Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: Die Here wil agterdog in my sien

 

Die Here wil agterdog in my sien
Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou gevoel het asof jy of iemand baie na aan jou — ‘n dogter, ‘n skoonseun of skoondogter, ‘n kleinkind, jou broer, jou ma, jou suster of jou seun — daaronder breek?  Of dalk is jý die een wat voel asof jy breek.  
 
Om te breek, of om die oorsaak te wees waarom ‘n huweliksmaat, ‘n gesin, ‘n kindjie, ‘n tiener breek, is nooit iets wat ligtelik opgeneem kan word nie.  Jy mag nie stukkend bly nie.  Jou geliefde — groot of klein, jonk of oud — mag nie stukkend bly nie.
Dis so anders as met ‘n sjokolade-Paashasie.
 
Jare gelede koop ek vir ons twee oudste kleinkinders, toe nog kleuters, een mooi sjokolade-paashaas.  Hulle kan dit mos deel, het ek gedink.  Ek gee dit vir hulle en kondig aan dat ek dit in die middel gaan deursny.  Maggy, die oudste, pleit by my:  “Moenie, Ouma!”  Maar Ouma is vasberade:  sy kan tog nie die hele kry nie!  Toe neem Ouma die mes en sny die sjokoladehasie van bo tot onder middeldeur.
 
En Maggy huil onbedaarlik: “Dit was mooi, en jy het dit gebreek!”
 • Was iets in julle lewe mooi, en jy het dit gebreek?
 • Het iemand anders iets in jou dogter, seun, kleinkind, ma, broer, suster se lewe gebreek?
 • Was julle huweliksverhouding mooi, en jy/hy/sy/ julle het dit saam gebreek?
 • Was jou kind mooi en rein, en iemand het haar verkrag?
 • Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou voel asof jy/hulle/julle net met die skerwe sit?
Eintlik, onteenseglik, is dit die landskap waarna Jesus Christus gekom het.
Dit was mooi gewees, heel aan die begin, en “jy/iemand anders het dit gebreek.”
So weet ek en my twee susters terdeë van ‘n kindjie in wie en om wie ‘n groot deel van wat mooi was, gebreek is.  Hy het geen seggenskap of aandeel aan die breekproses gehad nie. Maar dit is hy wat maar moet voortgaan asof alles oukei is.
 
Jy weet hoe jy voel wanneer jy ’n kind sien spartel en ly en met verwarring in die ogies sien loop.  So lei die Here toe een van my susters na Job 1.  Daarin lees ons hoe Job, veral ná sy kinders se huispartytjies, vir elkeen van sy kinders ‘n offer aan die Here gebring het.  Hoe hy vir hulle siele, die behoud van hulle lewe in God, gebid het.
 
Al daardie kinders is dood, maar glo jy dat Job se gebede vir hulle verhoor is?  Dat hulle lewe in God behoue gebly het?
Natuurlik glo jy dit, want jy glo die Skrif:  
Mat 7:7-11: “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.  Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? ”
 
My sus lees hoofstuk 1 in die boek Job, en sy sê:  “Laat ons ook ‘n offer aan die Here bring, elke dag van hierdie week.  Laat ons offer, en dan vir die kind in en om wie so baie dinge aan skerwe lê, by die Here intree, nes Job.”
 
Wat sou jý as offer gebring het?
Ek het soos Miga gevoel, wat uitroep: “Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?” — Miga 6:6-7.
 
Ek het offers bedink:  Meer tyd?  ‘n Geldelike bydrae aan iemand in nood? ‘n Groot blik gemmerkoekies vir een van die swaarkrymense in ons gemeente?  Wat offer jy as jou sus sê julle moet ‘n week lank elke dag iets offer?
 
Kyk bietjie hierna
So gaan ek in my eie innerlike woestyn toe weer buitentoe met my dolleë verstand en begrip en menswees as die getjipte, gekraakte emmer waarin daar soggens vroeg manna vir die dag opgetel moet word. Vir ons is die manna moes nou die Brood van die Lewe, wat net in Christus te vind is.
 
En Hy, Jesus, lei my deur sy Gees na Luk 4:17-19.
Toe is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: "Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,
om die genadejaar van die Here aan te kondig."
 
Niks gaan vanuit my mensheid plaasvind nie
Só, leer die Woord ons, het Jesus sy bediening aangekondig.  Hy het voor die mense gestaan wat Hom geken het, sy Nasaret-mense, en sy eerste woorde was: ” Die Gees van die HERE is op My.”
Bedoelende:  Niks wat ek doen, sê, aanpak, evalueer, niemand wie se lewe Ek aanraak, gaan my dade, my woorde, my uitsprake en my aanraking vanuit my menslikheid, my mensheid, beleef nie.  Die Gees van die Here salf My om die evangelie aan armes te verkondig, vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.
 
Dit is die volmaakte voorbeeld.  En minute later lees ek in die boek, THE SPIRIT OF CHRIST deur Andrew Murray:
 
“ In all our worship of God, our study of his Word, and our work for Him there must be a continued distrust and denial of self. There must be a very definite waiting on God by the Holy Spirit to teach and lead us. The believer who daily and hourly waits for divine leading, for the light of knowledge and of duty, will assuredly receive it.If you want to be led by the Spirit, give up your will and wisdom as well as your whole life and being. The Fire will descend and consume the sacrifice. ”
 
Hoe kon ek dit ooit misgekyk het?
Dit staan tog in Rom 12:1-3.
En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.
 
Daardie meer dink van jouself... is dit nie presies wat ons van ons eie, menslike gedagtes, konsepte, dade, menswees, intelligensie, insigte, kennis en wil dink nie?
 
Wat Paulus in Romeine, die oudste kategismus van die Christelike geloof en leer skryf, is presies wat Andrew Murray net op ‘n ander manier geskryf het:
 
 In all our worship of God, our study of his Word, and our work for Him there must be a continued distrust and denial of self.There must be a very definite waiting on God by the Holy Spirit to teach and lead us.The believer who daily and hourly waits for divine leading, for the light of knowledge and of duty, will assuredly receive it. If you want to be led by the Spirit, give up your will and wisdom as well as your whole life and being.
The Fire will descend and consume the sacrifice.’’
 
 • Die Here wil nie gemmerkoekies hê nie. 
 • Hy wil my selfs nie nog ‘n snytjie van my tyd, soos ‘n snytjie sjokoladekoek, na Hom sien uithou nie.
 • Hy wil my nie my beursie sien oopmaak of olyfolie uit ‘n botteltjie sien drup sodat Hy die goeie vir my of iemand anders sal doen nie.
 
Die Here wil agterdog in my sien
Hy wil hê ek moet my eie planne, wil, konsepte, dade met groot agterdog bejeën, alles wat uit my ou self, uit my menslike natuur kom.
Hy wil my volledig met sy Gees vul nadat ek my ou self in wantroue en diep verligting afgeskryf het. Hy wil vir my die grootste bevryding, die grootste krag en sekerheid en hoop en vertroosting gee, sodat ek dit aan ander kan oordra.  Want Hy wil my laat opereer soos Hy self, wat kon sê: “Die Gees van die Here is op My. ”
 
 
 

Kliek en kry: Wanneer die oostewind die druiwestok tref

 

WANNEER DIE OOSTEWIND
DIE DRUIWESTOK TREF
 
Hulle sê dat bome se blare en groeipunte met die tuinier praat.  Die blare, rankertjies, groeipunte en eerste vruggies is veral jong boompies se stem. Dus hou hierdie tuinier die blare, groeipunte, jong vye, suurlemoenblommetjies en, in die geval van ons wingerdstokkie, ook die rankertjies noukeurig dop.
 
Die vyeboompie se blare hang vanoggend.  Dele van Bloemfontein is sonder water, en in hierdie tyd gebruik ons die bietjie water in die emmers vir persoonlike behoeftes. 
By die suurlemoenboompie se groeipuntblare is daar skielik klein kommandowurms!  Die wingerdstokkie floreer: daar is nuwe blaartjies en die rankertjies heg aan die dwarslatte soos wat hulle moet heg.
 
Vandag lees ons ‘n gedeelte uit die profetiese boek, Esegiël.  Dit handel oor Israel:  oor daardie wingerdstokkie van die Here. 
 
SAL HY GOED GROEI WANNEER DIE OOSTEWIND KOM?
 
Die Here vra ‘n vraag oor die welsyn van die wingerdstokkie wanneer groot aanslae hom tref.  En, soos wat dit met die profetiese boeke van die Skrif die geval is, galm die vraag verder, deur die eeue heen.  Die vraag galm oor jou persoonlike lewe as kind van die Here.  Oor jou huwelik.  Oor jou gesinslewe.  Oor julle gemeente.  Oor die geloofsgemeenskap.  Oor ons persoonlike en kollektiewe geloof in die Drie-enige God. 
Hoor jy die vraag?  Luister goed:
 
Eseg 17:5-10  Daarna het hy 'n steggie uit Israel gevat en dit in die grond gesit waar daar baie water was en waar dit kon floreer.  Die steggie het gegroei en 'n wingerdstok geword wat welig was maar laag op die grond moes bly met sy blare na die arend toe gedraai en sy wortels onder hom. Dit het 'n wingerdstok geword, ranke gemaak en lote uitgeskiet.
Daar kom toe nog 'n groot arend met groot vlerke en baie vere, en die wingerdstok draai sy wortels na dié arend toe en stuur sy ranke in dié se rigting sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was op die plek waar hy geplant was.
 Hy was geplant in goeie grond, by baie water; hy kon ranke maak en druiwe dra, hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het.
 Jy moet sê: So sê die Here my God: Sal dit goed gaan met die wingerdstok? Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig sodat al sy druiwe verdroog wat aan die ryp word was nie? Daar is nie groot mag en baie mense nodig om hom met wortels en al uit te trek nie.
 Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie? Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het."
 
Iets ondenkbaars het hier gebeur.  Die wingerdstok draai sy wortels na een of ander arend toe en stuur sy ranke in dié se rigting sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was op die plek waar hy geplant was.  In Israel se geval was die arend ‘n ander mag, heel waarskynlik Egipte, by wie Israel  hoop en uitkoms gesien het. Israel soek sy groei, lewe en heil elders.  En daarom is die prognose vir Israel sleg.  Kom ons luister hoe die prognose in verskillende vertalings weergegee word.
 
 • AMP)  It will wither in the furrows and beds where it sprouted and grew. [Hos. 13:9-12, 15.]
 • ANV)  Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie? Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het."
 • (AOV)  Ja, kyk, dit is geplant—sal dit voorspoedig wees? Sal dit nie heeltemal verdroog as die oostewind hom aanraak, verdroog op die beddings waar dit uitgespruit het nie?
 • (ERV)  Will the plant grow where it is planted? No, the hot east wind will blow, and the plant will become dry and die. It will die there where it was planted."
 • (ESV)  Behold, it is planted; will it thrive? Will it not utterly wither when the east wind strikes it—wither away on the bed where it sprouted?"
 • (GNB)  Yes, it is planted, but will it live and grow? Won't it wither when the east wind strikes it? Won't it wither there where it is growing?"
 • (GW)  It might be planted again, but will it live and grow? It will wither completely when the east wind blows on it. It will certainly wither in the garden where it is growing.'"
 • (KJV)  Yea, behold, being planted, shall it prosper? shall it not utterly wither, when the east wind toucheth it? it shall wither in the furrows where it grew.
 • (LITV)  And behold, being planted, shall it prosper? Shall it not utterly wither when the east wind touches it? It shall wither in the beds where it sprouted.
 
 
Die wingerdstokkie van Israel SOU verdroog, dit sou nie leef nie, dit sou nie groei nie, dit sou heeltemal verlep wanneer die oostewind dit tref.  En dít omdat die wortels en ranke na die arend gedraai het.
 
Die oostewind is die woestynwind waarvoor Israel, Palestina, die mense van die nabye Midde-Ooste bang is.  Dit is die genadelose, skroeiende wind wat niks ontsien nie en ‘n hele oes, ‘n hele vrugteboord kan vernietig. 
 
GEEN BEHOUD IN ENIGE AREND NIE!
Ons het gesê dat God se vraag oor ons persoonlike, kerklike, volks- en emosionele lewe galm.
Sal dit lewe, sal dit groei, sal dit nie heeltemal verlep wanneer die oostewind kom nie?
Sekerlik sal dit verlep, sterf en nie langer groei nie waar die druiwestokkie nie in die regte voedingsbron, in die regte grond, water, lig en in die regte sorg geplant en gewortel is en bly groei nie.  Daar is geen lewe en groei in/by watter arend ook al nie.
 
 
Nee, mag ons vanoggend uitroep.  Só durf ons lewe nie uitdraai nie.
Nee! mag ons in volle oortuiging sê.  Dit sal nie gebeur waar die volgende is nie:
Goeie grond, lewende water, helder lig,  ‘n sterk wingerdstok, ‘n tuinier (boer) wat oor die boompie/druiwestok waak, dit snoei, dit getrou versorg nie.  Dit sal nie gebeur waar die lote nie van die wingerdstok afgeruk word en waar die wortels en blare nie in die rigting van watter arend ook al draai nie.
 
ONS HET ALLES TOT ONS BEHOUD
 
 • ONS WINGERDSTOK IS GEPLANT EN GEWORTEL IN GOEIE GROND.  Ons groei en leef vanuit die Woord van God, die beloftes van die HERE. Andrew Murray skryf in THE SPIRIT OF CHRIST:   
“Let the Word of God be the the life-soil in which your faith and life has its roots.”
 
Eseg 17:8  Hy was geplant in goeie grond, by baie water; hy kon ranke maak en druiwe dra, hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het.
 
 • SO, OOK, IS DIE LIEFDE VAN CHRISTUS LEWEGEWEND, KRAGGEWEND EN VERRYKEND IN DIE LEWENSGROND VAN DIE WOORD. Daar is Goddelike liefde in die Woord, Goddelike genade, Goddelike goedheid. Ons het lewensgrond met Christusliefde daarin.
 
Ef 3:16-17  Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,  dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Male sonder tal kan ons deur die dag bely:  Jesus, U het my lief.  Dankie!
 
Ons het die lewensgrond, die beste, rykste, mees perfekte grond waarin ons geloof en lewe geanker is.
 
 
 
 • ONS DRUIWESTOK, ONS AARDSE EN GELOOFSLEWE, HET LEWENDE WATER:
Eze 47:9  Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
 
Joh 4:10-14  Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: 'Gee My 'n bietjie water om te drink,' sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het."
..."Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee."
 
 
Ons het die Heilige Gees van God ontvang, en waar Hy vloei en stroom, in ons siel en in die Kerk, in die land en in ons gemoed, daar lewe alles.
 
 • ONS DRUIWESTOK, ONS AARDSE EN GELOOFSLEWE, HET LIG.
Ons leef en groei nie in die duisternis, in ewige grys skemer nie:
Joh 8:12  Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee."
 
 • ONS WINGERDPLANT HET ‘N ONVERNIETIGBARE WINGERDSTOK, JESUS SELF. 
Joh 15:1  "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
 
 • OOR ONS WELSYN, OOR ONS BEHOUD, WAAK ONS VADER, DIE BOER.

?Hy beskerm ons, Hy snoei ons.  Hy sien elke verlepte blaar in ons gees, elke rankertjie wat nie reg heg nie.  Hy sien die sagte groen groei in die groeipunte, en dit is sy vreugde.

 
Joh 15:1-5:  "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.
Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle
Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.
 
ONS HET DIE LIEFLIKE LANDBOU-WET...
Hoe wonderlik om te weet dat God nooit, ooit van jou sal verwag om binne oomblikke of ure ‘n geestelike reus, ‘n volgroeide boom/wingerdstok te wees nie. 
Daar is ‘n ou-ou landbouwet:  groei vind stadig, stukkie vir stukkie plaas. 
 
Vandag sal jy wat in die goeie grond van die Woord gewortel is, in Jesus se Lig is, deur die lewegewende, helder water van die Gees benat en verkwik word, deur die Tuinier versorg, bewaak en gesnoei word en in die onvernietigbare wingerdstok is, bestendig, bietjie vir bietjie geestelik groei.
 
Sal die wingerdstokkie lewe en groei?  Sal dit nie heeltemal verlep wanneer die oostewind kom nie?  Nee, dit sal nie.  En dit sal vrugte dra wat tot verheerliking van God is.
 

Kliek en kry: So spreek my man my toe streng aan

So spreek my man my toe streng aan
... en dit was net die begin
 
En hét my man my gister streng aangespreek!
 
Hy het taxibestuurder vir ‘n kleinkind gespeel, en met sy terugkeer wys en lees ek vir hom ‘n Whatsapp-boodskap wat ek in sy afwesigheid ontvang het.  Die klank is polities van begin tot einde.  En alarmisties.  En diep ontstellend.  Lees dit, luister daarna, en jy kry ‘n beklemming om die hart, asof ‘n metaalklamp om al jou emosies, jou gees en gedagtes sluit en alles stywer en stywer vastrek.
Soos die psalmskrywer van Ps 43:3 het ek gister eers in skok en angs verval en toe instinktief ‘n soort van gebed geprewel: “Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei en my bring na u heilige berg, na u woning!”
En daar daag Hennie op. My man staan in die deur van die studeerkamer, ek vertel hom van die whatsapp, lees dit vir hom.  En die lig en waarheid waarna my gees geroep het, kom na my toe, maar besonder verblindend en besonder streng: “Delete dit onmiddellik!”
“Maar, Hennie...”
“Onmiddellik!” sê hy. “Iemand probeer paniek saai.”
Eintlik was sy opdrag so ‘n verligting.  Hy het my vasgevat, en daar was ‘n wonderlike gerusstelling in sy kragtige vermaning wat eintlik op die vraag neergekom het: Glo jy werklik hierdie vreesaanjaende boodskap?  Die lig en waarheid het begin deurbreek, deur ‘n mens vir wie die  Gees van die Here gebruik het om my weer op koers te kry.
Maar dit was net die begin.
Die beste, die goeie wyn, het ná ons dialoog gekom. Die groot boodskap het ná die nare Whatsapp- boodskap en die woorde in ons huis uit die WOORD tot ons gekom.
Die groot boodskap uit die Woord handel oor vuur.  Oor die Heilige Gees wat ons met vuur doop.
 
Kom ons lees wat GOD vir ons almal oor die Heilige Gees en oor vuur sê.  Dalk het jy hierdie boodskap net so nodig soos wat ek dit ná daardie vreeslike Whatsapp, daardie doemboodskap in die chaos van ons lewe in Suid-Afrika gehad het.
 
In Mat_3:11 sê Johannes die Doper aangaande Jesus Christus:  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.
En in Mark 9:49-50:  Almal sal met die vuur van beproewing gelouter word.  Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe."
 
En dan, iets wat ons so dramaties in ons tyd, in die geloofsgemeenskap, in kerke, in gebedsbyeenkomste, in die Whatsappgroepies van God se kinders, en veral in onsself sien gebeur, voel gebeur en ervaar:  die wonderbare altyd herhalende siklusse van God se reinigingswerk in sy verbondsvolk, soos ons dit in Jesaja 4 vind.
Wat die HERE in Jes 4 aan Israel beloof het en keer op keer vir hulle gegee het, het Hy vir die Kerk beloof en gee Hy keer op keer aan die Kerk.  Maar verder: Wat die HERE in Jes 4 aan Israel beloof het en keer op keer vir hulle gegee het, het Hy vir my en jou persoonlik beloof en gee Hy keer op keer aan my en jou persoonlik, asof ek of jy die enigste belang het wat Hy hier op die aarde het.
 
God het in Jes 4 en in die Evangelies beloof dat ons met die Heilige Gees en met reinigende, louerende vuur gedoop sou word.
 
Waarom? 
 • Sodat sy Naam geheilig mag word, sy Koninkryk mag kom en sy wil sal geskied:  in Suid-Afrika, in die Kerk, en ons whatsappgroepie, in my en jou persoonlik en individueel.
 • Sodat ons draers van die lig en die waarheid sal wees, word of bly.
 • Sodat ons sal lewe, en dit in oorvloed.
 • Sodat ons nie gedurigdeur vlug- en padgeeplanne sal maak nie, maar begaan en besorg sal bly oor die lot van verlore sondaars.
 • Sodat ons sonder haat en woede, sonder bitterheid en selfsug, sonder alles wat ons in ons menslike natuur vir onsself wil hê, vir die siele van ons haters, ons vyande sal bid.  Sodat ons, vry van die sonde van selfverheffing en woede, vry van duisternis en vrees, sal onthou dat Jesus Christus aarde toe gekom het om sondaars van sonde te bevry.  Dat die Gees in ons woon om ons van sonde te bevry.  Dat die Gees wat in ons woon, die wêreld deur ons wil oortuig van sonde en verlossing.
 • Dat ek en jy, vry van die sonde van selfverheffing en woede, vry van duisternis en vrees, weer die geloofsoortuiging kan uitspreek:  die mees korrupte, geharde mens onder ons vyande en haters, kan deur die krag van die Heilige Gees uit die mag van die duisternis geruk en in die Koninkryk van die Lig ingebring word.  Op ‘n dag kan ons wat tot God nader en glo dat Hy bestaan, iemand wie se naam sinoniem geword met elke denkbare euwel in Suid-Afrika of elders, in die land of kerk of media, hoor getuig:  “Ek is nou in Christus.  Ek is ‘n nuwe skepsel.  Die oue is verby, die nuwe het gekom.”
Ja, dit kan gebeur, en wie weet of God dit nie wil laat gebeur nie.
Maar wat sy plan ook al is,  God het beloof dat ons met die Heilige Gees en met reinigende, louerende vuur gedoop sou word.
 
Kom ons lees Jesaja 4:  4-6
 
Die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade en Hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef, verwyder deur die Gees wat oordeel en verteer. Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut.
Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.
 
Kom ons lees hierdie wonderlike belofte, hierdie belofte wat nou en daagliks in vervulling tree, ook in die KJV:
 
 
Isa 4:4-5:  When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning. And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her spirit of judgment, and by the spirit of burning a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence. And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.
 
En so, wanneer die Here uit sy Woord met ons praat, met my en jou persoonlik, begin ons ‘n heeltemal ander gebed bid as net:  “Here, help!  Here, keer hierdie mense!”
 
Ons begin bid:  “Here, laat die Gees wat oordeel en verteer, vandag kragtig in my werk. Laat die Spirit of burning in hierdie tyd alles uit my brand wat nie van u Gees is nie:  alle wanhoop en angs, alle ongeloof en woede, alle haat en angs, alles uitsigloosheid en vreesagtigheid. Ja, soos die psalmskrywer van Ps  43:4-5 bid ons:  “Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God! Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God!”
 
En wanneer ons vir die vuur van die Gees binne-in ons bid, die verterende vuur wat ons suiwer van alles wat ons radeloos en kwaad maak, gebeur presies wat in Jes 4 staan:
 
“Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut. Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.”
 
 
Weet ons werklik hoe groot die genade is wat met die koms van Jesus vir ons aangebreek het?
 
Joh 1:14-16:  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.   Johannes getuig van Hom en roep uit: "Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar." Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.
 
Die gawe van sy Gees van oordeel en vuur (sy Gees van onderskeiding en loutering en reiniging) is sy voortgaande genade.
Die vuur wat Hy in ons instuur om al ons wanhoop en ongeloof weg te brand, is deel van die voortgaande genade.
In dié genade leef ons.
 
Jesus het gesê:  
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." —Hand 1:8
 
Getuies sal ons wees. En dit is wat ons gaan bly.  Dit is die krag waarin ons gaan leef, want the Spirit of judgment, and by the spirit of burning brand ons ongeloof en vrees weg.
 
En skielik het ons die heilige, heerlike vrede van Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut.
 
Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: ONS SIEN JESUS

Ons sien Jesus
 
My man is hospitaalleraar vir pasiënte van die platteland wat in Bloemfonteinse hospitale behandeling ondergaan. So kry hy dan daagliks met siek mense van Lesotho, mense van die Noord-Kaap, plattelanders van Petrusburg, Verkeerdevlei, ja, min of meer van elke provinsie in die land te doen.
 
Gister was ‘n dag waarin die huidige klimaat in Suid-Afrika sy psige en my psige binnegedring het.  Hy het in dieselfde hospitaalsaal besoek afgelê by twee pasiënte wie se lewens onomkeerbaar deur plaasaanvalle verander is: ‘die pa van ‘n klein seuntjie, ‘n jong boer wat nou ‘n parapleeg is, en ‘n tweede boer wat in ‘n ander provinsie deur sy bene geskiet is.  Toe my man by die huis kom, was hy stil en peinsend, séér tot in sy siel.
 
Ek, weer, het my rekenaar by ‘n tegnikus gehad. Terwyl hy daaraan werk, sê die gelowige tegnikus, self ‘n paar jaar gelede deur rowers deur die kop geskiet, vir my: “Ons is in ‘n oorlog, dis niks anders as oorlog nie.”
 
Ons weet dit. Om mense te probeer uitwis, om te poog om mense te laat oorgee, is nie ‘n daad van versoening nie. So-iets is sinoniem met oorlog. In ons land is die oorlog tussen vyandelike magte en dié vir wie die vyandelike magte wil uitwis. Ons kan en wil en durf dit op geen ander wyse stel as dat dit ‘n oorlog tussen duisternis en lig is nie. Dat dit ‘n sigbare sowel as onsigbare aanslag is.
Sonde, vrees, spanning, onsekerheid en leed dreig om oor ons siel en gees te begin heers.
 
Maar kom ons lees vanoggend Openbaring 5:9-14
Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.
U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."
Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."
Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.
 
 
Kom ons lees ook Heb 2:5-9:
 
Dit is nie aan engele dat Hy die toekomstige wêreld, waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het êrens getuig en gesê: "Wat is 'n mens dat U aan hom dink, 'n mensekind dat U na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon; U het alles aan hom onderwerp." By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp.
Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie.
Maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die genade van God vir almal sou sterwe.
 
En nog een teksvers: Rom 8:2  Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.
 
Jy het gehoor hoe dit gister in ons huis en lewe was. Wat ons gehoor en beleef het.  Wat het jy gister beleef en gehoor?  Nog kruisvuur op die Kaapse vlakte?  Nog ‘n dag sonder water in jou dorp?  Nog ‘n baie slegte diagnose by jou dokter?  Nog tydings of die aanskoue van ‘n plaasaanval?  Die begrafnis van boeremense, voedselvoorsieners?  
 
Waar is Jesus?
Het jy al gevra:  Waar is die HERE?  Waar is Jesus?
Die Bybel sê Hy is aan die regterhand van God in die hemel, waar HY vir ons pleit.
 
Rom 8:34-36:   Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.
Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."
 
In Openbaring lees ons:  die Lam is op die troon in die hemel. 
Op 5:13  Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."
Op 6:16  Hulle het vir die berge en die kranse gesê: "Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam.
Op_7:10, 17:  Hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!" Die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog."
 
Hoor wat word van die LAM op die troon gesê:
Op 17:12-14:   Die tien horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking.
Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.
 
Moet ons dus net bly opkyk hemel toe in hierdie tye?
O, ons kan en moet veel nader ook kyk. Christus is in die hemel, op die troon, en geen oorlog sal Hom ooit ontsetel nie. Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.
 
O, ons kan en moet veel nader ook kyk. Christus is in die hemel, op die troon.  En Hy is ook deur sy Gees op die troon in elkeen wat in Hom glo.
 
Joh 16:7  Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.
 
Die Lam is op sy troon in jou lewe, in jou werklikheid.  Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. –Op 7:14.
 
 
Die Lam is op die troon in sy Kerk, in jou, in elkeen wat in Jesus Christus glo.
 
Wat sien ek en jy dus in hierdie lewe, in ons werklikheid in Suid-Afrika in hierdie tyd?
 
Heb 2:9. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus.
 
Ons sien Jesus.
Stefanus het Hom gesien toe hy gestenig is.
Paulus het Hom op pad na Damaskus gesien.
Die dissipels het Hom gesien toe almal geglo het Hy is dood en uit die pad.
Sy dissipels het Hom in die storm op die water na hulle sien aankom.
Al die mense wat swaar beproef en verdruk is, apostels in die gevangenis, elkeen wat in Hom glo en in ‘n stryd tussen lig en duisternis is, kan dit weet:  ONS SIEN JESUS.  Ons sal Hom sien: die Lam op die troon.
 
Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. –Op 7:14.
 
En in hierdie Jesus vind ons al die liefde, al die genade, al die vertroosting, al die hoop, vergifnis, wysheid, koers en krag wat ons vandag nodig sal hê.
 
Ons sien Jesus.
 
 
 
 
 
 
Verniet Argief

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2017 Seker.co.za
Chillies