Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: GOD, DIE WOORD

 

DIE WOORD
 
Op 19:11-13  Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog.  Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n Naam op Hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net Hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: "Die Woord van God."
 
Joh 1:14  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
 
WIE, WAT, HOE, WAAR is die WOORD?  Die WOORD van Goddelike liefde vir die mens, Goddelike toorn oor die sonde, Goddelike geregtigheid en mag, die WOORD aangaande ons opstanding uit die dood, die WOORD aangaande wat vir God saak maak en nie saak maak nie, die WOORD aangaande die God-gewilde leefstyl, die WOORD aangaande diensvaardigheid en volkome toewyding aan die wil van God, die WOORD aangaande vergifnis, die WOORD aangaande die WESE van die Vader, is JESUS.
 
Ons soek nie uit onsself in die Bybel na iemand met die Naam Jesus nie.  God soek in die Bybel en deur die Bybel en deur sy Gees na ons. JESUS is die WOORD, en die woorde van die Bybel kom van HOM, van die Vader en die GEES.
 
Die EWIGE, HEILIGE WOORD is ‘n PERSOON, en die PERSOON is JESUS.  Hy gee vir ons sy op skrif gestelde beloftes, sy Wet, sy wysheid, sy raad en kennis aangaande Homself wat ons op aarde nodig het.  En dit is in ons lewe op aarde die dokument, die testament(e) wat ons nou voor ons het, sy woorde. Die  Bybel is die ou en die nuwe Testament wat kom van die Drie-enige GOD, wat gesien word in JESUS. Die lewe en werke en woorde van Jesus is beskryf en is in die Bybel vir alle volke, tale, nasies en gelowiges gedokumenteer. Sy Gees het in mense gewerk om sy woorde wat vir ONS nodig is, te dokumenteer.
 
2Pe 1:20-21  Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.
 
2Tim 3:16-17  som alles aangaande die Skrif op: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”
 
WAAR WORD die woorde van GOD gehoor?
WAARHEEN GAAN GOD WAT SPREEK EN DOEN,  JESUS, WAT SPREEK EN ONS ONDERRIG EN DOEN,  en die Heilige Gees wat SPREEK en ons ONDERRIG en ONS LEI en God meer en meer aan ons openbaar?
 
Waar doen en handel en gebied en skep en vernietig en maak die WOORD dood en gee die WOORD lewe?
 
DIE WOORD was biljoene jare gelede daar, en die WOORD het in die kosmos gespreek en besluit en hemelligame en die aarde tot stand laat kom.
DIE WOORD het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou.
DIE WOORD bepaal die geskiedenis van nasies en volkere.  Uit Hom, deur HOM en tot HOM is alle dinge.
DIE WOORD weergalm in ‘n enkele mensesoos in die hart van die misdadiger aan die kruis saam met Jesus.
DIE WOORD keer mense op hulle pad voor, soos vir Paulus op die pad na Damaskus.
DIE WOORD  gee die dokument, die Bybel, aan dié wat dit in hulle eie taal het.
DIE woorde en getuienis aangaande die WOORD word van kansels af verkondig en in Back to the Bible College verkondig en deur God se gestuurdes in Japan ingedra, selfs deur gelowige kinders.
DIE WOORD gee reën en die natuur fluister van sy grootheid en mag:
 
Ps 19:1-12  Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.  Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.  Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.  Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.  As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.  Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.  Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.  Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder: dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is regverdig.   Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
 
GOD, DIE WOORD, vertrou die woorde van God, die twee testamente, aan die KERK toe om suiwer en onvervals te bewaar:
1Tim 3:15-16:  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Waarom moet die woorde van GOD so behoue bly?  Nie om die Bybel te ken nie, maar om GOD te kan ken soos HY is.  Hy laat Homself in heiligheid ken, en sy heilige woorde moet onaantasbaar en onveranderd bewaar word deur die KERK.
 
LITV: 1Ti 3:15-16  But if I delay, that you may know how to behave in the house of God, which is the assembly of the living God, the pillar and foundation of the truth.
And confessedly, great is the mystery of godliness: God was manifested in flesh, was justified in Spirit, was seen by angels, was proclaimed among nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

Kliek en kry: OPKYKER: DIE VERHAAL VAN LIG (2)

 

 

OPKYKERS :

LIG (2)

GRAFIKA: ttps://www.backpacker.com/skills/how-to-photograph-stars#section_8

 

Ek wonder of die Skrifverhaal van GODDELIKE LIG nie die grootste, wydste en heerlikste van alle Bybelverhale is nie.
Die verhaal van GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG, begin in Genesis 1
 
Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde  (wat reeds daar was) was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.
God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag (op planeet aarde).
 
En toe die mens nog sondeloos was, was daar lig en helderheid en skoonheid en blydskap.
Die duisternis van sonde het die mensdom en planeet aarde egter getref.  Die tragedie word o.a. in Ps 107 beskryf:
 
Ps 107:10-11  Party het in die donker gesit, in diep duisternis, hulle was gevangenes, in ellende en in boeie,  want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.
 
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG is die verhaal van die grootste genade waarvan die mens ooit op aarde sal hoor.  Dit is die verhaal van die grootste wending wat ons OOIT in ons ganse bestaan sal ervaar.  Dit word geprofeteer deur die profete, en in Jesus Christus vervul.
 
Mat 4:16-17:   Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan."  Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom."
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG IS DIE VERHAAL VAN SKEPPING EN HERSKEPPING.  Dit is die verhaal van chaos en Goddelike ingryping.  Dit is die verhaal van ‘n God voor Wie ons vandag in aanbidding en lof op ons knieë kan kruip, op ons gesig kan lê.
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  Hy was reeds in die begin by God.  Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
 
Kom ons vra eerstens in ware erns:  WIE EN HOE IS GOD?
Die Skrif antwoord:
 
1Ti 6:16  Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen
2Sa_22:29  U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.
 
Kom ons vra tweedens in ware erns:  WIE IS DIE GELOWIGE, EN WAAROP MOET ONS LEWE AFSTUUR?  (Mens kan dit ook so vra:  Wie is ek, en hoekom lewe en studeer en werk en trou ek, en hoekom is ek hier tussen ander mense op die aarde?)
Die Skrif antwoord:
 
1Pe_2:9  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
2Pe_1:19  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.
 
Kom ons vra derdens in ware erns:  WAT IS DIE BETEKENIS EN DIE TROOS, DIE KRAG EN DIE LEWENSKOERS WAT DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG VIR ONS INHOU?
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG  leef voort en bly onuitblusbaar, vlammend voor ons die strompelende pelgrims, maar ook God se verteenwoordigers hier op aarde.   Dit skyn soos die lig van ‘n vuurtoring vir ons wat in ONS roeping, ons dagtaak en ons swaarkry moet volhard.  Dit skyn oor ons van Genesis tot in die boek Openbaring. 
 
Die verhaal van Goddelike lig is vir elkeen met chroniese siekte.  Vir elkeen met ‘n kind, kleinkind, lewensmaat oor wie hy/sy diep bekommerd is.  Dit is vir elkeen na of voor egskeiding.  Vir elkeen sonder werk. Vir elkeen wie se liggaam baie swak is. Vir elkeen met ‘n geliefde wat behandeling vir verslawing ondergaan.  Vir elke weduwee, vir elke mens wat ‘n geliefde verloor het.
 
Dit is vir elkeen wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het en nou geestelik uitgesak het.  
 
KYK, sê die Woord, kyk die lig daar voor!  KYK, jy is op pad na Hom wat oor die duisternis in Genesis gespreek het, en daar was lig.  KYK,  jy is op pad na die plek van LIG!
Op_21:24  Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.
Op_22:5  Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
 
EN VIERDENS: WAT SIEN MENSE WAT IN GELOOF BLY OPKYK?
 
Wanneer ons  soggens opstaan en ons katte uit die garage laat gaan om in die donker van die voordag nagkatte te mag wees, staan ons gereeld stil om eers na die maan en die sterre te kyk.
O, wat ‘n oomblik. Mens kan die uitspansel sien, en die stukkie van die kosmos, hierdie eenkant-hoek daarvan waarin planeet aarde in sy baan geplaas is.
 
In die jaar 2019 staan ons na Suidelike Halfrond se hemelruim en kyk soos wat God Abraham duisende jare gelede beveel het om na die Noordelike Halfrond se uitspansel te kyk terwyl GOD die belofte van ONS lewe in God uitgespreek het. Want jy en ek is een van daardie geestelike nageslag.
 
WAT DOEN OPKYKERS VOOR GOD? 
 
OPKYKER, GLO HOM AS DIE EEN WAT NOOIT EEN ENKELE SKRIFBELOFTE IN DIE KLEINSTE BESONDERHEID ONVERVULD LAAT NIE.
 
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT NIE ‘N MENS IS NIE.  Na HOM, die gans Andere, die Onveranderlike wat IS en WAS en SAL WEES.
 
Num 23:19  God is nie 'n mens dat Hy sou lieg nie, 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?
1Sa 15:29  Die Ewige van Israel lieg nie en Hy verander nie van gedagte nie, want Hy is nie 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie."
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT DIE GESKIEDENIS GESKRYF HET, GESÊ HET HOE HY DIT SAL SKRYF, EN DIT SO DOEN.  Leef die Verbondsvolk nog?  Is Jesus se woorde aan die vrou wat sy voete gesalf het, vervul?  Gebeur alles wat Hy oor die eindtyd gesê en aan Johannes in Openbaring openbaar het, tans op aarde?
 
Dit gebeur net soos wat dit in die Skrif staan:
 
Psa 89:35-38  Ek sal my verbond nie versaak nie, nie een van my beloftes terugtrek nie. Ek, die Heilige, het 'n eed afgelê, en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie:  daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy troon so blywend soos die son sal wees.  Soos die maan sal dit altyd daar wees. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan." Sela
Mal 3:6  Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.
Luk 21:33  Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.
Rom 11:29  As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie.
 
OPKYKER, KYK OP EN SIEN ‘N EWIGE, SWAAR, SOLIEDE, ONBEWEEGLIKE HEMELSE LEWENSANKER BESTAANDE UIT TWEE MATERIALE OF ELEMENTE.  Dis nie van staal met ‘n beskermende laag van gegalvaniseerde sink soos aardse diepsee-ankers nie:  dis die belofte en die eed in die materiaal/metale van GOD.  Dit is gemaak van sy belofte en sy eed.
 
Heb 6:16  Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulleself. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teëspraak uit.  En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met 'n eed gewaarborg.  Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.
Heb 6:19-20  Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.
 
 
KOM ons bid dat God ons heel week en lewenslank OPKYKERS sal maak.  Want so leef OPKYKERS, en terwyl hulle opkyk, word hulle rustig en vol lig, want in God se LIG sien ons die lig.
 
2 Kor 5:6-9:   Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,  want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.
2 Kor 5:8-9:  Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon.  Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil.
 
ENGLISH
 
 1. Isn’t the story of DIVINE LIGHT that commences in Gen 1 and is still continuing in Rev 22 the greatest of all stories in the Bible?  It is the story of darkness and creation, of greater darkness (spiritual darkness) and recreation.  It is the story of unfathomable Divine mercy and grace.  It is the story of salvation.  And it is the story of our daily life and our destination.  It is the story that leaves me in almost dumbfounded awe.
1 Pet 2:9: (AMP)  But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, [God's] own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him Who called you out of darkness into His marvelous light. [Exod. 19:5, 6.]
 
 1. Deep-see anchors are made of two materials: iron/steel and galvanized zinc.  How dependent are seafarers on these anchors!  But we are told and commanded and encouraged tol ook UP, and to see that DIVINE ANCHOR, not made of earthly materials.  The anchor of hope is made of only two materials: GOD’s vow and God’s promise.  Nothing in Scripture that God promises, wille ver disappear, become invalid and be broken and discarded.  This is what we see this Monday morning:  God’s vow and God’s promise:  HOPE!  And we praise You for it, LORD!! 
 
Heb 6:16  When we make a vow, we use the name of someone greater than ourselves, and the vow settles all arguments. Heb 6:17  To those who were to receive what he promised, God wanted to make it very clear that he would never change his purpose; so he added his vow to the promise. Heb 6:18  There are these two things, then, that cannot change and about which God cannot lie. So we who have found safety with him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us. Heb 6:19  We have this hope as an anchor for our lives. It is safe and sure, and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Heb 6:20  On our behalf Jesus has gone in there before us and has become a high priest forever, in the priestly order of Melchizedek.

 

 

 

Kliek en kry: DIE VERHAAL VAN LIG

 

 

     DIE VERHAAL VAN LIG

Grafika: https://www.touchofart.eu/en/Jacek-Krupa/jkru58-Creation-of-the-World-the-first-day/

 

Die verhaal in Handelinge 4 is my gunsteling-verhaal aangaande die werking van God in die KERK.  Aangaande die KERK in gebed.  Aangaande die nabyheid van God wanneer ons Hom aanroep.  Aangaande die aardse toevlugsoord van mense in nood.  Aangaande die gelowige se metode en manier om noodsituasies te hanteer.  Aangaande die KERNSAAK van die lewe in Christus. Aangaande die vervulling van die Ou-Testamentiese Woord in  Jes 58: 9-11:

Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie,  as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

Maar dan is daar nog ‘n gunsteling-verhaal.  Ek dink dis ‘n grotermagtiger verhaal as die verhaal van Handelinge 4.  Of, nee. Telkens sê die Gees vir dié wat die Woord oopmaak en hoor en indrink soos water en eet soos brood:  HIERDIE is die grootste.

 

Hier is die verhaal:

Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.

God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.

 

In my werk skryf, herskryf, verwerk en help ek soms mense se stories vertolk.  Mense vertrou stories aan skrywers toe.  Hulle vertel van diep, liglose nagte, van jare van duisternis op die diep waters. Van lewens, ‘n gesinslewe, ‘n eie gees, hulle siel, omstandighede,  wat soos die primordiale aarde, deel van ‘n ouer, tyd-onmeetlike skepping lyk.  MAW:  die aarde is nie eerste in aansyn geroep nie.  Daar was reeds ‘n kosmos,  en in die kosmos was hierdie planeet woes en leeg, without form and an empty waste.  Maar GOD het hierdie klont in sy skepping, hierdie plek onder water en in duisternis, gekies om mooi en volmaak en vrugbaar te maak, om dit te vul met ekosisteme en plante, diere, blomme, met ONS, om daarop te heers.

 

 • Gen 1:2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed.

 • AMP)  The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep

 • (ANV)  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.

 • (AOV)  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 • (ASV)  And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.

 • (BBE)  And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep.

 • (CEV)  The earth was barren, with no form of life; it was under a roaring ocean covered with darkness.

 • (ERV)  the earth was completely empty. There was nothing on the earth. Darkness covered the ocean.

 • (ESV)  The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

 • (GNB)  the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. .

 • (GW)  The earth was formless and empty, and darkness covered the deep water.

 • (KJV)  And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

 

O, die mag van GOD!

O, die verandering wat plaasvind wanneer gebeur wat in GEN 1:2 staan:

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

Kom ons stop net eers hier.  Want nou verstaan ons waarom ons vanoggend kan begin met die gebed:

Drie-enige God, U wat was en is en sal wees

 • Ons eer en aanbid U vanoggend as God wat Lig is, en geen duisternis is in U nie.

 • Ons erken U vanoggend as die enigste Gewer van lig uit U as die Lig.

 • Ons kniel vanoggend voor U as die Enigste wat die woorde, “Laat daar lig wees!” oor enige situasie op enige plek, met allesveranderende Goddelike gesag in die lewe van enige mens kan spreek.

Ps_8:10  Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 • U weet presies waar dit donker is.  Waar daar wanhoop is.  Waar daar nie Goddelike lig is nie.  Waar daar min hoop en blydskap is.  Waar daar onsteltenis, chaos, hartseer en bose dinge is. 

 • U weet waar u Lig, so lewegewend, so heilig, so soet en allesveranderend, nie skyn nie. 

 • HERE, laat u goddelike Lig asseblief vandag deurdring tot daardie hart, liggaam, gees, siel, verstand, gesprek, onderhandelinge, hofsaal, huis, distrik, landboustreek, situasie, verhouding, huwelik, gesin, kerk, werksplek, bedryf, skool, universiteit, kollege, komitee, dorpsraad, stadsraad, komitee, vergadering, hospitaal, kliniek en lewe.  Om u Naam ontwil, amen.

Spirit of God, please move gently on the face of the waters where anything in our life and situation is empty, without form, desolate, dark, like a roaring ocean and covered under deep water.  Amen.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: SINODESITTINGS.. en hoe dit die KERK oral op aarde raak

 

 

 

SINODESITTINGS

en hoe dit die hele KERK oral op die aarde raak

 

Daar was ‘n sinodesitting van die KERK in ongeveer 50 nC. Die besluite wat daar geneem is, raak ons tot vandag toe.

Waaroor gaan dit tydens Sinodesittings? Hier is 'n diagram wat ek op die Internet gevind het:  Vier sirkels wat mekaar in die middel oorspan en onlosmaaklik een word.  Vier sake wat in die KERK verenig is en vanuit die Kerk uitgaan: sowel  sentrifugaal (vanuit die middelpunt of sentrum na buite) as sentripetaal ( (middelpuntsoekend, van buite na die sentrum, Middelpunt toe)  

It is Synod time in and for the Dutch Reformed Church. For many years we have just taken not of the discussions taking place and decisions being made at this Church Council. But the Holy Spirit is opening our eyes to the importance of this very synod. Just look at this diagram in which the eternal and ongoing miracle of our calling as the Church of the living God is  portrayed.

If we are correct in understanding the church in this way, then it should be clear that the doctrine of the church is of no mean significance, indeed, it is of paramount importance because God’s purposes in the world today are inseparably intertwined with the principles and practices of the church. This is ground already covered, but it is worthy of repeated emphasis, for the church today is considered irrelevant and impotent by far too many Christians. [Robert L. (Bob)Deffinbaugh, BibleHub.com]

This is as inseparable from God’s principles for the church as the church is from God’s program for the world. So synods should and will discuss:

The HEADSHIP OF CHRIST

The BODY OF CHRIST

THE UTILIZATION OF THE GIFTS OF THE SPIRIT

The PRIESTHOOD of every member of the Church.

ACTS 15 is the account of the GREAT SYNOD in the year 50 AC.  It took place in Jerusalem, and decisions of great importance were taken.

LORD, bless and lead, guide and rule the South African Synod of the DRC this year!  Amen.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  Want vandag is nog ‘n uiters belangrike dag vir die KERKwaarvan die die NG KERK in SA deel uitmaak.  Die Evangelies-Koptiese Kerk in Ethiopië is deel van die liggaam van Christus. Die NGKA is deel van die Liggaam van Christus, Die Methodistekerk is deel van onsdeel van die Liggaam van ChristusKerke in Brasilië en Peru, ja, die klein Christengemeentes in Japan is deel van ons.  Die vervolgde Christene in Moslemland is deel van ons.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  U weet watter ledemaat die NG Kerk in die Liggaam van Christus is: ‘n voet, ‘n pinkie, stembande, ‘n stukkie van een long?

 

Kom ons lees van die Sinodesitting van 50 nC.  En hoe die besluite daar ons vir altyd raak.

HAND  15:1  Daar het mense van Judea af gekom en die gelowiges wysgemaak: "As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie."

HAND  15:2-28 

Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk.

Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly.

Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het,

HAND  15:5  maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê: "Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou."

Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaargekom om hierdie vraagstuk te bespreek.

Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geledere gekies het om die evangelie aan die heidennasies te verkondig sodat hulle kan glo. HAND  15:8  En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee net soos aan ons.

 Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie: Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig.  (Hy praat oor wat met hom in JOPPE gebeur het, hoe hy Sesaria, toe moes gaan, na Kornelius se huis): HAND 11:7 -9) Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê: 'Kom, Petrus, slag en eet.'  Maar ek het geantwoord: 'Nooit nie, Here! Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie.'

'n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor: 'Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.'

 

Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie?

HAND  15:11-17  Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word." Daarna het al die mense stilgebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidennasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus (Moderator van die Sinode): "Broers, luister na my!  Simon (hy was mos na Sesaria) het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidennasies om te sien deur vir Hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe: Daarna sal Ek terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak,  sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen.  Dit is van ouds af bekend.

HAND  15:19-20  Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie.  Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein; dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. 

HAND  15:21  Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees."  Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur....

HAND  15:23-27  Hulle het die volgende brief saamgestuur: "Van die apostels en die ouderlinge, julle broers. Aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië. Groete.  Ons het gehoor dat daar mense van ons af gekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra.

HAND  15:28-29  Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie:  dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. "Hartlike groete."

HAND  15:40  Paulus het vir Silas gekies en vertreknadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. HAND  15:41  Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk.

 

HOE moet ons vanoggend bid, HERE? vra ons.  En U, JESUS, gee vir ons die antwoord van die Vader:

Mat 6:9-13:  So moet julle bid:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

 

SO BID ONS DAN VANOGGEND, HERE.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed alle idees aangaande die wil van een groep teenoor ‘n ander groep uitwis.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed gedagtes oor die saak van mense en die motiverings van enige groep rakende daardie saak/sake tersyde stel.

 • Ons weet en beleef hoe ons tydens die bid van die Ons Vader gebed in hoër ruimtes ingeneem word, daar waar dit gaan oor u Naam, u Koninkryk en u Wil.

 • Ons weet en beleef tydens die bid van die Ons Vader gebed dat dit oor U op die troon gaan. In oor ons waar ons hoort: gelowiges in Christus, die KERK, u kudde, u onderdane voor U, die Koning van die konings en die HEER van die HERE.

HERE, wat ‘n wonderbaarlike vrede daal in ons neer terwyl ons stil en biddend wag op:-

 • die kragtige leiding van u Gees en u antwoord aan die Sinode,

 • die brood wat die verteenwoordigers van die KERK van u nodig het,

 • die kwytskelding van ons sonde wat ons almal nodig het

 • en die bewaring van u Kerk teen enigiets wat vandag van die Bose sal wees.

Ons bid dat u vrede so sal neerdaal oor u hele KERKwaarvan die NG Kerk deel uitmaak. En dat ons sal glo, met ons hele wese sal glo dat die Sinode u Stem sal hoor. Want: Heb 11:6  As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

 

Vanoggend erken ons U as die lewende, die EEN wat in vandag se saak/sake Goddelike leiding en antwoorde aan u KERK sal gee.  Ons wag op grond van wat Jesus vir ons almal gedoen het, afhanklik, biddend en in volle geloofsvertroue op u antwoord.  Amen.

 

 

 

 

 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies