Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DUWWELTJIES EN DORINGS

 

DUWWELTJIES en DORINGS

Die hardnekkigheid, die pyn en die verlossing daarvan.

“Wat mis jy van die lewe daar buite die stad op Patmos?”

Mense vra dié vraag gereeld vir my.

Die stilte, sal ek seker nog jare lank sê. Eers as jy stilte verloor, weet jy hoe onbetaalbaar kosbaar dit is.  Eers as die gedreun van stadsverkeer, die vuurpylklank van motorfietse, die geloei van sirenes, maar veral die geluid van dolle gejaag na wie weet waar jou soos ‘n onstuitbare tsoenami van onwelkome klanke tref, eers dan weet jy hoe kosbaar stilte is.

Baie dinge is só.  Tyd met geliefdes is so.  Jy weet eers wat dit werd is as jy dit vir altyd verloor.

Water is só.  Jy weet eers wat dit werd is as daar slik en leegte in die plek van helder oorvloed gekom het.

Jou verhouding met die Here is so.  Jy weet eers wat dit werd was wanneer jy in vodde in plaas van jou koningskleed by die varkhok sit en die peule van die varke begeer in plaas daarvan om manna, brood van die lewe, hemelbrood te eet en helder water uit die Heiligdom in jou lewe te voel instroom.

 

“Wat mis jy NIE van die lewe daar buite die stad op Patmos NIE?”

Die dorings en distels, die katbos en duiwelsklou, sal ek seker nog jare lank sê.  En veral die duwweltjies, daardie aggressiewe onkruid wat in Engels PAPER THORN genoem word.

Op hierdie meenthuiswerf, het ek my voorgeneem, sal daar nie duwweltjies wees nie.

Dus voer ek oorlog teen duwweltjies.

Gister kap ek weer opslagduwweltjies uit.  En toe ontdek ek die vlesige, dik, roomwit, hardnekkige, diepgewortelde penwortel onder elke duwweltjieplant.

Die paper thorns wat ons sien, is net die manifestasie van ‘n diepgewortelde kwaad.

Ek gaan lees daaroor. En  hier is WIKIPEDIA se feite oor duwweltjies, Alternanthera pungens

 

Alternanthera pungens Kunth is a creeping, prostrate perennial pioneer plant of the Amaranthaceae family, spreading by seed and vegetatively, with roots often developing at the nodes of spreading stems. A plant of roadsides, path verges and waste places (ruderal), it is thought to have come from Central and South America, and to have become widely established in Australia and Southern Africa.

Pioneer species are hardy species which are the first to colonize previously disrupted or damaged ecosystems, beginning a chain of ecological succession that ultimately leads to a more biodiverse steady-state ecosystem.[1

A ruderal species is a plant species that is first to colonize disturbed lands. The disturbance may be natural – for example, wildfires or avalanches – or a consequence of human activity, such as construction (of roads, of buildings, mining, etc.) or agriculture (abandoned fields, irrigation, etc.).The word ruderal comes from the Latin rudus rubble.

Features contributing to a species' success as ruderal are:

 • Massive seed production.

 

En skielik besef ek dat Genesis 3:18 nie net oor Patmos, oor ‘n meenthuistuin, oor die duwweltjies in die speelpark gaan nie.

 

Gen_3:18  die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet.

 

Maar heeltyd praat God ook met jou en my, met die KERK, oor die dorings, distels, duwweltjies in ons eie menswees.  Oor die tienduisende dinge wat ons liggame doen, die miljoene gedagtes, emosies en wilsbesluite van ons siel: hoe dit dorings en duwweltjies is waar jy ook al aan raak.

Dorings en duwweltjies en distels is ‘n geweldige metafoor vir diepgeworteld sonde in ons persoonlike lewe, gesinslewe, familielewe, in die KERK, in die gemeenskap, in Suid-Afrika, in die wêreld.

 

Hoor die simboliek wat ons werklikheid geword het:

 • Jes_7:23  In dié tyd sal elke stuk grond waar 'n duisend waardevolle wingerdstokke gestaan het, oortrek wees van dorings en dissels.

 • Jes 7:25  Uit vrees vir die dorings en dissels sal niemand meer êrens op die heuwels kan kom wat voorheen met 'n pik bewerk is nie. Dit sal net 'n plek wees waar 'n mens beeste injaag en wat deur kleinvee vertrap word."

 • Jes_32:13  oor my volk se grond wat oortrek is met dorings en dissels, oor al die huise waarin daar soveel vrolikheid was, oor die stad wat altyd so uitgelate feesgevier het.

 • Hos_10:8  Die hoogtes waar Israel gesondig en oortree het, sal woes word. Dorings en bossies sal groei waar die altare gestaan het. Dan sal Israel vir die berge sê: "Val ons toe!" en vir die heuwels: "Val op ons!"

 

Vanoggend weet elkeen van ons: elke opslag van duwweltjies wat ons in ons persoonlike lewe opmerk-  al die opslagoomblikke en dae van liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid... noem maar op... al hierdie goed groei op die hardnekkige wortels van ons ou natuur, diep in onsself.  Wat op die oppervlakte gebeur, is net die opslag van wat daar IS.

 

En hoeveel PYN veroorsaak die duwweltjies nie in ons huwelik, in ons gesinsverhoudings, in die Kerk, samelewing, ekologie, in God se wêreld nie!

 

 • Het liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid al ooit heling gebring?

 • Het dit al ooit mense na Christus getrek?

 • Het dit al ooit vreugde en hoop vir enige huwelik gegee?

 • Het dit al ooit oplossings vir die dwelmkrisis in ons land gebied?

 

Kyk maar na twee Skrifgedeeltes oor daardie vet, roomwit, hardnekkige, tierende wortel van die sonde in ons ou natuur:

 

1Ti_6:10  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Heb_12:15  Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.

Werklik, Paulus het die waarheid aangaande ONS gepraat toe hy geskryf het:

Rom 7:18-25:

 Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.  En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld: met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.

 

O, hoe sal ook ONS toenemend meer en meer duwweltjieloos word?

Want ons moet.  moet die heiligmaking najaag, waarsonder niemand God sal sien nie.

Ons kan op die oppervlakte kap en elke moontlike strategie en plan formuleer.  Maar as die wortel nie gesien en bely word nie, as ons die HERE nie vra om dit in ons uit te kap nie — teen watter pynlike prys ook al — sal die aarde, ons wat van die aarde is,  weer en weer duwweltjies voortbring.

 

Daar moet ‘n ander wortel in die plek van elke enkele onkruidwortel, in die plek van die hardnekkige penwortel van elke duwweltjieplant in ons eie lewe, in ons persoonlike menswees, kom.

 

Het jy al Op 22:16 raakgesien?

 

Op_22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester."

 

GEBED

Here, laat ons in hierdie week elke opslag van die sonde raaksien.  Laat ons dan onmiddellik weet: onder hierdie ding sit daar ‘n hardnekkige wortel, en daardie hardnekkige wortel in my ou natuur gaan weer en weer en weer presies so ‘n opslag na buite lewer.

Help ons, Here, om die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.  Laat ons elke dag nog opslagduwweltjies as die produk van ‘n hardnekkige wortel in ons ou natuur identifiseer.  En laat ons dan elke keer weer  die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.

Help ons om só, selfondersoekend en in totale nederigheid en oorgawe aan U, elke dag aan ons eie saligheid te werk, sodat die woorde van Heb 12:4 nie langer op ons van toepassing sal wees nie:   

Heb 12:4  Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie.

 

Kliek en kry: Vader!

VADER!
 
Iemand moes ons klein gemeente se aandag daarop vestig, en iemand hét: nie een enkele keer in die Ou Testament spreek enige mens die hoë God as Vader aan nie.
 
Eers noem die mense van die ou, ou tyd Hom El, wat die kernbetekenis het van mag, sterkte, krag.
‘n Naam wat dikwels in die Ou Testament voorkom, is  Elohim (Hebreeus: ?????). Uit eerbied vir God noem baie Ou-Testamentiese mense Hom Adonai (Heer, Meester, Eienaar.)
In die boek Eksodus sê God vir Moses dat hy die Israeliete moes leer om Hom EK IS te noem.  Dit is dan ook een van die geweldigste Name van God, omdat Hy sy identiteit en sy Wese daarin op sowel die mees omvattende, tydlose en terselfdertyd mees misterieuse wyse openbaar:
 
Eks 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur."
Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.”
 
Wat hoor jy God diep in die Allerheiligste van jou as sy tempel se wanneer dié Godsnaam daar vir jou gegee word?
Wat hoor jy Hom sê wanneer Hy sê:  “Justin, Veronica, Morné, Kevin, Sumé, Emma... (Vul jou eie naam hier in) Mensekind, EK IS...? ”
 
In Eks 6:1-2 sê God vir Moses:
ANV:  God het vir Moses gesê: "Ek is die HERE!  (Jehova, JAHWEH )
 Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, (EL SHADDAI)  maar my Naam, die HERE, het Ek nie aan hulle bekend gemaak nie.  
 
KJV:  Exo 6:2-3  And GodH430 spakeH1696 untoH413 Moses,H4872 and saidH559 untoH413 him, IH589 am the LORD:H3068 And I appearedH7200 untoH413 Abraham,H85 untoH413 Isaac,H3327 and untoH413 Jacob,H3290 by the name of GodH410 Almighty, (EL SHADDAI)H7706 but by my nameH8034 JEHOVAHH3068 was I notH3808 knownH3045 to them.
 
YHWH (????) is die Verbondsnaam van die HERE.  Wanneer Hy van Homself as die God van die ewige Verbond praat, noem Hy Homself YHWH (????)
 
Die godvresende mense van die Ou Testament het ‘n heilige ontsag vir die Naam van die HERE gehad, so ‘n groot ontsag dat hulle Hom gereeld as ADONAI (Heer, Meester), aangespreek het, maar net in gebed.  Wanneer eerbiedige hedendaagse Jode na God in gesprekke verwys, noem hulle Hom HaShem (???), wat die Hebreeuse woord vir “die Naam” is. Dié verwysing na die Godsnaam het hulle in Lev 24:11 gekry.
 
Só geweldig was die Naam van God vir die Jode.  Want dit weet ons:  GOD openbaar sy Wese in sy Naam.  Deur sy Naam sê God vir ons:  Só is EK.  Dit is Wie en hoe Ek is.
 
Dit was in elke opsig ondenkbaar dat enige Ou-Testamentiese persoon — Dawid, Abraham, Samuel, Gideon, Jeremia, Maleagi, Job, Noag, Daniël, Jakob of Moses — die God vir Wie hulle EK IS moes noem, vir Adonai, HaShem, El Shaddai, YHWH ( hoe maklik laat ons dié Godsname op die rekenaarskerm verskyn, hoe maklik tik ons dié Name waarvoor ons behoort te sidder)  ooit VADER sou noem.
 
Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit.
Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie.
 
Vader? Ons Vader? 
Want wat en hoe is ‘n ware pa hier op aarde vir ‘n kind?  As jy ‘n wonderlike pa het of gehad het, wat en hoe was of is hy vir jou?
Uit ‘n aardse pa se sak kom jou sakgeld. Op die gesig en in die oë van ‘n liefdevolle aardse pa is daar intense aandag wanneer jy iets ernstigs met hom bespreek, sy raad vra. Watter van die pa’s op die paviljoen hou jou dop wanneer jy op die baan is?  JOU pa hou jou dop, JOU pa moedig jou aan.  Wie is dit wat jou met sy lewe sou beskerm en sal beskerm?  Jou pa. Wie swem eerste die see in om jou uit die seestroom te red?  Jou pa.  Wie laat jou so veilig voel wanneer jy op reis is en die motor in ‘n bergpas is?  Jou pa agter die stuur.  Wie maak heel, wie is aan jou kant, wie beskerm jou?  Wie begeer jou welsyn, wie offer vir jou op?  Wie praat diep dinge met jou, wie bid vir jou?  Jou pa.
 
Terloops, en dit is nie ‘n terloopsheid nie: hoe verskriklik is dit om so-iets nie te ken nie: om jou pa deur die dood te verloor, om deur jou oudste sussie in plaas van jou pa grootgemaak te word... Hoe verskriklik is dit as jou arme aardse pa aan depressie ly, aan ‘n gemoedsversteuring, of motorneuronsiekte het en liggaamlik so min vir jou kan doen. Hoe verskriklik is dit as jou aardse pa jou ma verlaat, julle verlaat, aan julle ontrou is en weggaan.
 
Terug na die Ou Testament: Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit. Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie. Nooit sou hulle die Godsnaam so byna gedagteloos, so outomaties, op ‘n rekenaarskerm voor hulle laat verskyn het soos wat ek dit vanoggend gedoen het nie.
 
Ons kan dit nie waag nie, het hulle gedink.  Want sy Naam is EK IS.  Sy Naam is El Shaddai.  Sy Naam is JAHWEH, onuitspreekbaar, geweldig, verhewe bo enige mensenaam.  En Hy het vir ons gesê:
 
 • Eks 20:7: Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
 • (GW)  "Never use the name of the LORD your God carelessly. The LORD will make sure that anyone who carelessly uses his name will be punished.
 • (LITV)  You shall not take the name of Jehovah your God in vain; for Jehovah will not leave unpunished the one who takes His name in vain.
 
 
En toe kom Jesus.  Sy dissipels hoor en sien hoe Johannes die Doper sy volgelinge leer bid.  Maar veral sien hulle hoe Jesus bid, so heeltemal anders as die geleerdes van die tempel, die rabbi’s en Fariseërs en Skrifgeleerdes.  Hulle sien en hoor Jesus met God kommunikeer, hulle sien sy gesig straal, hulle sien Hom terugkom uit die afsondering van gebed met krag en vrede en energie in Hom.  Hulle sien en beleef sy bediening.  Sonder twyfel hoor hulle hoe Jesus God dank en eer vir enige kragtige wonderwerk wat daardie dag plaasgevind het. Hulle hoor Hom krag en wysheid vra vir die volgende dag... en dan gebeur dit.
 
 
Luk 11:1  Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het."
En HY sê:
Mat 6:9  So moet julle bid: ONS VADER wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word.
 
ONS VADER as aanspreekvorm is die mees dramatiese, mees ingrypende wending in die geloofslewe van die sondaar, die stofmens, die beliggaamde siel en gees wat deur die Here God geskep is.
 
Dit is die verskil tussen Ou- en Nuwe Testamentiese geloof.
Dit is die nuwe werklikheid in Christus.
 
En die nuwe Naam van God wat ons as gelowiges mag gebruik, het teen die duurste prys gekom. Jesus het dit reeds geweet: Hy sou daarvoor verneder word, ly, bespot word, gegésel word, in die gesig gespuug word, ‘n pers mantel dra, ‘n doringkroon dra, aan die kruis gespyker word, ure lank dors wees en sterf, na liggaam en siel in die tuingraf lê.  En dan sou Hy uit die lyding en dood herrys, onaantasbaar en onvernietigbaar, om terug te gaan na sy Vader en ons Vader — as ons glo dat Hy die Seun van God en die enigste Verlosser is.
 
En so mag elkeen van ons, ongeag of ons aardse pa al oorlede is, of ons gelos het, ons mishandel het, ons ma mishandel het, sy  vaderskapsroeping uitgeleef het of nie, vanoggend sê:  “Ek het ‘n Vader, en my Vader is lief vir my.”
 
Gister was dit atletiek op baie sportvelde van baie Suid-Afrikaanse skole. Een klein dogtertjie — sommer Liefie vir haar pa en ma — hardloop toe haar heel eerste 50- of 75 meter naelloop.  Dit gaan goed, baie goed.  Sy is in die tweede plek, en van die paviljoen af kyk haar pappa (wat reëlings by die werk getref het om daar te wees vir sy meisiekind) net vir haar, net vir Liefie.
 
Toe gebeur die onverwagte: twee ander vinnige dogtertjies besluit om kortpad wenpaal toe te kies.  Hulle sny van regs af in Liefie se baan in.  En so amper-amper is dit ‘n Mary Decker- Zola Budd gebeurtenis.  Liefie hou maar bedagsaam in; hoe kom jy by kinders in jóú baan verby?  En so eindig sy vyfde.
 
Sy kom in trane van die baan af, hardloop in haar pappa se oop arms in.  Sy wou goed gehardloop het, sy kon nie bereik wat sy wou bereik nie.
 
“Ek het nulste gekom,’’ snik sy.
 
Maar haar groot, sterk pappa druk haar teen sy hart vas.  “Pappa het heeltyd vir jou gekyk,’’ troos hy. ‘’Jy het so goed gehardloop.  Die ander maatjies het net per ongeluk in jou baan begin hardloop.  Jy was nie nulste nie, glad nie.’’
 
Dit, liewe kind van God die Vader, is wie jy vir Hom is.
Dit, en veel meer, is Hy vir jou.
Sy oë is op jou, sy liefde waak oor jou, sy arms is oop vir jou wat voel asof jy nulste is en nulste gekom het.
Jy het ‘n Vader, en dit het teen ‘n ondenkbare prys gekom.   
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Alles wat goed is, begin by NUL

Alles wat goed is, begin by Nul

Human strength can do nothing.

 

Almal is op die drumpel van wat nou in 2018 wag. Ses vrae aan jou:
 1. Watter van die volgende stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 • My seun is ‘n sterk outjie.
 • Ons kind het dit nog altyd gemáák.
 • Ja, graad 1, graad R, vyfdejaar Medies, derdejaar Ingenieurswese, graad 8, graad 5, 7, 11, eerste kwartaal in die koshuis of eerste weke in ‘n nuwe werk stel hoë eise, maar my kind/ek/my verloofde is mense uit een stuk: emosioneel stabiel, denkend en nie impulsief nie. Hulle/ons gaan dit máák.
 • Ek weet ek kan;  ek is sterker as wat mense dink.
 • My man is nie ‘n hensopper nie. Hoe droog dit ook al is, hy sal anderkant uitkom.
 • Gelukkig is die Kriels/Strydoms/Neethlings/de Bruins/ Arendses/Koopmans/Stuurmans/de Villiers’e/Rossouws/Bothas sterk mense.
 •  
So, watter een van stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 
 1.  Hoe begin jy jou dag?
Hier is drie Skrifwoorde oor hoe ‘n dag begin kan word:
 
 • Opsie 1: Ellende wag vir dié wat vroeg in die môre opstaan om agter sterk drank (iets bedwelmend, iets wat my bedwelm, my heeltemal wegneem van U) aan te loop en hulle tot laataand dronk te drink aan wyn (iets bedwelmends, iets wat my heeltemal wegneem van U). —Jes 5:11.
 • Opsie 2 (soos Dawid die dag begin het): Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooidag wakker maak (om saam met my U lof te verkondig)! — Ps 57:8-9
 • Opsie 3: Om die dag soos Jesus te begin en soos Jesus te laat verloop.
En dit moet jy weet:  Jesus se dae was moeilik. Vol eise, vernedering, teenkanting, konfrontasies met menslike nood en ellende, vol van die wete dat Hy min tyd gehad het om te leef:  dat hy op die ouderdom van 33 jaar sou sterf, en dat sy sterwe straf sou wees:  die straf op die sonde van die hele mensdom.
 
Só het Jesus sy dae begin en sy dae geleef:
Mat_14:23  Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen.
Mar_6:46  Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid.
Mar_11:25  En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe."
Luk_5:16  Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.
Luk_6:12  In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.
Luk_9:18  Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by Hom saamgekom. Toe vra Hy hulle: "Wie, sê die mense, is Ek?"
 
Hoe begin jou dag?  In Spr 20:13 staan:  As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet.
 
Natuurlik is die primêre bedoeling dat elkeen wat sy gesin moes versorg, alle ledigheid en luiheid moes prysgee en vroeg-vroeg aan die werk moes spring.  Dit geld vir ons ook.  Maar die dieper betekenis kan ons nie miskyk nie:
As jy nie (emosioneel en geestelik) wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op (om manna op te tel, om jou heerlike tyd by die Here, jou Bron van alle krag, deur te bring) en jy sal oorgenoeg hê om te eet (vanuit sy krag, waarheid, lig, genade, goedheid, ontferming, wysheid, vrede, oorvloed gevoed word. Jy sal hierdie dag tot sy eer kan leef.  En as jou kinders dit ook doen, sal hulle dit ook maak, in watter lewensfase en omstandigheid hulle ook vanjaar gaan wees.)
 
 1. Wat gaan vanjaar die hoof-bestanddeel van jou woeste, uitdagende, splinternuwe program wees, die hoof-item daarop
 
Kom ons lees hoe Jesus se kern-aktiwiteit daar uitgesien het.  En dan kyk jy sommer ook ‘n slaggie aandagtig na die ander drie persone in hierdie insident:
 
Luk 9:28  Omtrent ag dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Luk 9:29  Terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Luk 9:30  Skielik was daar twee manne wat met Hom praat. Dit was Moses en Elia. Luk 9:31  Hulle het in hemelse glans verskyn en met Hom gepraat oor sy uittog wat Hy in Jerusalem sou voltooi.
Luk 9:32  Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by Hom staan.
 
 1.  Wat sê die Heilige Gees NOU vir jou oor wat ons so pas gelees het?  Waarvan hou jy in dié insident?  Waarvan hou jy NIE?  Wat vertel dié insident jou van MENSE, van jouself?  Wat vertel dié insident jou van GOD?  En wat wil jy aangaande dié insident onthou?
 
 1.  Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
Eks 16:13  Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, Exo 16:14  en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Exo 16:15  Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit dié?" want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.
 
Joh 6:48-58: Ek is die brood van die lewe.
Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Joh 6:50  Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.
 Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.  Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.
 
En die groot stelling in Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.
CEV:  Joh 6:63  The Spirit is the one who gives life! Human strength can do nothing. The words that I have spoken to you are from that life-giving Spirit.
 
Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
En nou lees ons van Jesus se dag, Jesus se dae, toe Hy Mens was soos ons, maar sonder sonde.
 
Mar 1:35  En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.  En Simon en die wat by hom was, het Hom gevolg.  En toe hulle Hom vind, sê hulle vir Hom: Almal soek U.
 En Hy sê vir hulle: Laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat Ek ook daar kan preek; want daarvoor het Ek uitgegaan.
 
Vandag moet jy uitgaan.
Almal soek jou, almal gaan eise stel.  En jy sal dit tot eer van die Here kan hanteer.  Sy Naam sal deur jou woorde, dade en in jou gedagtes verheerlik word.
So gaan dit in jou nuwe werk wees, in die hospitaal, in die prokureurskantoor, op skool, op universiteit. Wanneer die kinders terugkom van die skool af... So sal dit wees vir elkeen wat in die voetspore van Jesus volg en sy voorbeeld navolg.

Kliek en kry: GEBED VIR GRAAD EENTJIES EN AL ONS KINDERS

Wat moet ek jou leer, my kind(jie)?
Nou, vir oulaas?
 
 
Iemand whatsapp gister vir my ‘n video-grepie van ‘n klein dogtertjie wat in die proses is om te begin lees.  Die mamma help so hier en daar, die klein lesertjie raai so hier en daar. En soms steek die kindjie vas om die letters te klank, saam in te span en by die woord self uit te kom.
 
Dié dogtertjie is soos iemand teen ‘n steil helling: drie treetjies op, dan weer ‘n stukkie afgly op gladde plekke. Op, af, onseker boontoe.  Soms raak die ou stemmetjie onseker, selfs moedeloos.  Graad 1 gaan eise aan klein kindertjies stel. So ‘n nuwe lewensfase is nie altyd maanskyn en rose nie.
 
Maar dis nie net graad 1 nie. Wat van graad 4?  Graad 8? Graad 11? Graad 12? Eerste jaar op universiteit?  Jou kind se eerste jaar in ‘n skool vir gesiggestremdes, gehoorgestremdes, serebraal gestremdes? Jou kind of kleinkind se vyfdejaar Medies, wanneer enorme besluitnemingsverantwoordelikhede op hom of haar gaan rus en hy/sy al hoe meer selfstandige, lewensbepalende besluite moet neem?  Jou seuntjie of dogtertjie se eerste jaar op kosskool?
 
Skielik is hulle vir korter of langer tye uit ons hande.
Skielik weet ons: vir hierdie kinders moet ons bid en bid en bid. En, ag, hoe dankbaar kan ons wees, hoe tot trane toe dankbaar, dat Jesus vandag ook vir elke ouer, grootouer EN vir hulle kinders en kleinkinders sê.
 
WAT JESUS VIR OUERS Sê
Mar 11:22-24:  Jesus sê toe vir hulle: "Julle moet geloof in God hê!
Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Lig jou op en val in die see,' en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees."
 
Dit is Jesus se Woord aan ouers.
 
Tog: Skielik wonder ons ook: het ons ons kinders goed genoeg toegerus vir al die opdraandes op hulle pad, al die steiltes, al die versoekings, al die stampe en stote, al die wreedheid en gevoelloosheid, al die gemeenheid en verwerping, al die veranderinge, storms, gevegte, verliese wat hulle op die pad vorentoe gaan beleef?
 
Want dit gaan gebeur.
Dit het met ons, hulle ouers en grootouers gebeur.  Such is life.  Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde.
 
WAT KAN EK MY KIND VIR OULAAS LEER?
 
Voel jy so effens paniekerig, noudat jy jou kind moet laat gaan of beleef hoe sy/haar kursus, afstand, ‘n vliegtuig, ‘n koshuis of ‘n klaskamer hom/haar as’t ware insluk?
 
Wat kan jy jou kind nog leer, voordat hy/sy daardie gevaarlike, onvoorspelbare wêreld wat op hom/haar wag, ingaan?
 
Moet julle werk aan die manier waarop hy sy veters knoop?
Moet jy en hy weer aan die manier werk waarop hy ‘n krieketkolf vashou?  Moet julle weer sy bestuurstyl, padveiligheid deurpraat, noudat die kind sonder jou langs hom duisend kilometer van jou af met daardie tweedehandse kar gaan rondry?
 
Wat is die belangrikste?
 
Die HEEL BELANGRIKSTE VRAAG IS...
 
Die heel belangrikste is om seker te maak dat/of ons kinders God se kinders is.  Dat hulle sal weet dat Jesus Christus hulle so lief het, dat Hy sy lewe vir hulle gegee het.  Dat Hy hulle tot die dood toe liefgehad het en elke kind wat Hom in sy/haar lewe ontvang het, nooit sal verlaat en nooit in die steek sal laat nie.
 
Dat ons kinders met hierdie belofte die onbekende toekoms sal ingaan:
 
HEB 13:5-6: God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."
Daarom kan ons met vertroue sê: "Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan 'n mens aan my doen?"
 
AMPLIFIED BIBLE: He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!] [Josh. 1:5.]
 
BBE:  I will be with you at all times.
 
(EMTV)  He Himself has said, "By no means shall I desert you, nor in any way shall I forsake you."
 
DIE HEEL BELANGRIKSTE KENNIS IS:-
Die heel belangrikste ding wat ons vir ons kinders kan leer voordat hulle die groot lewe ingaan, is wat dit is om aan Jesus te behoort.  Dit is die heel belangrikste kennis wat elke gelowige, ja, ook elke gelowige student of graad 1-tjie moet hê.
 
As ons aan Christus behoort, as ons kindjie aan Christus behoort, wil die Here Jesus deur sy Gees saam met ons alles doen, alles beplan, alles hanteer.  Deur sy Gees wil en kan Hy ons in alles bystaan, sterk maak, lei, vertroos,  die Toergids en Leidsman vir ons wees.
 
Dié feit staan in die Skrif :
 
Gal 2:20: En nou (vandat ek deur Jesus Christus God se kind geword het, vandat ek Jesus gekies het as MY Verlosser — “my hartjie vir Hom gegee het,” my liefde aan Hom verklaar het, wedergebore is en tot bekering gekom het )  is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
EK MOET MY KIND HELP VERSTAAN
My kind/kleinkind moet die lewe ingaan met die begrip dat elke mens uit drie dele bestaan: ‘n liggaam, siel en gees.
 
   Liggaam
Ons liggaam is wat ons in die spieël sien, wat ander mense sien.
My kindjie het ‘n liggaam, en moet dit weet.
Ons kind moet weet dat God hom/haar in alles wat hy/sy met die liggaam moet doen, kan en wil help.  Hy kan my kind se liggaam genees, sterk maak, beskerm, bewaar.  Hy kan my kind help om die klavierstuk onder die knie te kry, op te hou bewe, nie aggressief op te tree nie.
 
(Tussenwerpsel: Ons moet dit self ook weer weet. My liggaam, hierdie beskadigde, verrinneweerde, verganklike menslike liggaam is nou die draer en houer van God se boodskap, God se genade, God se waarheid, liefde, heiligheid, WOORD. Al wat ons kan vra, is dat die Heilige Gees dit heeltemal leeg sal maak, dit sal reinig, al maak dit seer en ontstel die radikale proses ons.  En dat God ons deur sy Gees sal vul met die volheid van Jesus:  met sy liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, insigte, prioriteite, egtheid, erbarming... en KRAG.  Ja, sy geweldige krag, net tot eer van sy Naam. )
 
 
Siel
Ons siel is ons denke met al sy gedagtes en planne, ons wil en ons emosies. Dit is die geheime en verborge dimensie van ons menswees.  Ons kyk vir mense, maar ons weet nie regtig volledig hoe hulle siel is nie: wat hulle dink, voel en begeer nie. Wat hulle graag wil hê, watter hartseer hulle voel, wat hulle van ons dink nie.  Net Jesus ken die mens se ware siel.
 
Joh 2:24-25:  Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is.  Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van 'n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is.
(ERV)  But Jesus did not trust them, because he knew how all people think.
 
My kindjie het ‘n siel, en moet dit weet.
 
 
Gees
En dan het die mens ‘n gees, die lewe self, wat net God aan hom kan gee.  Hy het die asem (gees) van die lewe, wat nooit sterf, nooit vergaan nie.  
Dit is hierdie gees wat na God teruggaan wat dit gegee het, hierdie gees wat voor die regterstoel van God gaan verskyn om verantwoording te doen van wat daardie mens op die aarde gedoen het, of dit goed was, of kwaad. 
Dit is hierdie lewende gees wat Jesus aan die kruis in sy sterwensoomblikke aan sy Vader oorgegee het:  Vader, in U hande gee Ek my gees oor.
 
Ons gees is deur God gegee en geskep.  Dit is onuitwisbaar, ewig, onsterflik.  Dit vergaan nooit soos wat ons liggaam vergaan, ons idees opdroog, ons denke stol en ons emosies onderdruk kan word nie.
 
Ons kinders moet weet: ek het ‘n gees, dit is deur God gegee en geskep.  Dit is ewig en onsterflik. 
 
En: Jesus wil ons in elkeen van ons drie dimensies dra, help, lei, sterk maak, uit gevaar hou, vol blydskap maak.  Dit is die lewe deur sy Gees.
 
 • God wil deur sy Gees ons liggame bewaar en veilig, skoon en rein hou.
 
 • God wil deur sy Gees ons siel (wil, emosies, verstand, planne, denke, besluite, keuses) goed en reg en vol lig en waarheid maak.Ons siel (wil, denke, emosies, bewussyn, onbewuste en onderbewussyn) is nou die tempel en deel van die Koninkryk van GOD. Luk_17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
 • Ons kindjie moet weet: sy/haar gees (die onsterflike lewe in my kind) is nou, nadat ons kind die Here Jesus aanvaar het, die woonplek van Christus, EEN met die Vader, en die woon-en werksplek van sy Gees. Daarom kan elke ouer, oupa en ouma vanoggend bid: Reinig dit, heilig dit, Heilige Gees, en heers volledig oor my lewe, my gees, wat na U gaan terugkeer, Vader.
 
“Christ wants to do all our living for us. ”— Andrew Murray, wat ook kon geskryf het: “He wants to do all my child/grandchild’s living for him/her.”  Jesus wil elke las vir my kind help dra, elke besluit van sy siel vir hom help neem, sy Helper in elke krisis, versoeking, vernedering, triomf, toets, uitdaging wees.
 
Gebed vir my graad eentjie, eerstejaartjie
 
En nou kan ons die belangrikste gebed wat ooit vir ons kinders/kleinkinders gebid kan word, as ouers en grootouers bid. Ons kan vir ons kinders/kleinkinders bid:
 
Here, neem oor in my kind se liggaamlike, fisiese lewe.
Neem oor in my kind se siel:  sy denke, wil en emosies.
Neem oor in my kind se gees, sy onsterflike lewe wat eenmaal na U gaan terugkeer.
U het gesê:  “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
en Ek sal julle rus gee.”
 
Laat my kind se liggaam rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is.  Maak my kind se liggaam sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se hart en siel (denke, wil, emosies) rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. Maak my kind se siel (sy wil, gedagtes, emosies) sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se gees, sy hele lewe rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. En, Here, bewaar my kind se gees net vir U!
 
So kan ons ons kinders ook leer bid
Ons kan ons kinders leer om dit vir hulleself, hulle boeties en sussies te bid.  Want hierdie saak is die heel belangrikste lewenstoerusting, belangriker as veters en potloodgreep.
 
Jak 4:5:  Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê?
 
Dan, as ons en ons kinders/kleinkinders so bid, gaan ons kind die lewe in — van kleuterskool tot haar troudag, van graad 8 tot haar eerste werksdag na haar studies — en ons weet:  my kind is nie alleen nie.
 
My kind is saam met God daar, elke oomblik.
 
 
 
 
Verniet Argief

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2018 Seker.co.za
Chillies