Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: BLOEDLAND

BLOEDLAND
Die Woord in die lewe van vandag
Exo 12:11-13  Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!  Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.
 
My suster se dogter, die ma van vier jong kinders, het gister 'n noue ontkoming gehad met 'n voertuigkaper wat haar in Nelspruit wou oortuig haar motor het 'n papwiel.  Hy het teen die ruite geslaan, die agterdeur probeer ooppluk ens.  Alles was gesluit.  Sy het geskree dat hy moes weggaan, hy het vir haar met vingers gewys hy gaan haar skiet.  Sy het oor ‘n rooi lig gery, teen die verkeer in, en geen motoris het aandag aan haar krisis gegee nie.  My sus sê ons moet mekaar  waarsku om NIE vir so 'n slenter te val nie.  RY net, dat julle wegkom. Die jong vrou, ‘n kind van die HERE, sê sy het nooit ervaar dat die HERE nie by haar is nie. Toe kry sy nog 'n spoedkaartjie net daarna. Sy vra toe vir die spietkop wat moet sy nou doen want sy gaan nie Balfour toe ry om die saak te beveg nie. Hy se sy moet sê sy werk net part time and life is hard.
 
Wat sê die Skrif oor hierdie vreeslike tyd in die land wat ons BLOEDLAND kan noem? Die Skrif vertel van net so ‘n tyd, duisende jare gelede:
 
PRED 3:16  Verder het ek in hierdie wêreld gesien: waar daar reg moet geskied, is daar onreg; waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding.
JES 59:7-9  Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker.
 
 Waar vind ons krag in hierdie pikdonker?  Hierdie bekende lied is vanoggend die padpredikant, die padwyser:
 
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die bloed van die Lam
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die dierbare bloed van die Lam
 
Ons moet kyk wat die Woord aangaande GOD se siening van bloed en bloedvergieting, en veral aangaande die Bloed van Jesus sê:
 
 1. GOD HAAT BLOEDVERGIETING EN ROOF.
1Ki 21:17-19:  Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê:  "Maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot, wat hy gaan vat het.  Jy moet vir Agab sê: 'So sê die Here: Jy het gemoor en nou vat jy ook nog?' Sê verder vir hom: So sê die Here: Op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune!"
 
Ja, vanoggend weet ons dat God se oordeel oor elke rower-bloedvergieter vas en seker staan.  En Hy weet dat ons ons vanoggend net eenvoudig in sy geregtigheid verbly en soos die mense van ouds in ons smart dankbaar is dat Hy dit sal doen.
 
 1. BLOED IS VIR GOD KOSBAAR, HEILIG, ONAANTASBAAR, EN WIE BLOED VERGIET, VAN HOM SAL SY LEWE GEËIS WORD.
Luk 11:47-50  Ellende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor.  So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want húlle het die profete vermoor en júlle bou die grafte.  Daarom het Die Wysheid van God gesê: 'Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg.'  So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is van die skepping van die wêreld af:   van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja, Ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word!
 
HERE, ons voorvaders het bloed vergiet, en ons kan nooit voortleef asof dit nou maar net gebeur het nie.  O, laat ons geen monumente oprig waardeur ons bloedvergieters vereer nie.  As ons ooit geleef het asof die bloedvergieting wat ons voorouers gepleeg het, net hulle sonde was, vergewe ons.  REINIG ons van die sonde en gruwel en skuld van alle bloedvergieting by enige van ons voorouers.
 
 1. EN DAAR IS HEILIGE BLOED.
Luk 22:20  Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Joh 6:53-55  Maar Jesus sê vir hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Joh 6:54  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.
1Jn 5:11-12  En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.
 
 1. WAT BETEKEN HIERDIE VREEMDE WOORD DAT ONS JESUS SE BLOED MOET DRINK?
The plain meaning of the passage is, that by his bloody death - his body and his blood offered in sacrifice for sin - he would procure pardon and life for man; that they who partook of that, or had an interest in that, should obtain eternal life. He uses the figure of eating and drinking because that was the subject of discourse; because the Jews prided themselves much on the fact that their fathers had eaten manna; and because, as he had said that he was the bread of life, it was natural and easy, especially in the language which he used, to carry out the figure, and say that bread must be eaten in order to be of any avail in supporting and saving men. To eat and to drink, among the Jews, was also expressive of sharing in or partaking of the privileges of friendship. The happiness of heaven and all spiritual blessings are often represented under this image.- Albert Barnes’ Notes on the whole Bible.
 
 1. DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM HET DIE HERDER TERUGGEKOM.
Heb 13:20  God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.
 
 Die HERDER IS HIER.  Die HERE is my HERDER.  DONKER DIEPTES OP PAD: EK SAL NIE BANG WEES NIE.
 
 1.  ONS OORWINNING EN HELING, ONS HOOP EN AL DIE MOED WAT ONS VANDAG NODIG HET, is in en deur die BLOED VAN DIE LAM EN DIE GETUIENIS aangaande JESUS CHRISTUS, die Gewer van HEILIGE BLOED.
 
Rev 12:10-11:  Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.   Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Gebed
 
HERE, ons plaas elkeen hier en haar hele familie onder die bloed van die LAM.  Laat ons self die oorwinning oor vrees, trauma, skokke, aanslae, boosheid behaal deur die bloed van die LAM en die boodskap waarvan ons getuit:  JESUS CHRISTUS, die SEUN VAN DIE LEWENDE GOD, IS ONS HERDER.
 
EN ‘n baie praktiese wenk van ‘n vriendin:
Hier is n wenk wat ek jare gelede gelees het en aan my kinders geleer het destyds toe ek hul moes leer bestuur. In verkeer stop altyd so dat jy die moter voor jou se bande op die teer of pad kan sien :dit gee genoeg spasie dat jy in n nood kan uitswaai en wegry. Dit het al Danel gehelp toe iemand haar ruit wou breek en sy die moter vorentoe laat rol het die man sy hand teen die moter kis geslaan. Ek en Kobus kon ook uitswaai toe iemand ons agterruit probeer uitkap by n robot omdat hy spasie gehad het.
 
Isa 59:1  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
 
 
 
We almost had a hi-jack in our family yesterday. To the young mother it was traumatic. While she was trying to escape by driving against the traffic, and ignoring red traffic lights, not a single human being paid attention or tried to help her.  The LORD, the Great Shepherd of his flock, He Alone protected her.  So this morning we sing:  There is power, power, wonderful power in the Blood of the Lamb. And this morning we ask the Holy Spirit to hear what HE is saying to us about blood, bloodshed, life through the Blood of the Lamb ... and hope/spiritual victory in this dangerous country: Ecc 3:16  Everywhere on earth I saw violence and injustice instead of fairness and justice.
Isa 59:1  The LORD hasn't lost his powerful strength; he can still hear and answer prayers.  
Heb 13:20-21:  God gives peace, and he raised our Lord Jesus Christ from death. Now Jesus is like a Great Shepherd whose blood was used to make God's eternal agreement with his flock.  I pray that God will make you ready to obey him and that you will always be eager to do right. May Jesus help you do what pleases God. To Jesus Christ be glory forever and ever! Amen.  
THIS MORNING THERE IS HOPE, THERE IS PROTECTION.
THIS MORNING WE MAY PRAY A SIMPLE PRAYER SUCH AS THIS:
 LORD, this morning I pray for …. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.…. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.

 

 

 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: 'n Ander Trajek

‘n Ander Trajek
 
Supermarkte is mos die nuwe kuierplekke, geselsplekke.  En ek kan nie eens probeer bereken hoeveel keer ek die afgelope paar maande ‘n ontmoeting met ou vriende gehad, uitgevra het oor hulle gesondheid, en dan die antwoord ontvang het: “Oudword is nie vir sissies nie.”
Om heeltyd siek te voel, pyn te hê, te wonder wat dié en dié simptoom is, is sekerlik nie lekker nie.  Dit is neerdrukkend, dit kan ‘n mens baie, baie depressief maak.
 
Die verstommende Skrifwaarheid aangaande ouer word op geestelike gebied is egter iets heeltemal anders.  Die Skrif sé vir elke dertigjarige wat op  16 tot bekering gekom het, vir elkeen van die 10 bendeleiers wat tydens die groot saamtrek op die Kaapse vlakte tot bekering gekom het, vir elke 80-jarige Christen wat self kanker het of by die siekbed van ‘n kind of kleinkind met kanker waak,  vir elke gemeente wat feesvierend tot stand gekom het en nou nog daar in die middel van ‘n  demografies veranderde Vrystaatse dorp soos Springfontein, Hobhouse, Hertzogville, Bultfontein en Petrusburg staan:  oudword in die geloof is nie, mag nie kreupel, lam, leeg,  gelate, tragies, half-dood en kragteloos wees nie. 
 
Die Skrif sê immers:
 
2Co 4:16  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  So staan dit in 2Co 4:16  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 2Co 4:17  Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2Co 4:18  Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
Daar is dan byna niks oor nie!
 
Hoe gebeur dit dan dat gemeentes wat jubelend gebore is, feesvierend en vol hoop gestig is, nou sulke sewe-agste leë Kerkgeboue is?  Dat alles so gelate, so droef en sonder geestelike lewenskrag geword het?
 
Hoe gebeur dit dat daardie sestienjarige wat so brandend vir Christus en die Koninkryk van God was, nou ‘n lewensontevrede, formalistiese, geestelik onbetrokke lidmaat van ‘n halfdooie, inherent liefdelose gemeente is?
 
Paulus het ‘n vraag gevra
 
Paulus het op so ‘n gemeente afgekom, op meer as een so ‘n gemeente.  Een daarvan was Efese.  Hy moes die Galasiërs ook aanspreek oor hoe ‘n vleeslike en geestelike lewe lyk.   En as vertrekpunt het hy ‘n uiters belangrike vraag aan die Efesiërs gevra.  So klink die verhaal:
 
Act 19:1  En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind
Act 19:2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.
 
Wat sou jy geantwoord het?
 
Hoe belangrik is die antwoord op hierdie vraag nie. Wat gebeur regtig met ons bekering?  Het jy die volle waarheid gehoor?  Het die KERK die volle waarheid gehoor, soos wat Efese se mense moes hoor?
 
Elke pasgebore baba in die geloof ontvang die Versorger
 
Wanneer ons tot bekering kom deur die werk van God in ons, is nie slegs regverdigmaking, verlossing deur die geloof  en  die ewige lewe in Christus ter sprake nie. 
Wat verder ter sprake is, is
 • dat hierdie pasgebore kind van God ‘n Versorger ontvang, die Heilige Gees. 
 • Dat hierdie nuwe baba in die geloof net deur die Heilige Gees heilig (aan God toegewy) en geestelik kan lewe,
 • dat God die Gees daardie dag aan elkeen gegee het.  Het jy die Heilige Gees ontvang?
 
Ek het nie geweet nie, niemand het my gesê nie!
Miljoene gelowiges is soos wat daardie Christene van Efese in Paulus se tyd was.  Daardie mense het nie geweet dat hulle in die krag van die Gees sou kon leef en geestelik sou kon groei en teen versoekings staande sou kon bly nie.  
En geeneen van hulle het dalk eens daaraan gedink dat hulle God ook vir die Heilige Gees sou kon dank en loof nie! 
Bedroef ons nie inderdaad die Heilige Gees wanneer ons sy inwoning in ons lewe ignoreer, en nie glo dat God kragtig in ons deur sy Gees wil werk nie? En God nooit eens vir die Heilige Gees dank nie!  
 
Verder voort op jou eie treinspoor?
 
Hoe baie mense kom tot bekering, aanvaar die verlossing in Christus, en lewe dan meestal maar voort op hulle eie treinspoor. Andrew Murray skryf wat dit beteken om op jou eie treinspoor te wees: “Ek kan in my menslike natuur besluite  neem, beplan, bedrywig wees, skryf, optree, werk, God probeer dien, baie uitrig... alles in die krag van die menslike wil!!! Alles met vleeslike wysheid en insigte. ”
 
En wat is die gevolg?  Waar ons op ons eie trajek is, steek die donker dinge van ons ou self spoedig en gereeld kop uit.  Ons dra die vrugte van ons ou natuur: liefdeloosheid, bitterheid, jaloesie, twiste, hoogmoed, ongevoeligheid...  Dan is daar baie geskinder in die kerk en in ons huise.  Dan is daar rusies in die huis, bitterheid in die hart, gevegte en alles wat sleg is.   En dit onder mense wat Sondae kerk toe kom.
 
Vir ewig en altyd op hierdie spoor?
 
Later sê ons:  Dit sal nooit verander nie.  Soos die een gemeente is, so is die ander.  Of: Ek sal nooit kan verander nie: my humeur of ongeduld is nou maar eenmaal my swakpunt.  En so probeer ons as gemeentes alles waaraan die menslike natuur kan dink,  so is ons in ‘n tref- en trapstyl, met so min van die Gees.  Ons probeer in eie krag doen wat die Gees alleen kan doen. So doen ons dit ook in ons huise, op die sportveld, by die werk.  Soggens staan ons op en dink: Vandag gaan net so moeilik wees soos gister, net moeiliker.
 
Elke spoorwegkind weet wat die woord “rangeer” beteken.  Treine word by wyse van wissels op die treinspoor na bepaalde trajekte gerangeer. As die wissels nie reg gestel is nie, kan die trein op die verkeerde spoor beland, veral snags.  Dan is dit van koers af, en in die grootste gevaar.  Die enigste manier om op die regte spoor te kom, terugkeer na die wisselpunt en teruggaan na die regte spoor wat na die regte bestemming lei.
 
Twee Persone van die Goddelike Drie-eenheid het na die mensdom gekom
Toe Christus as Verlosser en Middelaar aan ons verkondig is, het ons geestelike mentor(s) dalk nagelaat om vir ons van die lewe deur die Gees te vertel, en dat God die Vader twee van die drie Persone van die Goddelike Drie-Eenheid na elkeen van sy kinders laat kom:
 1. Jesus wat die Vader aan ons openbaar, ons met God versoen, ons sonde deur sy bloed uitgewis het, en aan ons die ewige lewe gee. 
 2. En sy Heilige Gees om ons meer en meer soos Jesus te maak, om ons te help, te lei, te versorg, te vertroos en ons te help om tussen die waarheid en die leuen te onderskei.
 
Daar is twee trajekte, een na uitsigloosheid en nederlaag, en een na groei, vreugde, heiligmaking en die lewe.    
In hierdie lewe is daar die trajek van ons eie menswees, ons ou natuur, ons ou wil en begeertes, planne en idees.  Daardie trajek lei nie na die lewe, na oorwinning en vrede nie. Maar daar is die wonderbare trajek van die Gees: God se Heilige Gees wat ons op die dag van ons bekering aan die hand vat en lewenslank die pad met ons wil loop.
 
Dit is die oorwinningslewe: om op die trajek onder die krag en leiding van die Gees te wees. Om Hom te raadpleeg voor  elke besluit. In elke verhouding.  IN elke situasie.  
 
Hoe kom ons op die trajek van die Gees?
 
Terugkeer begin by die belydenis:  “Ek het die Gees ontvang, ek kan Hom raadpleeg, ek word deur Hom gelei. Dit is om alle ander opsies te laat vaar en diep in my siel en menswees te sê: “Net U, my Here.  Net volgens u leiding deur u Gees. Net U weet hoe en waar ek moet gaan, wat ek moet doen, wat ek hiervan moet dink. En ek is so jammer ek het U so dikwels bedroef deur op my eie trajek te wees, vanwaar ek gereeld na u geroep het om my te help.
Here, nie meer my eie trajek nie: bring U my waar U my wil hê, tot die eer van die Naam van my God.” 
En God sal elkeen wat dit doen, onder die vaandel van sy Gees plaas.  Hy sal daardie gelowige deur sy Gees lei, versterk, vertroos en meer en meer soos Jesus laat word.

Kliek en kry: OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

Dit is Pinkstertyd in die Kerk van Jesus Christus.

En daarom lees ons hierdie drie Skrifgedeeltes:

1 Joh 4:18:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.

Gal 5:22: Die vrug van die Gees is liefde.

Ef 6:17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ek wil jou van twee stemme uit die verlede vertel.

Stem nommer een:  Op ‘n dag sit ons in ‘n groep en kuier, kort voor ‘n jong egpaar se huwelik. En een van die jong vroue in die geselskap sê: “Ek is bang vir my man. Ek trap in my spore.” Sy en die man vir wie sy bang was, is toe ‘n jaar of twee later geskei.  Die Skrifwoord is so waar:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

As jý bang is vir jou man of wie ook al, is ding wat ontbreek die liefde.

Maar is daar dalk ‘n ander soort vrees in jou?  ‘n Vrees vir verwerping in die Kerk, ‘n senuweeagtigheid ten opsigte van sekere mense in jou gemeente?  ‘n Behoedsaamheid, die gevoel dat jy so min moontlik met hulle te doen wil hê, omdat hulle jou onseker laat, dinge bly sê wat jou ontoereikend laat voel?  Is daar dalk so ‘n gevoel by jou ten opsigte van die Bybelstudie- of selgroep van jou gemeente?

Hier is die ander stem uit die verlede.

Andrew Murray het jare gelede ‘n konferensie vir geestelike werkers gehou. En dié ou kerkvader wat nooit oor kleindoop of grootdoop gepraat het nie, het gesê dat elke enkele konferensieganger gedoop moes word: met vuur.

Kom ons hoor wat die Here vir ons aangaande die doop met vuur sê.   

 1. Die Heilige Gees, moet ons verstaan, is nie ‘n  blote krag vir die dag nie. Hy gee krag, beslis, maar dit is nie al nie. HY WIL ONS VUL MET DIE LEWE EN AARD VAN GOD EN CHRISTUS SELF.

Wat die Kerk nodig het, is die doop met vuur, die doop met liefde. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. God is Liefde,  die vrug van die Gees is liefde.  En dit is die vuur waarmee Hy ons moet doop.

 1. Andrew Murray het aan die konferensiegangers gesê: “Vra die Gees om u te doop met die Gees van LIEFDE, en die liefde sal sy weg vind.”  Die liefde is ‘n vuur wat deur elke moeilikheid sal brand, deur elke verwydering, smart, skeiding en hindernis.  Daardie vuur, die vuur van Goddelike liefde, weet elkeen wat so gedoop is, is die vlamme waarin wrokke en woede uitbrand. Waarin rassisme en hoogmoed verteer word.  Waarin selfgenoegsaamheid en veroordeling verskroei.  Waarin reiniging plaasvind, suiwering, hegting, binding, eenwording.
 2. Sonder liefde KAN ons nie ons werk verrig nie.    Het jy al op 'n  Sondag tee bedien in jou gemeente, en die atmosfeer by die teetafel, die atmosfeer tussen jou/ons/julle as kinders van die Here, kan met ‘n mes gesny word?  Hoe verskriklik, het ek al by so 'n geleentheid staan en dink.  Hoe bang het dit my gemaak.  Ja, daar is dinge waaroor gelowiges en lidmate met en van mekaar verskil, en dit is soos Andrew Murray sê:  “Mense verskil oor baie dinge in die Kerk, ook in die Skrif. Dat daar verskil van opinie is nie, hinder my nie.  Ons het nie dieselfde gesteldheid, geaardheid, gemoed nie. Maar hoe dikwels word haat, bitterheid, minagting, verwydering, onvriendelikheid veroorsaak deur die heiligste waarhede van die Woord van God!  Die dierbaarste waarhede in die Woord skei ons van mekaar!”

Hoe bid enige gelowige voort in ‘n gemeentelike gebedsgroep as daar sulke gesindhede is? Ys en afsydigheid en verby-mekaar-kyk?  Sonder liefde is daar geen vryheid nie.

Maar dit kan verander.  Dit MOET verander, omdat die Heilige Gees gekom het om ons daaglikse lewe ‘n toonbeeld te maak van Goddelike krag en ‘n openbaring van wat God vir sy kinders kan doen.

Ja, ook ons moet iets DOEN.  En dit is om ‘n verbond van hemelse liefde met alle gelowiges te sluit, hoe groot die kloof tussen ons sienswyses en oortuigings.

Alleen liefde kan ons toerus en bekwaam maak vir die werk van voorbidding, het Andrew Murray vir die konferensiegangers gesê.  Slegs liefde kan ‘n gees van gebed en smeking, van opregte omgee en deernis in ons bewerkstelling. En ons moet vir ALLE GELOWIGES bid. Paulus, skryf Andrew Murray, het nie vir die mense gesê om vir die heidene en onbekeerdes te bid nie, maar hulle aangespoor om VIR DIE GELOWIGES te bid. Vir die HELE KERK, gemeente, AL die gelowiges:

Ef 6: 17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ook Jakobus skryf hieroor: Jak 5:16:  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.

Die bediening van voorbidding begin by die huisgenote van die geloof.  Vir die kinders van God om ons moet ons daagliks, getrou en in diepe ootmoed bid.  Die antwoord  op ons gebede sal sekerlik kom.  Waar mense met die vuur van liefde gedoop is, sal God Self die bron van ongekende seën en krag wees.

 

Kliek en kry: Reëngebede

 

Reëngebede

 Reëngebede

 
Here, dae lank reën en reën dit hier in Bloemfontein. Soggens styg die mis uit die aarde op, en wanneer dit lig word, sien ons hoe struike en plante herleef het, hoeveel nuwe groen blaartjies uit die suurlemoenboompies se takke gebars het. In hierdie tuin in hierdie plek met sy lae reënval, het lelies en varings waarvan ons nie geweet het nie, uit die aarde opgekom. Sade wat jare lank dormant gelê en net op reën gewag het, het ontkiem:  die lewe in knolle en bolle was daar, maar net u reën kon dit laat herleef.
 
Vanoggend wil ek net reëngebede uit u Woord bid, Skrifgebede van dank, verwondering, geloofsvertroue en groot skok oor wat U raaksien en wil hê dat ons in berou en sonder protes moet regstel, of ons daarvan hou of nie.  Here, ek wil sommer net reëngebede bid: gebede van oorgawe en aanbidding, gebede van geringheid en vreugde en droefheid en hoop.
 
Job 5:9-13
 Wat God doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder.  Dit is Hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is Hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is Hy wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak Hy gou tot niet.

Reëngebed

HERE, hoe groot en goed is U.  Eintlik wil ek die hele dag lank net hierdie belydenis bly doen:
 
Wat U doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is U wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet.  Dit is U wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is U  wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. U vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak U gou tot niet.
 
Terug na u Woord:
Deut 31:30-32:3
Toe het Moses hierdie lied, tot die laaste woord toe, aan die hele Israel wat daar bymekaar was, voorgehou:  "Hoor, hemele, ek praat, luister na my woorde, aarde!  My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid!

Reëngebed

Here, maak my so ‘n ouer en ouma en mentor vir my kinders en kleinkinders, vir enige mens wat na my opsien om hom of haar te onderrig.
Laat my onderrig na hulle toe kom soos reënwater, my woorde  hulle verkwik soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Laat my U as God prys om u grootheid!
 
Weer u Woord:
Ps 72:1, 2, 6-7:   Van Salomo. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied..   Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk.  Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees.
Want: Spreuke 16:14-15 
Die woede van die koning dra die boodskap van die dood; 'n wyse mens bring dié woede tot bedaring.  As die koning vriendelik is, is jy seker van jou lewe; sy goedgesindheid is soos 'n wolk wat lentereëns bring.   
 

Reëngebed

Geeneen van ons hoef hierdie vir U te verduidelik nie, Here. U weet hoe nodig ons regeerders het wat volgens u wil regeer, regeerders wat regverdige beslissings oor u vol sal vel en aan verdruktes reg laat geskied.  U ken ook die woede van sommige leiers met groot aanhang in ons land, ook in ander lande.  Here, die woede van die koning dra die boodskap van die dood.  Gee asseblief goedgesindheid jeens mekaar, goedgesindheid jeens alle mense,   by elkeen van die leiers van hierdie land.  Want dan sal dit soos ‘n wolk oor ons land wees wat lentereëns bring. Net u kan so ‘n wolk gee, net u kan hierdie reën, die reën van goedgesindheid, nie die vloed van bloed en bloedvergieting nie, vir ons in Suid-Afrika gee.
 
Praat verder met ons uit u Woord, Here!
Luk 12:54-56  Jesus het ook vir die skare gesê: "As julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: 'Dit gaan reën!' en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle: 'Dit gaan warm word!' en dit word warm.  Huigelaars! Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? ”
 

Reëngebed

Here, laat ons sien wat aan die gebeur is, soos wat ons die reënwolke in die weste sien en weet die reën kom aan.  Laat ons die tekens van die tye, die boodskappertekens van u naderende wederkoms en die einde van genadetyd sien, soos wat U dit vir ons in Matt 24 uitgespel het:
 
Mat 24:3-14  Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"
Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie.
Baie sal onder my Naam kom en sê: 'Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.
Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.
Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.
Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.
 
En verder uit u Woord:
Jes 5:1-9  Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel.  Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.  En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd.  Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? 5:5  Ek maak julle nou bekend wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. 5:6  Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën.  5:7  Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes. 5:8  Ellende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie en net julle grondeienaars in die land is. 5:9  Ek het die Here die Almagtige 'n eed hoor neem: Die baie huise, so groot en mooi, sal murasies word, sonder bewoners.  'n Wingerd waaraan tien dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer, en 'n sak saad net een kruik vol graan.
 

Reëngebed

O, Here, hoe min hou sommige van ons van hierdie Skrifwoord!  Maar lei ons, leer ons, want daar is geen onveiliger plek vir enigeen van ons as buite u wil nie. Heilig ons, deurvloei ons met u geregtigheid, sodat ons reg en geregtigheid sal laat geskied!
 
Weer u Woord, Here, weer die ou-ou oproep, die wekroep:
 
Hos 6:3 “Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik."
 

Reëngebed

Dit is dan hoe ek vandag weer voor U staan, Here.
Hier is ek, vorm en hervorm my soos die pottebakker die klei.
Gebruik my soos U wil, hoe U wil, waar U wil.
Spreek, Here, u dienaar/dienares luister.
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2018 Seker.co.za
Chillies