Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE KRAG VAN GOD, NOU

DIE KRAG VAN GOD
           NOU
 
Daar is dinge en sake waarvoor ons moet wag.   Dit is die NOG-NIE tye.  Die NIE NOU NIE-tye. Ons bid, en God laat ons wag. Ons bid, en ons wag.  Ons volhard in gebed, partykeer voel dit asof dit nutteloos is om so te volhard, ons wag, en ons weet nie waarom nie.  Daar is ‘n wag-en-volhard-werklikheid in elke Christen se lewe. En natuurlik kan die Bose en ons ou natuur sulke NOG-NIE tye, NIE NOU NIE-tye  in stres omskep.  In rustelose benoudheid. In ‘n gevoel van magteloosheid en groeiende ongeloof.
 
Ek weet nie van jou nie, maar in sulke tye dink ek soms:  Dit is om van mal te word. Hierdie uithou.  Hierdie knaende aanslag van die Bose en my eie ou natuur:  Is GOD soos wat Hy van Homself in die Bybel sê?  Doen Hy, sal Hy doen wat die Skrif sê?  Gaan hierdie nog ‘n lang wagtyd wees? Werk alles werklik mee ten goede vir dié wat God liefhet?  En as dit nie influisteringe van die Bose en ons eie ou natuur is nie, dan wonder ek wát influisteringe is.  Ek dink ons is in NOG NIE-tye op ons broosste en weerloosste vir geestelike terugvalle, insinkings, verkeerde keuses.  
 
 Waarlik: Temptations are places and times of decision in which Satan works to... bring us down in an experience of defeat, while God acts to build us up through an experience of overcoming.-J.I. Packer
 
JA, daar is NIE NOU NIE, NOG NIE- dinge en tye in die lewe van die nuwe mens, die kind van God, elkeen wat in Christus is.  God weet waarom.  Ons begrip van die waarom is nie altyd goed genoeg nie.
 
 En dan is daar die NOU, die ewig onveranderlike NOU vir die kind van God,  vir elkeen in Christus.  Hiervoor hoef ons nooit ‘n sekonde lank te wag nie.  Hiervoor sal ons nooit hoef te wag nie.  Hieroor sal God nooit NOG NIE of NIE NOU NIE sê nie.  Dit sal Hy nooit tydelik van ons weerhou nie. Die oomblik dat ons dit vra, SAL ons dit kry.
Wat is hierdie geweldige ding wat God NOOIT van ons sal weerhou nie?  Die krag van God.  Die HEILIGE GEES in aksie in ons: insiggewend, raadgewend, sterkte-gewend, kennis-gewend, waarheid-gewend, eerbied-gewend, troos-gewend, hulpgewend, uitgietend.   Hand 1:8:  Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jes 11:2  Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.   Die Gees wat van JESUS sal bly getuig as die Herder, LIG, Vriend, Verlosser,  Vryspraak, Leermeester,  Middelpunt, Middelaar tussen God en mens.
 
Joh 15:26-27  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.  En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 8:31-32  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
 
 
Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Nooit sal GOD  NIE NOU NIE vir ons  sê wat die krag van God vra,  wat vir HOM vra dat die HEILIGE GEES God se werk in ons gedagtes, denke, verstand, liggaam, siel en gees tot sy eer sal doen.
 
Hoe ondenkbaar, hoe geweldig, watter troos en vreugde om dit te weet!  Dit is die NOU-werklikheid.     Ons weet mos hoe ons is, elkeen van ons:    
 ‘n BREEKBARE, BROSE MENS: 2 Kor 4: 7:  Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek.   En nou sê die Woord vir ons: Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
 
Wanneer werk die krag wat alles oortref,  wanneer werk die HEILIGE GEES?  NOU.
 
En Paulus bid dat ons dit sal besef, sal weet, sal insien, sal glo.
Ef 1:18-21  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle (nou) kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag (NOU) is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.  
 
Waarvoor is ons NOU te dom, te swak, te broos, te stukkend?   Wat kan jy NOU nie hanteer nie, insien nie, waarmee kan jy nie cope nie? 
Daar is dinge waarvoor ons moet wag, en God ken die redes.  Hy weet wat Hy vir ons beplan.
 
En dan is daar die krag van God, die HEILIGE GEES in aksie in elke angs en vrees, in elke dimensie van ons breekbare kleipot van ‘n liggaam, in ons siel en wese:  NOU, onmiddellik, ewig.   Mag God ons geestesoë so open dat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag NOU is wat Hy uitoefen in ons wat glo.   Want die krag van God is nie iets wat ons uit geskenkpakkie haal nie:  dit is Goddelike krag wat deur sy Gees in ons uitgegiet word.
 
NOU, vir elkeen wat in Christus is en vra.  Onvoorwaardelik NOU.
En die krag van God verander alles.
 
LUKE 11:13  As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks.  Isa 11:2  And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD.  2 Cor 4:7: (GW) Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
Oh, Father, how often we find waiting so hard.  How often we desire immediate answers from You, immediate changes, the word NOW in your answer to our prayers.  But ever so often the answer is: WAIT. Wait patiently.  Endure. Persevere. To me/some of us it feels as if we are most vulnerable during these times of waiting. As if the temptation to doubt, to trust You a little less, is more severe and persistent than ever.  But, LORD, thank you, thank You, praise your Holy Name that there is one prayer, one plea to which the answer is always: NOW, yes, you will receive it NOW.   That You immediately fill us with Divine power when we ask for it,  and thousands of times when we just yearn for it.  For Divine power is the Holy Spirit in action in us, Divine Power is the outpouring of God's wisdom and truth, insight and knowledge, truth and righteousness, God's light and forgiveness, God's Word and words into us, into these fragile clay vessels.  NOW. at this moment, when we need You.  Our Father in heaven, there is no God like You.  Thank You for the Holy Spirit in action.  Thank You for God's power working in us, NOW.  Amen.
 
 
2 Kor 4:7: (GW)  Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
 

Kliek en kry: VAN PELGRIM TOT PELGRIM

 
VAN OU-OU PELGRIM TOT PELGRIM VAN 2018
 
My suster stuur gisteraand vir my ‘n foto van twee katte wat sit en wag dat hulle eienaar vir hulle kos moet gee.  En sy skryf daarby: “Soos die oë van katte is op die hand van hulle mies, so is ons oë op U gevestig o Here, totdat U ons genadig is.’’  Dit is natuurlik ‘n eietydse verwerking van die bekende Ou-Testamentiese pelgrimslied: Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Hoekom verbaas toon, die klank en inhoud van die pelgrimslied my so? Was dit dan nie vir die Israeliete lekker om hulle pelgrimstogte na Sion te onderneem, om op reis te gaan na die tempel, waar hulle saam met duisende ander in aanbidding kon vergader nie, so seker van die Teenwoordigheid van die HERE GOD in die Allerheiligste van sy Tempel? 
 
Habakuk het tog bely en geskryf:  Hab 2:20  Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!
Dawid het tog geskryf: Ps 132:13-16:  Ja, die Here het Sion gekies en dit vir Hom as woning begeer:  "Dit is my rusplek vir altyd; hier wil Ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig.
 
Was dit dan nie vir die Ou-Testamentiese mense die heerlikste ervaring om na die plek, die berg, die gebou te gaan waar hulle so baie na aan die ewige God sou kon wees nie? Om net te weet: elke tree bring ons nader en nader en nader aan God in sy heilige tempel!
 
Hoekom dat dié mineurtoon van die pelgrimslied wat ons as Psalm 123 ken? Hoekom gebruik die pelgrim wat ‘n reis so vol blydskap oor die eindbestemming aanpak, dan woorde soos “ontferm,” “opsien na die HERE”, in totale afhanklikheid na die HERE opkyk, soos wat die slaaf en slavin hoopvol en sonder enige eie rykdomme en bates kyk of daar vir hulle kos, klere, iets in die hand van hulle eienaar/eienares is?
 
Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Want: die reis wat die Ou-Testamentiese mense moes onderneem, die pad was gevaarlik, uiters gevaarlik: wilde diere, rowers, droogtetye, storms, brandende son, te voet.  Doodgewone mense met liggaamlike swakhede, mense wat deur slange gepik en skerpioene gesteek kon word, mense wat kon val en struikel,  geen snelweë, uitgelewer aan die ongenade van die natuur en mense, net afhanklik van die genade van God.
 
Kanaän, die plek van vryheid waarheen God Israel uit Egipte gebring het, was nie Switserland van die 21e eeu nie.  Want so skryf die spirituele digters van liedskrywers van Kanaän, so skryf en sing GOD se mense in Kanaän:
 
 • Ps 34:6 : Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
 • Ps 34:18: Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Ps 46:1-2  Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
 
En óns, die gelowiges van 2018, se pelgrimspad na die uur en die ewigheid waarin ons God persoonlik gaan sien?
 
Jesus het gesê:
Mat 7:13-14  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."
 
 
En hoor hier:
Hand 14:21-22  Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.
 
1 Tess 3:2-4:  Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat  sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur.
 
Kol 1:23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
 
 
En nou kom daar, 5000 jaar uit die verlede, die lied van ‘n pelgrim uit die Ou-Testamentiese tyd na jou en my:
Ps 34:1-11  'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.
Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.   Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.  Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.  Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.  Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.  Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.  Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
 
Die Engel van die HERE, sê die Skrif, trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.  En hierdie Engel is nie Migael of Gabriël nie.  Die ENGEL, hoofletter, is die Derde Persoon van die Drie-Eenheid, JESUS Christus Self, wat 'n laer in sy ewige trou rondom jou opstel.
 
Baie, baie dankie, HERE, want net U kan so direk met ons praat. Ons eer U en vra U in voortgesette afhanklikheid om daardie laer om elkeen wat U vandag — soos elke dag—ontsettend nodig het, deur niks te laat opbreek nie, asseblief.  Amen.
 
FROM PILGRIM TO PILGRIM
 
My sister sent me this photograph last night, and she wrote: “Behold, as the eyes of cats look to the hand of their masters; as the eyes of a cat to the hand of its owner,so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
It is based on Ps 123:1-2, of course:  Psa 123:1  “A Song of Ascents. I will lift up my eyes on You, O Dweller in Heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters; as the eyes of a maiden to the hand of her mistress; so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
How dangerous life has become!  How physically and spiritually dangerous!  Today we may face life-threatening situations, and soul-threatening onslaughts end attacks.  We may on the brink of losing hope and faith in God.  We may be wavering in faith and unconditional trust. Jesus told us that this would be so, that our lives would be like this, because of Him.  And today we are addressed by an Old Testament pilgrim who, under guidance of God’s Holy Spirit, has a message for us, his fellow-pilgrims:
 
LITERAL TRANSLATION: Psa 34:1  A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; and he drove him away, and he went. I will bless Jehovah at all times; His praise shall always be in my mouth.
Psa 34:2  My soul shall make its boast in Jehovah; the humble shall hear and be glad.
Psa 34:3  O magnify Jehovah with me; and let us exalt His name together.
Psa 34:4  I sought Jehovah, and He answered me, and delivered me out of all my fear.
Psa 34:5  They looked to Him and were filled with light; and their faces were not ashamed.
Psa 34:6  This poor man cried; and Jehovah heard, and saved him out of all his distress.
Psa 34:7  The Angel of Jehovah camps around those who fear Him, and He sets them free.
Psa 34:8  Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man seeking refuge in Him.
Psa 34:9  Fear Jehovah, His saints, for they who fear Him lack nothing.
 
LORD, thank You for this 500- year old message.  Thank You that the Angel of Jehovah camps arount those who fear You.  How safe we are in your camp, LORD, now and forever.  Let us live in this truth, in this reality, whatever becomes.  Amen.
 
 
 
 

Kliek en kry: IN WAARHEID VOOR DIE TROON

IN WAARHEID VOOR DIE TROON

Grafika:  per whatapp ontvang.  Die kunstenaar het volgens die boodskap 'n digitale vriendskapsgebaar in gedagte gehad. Maar die persoon wat dit aangestuur het, skryf: ''So laat die Woord my voel.''

Glo jy hierdie volgende stellings: 

Die werklikheid bewys dat hierdie stellings nie onweerlegbaar is nie.

Maar GOD se EK SAL en EK WIL-stellings is ewig, onweerlegbaar en vir elke Christen bedoel.

GOD SE EK SAL-uitsprake is sy  beloftes, dit is vasstaande feite, absolute sekerhede, ons hoop en ons troos.  Wanneer ons EK SAL hoor, kan ons Heb 11:1 aanhaal:

Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoekom?  Omdat GOD so sê.

As die drie-enige God EK WIL sê: is dit sy onkeerbare voorneme. 

Sy voorneme, met alle implikasies vir die mens, kan nie gekelder of gestuit word nie. Dit kan deur geen buite-faktore verhinder word nie. 

 • Deut 5:31  Maar jy moet hier by My kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet leer, en waarvolgens hulle moet lewe in die land wat Ek vir hulle gee om te besit.
 • 1Ki_18:1  Na 'n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën."
 • Ps 32:8-10  Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.  Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.  Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
 • Jes_29:13  Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.
 • Jes_46:10  Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek.
 • Jes_49:8  So sê die Here: Op 'n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem,
 • JES 55:3  Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n onstuitbare Godsbegeerte. 

Joh_17:24  Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n uitdrukking van Goddelike goedgesindheid, liefde en diepe deernis.  Luk 5:12  Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Luk 5:13  Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.

En dat is daar die groot EK WIL van God: 

1Tess_4:3  DIT IS DIE WIL VAN GOD DAT JULLE HEILIG MOET LEWE.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT VERTEL VAN  GEWILLIGHEID, GOEDGESINDHEID, BINDING: Wil Pappa sien wat ek gebou/geteken het? 

As ek en jy ''Ek wil...'' sê,  VERTEL DIT VAN ‘N VOORNEME, BEGEERTE, VERLANGE, WANHOOPSKREET. Ek wil so graag die klank van Bethulie se ou orrel hoor.  Maar dalk kom ek nooit daar uit nie.  Droefheid oor onvermoë, verlore droom of ideaal.

 • Job_9:21  Ek ís onskuldig! Ek gee nie meer om vir my lewe nie, ek wil nie meer lewe nie.

 • Job_13:3  Maar ek wil eintlik met die Almagtige praat, ek wil my saak aan God stel.

 • Ps_7:18  Ek wil die Here prys omdat Hy reg laat geskied. Die Naam van die Here, die Allerhoogste, wil ek besing. Ps_13:4  Luister tog en antwoord my, Here my God! Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, Ps_119:10  Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Ps_119:27  Leer my hoe om u bevele uit te voer. Ek wil van u magtige dade vertel.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT OOK VERTEL VAN ONS EIE WIL, PERSOONLIKE WIL, van EIESINNIGHEID: 

 • Deu_17:14  Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê: 'Ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning.'

En so kom ons vanoggend die Troon van God aan, by die GOD wat sê ek SAL,  EK WIL, daar is oneindige Goddelike deernis vir jou.   Maar hier is ons maskerloos, want hier is alles wat binne-in ons aangaan, alles wat ons wil en nie regkry nie, alles wat ons NIE het nie of in ons saamsleep, oop en bloot voor God.  Want hoe kan daar bluf, bedrog oor ons eie toestand en eie vermoëns voor die Troon van die ewige God wees, Hy wat alles weet en ken?  Hoe anders bid ons wanneer ons besef my wil  (en besef van ontoereikendheid )en God se wil in gebed bymekaarkom.

 • En daarom, HERE, hier voor die Troon waar ons diepste behoeftes, ons ontoereikendheid en nood aan die lig kom, hier waar daar geen bluf en geen grimering is nie, kniel ons en vra ons-
 • wat so swak  is, dat U asseblief vir ons die opstandingskrag van Jesus Christus sal gee;
 • wat so kortsigtig, bysiende, tastend en blind  is, dat U asseblief vir ons die lig en helderheid van die waarheid  sal gee;
 • wat so bang, angstig en kleingelowig  is, dat U asseblief vir ons absolute geloof in en vertroue op U as ons Vader, Redder en Leidsman sal gee;
 • wat so deurmekaar en koersloos  is, dat U ons asseblief innerlik na die smal weg sal begelei en in die daaglikse praktyk van die lewe uur ná uur sal help om koers te vind;
 • wat so ontevrede, onvergenoed en vol wêreldse hunkeringe  is, dat U asseblief vir ons die vreugde en vrede van vergenoegdheid en ‘n hart vol aanbidding en dankbaarheid  sal gee;
 • wat emosioneel so broos, wispelturig en onstabiel  is, dat U asseblief vir ons die volharding van Jesus Christus sal gee;
 • wat gereeld weer, herhaaldelik en keer op keer weer deur ons ou natuur gedryf word, dat U asseblief berou en genesing, droefheid oor die sonde en suiwering in die nuwe hart wat U vir ons gegee het,  sal gee
 • wat so vol verloëning en ongehoorsaamheid en verraad  is, dat U asseblief vir ons trane van berou en die moed  sal gee om die saak met U uit te maak;
 • wat so selfgenoegsaam en selfgesentreerd en selfsugtig, so doof en blind en arm en bejammerenswaardig  is wanneer ons as lote van die Wingerdstok wegbreek, dat U asseblief vir ons u ontferming en genade sal gee.  Drie-enige God, herstel ons verbondenheid, ons union with Christ.
 • wat so onwillig  is, dat U asseblief vir ons die gewilligheid sal gee wat ons met die hart en stem van Jesus laat fluister:  “Ook ek wil u wil doen, Vader.”
 • wat so gestroop  is van aardse sekuriteite, dat U asseblief vir ons ‘n begrip van die volmaakte sorg van U as Goeie HERDER sal gee;
 • wat so mislei  is, dat U asseblief vir ons die waarheid in en deur Christus  sal gee;
 • wat so lam, melaats, doof, blind en dikwels in die mag van die Bose  is, dat U asseblief vir ons genesing en bevryding sal gee, sodat ons sal kan loop, sodat ons u werk op aarde sal kan doen;
 • wat so begrip is van die dinge waar dit op aankom, dat U asseblief vir ons die één allesoorheersende begeerte sal gee: om Christus ons HERE te ken en die krag van sy opstanding te ervaar.
 • wat so afhanklik van U soos kinders  is, dat U asseblief vir ons meer en meer van dié totale afhanklikheid sal gee.
 

Kliek en kry: HOEVEEL BYBELMENSE HET VERDRINK?

 
HOEVEEL GELOWIGES IN DIE BYBEL HET VERDRINK?
 
Hier is die feite aangaande die verloop van elke krisis, sonder uitsondering, in die lewe van God se kinders wat in ‘n geweldige krisis beland.
 
‘’Hoe gaan dit?’’ gaan iemand waarskynlik vandag iewers vir jou vra.
En jy sal waarskynlik antwoord:  ‘’Goed, dankie!’’
So sê ons mos maar.  Dié antwoord kom so outomaties soos asemhaal.
Asem in, asem uit. Hoor die vraag, beantwoord die vraag, soos wat jy van kleins af gekondisioneer is om te doen. Maar daar is talle, talle mense, jyself en tienduisende medegelowiges wat vandag so gaan antwoord terwyl hulle in asemnood, in die diepste nood is.  Terwyl hulle voel asof hulle sink en verdrink.  En baie dinge daarop dui dat dit inderdaad gaan gebeur.
 
Hierdie is die vasstaande, onveranderlike waarheid en boodskap van Christus aan elkeen met wie dit vanoggend bitter, bitter moeilik gaan.
 
Daar is tye van ontsettende chaos in die lewe. Nagmerrietye. Daar is stormnagte, stukke van die gelowige se lewe wat ooreenstem met die nagmerriestorm waarin Jesus se dissipels (sy volgelinge, sy geliefde vriende beland het.. 
 
Maar van hoeveel verdrinkings van God se mense lees jy in die Skrif? 
 • Noag en sy gesin het NIE verdrink nie.
 • Dawid het NIE verdrink nie.  Ps 42:7-9  Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan.  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
 • Jona het nie verdrink nie, selfs al was hy so ‘n onwillige, ongehoorsame dienskneg van die HERE, so ‘n eiesinnige sendeling wat gedink het hy kan op eie voorwaardes vir die HERE werk.
 • Paulus en die mense by hom in die skip wat reg in die Euroklidon ingevaar het, het NIE verdrink nie.
Hand 27:8-15:  En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by ‘n plek wat genoem word Mooi Hawens, in die nabyheid waarvan die stad Laséa is. En omdat ‘n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe.  Maar die hoofman oor honderd het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus;  en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Fenix te bereik om te oorwinter, ‘n hawe in Kreta wat ooplê na die suidweste en na die noordweste.  En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het ‘n stormwind wat Euroklídon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Act 27:15  En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe.
 
Maar oor daardie man wat die HERE gedien het, oor sy teenwoordigheid op die gedoemde skip, het almal behoue aan land gekom:
Hand 27:40 -44 En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur.  En hulle het op ‘n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand; en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan.
Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie.
Maar die hoofman oor honderd wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan land te kom,  en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom.
 
 Hulle het almal behoue aan land gekom.
 
Maar die wonderlikste Skrifverhaal van ‘n nie-verdrinking vind ons in Matteus 14.
 
Mat 14:28-32  Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom."  "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Mat 14:30  Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!"  Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?"  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.
 
Ons dink mos maar meestal hoe onmoontlik dit vir ‘n mens is om op water te loop. Eers wanneer alles ons ruk, wanneer alle probleme van alle kante om ons gier en loei, wanneer ons lewe soos ‘n boot buite ons beheer en in die mag van ‘n menslik onbeheerbare stormwind rondgeruk word, ja, wanneer ons liggaam, ons aan eie lyf deur die tornado, sikloon, tifoon rondgeruk word, DAN weet ons hoe verkeerd talle Kinderbybelprentjies geteken is. Daar was in daardie storm, daardie krisis niks wat rustig en kalm was nie. Jesus het nie op stil waters aangestap gekom nie. Hy was self in die totaal buite beheer situasie op die klimmende en dalende, opstapelende en brekende golwe, in die middel van die gierende, onkeerbare wind. 
Maar HY was magtiger as die hele chaotiese situasie waarin almal beslis kon verdrink.
 
Hoekom het hulle hoegenaamd in so ‘n storm beland? Hoekom het God hulle dit nie gespaar nie?  Want in daardie nag was dit tog nie God se straf en oordeel wat hulle getref het nie.  In daardie nag het hulle God se deernis en ontferming in mag beleef.  Jesus het keer op keer vir hulle gesê: 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
  In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon HOE die Vader in ons storms en krisisse is.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê:  Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader in die nagtye van ons lewe wakker is en na ons aankom en naby ons is om vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie. Joh 5:17:  "My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook." Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader sy hand na my/jou uitsteek, jou gryp, en jou sekerlik NIE sal laat sink en verdrink nie. Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, nie daar bo in die hemel gebede ontvang en asof in ‘n verre Call Center sonder beskikbare fisiese adres, sonder enige direkte kommunikasiemoontlikhede een of ander besluit waarop jy maar net moet wag, aangaande jou saak en jou nood sal neem nie.  NEE. In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, naby is, vir jou sê om NIE jou geloof in Hom te verloor nie, en die storm sekerlik kan en sal stilmaak.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
Kom ons lees verder:
Mat 14:32-33:  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.  Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God."
 
Dit is die uitkoms van alle storms en krisisse in die lewe van Christus se volgeling, sy geliefdes.  Sonder uitsondering.  So is God, en ons sien HOM in daardie nag in die Persoon van sy Seun. 
 
Laat ons mekaar in mekaar se swaarkry herinner aan God se doel met alles wat JESUS gedoen het:  om Hom, die VADER, vir Wie ons nie kan sien nie, aan ons te openbaar:  waar Hy is, wat HY kan en wil doen, hoe naby en vol ontferming HY, die Vader, is.  Nou, in die tyd van die Onsigbare God, kan ons maar net die Persoon van Jesus so voor ons geestesoë sien aankom na ons toe, so naby, sonder enige plan of voorneme om enigeen van ons ooit te laat sink en verdrink in al ons probleme.
So is dit, so sal dit sonder uitsondering wees, in elke lewensstorm.  Want Jesus en die Vader is EEN.
 
LORD, chaotic times and crises are a reality, also in the lives of your disciples, your friends, those whom You have called to be yours.
 
Mat 14:30-33  But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. "Save me, Lord!" he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, "What little faith you have! Why did you doubt?"
They both got into the boat, and the wind died down. Then the disciples in the boat worshiped Jesus. "Truly you are the Son of God!" they exclaimed.
 
LORD, the greater reality and truth is what You taught us:
 
Joh 14:9  Whoever has seen me has seen the Father. Why, then, do you say, 'Show us the Father'?
Joh 10:30  The Father and I are one."
 
LORD, when storms and crises and chaos strike, let us see the revelation of the Father in the Person of Christ, the Son. Let us see that the Father is not somewhere in a distant and inaccesible call center where our pleas and prayers arrive, and where they are filed and even forgotten.  Let us see where You are in every storm: so near, so faithful.  That You will most definitely NOT let us sink and drown.  That your hand is outstretched, that You will most certainly calm every storm. That You can and will do the impossible for us. Father, we worship YOU.  Amen.

 

 

 

 

 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2018 Seker.co.za
Chillies