Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE TYD VAN LEWENSBELANGRIKE BESINNING

DIE TYD VAN LEWENSBELANGRIKE BESINNING.

 (en het jy geweet daar is tans ‘n belangriker gebed om te bid as dat die HERE die pandemie moet laat ophou?)

Die besinningsgebed van en vir dié wat gaan oorleef.

 

Op bladsy 9 van Volksblad, ‘n gesaghebbende dagblad in die Vrystaat, lees ons dat huisartse  in Bloemfontein ontsteld is omdat al hoe meer van hulle Covid-positiewe pasiënte tuis sterf

Die rede: daar is nie genoeg hoëdruk-suurstof tot beskikking van al die ernstig siek mense nie.  In Gauteng, lees onsgebeur dit dat mense by gebrek aan hospitaalbeddens in hulle motors aan suurstof gekoppel .  Oral moet dokters die hartverskeurende besluit neemwie moet die beskikbare suurstof of hoësorgbehandeling ontvangsodat hulle lewe kan voortgaan

 

Moet dit bejaardes wees (vir wie dokters tog jammer moet kry), of jonger mense wat, menslik gesproke, as hulle gesond sou word, ‘n lewe van diensbaarheid in die samelewing kan gaan leef?  Mense wat met hulle talente, met die optimisme en hoop in hulle, met hulle vaardighede en in die gesindheid van naasteliefde en samewerking die geleentheid sal aangryp om ‘n bydrae te gaan lewer tot die ekonomie, die onderwys, die samelewing, die land en voedselvoorsiening?

 

Ja, ons is intens bewus van ‘n baie ernstige situasie. Wat doen ‘n mens in enige baie ernstige situasie?  Wat doen jy as jy besef jy is op die rand van insolvensie?  Of jou huwelik stuur op die afgrond of rotse af?  Of die ding op jou arm het die voorkoms van ‘n melanoom? 

 

Jy kom tot besinning.  Jy onderdruk nie die gedagtes wat by jou opkom nie.  En VANDAG, in tye soos dié, glo ons, is dit besinningstyd oor a) wat in elkeen van ons se persoonlike lewe aangaan, oor die doel en sin van my lewe en jou lewe.  En dan, die belangrikste van alles: b) ‘n ernstige besinning en besinningsgebed oor lig in hierdie duisternis.  Oor wat Jesus Christus vir ons in hierdie ontsettende tyd doen en belowe.  

 

 • Wat is die doel en sin van my en jou lewe hier op aarde?  Hoekom leef ons, hoekom moet ons bly wees dat ons leef?  Hoekom moet ons voluit leef?

 

Het ek en jy al ooit ernstig nagedink oor die rede waarom ons lewe tot dusver gespaar en verleng is — nie net deur die groot gawe van hoëdruk- of ander suurstof in so ‘n noodsituasie nie, maar omdat God wat lewe gee,  wat ons lewe laat begin het en ons aardse lewe sal beëindig, dit behoue laat bly het en ons vandag lewend laat opstaan het?

 

*‘’Elke mens word gebore op die tyd deur God bepaal, sodat God se mense hulle rol en taak in sy Naam binne ‘n spesifieke tydgleuf van die wêreldgeskiedenis in aanloop tot die wederkoms van Jesus sal vervul.’’*

 

*Die rede waarom God enige mens in aansyn roep, het nog nooit verander nie*.  Dit was in die tyd van Moses die rede vir Moses se lewe.  Dit was in die tyd van Amos die rede vir Amos se lewe.  Dit was in die tyd toe jy ‘n kind was, die rede vir jou ouers se lewe. Dit is in jou tyd die rede vir jou lewe.  Dit is in hierdie pandemietyd, die tyd wat dit voorafgegaan het en die tye wat kom, die rede waarom die lewensasem aan jou gegee is, die rede waarom elkeen van ons kinders en kleinkinders gebore is:

 

Gen 1:26. Toe het God gesê: *‘’Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger,* ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."

Gen 1:27  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

 

Gen 1:26. (AMP)  God said, Let Us [Father, Son, and Holy Spirit] make mankind in Our image, after Our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the [tame] beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. [Ps. 104:30; Heb. 1:2; 11:3.]

 

Hoor jy in hierdie ou-ou skeppingswoorde wat die lewendes gedurende en na die pandemie moet doen? Die lewendes moet die ganse aarde onder die  van die Eienaar daarvan bestuur.  Die (oor)lewendes, die begenadigdesmoet elke dorp en stadelke wildreservaat en plaaselke heuwel en valleirivier en oseaanelke skoolgebou en kosbare boek in elke biblioteek  versorgbewerkbewaak.

 

O, HERE, ons wil so graag leef, en dié van ons wat oud is, wil so graag hê dat ons nageslag sal leef om juis hierdie dinge te doen. HERE, ons wat leef bid vir die lewe, die lewensdoel en lewenstaak van hulle vir wie U gaan laat oorleef, want die woorde in Job 35:8 -12 is so waar:

 

 Jou sonde raak jou medemens en jou onskuld raak jou medemens.  Mense roep om hulp onder hulle swaar verdrukking, hulle soek hulp teen die geweld van mense met mag.  Maar hulle vra nie na God, hulle Maker, na Hom wat selfs in die nag 'n lied kan laat sing nie,   na Hom wat aan ons meer verstand gegee het as aan die diere, meer insig as aan die voëls.   Mense roep om hulp, maar Hy antwoord nie, want hulle is vol hoogmoed en boosheid.

 

HERE, ons bid dat dié wat leef en gaan oorleef, hulle vuurhoutjies net vir eie vuurtjies sal gebruik,  dat brandstigting en brandende buitebande tot die verlede sal behoort.  Dat dié wat leef en oorleef, die Woord van die HERe, U Skeppingswoorde sal hoor galm: dat elkeen sal weet U maak hom/haar U verteenwoordiger, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." Gen 1:27  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

 

Maar ons is ook Nuwe Testamentiese gelowiges,  en vir ons het Jesus gesê dat ons sy voorbeeld moet volg.  Sy voorbeeld?  O, hoe geweldig is sy voorbeeld van volharding nie! 

 

Joh 14:31  Die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader My beveel het. 

 

Sy voorbeeld is dit:  om in ons lewe te doen wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons beveel om te doen.  Dit beteken ‘n keuse vir die wil van God, vir die styl van Jesus,  vir die soeke na die leiding van die Heilige Gees.  Dit beteken om nie meer die stem van God, sy Woord en die onrus wat die heilige Gees in ons wek, te ignoreer nie.  As ons Jesus gedurende ons aardse lewe verteenwoordig, leef ons soos Hy en doen ons soos Hy.  Dan stel ons ons hart en wil, ons verstand en gees oop om die wil van God daarin te kan ontvang.)

 

Jesus se aardse lewe was binne die wil van God.  Dit was die rede vir sy lewe hier: om die wil van God te doen.  En dit is hoe verteenwoordigers van God op aarde leef:  hulle maak soos Jesus, soos hulle Voorbeeld, hulle Verlosser, oor Hom wat die Een is wat sy lewe vir hulle gegee het.

 

O, kom ons luister hoe na die taal wat Jesus oor menswees praat, want in Hom sien ons die MENS wat in die wil van God is, die mens wat God jou en my kan en wil maak.  Die mens wat anderkant en in die pandemie die genadegawe van verlengde en gespaarde lewe van God ontvang.

Joh 4:32  Maar Jesus sê vir hulle: "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie." Joh 4:33  Die dissipels sê toe vir mekaar: "Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?"

 

Joh 4:34  Maar Jesus het vir hulle gesê: "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.

 

Joh 6:37  Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie. Joh 6:38  Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. Joh 6:39  En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan.

Joh 6:40  Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan."

 

Joh 13:13  Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. Joh 13:14  As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Joh 13:15  Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Joh 13:16  Dít verseker Ek julle: 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Joh 13:17  Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen."

 

 

Joh 14:23  Jesus antwoord hom: "As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Joh 14:24  Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie; en die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s'n wat My gestuur het. Joh 14:25  Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; Joh 14:26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Joh 14:27  Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.

 

HERE, ons bid in die tyd van diepe besinning dat U elkeen wat hier luister en elkeen wat VANDAG, in tye soos dié so verskrik en ontsteld is, maar eers sal laat ophou bid dat die pandemie sal verbygaan.  Dat ons IN hierdie pandemie tot stilstand sal om om na u doel met en wil vir ons lewe te kyk.  Om as u skepsels, as begenadigdes,  vir U te vra wat Paulus op die pad na Damaskus gevra het, want hierdie is ONS Damaskuspad:    

 

 

En  nou lees ons in die oorspronklike ms van die NLV met Toeligting van Paulus wat tot stilstand geruk is in sy dolle gang.

Intussen het Saulus  [Hand 8:3; 22:3-5] met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge (dissipels) van die Here doodmaak, en het daarom na die hoofpriester toe gegaan. 2Hy het briewe van hom aan die sinagoges (van die Jode) in Damaskus gevra waarin hulle versoek word om hom te help om dié wat aan “Die Pad” (die Christelike godsdiens) [Hand 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22; 2 Pet 2:2] behoort (dié wat aanhangers van die leer van die Here is), mans én vroue, op te spoor, en hulle geboei na Jerusalem toe te bring.

 

3Toe hy op sy sending naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel hom omstraal! 4Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”

5“Wie is U, Here (Meneer) ?” het hy toe gevra.

“Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dis vir Mý wat jy vervolg! [Hand 22:8]   6Staan nou op en gaan die stad in. Dáár sal vir jou gesê word wat jou te doen staan.”

 

7Die mans saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. 8Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damaskus in terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei. 9Hy was drie dae lank daar sonder om te sien, en hy het ook niks geëet of gedrink nie.

 

10Daar was ’n gelowige (dissipel) in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in ’n gesig geroep: “Ananias!”

“Ja (Kyk, hier is ek), Here!” het hy geantwoord.

11Daarop sê die Here vir hom: “Gaan nóú Reguitstraat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus. Want kyk, hy is besig om te bid. 12Ek het hom in ’n gesig laat sien dat ’n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit sodat hy (deur die krag van die Here) weer kan sien.”

13Maar Ananias het geantwoord: “Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor – watter kwaad hy die gelowiges (heiliges, dié wat aan U toegewys is) in Jerusalem aangedoen het! 14En ons hoor hy het ’n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges (almal wat u Naam aanroep) hier in Damaskus te arresteer.”

15Die Here het egter vir hom gesê: “Gaan doen wat Ek sê, want Ek het Saulus as my instrument uitgekies [Jer 1:5; Joh 15:16] om my boodskap (my Naam) uit te dra na volke en konings, [Ef 3:7-9] en ook aan die volk (kinders van) Israel. [Hand 28:23-28] 16Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir My (vir my Naam) moet ly.” [2 Tim 3:12; 2 Kor 11:23-28]

17Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit [9:11] en gesê: “Broer (Geloofsbroer) Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy (deur dié handoplegging waardeur Hy werk) weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.”[Hand 1:8; Ef 1:13b-14; 19-20] 18Onmiddellik het iets soos skille (skubbe) van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. [Matt 28:19; Hand 22:16] 19Hy het toe kos geëet en sy kragte begin herwin.

 

Ons lees ook Paulus se eie weergawe van wat hy bestem was om te ontvang:

 

Jesus Christus sê  iets vir ons, dieselfde woorde wat Hy iets vir Paulus laat hoor het, direk nadat Hy Paulus op die Damaskuspad in sy goddelike genade uit sy vernietigende leefstyl gered het. Want Paulus het  ‘n lewe en lewensdoel  gehad wat op sy eie ewige dood en tragedies in ander se lewe bly afstuur het.  

 

Jesus sê in Hand 22:14-15 vir ons almal, net SOOS vir Paulus:  *'Die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die Regverdige te sien en sy stem te hoor,  want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het*.  

 

Hiervoor bid ons vir elkeen wat leef en oorleef en gaan oorleef:  HERE, laat elkeen in hierdie heerlike lig gaan leef.  Want so ‘n lewe gaan geweldig wees, en vol oorwinning en vol van onuitspreeklike blydskap!  Amen.

 


[1] Paulus het later vertel dat Jesus ook vir hom gesê het: “Jy beseer jouself deur teen die osprikke te bly skop.” (Jy maak jouself net seer deur jou teen My te verset.) [Hand 26:14b]  

 

 

 

 

Kliek en kry: MOEG, UITGEBRAND?

 
 
UITGEPUT?  UITGEBRAND? 

DAN IS DIE BEMOEDIGING IN die brief aan die boek HEBREëRS VIR JOU BEDOEL

Op ‘n skaal van 1 tot 10: hoe moeg is jy innerlik?

Ons praat van ‘n ander moeg as fietsry-moeg, draf-moeg, moeg ná verhuising of spyseniering.  Ons praat van moeg wees in jou siel en gees, moeg in jou geloofslewe. Moeg van onsekerheid, moeg van siekte, pandemiemoeg, moeg vir volharding in geloof, hoop en liefde.

 • Indien jy jou whatsapp-boodskappe gereeld nagaan, nuus luister, nuus kyk, aktief op sosiale media is, kerklik betrokke is, omgee vir mense van alle ouderdomme en sosiale stande en in die jaar 2021 in Suid-Afrika woon en leef, is jy moeg.  Dan ontvang jy talle versoeke dat jy asseblief ook moet bid vir mense wat Covid positief is en mense wie se geliefdes gesterf het.  Die woorde van die klaagpsalms is soos beskrywings van ons gemoedstoestand: Psalm 109: 22-24: Ek is hulpeloos en arm, my hart is inmekaargekrimp in my.  Soos 'n skaduwee wat lank word, is my einde naby, en ek word weggevee soos 'n sprinkaan.  My knieë knak al soos ek gevas het, my liggaam is uitgeteer en maer.

 

Dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoel, vir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

 • Indien jy jou allerbeste as onderwyser of werknemer gee, as huweliksmaat of ouer, as leraar of ongesiene en onopvallende gelowige daar in jou lewensruimte waar jy sonder roem of aansien daagliks na die wil van die HERE vra en jou skoene is deurgetrap, jou huisie is so klein en eenvoudig,dan mag dit gebeur dat jy soms wonder: is dit alles die moeite werd?  Dan lees jy Gal 6:9-10:   Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges.   

 

Maar soms wonder jy:  waarom bly ek dan agter?  Waarom is ander so voorspoedig, maar ek/ons/my mense bly sukkel?  Hoeveel van ons se ouers het nie groter geleerdheid begeer nie, en seker ook so gedink nie? Hoeveel van ons medegelowiges het nog nooit die soort geleenthede as sommige van ons gehad nie? My kosbare medegelowige, as jy moeg is van verydelde drome— en miljoene mense in ons land IS gedaan van sukkel en ontbering— dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoel, vir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

 • Indien jy skynbaar tevergeefs werk soek, is jy moeg.  Dan kom die woorde van ‘n ander psalm ook by jou op. Ps_42:10  Ek wil vir God sê: "My Rots, waarom het U my vergeet? Dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoelvir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

 • Indien jy jou dag en nag bekommer oor een of ander totaal verkeerde verhouding waarin jou seun of dogter is, is jy so moeg soos Isak se vrou Rebekka wie se moegheid in Gen 27:46 beskryf word:  Rebekka het vir Isak gesê: "Ek is nou siek en sat van hierdie Hetitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met Hetitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf."

Dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoel, vir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

 • Indien jy in jou familiekring, in jou huwelik of gesinslewe in ‘n stryd tussen lig en duisternis betrokke is, voel jy soos Moses in Eksodus 17:12: Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder.

 • Indien daar boonop geen Aäron en Hur is om jou arms te stut nie — omdat jy te skaam is om hulp en voorbidding te vra, omdat niemand van jou stryd teen die magte van die duisternis weet nie, omdat jy te bang is om ander te vra om jou laste te help dra —  dan is dit sekerlik nog tien keer erger.  Dan is jy so moeg dat jy kan sterf.

Dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoel, vir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

 • Indien jy ‘n dokter of verpleegster/verpleër is wat pas die hele nag deur in die ICU Covidsaal gespoed het, met mense op ventilators, met so baie mense wat daar sterf, of as dit vir jou voorlê vir die nag wat nog kom.... dan is jy moeg, moeg, moeg.  Dan trek jy vanoggend die beskermende drag uit, gaan skrop jou skoon, gaan slaap uitgeput, met onrustige drome van pasiënte se familie wat ingeroep word om afskeid te kom neem.   O, waar sou jy wat so moeg is, gewees het as jy nie met Jesus se woorde in jou hart geloop het nie: *"Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;  en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?"*

 

Liewe dokter, portier, verpleegster, Saalsuster, skoonmaker daar... dan is die bemoediging van die brief aan die Hebreërs vir JOU bedoel, vir jou en elke enkele lid van jou gesin en familie:  Heb 13:22  Broers (kinders van God in Jesus Christus), dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe.

 

Die God van die hele Skrif is die God wat die skrywer van die brief inspireer het om mense wat moeg is te bemoedig.  Die God van die Bybel is diep begaan oor elkeen wat innerlik, geestelik en emosioneel so moeg is dat hy/sy in die geloof begin struikel en wankel. 

Ons God sê in ander Bybelboeke: Jer_31:25  Ek gee nuwe krag aan dié wat moeg is, Ek maak die moedelose weer vol moed.

Jes  40:25  Met wie kan julle My dan vergelykwie is soos Ek? vra die Heilige.

Jes  40:26  Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie. Jes  40:27  Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: "Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby"? Jes  40:28  Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Jes  40:29  Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

Jes  40:30  Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, Jes  40:31  maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

 

Jesus Christus het vir ons kom wys hoe die Vader is.  Kom ons lees uit Johannes 14. 

Joh 14:5  Tomas  toe vir Hom: "Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?"  Jesus het vir hom gesê*"Ek is* die weg en *die waarheid en die lewe*Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.  As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom." Joh 14:8  Toe  Filippus vir Hom: "Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg."  En Jesus  vir hom: "Ek is al so lank by julle, en ken jy My nieFilippusWie My siensien die Vader. Hoe kan jy dan : 'Wys vir ons die Vader'?

 

Hoe is die Vader?  Kyk, so is die Vader, soos wat ons Hom in Matteus 9 sien: Mat_9:36  Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie.

Vanoggend is jy wat so moeg is, nie alleen nieVanoggend staan daar in die boek Hebreërs vir jou geskryf:

Heb_12:3  Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.

En daaromdaaromvir elke geestelik moeë gelowigehet God die boek Hebreërs behoue laat bly.

Hierdie is vir jou, en ons lees dit in die NLV met Toeligting: Heb 4: 14-16.

14Ons (wat so kaalgestroop en weerloos is) [4:13] het dan nou ’n (deernisvolle, betroubare) groot Hoofpriester   [Heb 2:17; 3:1] wat deur die hemele beweeg het (na God die Vader opgevaar het)[Luk 24:51; Heb 7:26Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. [Matt 16:15-17; Joh 20:31] 15Hierdie Hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar Hy het nie voor die sonde geswig nie. [Heb 5:2; 1 Pet 2:22-3316Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid (vreesloos in Christus, gelowig en hoopvol) na die troon van ons genadige God (troon van genadeGod se setel van onverdiende goedheid) *[Rom 8:15-17; Heb 10:19-22Hy sal aan ons sy ontferming en genade (onverdiende goedheid)* bewys sodat ons op die regte tyd (in elke situasie en dimensie van nood) gehelp sal word. [Matt 7:7-11; Heb 10:23]

 

Doen dit, my liewe geloofsgenoot.  Ons moet dit almal doen, want ons is almal so moeg. EN Hy sal ons help. Amen.

 

Kliek en kry: DIE AGONY EN ECSTASY

 
DIE PYN, ANGS, WORSTELING (die AGONY)
en die bykans onuitspreeklike blydskap,
verrukking en hoop  (die ECSTASY) van die laaste dae
 
Kom ons begin hierdie dag met ‘n geskenk aan elkeen wat lees of luister: ‘n gratis 391 bladsye lange volledige pdf boek oor die lewe van Michaelangelo.
Die titel van die boek: The Agony and the Ecstasy: A Biographical Novel of Michelangelo, deur Irving Stone.  Jy kan dit op jou rekenaar, tablet of slimfoon lees. Of dit vir jouself uitdruk.
 
 
Waarom ‘n boek oor die (bykans ondraaglike) pyn, beklemming, (doods)angs, sielsangs, foltering, kwelling, worsteling en sielestryd in die lewe van ‘n geniale mens?  
Waarom ‘n boek wat ook die ekstase, vervoering, verrukking, bykans onuitspreeklike blydskap, hoop en gevoel van diepste vervulling in die lewe van dieselfde mens verwoord?
 
Omdat dit die opskrif van hierdie Bybelstudie is.
Omdat PYN, ANGS, WORSTELING (AGONY) en bykans onuitspreeklike blydskap, verrukking en hoop  (ECSTASY) in elke gelowige in die laaste dae (die tydperk tussen die eerste en tweede koms van Jesus Christus) kenmerk.
 
Kom ons lees wat God in sy Woord vir die wederkomsafwagtende Kerk en vir elke enkele gelowige, oud en jonk, chronies of kritiek siek, gesond of sukkelend, hier en wêreldwyd oor die laaste dae sê.
 
Ons gaan pyn, angs en worsteling beleef.  Ons sal AGONY ken en ervaar.
 
Ons sal sekerlik elke belofte van vreugde, krag, genade, Goddelike voorsiening en die teenwoordigheid van die almagtige God in ons eie lewe in vervulling sien tree. Ons sal die diepste spirituele ECSTASY ken en beleef.
 
Die Drie-enige God beloof die volgende aan elkeen in Christus wat in afhanklikheid na Hom opkyk, wat oor enigiets of enigiemand na Hom roep, en wat sy Wederkoms afwag:
 
Hand 2:17-21:  Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke.  Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
 
Hierdie belofte dat die Heilige Gees oor ons en in ons en ons nageslag uitgestort sal bly, vervul ons met onuitspreeklike vreugde.  Want is Hy dan nie ...*die Gees* wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en *sterkte* gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here... ?  
Hierdie is die GEES wat Jesus in vervulling van al die beloftes van God aan sy Liggaam gee.
 
Hierdie is die Gees in wie en deur wie die liggaam van Christus, die KERK (en elkeen van ons as lede van een liggaam) vas bly staan, geanker teen die onheilige drie-eenheid:
 • die draak (Satan),
 • die dier uit die see (die antichris, t.w. alle Christusvyandige regimes, instansies, gesagstrukture, maghebbers van alle tye)
 • en die vals profeet (die dier uit die aarde: alle Christusvyandige ideologieë, filosofieë, denksisteme en dié wat dit van die eerste tot tweede koms van Jesus verkondig, skryf, sing, propageer en in die grondwette van nasies laat opneem).
 
 
Die Heilige Gees het Paulus die volgende laat neerskryf vir elkeen van God se kinders wat liggaamlik sukkel en juis daarom as Wederkomsafwagtende gelowige, as iemand wat so graag voluit wil leef en funksioneer,  emosioneel en geestelik in ‘n put is.  Hierdie gelowiges worstel.  Hierdie gelowiges battle.  Hierdie gelowiges verkeer dikwels in ‘n geloofstryd.  En dit is vir gelowiges wat moedeloos met hulle eie liggaamlike broosheid,  met siekte en afhanklikheid van ander is, dat God wat alles weet, die volgende laat neerskryf het:   
 
2 Kor 12: 7-9:
Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is."
 
Kom ons lees 2 Kor 12: 2-10 in die oorspronklike ms van die NLV met Toeligting:
 
2Ek ken ’n man (moontlik Paulus self) wat in ’n hegte verhouding met Christus staan. Veertien jaar gelede (± 40-42 nC)  is hy weggeruk tot in die derde hemel (ver bo die wolke-en sterrehemel). [Ef 4:10] Of dit in die liggaam was of buite die liggaam (in ‘n visioen), weet ek nie, maar God weet.
3En ek weet ook dat hierdie man – of dit in die liggaam was of buite die liggaam (in ‘n visioen), weet ek nie, God weet – (uit die aardse werklikheid) 4weggeruk (weggevoer) is [1 Tess 4:9] na die Paradys (die hemel waar die verlostes by God is; staat van onvergelyklike geluk) [Luk 23:43; Op 2:7] toe, en dat hy (dié persoon in heerlikheid) daar dinge gehoor het wat so verhewe is dat dit vir ’n mens onmoontlik is om dit in woorde uit te druk. [1 Kor 2:9] 5Oor (Rakende, namens) hierdie man (persoon in heerlikheid) sal ek spog, maar oor myself (Paulus wat in eie krag tot niks in staat is nie) [2 Kor 3:5] sal ek nie spog (agting te probeer verwerf, raakgesien te word) nie, behalwe oor (die omvang, grootheid van) my swakhede (menslike ontoereikendheid, liggaamlike gebrokenheid, onindrukwekkendheid). [2 Kor 11:30]  6Al sou ek ook (soos die vals apostels sou) wou spog (op agting aanspraak sou wou maak), sou ek nie dwaas wees nie, want dan sou ek die waarheid (aangaande die openbaring) praat. Maar ek weerhou my daarvan sodat niemand (enigiets) méér oor my sal sê as wat hy (self) van my sien en van my hoor nie, 7selfs nie as gevolg van die buitengewone openbarings nie.
Daarom, sodat ek nie (geestelik) hoogmoedig moet word nie, is aan my ’n doring (splinter) in (vir) die vlees (iets wat groot lyding, leed, vernedering veroorsaak) [Eseg 28:24] gegee, ’n boodskapper van Satan (“die aanklaer”)  [Op 12:10] om my te kasty.  8Drie maal het ek die Here gesmeek dat dit (wat soveel lyding, leed, vernedering veroorsaak) my moet verlaat. 9Hy het egter vir my gesê: “My genade (onverdiende goedheid) is genoeg vir jou, want my (Goddelike) krag kom juis in (gelowiges se) swakheid (menslike ontoereikendheid, liggaamlike gebrokenheid, onindrukwekkendheid) tot volle verwesenliking.”
Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede  spog (my swakheid beklemtoon) sodat die krag van Christus voortdurend (in en) deur my kan werk (op my kan rus, die skuiling van my lewe kan wees). [Sef 3:17; Matt 28:20] 10Ek is dus tevrede met (om dié rede dankbaar oor) my swakhede (menslike ontoereikendheid, onindrukwekkendheid, liggaamlike gebrokenheid), beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak (niks self kan vermag nie en dit bely) is, juis dán is ek sterk (deur die krag van Christus wat in en deur my werk). [Mark 10:27; Ef 6:10]
 
 
HIERDIE VERSEKERING dat God se genade altyd genoeg sal wees vir elkeen van sy kinders, vervul ons met onuitspreeklike vreugde. 
 
Die Heilige Gees het vir Paulus gelei om die volgende aangaande die worsteling en stryd van die laaste dae neer te skryf:
1 Ti 3:1-5; 12-13:   Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom.
2Ti 3:2  Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig;  hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie;  hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei.
 
En ons dink en weet:  Hierdie is skrikwekkend.
In ‘n skrikwekkende finansiële krisis gaan ‘n mens na ‘n finansiële adviseur.  In ‘n skrikwekkende liggaamlike krisis gaan ‘n mens Ongevalle toe. 
 
Maar wat doen ‘n mens in die angs en kommer, in die worsteling van omringende boosheid, wreedheid, immoraliteit en vernietigende mag?
 
Ons God het die antwoord vir ons laat neerskryf:
2Ti 3:14-17:   Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was  en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
 
En elkeen wat dit doen, word deur die Gees van God uit die radeloosheid en agony, uit die wanhoop en verskrikking gelig.  Elkeen wat dit doen, vind hoop en lig,  sien weer lig en beleef dat sy/haar lewe weer sin het.  Elkeen wat dit doen, straal lig uit na ander:  die enigste lig wat nooit uitgeblus en uitgedoof kan word nie: die lig van die lewende Christus.
 
HIERDIE KEUSE — een wat niemand anders as jyself kan maak nie — sal jou met onuitspreeklike vreugde en Goddelike krag vervul.. 
 
 
O, my broer en suster,  Nou, in hierdie laaste dae, het God met ons gepraat deur die Seun. En Hy het die antwoord, Hy het die geheim van die lewe.  [Heb 1:12].
 
Eendag het Jesus vir sy twaalf dissipels gevra: "Wil julle nie ook weggaan nie?"
Joh 6:68-69:  Simon Petrus het Hom geantwoord: "Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee.  En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is."
 
Die KEUSE vir Christus is die verskil tussen ‘n lewe van ellende en ‘n lewe van oorwinning.
 
HIERDIE KEUSE OM CHRISTUS BO ALLES TE STEL, om na die soom van sy kleed te gryp soos die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is een wat niemand anders as jyself kan maak nie.  Doen dit, en HY sal jou met onuitspreeklike vreugde en Goddelike krag vervul, al die dae van jou lewe. 
 
 
 

Kliek en kry: Op 31 Julie 593 vC het God sy heerlikheid bo Irak openbaar

OP 31 JULIE 593 vC
HET GOD SY HEERLIKHEID BO IRAK OPENBAAR. 
 
Op 31 Julie 593 vC het ons hemelse Vader in en deur Christus, die almagtige God, so direk aan die profeet Esegiël verskyn, dat die profeet die glans van die heerlikheid wat Hom omstraal, gesien het.  Kom ons lees die profeet se beskrywing van hierdie geweldige gebeurtenis soos wat dit in die NLV staan:
 
Die visioen van die Almagtige.  [Opmerking: fokus nou op die Godbeskrywing: ‘’die ALMAGTIGE.’’]  
 
ESEGIëL 1:1:
Op 31 Julie * van my dertigste jaar* was ek saam met die Judese ballinge  langs die Kebarrivier in Babilonië. [Die profeet was saam met ballinge uit die tweestamryk, uit die koninkryk van Juda, langs die Kebarrivier. Die datum wat hy volgens die Hebreeuse kalender spesifiseer, is die vyfde dag van die vierde maand. ’n Aantal datums in die Esegiëlboek kan in verband gebring word met datums uit beskikbare Babiloniese rekords,  Dié datums kan dus nou in terme van ons moderne kalender uitgedruk word. Hierdie gebeure het plaasgevind op 31 Julie 593 vC.]
 
Dink jy dat dit vir die Judeërs maklik was om in hulle omstandighede in ‘n vreemde land, met Jerusalem verwoes en die tempel net ‘n bouval te glo dat die almagtige God hulle nie verlaat het nie, of om selfs net te bly glo dat Hy bestaan?
 
Is dit vir jou maklik om in ons huidige omstandighede, in jou persoonlike omstandighede, ja, met baie gemeentes en kerke, met hele aarde in so ‘n toestand te glo dat die almagtige God ons/jou/julle nie verlaat het nie?  Of om selfs net te bly glo dat Hy bestaan?
 
Kan jy jou indink wat Esegiël, die 30 jaar oue seun van die priester Busi, werklik beleef het toe die Almagtige aan verskyn het?  
 
Die hemel het vir my oopgegaan en ek het visioene van God gesien. 2Dit het gebeur gedurende die vyfde jaar wat koning Jojagin in ballingskap was.
3Die Here het vir my, Esegiël die seun van Busi, die priester, ’n boodskap gegee. Ek was langs die Kebarrivier in die land van die Babiloniërs. En die hand van die Here was daar op my.
 
 
[Hier dui die profeet aan op watter tydstip in die wêreldgeskiedenis en die geskiedenis van die Ou-Testamentiese verbondsvolk die hemel vir hom oopgegaan het. Hier op aarde was koning Jojagin in ballingskap. Maar die hemel het oopgegaan, sodat Esegiël die ander, ewige werklikheid, die ander regeringsetel, die regeringsetel van die heelal, kon sien. ]
 
Opmerking: Hier op aarde het die wêreld ook nou ook sy koninkryke, sy state en sy heersers. Ja, hier op aarde heers Presidente soos Joe Biden, Cyril Ramaphosa, Koning Mswati III van Eswatini, die 84-jarige koning Harald V van Noorweë tans. Maar, soos kom ons lees wat daar in Psalm 46:7-12 geskryf staan:
 
Ps 46:7-12  Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela
Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:  die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
Ps 46:11  Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
 
Die Koragiete van die Ou Testamentiese bedeling het geweet op wie die mens sy vertroue moet stel.  Hulle het sy almag besing. In hulle onstuimige  bestaan het God se mense geweet:
 
Ps 46:12  *Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela*
 
 • Glo jy dit? 
 • Glo jy dat die rolspelers en die magtiges van die aarde mekaar opvolg, dat geslagte kom en geslagte gaan, maar dat daar _vandag, nou, in hierdie oomblikke terwyl jy jou asem intrek en uitblaas en weer intrek, die ander, ewige werklikheid bestaan?
 • Glo jy dat daar ‘n ander regeringsetel is, die regeringsetel van die heelal?
 • Glo jy dat die Almagtige, vir wie jy in en deur Christus ‘’Abba, dit is ‘Vader’ noem, in volle beheer is? 
 • Glo jy dat die wêreldgeskiedenis tafereel vir tafereel afrol en verbyrol totdat Jesus Christus kom?
 • Glo jy dat die onbeskryflik heerlike lewe waarvan jy en ek in aansyn geroep is, in die teenwoordigheid van hierdie God vir ons voorlê?
 
Terug na Esegiël 1, na 31 Julie 593 vC.  Dit was die dag van sy roeping, en vir meer as twintig jaar, tot ongeveer 573 voor die Menswording van Jesus het hy daar in Babilonië  profetiese boodskappe van God ontvang.  Hy het die boodskappe in Babilonië, die hedendaagse Irak, neergeskryf.
 
En so verwoord die profeet die heerlikheid van ons Vader in Jesus Christus:   
 
Esegiël 1: 4, 27-28: Terwyl ek gekyk het, sien ek ’n groot storm na my toe aankom uit die noorde. Voor die storm was daar ’n reuse wolk waarin die weerlig slaan en ’n helder lig brand. Die vuur binne-in die wolk het soos gloeiende metaal geblink.  
Daar het 'n stem gekom van bokant die gewelf bo die wesens se koppe af. Hulle het hulle vlerke laat sak wanneer hulle tot stilstand kom.  Bokant die gewelf bo hulle koppe was daar iets soos saffier met die vorm van 'n troon, en daarop was 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens, hoog daarbo.   Van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand rondom, en van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan ondertoe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom.
 
Die glans rondom was soos dié van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat.
 
Wat openbaar God aan Esegiël, aan elkeen wat deel het aan sowel die ou- as die nuwe verbond?  Die Almagtige, ons Vader, is die God van die verbond, die God van die ooreenkoms wat Hy nooit van sy kant sal verbreek nie:
 
So staan dit in die Ou Testament:
 • Jes 54:10  Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet.
So staan dit in die Nuwe Testament:
 • Luk 1:69-75:   'n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid.  So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete:  om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters;  om Hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou.  Met 'n eed het Hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham dat Hy sou gee dat ons,  gered uit die hand van vyande, Hom onbevrees kan dien  in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe.
 
En so is die nuwe Verbond ingestel:
 • Mat 26:26-28:   En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: "Neem, eet; dit is my liggaam."  Toe neem Hy 'n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.
 
Op 31 Julie 593 vC het die profeet die heerlikheid van die Almagtige in Irak deur die oop deur in die hemel gesien.  Hy het die regeringsetel van ons Vader gesien, die heerlikheid van absolute heiligheid, die heerlikheid van die plek van ons bestemming.
 
Ja, vandag, op 11 Mei 2021 is die aarde, die lewe, die werklikheid hier soos wat dit is.  Niks hier word mooier nie, niks word makliker nie.  Maar in hierdie werklikheid van ontaarding en selfsug, stryd en missiele, leuens en ongeregtigheid is daar mense met ‘n diep innerlike vrede.  In hierdie werklikheid van trane, siekte, dood, geweld, korrupsie, konflik en gevare, onveiligheid en die volle aanslag van die Satan, die antichris en die vals profeet, is daar mense met harte wat NIE ontsteld is nie.  Daar is mense met blydskap en hoop, mense wat sout van die aarde en skynende ligte bly.  Nie omdat hulle goed is nie, maar omdat hulle God, die Almagtige leef en regeer en elke woord wat Hy ooit gespreek het, vervul.
Hierdie mense— en dit is elkeen wat in Christus is, doen wat in Judas 1 staan. Hulle loop met die loflied van Judas 1 in hulle harte.
 
Juda 1:20  Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees.
Jud 1:21  Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee.
Jud 1:22  Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm.
Jud 1:23  Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is.
Jud 1:24  Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou,
Jud 1:25  aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
Op 31 Julie 593 vc het God sy heerlikheid bo Irak openbaar.  En dit was tot ons heil bedoel.
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2021 Seker.co.za
Chillies