Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: MY PRO'S en CONS

MY PRO’S EN CON’s.

 

Kom ons lees vanoggend Joh 15: 4-11.

Joh 15:4  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

Joh 15:5  Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, *want sonder My kan julle niks doen nie.*Joh 15:6  As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

Joh 15:7  *As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.* [En, o, wil jy nie meer sterkpunte in Christus hê nie?] Joh 15:8  My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is. Joh 15:9  *Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.*Joh 15:10  *As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.* Joh 15:11  Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.

 

Ons het ‘n ketel wat verskriklik hard raas wanneer die water daarin verhit word.  Daardie geraas is die ketel se CON. Maar die ketel het ook PRO’s, soos dat die verhittingselement bedek is. Die element word beskerm teen kalk-aanpaksels, want die water hier is baie kalkagtig.

 

Wanneer ons ‘n bepaalde produk wil aanskaf, doen ons dikwels navorsing oor die sterkpunte (die PRO’s) en die swakpunte (die CON’s) van die produk. As ‘n produk talle en talle CON’s het, kies jy daarteen. Jy beplan nie om die CON’s een vir een reg te stel nie, want eintlik weet jy jy is nie in staat om dit te doen nie.

 

Elke Christen — elkeen wat deur die Woord en die Gees tot geloof in Jesus Christus, die Seun van God gekom het— ontdek met die grootste verbasing en blydskap watter wonderlike PRO’s [sterkpunte in Christus]  die Drie-enige God aan mense gee.  

·     Die PRO’s is lieflik met die lieflikheid van Jesus Self.

·     Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus laat ons in die allermoeilikste omstandighede volhard. 

·     Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus laat die lig van die heerlikheid van God uit ons lewe skyn en maak ons menswees tot seën.

·     Die PRO’s  in ‘n Christen se lewe is veel meer as vaardighede en talente. 

Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus [die sterkpunte in Christus] word uit die hemel vir ons gegee. So lyk hulle:

Gal 5:22  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,

Gal 5:23  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Gal 5:24  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

Gal 5:25  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

 

Wanneer ons egter onverskillig word, wanneer ons lewe opgeslurp word deur die dinge wat die wêreld bied (al die heerlikhede van die wêreld wat die duiwel ook vir Jesus gewys het toe hy Hom versoek het), kan ons self daarvoor verantwoordelik wees dat—

 

·       die krag van God in ons persoonlike lewe verflou;

·       dat die lig van God dowwer en dowwer in ons hart en gees skyn;

·       dat die vrede van Jesus Christus begin verander soos wat ‘n lieflike blou see grysgroen en grimmig kan raak;

·       dat die liefde van God in ons, agape-liefde, besmet word met bitterheid en wrokke, met griewe en smeulende woede;

·       dat die Christelike hoop in ons kan vervaag en in wanhoop kan verander.

 

[Die Christelike hoop is die sekerheid wat die Heilige Gees gee.  Die Heilige Gees graveer die sekerheid dat Jesus Christus volledig vertrou kan word, deur die Woord in ons in. Die Heilige Gees getuig van JESUS:  dat Jesus wat in Nasaret grootgeword het, die Seun van God en die  gestuurde van die Vader is. Dat die Vader en die Seun een God is wat nooit enige beloftes verbreek nie. Die Heilige Gees maak ons seker dat ons God se kinders is.]

 

Wanneer ons onverskillig word, wanneer ons lewe opgeslurp word deur die dinge wat die wêreld bied, wanneer ons te besig raak en twee here probeer dien, val ons geestelik terug.  Ons val terug in ander denkpatrone, in die soort lewe en gedagtes van die tyd voordat ons Christus leer ken het.

 

Dan wemel ons menswees weer van die CON’s. So lyk hulle:

 

Gal 5:19  Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,Gal 5:20  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, Gal 5:21  afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.

 

 Ons het aan die begin gesê: As ‘n produk soos ‘n kamera, ketel of selfoon talle en talle CON’s het, kies ons as mense daarteen. Ons as mense beplan nie om die CON’s een vir een reg te stel nie, want eintlik weet ons mos ons kan dit nie doen nie. En hoekom sal ons dit in elk geval wil doen? Ons kies sommer net iets beters, iets met minder swakpunte.

 

So is die lewende God nie.  Hoe ernstig, hoe geduldig, hoe liefdevol en genadig wil Hy ons nie met ons CON’s help nie!  Hoe wil en kan Hy wil Hy nie alles ons verloor het, alles wat ontaard het, vir ons regstel nie!  Hoe wil Hy die tragiese con’s in ons lewe nie uitwis nie!

 

Wat is tans die swakpunte in jou lewe?  Die vernietigende CON’S wat jou lewe, jou verhoudings, jou egtheid, integriteit en jou vreugde in die HERE verwoes?  Wat is die verlore PRO’s in JOU lewe waardeur net HY verheerlik word?

 

O, Hy wat genade is, Hy wat genade op genade na sondaars gebring het, nooi elkeen van ons uit:

“Live in me. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can’t bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can’t bear fruit unless you are joined with me.

5-8 “I am the Vine, you are the branches. When you’re joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can’t produce a thing. Anyone who separates from me is deadwood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who he is—when you produce grapes, when you mature as my disciples.

9-10 “I’ve loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. If you keep my commands, you’ll remain intimately at home in my love. That’s what I’ve done—kept my Father’s commands and made myself at home in his love.

11-15 “I’ve told you these things for a purpose: that my joy might be your joy, and your joy wholly mature. This is my command: Love one another the way I loved you. This is the very best way to love. Put your life on the line for your friends. You are my friends when you do the things I command you. I’m no longer calling you servants because servants don’t understand what their master is thinking and planning. No, I’ve named you friends because I’ve let you in on everything I’ve heard from the Father.

 

16 “You didn’t choose me, remember; I chose you, and put you in the world to bear fruit, fruit that won’t spoil. As fruit bearers, whatever you ask the Father in relation to me, he gives you.

Kliek en kry: Kan ons soos Noag glo?

 

KAN ONS SOOS NOAG GLO?
 
Dit is lente. Ons het gister tamatiesaadjies in die grond geplant.  Die vorige dae was dit Lazy Housewife boontjies en aartappels met klein uitloopsels wat klaar daarop dui dat daar groei gaan wees. Ons moet nog net die grond voorberei vir spanspek, basilliekruid, roketslaai en ‘n hele paar ander dinge. Want ons weet, ons glo, dat die wonder weer sal gebeur: die grond in ons meenthuistuin sal kos oplewer wat ons kan voed.
 
Dit is lente, ons woon in die somerreënvalstreek en die saad moet in die grond wees wanneer die heerlike lentereëns kom. Ons weet, ons glo, dat die wonder weer sal gebeur dat waterdamp uit die see sal opstyg, bo die aarde in wolke sal kondenseer, deur die wind hierheen gebring sal word, dat elektriese storms sal losbars, dat swaelgevulde water, presies wat die plante nodig het, oor ons groentetuin en oor die velde om ons sal neergiet, biljoene kiloliters daarvan.
Wie gee, voorsien en doen al hierdie dinge waarop ons reken, al hierdie dinge wat ons met vurk en graaf in die tuin laat werk? Nie die heelal nie.  Nie die wetenskap nie.  Nie menslike vernuf en planne en moeite nie. Hy wat dit doen, is die God wat met Noag gepraat het.
 
 • Noag het God se stem voor die vloed gehoor.
 • Noag het God teen die einde van die groot vloed op die 27e  dag van die tweede maand op die ouderdom van 601 jaar vir hom hoor sê:  "Gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en al die lewende wesens wat by jou is, van watter soort hulle ook al is: voëls, diere en alles wat kruip. Hulle moet saam met jou uitgaan. Hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde." [Gen 8:13-19]
 • Noag het God hoor praat oor saaityd en oestyd, oor somer en winter, oor dag en nag. Wat God vir Noag gesê het, staan in Gen 8:21-22: Die Here het die offer (Noag se offer ná die vloed) aanvaar en Hy het by Homself gesê: "Ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie. *So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.*"
 
Dink jy Noag het getwyfel toe die God wat hom en sy gesin in die ark behoue laat bly het, hierdie belofte aan hom gegee het?  Nee, nee. Hy het God met hom hoor praat, hy het God se belofte gehad, en hy en sy gesin kon gaan leef in die sekerheid dat God sy beloftes nooit sou verbreek nie.
 
Elke Bybelleser word gereeld teruggeneem na Noag.

      Noem Noag se naam wanneer jy met die Israeliete praat, sê God vir die profeet Jesaja: Jes_54:9  *Soos met die waters van Noag is dit vir My: soos Ek met 'n eed bevestig           het dat die waters van Noag nie weer die aarde sal oorstroom nie, so bevestig Ek met 'n eed dat Ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie.*

Noem Noag, Job en Daniël se name wanneer jy met die Israeliete praat God vir die profeet Esegiël. (Terloops: jy het seker ook al gehoor dat ongelowiges — en selfs hedendaagse teoloë  dat die stories van Noag, Job en Daniël mites en volkslegendes is wat in alle godsdienstige kulture voorkom.  Dat hulle nie regtig bestaan het nie.  Hoe ontken ons hulle bestaan as GOD Self hulle name noem en bevestig dat hulle werklik geleef het?  So  God vir Esgiël om vir Israel te :

“Of as Ek pes oor daardie land stuur en Ek my toorn daarteen laat losbreek om mens en dier daar uit te roei in 'n groot slagting,  sou so seker as Ek leef, sê die Here my God, Noag, Daniël en Job as hulle daar was, nie eens 'n enkele seun of dogter kon red nie; hulle sou net hulleself in die lewe kon hou omdat hulle volgens my wil geleef het."[Eseg 14:19-20]

Elkeen van ons word ook in die Verskriklike Jaar, 2020 nC, teruggeneem na Noag.  Die Heilige Gees lei ons na Heb 11:6-7:  *As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.  Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom*.

 

 • Noag het God se stem ten minste drie keer gehoor, en daar was by hom geen twyfel oor God se opdrag nie. 

 • Daar was by hom geen twyfel dat hy God kon vertrou vir behoud in die vloed nie.  Daar was by hom geen twyfel dat daar weer saaityd en oestyd en genade hoop vir hom en sy gesin sou wees nie.

 • Daar was by hom geen twyfel dat God bestaan en dat Hy dié wat Hom soek (dié wat Hom bly opsoek, met Hom bly praat, sy wil bly vra, van Hom afhanklik bly, in hierdie lewe help en deurdra nie.  Dat God aan ELKEEN wat Hom soek (bly opsoek, afhanklik van Hom bly) gee wat daardie een net by God kan kry.

 

Wat het jy vandag nodig?  Wat kan net God vir jou gee, en dit deur Jesus Christus alleen, op geen ander manier nie?  Vergifnis, hoop, oorwinning oor sonde, visie, perspektief, waarheid, lig, blydskap, lewensmiddele, kos uit die grond, reën uit die wolke, ‘n oes op die lande en in die tuin, vrede, elke nodige openbaring van Homself, sy Heilige Gees, sin en betekenis in die lewe, die ewige lewe hierna...  en dit is die mees duiselingwekkende  belofte van God: Joh_14:2  *In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.*

 

Kan jy en ek in die geloof lewe soos Noag?  Ja, ja.  AS ONS NA DIE STEM VAN GOD SOEK, as ons ons hand agter ons oor hou om Hom duidelik te hoor, sal ons sy stem in die Bybel vind.  Dit is sy stem op skrif.   So praat Hy met ons, soos met Noag.

Wie na sy stem soek, sal beloon word.

 

Kan ek en jy in die geloof lewe soos Noag?  Is daar ‘n antwoord op ons talle vrae in die Verskriklike jaar:

Kan ek weer blydskap vind? 

Kan my lewe herstel word?

Kan ons gemeente ooit weer floreer?

Kan hierdie misdadiger deur God gered word?

Kan korrupsie in ons dorp uitgeroei word?

Sal ek finansieel kan oorleef? 

Kan ek getroos word ná die dood van my moeder? 

Sal die kind vir wie ek so baie bid, gered word? 

Sal ek regtig lewe ná die dood?  

 

JA! Sê God.  JA, EK HET DIT VIR JOU BELOOF. Maak jou Bybel oop en sien die JA van God.  Die JA van God is ‘n Persoon, net soos die Brood van die lewe ‘n Persoon is.  Net soos wat die Lig vir die wêreld ‘n Persoon is.  Net soos wat ware liefde ‘n PERSOON is.  Net soos wat die ewige Waarheid ‘n PERSOON is.  Die Ja van God is ‘n Persoon:

 

 ANV: 2 Kor 1: 20-22:  Hy (Jesus Christus) is die "ja" van God, die "ja" op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop "Amen" sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.

 

Kan ek en jy in die geloof lewe soos Noag?  Ja, ons kan, want die JA van GOD dat AL sy beloftes ook in en na hierdie verskriklike jaar vervul sal word, is ‘n PERSOON, ons HERE JESUS CHRISTUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: JY IS GENOOI OM DEEL TE Hê AAN DIE HEERLIKHEID VAN GOD

JY IS GENOOI
      ...om deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. 
 
Kom ons begin hierdie dag met die evangelieskrywer Mattheus (wat eers ‘n tollenaar was) se beskrywing van die aanloop tot die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10. Ons lees die aanloop in Matteus 22.
Jesus vertel vir die mense wat Hom gevolg het, die gelykenis van ‘n koning wat vir sy seun (die bruidegom) en sy seun se geliefde bruid ‘n huweliks- of bruilofsfees voorberei het. Jesus sê onmiddellik dat hierdie gelykenis van iets groters vertel:  
Mat 22:2  Hy het gesê: "Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. 
Jesus vertel dat talle uitnodigings van die Vader uitgegaan het, maar dat die genooides... nie wou kom nie!  
Mat 22:3  Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. 
Wat gaan hier aan?  Van wie word hier gepraat?   Wie is die genooides?
Die genooides is sondaars wat nie in die koninkryk van God lewe nie.  Hierdie teksvers gaan oor mense wat in hulle eie wêreld, volgens hulle eie keuses en prioriteite leef.  Oor verlore seuns en verlore skape (en dit is ook verlore mense). Dit gaan oor mense wat dink hulle kan twee base dien, dat hulle hulle base om die beurt kan bluf. Dit gaan oor mense wat nie weet hoe lief God hulle het nie. 
Kom ons lees Mat 22:3 nog ‘n keer:  Die koning (dit is God die Vader) het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. 
In 2 Tessalonisense 2:14  word die uitnodiging aan elke sondaar wat die Woord van God hoor, so duidelik uiteengesit: 
2Th 2:14  Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. (AMP)  [It was] to this end that He called you through our Gospel, so that you may obtain and share in the glory of our Lord Jesus Christ (the Messiah). 

Wat is die heerlikheid van ons HERE JESUS CHRISTUS, the glory of our LORD JESUS CHRIST, the MESSIAH? 
Een van die ou kommentare stel dit perfek:  This will lie greatly in conformity to him. In die Siriese vertaling van die Nuwe Testament staan dit so: "That ye may be a glory to our Lord Jesus Christ.”
DIT was die uitnodiging.  DIT is altyd die uitnodiging:  dat God ons almal wil herstel om werklik weer MENS te word, soos wat Hy bedoel het dat ‘n MENS sal wees.  God het mos heel aan die begin gesê: Gen 1:26  "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." Gen 1:27  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. 
Mense kyk na wat hulle gemaak het en bly daaraan verander.Toe die wiel uitgevind is, was dit eers van klip en toe van hout en kyk hoe lyk wiele nou.
Maar God verander sy oorspronklike konsep van  wie en hoe en wat die mens moet wees, nooit nie. 
Gen 1:26  "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." Gen 1:27  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. 
Jesus Christus het MENS geword en onder ons kom woon, en so was HY:
Gen 1:26  Jesus die Mens was die Verteenwoordiger van die Vader.  Hy het geleef en opgetree en onderrig as sy beeld, sy absolute Weerkaatsing.  Jesus het geheers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.  
Wie Jesus gesien het, het die Vader gesien.  
En dit is waaroor daardie uitnodiging gegaan het en altyd sal gaan. 
Elkeen van ons kom in die wêreld om beelddraers en verteenwoordigers van God Self te wees.  Om soos skynende, lieflike ligte in die wêreld te wees, soos wat Jesus die Lig vir die wêreld is. Om almal die harte van herders te hê, soos wat Jesus die Goeie Herder is.  Om tot in ons siel toe om te gee vir ander, soos wat Jesus omgegee het.  Om in en deur Jesus te leef en in ons karakter en persoonlikheid so heilsaam en goed te wees soos ‘n wingerdloot wat wonderlike druiwe dra, omdat dit in en deur ‘n volmaakte wingerdstok leef.  En die wingerdstok is Jesus.  
As ons die uitnodiging aanvaar om kinders van God te word, gaan dit nie net oor hemel toe gaan en gaan aansit by feestafel nie.  O, dit gaan oor ‘n totaal ander soort lewe wat dan vir ons op die aarde aanbreek.  Dit is daardie nuwe lewe wat in Lukas 10 beskryf word:  
(AMP)  And then a certain lawyer arose to try (test, tempt) Him, saying, Teacher, what am I to do to inherit everlasting life [that is, to partake of eternal salvation in the Messiah's kingdom]? 

Luk 10:25  Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra:  "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Luk 10:26  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?"Luk 10:27  Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Luk 10:28  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Luk 10:29  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" 
Luk 10:30  Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Luk 10:31  Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Luk 10:32  Net so het daar ook 'n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. 
Luk 10:33-35  Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: 'Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.'* 
Luk 10:36-37:   Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelye bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." 
So word ons wanneer ons deel kry aan heerlikheid van on Messias, Jesus, die Bruidegom.  So lyk elkeen en word elkeen wat die uitnodiging aanvaar.
Het Jesus ooit soos die priester en Leviet by roepende, melaatse, blinde en dowe mense verbygeloop?  Het Hy sy kop weggedraai van die man wat langs Hom aan die kruis na Hom geroep het vir redding?  Het Hy die mense wat moeg en honger en soos skape sonder herder was, net huis toe gestuur?
Wie is die EEN wat altyd omgee, wat alles gee vir die verwondes, die stukkende, die wat nie raakgesien word nie?  Vir wie ook al wat roep?  Wie kniel in genade tussen mense, wie is barmhartig en genadig?
Joh 1:14  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 
Joh 1:15  Johannes getuig van Hom en roep uit: "Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar." 
Joh 1:16  Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 
Joh 1:17  God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 
EN dit is die heerlikheid van Christus wat Hy in elkeen bewerkstelling wat Syne word.
So begin ons lewe al hoe meer lyk: ‘n lewe van onvoorwaardelike genade. 
  
This (sharing in the glory of Christ, the Messiah)  will lie greatly in conformity to him. Die Siriese vertaling :  "That ye may be a glory to our Lord Jesus Christ.”

Kliek en kry: MY DIENAAR/DIENARES JOB..MOSES...HETTIE

 

MY DIENAAR/DIENARES  JOB, ABRAHAM, MOSES, KALEB,
MARTHA, SAGGEUS, HENNIE, ILZA, WILLEM, WILLA, PETRO...
 
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is? 
Wil jy God vandag jou naam in liefde hoor sê?
 
Jes 49:1  Luister na my, eilande, gee aandag, nasies wat ver is! Die Here het my voor my geboorte al geroep; *toe ek nog in my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.*  (Hierdie is ‘n profesie aangaande Jesus, die Messias.
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe God is, Hy wat Homself EK IS noem; Hy was is en was en ewig sal wees;
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe ver in die verlede God die heilsplan tot ons redding bedink en hoe feilloos, hoe foutloos, Hy dit uitgevoer het;
 • Die is ‘n geweldige beskrywing van hoe God elke mens se lewe en doel op aarde, elke mens se verlossing in Christus bedink en aan hom/haar die ewige lewe in sy Koninkryk, wou gee. Hoe God deur die Messias die mag van sy liefde, sy mag oor sonde, siekte, nood, dood en die Satan self aan MENSE bekend wou maak.
 • Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om ons ook kinders van die Vader te maak.  Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om te soek en te red wat verlore is.
 
Kom ons lees van die duisende, die miljoene jare voordat Jesus as Mens en as Messias ter wille van my en jou in Bethlehem gebore is.  Ons lees van miljoene jare in die verlede toe God al besluit het om deur hierdie Messias vir jou en my
 • vergifnis vryspraak van al ons sonde te gee;
 • ons as Goeie Herder te versorg;
 • ons elke dag met genade en krag, wysheid en insig, eerbied vir die HERE te vul;
 • ons gebede te verhoor;
 • vir ons ook plek in die Vaderhuis te gee;
 • ons te omring met sy ander kinders, wat ons laste help dra;
 • ons siektes te genees en ons van blindheid, doofheid, stomheid, verlamming t.o.v. die swaarkry van ander te bevry;
 • vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie;
 • versoening met God en versoening met mense te bewerkstellig;
 • ons heiliger, meer soos Jesus te maak, elke dag van ons lewe;
 • ons nooit in die steek te laat nie;
 • ons lewe in die donkerste en mees onseker tye met sy lig te verlig...
 
Wat het God miljoene jare gelede besluit om vir JOU te doen?  Die antwoorde is in die Bybel.  
   
Die BYBEL vertel in Jesaja van JESUS CHRISTUS, die enigste Messias.  Dit is ‘n profesie oor die Seun van God:
Jes 49:2  Hy (die ewige God) het my (die Messias se) mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg, Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Jes 49:3  Hy het vir my gesê: Jy is my dienaar, jy is Israel (die EEN in wie, deur wie God se huisgesin vergader word), deur jou maak Ek my mag bekend. Jes 49:4  Ek (die Messias) het gedink: ek het my tevergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sál aan my reg laat geskied, my God sál my beloon.
Hoekom is geprofeteer dat Jesus so-iets sou sê?  Die Nuwe Testament gee die antwoord: Mense het NIE in skares tot bekering gekom nie.  Mense het die geleentheid om deur Jesus by God uit te kom, versmaai.  Jesus het verwerping en minagting geken soos wat ek en jy nog nooit verduur het nie.
Mar_8:31  Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan.
Luk_9:22  Hy het gesê, "die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word."
Luk_17:25  Maar eers moet Hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word.
Hand 3:13-14  Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy Dienaar, goddelike eer gegee – aan Hom vir wie júlle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat Hy vrygelaat moes word.
Hy was heilig en opreg, maar júlle het Hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word.
Jes 49:5  En nou maak die Here 'n aankondiging, Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na Hom toe terug te bring sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen.
 
Hierdie Jesus is miljoene jare gelede gekies as die Enigste wat sondaars ooit uit verwildering, verstrooiing, verlatenheid, verknegting en verlorenheid sal terugbring.
En wanneer hierdie GOD sy genade oor mense uitgiet, ken Hy elkeen se naam.  Hy noem niemand ooit ‘’een van my dienaars, iemand daar ver, een van hulle...’’ nie.  Hoor hoe praat God van dié wat Hom dien, dié wat Hy Syne gemaak het:
 
Gen 26:22  Van daar af het Isak versit en 'n ander put gegrawe, en hulle het nie daaroor gestry nie. Toe noem hy die put "Ruimte", "want," het hy gesê, "nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in dié land sal ons voorspoedig wees."
Gen 26:23  Van daar af het Isak na Berseba toe getrek, Gen_26:24  en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee ter wille van *my dienaar Abraham*."
 
Num 12:6  het die Here gesê: "Luister na wat Ek sê: As daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak Ek My aan hom bekend deur visioene en praat Ek met hom in drome. Num 12:7  Maar met *my dienaar Moses* is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens. Num 12:8  Met hóm praat Ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om só met my dienaar Moses te praat nie?"
Num_14:24  Maar omdat *my dienaar Kaleb* 'n ander gesindheid het en My getrou gevolg het, sal Ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit.
Isa_22:20  Dan sal Ek *my dienaar Eljakim seun van Gilkija* roep, sê die Here,
Hag_2:23  Daardie dag sal Ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, *my dienaar Serubbabel seun van Sealtiël,* 'n seëlring maak, want Ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige.
Joh_12:26  As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal *my dienaar  (jou naam)* ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.
Act_26:16  Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as *my dienaar aan te stel.* Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.
1Ki_11:38  As jy (Jerobiam) gehoor gee aan alles wat Ek jou sal beveel, as jy jou lewe inrig volgens my wil, as jy doen wat reg is in my oë deurdat jy jou hou aan my voorskrifte en gebooie, soos *my dienaar Dawid* gedoen het, sal Ek by jou wees. Soos Ek Dawid se nageslag in stand hou, sal Ek joune ook in stand hou. Ek sal Israel aan jou gee
Eks_33:12  Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
Jes_43:1  Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.
Jes_49:16  Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.
Mar_5:9  Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy Hom, "want ons is baie."
 
 
Hoor hoe spreek die HERE mense aan: op die naam:
Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?"
 
Gen 16:7 -8: *Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" Toe antwoord sy: "Ek loop van my eienares Sarai af weg."
 
My lewe geloofsgenoot, liewe kind van God wat vandag dalk so verwilderd en verlate, so bekommerd en siek voel, so onseker, so gestroop, so bang, so koorsig, so ontwrig, so uitsigloos, so terneergedruk:
 
God noem jou op jou naam.  Ook vir jou sê Hy,soos vir Moses: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is?  Sonder twyfel.  En vandag is jou naam, jou behoeftes, jou hele saak oop en bloot voor Hom wat jou liefgehad en jou naam reeds voor jou geboorte geken het:  
 
1Joh 4:9-10:   Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
 
Daarom kan ons vanoggend voor die HERE staan en vir HOM sê:
 
Ps 71:5  U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou.
Ps 71:6  *U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm.* U loof ek gedurigdeur.
Ps 71:7  Ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug.
Ps 71:8  Ek besing u lof en u roem gedurigdeur.
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2020 Seker.co.za
Chillies