leer...van nederigheid, van vergifnis, van volharding in gebed, van totale oorgawe! Rev Morris Semakuezi en ook sy vrou Sophia het hierdie boodskap onderstreep... NEDERIGHEID...OORGAWE....

"Ag Here, stel ons in staat om onsself voor U te verneder... sodat U ons nie hoef te verneder nie..."

Wat 'n geseende week het ons Vader gereël met hierdie drie dosente oor TOTAL PATIENT CARE...so 'n uiters belangrike onderwerp wat ons leraars en evangelie-verkondigers moet bemeester!

STUDENTE: Hulle is moeg! Die einde van die jaar wink...nog net n paar wekies... en dan vlieg ons uit mekaar en sal hierdie pragtige Vallei van Genade wat na bietjie reën reeds grasgroen is, verlate en stil sal wees. Ons bid vir 'n salige einde...VERBLYF EN INWONING gelde alles betaal... (Mag die Here élke bydraer uitermate seën!!) elke toets en eksamen voltooi.... elkeen oppad huis toe waar familie en kinders wag... nuwe 64 studente klaar ingeskryf...dít is ons smeekgebed!!

PROGRAM: Graag nooi ons weer eens al ons vriende, ondersteuners en voorbidders na ons jaarlikse

"CHRISTMAS CAROLS by candle light" op VRYDAGAAND 17 NOV 6 NM hier by ons. Bring jou kersliggie saam en 'n hart om die Kindjie in die krip...aan die kruis...en opgestane Oorwinnaar uit die graf se lof te besing! HARTKIK WELKOM!! RSVP asb na 0833066323!

ALUMNI: Wat 'n vreugde toe Cyrus Tambala, 'n oud-student afkomstig van Malawi, skakel en bely dat hy by BBM geleer het om te bid, sy gereelde STILTETYD met God te hou, élke dag...en steeds na baie jare steeds vir sy sendeling in te tree. Mag ons Here ons gebede verhoor! Die ewigheid sal sekerlik eendag verrassings openbaar van God se kragtige werking agv gebede!

PROGRAM: Graag bid ons God se vrede oor ons almal vir hierdie laaste pylvak...om net ons beste vir Koning Jesus te gee...moed te hou...deeglik te werk...fyn te luister na die Heilige Gees...en die 2017 wedloop as oorwinnaars te voltooi.

HOSPITALITY LESING: Dit was 'n interessante lesing waar aan talle lande se mense deelgeneem het...Benin, Ethiopië, Liberië, Zambië, Malawi, Suid-Afrika....ens ens oor gewoontes, gebruike en taboes...ook die wonderlike gasvryheid van ons Here Jesus wat tussen ons kom woon het...ons bedien het...gered en wederbaar het deur die Heilige Gees...

DANKIE: Ds Pieter en Engela Malherbe, nuwe leraarspaar van Barberton NG kerk, het kom kuier...saam gesing...en ons in die teenwoordigheid van God ingelei om God te aanbid en te geniet...

Vir élke aartappel...elke ui...van Anton Meyer by die mark...vir groeimeel vir die drie werpsels pragtige varkies....vir rys...boontjies...van Vennote... eiers en toiletware en brandstofgeld na ons optrede by Kosmos Christian Church waar Shai oor Daniël gepreek het, en vir ELKE GEBED vir ons.. sê ons opreg en inniglik DANKIE! Ons weet die Here sál jou seën!!

Prys die Here!

Saam op ons knieë voor die lewende Gebeds-verhorende God en báie liefde!!

Shai en Elreza Mulder en almal hier by Back to the Bible Mission.

Webwerf: www.bbmission.org.

FNB, Tjekrekening No 51600018323, Back to the Bible. Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


s 91:15 "HY SAL MY AANROEP EN EK SAL HOM ANTWOORD. EK SAL BY HOM WEES IN NOOD. EK SAL HOM UITRED EN EER AAN HOM GEE."

Woorde soos hierdie is hoofletters wat 'n kloppende hart rustig maak...en wat 'n wankelende geloof weer moed gee... wat troos bied in 'n onstuimige wêreld...soos 'n kindjie wat skuiling vind in vaderarms. Mag jy dit hierdie week beleef, bid ons vir jou!

OUDITORIUM: Met vreugdekrete het die studente die naam, wat ons glo die Here vir ons gegee het, aangehoor: THE HALLELUJAH AUDITORIUM!!! Ons glo met kinderlike vertroue dat die lewende Here sal voltooi wat Hy begin het! Ons sê DANKIE vir die staalstruktuur, die planne en eerste bakstene. Noudat Kobus Koekemoer as ingenieur kom aanmeld het, beplan ons IN GELOOF dat God self sal sorg vir 'n bouspan en vir elke sent. Ons hou ons oë stip op die Here en weet Hy sal ons deurdra!! Dankie dat jy saambid!! Sommige het gevra vir die bankrekening nommer: FNB, BARBERTON, BACK TO THE BIBLE, NO 51600018323, TAKKODE: 270152. Meld asb : HalleluJah Ouditorium, as die Here dit op u hart lê. Baie baie dankie!!

AANWAS: Ons loof met blydskap die Here vir ses bont klein varkies wat dié week gebore is...'n geskenk van God! Ons is bly dat drie studente beurte maak om hulle te versorg.

UITNODIGING: Graag nooi ons jou en jou gesin hartlik uit om op VRYDAGAAND 10 NOV 6 NM ons CHRISTMAS CAROLS te kom bywoon: Kore!! Dansende kinders deur Aubie Deetlefs! Ons Koreaanse opera sangeres Hannah Min, ens! Laat weet asb as julle kan kom by 0833066323.

NUWE LERAARS: Ons "fraternal" is dankbaar vir twee nuwe leraarsgesinne wat aangekom het in Barberton: Ds Pieter en Engela Malherbe en Ds Dewald Kruger. Hartlik welkom in Jesus naam!! Dié week het 'n deurwinterde Afrika evangelis Dr Boba Denis van Cameroen ons wakker geskud met sy uitdagende preek: HOE HET JY HIER INGEKOM? (vir die bruilofsgas sonder sy bruilofskleed) asook: EK KEN NOU NIE!(die skrikwekkende woorde wat JESUS gesê het vir hulle wat gepreek en wonderwerke gedoen het). Dit was sy eerste besoek en ons glo hy sal a.s jaar weer kom!

DANKIE: Elke brief van ons kant is altyd vol DANKIES....want ons glo dat ons versorgende God graag ons dankies wil hoor! Ons harte klop warm oor liefde van mede-gelowiges wat laste help dra...wat regtig omgee en offers bring. Mag die Here julle seën met Ps 20. Dankie dat jy saambid vir 64 nuwe eerstejaars. Ons trek nou by 27!

DOSENTE: Ons is dankbaar vir die lewens en die lesings die week aangebied deur Dr Steef van't Slot (1& 2 Korintiërs), Dr Ezra Kim (Markus) en Rev Sheunesu Chinhamo (1& 2 Thessalonisense). Ons glo dat ewige waardes oorgedra is!

UITREIKE: Ons dank die Here dat 80 mense by die Here uitgekom het die twee weke vakansie uitreike....ook dat families mekaar met vreugde kon geniet! Ook dat die arbeidsbedieninge in die gevangenisse kon voortgaan...

Opregte liefde en seënwense vir n vreugdevolle jaareinde....vir JOU en vir ons!

"Slegs vertroue elke dag, Moedhou deur die swartste nag! Jesus trou staan vas en pal!

Slegs vertroue, dit is al!"

Mooibly tot volgende keer!

Shai en Elreza Mulder, Uitvoerende Raad en almal hier by Back to the Bible Mission.

Webwerf: www.bbmission.org.

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


ROM 11:36

WANT UIT HOM (DIT IS ONS HERE JESUS CHRISTUS) EN DEUR HOM EN TOT HOM IS ALLE DINGE:

Jesus is ons Alfa en Omega...sonder Hom kan ons net mooi NIKS doen nie....maar mét Hom is ons tot ALLES in staat deur Christus wat ons krag gee. Mag jy dit vandag..en dwarsdeur die 2 weke vakansie wat nou voolê, oorvloediglik ervaar en beleef! Dankie uit die diepste dieptes van ons harte...

 • dat jy tyd maak om ons briefies te lees
 • dat jy saambid.. die grootste geskenk
 • dat jy ons vreugde en hartseer deel...
 • dat jy saamjuig oor elke verlore siel wat gered en gedissipel word!!!!

VREUGDES: Weer eens het ons bekers oorgeloop die week met verrassings en blydskap omdat ons Vader sorg!!

*Ons Gebedsvennote van Pretoria en omgewing het saam met ons 2 gekniel en gevra by die Genadetroon vir God se voorsiening! Loof die Here vir 'n sielsgenoot en jarelange vriendin wat God se roepstem gehoor het en 'n bedrag beloof het wat n groot nood verlig!!

* Maandagmôre soos ons gebruik is, is genoem dat 27 mense vir Jesus ontvang het as Meester en Redder! "Loof die Heer!! Loof die Heer!!!"

* By Middelburg Ligkruis kon ons preek en beleef hoe mense God se roepstem hoor en alles oorgee!!

* Sakkie Fourie het indringend met ons gesels oor moontlike Egiptenare wat na ons toe wil kom. "Here...laat U volmaakte wil geskied...."

* Een van ons sendelinge, David Halowell van die Krim...is oorlede...bewusteloos gevind en in die hospitaal oorgestap na die ewige heerlikheid...Dankie vir n lewe van diens aan weeskinders en verwaarloosde ou mense...

*Vreugde seëninge is weer die week ontvang van ons dosente: Thys en Elsa Mulder oor WORLD RELIGIONS; Dr John van Schepen (VSA) met HOMELETICS; Dr Brenda Bosch met MEMBER CARE. "Here!!! Seën hierdie vrywilligers wat ons bedien het!!"

*Elke maal is dit louter vreugde wanneer oud-studente ons nooi om by hulle op te tree soos Rev Simba en sy vrou Violet...om n MARRIAGE SEMINAR aan te bied by Matsulu saam met Rev Sheunesu Chinhamu en sy vrou Muchanyara en ook daar te preek.

* VREUGDEFEESTE DIE WEEK: Drie huweliksherdenkings feesvieringe is die week gehou:

Rev Ian en Karin Chapotera (1 jaar!)

Dr Ezra en Hannah Kim (34 jaar)

Ons 2: Shai en Elreza (49 jaar)

Nellie het spesiaal 'n reuse sjokoladekoek gebak...deur ons alses gesny...en elkeen van ons 140 mense het 'n stukkie gekry!!

*Dames Afsluiting: toneelstukke...liedere...

Afrikarokke...saambid en luister na Brenda en Elsa..was nog n spesiale geleentheid!

PIEKNIEK: Die personeel afsluiting vir hierdie derde kwartaal was n piekniek op die voorste Nuwe Jerusalem grasperk...waar elke Departement 'n eie gekomponeerde lied en kreet moes aanbied. Ag, dit was te lekker! Somerset Morkel se SUPPORT SERVICES het die sak "marshmellows" gewen: "Fishing for Jesus, Cooking for Jesus...Every day we give you pap, And you have to eat it up..." Heerlik saamgelag....

WERK: *Ons is besig om varkhokke te vergroot vir al die verwagte kleintjies.

*Nette word nou oor party groen en geel rissielande gespan teen ons Vallei van Genade se versengende son

* Enkele koshuisdakke wat afgeskilfer het word nou oorgeverf

TWEE WEKE VAKANSIE: Met dankbaarheid sluit ons vir die laaste kort uitreikvakansie. Mag die Here Sy engele stuur om BBM en ons hele familie te beskerm. Mag siele gered word vir die ewige lewe!

Shai en Elreza saam met die ander twee Kelbers: Ds Johannes en Charlotte en Ds Fanie en Barbara Schoonees gaan bo in die Drakenberge in Ds Hanan en Mariana Viljoen se Little Swiss sendinghuis vakansie hou vir sewe dae...'n droom wat waar word!!

GEBEDE: Hier by BBM glo ons steeds: GEBED TOT DIE LEWENDE GOD VERANDER SAKE EN MENSE!!!

Ons bid steeds dat Shai en Elreza se sendinghuis in WaterkloofrifX2 sal verhuur. (Laat weet asb as jy belang stel)

Mag ons Drie-Enige God jou smeekgebede verhoor en aan jou vrede gee terwyl Hy jou gebruik in jou wêreld!

Met ons innige liefde en waardering... en onthou...jy is WELKOM om hier te kom rus...of sommer net in te loer!

Shai en Elreza Mulder en die BBM familie.

Webwerf: www.bbmission.org. DANKIE VIR ELKE INBETALING...EN ELKE GEBED!!!

Gen 22:14b

"DIE HERE SAL VOORSIEN!"

0833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


SKRIF: Lank gelede...in ‘n tyd van swaarkry en wag op die Here, het Hy hierdie Skrifgedeelte spesiaal vir ons laat lees: ..DAAR IS NIEMAND SOOS GOD NIE. HY RY DEUR DIE HEMEL OM JOU TE KOM HELP, IN SY MAJESTEIT RY HY OP DIE WOLKE. DIE EWIGE GOD IS ‘N SKUILPLEK, SY ARMS IS ALTYD ONDER JOU!” Deut 33:26 & 27.Troos dit jou ook? Laat dit jou ook veilig en rustig voel? In Ps 16:11 lees ons ook: “IN U TEENWOORDIGHEID IS DAAR OORVLOEDIGE VREUGDE...” Kom ons buig saam ons hoofde en dank die Here vir Sy ontelbare, oorvloedige seëninge... Mag Hy ook jou smeekgebede verhoor.

MAANDELIKSE GEBED EN VASDAG: Dit was ‘n besondere stil belewenis om as familie van 140 mense na die aanhoor van ‘n paar Skrifwoorde in doodse stilte een vir een uit te stap uit die kapél... op na die groot wit kruis....af na die staalstuktuur dak en pale ...al biddende vir onsself... en daarna vir Back to the Bible Mission met al die versoeke. Daarna het ons in landsgroepe verdeel en ernstig na die Here geroep vir ons 17 lande vanwaar God in sy genade ons gestuur het....en almal het saamgeroep na die Here vir Suid-Afrika!!

STUDENTERAAD: Tydens ons weeklikse gebedstyd saam met ds Johannes Aucamp hierdie week met die leiers, is hulle gevra... wanneer hulle terugkyk oor hierdie jaar...wat hulle geleer het. Antwoorde soos: “I have learnt to pray through...I have learnt to trust completely in the Lord... To be a RFA: ready for anything.... Time management... Perseverance... Love, humility... a servant leader... loving and praying for missionaries...getting to know the Bible.” Ons bid dankbaar tot die Here dat ons as personeel presies sal lewe soos ons Here wil hê om die beste voorbereiding vir elke student aan ons toevertrou te gee. Saam vertrou ons vir die leiers vir aanstaande jaar... en elke nuwe student.

SANG: Die Ethiopiërs het hulle Nuwe Jaar hierdie week gevier met vreugdevolle dans en sang...’n heerlike ete uit hulle sakke... en selfs roomys!! Die leiers se sang tydens ons Nagmaaldiens was inspirerend.. “I AM A WINNER THROUGH CHRIST MY LORD... “ En Maggie met haar pragtige vol ryk stem het vandag kom oefen aan ‘n nuwe lied wat ons Pa Frikkie Kelber en Mamma Esperance met haar altstem saam gesing het: “OH JESUS LORD AND SAVIOUR, I GIVE MYSELF TO THEE, FOR THOU IN THINE ATONEMENT DIDST GIVE THYSELF TO ME...I WANT NO OTHER MASTER! MY HEART SHALL BE THY THRONE! MY LIFE I GIVE HENCEFORTH TO LIVE, OH CHRIST FOR THEE ALONE.”

DOSENTE DIE WEEK: Johannes Aucamp het WORLDVIEW, Brenda Bosch MEMBER CARE en Herman Hinsbeeck TRINITY & SOTERIOLOGY aangebied...’N GROOT SE?N! Nog net een wekie en dan is dit vakansie! Ons almal smag daarna... ook agv die versengende hitte (38°!!) en erge droogte.

DANKIE: Ons bedank die Here vir elke sent... ‘n hele paar studente het fondse ontvang vir hulle Verblyfskuld...elke ou spekvet varkie wat drink en drink aan sy ma-sog... die twee ganse wat luidkeels die varkhokke bewaak... Suzette en Frina wat weer Dinsdag saam met my gebid het... die heerlike Bybelstudie vriendinne... sendelinge en vele voorbidders... een groot vreugde in ons lewens! Verlorenes... 41 van hulle... het hierdie week vrede met God gemaak...Benjamin...Nellie se oulike seun wat nou n sendeling saam met ons is... en dan JY..ons dierbare voorbidder. MAG GOD JOU SE?N!!

Met liefde! Shai, Elreza en almal hier by BBM. Webwerf: www.bbmission.org. 0833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


SKRIF: Jes 1:18

"KOM NOU LAAT ONS DIE SAAK UITMAAK, SÊ DIE HERE; AL WAS JOU SONDES SOOS SKARLAKEN, DIT SAL WIT WORD SOOS SNEEU!" Dit is vreugde nuus...dis ware vryheid en verlossing van die swaar las van sonde!! En wanneer daar soms terugflitse kom na sondige dae en gebeure...soos een student gevra het..."Mama please pray for me to hide under the wings of God, when the back flashes to my old sinful life come back..." dan vat jy sy hande en BID uit jou hart vir verlossing, vrede en wegkruip onder God se ewige vleuels! Een lewenslank-gevonnisde diep ongelukkige gevangene se gesig het skielik in 'n vredevolle glimlag verhelder toe hy die Golgotha vergifnis aan sy hart gedruk het! "JESUS NEEM DIE SONDAARS AAN!!!!"

Kry jy ook soms sulke terugflitse van jou rebelse wegloop-van-God dae?

"AS DIE SEUN JULLE VRY GEMAAK HET, SAL JULLE WAARLIK VRY WEES!!" Genade onbeskryflik groot het Hy aan my bewys....!!

Thomas van die CCCspan se woorde het getref: "Don't wait until you are totally empty...broken down... finished....FILL UP DAILY WITH THE HOLY SPIRIT!!!

MANZINI UITREIK: Om so tussen die pragtige Swaziberge te ry, voel soos 'n stukkie vakansie! Shai het by die Afrikaanse en Elreza by die Swazi-gemeente gepreek...en 2 mense het vrede met God gemaak!! Jou gebede maak 'n verskil!! Gister het Ds Johan Malan laat weet dat een man wat Sondag nog in die kerk was, skielik dood is. Ja, die dood kom haal jou wanneer dit tyd is! Ons moet altyd gereed wees...elke dag leef asof dit ons laaste is!

GESONDHEID: Met die wisseling van die seisoen is 'n hele klompie van ons siek...maag... hoes... rugpyne.... ASB BID VIR ONS....ook vir Shai en Elreza.

Die week het Dr Peter Hammond weer liggaamsoefeninge aangebied. Mpina Baharia van Tanzanië het op sy rug neergeval na die eerste hardloop sessie om die koshuise. Wat 'n voorreg om vir ALLES te mag bid. Na gebed het hy opgestaan en met 'n breë glimlag gesê: "Mama, God heard you! I'm now OK." Niks is te klein om oor te bid nie...."DIE KLEINSTE WURMPIE VOED HY! SORG VIR DIE GROOT HEELAL!" Een van ons 6 dragtige sôe is ook siek en ons vra nederig vir genesing!!!

WATCHMEN ON THE WALLS: Ons Gebedselgroep leier Mama Jabulile Sibiya het die seremonie waargeneem toe selgroep 8 wat die afgelope maand intens ingetree het vir BBM, oorhandig het aan selgroep 9: Library & Sport. Mag die lewende God ons gebede verhoor!! Jy weet hoe lank ons al bid vir die voltooiing van die broodnodige ouditorium! Dié week het God vir Kobus Koekemoer, 'n ingenieur, geroep...nadat hy 'n paar dae in die bos gaan bid het oor sy toekoms.....om die ouditorium te kom bou. Ons glo dat God alles en almal wat nodig is sal voorsien!! Ons glo ons jaarteks: "DIE HERE SAL VOORSIEN!!" Gen 22:14b.

BEDRYWIG: So tussen die vergaderings...voorbereiding en aanbieding van lesings....hierdie week deur twee uitstaande dosente: Dr Brenda Bosch uit die Verre Ooste en Dr Peter Hammond dank ons die grote God vir Sy milde seën van hierdie uitsonderlike lesings wat aangebied word. Ook die REFORMATION CELEBRATION vieringe een aand was n hoogtepunt met gaste uit Barberton...vir die eerste keer!! Party het uit hulle eie beloof om aftrekorders te teken. Ons Africa 4 Jesus massakoor het trane in party mense se oë gebring o.a..."JESUS SAL AL JOU SONDE WEGWAS, AS JY KOM KNIEL BY DIE KRUIS!"

JOU NOOD?? Waarvoor kan ons vir jou voorbidding doen? Wat is jou las...jou hartseer? Dit sal net een groot voorreg wees om jou las saam te help dra. Vra gerus...want God sê: "WAAR TWEE VAN JULLE SAAMSTEM IN GEBED...SAL EK DIT VIR JULLE GEE!!"

VERSOEKE: Dankie dat ons weet jy bid saam met ons vir...64 nuwe eerstejaars....oop deure...fondse vir studente wat net nie hulle verblyfkoste self kan dra nie....heilige, intieme wandel met God....nagmaal by Maksimum Gevangenis...Dins 12 Sept se Vas en Gebedsdag met Nagmaal ter afsluiting....dissipeling van almal wat Jesus aangeneem het...

Opregte omgee-liefde vir jou en gesin!

Shai en Elreza Mulder, elkeen van die vrywilliger personeellede en studente van soveel lande, ons Direksie en die Uitvoerende Komitee.

Webwerf: www.bbmission.org.

Bankinfo: FNB, BARBERTON, NO 51600018323. TAKKODE 270152.

Naam: Back to the Bible.

U kan belasting terugeis van ons 18a sertifikaat. Vra gerus!

Selno +27 833 066 323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


"ABRAHAM HET NIE DEUR ONGELOOF AAN DIE BELOFTE VAN GOD GETWYFEL NIE, MAAR HY IS VERSTERK DEUR DIE GELOOF...EN WAS TEN VOLLE OORTUIG DAT GOD DIE MAG HET OM TE DOEN WAT HY BELOOF HET!"

HERINNERINGE:Ek onthou as 'n klein dogtertjie hoe my biddende Ouma ons geleer het om "deur te bid" en as jy na God geroep het oor 'n saak en Hy jou 'n belofte gegee het...dan moes jy nie weer te smeek nie... dan moet jy net loof en prys en glo...en vasstaan op Sy Woord! Dié week het God weer eens Sy belofte bevestig aan ons as egpaar oor 'n jarelange gebedssaak en ons hou nou aan "loof en prys" totdat die tronkdeure oopbars, die boeie afval en ons vryheid aangekondig word! GOD BLY ALTYD GETROU!!!

GIDEON BYBEL: Ek lees in die jongste gebedsbrief van 'n jong ongeredde bewaarder wat tydens opleiding by die dodeselle moes verbystap. Een man het uitgeroep:"More sterf ek...Is jy gered deur die bloed van die Lam? Hier is my Gideon Bybeltjie! Lees dit en gee jou lewe vir God. Ons sal in die hemel weer ontmoet!" Hy het sy Bybeltjie deur die tralies gesteek ...en deur daardie Bybel het hierdie man sy saak met God reggemaak!!

DANKBAARHEID: Ons vreugde ken geen perke nie oor ontelbare vreugdes wat God stuur op ons pad na die hemel:

*'n Heerlike basaar by Garsfontein met ons nuwe vriende!!!

*Vennote van Pretoria wat handevat en saambid vir ons twee en vir BBM...terwyl ons saam vetkoek en sampioensop geniet het.. .

*Groot geskenke van rys, koekmeel, samp en soja van die Terblanche-familie!!

*Heerlik saamgeëet en geluister na die skrik-verhaal hoe ons Kabutz-sendelinge se kombi in die nag deur jongens met bakstene bestook is.. harsingskudding en ander beserings ens was die gevolg.

DOSENTE: Dosente vir die week was 5 Campus Crusade sendelinge met Willem Kelber...Elreza se broerskind... aan die hoof; Tom en Cheryl Molinar en Pericles Adjalala...Ons het heerlik saamgeëet en oor Gods redding en Sy Woord gesels. Gods kinders en puik studente en personeellede se saamlewe maak 'n mens skatryk! Tydens 'n skool uitreik met die Jesusfilm het 120 mense die Here aangeneem...loof Sy naam!!

REKENAARS: Sommie en Sammy het saam gesorg dat ons rekenaars weer met internet funksioneer! DANKIE!!

KOSMOS PREEK: Jou gebede vir ons uitreik na die KOSMOS GEMEENTE is oorvloediglik verhoor en ons almal is ryklik geseën en nuwe vriendskappe is gemaak.

PLAAS ATMOSFEER: Die gekrys van die 2 mannetjies ganse (ons bid nou vir 'n paar wyfies), die gesnork van die varke...die roep van die hadedas....en die visarend.. terwyl ons twee onder die wildevyboom sit en bid...dit alles vervul ons met dankbare verwondering dat God ons toelaat om nog hier in die Vallei van Genade te mag woon en vir Hom te werk.

VOORBIDDERS: Jy is ons kosbaarste geskenk uit God se hart. Dankie vir jou getroue ondersteuning!! Jy ken al ons smeekgebede en volhard saam met ons totdat God verhoor!

Opregte dankbare liefde!!

Shai en Elreza Mulder en elkeen van die 130 mense hier by BBM.

"DIE HERE SAL VOORSIEN" Gen 22:14b....ons jaarteks vir 2017.

Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


"EK HET JOU LIEFGEHAD MET 'N EWIGE LIEFDE, DAAROM HET EK JOU GETREK NET TERE ONTFERMINGE..." Jer 31:3

"OMDAT HY MY LIEFHET,...DAAROM SAL EK HOM RED; EK SAL HOM BESKERM , OMDAT HY MY NAAM KEN." Ps 91:14

Ten spyte van die droogte en ons riviertjie wat baie vlak loop...van drie moorde hier in ons plaas omgewing....ander krisisse, brande en hartseer...kan ons veilig en rustig wegkruip in God se ewige arms. Mag die wete jou ook vertroos! Onsigbare engele bewaak ons hier op die plaas!

VERSORGING! Na gedurige soektogte en vér ryery...is God besig om groot markte oop te maak! Een vriend het vandag gesê hy kan 500 kratte per week versprei!! Loof ons versorgende God! Dankie dat jy saambid ook vir al die onderhandelinge!

KLERE: Vreugde uitroepe het weerklink terwyl studente klere uitsoek en aanpas wat ons oor 'n tydperk bymekaar gemaak het. Dit was n voorreg om 'n moeder-dogter gesprek met die dames te kon hê. Hulle is herinner aan die woorde: " Onthou altyd wie jy is...jou Vader is die Koning van die heelal en jy is 'n Koningskind!!!"

DANKIE AAN ALMAL WAT GEE!!!

INTERNET: Dit was regtig 'n krisis om heelweek geen internet te hê nie! Vandag het ons nuwe diensverskaffers blykbaar die krisis kom oplos...Mag die Here ons genadig wees!! Kan jy dalk help met ons webwerf???

KONFYT KOKERY: Ds Jaco en Erika Barnard van Garsfontein, Pretoria en 'n hele span van 7 het vir ure groen rissies gerasper... gekook en gebottel as 40 bottels konfyt. 'n Nuwe wonderlike verhouding is gebou en die studente se getuienisse het hulle diep geraak. 'n Paar oorweeg dit om ons te ondersteun. Ons is diep dankbaar.

SIELE GERED: Geen mens kan 'n ander se siel red nie...maar God kan en Hy is besig om sielewenners op te rig hier by BBM. Talle verlorenes het weer ingekom die naweek...en oë blink van vreugde!! Dankie Here dat die engele juig oor één siel wat gered word deur die bloed van God self!!

DOSENTE: Ons het nie minder as SES onderwerpe deur ses dosente kon aanbied die week nie....n besige plek.. .maar harte is gretig om te leer en te gaan toepas.Rev S Chinhamo het BIBLIOLOGY,

Rev T Kojo het PNEUMATOLOGY & DOGMATICS en Ds C Brummer het JOHN aangebied die week. Saans het Rev P Goba TRINITY, Rev B Munyasia CHRISTOLOGY en Rev I Chapotera ANGELOLOGY met vreugde verduidelik. Ons loof die GOD WAT VOORSIEN vir hierdie puik vrywilligers wat weer en weer kom.

STUDENTE VIR 2018: Ons bly op ons knieë vir oop deure en dank God dat Hyself voor loop. Heylouise de Wet wat Shai se puik sekretaresse was, gaan terug onderwys toe. Sy sou alle aansoeke hanteer het. Weer gryp ons God in en na ernstige gebed lei die Here vir Nellie du Toit om die belangrike pos te vul. Loof ons Allerhoogste God!

VOORBIDDING:

* Dankie dat jy saambid vir ons almal se gesondheid...veral ook vir Shai en Elreza wat besig is om te herstel.

* Ons vra nederig maar met gróót verwagting dat ons nog bakstene, sement en 'n bouspan uit ons Vader se hart sal ontvang vir die bou van ons ouditorium.

* Dan bid ons vir voorsiening vir talle studente wat net nie die R400 pm vir losies tot nou toe kon bybring nie. Dalk wil jy ons herinner aan: "BID SONDER OPHOU..." 1 Thes 5:17.

* Ons preek en vertel van BBM se visie om 9 vm by Kosmos Community kerk op Sondag. Mag God ons waardig vind om ons te gebruik.

* Nou bid ons vir JOU met al jou uitdagings! Mag "DIE HERE VOORSIEN IN ELKE BEHOEFTE VAN JULLE NA SY RYKDOM IN HEERLIKHEID!" Fil 4: 19.

Met opregte liefde...en mag ons getrou bly tot die dood...en mag "DIE LEWE VIR ONS CHRISTUS WEES EN DIE STERWE WINS!"

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.

Webtuiste: www.bbmission.org.

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Ons groet jou in die naam van die Oorwinnaar: JESUS CHRISTUS!

Dankie, dankie dat jy...al is jy dalk baie ver in 'n vreemde land...tydmaak om saam te bid, aan te hou glo en die Here vas te hou vir BBM en vir ons almal wat hier woon. Ps 34:16 & 20:

"DIE OË VAN DIE HERE IS OP DIE REGVERDIGES, EN SY ORE TOT HULLE HULPGEROEP.

MENIGVULDIG IS DIE TEËSPOEDE VAN DIE REGVERDIGE, MAAR UIT DIE ALMAL RED DIE HERE HOM. " Sovele getuienisse word hier by ons en in ons sendelingbriewe aangehoor van ons Allerhoogste Almagtige God van liefde...wat opregte gebede verhoor en ons uitred en beskerm!!

KUIER! Ai, hoe wens ons jy kon gou hier kom inloer vir n koppie koffie om lekker te gesels en mekaar te bemoedig om moed te hou en aan te hou! Ons weet mos die hemel lê voor. Ons Meester wag daar by die wenpaal met jou kroon...en 'n plek in die Vaderhuis!

RISSIE OES: Pericles van Benin en Retha wat vir amper 40 jaar op Kroonbult, Clocolan geboer het, werp alles in die stryd om markte te kry en te ry om af te laai. Party van ons bid...ander pluk...ander ry...Die Terblanche-familie het selfs groenrissie konfyt gemaak.... Die naweek kom Ds Jaco Barnard en 'n groep kuier. Ons glo hulle sal kan hande bysit met groenrissie konfyt kook! Heylouise het bottels groenrissie blatjang gemaak! Die Here hoor ons geroep!

HEBREEUS: Dr Marius Terblanche is reeds vir baie jare 'n instelling hier om hierdie "moeilike" vak te gee! Ons is baie lief vir hom en vir al ons vrywilliger dosente!

BESOEKERS: Paul ('n wêreldwye bedienaar, leraar en evangelis) en sy vrou Vicky Young en hulle 16 jarige seun Joshua... wat tuisskoling by sy eie pa ontvang, het ons lewens verryk( 6 voet 7 is sy lengte!!) met sy besondere gawe om te skilder en te skets terwyl hy die Woord van die Here inskerp by sy gehore. Ons het sy optredes geweldig geniet!! Die studente het met hulle togas en vlae, uit hulle harte hierdie gaste toegesing. Op ons gereelde familie saameetdag het ons almal...die hoender, koeldrank en roomys terdeë geniet wat geskenk is deur Rev Benson Sachingezhi en sy spliternuwe bruid, ons eie Brigid (was Jepchirchir).

SKENKINGS: Die Here leer ons om innig dankbaar te wees vir alles wat Hy stuur...pakke klere en baadjies en dasse.... rokke...skonsdeeg... boeke...'n drukker...piesangs...suikersoet nartjies(een vir elkeen!)... R5000 van 86jarige...R1000 van die bejaardes deur Ds Coenie Smit gereël!! Met vreugde sê ons DANKIE!!terwyl ons steeds kniel en pleit dat die ouditorium tog nou gebou sal word...dat die nuwe studente sal deurkom. ....dat ons gesond sal word en bly met die klimaatsverandering. Ons pleit vir fondse dat elke personeellid n sakgeldjie kan kry....en dat elke student sy minimale R400 pm vir verblyf in die hande mag kry en betaal!!! Ons is rustig...want ons wéét: DIE HERE SAL VOORSIEN!!

Jy bly in ons harte en gebede!

Opregte wense van

Shai en Elreza...die Uitvoerende Raad en personeel en studente.

Webwerf: www.bbmission.org


Joh 4 “Jesus het geween” Openb 22: “En God sal ál die trane van hulle oë afvee.....en dáár sal geen dood meer wees nie... ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie...want die eerste dinge het verby gegaan...”Die Seun van God, Jesus Christus, voel saam met Sy kinders wat treur en huil en smart verduur! Wanneer die kis afsak in die graf... skouers ruk... trane stroom... harte breek...dan huil Hy saam... Ook met ‘n Maria van ouds, wat neersak by Sy voete en huil oor haar boetie wat dood is... oor Jesus wat skynbaar te láát was... merk ons dat Hy nie met haar redeneer oor die ewigheid soos met die organiserende, nugter Martha nie... nee, al weet Hy dat Lasarus gaan opstaan, huil Hy saam met Maria... omdat Hy die diepe smart en verskeurdheid in haar hart sien en saam beleef. Is jy hartseer vandag? Jesus voel en huil saam met jou. Hy nooi ons uit... “Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai en hartseer is... en Ek sal jou rus gee...” Mat 11:28.Ons het die week saam met geliefdes by ‘n oop graf gestaan en saam gehuil en saam die Here geloof en gedank vir ‘n lewe wat Hom uiteindelik betyds aangeneem het as persoonlike Verlosser!

STUDENTE: Nederig kniel ons voor die God wat lewe en dood in Sy Almagtige hande hou.....wat die tyd en die ewigheid beheer... die God wat BBM aan die die lewe hou...Ons dank Hom vir élke student wat Hy stuur en bid nou vir elkeen wat Hy aanstaande jaar wil stuur. Sal jy asseblief saambid vir oop deure? Ook vir die personeel wat die inskrywings hanteer? Ons het die week met Dr Henry Krabbendam se besoek beleef hoe o.a senior studente en selfs personeel in opregtheid erken dat daar ‘n “kobra” in hulle harte is en dat hulle oorgee aan die roepende God om “HEILIG HEILIG HEILIG” te lewe! Studente is aangegryp deur Dr Ezra Kim wat Johannes, Rev Macduff Antwi wat 1 &2 Petrus en Rev Sheunesu Chinhamo wat Demonology and Deliverance aangebied het. Ons dank God vir vele dosente wat as vrywilligers kom klasgee en jaarliks terugkom! Wat ‘n groot seën!

PERSONEEL: Elkeen wat op sy terrein en in sy department sy allerbeste gee, bring vreugde in ons harte... en ons glo ook in die Here se hart... want hierdie ou klein sendingstasietjie tussen die pragtige berge, behoort aan die lewende God persoonlik! Hy sorg vir ons! In genade verhoor Hy ons smeekgebede... en ook joune, wat saamstry vir die evangelie! Ashagre Estifanos, ons nederige, hardwerkende sendeling-personeellid in Etiopië, skryf gereeld hoedat hy voortgaan met BBM ETHIOPIA FOR JESUS met opleiding en myle ver ry om hulle wat graag onbereiktes vir ons Koning wil red, voor te berei! Mag ons Vader aan wie ”die vee op duisend berge... en al die silwer en goud van die wêreld behoort” Sy woord vervul, naamlik dat “DIE HERE SAL VOORSIEN!” Gen 22:14b, ook vir ons personeel se sakgeldjie. Hy ken ons behoeftes!!!

SENDELINGE: Ons loof en dank die Here vir elke boodskap, briefie, foto, besoek en bemoediging van ons sendelinge wat in elke kontinent van die wêreld woon en werk... sommige onder hulle eie mense... sommige in ver, donker lande. Ons het ook sendeling-bemoedigers en voorsieners vir wie ons ook daagliks getrou voorbidding doen... ‘n reuse taak... omdat die God van die hemel ons inspireer: “Bid vir mekaar... volhard in gebed... dra mekaar se laste...bid en vir jou SAL gegee word...”

DANKIE!!!! Met opregte dank aan jou wat omgee... wat bid en stry saam met ons... wat gee, al maak dit seer... wat ons funksies en verjaarsdagfeeste bywoon... wat ‘n beker koue water vir ons gee... “mag die God van die hemel jou seën en jou gebede verhoor!”Laat weet asseblief jou versoeke!!

Met liefde!!! Shai en Elreza Mulder, personeel en studente. Webtuiste: www.bbmission.org. Op versoek: FNB, Barberton, Tjekrekening, Back to the Bible, 51600018323 Takkode: 270152

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


2 Konings18:3,&6: “En hy, Hiskia, het gedoen wat reg was in die oë van die Here... hy het op die Here, die God van Israel vertrou, sodat onder al die konings van Juda ná hom en die wat voor hom was, niemand soos hy was nie. Ja, hy het die Here aangehang sonder om van Hom af te wyk en Sy gebooie onderhou...En die Here was mét hom....”

Oor hierdie paar verse het die ‘fraternal’ van Barberton die week gesels en ons het die begeerte uitgespreek dat ons só graag so ’n getuienis oor ons lewens geskryf wil hê, nl HY/SY HET GEDOEN WAT REG WAS IN DIE Oë VAN DIE HERE!! Mag dit waar wees ook van jou lewe!

STUDENTE: Byna almal is terug... na vele uitdagings! Met blink oë het ‘n klompie vir ons kom vertel hoe die Here mense gered het nadat hulle van huis tot huis en winkel na winkel besoek het met die blye evangelie. Die passie waarmee hulle vertel, het ‘n groot blydskap in ons harte gebring! Ook Shai en Elreza saam met Herman Hinsbeeck en Ashagre Estifanos wat in Etiopië uitgereik het, kon met vreugde getuig hoe 20 mense op vier dorpies... ver uitmekaar... selfs sewe ure per uiters slegte paaie met dongas... opgelei kon word, hoe om siele en veral onbereiktes te wen vir Koning Jesus. ‘n Uitbreiding van ons sendingvisie is “OPERATION 10/40 AFRICA” wat in Etiopië begin het, en nog vier ander lande het ons genooi om ook by hulle ‘n ‘Back to the Bible Mission’ te stig, met alumni wat sal voortgaan met die opleiding en uitvoering van die roeping! By twee groot gemeentes met 1000 lidmate te Hawassa en 3000 te Hossana het by elkeen tydens die eredienste, vyf mense opgestaan om die Here Jesus as persoonlike Verlosser aan te neem. Ons glo dat Sy hart wat gebreek het vir ons, vol blydskap hieroor was en dat die engele gejuig het. Ons sal binnekort weet hoeveel verlorenes ingekom het die afgelope uitreikvakansie!

PERSONEEL: Ons is feitlik almal terug... uitgerus en opgewonde oor die laaste semester... slegs drie en ‘n halwe maande, dan is ons jaar verby! Ons het begin met gebed en Shai het ons aangemoedig om ‘goeie herders’ vir ons elkeen se selgroepies te wees wat omgee... luister... tydmaak... help... rig... soos wat Jesus ons geleer het...”om mekaar ... en ons naaste lief te hê soos onsself.” Baie sterkte en vasbyt en “oë op JESUS” vir die laaste skof! Ons is dankbaar dat Nellie du Toit se moeder en ‘n vriend netjiese gruispaadjies om die hoof kompleks uitgelê het. Dr Henry Krabbendam (81 jaar) van die VSA, se hart brand vir Afrika en hy is ‘n geweldige seën en voorbeeld die week met sy kursus oor MENTORING AND DISCIPLING!

SENDELINGE EN ONDERSTEUNERS: Dit was héérlik om by ons eie kinders in Engeland te kuier en met sendelinge te kon kommunikeer tydens die afgelope maand uitreik. Ons beleef dat FINANSIES wêreldwyd ‘n groot uitdaging is!!Ons is bly dat ons studente volhard het in gebed vir hulle sendelinge! Loof die Here vir élke getroue bydraer van liefde, gebede, offers van voedsel en finansies. MAG GOD JOU SEëN!! ONS DRA JOU IN GEBED!! Asseblief, bid steeds saam vir al ons behoeftes en dat die oorvloedige groen-rissie oes goeie markte sal vind en die varke klomp kleintjies sal kry wat verkoop kan word om te help sorg vir ons almal hier! Mag vele siele die ewige lewe ontvang en mag die God van Ps 91 ons beskerm!

BAIE LIEFDE VIR JOU! Shai & Elreza en al die personeel en studente. www.bbmission.org.

Jaarteks: DIE HERE SAL VOORSIEN! Gen 22:15b

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Fil 4:6 "WEES OOR NIKS BESORG NIE MAAR LAAT JULLE BEGEERTES IN ALLES DEUR GEBED EN SMEKING MET DANKSEGGING BEKEND WORD BY GOD." Ons het hierdie teks in oormaat beleef!

SUKSESVOLLE ETIOPIESE UITREIK: Toe Bishop Adane Herigo ons Etiopiese Direksielid ons spesiaal kom sien het en ons genooi het om 'n Back to the Bible Mission in Etiopië te gaan begin...het ons nie geweet hoe die Here ons sou lei nie! Ons het Hom gehoorsaam... en soveel vreugde uit hierdie stap beleef!!

VREUGDES: Dit was elke maal 'n verrassing wie sou opdaag vir sendeling opleiding en God het ons 5 spanlede wonderbaarlik saamgestel, saamgebind en gebruik: Shai (Leierskap en Kerkplanting) en Elreza (Gebed en Sending) en Herman Hinsbeeck (Evangelisasie en Dissipelskap) met Ashagre Estifanos as ons Etiopiese Koördineerder en vertaler en Alex Girma ook n vertaler en ons drywer. Ons het dikwels saamgebid en was 'n bemoediging vir mekaar in hierdie avontuur!

By twee reuse kerke wat deur 3000 lidmate elk bygewoon is, volgens die leraars, is ons hartlik verwelkom, eers in Hawassa en toe in Hossana. Ons kon preek en ons visie deel: WINNING NORTH AFRICA FOR JESUS CHRIST! Spesiale sendeling opleiding sou ons met graagte aanbied. 14 vrywilligers by Hawassa en daarna 4 by Hossana en ten laaste 2 by Genesis Farms maw 20 sendelinge is opgelei en het eksamen geskryf. Hulle was opgewonde en ywerig om mense in hulle eie land en in hulle geslote buurlande na Jesus te lei. Ashagre sal nou die verdere opleiding behartig tot ons weer kom.

UITDAGINGS: Die uiters slegte paaie en urelange ver ritte...soms tot 7 ure per dag was baie vermoeiend; asook die ingepropte sitplekke in taxis terwyl hulle afpeil op ander voertuie. Die toilette wat dikwels slegs n gat in die grond was, het so vernederend gevoel...die vreemde kos, meestal met peri-peri, die gebrek aan water vir stort...muskiete...en n insek wat Herman langs sy oog gebyt het sodat dit rooi en opgeswel was...ontstelde ingewande.. Elreza se mangelreste ontsteking sodat sy antibiotika moes drink... ens het ons baie dankbaar laat verlang na "home sweet home..." Die baie boodskappies en gebede van vriende, familie en studente was n geweldige troos en inspirasie! Baie baie dankie!

AFSLUITING: Wat n uitsonderlike verwelkoming het ons ingewag by Genesis Farms, Debre Zeit, anderkant Addis Ababa....waar ons 5 jaar tevore by ons dierbare vriende Gert en Rie van Putten kom kuier het. Ons was verstom toe Beheilo ons rondgeneem het na honderde melkbeeste... duisende hoenders, kuikens en eiers, hase net kleintjies, duisende groente- en sierplante ens wat werk skep vir honderde mense deur Duitsers en Hollanders begin. Ons is met liefde versorg. Ons is hartlik uitgenooi om ons hoofkwartier van BACK TO THE BIBLE MISSION ETHIOPIA daar te vestig. Ons vertrou op God om ons duidelik vorentoe te lei.

DANKIE UIT ONS HARTE VIR JOU GEBEDE, MEELEWING EN ONDERSTEUNING!

FEESVIER:

Op Vrydagaand 28 Julie 7nm wil ons graag aan jou, wat naby Oosterlig, Pretoria woon, terug rapporteer oor hier betekenisvolle uitreik!! Ons wil ook graag Elreza se verjaarsdag vier. Laat weet asb as jy kan bywoon! Ons kuier nou by ons 2 seuns en hulle gesinne in Engeland tot 27 Julie. Hans von Staden kom haal ons!

Met ons innige dank en liefde! God het sy belofte gehou: "DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b.

Shai en ook Elreza

www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Ef 4:32 "WEES VRIENDELIK EN VOL ONTFERMING TEENOOR MEKAAR! VERGEWE MEKAAR SOOS GOD OOK IN CHRISTUS JULLE VERGEWE HET!"

Ons Verlosser is onbeskryflik sterk en Almagtig... maar Hy het ook die sagste hart in die ganse heelal! Hy is werd dat ons alles vir Hom opoffer! Hy is werd dat ons terwille van Hom almal sal vergewe sodat ons ook vergewe kan word!

Hierdie week bid ons vir Indië volgens Operation World en het "Oumie Storie" soos haar kleinkinders vir Elreza noem, 'n ou-ou sendeling-verhaal vir die BBM familie vertel.

'n Sendeling het gewag vir iemand naby die "Heilige Ganges- rivier" in Indië. Die rivier wemel van krokkodille...wat as gode beskou word! 'n Moeder met 2 seuntjies was oppad na die rivier: n vrolike vet knapie wat rondspring van lewenslus en 'n uiters siek kleintjie in die vrou se arms met die koppie teen haar nek. Na 'n ruk hoor die sendeling iemand bitterlik huil. Toe hy omkyk sien hy die vrou van vroeër. Op sy vraag antwoord sy baie hartseer: "Ek het my kind geoffer vir my god, die krokkodil in die rivier." Geskok merk hy dat die vrolike gesonde knapie weg is en net die siek kind nog in haar arms lê.

"Waarom het jy jou gesonde kind gegee en nie hierdie siek sterwende kind nie?" vra hy diep ontsteld. Deur haar trane het sy hom reguit in die oë gekyk:

"Meneer...my god is net my beste werd..."

WAT IS JOU GOD VIR JOU WERD??

SIELE-OES: Met groot vreugde het verskillende groepe uitreikers gerapporteer dat tydens die JESUSfilm vertonings, in die twee gevangenisse, twee hospitale, op plase en by skole daar die afgelope week 73 verlorenes n keuse vir JESUS gemaak het!! Ons glo dat daar vreugde is in dié Hart wat vir ons gebreek het in Gethsemané.

ALUMNI GEE KLAS: Dis n groot vreugde wanneer alumni dosente kom klasgee!! Die week het Ds Steve Mann, van Multi Ministries en drie van sy staflede wat ook

alumni is Rodgers Nyembe, Sam Seesa en Tojelo Borotho, 'n International Leadership Institute kursus aangebied...'n vol maar besonder leersame program! Hulle is vol dankbare lof!

SAAMBID: Dis wonderlik dat die Here 'n mens kan lei na iemand wat gebroke en moedeloos is en dat die hoofpyn en bloeddruk dadelik sak en vrede en nugterheid oorneem na 'n opregte gebed! Ons moet bid vir oop ore vir die stem van die Goeie Herder en dadelik gehoorsaam! Joh 10!

DANKIE: Na 'n vergadering om na BBM se huidige welstand te verneem, het een gemeente se leiers ons baie sterkte toegewens en 8X6 kaste heerlike vla vir ons geskenk!

Die week was die ganse plaaswerf gesaai met varke wat "ontsnap"het..Toe sien ons hoe ons skraal, vinnige Malgassie spysenier kan hardloop en varke help vang!

Die Jeugdag gereël deur Casper en Nolwazi e.a personeel was 'n reuse sukses...ook die verrassings kombuistee deur Nellie du Toit gereël vir Brigid Jepchirchir wat op 1 Julie met 'n oud-hoof van opleiding by BBM trou.

Donderdagaand is nog 'n uitstuurgeleentheid gehou om Shai en Elreza uit te stuur na Etiopië om op versoek 'n Back to the Bible Mission te gaan stig. Ons reken op jou gebede! Ons is baie bewus van gebede wat ons dra nadat die gevangenis, Anton Doyer en gebedsvriende van Barberton gemeente, die BBM Etiopiërs en die hele BBMfamilie ons behoorlik uitgestuur het. Ons sal na hierdie 2 weke uitreik terugrapporteer.

VOORBIDDING: Asb dra ons met jou liefde en gebede...dat God verheerlik sal word... dat siele gered, bemoedig, opgelei en uitgestuur sal word! Mag ons studente en personeel heerlik uitrus en die varke en rissie-oes die gewenste doelwitte bereik. Mag God se engele 'n laer van beskerming om ons trek tot ons 31 Julie weer begin.

"DIE HERE SAL VOORSIEN!"Gen 22:14b....ook vir jou! Ons dank die Here vir Elreza se sussie Barbara wat nou chemo behandeling kry en so 'n vreugdevolle getuienis lewer! Ons groet jou met innige liefde!

Shai en Elreza en almal van BBM gesaai oor Suider-Afrika vir die Julie-uitreike.

Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Ten spyte van al die rampe en ellende van brande... stakings... moorde...vervreemding van familielede....hartseer, kanker en dood.... sê die Allerhoogste God in Haggai 2:9,

"DIE TOEKOMSTIGE HEERLIKHEID VAN HIERDIE HUIS SAL GROTER WEES AS DIE VROEËRE...EN OP HIERDIE PLEK SAL EK VREDE GEE, SPREEK DIE HERE VAN DIE LEËRSKARE."

Hierdie woorde is geskryf op die hoeksteen van ons Nuwe Jerusalem, die hoofkwartier en hoofwoning hier by Back to the Bible Mission, ingewy deur Fred en Hannetjie Kinnear sowat vyf jaar gelede. Ons wag steeds op die noodsaaklike ouditorium wat voltooi moet word!! Ons hou vas aan God se onfeilbare Woord en Sy beloftes! Ons teks vir hierdie jaar bemoedig ons:"DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b.

VREUGDE-DANK!!! Ons bekers van innige en opregte DANKIE loop oor vir wonderlike mense-hande wat ons dra en versorg, omdat hulle vir JESUS liefhet!!

Ons het vandag 'n wonderwerk ervaar! Gisteraand het 'n ingenieursvriend vir Nellie en Heylouise, 2 van ons personeellede, na ons toe gebring met 'n hele klomp feitlik nuwe mansklere. Laasnag het mense in die donker rondgesluip hier by ons en gesteel... mansbroeke en hemde en ander klere van die draad af...Lucky Sithole se kar radio is uitgeruk..ens. En hier is toe klaar klere as geskenk gebring! "VOORDAT HULLE ROEP SAL EK VERHOOR; TERWYL HULLE NOG SPREEK SAL EK ANTWOORD!"

SIELE GERED: Dit bly steeds ons grootste vreugde wanneer hande die lug inskiet op Maandagmôres wanneer ons terugrapporteer na die naweek se uitreike om verlorenes in te bring. Die week se siele-oes was 19 mense wat in die openbaar vir JESUS CHRISTUS aangeneem het. Ons ernstige gebed bly opstyg na ons Here dat behoorlike opvolgwerk en dissipelmaking sal plaasvind. Ons vertrou egter ook dat "HY WAT DIE GOEIE WERK BEGIN HET, DIT SAL VOLEINDIG. " Fil 1:6.

ALUMNI OPGEWONDENHEID: Dis vir die eerste maal wat ons so iets aanpak. Ons glo dat ons Vader dit geïnspireer het! Hy sorg so mooi vir ons! 'n Bakkie vrag kos het hier aangekom! 'n Dierbare 86jarige vriendin, Anna du Toit van Nelspruit, het vir die eerste keer na ons toe gery met n klomp kratte piesangs! Dankie Anna! Intussen is al die studente getaak om orals skoon te maak en te skrop....gereed vir die 30-40 oudstudente se koms vir die komende naweek!

REKENAARS: Dankbaar kniel ons voor die Allerhoogste wat in harte gewerk het om 8 nuwe rekenaars te skenk vir ons biblioteek en rekenaar opleidingsentrum! Mag die Here hulle seën! Bid asb dat die virusse en internetkontak met 'n nuwe diensverskaffer tog uitgesorteer sal word, asseblief! Elreza se Missions Dept sukkel noual drie weke met rekenaarprobleme!

STAALSTRUKTUUR: Terwyl die grootste gedeelte van ons groen rissie-lande pragtig groei....is daar 'n deel wat nie voldoende water kry nie. Ons dank ons hemelse Vader wat in Frans Jooste ('n boer van Koppies) se hart die begeerte gewerk het om te help, sodat 'n staal staander met 'n watertenk bo-op, opgerig kan word om die probleem op te los. Ai en ons dierbare Isabel Terlouw het weer eens soos 'n paar jaar gelede koekies en beskuit gestuur......Ons het gebid dat iemand sal voorsien, veral omdat ons dikwels gaste ontvang! En kyk net hoe ons Vader sorg!

VOORBIDDING: Sal jy asseblief weer saam met ons kniel voor die Allerhoogste God vir uitkoms omdat sovele studente net nie instaat is om die R400 per maand vir Verblyfkoste en Etes te betaal nie. Jy weet mos dat studies gratis is! Dié week het ver sendelinge drie studente se R4000 vir die jaar betaal. Loof ons wonderlike God!! Ons bid Ps 91 beskerming oor elkeen en oor die kampus!! Dan bid ons met liefde vir die enkele mense wat ons vyandig gesind is, dat ons vergewende God se seën oor hulle en oor ons sal wees! In Elreza se ouerhuis was daar 'n teks teen die muur: "YOUR FATHER KNOWETH WHAT YOU HAVE NEED OF..." en dit maak ons rustig...oë stip op JESUS. Hy weet! Hy gee om!

Bid asb ook saam vir die gesukkel om die reëlings vir die Etiopiese uitreik 23 Junie tot 7 Julie te laat vlot! Soms leer God ons om in die donker te vertrou en saam met Paulus te sê: "I PRESS ON....!" "EK JAAG NA DIE DOEL...!" Fil 3:14

Ons waardeer JOU omgee en saamstap op hierdie pelgrimspad so baie! Vrede vir jou!

Liefde!!!!

Shai en Elreza en almal by Back to the Bible Mission.

Webtuiste: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300Ps 90:12 & 17 "LEER ONS OM ONS DAE SO TE TEL DAT ONS 'N WYSE HART MAG BEKOM!..... EN BEVESTIG DIE WERK VAN ONS HANDE OOR ONS, JA, DIE WERK VAN ONS HANDE, BEVESTIG DIT!" Net God self kan deure oop maak, seë opdroog, leeubekke toesluit, harde harte sag maak, want BY U IS DAAR NIKS ONMOONTLIK NIE!! Ons glo die Here wil ons gebruik op hierdie hartseer aarde om Sy liefde uit te dra!

VREUGDE AAND: Ons drie Amerikaner-vriende en dosente en ons twee het die week een aand met bewoëndheid geluister na die aangrypende getuienisse van 'n paar studente wat uit die donker heidendom hul harte aan die lewende Here Jesus oorgegee het en Hom as Koning aangeneem het. Ons het geluister hoe Jesus self in 'n droom en deur terminale siekte hulle in Vaderarms toegevou het en hulle genees het en kragdadig gered het. Ons trane het geloop!! Jesus Christus leef en red vandag nog!!! DANKIE VIR JOU GEBEDE!!! GOD HET JOU VERHOOR!!!

AFRIKA VIR JESUS massakoor: Na intense oefening het ons koor met vlae en togas 'n indrukwekkende vlagparade en koorvertoning gelewer. Tony Gilbert het "Love is not love until it is given away" ens. met groot entoesiasme gesing. Dit was sommer 'n inoefening vir a.s week se "Grand Opening" van die Alumnifees van 9-11 Junie 2017. Bid asb saam vir ons Here se seën met al die reëlings!!

VERJAARSDAG ETE: Dit was met blydskap wat ons die maandelikse verjaarsdag saameet-geleentheid geniet het. Ons het besef dis waar:"The ground at Calvary is level"...ons is een groot familie...saamgestel deur ons geloof in JESUS CHRISTUS die Oorwinnaar aan die kruis!

WATCHMEN ON THE WALLS! Elke maand is dit 'n ander selgroep wat kniel en vas en bid vir die hele Mission. Ons bedank elkeen wat voor loop in gebed...hierdie wagters op die mure!!

GESKENKE: Ons loof die Here vir Cheryl en Tom Molinar se geskenk van sagte handskoene teen die snerpend koue wat nou toegesak het. Mag die Here ons gesond hou!! Ons het 20 kisses tamaties e.a groente van iemand plaas gekry. Daars genoeg kos vir die varke! Jammer dat Daniël ons Duitse Herdershond, een se oor amper afgebyt het!!

DOSENTE: Ons loof die Here vir hierdie 3 knap Amerikaanse manne wat in ons harte ingekruip het. Hulle is Dr Hal West, Past Earl Welch en Mnr Phil Alexander wat ons dames geïnspireer het om te lewe volgens die beeld van God waarvolgens Hy ons geskape het !Ons het hulle geniet as 'n geskenk van God!

OPTREDES: Ons het die voorreg gehad om een van ons besondere eerstejaars vir die eerste keer na MedB Gevangenis te neem en te luister hoe hy kragtiglik die evangelie verkondig. Een man het vorentoe gekom om JESUS aan te neem en een van die ouderlinge sal hom dissipel. By die Aftree oord se byeenkoms het uit 10 Bejaardes drie van die dierbare tannies hulle lewens aan JESUS gewy. PRYS DIE HERE!!!

UITREIKE: Rev Sheunesu Chinhamo het die Uitreik Dept take met mening aangegryp. Tydens 'n Jesusfilm vertoning wat hy gedryf het, het 62 mense die Here aangeneem. Mag hulle volharding en dissipelskap ontvang!!

VENNOTE: Dit bly n groot bron van vreugde dat ons voorbidders steeds byeenkom om in te tree vir die groot behoeftes van hierdie sendingstasie!! Hulle het hulle hande op ons geplaas en gebid dat die Here ons kragtiglik sal gebruik en sal voorsien!

Dankie dat jy gedurig vir en saam met ons bid!

Uit ons harte....

Shai en Elreza Mulder en almal by BBM.

Webwerf: www.bbmission.org

"HOU JOU OË OP JESUS!"

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Johannes12:26

"As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar ek is sal My dienaar ook wees; as enige iemand My dien, sal My Vader hom eer!"

Back to the Bible is n besonder besige plek met baie gaste, vrywillige dosente en sendelinge wat kom kuier. Ons Vader roep ons gereeld om te dien...om vuil voete te was...om laatkommer-studente steeds vriendelik te ontvang...om maar geduldig te wees ten spyte van die lang wagtye vir soveel broodnodige dinge....gas vir ons gasbottels...tamaties van die tamatieplaas....Een van die vreugdevolste tye is wanneer een verlorene inkom en gedissipel word.. wanneer lewens bevestig dat die geredde mense werklik wedergebore is en groei tydens dissipelskap!

DRIEKOPPIES OPTREDE:

Ons harte was vol vreugde dat ons Sondag by Rev Adane Honsoro -oudstudent- se Etiopiese kerk in Schoemansdal, Driekoppies, kon optree. Ons is reeds baie jare by hierdie spesiale mense betrokke! Die kerk was gepak. Shai het gepreek oor DIE HERE SAL VOORSIEN! Die gasvryheid van die Etiopiërs ken geen perke nie!!

MEDIUM B GEVANGENIS: Met ons grys en blou togas aan en wapperende landsvlae, met n treinbus van BUSCOR, is ons vriendelik ontvang op Vrydag by hierdie weeklikse uitreikplek. "There's room at the cross for you" het ons uit volle bors...met die volle gloed van die son in ons gesigte....gesing. Na Tony Gilbert se kragtige preek, het vyf manne vorentoe gekom om die Here aan te neem!

Die Molinar egpaar het n paar van ons genooi vir 'n heerlike ete. Ai, hoe goed is die Here vir ons!!!

VARKE: In ons poging om meer selfstandig versorgend te word het die Here ons geseën deurdat die Terblanche gesin agt varke in gietende reën hier aangebring het: ses sôe en twee bere. Ook sakke rys ens het ons met vreugde ontvang! Dis n groot geskenk van ons Vader!!

DOSENTE: Rev Tom Kojo het EXODUS, ds Johannes Aucamp SERVANTHOOD en Past Tom Molinar het LAMENTATIONS en ECCLESIASTES vir 1e, 2e en 3ejaars onderskeidelik aangebied. Ons Vader seën ons met besondere dosente!

FINANSIES: Terwyl sendelinge vanoor die wêreld bid vir voorsiening en almal die greep van 'n dalende ekonomie beleef, dank ons die Here vir Sy kinders wat getrou elke maand iets stuur!! Die Here het nóg Sy kraaie wat vleis en brood na die Krit riviertjie bring!! DANKIE DANKIE!!

VOORBIDDING: Graag kniel ons voor die Here vir JOU wat saam met ons bid vir jou nood en ook vir ons s'n. Ons sendelinge se name word ook genoem voor God se Troon van Genade.

Mag Sy vrede en blydskap oor jou die wag hou!

VENNOTE: Ons sien daarna uit om jou moontlik te verwelkom by ons VENNOTE saambid en kuier aand op VRYDAG 26 MEI OM 7NM TE OOSTERLIG GEMEENTE, PRETORIA!

Met liefde en groot waardering dat jou gebedsarms ons omhoog hou,

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.

Webwerf: www.bbmission.org.

"DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b.


OP. 12:11 "EN HULLE (GODS KINDERS) HET HOM (DIE SATAN) OORWIN DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM EN DEUR DIE WOORD VAN HULLE GETUIENIS EN HULLE HET TOT DIE DOOD TOE HULLE LEWE NIE LIEFGEHAD NIE."

Dankie hemelse Vader dat U oorwinning vir my gekoop het met U lewensbloed...en dat ek kan oorwin deur my getuienis dat U my God is...en as ek my lewe moet neerlê terwille van my geloof in JESUS...sal U my deurdra! Amen.

Die week het ons weer nuus van ons sendelinge ontvang dat een van ons sendelinge in die ooste van Kenia doodgemaak en sy liggaam deur die strate vertoon is om mense af te skrik om JESUS aan te neem! Mag die Here 'n passie in ons harte aansteek om te bid en te gee vir en te gaan.... na die Vervolgde Kerk!

UITREIK NA HOSPITALE: Gewapen met Nuwe Testamente en traktaatjies en harte wat omgee vir siekes het ons met ons kombi Saterdagmôre vertrek na die Provinsiale Hospitaal en die TB Hospitaal. Daar was besonder ernstige siekes by die TB Hospitaal. Terwyl Nolwazi (ons Damesvereniging voorsitter) die boodskap gebring het, het een man wat in 'n rystoel gesit het, afgeklim en op sy knieë vorentoe gekruip en plat op sy gesig gaan lê en gevra ons moet asseblief vir hom bid want hy wil JESUS graag aanneem!! Dit het ons diep aangeraak! Mense het JESUS nodig!!

Ons voorsitter, Hepson Mukoneri, het met vreugde die week aangekondig dat 372 mense JESUS in die openbaar aangeneem het tydens die 3 weke uitreike oor die hele Suider-Afrika!

"LOOF DIE HEER! LOOF DIE HEER! LAAT DIE AARDE NOU JUIG"....het deur die saal weergalm. Ons glo die engele het saam gejuig. Nou lê die belangrike dissipelmaking taak voor!

MEDIUM B KURSUS: Dankie vir gebede wat ons gedra het toe Mariëtte Schlebusch 'n kursus oor "VICTORY & FREEDOM" aangebied het. 9 manne het vorentoe gekom om die Here aan te neem en ouderlinge (gevangenes) van die AMAZING GRACE Gevangenis kerk het agter hulle stelling ingeneem om hulle te dissipel! Woensdag is ons nie toegelaat om in te gaan nie omdat daar n staking was, maar Vrydag gaan die hele BBM koor AFRICA 4 JESUS DV daar sing wanneer sertifikate oorhandig word. Dankie dat jy die deure help oop bid het!!

SPYSKAART VERGADERING: Ons spesiale twee puik spyseniers en helpers en administrateur het vandag byeen gekom. Van vele voltydse sendelinge verneem ons dat sendingfondse geweldig afneem....en kos skaars word. Daarom het ons mekaar aangemoedig om kinderlik ons Vader te vertrou vir ons daaglikse brood, terwyl ons bereid is om so hard as moontlik te werk! Ons groentetuine groei pragtig!!! Ons is innig dankbaar vir elke eier...elke krummel mieliemeel ....elke aartappel en ui...en brood...en hoender.... wat ons Here met liefde voorsien! DANKIE VIR JOU BYDRAE!!!

DOSENTE: Die week het Ds Johannes Aucamp en sy vrou Lezanne en drie dierbare kindertjies gekom en Dr Matthys de Kock en sy vrou Lorraine en vier BBM personeellede het klas gegee. Ons is dankbaar en ons siele is gevoed deur hulle boodskappe!! God stuur WONDERLIKE mense hier heen!

VREUGDE: Enkele laat-kommer studente wat hulle krisisse oorwin het is met blydskap terug verwelkom....personeel -vrywilligers werk hard en bemoedig mekaar...sendelinge skryf briewe en stuur fotos tot ons blydskap. BBM is n bedrywige, besige plek...maar besoeke is altyd hartlik welkom!

Ook al ons oudstudente en personeel word hartlik uitgenooi na ons ALUMNI REUNION FESTIVAL op 9-11Junie hier by ons! Registreer asb by 0833066323.

VOORBIDDING: Ons dank GOD vir elke opregte gebed vir ons en ons kinders en ons mense hier by BBM en bid graag vir jou wat hier lees! Liefde en vrede jou toegebid!! Innig dankie vir jou offervaardighede!!

Shai, Elreza en almal by BBM!

Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 •

Driemaal lees ons in die Bybel van Maria van Betanië en elke keer kry ons haar by JESUS se voete.

 1. In Lukas 10:39 lees ons hoe sy in haar daaglikse lewe woordeloos by Sy voete sit en luister na Sy boodskap.
 2. Toe smart hulle gesin tref en Lasarus sterf, huil Jesus saam met haar wanneer sy by Sy voete neerval. Sy beleef die vreugde dat Jesus haar broer opwek uit die dood!
 3. Met die oog op Sy begrafnis breek Maria die kosbare duur nardussalf op Jesus se voete as n offer van liefde!

MAG ONS TYD MAAK VIR DIE KONING VAN ALLE KONINGS EN die vreugde beleef om by deurboorde voete te mag sit... te mag huil...te mag offer!

Hierdie boodskap het ons in Manzini Swaziland gebring die afgelope naweek. Wonderlik dat ons, nietige mense, die Woord mag bring en dan beleef dat God lewens verander!

VREUGDE: Die voorreg om saam met 1miljoen mense van alle tale en volke van Suid-Afrika in stilte te kniel in die stof...jou sondes te bely...saam te bid vir siekes, bekommerdes, verslaafdes met n nederige boer, Angus Buchan, wat vreesloos die Bybel boodskap verkondig, was 'n belewenis! Die Here was daar!! Ons het hoop vir Suid-Afrika want GOD REGEER!!!

NUWE STAFLEDE: Met groot dankbaarheid het ons vir Ntombifuthi Thabethe, oudstudent wat pragtig sing, verwelkom en ook vir Nellie du Toit, 'n spesiale voorbidder. DANKIE HERE!!

STUDENTE: Feitlik almal is veilig terug tot ons blydskap. Hulle groet jou in Jesus naam en sê inniglik dankie vir jou gebede, jou finansies, 'n paar toiletware wat jy skenk!!!

PROF ED GROSS: van die VSA het tydens sy jaarlikse besoek ons oë wydoop gemaak oor die uiters belangrike DISSIPELSKAP OPDRAG van ons Here Jesus!! Veral die delf, lees, oordink, soek na wat ons leer van God en van die mens in Bybel gedeeltes en dit bespreek, het diep getref. Debbie het ook met ons as dames hieroor gesels. Ed het ook baie duidelike Bybelriglyne gegee oor hoe om vir siekes te bid!

DANKIE: Ons waardeer die 26000 groenteplantjies wat Pericles berig wat welig groei!! Die varkhokke word nou in gereedheid gebring vir die beloofde varke! Twee spanne het piesangbome geplant langs die huis om die strawwe middagson te verminder. Lettie Bezuidenhout van Rooihuiskraal se laaste paar heerlike beskuitjies word geniet en waardeer. Ook die muffins wat Nellie du Toit vir ons bak!! DANKIE HERE VIR ELKEEN VAN MILJOENE SEËNINGE WAT ONS HEMELSE VADER RYKLIK OOR ONS UITSTORT!!

BEPROEWINGE: Die beproewinge van Elreza se enigste sussie Barbara wat kanker het...dwing ons na JESUS se voete! Karre en aldrie grassnyers wat breek....kapitaal om die uiters dringende ouditorium te bou.....kos wat opraak...griep en allergieë wat ons beetpak...en al die daaglikse beslommernisse... leer ons om ons OË OP JESUS TE HOU! Hy het mos vir ons gesê: HOU GOEIE MOED! DIT IS EK! En ook: DIE HERE SAL VOORSIEN!

VOORBIDDERS, BYDRAERS & SENDELINGE: Graag bid ons elke more vir JOU ...jy is ons geskenk uit die Vaderhart!!

Met innige liefde...en kom kuier asseblief!!

Shai, Elreza, personeel en studente-sendelinge van BBM.

Webtuiste: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 •


"JESUS: NEEM MY JUK OP JULLE EN LEER VAN MY, WANT EK IS SAGMOEDIG EN NEDERIG VAN HART. EN JULLE SAL RUS VIND VIR JULLE SIELE!"

Jesus Christus se juk en sielerus vorm 'n tweeling, want ons eie-ek, die wêreld en die duiwel druk graag jukke wat seermaak, oorweldig en verniel op ons skouers! Die Seun van God se juk pas perfek op elkeen van ons se skouers....en Sy genade daarvoor is altyd genoeg! Laat ons enige ander juk weier en AL ons laste op Hom werp , "WANT HY SORG VIR ONS....HY DRA ONS SOOS 'N PA SY SEUNTJIE....HY HET ONS HARE GETEL....HY HET GEBLOEI OP GOLGOTHA..... SODAT JY EN EK VRY KAN WEES...JUBELEND, VERGEWE, GENEES, VERLOS!!!!"

DANKIE!

?Die Stiltetye smôrens vroeg by JESUS se deurboorde voete...veral die tien dae by Ds Hanan Viljoen se sendinghuisie, LITTLE SWISS, bo in die Drakensberge, was 'n siele-lafenis...wonderlike ontmoetings met die Liefling van ons harte, terwyl die son oor die berge en die meer opkom. Dankie Here!!!

?PAASNAWEEK met besondere kreatiewe Lydenstyd stasies by Winterton NG Kerk, van Gethsemanè, Golgotha en die LEË GRAF en Ds Willie Pieters se Skrifpreke het ons harte diep geroer! Ook ons sending-studente en familieboodskappe het getuig van vars ontmoetings met die Lewende Here Jesus! Dankie Here!

?David Mamba, een van ons finale jaars, wat een van ons Jesusfilm projektors vir die vakansie het, het opgewonde laat weet dat 30 mense by JESUS uit gekom het! Dankie Vader!

?Pericles Adjalala, ons boer van Benin, laat weet dat ons Genesis Farm-plantjies besig is om te groei...danksy die pomp wat rivierwater met drup-besproeiing daarheen lei. Dankie ons Skepper God!

?DRAKENSBERG SEUNSKOOR KONSERT: 'n Verrassing... ontmoeting van 'n vreemde dame, Karin Louw.... en die Here reël 'n heerlike konsert en kuier...Music in the Mountains....net voor hulle binnekort vir 6 weke in Japan gaan toer en sing!! Baie dankie ons Here!

?BESOEKE :FAMILIE, SENDELINGE, VRIENDE! Wat 'n vreugde om tyd te hê om te kuier, saam te bid, saam te beplan en net mekaar te geniet. Dankie HemelVader!

?ALUMNI REUNION FESTIVAL: Vele ure is bestee om studente vanoor Afrika op te spoor en te nooi na 9-11Junie se fees naweek. Heerlik om blits-boodskappe van dankbare oudstudente te ontvang en saam te bid dat God alleen verheerlik sal word!!

VOORBIDDING:

?ANGUS BUCHAN se IT'S TIME SAAMTREK: Mag die Heilige Gees van God 'n diepe berou in ons, Gods kinders, se harte bewerk sodat God Sy herlewing kan uitgiet oor ons land wat dit nou so nodig het! Ons gaan met groot verwagting na Bloemfontein. Mag God die kritiek van sommige stilmaak en ons as land ontmoet!!

?JOU NOOD: Graag dra ons jou hartseer, uitdagings en spesiale roeping op aan ons Hemelse Vader!

?BBM NOOD: Dankie dat jy saam neerkniel by God se Troon van Genade vir Alles wat ons nodig het! "DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b Ons belofte waar aan ons veral vanjaar vasklou! Ons dominee Andreas van Rooyen en gesin het 'n beroep aanvaar en het vertrek. Ons dank die Here vir sy liefdevolle uitleef en preke van die Here en bid oor ons toekoms!!

Met innige liefde en gebede vir jou en joune!

Shai en Elreza Mulder en ons wyd verspreide BBM familie.

Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” Vreugde vul my hart…Hy is my herder en ek is Sy skapie; Hy is die Vader en ek is Sy kind; Hy is die Koning en ek is Sy slaaf… ‘n intieme verhouding met my God… elke dag… elke uur… tot in ewigheid!

UITREIKE: Van 7 April tot 2 Mei is BBM gesluit met twee Departementshoofde wat hier bly om die plek te bestuur en op te pas. Ons is almal moeg na die hitte… die spanning… die uitredding... ons smag na vakansie! Mag elkeen heerlik rus en ontspan en tog ook verlore siele opspoor en inbring in die koninkryk van liefde! Een sendeling wat voorberei word vir die sendingveld, getuig dat sy vorige geloof uit vrees vir die hel bestaan het en dit was die LIEFDE VAN JESUS wat sy hart verower het.

PAASFEES: Vele gelowiges beskou hierdie Paasvieringe van Gethsemané, Golgotha en die leë graf as die heel belangrikste feeste van die jaar, van die kerk en van jou lewe!

Ja, ek kos Hom die slae, Die smarte en die hoon, Vir mý word daar gedrae die riet, die kleed, die kroon! Vir mý was daardie wonde, vir mý moes Hy daar staan, Hy moes vir al mý sonde die bittere kruisweg gaan!” Ons gebed vir JOU en joune en vir elkeen van ons sendelinge hier en die personeel en ons gebed-sendelinge wêreldwyd is… dat ons ‘n ontmoeting sal beleef met die Man van Smarte wat ons hele lewe sal verander!

Die afgelope ZO? naweek kursus het juis dít tot gevolg gehad in menige eerstejaar se lewe. Hulle getuienisse het ons harte geraak! Een jongman het met blink oë bely dat hy nou vir die eerste keer werklik wedergebore is… ‘n nuwe skepsel in die Koning se familie…heelwat het getuig van kinder-mishandeling, verwerping en afskeping as kinders wat pynlike letsels gelaat het… en nou genees is!

MAKSIMUM GEVANGENIS: Die Here het die twee gevangenisse se deure oopgemaak vir Elreza die afgelope week! By Maksimum was daar omtrent 50 bymekaar terwyl ‘n mede-gevangene ‘n lesing oor hoe om krisisbestuur te doen, gegee het. Sy vra toe net tien minute … en hy gee haar toe sommer ‘n halfuur. Terwyl sy gepraat het, het die teenwoordigheid van God die plek gevul en 20 manne in hulle oranjekleurige oorpakke het opgestaan om JESUS aan te neem! Wat ‘n wonderlike soekende Herder het ons nie! Ons glo hulle sal ook deelneem aan die kursus later vanjaar! By Medium B het die name vinnig ingekom vir die VRYHEID EN OORWINNING kursus wat deur Mariëtte Schlebush aangebied sal word 8-12 Mei. Ons bid nou reeds vir voorbereide harte en glo dat jy saamstem!

OPTREDES: Baie dankie vir jou gereelde gebede! Die Here het die mini-koor optrede by die Anglikaanse kerk Barberton ryklik geseën en ook ons Studenteraad se optrede by Barberton Laerskool. Daar het ‘n skare kinders hul hande omhoog gesteek om Jesus as Verlosser aan te neem! Loof die Here! ONS IS GEREED OM OOK BY JOU GEMEENTE OP TE TREE!

DOSETE: Hierdie laaste week van die eerste kwartaal is feitlik verby… en ons dank ons Here vir Margrite Tebboth wat spesiaal uit Engeland gekom het om “COUNSELLING” aan te bied, ook vir Ray, ‘n man wat stukkende goed kan heelmaak, het veel beteken. Tom Kojo is weer op sy pos en het HOOGLIED verduidelik, terwyl Dr Ezra Kim SPREUKE gegee het. Dit was heerlik om besoek van Fred Kinnear en Jan Strydom te ontvang wat kom kyk het hoe die GENESIS FARM se duisende plantjies en drup besproeiing vorder. SOLI DEO GLORIA!

Mag jy ook heerlik rus in die die tyd wat voorlê!

Met liefde en waardering! Shai en Elreza Mulder en almal op pad na uitreike dwarsoor Suider-Afrika! Webtuiste: www.bbmission.org.

Gen 22:14b “DIE HERE SAL VOORSIEN!”

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Luk 15:18 “Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê: Ek het gesondig teen die hemel en teen u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie…” en dan gaan die vader oor tot aksie… eers het hy gehardloop en hierdie stinkend-van-die-varkhok-seun in sy arms toegevou… hom hartlik gesoen… skoene vir sy voete laat haal… die beste kleed… ‘n ring… ‘n vreugdefees…hoe bevoorreg is e;keen van ons wat dit beleef het… wat ‘n onuitspreeklike voorreg om elke week by BBM fees te vier wanneer verlore seun en dogters terugkom na die Vaderhuis! Elke Maandag… na die week se uitreike is daar getuienisse van stukkende verlore mense wat terug is in God se arms! “Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice…” is ons gereelde jubellied elke keer!

MAAR …wanneer een van ons omdraai en teruggaan na die varkhokke van die wêreld… terug na sy ou gewoontes en verslawings… dan huil ons, soos wat die week gebeur het… Ons sal nie ophou bid totdat hy weer terug is in die Goeie Herder se kraal nie…Uit hulle wat hier aankom… is daar maar altyd ‘n paar wat nie klaarmaak nie, maar ons dank die Here vir elkeen wat “volhard tot die einde toe!” Open 2:26.

GENESIS FARM: Hier het duisende plantjies aangekom en die BBM familie het saam uitgetrek om die grond voor te berei… bosse uit te kap… klippe kant toe te gooi en plantjies stewig vas te plant.. vreugde… verwagting… gebede!! Mag die Here van die oes hierdie poging seen. Ons is dankbaar dat almal saamhelp met Pericles en Retha op die voorpunt!

PAASTYD: Die tyd kom nou ook nader om weer te kniel in Getsemané…die Via Dolorosa saam met ons bloeiende Jesus te stap… te kyk hoe Hy daar hang met my sonde en ‘n hele wêreld se sondes wat Hy dra… ook die ewigheid wat ek in die hel moes deurbring het Hy gewilliglik gedra….die donker nag en aardbewing wat die natuur ook laat saamhuil het… en dan Sondag.. die OPSTANDINGSFEES… mag dit jou en my harte aangryp en ons liefde vir die Man van Smarte… ook vir ons OPGESTANE HERE JESUS, verdiep en verinnig…Laat ons ons harte voorberei ook vir die saambid en pleit van Angus Buchan op 22 April te Bloemfontein. SAL GOD ONS SMEEKGEBEDE vir Suid-Afrika en vir ons nageslag verhoor en ons land genees!!!!! Sal Hy ‘n eensgesindheid gee en ons ophou om te kritiseer en verdeeldheid te saai en sodoende vir satan te luister.

OPTREDES: Ons dank die Here dat ons Studenteraad by Barberton Laerskool ‘n skool opening met sang en getuienis kan waarneem… dat ‘n klein groepie sangers in die Anglikaanse voorbereiding vir Paasfees diens kan optree… dat ons kan saam Bybelstudie en gebed beleef by die Barberton “fraternal”… by die vroue Bybelstudie… VRYDAG 31 Maart VENNOTE SAAMKUIER en SAAMBID in Pretoria by Oosterlig 7nm… vir enigeen wat naby bly en tyd het om te kom bid…Vir die weeklikse kerkdiens wat Sondae 9vm hier by BBM in die kapel gehou word!

VOORBIDDING: Asseblief… laat ons nie moeg word om mekaar in gebed te dra nie.. want ons weet GEBED TOT DIE LEWENDE GOD VERANDER MENSE EN SAKE!!! Die God van wonderwerke lewe en staan gereed om in te gryp vir ons, Sy kinders! Hy weet ons het kos nodig vir ons 140 mense… finansies ook vir die drie weke uitreik vakansie… om ons rekenings te betaal… om die ouditorium op te rig… om verlorenes te gaan haal… na Jesus te bring en hulle behoorlik te dissipel….Mag die Here die 4 Jesusfilms wat ons het gebruik ..mag Hy ons veilig op ver paaie bewaar… mag Hy vir JOU ons getroue Gebedsgenoot en ondersteuner ryklik seën… ook die drie dosente van die week: Rev Tom Kojo, Past Tom Molinar en ook Me Margrite Tebboth van Engeland.

Ons groet met liefde en groot waardering vir jou volgehoue saamloop en saamkniel vir ons almal hier by BBM.

Vriendelike dankbare groete!

Shai en Elreza Mulder en almal hier by BBM. Nuwe webtuiste: www.bbmission.org. Lees gerus by ABOUT van ons verklarings.

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


“As die lewenstorme woedend om jou slaan, En jy gans ontmoedig vrees om te vergaan,
Tel jou seeninge tel hul een vir een, En jy sal verbaas wees oor wat God verleen!
Koor: Tel jou seëninge, tel hul een vir een, Seëninge jou deur God geskenk!
Tel hul almal, kyk wat God verleen! En jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk!”

Ons teks op hierdie mooi somer-herfsdag is: Jes 26:3 “U sal hom in volkome vrede bewaar wie se hart onverdeeld op U gerig is.” Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on Thee!” Wat ‘n bemoediging ten spyte van die soms vreesaanjaende blitsboodskappe. Dan vra ons net: “Here, beskerm ons deur U engele!” Ps 91:11 en ook “Hulle sal hom (die satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis!” Open 12:11. DIE HERE SORG VIR ONS!!

STUDENTE: As hier nie studente was nie, sou hierdie geen sendingstasie gewees het nie. Ons is opreg dankbaar vir elkeen wat steeds drupsgewyse hier aankom. Almal oefen nou kliphard vir die VERWELKOMINGSAAND. Ons 42 eerstejaars sê sy naam, sy land, sy lewensteks en waarom hy hier is! Ons het weer ‘n hele paar koorafrigters ontvang van die Here en ook nuwe lande. Die opgewondenheid styg. Hannah en dr Ezra Kim het ‘n pragtige witblou hemp vir elke tweede en derdejaar gebring en elke eerstejaar ontvang ‘n pragtige das wat pas by die grys en blou togas. Ons is bly dat ons Direksie Voorsitter dr Nora Fakude veilig geland het na haar oorsese besoek en dat sy kom om die Skriflesing en spesiale woord te spreek. Twee leraars van die “fraternal “sal die welkomswoord namens al die sendelinge en namens die kerke van Barberton bring. Dankie dat jy saambid dat elkeen sal volhard ”tot die einde” en hulle drie jaar sending-opleiding sal voltooi.

PERSONEEL: Met groot vreugde is Tom Kojo terug verwelkom… ‘n stil maar briljante man wat ten spyte van groot uitdagings en vier seuns wat met hoë koste skool toe gestuur moes word…veilig terug is! Hy is Shai se regterhand! Elke lid werk hard en gee sy beste… ten spyte van die versengende hitte.

BESOEKERS: Ons Vader seën ons met ‘n ryke verskeidenheid van sendelinge en dosente en sommer net vriende wat oorbly. Die De Bruin-gesin wat vir twee maande hier kom bly het, se baba-dogtertjie is veilig gebore… ‘n stroopsoet kleintjie. Mense wat hulle kom besoek het, het ons bemoedig deur boerewors vir elkeen van die inwoners hier in die vallei te voorsien. Ons verneem dat twee barmhartige Samaritane badsakkies met toiletware vir elke nuweling gemaak en voorsien het. Studente is innig dankbaar!

OORLEWING: Omtrent een hektaar word nou klipvry gemaak en ontbos deur gewillige student-hande sodat ons groente kan plant en probeer om selfversorgend te word!Pericles en Retha dryf die projek!

OEFENING UITPLUIS: Shai het oudergewoonte elkeen naamloos laat skryf wat hy waardeer op hierdie plek en wat sy voorstelle te verbetering is. Gewoonlik is dit ‘n goeie aanduiding wat in mense se gedagtes aangaan. Intussen bid ons twaalf selgroep gereeld saam . DANKIE VIR JOU GEBEDE EN BYDRAES! ONS DANK GOD VIR JOU!

Met liefde en oë stip op JESUS gerig, groet ons jou! Shai en Elreza en BBM gesin! Splinternuwe webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


BOODSKAP: “EN DIE VREDE VAN GOD WAT ALLE VERSTAND TE BOWE GAAN, SAL JULLE HARTE EN SINNE BEWAAR IN CHRISTUS JESUS!” Fil 4:7. Ons beleef hierdie hemelse vreugde en vrede hier in die Vallei van Genade omdat die Here self vir ons belowe Ps 91:14 “OMDAT HY MY LIEFHET, S? GOD, DAAROM SAL EK HOM RED; EK SAL HOM BESKERM, OMDAT HY MY NAAM KEN!” Die waarhede van die Bybel, bevestig deur ons getroue hemelse Vader, laat ons rustig slaap…. soos Daniel, wat seker ewe rustig met sy kop op die maag van ‘n leeu geslaap het! Hy is ons persoonlike BEWAARDER!!Ps 121.

DANKIES: Weer eens loop ons bekers van dankbaarheid oor… Jannie de Witt het vleis gebring… ‘n hele vrieskas vol…en die mense wat altyd 50 brode gratis gebring het… en vir drie weke niks nie… en toe laat weet hulle dat ander mense nou kry… het vandag weer hier opgedaag met brode... ons loof die Here!!!! Desemba is besig om die reuse groot wit kruis te verf…en die studente is vol blydskap oor vragte klere wat Fochville gemeente en ook vriende van Barberton gebring het en wat die week uitgedeel is…. Dr Ezra en Hannah Kim is terug uit Kanada… wat ‘n blye weersiens!! Nou bid en wag ons nog net vir Tom Kojo om huis toe te kom! Somerset Morkel, ons nuwe personeellid se 5 mak, gehoorsame honde, het rustig ingeskakel by ons drie honde. Die sekuriteit is dus grootliks versterk! Tydens die Sheba uitreik na die EE3 kursus het 136 mense kom vra om JESUS aan te neem! Ons glo die engele het met vreugde in die hemel gesing! Nou moet ons dissipels maak!!! Die hele kollege het met PROJEK GENESIS begin om klippe en bosse te verwyder op ‘n 13 hektaar gebied om groente te plant! Loof die Here vir ons nuwe webwerf: www.bbmission.org saamgestel deur Tom Molinar. Hoop jy geniet dit! Verskeie skole en kerke nooi ons kore vir optredes!!

DOSENTE: Tydens ons oggend DEVOTIONS het vyf van ons finale jaars van 5 verskillende lande puik opgetree as seremoniemeesters. Ons sê altyd dat ons oefen vir die hemel met die verskeidenheid lande, kerke, kulture en tale wat hier saam vir die Koning van alle konings werk…. en voorberei word om Afrika vir Jesus te wen!!! Ons drie dosente vir die week: Dr John van Schepen met “PASTORAL CARE,” Stella Kayenga met “JUDGES” en Shalom Dessalegn met “NAHUM and MICAH” het ingeploeg in die lewens van ons studente. Ons bid steeds vir die jaarprogram… wat en wie wil ons Here by Sy sending hê om klas te gee? Dis wonderlik hoe die Here voorsien in AL ons behoeftes!

GEBEDE: DANKIE VIR JOU GEBEDE vir al ons behoeftes en ons bid graag ook vir jou en jou familie en roeping!

Met opregte liefde! Shai en Elreza Mulder en almal by BBM. “DIE HERE SAL VOORSIEN!” Gen 22: 14b.

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


BOODSKAP: Dan 6:23 “Toe antwoord Daniel (uit die leeukuil): “My God het Sy engel gestuur om die bekke van die leeus toe te sluit sodat hulle my niks kon aandoen nie.” Hy stuur vandag nog sy engele!

Hand 7:56 “Kyk,” het hy (Stefanus ) gesê (terwyl die Joodse Raad besig was om hom dood te gooi met klippe) ”ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God STAAN!!!!” Na sy hemelvaart het Jesus gaan sit aan die regterhand van die Vader. Toe Sy kind besig was om ‘n marteldood te sterwe, het Hy opgestaan om hom te verwelkom in die hemele! Die Here is naby ons as Sy kinders hier by BBM en ten spyte van voorbladnuus op ons plaaslike koerante…. wat feitlik al die leuens wat oor die radio was weerlê,…..bly ons steeds op ons knieë dat ons Vader die bekke van die leeus sal snoer en volkome uitredding gee.

DANKIE DANKIE vir elke gebed en dat jy aanhou bid saam met ons.

DOSENTE: Dit was weer eens ons jaarlikse vreugde om ‘n opgedateerde EE3 kursus vir aldrie jaargroepe aan te bied. Herman Hinsbeeck het EE3 Volwassenes vir 1e jaars, Driaan Britz EE3 Jeug vir 2e jaars en Winny Manzini EE3 Kinders vir finale jaars aangebied. Donderdag was die uitreik… te voet… na ons Sheba dorpie met sy stofstrate en derduisende werklose mense en die oes was groot!!!Dit kos +- R500 per persoon om die kursus te kan doen. Dit beteken dat God ‘n groot bedrag geskenk het om die +- 100 sendelinge te kon oplei! Studente getuig dat hulle geleer het om verlorenes lief te he, te luister, fyn waar te neem en totaal oorgegewe op die Here te wag en Sy opdragte uit te voer. Opvolgwerk is ook van lewensbelang!

STUDENTE EN STAFLEDE: Studente kom steeds aan na maandelange se spaar om vervoerkoste te dek, asook die min verblyfkoste by BBM. Ons is dankbaar dat die voorbereidingskursusse steeds gratis is en voortgaan. Studente loof die Here vir elke uitreikpunt, ook die twee gevangenisse en twee jeuggevangenisse wat nou begin oopgaan, en vertrou ons Vader vir nog uitreikpunte. Ons is dankbaar vir elkeen wat steeds kos vir ons almal en bakstene vir die ouditorium voorsien. Drie senior staflede is steeds oppad en ons bid vir hulle veilige tuiskoms! Ons bid vir geduld tydens die hitte en soveel dinge wat sloer.

VOORBIDDING: Terwyl ons die Here dank vir elke getroue vriend en voorbidder (mens leer hulle ken wanneer jy in nood is!!!!) kniel ons nederig voor die REGTER VAN DIE HEELAL wat ons weet, die waarheid ook vir BBM sal laat seëvier. God seen jou!

Met liefde, Shai en Elreza en almal by BBM.

Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Jes 6:8 "TOE HET EK DIE HERE HOOR VRA: WIE SAL EK STUUR? EN WIE SAL VIR ONS GAAN? TOE ANTWOORD EK: HIER IS EK, STUUR MY!"

Hierdie week een oggend was dit die boodskap.....Elkeen wat die Koning op Sy troon gesien het...en neergekniel het en vergifnis vir sy sondes ontvang het, kan met vrymoedigheid sy lewe op Gods altaar le en n gemaksugtige lewe opoffer twv JESUS CHRISTUS se roeping! Ons het die vrae gevra: Wie het jou hier na Back to the Bible Mission gestuur?? Jou leraar? Jou ouers? Jou begeerte vir n papier? Het God jou persoonlik geroep?

En as Hy jou stuur binne-in die leeukuil? Of in die vurige oond? Sal jy dan nog se: Hier is ek, stuur my? Wat n wonderbaarlike troos dat Hy dan saam met my in die oond en tussen die brullende leeus sal wees! Hy sal my nooit begewe of verlaat nie!!!

AANKLAG: Jy het seker oor die radio of TV gehoor of dalk in die JUIG van Feb met Wanda Bam op die voorblad bl 23 gelees of gehoor van die aanslag teen die Christelike geloof en teen Bybelkolleges ...ook teenoor ons twee en BBM. Ons glo die Here veg vir ons en ons hou ons oe op Jesus sodat ons bo-op die water bly! Baie baie dankie vir sovele gebede, liefde en bystand wat jy en Gods kinders aan ons bewys! Ons besef dat daar vele gelowiges op hul kniee saamstry!!!!

SELGROEP LESINGAAND: Wat n heerlike ken-mekaaraand het ons as 12 selgroepe beleef die week. Ons het sponslekkers oor kerse gesmelt en mekaar gevoer daarmee....ons lewenstekse gedeel....en elke selgroep het n strydkreet uitgeroep. Veral die nuwe studente het heerlik saamgesmelt en deel van die groepe gevoel! Ons dank die Here vir Sy eenheid en vurige saambid en selfs vas by vele van ons studente.

DOSENTE: Die afgelope week het Tineke van't Slot KINDEREVANGELISASIE, Herman Hinsbeeck 1&2 KONINGS en Dr Steef van't Slot 1&2 KORINTIERS aangebied.

Ons dank die Here vir inwonende en ook dosente van buite wat karakterbou uitleef en ons studente voorberei vir die sendingvelde van die wereld!

STUDENTE: Ons is verheug oor elke student wat die Here aan ons toevertrou en verwelkom elkeen in Sy naam! Hulle kom steeds aan...gewoonlik agv die getuienis en aandrang van oud-studente. Ons dank die Here vir Sy Woord wat ons vanjaar inspireer met die BBM JAARTEKS: "DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b.

KOORSANG:Die studente is tydens ons weeklikse sangoggend in drie groepe van vier selgroepe elk verdeel. Hulle moes n self gekomponeerde aanbiddingslied sing. Koue rillings het langs ons rue afgeloop...toe nuwe dirigente, soliste en hierdie drie kore se hemelse klanke hemelwaarts gestyg het!!

PERSONEEL: Ons werk almal baie hard maar bemoedig mekaar om ons beste vir ons Meester te gee. Mag Hy in elke nood en behoefte voorsien.

VERLORENES GERED: Ons knap SR voorsitter het n opname gemaak en ons het met vreugde die Here geloof vir 240 mense wat gedurende die Des/Jan uitreik vakansie n keuse vir Jesus gemaak het. Nou moet ons met getrouheid dissipelmakers wees! Die April uitreikvakansie is van 7 April vir drie weke. LAAT WEET ASB AS U DALK N PAAR STUDENTE WIL ONTVANG VIR UITREIKE!!

DANK: Ons bekers loop steeds oor van dank vir God se goeie gawes aan ons. Ons bid Sy seen oor JOU wat hier lees. Mag Hy jou gee die begeertes van jou hart!!

Met innige liefde en waardering vir JOU bydrae in ons lewens! n Spesiale liefdeswens vir elkeen van die sendelinge wat ons aanvaar het om vir hulle te bid.

Shai en Elreza Mulder en personeel en studente.

Webwerf: www.bbtc.org.za

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


ONS NOOI JOU HARTLIK UIT NA VRYDAG 24 MAART 2017: ONS EERSTEJAARS SE VERWELKOMINGSAAND OM 6NM. LAAT WEET ASB AS U KAN KOM OF AS U GRAAG IETS VIR HULLE WIL DOEN! HULLE IS 36 OP DIE OOMBLIK EN KAN DALK UITEINDELIK 40 WEES.

HEB 10:19, 22 “…ONS HET NOU VRYMOEDIGHEID OM IN TE GAAN IN DIE ALLERHEILIGSTE DEUR DIE BLOED VAN JESUS…. LAAT ONS TOT GOD NADER MET ‘N REIN HART EN MET VOLLE GELOOFVERSEKERHEID. ”

Ons dierbare klein Rasjel-hondjie, ‘n Jack Russel, kan met oorgawe haarself vas nestel teen ‘n mens… so met vrymoedigheid… dat dit elke keer vir my ‘n preek is. God nooi ons elke dag om tot Hom te nader want dan sal Hy tot ons nader. “In U teenwoordigheid is oorvloedige vreugde,” roep Dawid uit in Ps 16:11. Dit bid ek nou vir JOU wat hier lees!

MED B GEVANGENIS: Wat ‘n vreugde, al neem dit soms ure se wag, om sommer in die gang by Maksimum Gevangenis die evangelie aan die manne wat om my staan te verkondi,g terwyl ons lank staan en wag vir iemand om te kom oopsluit!! En wat ‘n voorreg om by Med B ‘n vriendelike man van God, as die nuwe bevelvoerder te ontmoet, wat summier al my briewe onderteken het en Mariëtte Schlebusch se kursus en die Africa 4 Jesus koor optrede goedkeur, sonder enige probleme! Onthou jy nog hoe ons gebid het vir oop deure?? GOD HET VERHOOR! Vandag het 14 manne aangehardloop gekom om te luister na Jes 43:1-4 “EK HET JOU BY JOU NAAM GEROEP. JY IS MYNE! Een gevangene vra my toe of ek kan onthou dat een man twee weke gelede sy lewe aan God oorhandig het? “Verseker onthou ek dit!” “Sy gesig het gestraal van verligting en blydskap!” “Hy is gister oorlede,” sê hy. Dank God! Net betyds!! Dit laat mens dink aan Shai se preek vanmore by BBM dat ons almal gaan sterwe… ons weet net nie wanneer of hoe nie. Behoort my hele lewe aan God? Volkome oorgegee?

STUDENTE: “Are you adapting?” vra ek een van die eerstejaars. “Yes mama, the first man I met was so friendly and made me feel so welcome…and we go to pray every evening there at the cross.” Dit verbly ‘n mens se hart! Twee nuwe lande se studente het ook opgedaag tot groot vreugde!! Ons God kan enigiets doen! Hy is werklik die Allerhoogste! Ons dames se eerste heerlike Damesvereniging aand het ons aandag gevange gehou met Cheryl Molinar wat vertel het hoe hartseer haar kinderlewe was en hoe God genesing gebring het. Ds Herman Hinsbeeck en Dr van’t Slot het klas gegee die week en Rev Sheunesu Chinhamo het op sy briljante manier die eerste opwindende HOMELETICS klas waar vier finalejaars gepreek het, so puik hanteer. Dit bly steeds ‘n groot hoogtepunt! Die naweek het staf en studente ‘n geseënde DISSIPELSKAP kursus deurloop.

PERSONEEL: Ons is so jammer vir Elna wat haar enkel gebreek het en dreig om op te staan as ons nie vir haar werk stuur nie! So ‘n flukse, bekwame mens! Gordon Matthews het nou aangesluit by ons en het begin met al sy belangrike take! Ons loof die Here vir elke personeellid wat so hard en met oorgawe werk.

GEBED: Terwyl ons die Here dank vir die heerlike sagte reën wat die wêreld in lowergroen verander, bid ons steeds vir dele van Suid-Afrika wat bid dat die damme vol sal word. Ons dank God wat ons beskerm teen skindertonge en dreigemente stilmaak. HY IS ONS BESKERMER! Ps 91. Ons is so dankbaar vir sommige studente wat reeds hulle losies en inwoning betaal het en ons bid nou ernstig dat die res ook hulle s’n sal bring, sodat ons rustig en sonder bekommernis kan lewe. Ons is opreg dankbaar dat heelwat van die studente ambagte beoefen het en bruikbaar sal wees wanneer ons die ouditorium begin bou. Op ons knieë vra ons: WANNEER HERE? Dis so nodig!

Mag ons Goeie Herder ook hierdie week jou dra en beskerm! ‘n Spesiale woordjie aan ons sendelinge! Ons is amper gereed om die nuwe lys aan te bied van die eerstejaars wat bid vir julle!!

Mag jy beleef hoe die Here jou dra deur elke nood en uitdaging!

Met baie dankbare liefde,

Shai and Elreza Mulder en elkeen by Back to the Bible Mission.
Webwerf onder konstruksie: www.bbtc.org.za
“DIE HERE SAL VOORSIEN!” Gen 22:14b

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


1 Kor 1:9 “GOD IS GETROU, DEUR WIE JULLE GEROEP IS TOT DIE GEMEENSKAP MET SY SEUN JESUS CHRISTUS, ONSE HERE!”

Hierdie kragtige belofte verkwik en versterk en bemoedig ‘n sendeling wanneer jy moeg is en warm kry en wanneer die een toets op die ander volg. Die Koning van die konings, die Heerser van die heelal, die Vriend van sondaars en van Sy kinders, HY BLY EWIG GETROU!! Dis ‘n rots onder moeë voete… dis ‘n troos en ‘n yskoue glas water op ‘n snikhete dag… waarvan ons deesdae baie het. Jy kan maar terugleun in ewige arms… wetende dat sy beloftes ewig dieselfde bly!

En, ek het nie myself geroep of maar toevallig hier uitgekom nie! Nee! Ek is persoonlik geroep deur die grootste Uitstuurder van sendelinge! Hy het my die Masedoniese roepstem laar hoor en my veilig tot hiertoe gelei! Hy sal my nie in die steek laat nie!

Ek is geroep om ‘n nederige dienskneg vir alle mense te wees, maar ek is veral geroep tot die heerlike, salige gemeenskap en vriendskap met die lewende God… Jesus Christus, onse eie persoonlike Here!

GEBEDSVERHORING:

Ons enigste student van Liberie, Joshua Gbaryea, het ‘n groot skok gekry hier in Barberton toe hy die week een aand van die taxi afklim en ‘n groep van vyf mans, hom bestorm, rondruk en slaan en sy selfoon en R1400 afneem en daarmee vlug. Ontredderd het hy daar in die donker gestaan en wonder hoe hy ons in die hande sou kry. Die volgende oomblik het ons administrateur, Elna Muller, om die draai gery gekom om twee nuwe studente te kom haal. Wat ‘n verrassing en troos en antwoord op sy woordelose gebed! Sy het hulle opgelaai en reguit na ons huis toe gebring.

‘n Sendeling egpaar het in ons sitkamer gesit toe hulle daar inkom. Hulle het ‘n nuwe student gebring en oorgeslaap vir die nag. Die man sê toe, “Ek kon nie verstaan dat ek beleef dat God wil hê ek moet geld trek nie. Maar nou verstaan ek!” Hy kon R1850 bydra vir Joshua se Verblyf en Losies bydra en nog iemand het R200 gegee. So is sy R2000 aankomsfooi betaal! Ons Goid sorg!!! En ons glo dat die wat sukkel om te betaal ook deur ons Vader gehelp sal word… deur mense hande en harte!

BEKERINGS: Sondag kon Shai en Elreza optree by Med B Gevangenis waar twee manne… een uit Indië, vorentoe geloop het om Jesus aan te neem. Onmiddellik, sonder woorde, het twee ouderlinge van die kerk, AMAZING GRACE, in die gevangenis, agter hulle stelling ingeneem… natuurlik om hulle te dissipel! Loof die Here! En tydens die WEEK OF PRAYER, aangebied deur biskop Adane van Etiopië Maandag en Dinsdag, Tom en Cheryl Molinar Donderdag en Elreza Woensdag en Vrydag, het twee eerstejaars die Here Jesus gevind! Wat ‘n waarskuwing dat daar mense binne-in die kerk sit…en by Bybel Opleidingsplekke oppad hel toe… ongered… verlore sonder die Here!

NUWE PERSONEEL: Die Here het ons oorvloediglik geseën met twee puik spyseniers, Karen Rakotorisoa van Madagaskar en Dolla Kaniniji van Malawi, ‘n nuwe uitstekende sekretaresse, Heylouise de Wet en moontlik nog ‘n sendeling van Vietnam, Gordon Matthews! Ons mis vir Hans von Staden wat sukkel met sy gesondheid en wag vir behuising in ‘n aftree oord. Hy het altyd die studente met die kombi vervoer op Saterdae met die hospitaal uitreik en wanneer hy in die kombi klim, het hy lustig uit volle bors met sy lekker ryk tenoorstem lofliedere tot eer van God gesing. Dalk stuur die Here hom terug??

UITDAGINGS: ‘n Kobra het klein Rachel, ons jack Russel hondjie, in die oë gespoeg en hulle was rooi en toegeswel. Elna het dadelik gehelp en met water die ogies uitgespoel en antibiotika aangesmeer. Elreza het een aand amper op ‘n yslike skerpioen in hulle slaapkamer getrap. Om elke student wat so stuk-stuk aankom geregistreer en deur al die inskrywings stasies te kry, neem harde sitwerk en ure se papier en bid werk. Ons is so dankbaar dat ons geskenkies vir elkeen het… o.a ‘n skryfbehoeftepakkie met ‘n lineaal met Shai se woorde; “YOUR WALK WITH GOD IS MORE IMPORTANT THAN YOUR WORK FOR GOD.”

PERSONEEL EN STUDENTE: Die vreugde om mekaar weer te sien is geweldig… oproepe van blydskap weerklink elke dag wanneer ons mense terugkom. Ons bid nog vir sovele wat oppad is.Soms is dit ure se wag vir die bus of taxi wat orals mense aflaai.

Die eerste GEBEDS WERKOPDRAG is reeds uitgedeel, waarin elkeen sy lewensverhaal met sy vreugde en leed moet vertel. Dit raak ons harte diep... die verhale van swaarkry, van afgeskeepte kinderjare, van verwerping en minderwaardige gevoelens. Jesus is ‘n Meester met gebroke harte… ons beleef dit nou weereens!

PROBLEME: Ai, sal die Here nie tog vir ons iemand stuur wat hierdie gereelde uitdagings wat ons rekenaars het kan oplos nie!! More kom kyk iemand weer. Bid asseblief saam hiervoor! En die ondraaglike hitte… party van ons het noual tweekeer koud gestort op een dag… en is dit steeds kokend warm. Bid tog dat ons sal hou…. Ons het reeds ‘n paar skenkings ontvang om te begin met die ouditorium. Ons weet jy bid vir kos en klere en finansies en verlorenes om in te kom!

DANKIE: VIR JOU, ONS GETROUE VOORBIDDER, ONS DIERBARE VRIEND EN ONDERSTEUNER... DANKIE NAMENS JESUS CHRISTUS...VIR ELKE "BEKER KOUE WATER." Jy sal jou loon sekerlik kry!

Met opregte, innige liefde en waardering!

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.
Webwerf: www.bbtc.org.za
Gen 22: 14b "DIE HERE SAL VOORSIEN!”

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


"Maak tog vriende met God, sodat jy vrede kan he; daardeur sal goeie dinge oor jou kom!" Job 22:21

"Wat n Vriend het ons in JESUS, Hy wat in ons plek wil staan!

Wat n voorreg om gedurig

Tot Gods troon deur Hom te gaan!

Hoe verbeur ons tog die vrede,

Ag, hoe dikwels ly ons smart,

Net omdat ons nie ons node

Uitstort in Gods Vaderhart!"

Hierdie ou Hallelujalied bring herinneringe uit ons kinderdae en verlange in n ou mens se hart in die wete dat "Alles wissel, JESUS NOOIT nie! Prys Sy Heilige naam!" Het jy ook n geliefkoosde lied uit jou kinderdae? Shai vertel altyd hoe n niggie, Lily, (lankal oorlede) op die ou huis traporreltjie gespeel het op Sondagmiddae en hoe hulle as kinders Gesange, Psalms en Hallulujaliedere staan en sing het. Hier by Back to the Bible is daar ook liedere wat herinneringe bring soos bv

"My Bible and I"...en dan steek die studente hul Bybels hoog die lug in, of "There is room at the cross for you!" wat ons altyd by die gevangenis massakoor optredes sing. Hoe dank ons die Here wat selfs in die donkerste nag vir ons n lied in ons harte gee. Mag jy vandag n lied vir ons Meester kan sing wat diep uit jou hart kom!

DANKIE:

TERUG BY DIE HUIS: Een van die groot lekkertes van die lewe is die terugkom huis toe na n lang vakansie....om weer in jou eie bed, jou eie kamer te mag slaap...weer jou eie honde se koppe te streel...weer jou daaglikse kruis op te neem en agter Jesus, ons Leidsman, aan te loop. Ja, amper twee maande is 'n lang tyd! Ons is met Gods seeninge oorlaai. Die motor het gekreun onder boeke, sakke rys, noedels, plante, selfs n sakkie met n pen, potlood ens vir elke student met n lineaal met die volgende woorde: "Your walk with God is more important than your work for God. Shai Mulder "...'n geskenk van een van ons vennote: Die Terblanche gesin! Ons het ook n 75e verjaarsdagkoek van n wyse uil...bril en al...wat deur sewe Bybels omring word ontvang! Baie baie dankie vir al die geskenke in Pretoria en weer hier by ons Sendingstasie, diep uit Shai se hart.

PERSONEEL GEBED EN BEPLANNING KONFERENSIE:

Ongeveer 20 personeel het vergader en bid en gesels en sit saam by ons Here se voete vir die jaar wat kom! Ons wag vir nog sleutelpersoneel van ver wat oppad is! Dankie aan Jan en Hetta Nel wat vir ons n heerlike uitstappie gun na hulle pragtige wildsplaas om stil te word voor die Almagtige Here!

DUNNOTTER PREEK: Om voor n volgepakte kerk die Woord te mag bring: "THE LORD WILL PROVIDE!" ook deur ons as gewone mense om die Woord te mag verkondig met ons lewens en daardeur hoop en verlossing aan 'n stukkende, verlore wereld te bring, bly 'n vreugde voorreg.

KINDERS: Ons wat so bitter ver van al ons kinders en kleinkinders woon en werk bid elke dag vir hulle. Ons bid ook vir al die kinders van ons studente wat dikwels vir maande sonder ouers moet klaarkom en deur familie versorg word! Ons "aangenome" dogter Magriet Vrey van Petra Instituut het weer eens vir n verrassing gesorg deur video boodskappe en fotos van ons 4 seuns en hul gesinne bymekaar te maak sodat ons Laeveldvriende dit saam met ons kon geniet. Baie baie dankie! Ons bid en vertrou dat al ons kinders saam kan dankiese wanneer ons ons Goue bruilof en 75 jaar van Genade wil vier in Desember op Jeffreysbaai. Mag die Here elkeen wat hier lees se gesin ryklik seen is ons gebed!

STUDENTE: Die eerste tien nuwe eerstejaars is reeds in en 8 van die Studenteraadslede het reeds kom saambid by die hoofhuis. Ons sien met opgewondenheid uit na al die Here se planne met ons in die nuwe jaar. Maandag begin ons WEEK OF PRAYER en ons weet sommer jy gaan saamkniel by die Troon van Genade. Bishop Adane en n span van 6 voorbidders kom om ons te lei. Ook die Jaarprogram is besig om saamgestel te word. Ons loof die Here vir puik persone wat ons sendelinge kom voorberei vir die sendingvelde van Afrika!

VOORBIDDING: Ons bid graag vir jou. Stuur gerus enige gebedsversoeke. Dis net een voorreg: " Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus."

Dankie dat jy saam vra vir "ons daaglikse brood" en dat ons almal "vissers van mense" sal wees hier by BBM sodat die engele kan juig oor elke siel wat inkom.

Vra asseblief saam met ons vir beskerming en bewaring...ook seeninge oor ons vyande! Ons weet dat God Sy engele "bevel gegee het om ons te bewaar op al ons wee."Ps 91:11. Ons steun op jou volhardende gebede!

Liefde en vergifnis en vrede bo ons verstand, bid ons jou toe!

Shai en Elreza Mulder, personeel en studente. Webwerf onder konstruksie: www.bbtc.org.za.

0833066323.

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


BOODSKAP: By Humansdorp VGK gemeente het Elreza verlede Sondag 'n boodskap oor "Jesus wat loop op die water" gebring. Twee gryskoppe en 'n jonger dame het erken dat hulle verhoudings met God begeer...hulle het n oorgawe gemaak! Ons glo dat God se kinders hulle sal dissipel! Shai se preek by die Hoerskoolsaal was oor "DIE HERE HET JOU NODIG!"

Mat 14:26 "TOE SY DISSIPELS JESUS OP DIE SEE SIEN LOOP, HET HULLE GROOT GESKRIK EN GESE:"DIS N SPOOK!" VAN ANGS HET HULLE HARD BEGIN SKREE. MAAR JESUS HET DADELIK MET HULLE GEPRAAT EN GESE: "WEES GERUS, DIT IS EK! MOENIE BANG WEES NIE!"

Soms wanneer ons in angs wegdeins van krisisse, swaar kry weens bedreiginge en konfrontasies, hartseer huil oor teleurstellings....dink ons dikwels dis 'n spook, 'n vreesaanjaende bedreiging wat op ons aanstorm, terwyl dit heel moontlik die lewende God is wat n boodskap aan ons wil oordra, wat soek na ons hele hart en ons wil om aan Hom alleen te behoort!!

Sommer hier aan die begin van die nuwe jaar, wil ons graag hande vat en opkyk na ons Here vanwaar ons hulp kom. Ons moet besef dat dit wat vir ons soos n spook lyk, dikwels die ingrype van die Here Jesus self is...ons Verlosser, Vriend en Vredemaker! Wat 'n vreugde om mense te sien wat kinderlik vertrou op ons Meester wat ewe gemaklik loop op die see...Hy wat die storms kan stil maak...wat die golwe kan beveel om te swyg! Wat ons soms vir spoke aansien, is soms ons Almagtige God wat op die branders loop. Ons is veilig in sy hande! Dis die moeite werd om Hom ten volle te vertrou!

VREUGDE: "Dankie dat ek nog lewe!" is n uitroep wat 'n mens dikwels by BBM hoor, veral op Donderdae wanneer ons die "Dankies"en "Assebliefs" saamstel as sel-en werksgroepe. Ja, Afrika juig om te mag lewe. Hulle is dankbaar dat hulle harte klop en dit is n groot voorreg om nog te mag asemhaal!

Toe ons die week saam met n jeugvriend, wat 6 briljante dogters het, by sy vrou se bed staan en met skok sien hoe sy weggekwyn het tot slegs vel en been, starende en sonder woorde na die dak....het ons 2 mekaar se hande styf vasgehou en n danklied hemelwaarts gestuur!!

Dr Flip Loots het weer vir Shai en Elreza genooi om radio opnames te kom maak. Mag ons so nederig niks wees dat God ons kan vertrou met Sy opstandingskrag.. ..'n wens wat ons dikwels stuur vir studente wat gebed vra vir dienste.

KRAAINESTE: Ds Frikkie Kelber, Elreza se pa, was lief vir visvang...want dan kon hy peins oor die lewe en bid en preke beplan in die stilte van die natuur. By BBM vang personeel en studente ook gereeld vis uit die Kaaprivier wat langs ons verby vloei! Maar wanneer die vislyn in KRAAINESTE ontaard het, is dit soms urelank se gesukkel om weer orde te skep. Die lewe by BBM verval ook soms in KRAAINESTE van gebeure wat bots, veral tov die program beplanning en persoonlike verhoudings. Dan sluit ons die oe en vra die Lewende God om asseblief orde te skep. Keer op keer verhoor Hy en bring soms verbasende orde soos net Hy alleen kan! By een leraar waar ons gekuier het, het ons verneem dat n paar moeilike mense wat saam gekliek het, na volhardende gebed, een na die ander of gesterf het of weggetrek het! God slaap nie! Hy verhoor gebede! Jy kan Hom met jou ganse lewe vertrou!

Elna Muller het laat weet dat na die onlangse harde stortbuie, die rivier bo-oor die brug stroom sodat NIEMAND kan in of uit nie! Ons vertrou dit sal gou afloop, want ons verwag sewe manne wat ons WEEK OF PRAYER kom lei en nog mense wat personeel en studente bring!

OPGEWONDENHEID: "Ek verlang huis toe ..en BBM is my huis!" Elektroniese boodskappe van personeel en studente wat uitsien om terug te kom na die voorbereiding van nog 'n jaar by BBM, kom gedurig by ons aan. Selfs oudstudente hou aan om ons uit te nooi om verdere voorbereiding in hulle lande te kom doen...Etiopie, Liberie, Kenia, Madagaskar, ens. ens . Ons glo: "Die Here SAL jou paaie gelyk maak!"

SENDELINGE: "BID vir mekaar!" "Broeders, bid vir ons!" is 'n oproep wat oral in die Skrif weerklink. Dankie dat JY ook vir ons bid! "Here, maak ons as BBM FAMILIE getrou om vir ons sendelinge in te tree!" Ons juig wanneer briewe aankom met gebedsverhorings! En ons treur wanneer ons verneem soos verlede week dat een van ons sendelinge in Oos-Afrika dood gemaak is omdat hy die evangelie verkondig het. Mag God vir sy vrou en kinders sorg! Kort-kort kom 'n brief aan van nuwe studente wat nog probeer om te kom."God het voor julle n geopende deur gegee wat niemand kan sluit nie!" Op Humansdorp en ook by Dana van Zyl by die Aftree oord te Sasolburg het ons hierdie belofte ontvang.

DRIEKWART EEU: Ons bedank ons hemelse Vader wat aan die pa van BBM 75 jaar van Genade geskenk het op 26 Jan."Wat sal tog van hierdie seuntjie word?" het Shai Mulder se moeder aan die Here gevra toe hy gedurende die Tweede Wereld Oorlog gebore is! En God het hom veilig tot nou toe gelei! Hartlik geluk aan almal wat in hierdie tyd verjaar!!

GEBED: Dankie dat ons weet dat ons groot Voorbidder, JESUS CHRISTUS, en ook jou en my gebede ons dwarsdeur hierdie nuwe jaar sal dra wat op 1 Feb met 'n personeel Gebeds- en Beplanningskonferensie begin. Ons vra strome van seen!! Ons Vader weet wat ons nodig het!

"DIE HERE SAL VOORSIEN!" (Gen 22:14 b) is ons afskeidsgroet tot volgende week!

Vriendelike groete!

Shai en Elreza Mulder en almal oppad na BBM! Webtuiste: www.bbtc.org.za.

Tel +27 833 066 323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Ons groet jou in die Almagtige Naam van ons Vader, die Here Jesus en die Heilige Gees!

STILTETYD: Vanmore lees ons in Handelinge 20:18 & 19:

"JULLE WEET HOE EK DIE HELE TYD...DIE HERE IN ALLE NEDERIGHEID GEDIEN HET TE MIDDE VAN DROEFHEID WEENS DIE VERVOLGINGE...WAT EK MOES VERDUUR!"

Ons kan saam met Paulus dieselfde se.... . God weet wat ons deur gemaak het tydens die 16 jaar van ALLES GEE EN GEE hier by BBM te midde van vervolginge van verskillende soorte. Hy weet hoeveelkeer ons aansoek gedoen het om registrasie....die afgelope SES jaar....hoe die deure botdig bly...en hoevele Bybelinstansies toegemaak is! Hy weet hoe ons Alles in die stryd gewerp het...maar steeds vervolginge verduur!! Verkeerde personeel en studente...verkeerde raad wat met verkeerde gesindhede gegee is...finansiele krisisse... stakings en opstand van studente....die groot Bybelkollege brand in 2010....ens. ens.

NOGTANS gee ons Here vir ons "LIEDERE IN DIE NAG..." innerlike vrede en blydskap...oe op JESUS wat ons leer om bo-op die water van die lewe te loop!

God ken ook jou lewenspaadjie en wat jy Alles vir ons Koning gee en doen! Vandag roep Hy ons om "nooit moeg te word nie" en vol te hou totdat ons borskas die lint by die wenpaal van die ewigheid breek!

Ons het begin BID dat God self vrywiller opvolgers vir ons sal stuur... Geroepenes wat bereid is om Alles op die altaar te le....wat deur God self geroep en bekwaam gemaak is vir Sy koninkrykswerk....wat ekonomies selfstandig is. Natuurlik sal ons steeds beskikbaar wees vir God se roeping by BBM wanneer Hy diesulkes stuur. Mag Hy self mense gee wat bereid is om die verantwoordelikheid oor te neem en voor te loop. Dan kan ons afskaal en bemarking doen... konferensies en opleiding in Afrika aanbied... sendelinge besoek en bemoedig....steeds verbonde aan BBM. ASB sal jy saam bid? Ook vir die beskerming van BBM?

n Ou Gesangversie wat my pa so uit volle bors kon sing, skiet my te binne:

" OOK DEUR DONKER NAG OMGEWE

SING EK NOG MY PELGRIMSLIED!

JA EK LOFSING IN DIE NAG

WANT EK BLY DIE HEER VERWAG!

MY GEBED SAL OPWAARTS SWEWE

NA DIE BRONWEL VAN MY LEWE!"

SKEP moed...kom ons vat hande...en werk! Die Here is met ons!!! Hy sal ons dra ....Hy sal vir ons veg, ook in hierdie jaar!

DANKIE: Weer eens is daar n dank gebed in ons harte! Smorens wanneer ons na ons Stiltetye ons fone aanskakel, prys ons die Here wanneer die bank laat weet wie het wat inbetaal.

Ons loof die Here vir die groot voorreg en verantwoordelikheid dat ons twee nou kan voorberei vir ons twee boodskappe namens God by twee gemeentes Sondag 22e op Humansdorp.

Hoe dank ons ons Vader vir liefde van ons kinders en liedere wat ons kleinkinders oor die foon sing en ook vir gasvryheid van Japie en Dorie Williams hier op die gasteplaas Bergrivier....die stilte...die herlaai van lewensbatterye....

Met trane wat vlak le het ons n brief ontvang wat eerlik erken dat hy soos Jona weggehardloop het van God se roeping...maar dat hy nou omgedraai het en teruggaan na sy Nineve!!

Ons harte klop van vreugde oor n jongman wat aan heroien verslaaf was en God het hom verlos en hom n nuwe lewe gegee!

Ons is opgewonde oor elke ou en nuwe personeellid wat op pad is na BBM...ook ou en nuwe studente...wat ons Vader stuur ten spyte van die stryd. Daar is dank in ons harte vir elke briefie van ons sendelinge... en ons sien daarna uit om vir elke nuwe eerstejaar een of meer sendelinge uit te deel om voor te bid!

VOORBIDDING: Ons weet jy kniel langs ons! Ons loof God vir jou! Mag Hy jou gebede verhoor, is ons gebed!! Ons bid vir die Week van Gebed nou te Barberton....ook die Week of Prayer wanneer BBM begin! Bid asb vir ons jaar program...dis n groot talk!! Bid bedags en snags...en onthou: MET MY GOD SPRING EK OOR N MUUR!! Ps 18:30

Die Desemeber/Januarie nuusbrief met foto's kan afgelaai word deur die volgende skakel te kies (klik): https://www.hightail.com/download/cUJVNHA2a0Q5eFd4djlVag

Met opregte waardering, dank en liefde!

Shai en Elreza Mulder namens al ons BBM familie wat stadig oppad is na die Vallei van Genade.

Webtuiste is onder konstruksie!!! Www.bbtc.org.za

"DIE HERE SAL VOORSIEN!" Gen 22:14b

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


JES 12: 2 & 3 “GOD IS MY REDDER; EK VERTROU OP HOM, EK IS NIE MEER BANG NIE. DIE HERE MY GOD IS MY KRAG EN MY BESKERMING; HY IS MY REDDER. MET BLYDSKAP SAL JULLE WATER SKEP UIT DIE FONTEINE VAN REDDING!”

Praat die Bybel ook so duidelik met jou? Skep jy ook moed en kom daar rus in jou gemoed wanneer jy die Woord van God lees? Kom ons moedig mekaar aan om ten spyte van besige, vol dae, tyd te maak om te lees en te lees en nie ons Stiltetye alleen met God… die Skepper van die eindes van die aarde… die God wat lewe en dood in sy deurboorde hande hou… af te skeep nie. Veral die selfone is deesdae ‘n groot versoeking! Of allerhande ander reëlings en afsprake wat die plek neem om met ons Verlosser te praat en soos Maria by Sy voete te sit. Mag jy en ek hierdie jaar werklik tyd maak om alleen by ons Here uit te kom!

LEWENSLESSE: Elke dag is daar kosbare lewenslesse wat God vir ons leer. Ons kuier by die huis van ‘n jarelange vriend. Sy geliefde vrou is oorlede… ‘n mens wat ‘n uitgaande mens-vriendelike geaardheid gehad het… kunstig... geliefd by almal. Toe ons daar kuier is hy weer getroud en ons wonder in ons harte hoe dit gaan met die nuwe vrou. Ons luister met verwondering as hy self begin vertel. “Hierdie tweede vrou van my is skugter en lief vir die Here. Toe sy instem om met my te trou het sy ons huis met sy skilderye en baie familiefotos en muurbehangsels en delft erdewerke stilswyend bekyk en ewe rustig gesê: Alles bly net so! Haar kinders en kleinkinders het my dadelik onvoorwaardelik aanvaar…. ‘Oupa! Oupa!’ is my naam en hulle klim en klouter bo-oor my.” Ons kon nie help om ‘n bewondering vir so ‘n volwasse gesindheid te beleef nie! Dit is aanvaarding van God te toelatende wil in stilte en vrede.

ETIOPI?: Wanneer Shai gaan draf… so tweemaal per week (ten spyte van sy 75 jaar!!) sal hy dikwels terugkom en my vertel dat die Here met hom in gesprek was. So het hy die naam en organisasie van “Back to the Bible” verander na BACK TO THE BIBLE MISSION en beklemtoon dat die Here hom oortuig het dat ons nie meer net ‘n opleidingsplek is nie, maar breër en groter moet wees. Hy glo dat ons moet uitreik na ons alumni, al die honderde studente wat die afgelope 27 jaar opgelei en uitgestuur is, die bosse van Afrika in. Ons moet hulle gaan bemoedig en inspireer. Die eerste land wat ons nou weer genooi het om verdere opleiding te kom aanbied veral tov LEADERSHIP, MISSIONS, PRAYER, MARRIAGE ens is ons vriende van Etiopië. Bid asb saam dat ons duidelik God se stem sal hoor. Dit lyk asof ons Junie/Julie daarheen sal gaan op pad na ons kinders in Engeland. Daar is ook uitnodigings na Liberië, Kenia, Madagaskar, Uganda, ens. 30 landsvlae wapper reeds by BBM deur God se genade alleen! Die afgelope week hier in George het ‘n Etiopiese leraar ons vir ete genooi… heerlike groentedisse… sonder vleis… nadat ‘n inbreker hulle voordeur oopgebreek en hulle elektriese ware, trouringe en selfone gesteel het. Hy kom sopas uit die Midde-Ooste waar hy ‘n gemeente wat met 50 lidmate begin het met God se genade uitgebrei het tot 500 gedurende die ses jaar wat hy daar werksaam was! Ook van ander gelowe het ingekom! Hy moet nou net hierdie gemeente op die been bring en dan gaan hy weer terug! ‘n Inspirasie vir ons!

VAS EN GEBED: Die afgelope tyd het ons briewe ontvang dat Suid-Afrika op vele plekke afbrand… en hoe plaaslike inwoners die brandslaners ondersteun met water… sap… lipsalf… oogdruppels. ‘n Noodkreet het ook uitgegaan oor die anti-christelike wette wat nou ter tafel gelê word. Ook die stryd teen Bybelinstansies wek groot kommer. Elna laat weet daar van BBM af dat hulle graag die week wil vas en bid vir al hierdie sake. Die foon lui en ‘n oudstudent vra of hy asseblief vir twee weke kan kom oorbly om bedags te vas en te bid en natuurlik sê ons JA! Die Bybel sê so duidelik: “HIERDIE GESLAG SAL NIE UITGAAN SONDER VAS EN GEBED NIE.” Ek onthou dat ‘n dierbare huishulp wat jare gelede saam met my gevas en gebid het vir ‘n groot krisis gesê het: “God hears quickly when you fast and pray.” Mag die Here jou smeekgebede vir jouself en vir jou kinders, jou kerk en ons land hoor en verhoor. Neem vrymoedigheid om ons te laat weet waarvoor ons vir jou moet intree! En ons sal dit as privaat beskou. Ons sal saamjuig wanneer uitkoms daar is, want ons glo GEBED TOT DIE LEWENDE GOD VERANDER SAKE EN MENSE!! En God nooi ons elke dag : “BID EN VIR JOU SAL GEGEE WORD! (Mat 7:7) ROEP MY AAN IN DIE DAG VAN BENOUDHEID! EK SAL JOU UITRED EN JY MOET MY EER!”(Ps 50:15) Soms antwoord ons Vader nie dadelik of so spoedig as wat ons wil hê nie… dan leer Hy ons om op Hom te wag… en nie ongeduldig of moedeloos te word nie.

DANKIE: Ek praat met Johan Botha van Carolina wat al vir 16 jaar vir ons genoeg mieliemeel verskaf en selfs laat aanry dat ons en die studente elke dag daarvan kan eet. Toe mieliepryse die hoogte ingeskiet het agv die groot droogte en ons vir Johan bel om te sê dat ons sal verstaan as hy minder mieliemeel gee of nie meer kan stuur nie, was sy antwoord:” DIE HERE KOM EERSTE!” Ons is so inniglik dankbaar en bid God se oorvloedige seën oor hom en sy huis en oor vele ander wat uit hul gebrek dikwels ‘n offer bring. Dankie weer eens… soos ons maar net weer in elke briefie sê, vir jou gebede en bydrae. Wat ons ook waardeer is die besoeke van sendelinge, vriende en dosente om ons te kom bemoedig en by te staan.

Graag sê ons ook dankie aan ons kinders van George vir ‘n heerlike kuier en harte uitpraat en sommer net om bederf te word so eenmaal per jaar!

Vir elke gemeente wat bankvas en gereeld agter ons staan en ten spyte van die ekonomie wat soms so kan knyp steeds volhard om die Meester se laaste opdrag uit te voer: “GAAN DAN HEEN EN MAAK DISSIPELS VAN AL DIE NASIES…EN KYK, EK IS MET JULLE AL DIE DAE TOT AAN DIE VOLEINDING VAN DIE W?RELD” (Mat 28:19.) Mag ons met ewigheidsoë kyk na ons kosbare geleende tyd… ons kortstondige lewens op hierdie aarde… en mag ons nie eendag met leë hande voor God se groot wit troon verskyn nie!

STUDENTE: Van oraloor kom aansoeke en ons bid steeds vir oop deure! Dankie… ons weet dat jy langs ons kniel! Mag God jou gebede verhoor! Ons is so dankbaar dat studente steeds gratis kan studeer omdat God voorsien en slegs R400 per maand hoef te betaal vir Verblyf en Etes. Ons loof die Here dat daar selfs weduwees is wat uit ‘n karige pensioentjie ‘n offer bring om ‘n student te ondersteun. Ons begin op 1 Februarie met ‘n tyd van gebed en toerusting vir die personeel en ‘n Week van Gebed vanaf 4 Feb aangebied deur 7 Etiopiese leraars en vriende. Party kom saam net om te bid en Bishop Adane Herigo een van ons direksielede en Elreza sal aanbied.

Met opregte, innige liefde en waardering!

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.

Webwerf: www.bbtc.org.za Gen 22:14b, “DIE HERE SAL VOORSIEN!”

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Afria •


"Ek ken jou werke en wat jy doen. Kyk Ek het voor jou n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie; Ek weet dat jou krag min is, en tog het jy My Woord bewaar en My nie verloen nie." Openb 3:8
Hierdie teks gee n mens n koue rilling langs jou ruggraat af! God kyk dwarsdeur my. Hy sien die verborge motiewe van my hart! Hy weet wanneer die eie-ek breed op die troon van my hart sit en regeer! En tog gee Hy n oop deur... n nuwe jaar... nuwe kanse om Hom bo alles lief te he... om myself te verloen en te kruisig sodat Hy met Sy liefde, blydskap, vrede, geduld, sagmoedige nederigheid...kan heers in my lewe! Dis ons gebed vir onsself...ons kinders, kleinkinders...ons Sendingstasie, ons familie, vriende en sendelinge...n voortdurende, heilige wandel met die Allerhoogste God! Met dankbare harte stap ons die Nuwe Jaar 2017 in met ons hand stewig in die deurboorde hand van ons Here Jesus! GESEENDE NUWE JAAR vir jou en joune!

VAKANSIE! Shai se altyd dat hy lewe vir vakansies, menende dat die druk en spoed van die kwartaal makliker word wanneer jy weet: DIE VAKANSIE KOM, WANNEER ONS SKOENE KAN UITSKOP EN TOT RUS KOM! Innig dankie vir elke huis en hart waar ons kan kuier en oorslaap en die WELKOM van ons Here kan ervaar! Ons beleef dat ons sendelinge, familie en vriende n behoefte het aan uitgesels....kuier... hartseer en vreugde deel en dan saambid oor die onbekende pad van die toekoms!

KUIERPLEKKE: Ons se dankie vir die voorreg om die 95jarige Elsie de Vos van Kimberley in ons arms te neem ....sy wat elke maand R500 inbetaal het vir n student van Rwanda wat sy driejaar studies voltooi het en terug is in sy land en kerk. n Vreugde om ons Gebedsendelinge soos ds Ensie en Annatjie Enslin (Kimberley ), ds Fanie en Mada Engelbrecht (Worcester ), Louisa Louw ( die hartseer van ds Willem Louw se afsterwe te deel)(Somerset-Wes), ons getroue voorbidder die 95jarige Retha Botha, Salome Neethling (en ernstig saambid vir Thys in die hospitaal) te mag vasdruk.....so kan ons voortgaan! Ons dank die Here dat ons by ons oudste kinders Francois en Karina en kinders te George kan kuier.....seeninge!!! Oop deure en harte!!!! En kort-kort kom boodskappies van ou en nuwe studente dat hulle na ons verlang en vir ons bid! Die geveg om studente in te kry duur voort!!

AWONTUUR JEUGKAMP: Dit was n unieke sielsversterkende kamp in die berge by Grabouw saam met dr Peter Hammond en Rev Allen Baker (van die VSA) met kragtige Skrifgetroue uitdagende boodskappe. Ons kon self ook getuig oor BBM en lesings aanbied oor DISCIPLINE...en LORD WIN AFRICA THROUGH ME! Die Here seen ons deurdat Shai met n uitreik vier mense in die straat en Elreza drie kombuiswerkers na JESUS kon lei! Ons glo dat ons BBMfamilie besig is om vele verlorenes in te bring! Dankie dat jy saambid!! Ons waardeer dit dat jy Aaron en Hur is wat ons arms omhoog hou dat die geestelike oorlog wat woed gewen kan word. Ons hoor diep in ons harte hoe die Here ons toeroep: "MOENIE BANG WEES NIE! EK IS MET JOU! KYK NIE ANGSTIG ROND NIE WANT EK IS JOU GOD! EK HELP JOU! EK VERSTERK JOU MET MY REDDENDE REGTERHAND!" Jes 41:10

DANKIE: Ons verneem dat dit goed gaan by BBM. Een van ons Pretoria Vennote, Somerset Morkel, kuier daar en Elna Muller (ons administrateur) het ons flukse huishulp, Christina Michael, met haar verjaarsdag en ook vir hom vir n piekniek in die berge geneem. Ons waardeer dit! Dankie vir elke huis waar ons met 'n welkom ontvang word! Dankie vir elke gebed dat Gods koninkryk sal kom. Dankie vir die vooruitsig vir Shai en Elreza om by twee gemeentes in Humansdorp die Woord te mag bring op 22 Januarie. Ons se dankie vir ons kosbare personeel wat nou n ruskansie het en al ons besoekende dosente wat reeds voorberei vir die nuwe jaar! Dankie aan elkeen wat offers van bydraes en gebede bring ter ondersteuning van God se werk! Die Here wag by die ingang van die ewigheid met Sy beloning!

BEPLANNING : Terwyl ons stilword voor die God van hemel en aarde, wag ons vir Sy leiding vir die jaar wat voorle. Ons beplan Vier groot FEESTE...een per kwartaal. .. en ook Uitreike moontlik na Etiopie, Engeland en waar God ons ookal stuur. Die Bybel leer ons :"WERK WANT DIE NAG KOM NADER."

VOORBIDDING : Ons voel veilig in die hande van ons Meester wat elke storm kan laat swyg...op Sy tyd...en Sy manier! Ons bid vir elke sent wat Hy weet ons nodig het...veral nadat 2 gemeentes hul bydrae gestaak het... en terwyl die staalstruktuur ons op ons kniee dwing om God kinderlik te vertrou vir R1mil om die ouditorium te bou vanjaar! Ons pleit steeds vir 65 nuwe eerstejaars!
"NOOIT KAN GELOOF TEVEEL VERWAG NIE, WANT JESUS WOORDE IS GEWIS! WAT AARDSE VRIENDE NIE VERMAG NIE KAN SLEGS N VRIEND SOOS JESUS IS....." n ou gesangversie! Ja, GOD KAN! Dis die moeite werd om Hom volkome te vertrou! Kom ons vat mekaar se hande en stap met geloof die toekoms in...oe vasgenael op die Oorwinnaar van Golgotha en die graf!

Met innige liefde en n HOOFLETTER DANKIE vir jou offers vir ons HERE!!

Shai en Elreza Mulder en elke lid van Back to the Bible Mission.
Gen 22 : 14b "DIE HERE SAL VOORSIEN!"
Webtuiste: www.bbtc.org.za
+27 833 066 323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa • Click here to unsubscribe.


Fil 1:21" WANT VIR MY IS DIE LEWE CHRISTUS EN DIE STERWE WINS!"

Mat 25:40 "VIR SOVER JY DIT GEDOEN HET AAN EEN VAN DIE GERINGSTES VAN HIERDIE BROEDERS VAN MY, HET JY DIT AAN MY GEDOEN!"

Vanaand by die sielsverheffende REAP (Revival, Evangelization and Prayer ) konferensie te Magaliesburg het Brett Pitman van Amerika gepreek. Jy en ek gaan eendag sterf. Ons weet nie hoe of wanneer nie. Wat gaan ons nalaat? Wat gaan mense van ons onthou? Wat gaan op jou en my graf geskryf staan? Wat gaan die ewigheid oor ons vertel? Hoeveel siele het ons vir JESUS gewen en gedissipel? Ons ganse lewens is in God se weegskaal. Opnuut het ons ons hele lewe aan God oorgegee en het ons Vaderarms om ons beleef. ONS WIL VIR JESUS ALLEEN LEWE!!! ONS WIL HOM VERHEERLIK!!!

LAASTE NAGMAAL: Dit was die heel eerste keer in die geskiedenis dat die jaar afgesluit is met die Heilige Nagmaal. Die finale jaars se Studente Raad het dit aangebied! Ons SR Voorsitter Cheelo Busiku het gepreek oor die betekenis daarvan.

1.Nagmaal beteken ons vier die sterwe en kruisiging van JESUS.

 1. Ons vier Sy opstanding en die hemelvaart van die Oorwinnaar.
 2. Ons oe is op die wolke want ons verwag Sy wederkoms!

"PASTORAL COMMISSIONING :" Wat n vreugdefees het ons beleef met 450 ouers, vriende en familie wat hierdie blye geleentheid kon bywoon! Ons het Shai se boodskap oor God se visie en missie vir ons en veral vir die finale jaars wat nou klaarmaak in ons harte ingeneem. Jesus het sy dissipels opgelei om te dien en Hy het hulle krag gegee!

DIREKSIE VERGADERING: Dr Nora Fakude het steeds soos altyd met wysheid as voorsitter opgetree. Vir die eerste maal in die geskiedenis het sy sertifikate van Dank en Waardering uitgereik aan die pa en ma van Back to the Bible Mission. Al die eer en glorie gee ons aan God alleen, maar dis wonderlik om n span saam met ons te mag he wat veg vir God se eer en die wen van verlore siele!

GEVANGENIS-BESOEKE: Ons was n hele span wat Sondag Maksimum en Medium B Gevangenisse besoek het. Die Woord is weer eens kragtig verkondig! Ons glo dat hulle dit waardeer dat ons twee predikers kon reel wat die hele Des en Jan albei Gevangenisse gaan bedien! Kersfees is altyd n hartseertyd in die gevangenis!

REAP: Ons het so uitgesien na hierdie jaarlikse fees! En ons stoutste verwagtinge is ver oortref! Die kos was soos altyd heerlik en oorvloedig...en die gesels was verrykend. Wonderlik om 530 mense vanoor die ganse Afrika... meeste ooit...byeen te he en oor ewige dinge te gesels en te sing en uit ons harte te bid!!! Preke deur ons Amerikaanse vriende was uitstaande...ons is gevoed en geinspireer! Ons twee eerstejaars studente van Benin kon elk n sendeling aanneem!

OPERASIE : Ons sal gebede waardeer vir Elreza wat Vrydag 7vm opgeneem word by Medikliniek Nelspruit vir n làaste operasie aan haar linkerhand. Ons is dankbaar vir n Toyota Corolla wat ons tweedehands kon aankoop.

VAKANSIEPROGRAM: Mag ons ook asseblief vra vir jou ondersteunende gebede vir die vakansietyd wat voorle?

Shai en Elreza se program is min of meer die volgende:

10-20 Des uitreik saam met die Etiopiese kerke vanaf Pretoria tot in Bloemfontein.

20-27 Kersfees by Faan en Barbara Schoonees- Elreza se enigste suster- in Bloemfontein

28 Des-8 Jan Kaap toe en by 'n sendingkamp naby Grabouw in n woud langs n meer.

Die res van Januarie verdeel ons tussen die kinders op George en Bergrivier familieplaas buite Jeffreysbaai en dan die Sendingwoonstelle op Jeffreysbaai.

Ons studente is natuurlik versprei oor die ganse Afrika en hulle laat weet hoe hulle vorder en tuis arriveer. Die "Mission" word opgepas deur slegs enkele staf en studente. Elna Muller se tel no is 0723697200.

VOORBIDDING: Mag jy ook heerlik uitrus en meer tyd in God se teenwoordigheid kan deurbring...meer Bybel lees... meer intree vir ons stukkende wereld...saambid vir 65 nuwe studente wat ons vir die Here van die oes vra...Ons sal dit waardeer as jy ons as jou sendeling egpaar na JESUS se voete dra! Mag jy ook vir almal betrokke by BBM opdra aan ons Vader!

GEBED: Mag die Here jou beskerm...mag Hy jou gebruik om die oes wat ryp is in te bring.. mag Hy jou smeekgebede verhoor en mag Sy vrede oor jou die wag hou!

God seen jou!!! Opregte liefde!

Shai en Elreza Mulder en ons BBM familie... verspreid oor Afrika.

DIE HERE SAL VOORSIEN! Gen 22 : 14b

Webwerf : www.bbtc.org.za


Ps.16:11 "IN U TEENWOORDIGHEID IS OORVLOEDIGE VREUGDE!"
Dit was een van die laaste boodskappe by die afskeidsete vir ons 29 finale jaars. Met n knop in die keel het ons geluister na die opregte , eerlike getuienisse van die een na die ander. "God changed me through your discipline Baba Shai....Mama Elreza your smile and prayers encouraged me.....Ive learnt to trust and to live by faith...I also acquired the habit to intercede for missionaries. ....I have been moulded and praise God for teaching me the Bible!" Hulle dank aan God en al die personeel het almal se garte geraak!

Hoeveel maal in ons lewens weet ons: DIS NOU DIE LAASTE KEER!! So weet ons dat elkeen van ons n LAASTE dag op aarde sal he! Elkeen sal die dag beleef wanneer ek alleen voor die groot wit troon sal staan en my lewensboek oopgemaak sal word!
Ons gebed vir onsself en vir hierdie besondere plek en vir jou ons dierbare vriend is dat God self ons sal leer hoe om te lewe!!!!
Saterdag is die laaste dag voor ons as n familie hier in die Vallei van Genade uitmekaar spat...sommige sal ons nooit weer op aarde sien nie!!!! Mag die vreugde van God se teenwoordigheid ons styf vashou!

BOODSKAP: Vyf diamante uit die Woord is "uitgedeel" aan elke finale jaar:
1. Klou vas aan jou Stiltetyd by God se voete
2. Oefen jouself om fyn te luister na die Woord en na die stem van die Goeie Herder!
3. Vra die Here om jou elke dag skoon te was, innerlik te genees en te vervul met Sy Heilige Gees
4. Leer om God te loof en te prys selfs en juis in die donkerste nag wanneer krisisse op jou neerreen! Kruip weg onder Sy vleuels (Ps 91, en besef dat God jou wil dra soos n Pa sy seuntjie (Deut 1: 31)
5. Hou die gebede vir sendelinge en die sendingvuur in jou hart brandend om uit reik en uit te stuur om n verlore wereld te red vir wie JESUS CHRISTUS met Sy lewe betaal het!

DANKIE! Weer eens loop ons bekers oor van vreugde en dankbaarheid vir
? Die kragtige afskeidsboodskap van ons 2016 SR leier: Cheelo Busiko :"PREACH THE WORD!!!!"
? n Heerlike stafete wat Tom en Cheryl Molinar (nuwe staflede) voorsien het in die lowergroen voortuin
? Vir gelde inbetaal in die nag terwyl ons geslaap het...DANKIE! DANKIE!!
? Dat ons kon bid by Ds Etienne Maritz se ICU bed waar hy ernstig le
? Vir n hemelse Kerssangdiens in Pretoria
? Vir innige omgeeliefde van ons Pretoria Vennote wat saam kom bid het DANKIE DANKIE!
? Dat Shai en Elreza n Huweliksverryking seminaar uit die Bybel kon aanbied by BBM
? Dat God self vir vrede en onderlinge vergifnis sorg en dat ons se: VERGEWE MY! EK IS JAMMER!

ASSEBLIEF: Jy, ons opregte VRIEND...ons vra dat die Here JOU sal seen en Sy hemelvensters oor jou en jou gesin en bediening sal oopmaak!!!
Jy ken ons gereelde versoeke.....ASSEBLIEF hou aan kniel saam met ons by Golgotha vir die daaglikse behoeftes... vir ons geestelike nood...ons lande.... vir SIELE WAT GERED MOET WORD!!!! Vir 2017 studente om in te kom.... vir voorbidders wat met passie volhardend bid!
DANKIE! DANKIE! ons dank ons VOORBIDDER in die hemel vir JOU wat hier lees!

GESEENDE KERSTYD EN 2017! GENIET N HEERLIKE VAKANSIE TUIS OF WEG.
Liefde uit ons harte!!!
BACK TO THE BIBLE MISSION FAMILIE!!
Www.bbtc.org.za
0833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa • Click here to unsubscribe


Ps 59:17 "MAAR EK SAL SING VAN U STERKTE EN ELKE MORE JUBEL OOR U TROU, WANT U WAS N ROTSVESTING VIR MY EN 'N TOEVLUG IN DIE DAG TOE EK BENOUD WAS...."
Ons almal het dae van benoudheid... oomblikke van angs...tye van swaarkry.. Ag as ons tog maar net saam met Dawid ons hart en stemme kan verhef en kan sing en jubel oor ons Jesus Christus wat "GISTER, VANDAG EN TOT IN EWIGHEID DIESELFDE BLY.. " Heb 13 : 8. As ons net kan onthou en glo dat "GOD ALLES TEN GOEDE SAL LAAT MEEWERK VIR HULLE WAT HY LIEFHET..." Rom 8:28.
Die afgelope week was ons druk besig met onderhoude van ons finale jaar studente. Ons het ons waardering, bewondering en dank maar ook ons bekommernis en waarskuwings duidelik uitgespreek. Ons was soms skoon hartseer oor die opregte en reguit belydenisse van die derdejaars! " Ek het geleer om die Skrif oor my familie en sendelinge te bid!" " Ek het die baie volke van ander lande so baie geniet! Nou waardeer ek Joh 3:16 opnuut!!" "Julle twee was my ouers en God het my deur julle geseen!" "Ek kon siele vir God red en hulle beraad en dissipel!" "Julle het my lewe omgekeer..." "Ekt leer bid vir sendelinge en vervolgde Christene..." "Ek kan nou uit elke Bybelboek preek!"

ELEMENTERE GRIEKS - DOSENT! Op die laaste tippie kon die dosent nie kom nie en toe spring Rev Pericles Adjalala, ons boer van Benin, sommer in en maak hy n groot sukses daarvan. Binne een dag kon hulle Grieks hardop lees en die Griekse alfabet bemeester! Bid asb vir 2017 se program en dosente!!

MAKSIMUM GEVANGENIS! Hulle het hul deur wydoop gemaak vir ons op Vrydag 11 Nov. Al ons studente, in wit en swart geklee, moes die hele twee en n half kilometer stap van die kollege af, nadat die eerste BUSCOR bus in die modder vasgeval het! Dankie dat 'n tweede bus dadelik gestuur is! Loof die Here vir 55 manne wat bely dat hulle Jesus aangeneem het nadat Renato Sadina, SRleier van Mosambiek, n kragtige bekeringspreek gebring het! Die Afrika vir Jesus massakoor het hoendervleis mooi gesing! Shai is deur die area kapelaan geneem na n man wat in eensame opsluiting gehou word. Hy is vir een of ander misdaad gearresteer. Toe erken hy n moord wat hy gepleeg het....en dood beangs se hy dat die vermoorde hom elke nag besoek! Shai kon vir hom bid en saam met hom kniel in sy sel en soos n pa hom in sy arms neem. Vusi bely dat hy 'n ontmoeting met JESUS CHRISTUS gehad het!

OUD-STUDENTE UITNODIGING: Ons dank die Here vir Past Simba en sy vrou Violet, twee oud-studente...albei oud-Studente Raadslede...wat ons genooi het vir Shai om te preek en Elreza vir n storie in n volgepakte kerk. Ons dank God vir vele uitreike deur staf en studente ook met die Jesus-film die afgelope jaar. Ons wil die hemel vol maak en die hel leeg!

NUWE LEIERS: Wat n vreugde-aand toe ons 12 nuwe leiers aangekondig en ingehuldig is - 'n puik span met HEPSON MUKONERI van Zimbabwe as die voorsitter! Asb dra hulle in jou gebede! Vanjaar se SRlede bied n spesiale konferensie vir die nuwes aan! Graag se ons dankie vir hierdie uitstaande leiergroep...en neem hulle Saterdag na die Kruger Wildtuin!

NUWE STUDENTE: Ons trek nou by 50 aansoekers en kniel voor die Here vir elkeen! Asb vra saam met ons vir nuwe lande...as die Here wil! Mag d Here self die ambassades oopmaak! Ons is bereid om te dien! Studies bly steeds deur die Vader geborg, dus betaal studente slegs R4000 pj vir Verblyf en Etes. Mag Hy voorsien!!! al beeindig twee gemeentes wat saam R16000 elke maand geskenk het vir die afgelope 15+ jaar hul bydrae einde Desember!!

VAKANSIE. ......Ai hoe smag ons na n ruskansie na n besonder geseende vol jaar. Loof die Here o my siel vir ontelbare seeninge! Ons glo die Here weet van elke nood en Hy sal voorsien"NA DIE RYKDOM VAN SY GENADE."

DANKIE: VIR JOU, ONS GETROUE VOORBIDDER, ONS DIERBARE VRIEND EN ONDERSTEUNER.. DANKIE NAMENS JESUS CHRISTUS...VIR ELKE "BEKER KOUE WATER." Jy sal jou loon sekerlik kry!

Met opregte, innige liefde en waardering!

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.
Webwerf: www.bbtc.org.za
EX 14 : 14 " DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES! "

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


SKRIF: JES 43:2 "AS JY DEUR DIE VUUR GAAN SAL DIT JOU NIE SKROEI NIE..."

Daniel se drie vriende is in die brandende vuuroond gewerp...en hulle klere het nie eens na rook geruik nie...en JESUS CHRISTUS was saam met julle in daardie oond! Kry jy swaar? Die lewende God is dalk besig om jou te toets ..maar onthou... Hy is saam met jou in daardie brandende

Vuuroond!! Op Sy tyd sal Hy jou verlos!! Hou moed...hou aan!! Hy wag by die wenpaal met die kroon van die lewe!!

VERVOLGING: Dit bly n avontuur en vreugde om vir sendelinge te bid! Een van hulle is in n Noord-Afrika dorpie ontvoer. Ons het weke lank saamgebid en is ons verras dat God n wonderwerk laat plaas vind het en hy lewend gevind en verlos is.

GASTE: 'n Leraar van Benin wat ook die nasionale finansiele direkteur is, kuier op die oomblik hier. Gelukkig kan ons Beninse staflid die Frans vertaal vir ons! Ons geniet die vele gaste wat die Here stuur! Ook ds Dirk Coetzee van Petra Instituut gee die week op n uitmuntende wyse klas hier! Dit was n groot vreugde om vir Keith Strugnell te verwelkom....ons sendeling organiseerder onder onbereiktes in Oos-Kenia!

MAKSIMUM GEVANGENIS KURSUS: Mariette Schlebusch van Bloemfontein , Elreza en Shai het heelweek n kursus aangebied oor VICTORY AND FREEDOM! Woensdagmore het 18 opgestaan en eerlik erken dat hulle God nie ken nie en dat hulle graag aan Hom wil behoort. Die spanwerk tussen ons drie was so besonders om saam hierdie mense na JESUS CHRISTUS te lei! Vreugde!!!ook in die hemel!

RADIOKURSUS & BOBS: Dr Flip Loots wat jaarliks kom aanbied, het krisis op krisis beleef...en toe moes Shai & Elreza dit self smiddae aanbied ! Intussen moes Elreza ook by BOBS...die organisasie vir afgetredenes... n boodskap gaan bring...en met n volledige linkerhand kon sy die klavier begelei vir die samesang! Groot genade! Die Arbeidsterapeut is saam dankbaar en beindruk met die vordering van haar hand!!

PREKE: Wat n groot verantwoordelikheid om te preek en namens God te praat...soos Shai altyd se! Hy het Sondag by Alkmaar gepreek oor DIE HERE SAL VOORSIEN, terwyl Elreza n boodskap by Ngodwana gebring het oor LOFLIEDERE IN DIE NAG...sommer so om die groot tafel in die kombuis. Vier mense het vir die eerste keer of by hernuwing hul lewens aan God oorhandig.Ons weet die engele het gesing!

KLASGEE: Intussen het Dr Ezra PROVERBS en Rev Chinhamo ETHICS aangebied. BBM is geseend met sulke dosente.

DANKIE: Jou gebede, bydraes en liefde is meer werd as korale, goud en diamante! ! BAIE BAIE DANKIE!!! Ons bid ook met verwagting en vreugde vir die 46 studente aansoekers vir 2017. Ook vir die heerlike reen en groen velde en bome om ons, se ons INNIG DANKIE! Elreza se gebreekte hand vorder fluks....

OPTREDES: Ons Afrika vir Jesus massakoor oefen vir:

Vrydag 11 Nov se konsert by Maksimum Gevangenis en ook daarna by MediumB.

Ook vir Sondag 20 Nov se BBM CD VRYSTELLING by die Vollies Barberton om 8.30vm sowel as 10vm.

Vrydag 25 Nov is ons VENNOTE AFSLUITING in Oosterlig Pretoria. Ons sien uit na n lekker saamkuier met JOU!! Laat weet asb as jy ons PASTORAL COMMISSIONING op SATERDAG 3 DES ( middagete ingesluit ) om 10vm by ons op die terrein kan bywoon. Hartlik welkom!

Sterkte vir hierdie laaste vermoeiende pylvak op pad wenpaal toe!

Met ons liefde en allermooiste wense...en dankie vir alles wat JY vir ons beteken het die afgelope jaar!

Liefde en waardering!

Shai en Elreza en almal by Back to the Bible Mission.
Webtuiste: www.bbtc.org.za

0833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa • Click here to unsubscribe.


SKRIF: "BID SONDER OPHOU" 1Thes 5:17. Die week het ons een oggend met mekaar gepraat oor GEBED by BBM en ook by die vroue Bybelstudie op Barberton ! Orals op aarde word daar gebid! Wat is gebed???

Elke ware gebed word in Gods hart gebore. Gebed is n innige liefdesverhouding van n nietige mens met die Allerhoogste Alomteenwoordige God. Gebed beteken wedersydse kommunikasie en het veral DRIE aspekte. 1. Gebed beteken.. roep... vra...smeek...huil... hart uitstort...praat...Ps 50:15; Mt7:7.

 1. Gebed beteken ook om te luister soos die skape na die Goeie Herder in Joh 10.
 2. Die heel belangrikste gebedsaspek: Lewe in God se teenwoordigheid. Maak God jou huis...sodat jou gedagtes huiswaarts keer elke keer wanneer jy nie besig is nie. Ps 16 :11.

DANKIE DAT JY BID VIR Back to the Bible Mission. Dalk gaan jy eendag in die ewigheid verbaas wees oor die kroon van beloning wat die Heerser van die heelal vir jou gaan oorhandig omdat jy gebid het!!!!

VREUGDE: Dankie vir elke gebed vir ons almal hier in die diep Vallei van Genade. Elreza was die week weer by die hospitaal en die arbeidsterapeut, wat n liefdevolle gelowige is, is verstom oor die vinnige vordering van die motorongeluk beserings. Sy wil graag n student "aanneem!" Hartsverblydend!!! Dankie dat julle haar dra in gebede!!

Hierdie week het die Here weer Sy diensknegte gebruik en 29 mense het erken dat hulle verlore is en vir Jesus aangeneem het. Die heerlike reen het lank en aanhoudend uitgesak. Mag die Here vir ons vol damme skenk in Sy groot genade...wat ons gladnie verdien het nie!

Terwyl ons smag na die einde van die jaar, loof ons God dat ons nou die laaste pylvak betree. Jy bid ons deur. DANKIE DAARVOOR! DIT DRA ONS!

Elke jaar sak daar maar n paar studente uit. Ons loof en prys Hom vir elkeen wat die wenpaal haal! Ons het al lekker saamgebid en gesels met die twee nuwe staflede...Hans von Staden en Elna Muller.

STUDENTE: Daar heers n opgewondenheid by die finale jaars wat nou geestelik en emosioneel begin afskeid neem van hierdie plekkie waar hulle se dat hulle "So Baie geleer het!" Ons sal hulle geweldig mis...want om drie jaar lank saam te lewe is n lang tydperk! Drie en moontlik vier studente sluit volgende jaar by die staf aan. Ons dank God dat ons kan uitsien na die hemel. My dierbare pa het altyd met sy mooi tenoor gesing:

"WE'LL NEVER SAY GOODBYE IN HEAVEN, WE'LL NEVER SAY GOODBYE!
FOR IN THAT LAND OF JOY AND SONG, WE'LL NEVER SAY GOODBYE!!"

Sien ons jou daar, dierbare vriend?? Is jou naam geskrywe in die Boek van die Lewe?

Jy bid saam vir die nuwe 2017 studente? Ons trek nou by 40 aansoekers. Dikwels het ons 100 aansoekers en dan daag net 60 op. Ons dank God dat Hy sorg dat die regte studente sal kom.

Ons waardeer opreg jou hulp!

INBETALINGS: Dis wonderlik om te sien hoe die studente in n ry staan om gelde in te betaal. Die Here het harte en gemeentes aangeraak om vir hulle te betaal. MAG GOD ELKE BEHOEFTE VERVUL NA SY RYKDOM IN CHRISTUS JESUS. Fil4:19. Ons waardeer jou hulp en gebede. As vier persone elkeen slegs R100 per maand betaal sal een student se Verblyf en Etes betaal wees. Ons is dankbaar dat studies steeds gratis is. ..geborg deur ons Vader!! DANKIE DANKIE VIR JOU SAAMBID EN SAAMSTRY OM GOD SE KONINKRYK TE LAAT KOM!

FUNKSIES: Alls wat vanjaar geopen is, word weer gesluit...en almal is geweldig besig... ook ons! Mag ons rustig bly! "U SAL HOM IN VOLKOME VREDE BEWAAR WIE SE HART ONVERDEELD OP U GERIG IS." Jes 26:3. Mag jy dit ondervind! Laat weet as jy n persoonlike uitnodiging wil ontvang vir ons PASTORAL COMMISSIONING op 3 Des 2016. Bid ASB vir ons veiligheid en beskerming in hierdie tyd!

Sterkte met jou roeping en verantwoordelikheid! God bly by jou!

Liefde

Shai en Elreza Mulder & almal hier by Back to the Bible Mission.
www.bbtc.org.za
0833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa • Click here to unsubscribe


Het jy besef dat jou hare almal getel is... deur die God van hemel en aarde?

Mat 10:30 & 31

EN VAN JULLE IS SELFS DIE HARE VAN DIE HOOF ALMAL GETEL. WEES DAN NIE BEVREES NIE: JULLE IS MEER WERD AS BAIE MOSSIES.

Jy is onpeilbaar werd vir ons hemelse Vader. Ontspan...vertrou... gee oor... God hou jou, Sy duurgekoopte kind, in Sy deurboorde hande. As jy Hom aangeneem het as jou persoonlike Verlosser kan jy weet: JY IS VEILIG IN SY HANDE!!!!

DANKIE! Weer eens, ten spyte van stres...uitdagings...pyn... is daar altyd sake waarvoor ons die Here kan loof en prys... naamlik voorbidders soos JY wat hier lees...130 verlorenes wat tydens die 2 weke uitreik vakansie tot bekering gekom het...vriende wat bederf....wat Elreza kom oplaai hospitaal toe om die gebreekte hand te oefen en te help herstel... tannie Hettie en die kombuisspan wat met vriendelikheid heerlike groente uit ons eie tuin voorsien by elke feesmaal....sagte reen...studente wat hard studeer en alles probeer om die duisende rande skulde vir hul verblyf te betaal...nou en dan help een n ander student....dosente wat puik klasgee en vraestelle merk...Hans von Staden ons nuwe drywer en Elna Muller wat terugkom as Projekleier...geskenke van God... Shai se boek WINNING AFRICA FOR JESUS CHRIST deur Elna Muller uitgele en Elreza se boek PRAYING FOR MISSIONARIES wat deur Brenda Bosch uitgele is...voorbidders soos Dana van Sasolburg en Retha van Somerset-Wes wat laat weet hulle val plat in gebed...en baie briewe en boodskappe van bemoediging...Aubie se sagte gees wat so n seen is vir die dames wat koordanse oefen vir 20 Nov se CD VRYSTELLING in Barberton .......vir die heerlike HOSPITALITY lesing deur Elreza met deelnemers van soveel Afrikalande...ook Brenda oor die Verre Ooste....die goeie leiding deur ons eie Studenteraad.... ons loof ons Allerhoogste Almagtige God wat omgee vir hierdie plekkie en sy mense!!

VOORBIDDING : Asseblief. .."val plat" soos ons geliefde Dana altyd se, saam met ons voor die Gewer van alle goeie gawes. Hy ken ons smeekgebede vir hierdie kollege. ..vir ons families wat ver is....vir Sy engele se beskerming (Ps 91).....vir fondse.... vir heilige lewens te alle tye, ook wanneer ons alleen is...vir 65 nuwe studente vir 2017...genesing vir mama Elreza se hand wat soms erg pyn.... vir n kar vir ons baba Shai...vir rus en volharding vir baie van ons wat moeg en oorlaai is..... dat God ons enduit sal dra tot die jaar eindig. ...vir die 2 busritte om veilig ons optrede bestemminge te bereik. ....fondse vir die ouditorium. ..God se keuse vir die nuwe studenteraad wat eersdaags gekies gaan word. ...

Dankie dankie JY is deel van ons familie!

Mag God jou seen...mag Hy jou gebede verhoor... mag Hy jou beloon vir jou liefde offers vir BBM.

Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.

"DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES!" Ex 14 : 14

Webwerf : www.bbtc.org.za

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa • Click here to unsubscribe


PS 89:16" IN U NAAM SAL HULLE HEELDAG JUBEL"

STILTETYD: Die hemelse manna wat ons elke dag tydens ons Stiltetyd ontmoeting met die lewende God ontvang, beteken so baie vir ons. Die heel eerste teks wat ons vir die nuwe en laaste kwartaal van hierdie jaar van ons Vader ontvang het, was:
PS 89:16" IN U NAAM SAL HULLE HEELDAG JUBEL" &
PS 32:11 "WEES BLY IN DIE HERE EN JUBEL OPREGTES VAN HART." Dit maak nie saak wat met jou gebeur nie...iewers het die Here n lied spesiaal vir jou wat jy selfs in die donkerste nag moet probeer sing.

VERHAAL: 'n Vrou wat saam met honderde ander werkers by n fabriek gewerk het, is per ongeluk laat middag in n koelkamer toegesluit toe die deur toegeswaai het. Sy het hardop geroep na die Here, want n gewisse dood het op haar gewag. Tot haar stomme verbasing het een van die sekuriteitswagte na n paar uur die deur oopgemaak. "Hoe het jy geweet ek is hier?" het sy bewend gevra. Die man het geantwoord dat sy die enigste mens was wat hom elke more en elke middag vriendelik gegroet het. Toe hy haar glimlag die middag mis, het hy haar gaan soek!!

DANKIE: Ons grootste dankie bly steeds vir die Here Jesus self. ..ons persoonlike Vriend, Verlosser en Redder!
Ons grootste blydskap is steeds die redding van kosbare siele tydens uitreike, veral ook deur die Jesusfilm! Ons wag op die finale getalle van die afgelope twee weke vakansie van hulle wat n keuse vir Jesus gemaak het.
Shai en Elreza bedank almal baie spesiaal vir aandag, hulp, besoeke, geskenke en gebede veral tydens en na hulle motorongeluk. Dit beteken veel in n tyd van magteloosheid en pyn. Die spesialis is tevrede met Elreza se gebreekte hand se vordering maar waarsku ook dat dit lank kan neem vir volkome herstel. Hitte en massering help!

SEENINGE: "Tel jou seeninge een vir een..." is n ou Hallelujalied! Ons prys d Here vir elke druppel reen! Hy het verhoor!
Na heelwat gestoei en gesukkel is die 11e CD omslag van JESUS DIED FOR ME uiteindelik by Lionel Greenberg en Eugene Pienaar wat ook die vorige cd's geproduseer het. Ons is opgewonde en sien uit na twee optredes: Vrydag 11 Nov by Maksimum Gevangenis en die Vrystelling op Sondagmore 20 Nov by die Volle Evangeliekerk Barberton om 8.30vm en ook 10vm. Almal is HARTLIK WELKOM OM GRATIS by te woon!
Feitlik al 105 studente was betyds terug na die Oktober uitreik: 'n prestasie!

KURSUS: Engela vd Berg het help reel dat ons BBM plaasboer Pericles Adjalala saam met haar n baie spesiale groente/vrugte/verbouingskursus in Oos Londen bywoon. Ons hele 17 hektaar is ontleed en n meesterplan vir selfversorging en waterbenutting is saamgestel! Opwindend, ne!

ALUMNI: Ons Vader het dit op ons hart gedruk deur ons pa, Shai, om oud-studente en sendelinge vir wie ons bid beter te versorg deur kommunikasie, opleidingsgeleenthede, uitreike, ens. Ons vorder met die uitbouing hiervan. Ons wil graag God se planne uitvoer!!

VOORBIDDING : Nederig maar met groot verwagting bid ons vir nog reen en vol damme, vir vrede in Suid-Afrika en al 20 lande wat hier verteenwoordig word,
vir elke student om sy losiesgelde te betaal,
vir die regte motor vir Shai na die ongeluk,
vir die nuwe studenteraad wat eersdaags gekies gaan word,
vir 65 nuwe studente vir 2017,
vir die nuwe program vir 2017,
vir God se seen oor al ons voorbidders, ondersteuners en families en vir Hom wat nooit sluimer of slaap nie se liefde, versorging en beskerming!

Ons groet jou met liefde en dank!
Shai, Elreza Mulder en die hele Back to the Bible Mission familie!
"DIE HERE SAL VIR JOU VEG EN JY MOET STIL WEES. " Ex 14 : 14

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


Ps 91: 11" WANT HY SAL SY ENGELE AANGAANDE JOU BEVEL GEE OM JOU TE BEWAAR OP AL JOU WEE.
14 OMDAT HY MY LIEFHET...DAAROM SAL EK HOM RED; EK SAL HOM BESKERM OMDAT HY MY NAAM KEN."

DANKIE DANKIE vir elke gebed om beskerming vir ons! God het wonderbaarlik ons twee se lewens gespaar tydens 'n motorongeluk op 29 Sept 2016. Bo in die pragtige berge 20 km van Barberton het ons, na Shai met alle mag gerem het, teen 'n stilstaande bakkie dwars in die pad gebots. Elreza wat linkshandig is, se linkerhand en arm is gebreek en ribbes het ook seergekry. Die Ford Focus was Shai se mees geliefde voertuig ooit en is afgeskryf!! Ons vertrou ons Vader dat Hy uitkoms sal gee op Sy tyd en Sy manier! 'n Bejaarde vriend het n klein bedraggie inbetaal!

VERSORGING: Die week in Medikliniek Nelspruit is net die allerbeste diens ontvang... operasie. ..medikasie... pynbeheer... n Oudstudent het myle gery om te kom bid en n geskenkie te bring...Tadesse afkomstig van Ethiopie....selfs n gesin van Singapoer is deur Magriet Vrey gebring wat kom bid het. Tuis by BBM.... deur WA, oproepe, briewe, geskenkies en kuiers deur vriende, staf en studente wat nie op uitreik is nie, het ons liefde, gebede en meegevoel beleef en net besef dat ons deel van God se familie is. DANKIE DANKIE DAT JY OMGEE!!! Pyn en sukkel is nou maar ons deel dag en nag vir die volgende weke...maar LOOF DIE HERE...HYT NOG WERK VIR ONS!!!! En wat ek duidelik verneem het in my hart : GOD SE HOOF LIEFDESTAAL ( een van die vyf liefdestale) HET HY MY VERSEKER IS PRESIES dieselfde as myne: ONVERDEELDE GEFOKUSDE AANDAG....dit beteken om langer soos Maria stil by Sy deurboorde voete te sit...
Ons loof en dank ons Skepper Vader...Soewerein en Almagtig...dat ons lewe!!!!!

LOFLIEDERE: Ons bekers van dank loop oor...oor ons groetetuine wat floreer...ten spyte van 50 ape in ons voortuin.... ons boorgat wat darem nog hou...MedB wat wydoop gemaak is na n jaarlange stryd.... n puik CD omslag deur 2 staflede....studente wat uitreik om die werk van Jesus ons Redder uit te voer...rande en sente wat inkom selfs van behoeftige mense vir koninkrykswerk...n heerlike laat Vennote saambid aand en sendelingbriewe en fotos wat steeds ons harte verbly. Kniel saam met ons vir 60 nuwe Godgekeurde eerstejaars!

Mag die liefde, vrede en vergifnis wat slegs JESUS kan bied jou hele lewe en al jou dierbares s'n vervul.

Liefde van Shai en Elreza Mulder en almal op pad terug na BBM.
Webwerf: www.bbtc.org.za
Tel +27833066323

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


Jes 64:8 "MAAR NOU, HERE, U IS ONS VADER, ONS IS DIE KLEI EN U IS ONS FORMEERDER (POTTEBAKKER), ONS IS ALMAL DIE WERK VAN U HANDE."

Dit troos 'n besige, moee kind van God en laat ons stil en rustig le in deurboorde hande! Hy weet alles van my stryd...Hy weet wat Hy beplan vir my toekoms. ..Hy lei my in Sy spore van geregtigheid...Hy antwoord my wanneer lewenswolke van storms saampak... Hy sorg vir vakansie wanneer my liggaam en siel daarna smag....

VAKANSIE: Shai se altyd dat hy die Here dank vir die vier vakansies per jaar by BBM....Hulle kom net betyds wanneer ons rekke pap is en die wiele wil afkom. Van 30 Sept tot 16 Okt is BBM gesluit en vertrek die meeste van ons op n rustydjie en n uitreik iewers heen. n Groot gros studente moet net eers alle agterstallige studies voltooi en ons bid vir ons Hoof van Opleiding Tom Kojo en sy staf wat dit behartig. Shai en Elreza gaan na n rustige huisie in die Drakensberge...Ds Hanan Viljoen s'n...Little Swiss...waar hulle elkeen n boek wil saamstel wat n geskenk vir elke finale jaar student moet wees. Elreza skryf : PRAYING FOR MISSIONARIES en Shai oor: WINNING AFRICA FOR JESUS CHRIST. Bid asb vir duidelike leiding deur die Heilige Gees.....en spoed dat daar nog tyd vir vakansie hou sal wees. Retha Durow, ons Finansiele Bestuurder, vertrek vir drie maande na Nu Seeland waar sy n kleinseun van haar enigste dogter gaan help versorg. Ons sal haar mis!

FEESVIERINGE: Ons glo die Here het ons gemaak om fees te vier...en ons doen dit graag. Prof Ezra Kim en sy Hanna het die maand hul 33 jaar en Shai en Elreza hulle 48e huweliksherdenkings beleef. Studente en staf verjaarsdae is ook met groot vreugde en heerlike boerewors en gebraaide hoender gevier...danksy dierbare vriende se skenkings. By Santie Tyrer en span van Nelspruit het ons tot groot verrassing drie reuse "troukoeke" ontvang...net betyds vir die fees!!!! Ons Bantambakkie was stampvol gelaai met vars brood en broodrolle. So sorg ons Vader!!!! Tydens uitreike...ook in die Barbertonse Gevangenisse die afgelope week, het 48 mense in die openbaar erken dat hulle verlore is en dat hulle Jesus aanneem as hul persoonlike Verlosser! Ons probeer dissipels maak van hulle! Loof die Here ook vir jou aandeel dmv gebede! Ons juig oor reeds 24 aansoeke deur studente vir a.s jaar! Ons bid vir 60!

OPNAME VAN ELFDE CD: Met spierwit en swart koorklere...n grys en blou toga en n pers en goue serp...en wapperende landsvlae in die wind... het ons die voorbladfoto by ons reuse wit kruis geneem, na voltooiing van die opname van 17 liedere deur ons jarelange vriend Eugene Pienaar. Dit was een groot vreugde en ons sien uit na die eindproduk. Mag God dit seen...Die koste is R100 as jy dit dalk as 'n kersgeskenk wil bekom!

RADIOPREEK: Dit bly n groot blydskap en voorreg om die Woord van God oor RSG te bring soos wat Shai op Sondag 25 Sept 9vm kon doen. Al die eer aan God wat krom stokke en stukkende erdekruike gebruik! Indien jy dit wil bekom kan dit gratis van POTGOOI op internet afgelaai word. Die tema was: GOD SAL VOORSIEN.

DOSENTE: Hierdie afgelope week het Dr Steef van't Slot vir die 1ejaars, Ds Riko Scholtz van TVfaam vir ons 2ejaars en Ds Herman Hinsbeeck vir ons derdejaars klas gegee. Ons is dankbaar dat Ds Hennie Wilken saamgekom het en vir Engels en Rekenaarklasse wat ook voort gegaan het.

GROET: Ons groet jou met liefde, waardering en dankbaarheid dat jy hierdie aardse lewenspad saam met ons bewandel en dat jy tydmaak om hierdie briefie te lees en vir ons te bid! Dit beteken baie vir ons en ons weet dat jy verbaas gaan wees oor die kroon wat God jou eenmaal gaan gee aan die einde van jou pad. Graag wil ons ook elkeen van ons sendelinge bemoedig en verseker van ons voorbidding!

U kan die kleur nuusbrief met prentjies aflaai by die volgende skakel:
https://www.yousendit.com/download/cUJXNWNrdVVCSWRqQTlVag

VAN ONS ALMAL HIER IN DIE VALLEI VAN GENADE BY BACK TO THE BIBLE MISSION.

Webwerf: www.bbtc.org.za

"EK SAL JOU NOOIT BEGEWE EN JOU NOOIT VERLAAT NIE!" Heb 13:5

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


1PET 5: 7 "WERP...GOOI...AL JOU BEKOMMERNISSE OP HOM ( OP GOD), WANT HY SORG VIR JOU!" Ek daag jou uit....ek bemoedig jou:

GOOI MET AL JOU MAG... GEE WEG JOU STRES...JOU HARTSEER...JOU VRESE...ALMAL...ALLES vir Hom...die Vreemdeling van Nasaret.... Ek dink aan Scott Wesley Brown se lied: "If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you..." Wat is jou stres vanaand...vandag? God is groter as al ons probleme. ..en al hou ons nie daarvan nie...Hy toets ons ... soos wat goud in die vuur gelouter word om suiwer, skoon en helder uit te kom. Hou moed! Vertrou! Kyk op...jou Redder kom!!

HOMELETIEK: Ek wens jy kon net een aand hoor hoe die BBMfamilie op Maandagaande na 5 studente-predikers se preke waardering en gesonde kritiek uitspreek. Jy sal verstom wees om te hoor hoe ons eerstejaars, wat nou aan die beurt kom om te preek....Christo-sentries met die blye evangelie in preek na preek boodskappe bring! Die Hoof van Opleiding het juis opgemerk dat hierdie opleidingsplek bekend en beroemd is oor sy studente se prediking...die uitstaande kenmerk. Dit is dikwels ook die trekpleister om by ons te kom studeer. Ons bid en soek juis nou na 60 nuwelinge vir volgende jaar!!

BEKERINGS: Die nuwe werker in die kombuis se naam is Candy. Toe ons by die Missions Department hom in die kantoor bietjie uitvra oor homself se hy prontuit:"I want Jesus. ..I want to become a Christian... I am not one!" Toe ek begin om die evangelie te verduidelik...sien ek uit die hoek van my oog vir Thulani verbystap. "Thulani...come here...Please lead this Swati to Jesus. ..because you speak his language. ." En so neem hy Jesus aan as sy persoonlike Saligmaker volgens Joh 1:12 en kry hy n Zulu Gideon testamentjie. Ons juig saam met die engele!!! Ook oor 17 nuwe siele by Maksimum Gevangenis en een by MedB. Altesaam 49 hierdie afgelope naweek wat nou gedissipel moet word!! Ons is opgewonde oor Mariette Schlebusch.. .oud-satanis... wat n kursus oor OORWINNING EN VRYHEID by Maksimum kom aanbied.

OUDSTUDENT: John Hara, n oudstudent van 4 jaar gelede, een van ons sendelinge, het kom dankie sê. Hy sê dat hy alles implimenteer wat hy geleer het by BBTC van leierskap...gebed...bid vir sendelinge...maak groentetuin en lewe daarvan en verkoop van die opbrengs! DANKIE HERE! U GEE SELF DIE VRUG OP U KINDERS se harde werk.

NUWE CD: Hannah Min ons Koreaanse Operasangeres het ons die hemele ingesing een more hierdie week met haar pragtige GOD BLESS AFRICA.... en ook HOW GREAT THOU ART toe sy saam met die massakoor kom oefen het!!! Hierdie naweek is n toe-naweek om elk van die 18 liedere netjies af te rond! Harde werk, maar groot opwinding!!! En Shai preek Sondag 9vm by Kosmos gemeente! Wat n voorreg! 25 Sept preek Shai om 9vm op RSG.

SENDELINGE : Sovele nuwe fotos van die sendelinge het die week ingestroom! Sommige gesigte sien ons nou vir die eerste keer hoe hulle presies lyk. Baie baie dankie! Moenie hier verby ry nie!! Ons het lekker koffie...en is slegs 50 km van die Kruger Wildtuin!!

DANKIE: Ons bekers van dank loop oor van ontelbare seëninge en ons probleme dryf ons in Vaderarms. Dankie...jy bid saam! Wat kan ons vir jou bid?? Laat weet gerus!

Liefde en baie dankie!

Shai en Elreza en die hele 128 BBM-familielede.

EX 14 : 14 "DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES! "

Webwerf: www.bbtc.org.za


Wat n wonderlike troos is die onfeilbare Woord van God! Ons moedig mekaar aan om Gods Woord te "eet" en uit die hoof te leer.

Een Stiltetyd was die vers: PS 36:8-10 HOE KOSBAAR IS U GOEDERTIERENHEID (U TROU) O GOD! DAAROM SKUIL DIE MENSEKINDERS ONDER DIE SKADUWEE VAN U VLEUELS.....HULLE VERKWIK HULLE AAN DIE VETTIGHEID VAN U HUIS (IN U HUIS GENIET HULLE OORVLOED) EN U LAAT HULLE DRINK UIT DIE STROOM VAN U GENIETINGE (UIT DIE STROME VAN U GOEDHEID)....WANT BY U IS DIE FONTEIN VAN DIE LEWE..."

Nederig kniel ons...totaal oorgegee...terwyl ons hele land pleit en smeek vir reen...ons hou die weervoorspellings dop...en hou ons oe op die wolke...want net God alleen kan reen gee! Ook vrede en geestelike reen smeek ons van die Here af!

DANKIE: Die vriendelike gasvryheid van die boeregemeenskap in Cradock by NG Noord en ook by die Groot Visrivier Metodiste gemeente was n bron van groot vreugde vir Shai en Elreza. DANKIE DANKIE! Toe Elreza op die antieke klein orreltjie begin speel, het die man wat die orreltjie herstel en skoongemaak het langs die orrel kom sit en het hy sy vreugde uitgespreek om die klank weer te hoor! Shai kon die fyn, blou-oog Lente Kiessig doop in die naam van die Drie-enige God.

DOSENTE: Ds Jurgens Prinsloo met sy uitsonderlike diep basstem het een oggend n paar liedere gesing tot groot vreugde van staf en studente. "I'D RATHER HAVE JESUS THAN ANYTHING....". Hy het 1&2Thes aangebied. Prof Albert Alberts het vir drie dae lesings aangebied oor: JY KAN KANKER KLOP. Dit was verbasend hoe studente ingewikkelde mediese verduidelikings gesnap het! Maretha het n pragtige sendingverhaal vertel:

n Lelike vrou se pa het slegs 2 koeie gevra vir lobola, terwyl n pragtige vrou tot selfs 10 beeste werd was. n Vriend wat vir John gaan kuier het in n stowwerige klein Afrika- dorpie, het almal se glimlagte verbaas aangekyk, totdat hy verneem het dat John se vrou slegs op 2 beeste vir lobola geevalueer is deur haar pa. ..en John daarop aangedring het dat sy vir hom n TIENKOEI vrou is.... so n verhaal bring n glimlag op gesigte. Ons is mos gekoop met die kosbare bloed van God se enigste Seun en dit bewys hoe spesiaal elkeen van ons is!

Ook Di Tom Kojo en Bernard Zulu het klas gegee hierdie week. Dit word waardeer!

GASTE: Dit was heerlik om Douw en Isbel Steyn van Weermagdae weer by BBM te verwelkom. Ook die Terblanche gesin, deel van ons Vennote in Pretoria, wat al soveel vreugde in ons lewens ingedra het, het alvyf kom kuier!JY IS ALTYD WELKOM om te kom kuier!

STUDENTE: Ons bid en soek en het plek vir 60 nuwe eerstejaars vir 2017. Ons bedank jou vir samewerking om dit moontlik te maak. 5 studente het nie teruggekom na die Julie vakansie nie om verskeie redes...die hoofrede is die worsteling om n studiepermit te kry. Hulle sendelinge vir wie hulle gebid het is nou weer uitgedeel aan ander studente...n groot taak...met ons fluktuerende internet! Die studente bly sielewenners en ons bekers van vreugde loop oor omdat daar weekliks mense is wat gered word deur die ou-ou evangelie van Jesus sondaarsliefde.

GROENTETUIN: Ons organies-natuurlike groentetuin floreer en ons geniet die heerlike vars groente, die droogte ten spyt! Ons bly dankbaar vir ons boorgat en bid dat die water sal hou! Albei die tronke waar ons werk moet water aanry vir die 900+ gevangenes!

SIEKTE: Retha Durow en Elreza Mulder het albei kwaai deurgeloop onder n griepvirus. ..ook verskeie studente moes hospitaal toe vervoer word. Ons is dankbaar dat Wakisa, een tweede jaar wat vir n geruime tyd sy stem verloor het, weer kan praat! Ons oefen juis volstoom elke oggend aan die liedere vir die CD opname van VRYDAG 23 SEPTEMBER. Dankie dat jy intree vir ons!!

Liefdegroete aan elke vriend en vriendin wat saam dra aan die swaar verantwoordelikheid van hierdie sending.

Shai en Elreza Mulder, Tom Kojo, Retha Durow, Johan Potgieter, Dr Kim...ons Uitvoerende Komitee en al die staf en studente van BBM. EX 14 : 14 DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES.

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


Job 12: 7-10" MISKIEN MOET JY DIE DIERE VRA OM JOU TE LEER, DIE VOELS DAARBO OM JOU TE VERTEL, OF PRAAT MET DIE AARDE DAT DIT JOU LEER EN MET DIE VISSE IN DIE SEE DAT HULLE DIT VIR JOU SE. WIE VAN HULLE WEET NIE ALMAL DAT DIE HAND VAN DIE HERE ALLES GEMAAK HET NIE? HY HET AL WAT LEWE, IN SY MAG, DIE ASEM VAN ELKE MENS."

LENTE: Dis lente!!! 1Sept 2016 in n droe Suid-Afrika... en ons Bybelkollege kry n nuwe naam!! BACK TO THE BIBLE MISSION! In Shai se alleentyd toe Elreza vir drie weke in Engeland agter gebly en uitgereik het en kleinkinders help oppas het, het die Here duidelik vir hom gese om hierdie naamsverandering aan te bring! Opleiding...JA!... maar ook Uitreike, Sending-ondersteuning en uitbreiding by die kollege EN orals waar ons studente woon en werk in Afrika! Ons BBM Uitvoerende Raad het dit onmiddellik aanvaar en omhels! Ons doen dit wel, maar ons Vader vra n breer fokus op kerkplanting, opleiding en steun vir oud-studente EN ons geliefde sendelinge! Ons wag op die leiding van die Heilige Gees! Dit lyk of Shai en Elreza in Madagaskar gaan uitreik in Desember! Dankie dat ons weet jy toer saam op jou kniee!

STUDENTE: Hulle is druk besig om MPT: MISSIONARY PASTORAL TRAINING te voltooi...lang ure...sweet...wenpaal toe!! Elkeen van die 12 selgroepe bid nou elke more saam as groep! Die vier Jesusfilm projektors gaan nou met mening gebruik word! Nuwe studente is nou opgelei daarvoor! BID ASB VIR ONS! Ons dank die Here vir Fof, ons eerste student van Ivoorkus en leier van die eerstejaars wat so gelukkig is oor die orde en dissipline by BBM, asook Cheelo ons SR voorsitter wat die Here dank dat daar liefde gegee en voorbidding vir elke student gedoen word!

STAF: Ons dank God vir elke bekwame opofferende personeellid wat alles gee as vrywilliger om Gods koninkryk uit te brei op aarde! Ons het puik mense!! BID EN SOEK ASB saam vir Geesvervulde geroepenes as SPYSENIER (dankie aan Hettie Bosman wat tydelik uithelp!) en as BIBLIOTEKARIS/RESSE en n NUTSMAN..."Here U weet waar is hulle wat U by U kollege wil he...en ons vertrou kinderlik dat U hulle sal bring!"

DOSENTE: Die afgelope week het Dr Ed & Debby Gross van die VSA, en Thys en Elsa Mulder en drie van ons eie dosente klas gegee. Ons prys die Here vir hierdie besonderse mense!

AFRIKA VIR JESUS massakoor: Elke more word daar hard geoefen vir die CDopname deur ons geliefde Eugene Pienaar wat weer spesiaal op 23 Sept kom! JESUS DIED FOR ME is die naam en ons het vanjaar weer puik soliste en dirigente. Dankie dat jy saambid vir ons!

DANKIE: Ons loof en prys die Here met vreugde vir n paar nuwe bydraers vir die ouditoriumfondse....vir heerlike rys, soja, konfyt en soppoeier deur die Terblanche gesin en Johan wat ook bereid is om die kosteberekening vir die brood-nodige saal en klaskamers te doen! DANKIE HERE!! Vir elke gebed, elke stukkie kos... elke tuinplantjie.... elke geskenkie ook deur n geliefde weduwee Emsie de Wet, ons innigste DANKIE!!!

SEENBEDE: Vir JOU wat tyd maak om ons briefie te lees mag Ps 20 (MAG DIE HERE JOU GEE DIE BEGEERTE VAN JOU HART!) waar wees vir jou en jou hele gesin!

Met liefde en waardering

Shai en Elreza Mulder en elke lid van die 130 inwoners van BBM in die Vallei van Genade. EX14:14 "DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES. "


SKRIF : Fil 1:3&6 "EK DANK MY GOD ELKE MAAL AS EK AAN JULLE DINK...OMDAT EK JUIS HIEROP VERTROU, DAT HY WAT 'N GOEIE WERK IN JULLE BEGIN HET, DIT SAL VOLEINDIG TOT OP DIE DAG VAN JESUS CHRISTUS. "

Wat n inspirasie! Wat 'n troos dat die Almagtige God by die wenpaal van my lewe...van my huwelik...van my kinders...van my finansies....van my drome staan...en dat Hy sal volhard om my by te staan, wat ookal my huidige krisis mag wees. Hy sal aanhou veg vir my! Hy voltooi Sy plan met my lewe...soos wat Hy n ram in die bos vir Abraham beskik het ipv sy seun Isak as offerande...soos Hy Golgotha beskik het vir jou en my, sodat die hemelpoorte gaan oopswaai...omdat Hy betaal het met Sy bloed en ek Syne is!!

OUDITORIUM: Wanneer ons kyk na die staalstruktuur deur Fred Kinnear geskenk, na die 20 000 bakstene deur Ken de Kock en Theo vd Westhuizen geskenk en 100 sakkies sement ook deur Ken de Kock geskenk, loop ons opgewondenheid hoog. En nou kan julle net dink hoe die opgewonde bloed deur ons are gebruis het om die argiteksplanne in vyfvoud uit die hande van Wim Swart in Pretoria te ontvang! En dit terwyl ons 'n cappucino en heerlike pizza saam met hom geniet!! Ons glo met nederige verwagting "dat Hy wat die goeie werk begin het, dit SAL VOLEINDIG!!" Hy sal mos nie dit alles gee en dit dan nie voltooi nie! Maar ons kyk nie angstig rond nie...ons leer om die oe stip op die Begin en Voleinder van ons geloof te hou...totdat Hy die deurbraak gee. Dankie, ons weet jy bid saam!

VREUGDE: Ons bekers van dank loop oor want Jannie de Witt het woord gehou en heerlike vleis vir ons 131 mense hier gestuur.. DRIE VRIESKASTE VOL!!! En onder leiding van Retha en Pericles en die gereelde harde werk van ons studente begin die groentetuine nou floreer!

TUISKOMS: Afrika se uitbundige vreugde het weer eens die hemele in weergalm toe hulle geliefde Mamma Elreza veilig terug gekeer het uit Engeland... Al het sy haar kuns gebit en goue kysring daar verloor en die belangrike laptop per ongeluk daar gebly het. ...het n paar BBI dames 'n pers en wit hart van bougainvillea blomme op die bed uitgesprei...Afrika se kinderlike vreugde en moeite vir geliefdes ken geen preke nie!!

FEES : Die maandelikse VERJAARSDAG FEES was weer n besondere een...met n unieke program veral deur ons vier goudgeel geklede kombuisdames se sang en dansnommer en n video deur Nathalie Adjalala saamgestel oor die Engeland Uitreik waartydens twee persone elkeen n student se R4000 per jaar betaal het...een n ou afgetrede pensionaris. "DANKIE HERE! U voltooi wat U begin het! U SAL ELKE LIEFDEGAWE BELOON!"

KRISIS: Toe n finansiele krisis ons in die gesig gestaar het, het n onbekende vriend van Robertson n groot bedrag inbetaal...presies op die oomblik wat ons dit so dringend benodig het!

DOSENTE: Hierdie week was dit Dr Matthys de Kock van Hermanus, Dr Ezra Kim, Ds Christo Brummer en Rev Sheunesu Chimhano wat fasiliteer het. Ons waardeer hierdie mense se harde en deeglike werk.

VOORBIDDING : Sal jy weer saam neerkniel en bid asseblief ? Ai hoe se n mens dankie hiervoor...gelowige harte en oop hande wat saamsmeek en dan gee en gee? God het so veelvuldig met Sy Vaderhart beskik en geantwoord...maar nou vra ons weer: HERE SORG VIR ONS ASSEBLIEF ....skrop ons harte en bebloede kwaad-word-hande skoon en red ons familielede en gee opregte harte in ons binneste! U weet presies wat ons nodig het en ons vertrou U volkome, want U IS GOD!

Opregte innige liefde van Shai en Elreza en elke lid van die 131 mense hier in die Vallei van Genade.

Webwerf : www.bbtc.org.za

EX 14 : 14 "DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES! !!!!!"


“U IS ‘N GOD WAT SIEN!” Gen 16:13

STILTETYD: Een van die groot voorregte van ‘n kind van die Here is daardie spesiale tyd elke dag wanneer dit net jy en jou Meester alleen is. As daar een ding is wat satan graag steel, is dit daardie tye. Die selfone… die nuus… daardie telefoonoproep… daardie dringende saak in die dagprogram…skielike krisisse wat opduik…en dan storm die wereld in jou kosbare tyd by JESUS se voete in. Dit was ‘n lewensgewoonte in ons huis, as kinders, dat ons dierbare moeder aan ontbyttafel wou weet wat ons versie vir die dag is. “NEVER LOOK UPON THE FACE OF MAN BEFORE YOU HAVE LOOKED UPON THE FACE OF GOD!” was haar geliefkoosde woorde! So leer ons ook ons studente om daardie heilige oomblikke getrou te beoefen en ‘n daaglikse vers in hulle DEVOTION boeke te skryf… en die afgelope vakansie was dit so lekker wanneer die kleinkinders in jou bed kom spring het… en hulle versie vir die dag reeds ingeskryf gehad het in die boekies wat jy vir hulle gekoop het!

Een oggend die week was die boodskap: Ef 5:1 WANDEL IN LIEFDE…Dit is ook ons Studente Department se leuse vir hierdie jaar. Tree vir tree… in kinderlike afhanklikheid… nie vooruit hardloop nie… nie bly sit op moedeloosheid se vlakte nie… nee…hand aan hand… stiptelik gehoorsaam… met Paulus-en-Silaslofprysinge in die tronk van Fillippi… volgens God se tempo… deur die valleie… teen die steil berge van die lewe op… deur donker nag en deur besige swetend-warm dae…mag jy en ek dit regkry…om die “TYD UIT TE KOOP.Ef 5:16” Dan sal ons beleef “DIE HERE SAL VIR JOU STRY… EN JY MOET STIL WEES!” Ex 14:14

SAAMBID: Is daar ‘n groter geskenk van die Here as ‘n betroubare vriendin of vriend wat gereeld saam met jou bid? Ons dank God vir JOU ons getroue gebedstryder… wat saambid… al is ons myle van mekaar verwyder... want God verhoor saambidders. Dink aan Petrus wat deur sy gemeente op hulle kniee, uit die Jerusalem-tronk gebid is. So het jy ons Instituut ook al dikwels uit groot krisisse uitgebid! DANKIE DANKIE HERE! Vandag dank ons die Here vir Suzette en Frina van Barberton… twee getroue saambidders wat nou reeds vir vyftien jaar, sover moontlik, Dinsdae saambid spesifiek vir BBI en al die talle behoeftes en nood. En die boodskappe en briewe van bidders vanoor die wereld bring soms trane in ons oe wanneer gebede ons deur nog ‘n moeilike tyd dra en die oorwinning verseker. Dankie vir ons gebedsgroep in Colne, Engeland, en die Vennote wat maandelliks in Pretoria byeenkom. Laat weet asseblief as jy ook saam met iemand vir ons bid. “WAAR TWEE VAN JULLE SAAMSTEM OOR ENIGE SAAK… SAL EK DIT VIR JULLE GEE.” Mat 18:19. Terwyl die groepie in Colne die aand laat aan die bid was, het Will Barlow sy kop by die deur ingesteek :”Please pray for me that the rain will stay away for one hour… while I try to finish harvesting the corn field.” En die reen HET weggebly!! Loof die HERE!! GEBED VERANDER SAKE EN MENSE!!!

VAKATURES: Dankie dat jy gebid het vir die nodige personeel. Dit lyk of ons ‘n knap bibliotekaris gaan kry uit Ghana…en ons geliefde tannie Hettie, deurwinterde bidder en sendeling van Carolina, kom help ons weer uit as spysenier tot die regte een kom! So, asseblief bid en soek nog steeds saam. Mag God ons beskerm teen verkeerde persone!!!!! Dan bid ons nou reeds vir studente aansoeke vir 2017. Sal God nie asseblief vir ons die begeerte van ons harte gee en meer van die 58 Afrikalande wat nog nooit by ons studeer het nie as studente vir ons stuur nie? Ons vra steeds vir oop deure en die langverwagte registrasie. Ons weet dat ons die week GROOT vreugde gaan beleef wanneer die mamma van BBI die week terugkom van Engeland nadat sy vir drie weke kleinkinders opgepas het. Die opregte liefde en familie-vreugde van BBI is ‘n stukkie van die hemel!

DOSENTE: Ds Herman Hinsbeeck (rektor van ‘n Bybelkollege in Uganda ) en Rev MacDuff Antwi (van Ghana) fasiliteerders van buite, asook ons eie Rev Tom Kojo (van Kenia) ons Hoof van Opleiding en Rev Pericles Adjalala (ons hoof van die groentetuine as deel van ENTREPRENEURSHIP, van Benin) het hierdie week klas gegee. DANKIE DANKIE HERE vir elke staflid en elke student deur God gestuur na die Vallei van Genade. En DANKIE vir elkeen wat ‘n plek in hulle hart het vir ons en wat op en of ander manier ondersteun en help dra aan die roeping van God om AFRIKA VIR JESUS CHRISTUS TE WEN!!

VOORBIDDING: Dierbare Vriend, jy ken ook al al ons smeekgebede… die ouditorium… finansies… eenheid… families wat ver is… die program…ensovoorts… daarom gaan ek nie verder uitbrei nie… ek vra net dat ons die Here sal loof en prys en aanbid dat Hy, wat alles weet en ook Sy planne vir ons het… sal sorg en gee en beskerm ten opsigte van alles wat ons benodig… vir ons by BBI en ook vir jou! “U IS ‘N GOD WAT SIEN!” Gen 16:13

Met ons opregte liefde, waardering en voorbidding!

Shai en Elreza Mulder en almal by BBI.

EX 14:14 “DIE HERE SAL VIR JOU STRY EN JY MOET STIL WEES.” Webtuiste: www.bbtc.org.za


Omdat jou hart sag was en jy jouself verneder het……”

BOODSKAP: “Omdat jou hart sag was en jy jouself verneder het voor die Here…daarom het Ek jou verhoor, sê die Here” 2 Konings 22:19 “Die Here is naby almal wat Hom aanroep in waarheid…Hy sal hulle geroep hoor en hulle red.” Ps 145:18,19

Die Lewende Soewereine Almagtige God het ons herhaaldelik in die Bybel verseker dat Hy gebede verhoor en redding gee. Mag Hy ook jou noodkreet, vir watter nood ookal, verhoor en in Sy genade uitkoms gee, is ons gebed vir JOU wat tydmaak om ons briewe te lees en dit in jou hart bêre. Wanneer ons gebedsversoeke ontvang, neem ons dit na die Troon van Genade en laat dit daar bly, want “ons tye is in God se hand” en Hy besluit wanneer Hy uitkoms gee en op watter manier. Dr Bennie Mostert noem in ‘n boodskap dat hy glo in die soewereine God, anders sal gebed net dobbelary wees. Wonderlik om te weet en te glo: GEBED VERANDER SAKE EN MENSE! Dankie aan elke gebedstryder wat omgee en ons op die hart dra. Ons kan nie voortgaan sonder jou gebede nie! HOU ASB AAN OM VIR ONS TE BID!

HARTSEER: Terwyl ons die Here dank dat Hy vir Michelle Cilliers vir 2 maande van haar lewe vir ons geleen het by BBI, is ons geskok en hartseer dat sy op 30jarige leeftyd skielik in ‘n Pretoria hospitaal oorlede is. Sy was vriendelik, fluks, briljant met rekenaars, gewillig om enige taak met entoesiasme aan te pak en te voltooi… ons was lief vir haar en sy vir ons… Maandag 8 Aug is haar begrafnis by die Hartebeespoortdam gemeente waar ons gereeld optree. Kom ons bid vir haar gebroke ouers en ons almal wat betrokke was by haar. Sy het in die Studente Departement saam met Elreza gewerk en sy word reeds baie gemis!

Ons is ook hartseer en geskok oor nuusberigte van ons sendelinge in Bangladesh dat 29 mense in ‘n restaurant met swaarde om die lewe gebring is en 33 polisiemanne gewond is. By ‘n skare van voorbidders is hierdie terroriste betyds gekeer om dood en verwoesting te saai… ook met swaarde… Dan het watervloede ook daar soveel mense laat sterf en sommige het al hul besittings verloor. Kom ons vat hande en tree in vir ons broers en susters en die kindertjies wêreldwyd wat soveel vervolging en smart verduur. Wanneer ‘n mens moeg word vir al die rampe wêreldwyd, dink ‘n mens aan JESUS se woorde:”Vir sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”

BLYDSKAP: Daar is geen groter vreugde as wanneer verlore, stukkende mense… oppad na ‘n ewige verderf… tot inkeer kom en JESUS CHRISTUS as VERLOSSER aanneem nie! (Joh 1:12) Volgens die terugvoer van die studente na die maandlange uitreik vakansie Julie, is die getuienis daar dat 240 mense ‘n keuse vir JESUS gemaak het en oorhandig is vir dissipelmaking. LOOF ONS ALMAGTIGE VERLOSSER! Mag dit eg wees… mag hulle volhard tot die einde... mag hulle ook ander verlorenes inbring in die koninkryk van God…..dit bid ons gedurig. Ons is dankbaar vir al die ontelbare seëninge wat God uitstort oor BBI. Ons neem niks as vanselfsprekend aan nie. Die kos van plase en die mark… die groentetuine… toiletware so nou en dan…skoonmaakmiddels van Johan en Susie Brand… rys en makaroni van die Terblanche familie… eenmalige en gereelde sorg...Bybels, boeke en traktaatjies…ons kniel met groot dank voor ons Skepper God wat vir die mossies sorg… en elkeen van ons se hare getel het. Ons dank ook die Here vir die vredevolle verkiesing landwyd… die beskerming van BBI en die studente en staf ...vir gesondheid… alhoewel sommige studente se kinders en vrouens in die hospitaal beland het!! DANKIE dat ons aan God behoort!!!

GEBEDSVERSOEKE: Ons kniel saam en glo dat die Here luister na ons smeekgebede vir ‘n spysenier, ‘n bibliotekaris/resse en wie God in Sy wysheid wil stuur om hul roeping by BBI te vervul. Studente bid vir die veilige terugkoms van Elreza uit Engeland op 14/15 Aug…duidelike leiding vir ons 31 derdejaars se toekoms… vir 40 studente vir 2017 en meer Suid-Afrikaanse studente.

Ons groet met liefde en ons steun op jou gebede! Shai en Elreza Mulder en almal by BBI.

EX 14:14 “DIE HERE SAL VIR JOU STRY EN JY MOET STIL WEES.” Webtuiste: www.bbtc.org.za


The Lord wounds and

He heals!

“For He bruises, but He binds up; He wounds,

but His hands make whole” (Job 5:18).

- Bro. M. Paulraj, Associate Editor

I know a friend. He had a

fracture in one of the metatarsals of

his foot. Still, he could walk with

little limbing. He consulted a

Doctor in the Ortho Department of

a hospital. The Doctor advised him

to undergo a surgery. The date was

fixed. My friend walked in the

hospital. The surgery was

performed. After six days he was

discharged. He walked in the

hospital; but came out in a wheelchair!

To set right the fractured

bone, the physician made a wound

on the foot, set the fractured bone

right and administered medicines to

heal the wound. The wound and the

bone were healed in course of time.

Dear friends, our innerman

gets fractured or wounded due to

sin knowingly or unknowingly

committed by us. At times, God

performs a surgery to heal the

wounds, lest the innerman gets

damaged. Some take it as a test;

“…. that the genuineness of your

faith, being much more precious

than gold that perishes, though it is

tested by fire, may be found to

praise, honor, and glory at the

revelation of Jesus Christ” ( I Peter

1:7).

Our God is our wounded

healer. To heal us, God the Father

was pleased to bruise His Son,

Jesus Christ. The Bible says, “He

w a s w o u n d e d f o r o u r

transgressions, He was bruised for

our iniquities; the chastisement for

our peace was upon Him, and by

His stripes we are healed” (Isaiah

53:5). For our healing, the Lord got

wounded and He is our woundedhealer.

His stripes heal us.

Sometimes, we do not

know why we are suffering? We

may be of the opinion that we are

right with God. But we do not know

the moths like pride, secret sins,

self-righteousness etc. eat our vitals

and inflict a heavy damage to our

... Continued at page 3... http://www.echoofhiscall.org/english.pdf


DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE SAL GEOPENBAAR……

STILTETYD BOODSKAP: Wat ‘n heerlike voorreg om by JESUS se voete te sit soos Maria in die Bybel en versterk te word vir die stryd van elke dag. Jes 40:5 was een oggend se bemoediging: “DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE SAL GEOPENBAAR WORD EN ALLE VLEES SAL DIT GESAMENTLIK SIEN!” Wat ‘n aangrypende oomblik gaan dit wees… wanneer die Seun van God op die wolke van die hemel gaan verskyn… op ‘n tyd wat niemand verwag nie!! Is jy gereed om ons hemelse Bruidegom terug te verwelkom? Is jou hande vol ure en dae aan HOM gewy? Het jy verlore siele gered vir die hemel? “HY WAT SIELE WEN IS WYS,” sê die Bybel. Mag ons besig wees met die dinge van ons Vader, is ons voortdurende gebed. Natuurlik moet ons hierdie wêreld bewoon, bewaar en bewerk… maar mag ons nie eendag verleë voor die wit troon staan met geen vrugte in ons hande nie… net droë blare!

DANKBAARHEID: Met tipiese Afrika uitbundigheid het studente en staf mekaar terug verwelkom! Dis darem so ‘n vreugde om deel van so ‘n groot familie van Jesus te wees. Jesus het gesê: “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle LIEFDE onder mekaar het.” Die Sjinese het ‘n gesegde: “These Christians are strange people… they seem to love each other even before they have met! “ Mag die Here SY liefde in ons harte uitstort ook teenoor Sy kinders wat baie van ons verskil…. Ons juig oor nog ‘n vlag wat die week in gebruik geneem gaan word, naamlik van AUSTRALI?! Graag sê ons dankie aan ons Vader vir ‘n ryke oes van siele wat gered en gedissipel is. Hy weet watter was egte berouvolle bekerings…Elke more word daar met ywer geoefen vir die nuwe en elfde CD JESUS DIED FOR ME. Ons sing ook: HOW GREAT THOU ART, SONG OF AFRICA, A MIGHTY FORTRESS IS OUR GOD, en Afrikaliedere. Die week se klasaanbiedings is oor PSALMS, ETIEK en ECCLESIASTES deur dr Ezra Kim, Rev Tom Kojo en Rev Pericles Adjalala… almal ons eie dosente/fasiliteerdes. Ons jubel oor 26 mm deurdringende reën!! Ons glo die grasperke wat op dié stadium morsdood voorkom, sal kan herlewe! Met groot dankbaarheid het ons nou ‘n afspraak by ons argitek Wim Swart om die ouditorium planne in ontvangs te neem. Ons kyk op na die hemel vanwaar ons hulp vandaan kom vir alles wat ons benodig vir die bouery… Ons dank die Here dat ons BBI bakkie wat in ‘n ongeluk was amper heeltemaal herstel is deur ons dierbare vriend Japie van S & J Motors. Ons opregte dankie bring ons na ons Vader vir Sy voorsiening elke dag met

kos suurstofgesondheid…en dat die studente so stadigaan hulle R400 per maand losies begin inbetaal. Dankie vir wonderlike getroue vriende wêreldwyd wat boodskappe, finansies, kos, liefde stuur of bring! Die Here sal jou self beloon ook vir elke beker koue water!

VOORBIDDING: Nederig kniel ons by die deurboorde voete van Jesus en vra uit ons harte met groot verwagting vir... Gods rykste seën oor JOU wat die moeite doen om ons briewe te lees….heilige lewens... ‘n spysenier…’n bibliotekaris/esse… die BBI registrasie…rekenaars…moed… krag… wysheid…. geduld…en asseblief nog reën!!

Baie liefde en vreugde bid ons nou vir jou!!

Shai en Elreza Mulder en almal by BBI. Ex 14:14 “DIE HERE SAL VIR JULLE STRY EN JULLE MOET STIL WEES!”.


STILTETYD: Een oggend het die Woord van God troos en inspirasie gebring:

"HY WAT MAGTIG IS HET GROOT DINGE AAN MY GEDOEN. HEILIG IS SY NAAM! HY BEWYS ONTFERMING VAN GESLAG TOT GESLAG..." Luk1:49

GETUIENISSE: Wat n voorreg om orals waar ons personeel en studente uitgereik en heerlik vakansie gehou het die Woord te kon uitdeel en uitdra. Shai kon by twee eredienste in Engeland preek oor FROM DEFEAT TO VICTORY en Elreza kon by n hele paar plekke getuig oor God se deurbrake en uitredding by BBI. Boodskappe van studente het van orals ingekom dat verlore mense die Here soek en vind. Traktaatjies en Bybel gedeeltes kon uitgedeel word. Ons is opgewonde oor die terugvoer wat ons verwag wanneer almal veilig tuis is in die Vallei van Genade.

OPROEP: n Spesiale oproep, vir die eerste keer sover ons kan onthou, is deur Cheelo Busiku ons SR Voorsitter gedoen, teenoor al twaalf Studente Raadsleiers om die drie dae voor BBI se tweede semester begin op 25 Julie 2016, met vas en gebed die Here aan te gryp vir God se oorwinning en vrede en voorsiening. Mag Hy ons verhoor en Sy seen uitgiet oor ons almal.

FAMILIE: Wat n heerlike vreugde was dit nie om kinders en veral kleinkinders teen ons harte te kon vasdruk, saam by kerslig te eet en te kuier... saam te bid en God te loof vir gebedsverhorings...stories vir kleinkinders te vertel... saam na die aangrypende video WAR ROOM te kyk en opnuut geinspireer te word... "to fight on our knees in prayer."

INBETALINGS: Nederig en met groot vreugde loof en prys ons die Koning van hemel en aarde, ons hemelse versorgende Vader vir elke inbetaling in BBI se rekening... ook vir die gereelde kosvoorrade wat steeds ingekom het...ook enkele bydraes vir die begin van die broodnodige ouditorium. God sal elkeen beloon!

GEBEDSVERSOEKE: Mag die Here self elke voorbidder en ondersteuner ryklik seen en "VOORSIEN IN ELKE BEHOEFTE NA SY RYKDOM IN CHRISTUS JESUS." Ons bid dat personeel en studente, deur God self geroep, tog betyds en met nuwe moed sal aankom. Ook die program en dosente/mentors/fasiliteerders dra ons op aan die Almagtige, allerhoogste Sendeling van alle eeue, JESUS CHRISTUS. Mag elke lied wat gekies is vir ons 11e CD, JESUS DIED FOR ME, nou afgerond word. Elke more word een lied ingeoefen! Die opname sal DV 23 September gedoen word.

Mag "DIE VREDE VAN GOD WAT ALLE VERSTAND TE BOWE GAAN ONS HARTE EN SINNE BEWAAR IN CHRISTUS JESUS."Graag tree ons in vir almal wat treur, wat krisisse beleef en uitkoms nodig het!

Liefde uit ons harte vir jou wat hier lees! Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Institute.

Webwerf: www.bbtc.org.za

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


SACRIFICES!

“Not with the blood of goats and calves, but with His own blood

He entered the Most Holy place once for all, having

obtained eternal redemption” (Hebrews 9:12).

- Bro. M. Paulraj

It is a universally accepted

fact that, Jesus Christ sacrificed His

life for the sake of sinners. This is

the greatest sacrifice ever the world

has seen. The Bible says: “for

scarcely for a righteous man will

one die; yet perhaps for a good man

someone would even dare to die.

But God demonstrates His own

love toward us, in that while we

were still sinners Christ died for us”

(Romans 5:7, 8).

Sacrifice read at http://www.echoofhiscall.org/english.pdf


Ex 14:14 “Die Here sal vir julle veg en julle moet stil wees.”

2016 TEKS: Ex 14:14 “Die Here sal vir julle veg en julle moet stil wees.” Dit was ons Allerhoogste God se opdrag, Sy belofte en Sy liefdebewys en versekering aan die begin van hierdie nuwe jaar. En kyk net hoe vlieg die tyd…..die eerste semester is verby…en die ewigheid kom elke dag ‘n tree nader… wanneer ek en jy alleen voor daardie spierwit troon gaan verskyn en my lewe soos ‘n video verhaal voor myself en voor die Seun van God sal afspeel. Ek hoor my pa se pragtige tenoor in my hart sing:

“ SAL DIT LE? HANDE WEES EN ‘N SIEL OOR SKULD BEVREES AS EK VOOR HOM BY DIE GROOT WIT TROON VERSKYN. AS GEEN SIEL VIR MY KAN S?: ”EK WIL JOU AS VRIEND HIER H?, WANT DEUR JOU HET EK DIE HEILAND LEER BEMIN…”

Ja, dit was die Verlosser van verlore siele wat deur ons geveg het vir die behoud van kosbare mense in die afgelope semester. Alle eer en heerlikheid kom Hom alleen toe wat deur ons… swakke, nietige, sterflike mense gewerk het totdat een vir een blindes die ewige lig gesien het… gewondes genesing by Golgotha gevind het. Jy het saam geveg op jou knieë en ons dank GOD VIR JOU!!!!ONS BEKERS VAN DANK LOOP OOR!!!!

VERJAARSDAGETE: Met brandende kersliggies en pers, rooi en geelbruin bogainvillea blomme op die tafels het ons heerlik saamge-eet en uit ons mae gelag vir Adane Honsoro die SRlid vir Tuinbou en Entrepreneurship se sêgoed. 4 studente het verjaarsdag gelukwense ontvang en ons as Instituut het mekaar gegroet terwyl ons pa Shai die naam van die Here uitgeroep het oor BBI en ons almal. As spesiale geskenk het iemand geld bewillig vir romerige roomys en kegels… een van die weelde wat ons so nou en dan geniet en uitsonderlik waardeer.

RAPPORTE: Dis ook nou die tyd om terug te kyk na die akademie en die afhandeling van die R400 per maand vir losies en inwoning wat elke persoon moet betaal. Dis so jammer dat ‘n hele klomp van hulle nog nie hulle rapporte mag kry nie, omdat hulle nie betaal het nie. Mag die Here Hom oor hulle ontferm. Een Randfontein gemeente betaal vir 10 studente en een in Colne, Engeland betaal vir 6. Ons glo die Here sal nog gemeentes en individue inspireer om ook sulke offers te bring! Sal jy saambid asseblief?

GEVANGENIS BEDIENING: Dit was ‘n vreugde dat GODWIN ZULU kom aansoek doen het om Juliemaand in MAKSIMUM GEVANGENIS te preek op Sondae. Toe Elreza die aansoek na die hoof, HCC NKOSI neem, het hy dit onmiddellik geteken en dit gereel. Blydskap!!! By Med B het ons al sedert Januarie sesmaal aansoek gedoen. Ons wag steeds vir goedkeuring en sal voor ons vertrek weer gaan hoor. Dit laat mens dink aan SES JAAR van aansoeke by owerhede om die hierdie plek geregistreer te kry….. BY GOD IS ALLES MOONTLIK…. Hy leer ons geduld!! By Med B het Shai Sondag gepreek oor FROM DEFEAT TO VICTORY terwyl Elreza vertel het van die brandarm Noord-Koreaanse moeder wat slegs geld kon kry deur albei haar oë te skenk en te verkoop in ‘n hospitaal sodat haar seun as sendeling kon gaan studier in die suide….GEEN OFFER WAT ONS BRING KOM NABY GOLGOTHA NIE….

MISSIONARY EVENING: Dit was ‘n vreugdevolle gebedsaand met selfgemaakte vlae en ons geliefde sendelinge se name/landsvlae en ‘n Bybelteks, ens. daarop. Pryse is uitgedeel en harte opgeskerp om werklik vir elke sendeling en sendeling-versorger in te tree .. of ons nou van hulle hoor of nie! Soms hoor ons: ”Mama, Im sure my missionary died…. Because this year I have never heard from him/her!!” Dan verseker ons hulle dat die wat niks laat weet nie, heel moontlik nog meer gebede nodig het…DANKIE AAN ELKE SENDELING WAT KONTAK MAAK…. BRIEWE EN FOTOS WORD OPREG WAARDEER….DANKIE VIR ALMAL WAT ONS REEDS ONTVANG HET!!!!

PERSONEEL: Ons is so dankbaar vir al die nuwe personeel wat vanjaar by ons aangesluit het. Ons het waarlik manne en vroue van gebed, van nederigheid, van urelank aanhou werk en werk van ons Vader ontvang… Ons bid vir almal om GETROU TOT DIE DOOD TE WEES en die eie-ek te kruisig… sodat die skoonheid van JESUS in ons gesien kan word… ook vir hierdie 4 weke uitreikvakansie in Julie.

STUDENTE: Elkeen word soos ‘n eie kind… sy lief en leed… sy gehoorsaamheid en ook sy afdwaal van die pad is so ineen gevleg met ons almal s’n dat ons gedurig vir mekaar bid. Mag die volharding van die Heilige Gees ons dring!! Ons hartlikste DANKIE aan Leon du Plessis wat klere en ook pakke gebring het. Ons waardeer opreg elke gawe uit ons Vader se hart… en dat Hy JOU hande en hart gebruik om te gee en te gee!!

KOM ONS HOU AAN BID VIR MEKAAR!!

TOT WEER SIENS TOT ONS WEER GESELS IN GOD SE TEENWOORDIGHEID!

Met innige liefde en waardering en volhardende gebede!

Shai en Elreza en almal by BBI

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Markus 16:15 “Gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom!”

STILTETYD TEKS: Markus 16:15 “Gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom!” Wat ‘n vreugde voorreg om ‘n antwoord te mag he vir ‘n sterwende, hartseer, siek mensdom … die Blye Evangelie… in die tronke in Barberton… by die aftree oord BOBS… traktaatjies uitdeel by tolhekke… by die vrugte verkopers langs die pad in die Laeveld… in die hospitaal wanneer ons siek studente daar gaan aflaai en weer gaan haal… by die petrolpomp… orals is mense met ewige siele op pad na die hiernamaals… en ons het die antwoord!!!!! Mag ons getrou wees in ons roeping!!

BLYDSKAP: Hierdie week het die BBI familie getuig van 47 mense wat tydens uitreike by die kruis kom kniel het en vrede met God gemaak het. Toe Elreza en Michelle by die gereelde maandelikse boodskap-lewering van die afgetredenes was, het drie dierbare gryskop tannies hulle harte aan Jesus Christus oorgegee. Loof die Here dat ons saam met die engele kan juig! Mag elkeen opgevolg en dissipel word!

DANKBAAR: Weer eens kniel ons met groot dankbaarheid tydens hierdie laaste week van die eerste semester vir ontelbare seeninge wat ons hemelse Vader op ons uitgegiet het. Ons dank Hom vir die puik personeel… en elke student deur God self gestuur…..vir elke stukkie brood… elke boontjie en tamatie… elke stukkie hoender….. en die mieliemeel… MAG DIE HERE ELKE ONDERSTEUNER EN ELKE DONATEUR RYKLIK SEEN EN BELOON… al hier op aarde vir jou liefdebewyse en ELKE GEBED!

VENNOTE: Dit was weer eens so heerlik om saam te bid en te kuier en ons harte te deel met ‘n vertrek vol mense wat omgee en met hulle harte luister… in Pretoria…. terwyl ons heerlike vetkoek en sop geniet. Ook die kursus by Oosterlig tov bemarking het ons so baie geniet.

JEUGDAG: Ons harte het geswel van trots deur ons studente waar te neem wat selfstandig n hele Jeugdag hier by Sheba tot eer van die Here georganiseer het. ‘n Tent… sangers… predikers… heerlike kos…. En more gaan hulle sokker speel en dan die Jesusfilm vertoon.

JULIE UITREIKE: Bid asb saam vir nog uitreikpunte en baie siele wat moet inkom en dissipeling moet kry… ook vir Shai en Elreza wat in Engeland by Ferdie en Fanie en hulle gesinne en enkele gemeentes gaan uitreik. Mag die Here “elke behoefte vervul na sy rykdom in Christus Jesus” vir elkeen wat hier lees en vir almal by BBI. Ook vir beskerming… die jarelange uitsien na registrasie…..genoeg komberse, kos…bakstene vir die ouditorium…. eensgesindheid en heiligheid….

Ons groet met liefde en steun swaar op jou gebede! Tot ons weer gesels! Shai en Elreza Mulder en almal by BBI

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga


BOODSKAP: Die Here is met jou in alles wat jy doen.” Gen 21:22.Terwyl die tweede kwartaal ten einde spoed… ons sluit op 24 Junie vir ‘n hele maand… is hierdie belofte uit Gods Woord ‘n troos en aanmoediging. Ps 121 bevestig dat God self ons Bewaarder is wat ons “skaduwee aan ons regterhand “is. In Heb belowe Hy “Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie!” Dan vlug alle vrees en bekommernis en “die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan… sak toe soos ‘n warm kombers op ‘n snerpend-koue wintersdag oor jou skouers! Hoe dank ons die Here wat Sy mense stuur om elkeen van ons 155 mense by BBI te bemoedig en aan te spoor om bereid te wees om ‘n totale offerhande vir Hom te wees! Mariëtte Schlebusch het die afgelope week elke oggend by DEVOTIONS getuig met ‘n stralende glimlag hoe die Almagtige Koning van hemel en aarde haar uit elf-jaar-lange satanisme verlos het. Maksimum Korrektiewe Dienste Gevangenis het ook aangedui dat hulle graag haar getuienis wil aanhoor….natuurlik nadat die korrekte kanale vir toestemming gevolg is. Bid asb daarvoor!

DOSENTE/STUDENTE: Weer eens het ons die Here gedank vir die mentors en fasiliteerders van die week met die Bybelboeke, karakterbou en ander vakke. Tom Kojo (Kenia) ons geliefde Hoof van Opleiding, het CHARACTERISTICS OF PRAYER vir eerstejaars, Brenda Bosch van MEMBER CARE faam was weereens ‘n inspirasie om CONFLICT RESOLVING vir tweede jaars en ons eie HR, Bridget Munyasia (ook van Kenia), het die derdejaars begelei met CHRISTOLOGY. Ons het werklik sommige puik studente en ook soms moeilike worstelende studente. Twee het voor almal verskoning gevra vir sekere reëls wat oortree is. Hoe dank ons die Here dat hulle bereid was om hulself te verneder en hoe smeek ons die Vader dat dit opregte berou was! As jy hoor waar die goeie Herder sommige van hulle opgetel en gaan uithaal het, staan jy in verwondering hoe God ‘n stukkende, verlore mens kan verander in ‘n kind van God! “As iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel…Ek sal die hart van klip uit hulle binneste haal en hulle ‘n hart van vlees gee… Skep vir my ‘n rein hart o God en gee opnuut in my binneste ‘n vaste gees.” (Ou Vertaling)

BYBELLEES: ‘n Nuwe vreugde-uitdaging vanaf Brenda Bosch is haar aanmoediging om elke dag vyf hoofstukke uit die Bybel hardop te lees (drie uit die Ou Testament en twee uit die Nuwe Testament) om sodoende die hele Bybel in een jaar deur te lees! Ek en Shai het begin en geniet dit geweldig om Gods Woord opnuut saam te bestudeer! ‘n Mens weet nooit wanneer ‘n land sluit vir Gods Woord, soos wat 66 lande reeds op die oomblik doen nie. Hoeveel Skrif is in my kop en in my hart vasgelê, bly ‘n dringende vraag. Ons moedig die studente aan om EEN teks per dag uit die kop te leer. Dawid sê in Ps 119 “Ek het U Woord in my hart gebêre dat ek teen U nie sal sondig nie.” Wonderlik hoedat die Woord ‘n mens kan weerhou van sonde wanneer versoekings jou bedreig! Dan skiet ‘n teks jou te binne en bekwaam God jou om NEE te sê vir die duiwel, of te vlug soos Josef in die Bybel!

DANKIE: Weer eens stroom ons bekers oor van dank teenoor ons versorgende hemelse Vader vir: Engela van Rensburg wat kom raadgee het oor ENTREPRENEURSHIP en groente tuinbou moontlikhede; Tina en Tino Chino se heerlike Sondag middagete vir ons aangebied; die Ope familie-dae aangebied by Maksimum en Med B Gevangenisse en dat ons kon help met etes. (So jammer dat een gevangene ontsnap het, maar dankbaar dat hy spoedig by sy huis gevind is!!); die groep Ethiopiese studente wat kom simpatiseer het met Shai oor sy suster wat oorlede is en koekies en koeldrank gebring het; ‘n groep oud-studente en vriende van Mosambiek wat ingestroom het by ons huis en met hul pragtige sang ons geseën het; Bishop Adane, ‘n direksielid wat vir ‘n paar dae in stilte kom vas en bid het; vir uitreike op vele plekke en 16 persone wat bely dat hulle JESUS as Verlosser aanvaar het; vir 500 kg bone(!!!) ‘n geskenk van die Dorothea sending!! Ons dank God vir Hannah Kim wat die sendeling-voorbiddinglyste op datum hou en Nathalie Adjalala hou die foto-bord op datum. ASSEBLIEF, STUUR TOG WEER ‘N NUWE FOTO vir ons??Dankie aan Ben Theron vir die uitstuur van ons briewe!!

VOORBIDDING: Sal jy asseblief saambid vir meer uitreikpunte vir al ons studente vir Julie-maand en laat weet as jy kan help? En asseblief dat almal betyds sal terug wees op 25 Julie wanneer die derde kwartaal sal begin? Shai en Elreza sal gebed waardeer vir hulle uitreik in Engeland om te bemark en om kleinkinders en hul ouers te geniet. Elreza sal agterbly en eers 14 Aug terug keer. Ons het groot geskrik toe ons dierbare huisbestuurder en hoof van HOSPITALITY, Christina Michael, die week tweemaal flou geword het. Sy het lank gevas en gebid weet ons en ons bid vir genesing vir haar en ook ander personeel en studente. Een gemeente wat +- R4000 pm bygedra het vir baie jare, het nou besluit dat al hulle sendelinge wat ouer as 65 jaar is, nie meer ondersteun gaan word nie!! Arme 80jarige Moses sou dan ook in die slag gebly het… BID ASB DAT GOD SAL VOORSIEN! (Shai en Elreza word binne ‘n maand 75 en dank God dat hulle steeds fiks en gesond en vol entoesiasme is en as voltydse sendelinge voortgaan!!)

GROETE: Ons dank die Here dat jy ons Aaron en Hur is, wat ons arms omhoog hou om sodoende die geestelike oorlog keer op keer te wen. ASSEBLIEF HOU VOL OM ONS TE DRA IN GEBED. ONS WAARDEER JOU LIEFDE! Oorvloedige seën word jou en jou huis en jou bediening toegebid! Opregte liefde en dankie vir jou toewyding in gebed!

Shai en Elreza Mulder en BBI familie.

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


"WEES STIL EN WEET DAT EK GOD IS."

BOODSKAP: Ds Johann Strauss een van die drie dosente vir die week, het vandag besondere boodskappe gebring hier by BBI. Vanmore was dit oor die opdrag van ons Meester om mekaar te bemoedig, te waardeer,lief te he en mekaar te inspireer om naby God te leef en om Sy liefde te geniet! Vanaand by die weeklikse personeel saameet geleentheid het hy gepraat oor ons menslike ongeduld... n kenmerk van ons tydgees.... en Ps 37 se "WEES STIL EN WEET DAT EK GOD IS." Mag jy en ek leer om geduldig te wag op God se tyd en beskikking!

DANKBAARHEID:Daar is groot dankbaarheid in ons harte vir ontelbare seeninge!! Ons nuwe registrateur, Johan Potgieter is hier... Rev Sheunesu Chinhamo (vorige SRvoors... n man met gesag en 'n nederige gees)... het siek hier aangekom en ons dierbare dr Carel Hattingh het hom en vier ander siekes gou reggesien....'n hele vrieskas vol vleis van Jannie en Frina de Witt...beloofde bone van die Dorothea Sending wat ons a.s naweek kan gaan oplaai wanneer ons VENNOTE SAAMKUIER EN SAAMBID OP VRYDAG 10 JUNIE OM 7NM IN PRETORIA GEHOU SAL WORD. As dit dalk vir jou moontlik is om by te woon sal ons verheug wees... dis altyd 'n hoogtepunt in ons lewens....innige dank aan ons Sielesoeker Jesus vir 30 nuwe bekeerlinge!!

GORDYNE: Ons wens jy kan sien hoe mooi is die gordyne wat Elna Muller vir Retha se kantoor gemaak het! En Maandag kom kuier tannie Hettie saam met haar as hulle van ons gastekamers verfraai. Ons waardeer dit van harte!!

VERTALINGS: Michelle is fluks besig om die talle Afrikaanse briewe van ons sendelinge in Engels te vertaal. Sy beteken so baie vir ons.

AFRIKA VIR JESUS KOOR: Hier is knap koorafrigters en pragtige solosangers! Ons is elke oggend vir 15 minute hard aan die oefen vir die elfde CD en vele gebede word opgestuur vir leiding na ons Almagtige hemelse koorleier!!

VOORBIDDING:Nederig kniel ons by deurboorde voete van Jesus en bid uit ons harte met verwagting vir... heilige lewens...eenheid en nederigheid...die registrasie... die ouditorium (terwyl ons jubel oor elke sent wat inbetaal word ). ..die vergroting van die biblioteek... 3 gastekamers wat by SHEKINAH herskep moet word. ..'n sonkragstelsel vir ons boorgat...siekes agv die winterweer wat nou in volle swang is.. troos deur sovele met Shai se sussie Sienie von Alleman wat oorlede en begrawe is te Kriel.

Baie liefde en vreugde bid ons nou vir jou!!

Shai en Elreza

16 Van Niekerk Street • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


Rom 1:1 “’n Dienskneg van Jesus Christus…”

STILTETYD TEKS: Rom 1:1 “’n Dienskneg van Jesus Christus…” Dit is wat ons graag wil wees… al kos dit ons lewe! Wanneer ons dink aan die offers wat ons hemelse VADER, JESUS en die HEILIGE GEES gebring het, besef ons dat ons aardse seerkry en stryd nooit kan vergelyk met daardie Golgothas offer nie! Mag ons dankbaarheid vir die kleinste geskenkies en selfs net ‘n glimlag, duidelik blyk vir almal wat met ons in aanraking kom! Graag se ons DANKIE vir die NG Kerk se dames van Barberton wat vir elkeen van die 43 eerstejaars ‘n lapsakkie met toiletware in, met soveel liefde gemaak en geskenk het. Die Here sal hierdie liefdesdade eendag in Sy hemelse ryk beloon! Hy het belowe! Die ander studente het natuurlik met verlange gekyk na die oulike sakkies met LOVE, PEACE, JOY wat Frina de Witt daarop aangebring het… maar ‘n mens moet ook leer om soms te verloor…of te wag totdat die HERE verhoor!

UITDAGINGS: Ons skryf nie graag oor die liddorings en duwweltjies van die lewe hier nie… maar ons waardeer jou so baie wat aanhou bid en vra vir Gods seën oor BBI… ons het dit meer nodig as wat jy ooit kan dink! Daar is maar altyd uitdagings met staf en studente… en die studente se verblyf fondse… slegs R400 per maand. Ons hoef nooit wakker te lê nie... ons weet ons Vader sal sorg… al neem Hy soms langer as wat vir ons gerieflik is!! ”SY WE? IS HO?R AS ONS S’N!”

TWEEDE VERWELKOMING: Nog 17 nuwe eerstejaars het die worsteling oorleef en deurgekom om opgelei te word hier by ons. Ons het ‘n heuglike verwelkomings-aand deurgebring met vlae, kersliggies en kore saam met ‘n groot groep Koreane en ons geliefde Rev Jaesik Sim, ons 85jarige vriend wat ons Desember Korea toe geneem het en ons daar so bederf en versorg het. Die dosente van die week was ook teenwoordig: Rev Bernard Zulu, ‘n staflid en ds Johannes Aucamp en sy vrou en drie pragtige klein kindertjies. Ook dr Agbede van Benin en Ryno Bredenkamp se ouers en pragtige suster uit die mooie Porterville, kuier hierdie week by ons. Al ons gastekamers is vol!

VASDAG: Ons het hierdie week beleef dat ons Vader ons die voorreg gee om deur te bid vir BBI behoeftes… registrasie… ouditorium… heilige lewens… versoening in families… Die nagmaal daarna was ‘n seen uit ons Vader se hart…..

MED B: Ons prediker is verlede Sondag toegang geweier!!!!! ASB bid saam dat hierdie krisis opgelos kan word. Maksimum is egter, dank die Here, oop! Weet jy hoe kosbaar is jy met jou omgee-hart en gebede vir ons?? Jy gaan dalk eendag verbaas wees oor die kroon wat die HERE vir jou gaan gee! “HOU ASB AAN INTREE VIR ONS! BROEDERS, BID VIR ONS!”

Opregte liefde en dankie vir jou aanraking in gebed en gawes! Shai en Elreza Mulder en BBI


PINKSTER: "HOW GREAT THOU ART! HOW GREAT THOU ART!" het weergalm deur die kerkgebou tydens die Pinksterdienste in Barberton deur die klein groepie VICTORY SINGERS van Back to the Bible Institute. Ons naam is nou verbeter: "BBTC trading as Back to the Bible Institute" wat beteken dat ons nou n volwaardige sendingstasie is wat baie meer kan doen en beteken vir die gemeenskap! Dit was n wonderlike eerste geleentheid vir Shai en Elreza om saam Pinksterdienste aan te bied!

MAKSIMUM GEVANGENIS VERRASSING! Dit was n spesiale geskenk van ons Vader dat Kolonel Nkosi, hoof van MAKSIMUM GEVANGENIS ons eintlik gesmeek het om na ons optrede by MedB oor te stap en by hulle ook te gaan sing. Omtrent 150 oranje-geklede manne het nuuskierig om ons saamgedrom en met oorgawe na die ongeveer 100 sterk Afrika vir Jesus-koor geluister. Nadat die evangelie aan hulle gebring is en hulle genooi is om n keuse vir Jesus Christus te maak, het 50 manne neergesak op hulle kniee. Ons kon nie help om trane af te vee nie. Die deur is nou oop vir weeklikse Bybelstudie en Sondagdienste!! Asb Bid vir ons en hulle!!

Ons is dankbaar dat ons 200 Gideon Nuwe Testamente kon uitdeel.

DOSENTE: Die hele atmosfeer was rustig by BBI die week veral omdat slegs ons eie personeel kon klas gee. Ons hartlikste dank gaan aan ons Meester en die drie, Rev Bridgitte Munyasia (Kenia), Dr Ezra Kim (Koreaan van Kanada) en Rev Tom Kojo (ook van Kenia). So sorg ons Here vir ons!!

SAAMBID: Wat n vreugde om elke more as n Studente Departement saam te bid vir elke dag se bedrywighede... om in die kombuis hulle hande te vat en Gods seen en vrede daar af te bid... ook by opleiding..... en navorsing ...my Gebedselgroep....GOD nooi ons: "Bid en vir jou SAL gegee word!"

NATUUR: Die stilte van die pikswart nag met die helder sterretjies hier in die Vallei van Genade... die pragtige sonneblomme wat Pericles en Retha om die groentetuin geplant het. .. die tweekleur pienk kapokboom wat nou n tapyt van pienk bloeisels afgooi. ..die roep van die voels by die rivier... al hierdie handewerk van ons Vader vul ons met groot ontsag, vreugde en aanbidding!

VERJAARSDAG: n Besondere eerste verjaarsdag van ons kleinste lid hier by BBI klein Nelson Adjalala.... n briljante, vrolike knapie... is ook vandag gevier. Ons geniet hierdie kleinding....... en almal hier wat kinders en veral kleinkinders het, verlang met oorgawe. .. en probeer hard om ons verlange na ons eie ver-kinders in gebede om te sit. Dit bly maar n opoffering... maar Jesus se offers aan die kruis was onmeetbaar groter.

GEBEDE: Hoe se ons ooit dankie genoeg vir jou saamlewe, voorbidding en offers gebring twv JESUS! Vandag weer n pak klere, warm truie, alle soorte klere ontvang. Dankie dankie!!

Baie liefde!

Shai en Elreza Mulder en almal by BBI

shyriesmulder@gmail.com

0833066323; 013 7198000


Ps 103:11 WANT SO HOOG AS WAT DIE HEMEL BO DIE AARDE IS, SO GEWELDIG IS DIE GETROUE LIEFDE VAN GOD OOR DIE WAT HOM VREES!

Ons dank die Here vir Sy onmeetbare liefde!!

MED B

Loof die Here vir n in diepte kursus by MedB Gevangenis waar 14 manne by hernuwing en sommige vir die eerste maal JESUS aangeneem het. Rev Bernard Zulu en Elreza het THE WAY TO VICTORY veral nav ROY HESSION se boek THE CALVARY ROAD aangebied. Dankie vir jou gebede!! Die vlae, die sang van die Africa 4 Jesus massakoor, die preek, het harte geroer.

PINKSTER

Wat n groot voorreg vir Shai en Elreza om Pinkster 8-12 Mei in Barberton aan te bied. MAG GOD ONS ONTMOET EN HERLEWING SKENK!!!

Liefde van ons almal by BBTC

ANNA FOURIE ons geliefde registrateur se afskeidsbrief word netso geplaas:

-------- Original message --------
From: Anna Fourie <iglin@xsinet.co.za>
Date: 04/05/2016 13:30 (GMT+02:00)
To: 'shyriesmulder' <shyriesmulder@gmail.com>
Subject: Nuusbrief bydrae

Die Bybelkollege was vir drie jaar plus my tuiste – wat ‘n onuitspreeklike voorreg en verrykende ervaring was dit nie!

In Ef 1:15 lees ons ‘n gebed van Paulus: “Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie.” Dit was en is, vir my die twee uitstaande kenmerke van die Bybelkollege: ‘n groepie opreg GELOWIGE mense wat die Here VERTROU en ander gelowiges LIEFHET.

Die personeel van die kollege bring groot offers om die wiele te laat draai, Shai en Elreza die meeste van ons almal. Ek sal altyd die prentjie onthou hoe hulle eendag, pas na slegte nuus ivm die registrasieproses ontvang is, vol moed die bult uitgestap het, chapel toe, oppad om Koning Jesus te gaan dien!

Die studente bring weer lewe en gee sin aan die Kollege se visie om “Afrika vir Jesus Christus te wen”! Die interaksie met die studente maak hulle gou-gou jou “kinders”! Aan die begin was dit vreemd om te hoor jy is mama Anna – nou is dit iets wat ek baie gaan mis. Elke student het soveel liefde en waardering vir wat daar vir hulle gedoen word. Hulle is anders as ander Afrika-jongmense, want hulle is deur die Here self geroep om voltyds in Sy diens te kom staan. Hulle het SY stem gehoor en toe gehoorsaam die tog na BBTC begin aanpak!

Die derde been in hierdie vennootskap is die ondersteuners van die Bybelkollege. Baie dankie vir elke kosbare donasie: elke sent, elke sak meel, elke pampoen en papaja. Alles is deurentyd met die grootste respek, dankbaarheid en vreugde ontvang. Ek wil graag ‘n beroep doen op elkeen wat hierdie nuusbrief ontvang, om by die Bybelkollege te bly staan – in gebed, in geloof, in mededeelsaamheid. Ek kan getuig, wat by BBTC gedoen word, IS die moeite werd om ondersteun te word! Daar word toegewyde Koninkrykswerk gedoen.

Ek dank die Here dat die werk sal voortgaan. Ek vertrou die Here dat die registrasie sal deurkom, en dat die ouditorium gebou sal word. Dat die stroom studente na die Vallei van Genade nooit sal ophou nie. Dat daar elke dag genoeg personeel sal wees om die werk te doen. En ek vertrou die Here dat “Hy wat getrou is die werk van Sy hande sal volvoer”. Ek sal ook nie ophou om God vir Back to the Bible Training College te dank nie.

Anna Fourie
082 519 7030 Posbus 168, Waterval Boven 1195


Deut 33: GOD RY DEUR DIE HEMEL….

Deut 33: GOD RY DEUR DIE HEMEL OM JOU TE KOM HELP! IN SY MAJESTEIT RY HY OP DIE WOLKE! SY EWIGE ARMS IS ONDER JOU.....
Wat n troos! Wat n gevoel van veiligheid en beskerming teen die storms van die lewe!!

NATUUR: Ons dank ons Skepper Vader vir die pragtige pienk kapokbome oral in Barberton...en ook by BBTC... 5 van hulle is by die kollege geplant. Hulle pronk in volle blom, die droogte ten spyt!! Kom ons volhard in gebed vir reen!!!

JESUSFILM: Ons is dankbaar dat Willem Kelber se Campus Crusade for Christ personeel so spoedig die toerusting kon herstel. Nou kan ons uitreike voortgaan danksy ook jou gebede! 60 mense het die afgelope uitreikvakansie in die openbaar laat blyk dat hulle JESUS CHRISTUS as Verlosser aanneem. GOD gebruik jou gebede om harde harte sag te maak vir Gods Woord!!

VENNOTE: Ai, dit was heerlik om saam met 25 dierbare voorbidders hande te vat en saam te pleit en groot dinge van God te verwag by ons maandelikse Vennote byeenkoms in Pretoria. Ons is oorvloediglik dankbaar vir ons Terblanche familie wat n halwe mudsak makaroni, ook sojabone en samp gebring het, ook ander wat bone en suiker gebring het. DANKIE!DANKIE!

400 STERK CINEMA CAPITAL SINGERS: Ons het beleef hoe die hemelkore sekerlik eendag gaan sing... toe ons hierdie hoendervleis-mooie koor en orkes kon geniet in Pretoria Studentekerk. Dankie Dinti dat jy dit gereel het!!

PREKE: Dis altyd n groot eer en voorreg om die Woord te bring. Shai het by Ligkruis gemeente in Middelburg oor DIE HERE SAL VOORSIEN gepreek en Elreza het by Greg en Franci, twee oudstudente se gemeente n boodskap oor BLYDSKAP IN DIE DONKERSTE OMSTANDIGHEDE gebring. Ons het n allerheerlikste gebraaide hoender en beesvleis ete geniet!! Dankie! Dankie!

MED B GEBEDSVERHORING: Jy het saamgebid en ons versoek om die hele Africa 4 Jesus massakoor op 6 Mei te bring vir n optrede by die gevangenis is deur Mnr Khubiya beantwoord: REGARD IT AS DONE!!!!! Vreugde!!!! en nou moet ons oefen!!!

DOSENTE: Baie dankie aan twee broers Mpshe wat RECONCILIATION, Rev Pericles Adjalala wat HEALING & HEALTH, en Rev Bernard Zulu wat 16 WORLD RELIGIONS so puik aangebied het.
Ons is jammer om Anna Fourie, ons bekwame registrateur tot siens toe te roep, maar weet GOD sal hulle ook in Botswana gebruik en glo Johan Potgieter sal haar plek volstaan.

GROET: Kom kuier asb en dankie vir elke gebed! Ons is diep dankbaar vir JOU bydrae en gebede vir sovele noodkrete. Tydens ons Dinsdag 2weeklikse Gebed en Vasdag en die HOLY COMMUNION daarna het ons weer Vader se liefdevolle versorging en beskerming ervaar! Bid asb vir Shai en Elreza wat die Pinksterdienste waarneem in Barberton 8-11 en ook vir die MedB kursus 3-6 Mei. Stuur gerus enige gebedsversoek. Ons kniel by die kruis vir jou!!
Opregte liefde!
Shai en Elreza Mulder personeel en studente.
0833066323; shyriesmulder@gmail.com


In my ouers se huis was daar ‘n groot geraamde teks:

“HE (JESUS) IS ALTOGETHER LOVELY…” Can 5:16 en dit was een môre se Stiltetyd teks. O die vreugde om die skoonheid en heerlikheid van ons Here en Meester te beleef!!!!! Dan vul die blydskap van die hemel jou hart en “verlustig jy jou in die Here.. en so dikwels “gee Hy jou die begeerte van jou hart!” Ps 37:4.

Ons moedig die studente dikwels aan om tog elke dag een teks uit die kop te leer… want ons weet nooit of God ons sal vereer om vir Hom te ly … deurdat ons Bybels afgeneem word… soos in vervolgde lande nie... Hoeveel Skrif is in ons breine en harte?

VREUGDE: ‘n Mens bid nooit verniet nie! God is die Een wat antwoord!! Soms JA… dan jubel ons… soms NEE, dan moet ons dit nederig aanvaar, en soms HOU AAN!!! Jy het saamgebid vir broodnodige personeel! Ons Vader het verhoor en Hy stuur ‘n hele klomp nuwe personeel, nadat ons so ernstig gebid het! Johan Potgieter kom as registrateur; Sarah kom as nuwe sekretaresse; Ryno Rademeyer help reeds met rekenaarwerk, Afr brief-vertaling, aankope en herstel van onderhoud; Portia Goba, oud-cum laude-student, as sekre vir die Opleiding; moontlik Sheunesu Chinyama en sy vrou van Zimbabwe in die Opleidingsdepartement en Michelle van die Hartebeespoortdam wat op verskeie administrasie terreine kan help. LOOF ONS ALMAGTIGE GOD!! Alle nuwes word natuurlik voorwaardelik vir ‘n proeftydperk aangestel. Mag hulle gou aanpas en veel vir Gods koninkryk beteken. Ons weet jy sal saambid!

SIELE GERED! Met die kombi… wat ons God self deur verskeie donateurs aan ons geskenk het… kon ons ‘n paar mense oplaai op pad na Barberton Hospitaal vir ‘n uitreik. Terwyl ons ry het ons studente VYF mense na Jesus gelei. Die vreugde op hulle gesigte was opmerklik!

LESINGS: Dr Ezra Kim (van Kanada) het GENESIS vir die eerstejaars aangebied en tydens DEVOTIONS het 9 van die studente dele van Gen 1 uit die hoof voorgedra: SPESIAAL!! Rev Bernard Zulu (van Zambie) het JONA EN RUT met die tweedejaars behandel en hulle het ‘n debat oor of Jona ‘n mite is of nie, aangebied. Dit was skitterend en natuurlik het die BYBEL se feite gewen en sien ons uit daarna om Jona eendag in die hemel te ontmoet! Rev Bridget Munyasia het ESTHER vir die derdejaars aangebied. Die kroning van QUEEN ESTHER en koning AHASVEROS …ter aanmoediging van ouers en grootouers om met heerlike kinderspel Bybelverhale saam met ons kinders en kleinkinders op te voer, wat die Woord in kinderhartjies plant, was een groot vreugde!!

VOORBIDDING: Dankie dat jy saam kniel en vra met groot verwagting van ons vriendelike goedhartige Vader God en wag op Sy antwoorde. HEILIGE LEWENS van elkeen hier; genoeg kos in hierdie droogte; God se seen en entoesiasme by studente met die aanbiedings van ENTREPRENEURSHIP; sukses met die studies en eksamens… en wysheid vir ons wat merk; die vordering van die bou-projekte; dat die plaaslike aborsie-kliniek NIE gebou sal word nie; God se ontferming oor die kollege personeel se families, kinders en kleinkinders…vir almal wat keuses vir Jesus Christus maak, dat dit eg sal wees… en dissipelskap sal plaasvind… vir al ons voorbidders en donateurs…en vir ons geliefde sendelinge en sendeling-versorgers, vir moed en aanhou.. DANKIE!! DANKIE!! Ons sal die antwoorde met jou deel.

Ons groet in die naam van ons DRIE-ENIGE GOD! Mag jou beker gedurig oorloop en jy dit regkry om lofliedere in die nag te sing! Met opregte liefde,

Shai en Elreza Mulder en 23 personeel en 107 studente, totaal 130!! shyriesmulder@gmail.com; +27 833 066 323; webtuiste: www.bbtc.org.za


“VERBLY JOU IN DIE HERE….”

Ons groet jou met vreugde in die mooiste naam in die hemel en op die aarde: JESUS CHRISTUS, die Koning van ons harte!

BOODSKAP: “Verbly jou in die Here… ek herhaal , verbly jou!” Fil 4:4. Dit skryf Paulus uit die tronk… met geen vooruitsig om ooit bevry te word nie! Hoe is hierdie vreugde moontlik? Hoe kan ‘n mens aanhou om die Here te loof en te prys… soos Paulus en Silas in die tronk met stukkend-geslaande rugge waarin sout gevryf is.. voete in blokke.. verneder en die klere van hulle afgeskeur... en nogtans weerklink hulle lofliedere en gebede in daardie donker nag in die tronk van Fillipi… en die wonderbaarlike gevolge: ‘n aardbewing skud die gevangenis… die deure bars oop… die kettings val af… die sipier val op sy knieë en smeek hulle om die geheim van hulle lofliedere in die nag te verduidelik! WAT MOET EK DOEN OM GERED TE WORD? En God skenk die wedergeboorte aan hom en red sy siel en ook sy huishouding! Hy neem hulle in sy huis, was hulle wonde, voorsien kos en omgee-liefde. Dit is wat lofprysing doen!! Elreza het hieroor in Med B Gevangenis gepreek Sondagmore terwyl 100+ gevangenes in hulle oranje oorpakke geluister het. Shai het in Barberton gemeente oor DIE HERE SAL VOORSIEN gepreek. Wat ‘n groot voorreg om vir Jesus Christus te mag werk!! Elke voorbidder en bydraer werk ook saam om die hemel vol te maak! DANKIE! DANKIE!!

VREUGDE: Die blydskap van ons Afrika-familie is iets om te aanskou en te beleef!! Dis heerlik om weer as kollege-familie bymekaar te wees… en die hemelse sang smôrens by DEVOTIONS te beleef. Ons begin nou hard oefen aan die liedere wat ons graag gereed wil kry vir die 11e CD. Nou lê elf weke van harde werk en baie organiseer voor om alles te laat werk! Ons is dankbaar dat dr Ezra Kim ‘n kar in Pretoria kon koop en hoe wonderbaarlik het die Here net deure vir hom oopgemaak! Hy het die week OLD TESTAMENT SURVEY aangebied vir die 1ejaars. Shai het LEADERSHIP vir die 2ejaars aangebied en kort-kort met ‘n groot glimlag vertel hoe baie hy dit geniet en die studente saam met hom. Die 3ejaars het THE LOCAL CHURCH by ons langverwagte nuwe hoof van Opleiding, Rev Tom Kojo, deurloop. Hoe goed is die Here om puik dosente uit eie geledere vir ons te gee. Ons dank God ook vir elke nuwe student wat na ‘n worsteling by die ambassade tog deurkom… ons verwelkom elkeen!! Ons dank die Here vir 4 kissies klein tamatietjies… nie veel nie… nadat hulle by die tamatieplaas ons verseker het dat daar regtig geen tamaties is nie… agv die droogte… en toe was daar tog hierdie kleintjies. En Suzette Theron het weer ‘n blikkie met heerlike beskuit gegee en biltong…Ook vir al die klein genadebewyse sê ons inniglik DANKIE DANKIE aan die Here!

BYBELSTUDIE: Dit was tog te lekker om weer in Barry en Louise van Niekerk se pragtige huis bo teen die berg wat uitkyk oor die dorp Barberton… saam te kuier en mekaar se lief en leed te deel en saam Bybelstudie te doen hierdie week oor “om ‘n dienskneg te wees.” En dit was ook Shai se boodskap aan ons 20 personeel wat ook hierdie week, soos gewoonlik, op Woensdagaand heerlik saamge-eet het.

PLANNE: Ons het ‘n hele paar planne wat begin ‘n werklikheid word. Joe Mets kom help om ‘n ou stoor te omskep in ‘n logistieke stoor. Die ouditorium, waaroor ons noual heelwat melding gemaak het… het noual 30 000 bakstene en 100 sakkies sement (vir die vloer) van vriende ontvang. Ons vertrou kinderlik dat ons Here die projek enduit sal dra en voltooi. Ons het die drie klaskamers so nodig… asook die rekenaarklaskamer. Die versengende bloedige hitte van die Laeveld kom tot volle uiting hier in die diepliggende Vallei van Genade en die hoofkwartier en hoofhuis is regtig ‘n oond in die dag. Ons wil graag ventilasie uitlate bo-op die dak aanbring. Die Here ken al ons menslike behoeftes en dis ‘n groot seen dat ons nie snags hoef wakker te lê daaroor nie. Ons Vader in die hemel SAL SORG!!!!! Ook vir die lannnng uitgerekte wag en keer op keer her-indien van die registrasie….dit leer ons om kinderlik te vertrou en aan te hou bid en wag! Dankie dat jy saam met ons wag!! Die Here is tans besig om te voorsien in ons behoeftes aan personeel. Ons kon die week vir RYNO RADEMEYER verwelkom! ASB HOU AAN BID VIR GOD SE VOORSIENING!

SWAARKRY: “In hierdie wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed! Ek het die wêreld oorwin,” sê ons geliefde Here Jesus! Ja, die teëspoede tref ook God se kinders! Simon, ons tuinman, het gras gesny naby Elreza se Bantam bakkie en die regter voorruit aan flenters gekiet met ‘n klip! Ons groot Nissan bakkie, wat alle voorrade vervoer, gaan heelwaarskynlik afgeskryf word nadat dit in ‘n ongeluk was. Dit het in ‘n ongeluk beland toe dit gegly en teen ‘n paal gebots het. Ons dank die Here dat Carla Nell en Patience Awuah dit oorleef het!! Mag die Here ook hierdie keer in die krisis voorsien! So het ons as ‘n groot familie ons hartseer en siektes en kniel ons saam met mekaar! Ons is trots en dankbaar vir ons HUISVADERS en MOEDER wat met groot wysheid onderrig, troos, bid en help.

LAATKOMMERS: Elke kwartaal is die worstelstryd steeds daar vir studente om hulle R4000 vir die jaar (R400 pm) slegs vir Verblyf en Etes te betaal. Hulle kom dikwels laat omdat hulle wag vir iemand om tog te help. Mag die Here ook hierin voorsien. Ons is bly dat studies steeds gratis aangebied word. Ons glo dat vele verlorenes die Here ontmoet het die afgelope uitreik vakansie. Ons sal die regte getalle nog deurgee.
Ons groet met liefde en dank! Vrede en sterkte! SLEGS VERTROUE ELKE DAG!

Shai en Elreza Mulder en almal wat steeds uit alle oorde aankom! Webwerf: www.bbtc.org.za. 0833066323; 013 719800


THE GOD OF JUSTICE!

“Who executes justice for the oppressed, who gives food for

the hungry. The Lord gives freedom to the prisoners”

(Psalm 146:7) Message given by Pastor S. Sam Selva Raj at the Main Church

The Lord delivers suffering people from their bonds. Therefore, you must not be afraid of your sorrows, difficulties or sufferings. If you handle them right without minding the situations, you will be victorious. Abraham Lincoln, who was the President of the United States of America, was thinking about himself one day. This man who was successful in the world was a holy man. He was a Mahatma who worked hard for the freedom of the black race. One day while he was in his house, he was very worried and he told his friends, “In my life, I am not useful to others to the required extent”. Therefore, I do

not wish to live, in this world. I hate to live a life that is of no use to others”. His friends removed all his fire arms, knives and poisonous materials and put them in another place, thinking that he might commit suicide. Difficulties, sorrows, suffering and distresses are not only for you, such things could happen even to a President. The ways in which they face these sufferings may differ. Each of you may suffer different kinds of difficulties. Some undergo punishment for crimes they have not committed. Sicknesses, debts, quarrels, family problems and such others may occur. Do not forget that when you pass through a path of sorrow, the Lord will not forsake you. Where sufferings are great, there the mighty hand of the Lord sustains you. Paul talks about this saying, “Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong”

(2 Corinthians 12:10).

You are judged on the basis of how you are able to handle the

... Continued at page 3...

Read further http://www.echoofhiscall.org/english.pdf


YOUR SORROW WILL BE

TURNED INTO JOY!

(JOHN 16:20) (Message given by Pastor S. Sam Selva Raj at the Main Church)

Your sorrow will be turned into joy!Your sorrows and tears will pass away. Be not be dismayed son, be nor be dismayed daughter. Our Jesus will not forsake you. Don't be disheartened thinking the past, forget the past that happened. God will do a new thing; you will see even to-day, to-day itself! Do not be disheartened; yes, do not be disheartened. Our Lord God will not forsake you. God heals the broken hearted; He supports the bruised; binds the wounded, wipes our tears; yes, He wipes your tears. Do not be disheartened, do not be dismayed; God will not forsake you. He will not allow you to be tested beyond your strength; gives you the needed strength; He will show you a way out. Do not be disheartened, do not be dismayed; He will not forsake you (Fr. S.J. Berkmans). These are the divine message God gives you!

Please read further http://www.echoofhiscall.org/english.pdf


*Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik…”

DISSIPELS: Jes 50:4
*Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke more maak God my wakker, Hy laat my luister soos n dissipel (Ampl).
*Ons bid dat ons presies dit sal regkry deur die inwonende Heilige Gees! Daar is soveel vermoeide mense om ons, veral in hierdie uitputtende hitte!

Dankie :
Ons is innig dankbaar vir:
*Ons eerste student van n splinternuwe land: Ivoorkus! Dis groot vreugde want nou kan ons nog n nuwe groot landsvlag bestel!
*Die velde en bome oppad na Jan en Hetta Nel se plaas Paradors was lowergroen terwyl ons Dag van Gebed ons binne-in Vaderarms laat beland het! Hemelvreugde!
*n Besoek aan owerhede het ons laat bid en vertrou sodat die deure nou kan oopgaan! Bid steeds saam met ons!
* Een van Elreza se jarelange vriendinne van studentedae al, dr Mariana le Roux, is op 26 Jan, op Shai se 74ste verjaarsdag, weg hemel toe! Haar doktorsgraad was in musiek. Sy geniet seker die hemelkore geweldig!
*Dierbare gaste van Pretoria het n dosyn klere se verstellings gemaak en hulle wil graag weer kom en dan wil hulle graag bankies en tafels onder die bome maak sodat studente daar kan Stiltetyd hou!
*Die eerste BBTC beplanningsdag was tog te heerlik om saam met ons SkepperGod te beraam vir die pad vorentoe. Wat n vreugde en voorreg om n nuwe staflid in die Studente Dept te mag he: Gordon Matthews, n knap begaafde man.

BID ASSEBLIEF SAAM MET ONS :
*Hemelse Here, by al die vreugde in ons lewens, bid ons steeds vir heiligheid elke dag, vir moed om te vergewe en genoeg nederigheid om vergifnis te kan ontvang.
*Ontferm U asb oor al ons kinders, kleinkinders en oudstudente tot eer van U naam. Vader dankie vir saambidvriende.. vir koue waatlemoen....vir Ouma Hendrien, destyds van Theunissen, wie se beskuit ons so geniet het. Sy is lankal veilig in die hemel maar die resep lewe nog! Ons se dankie vir studente en personeel wat stuk stuk aankom.
*Ons waardeer ons voorbidders, familie, sendelinge en gemeentes geweldig! Mag U Here elkeen by die hand neem! Graag bid ons steeds vir die finale afhandeling van BBTC se registrasie; vir genoeg en die veilige aankoms van staf en studente; vir die saamstel van die jaarprogram en vir voldoende kos! En Here ons se baie spesiaal dankie vir elkeen wat die brief lees en wat opreg omgee! Amen.
VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!
Seenbede!
Shai en Elreza en almal op pad na BBTC. 0833066323


DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2017 Seker.co.za
Chillies