Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: AS ONS VANOGGEND...

AS ONS VANOGGEND... 
Ons leef in die Covid 19-pandemie.  So lyk ons wêreld nou.
 
AS ONS VANOGGEND ‘N DENKFOUT MOET IDENTIFISEER, WAT SOU DIT WEES?
 Dikwels sê mense, en in ons huis sê ons dit ook gereeld: “Alles is nou so onseker. Niemand weet wat die toekoms inhou nie. Niks is meer voorspelbaar nie.  Dit is ‘n nuwe normaal wat op ons wag.”
Wat is verkeerd met hierdie stelling? Die vertolking aangaande die tyd VOOR die Covid-19 pandemie.
By implikasie sê ons dat dinge toe nie onseker was nie.  Wel, nie so onseker nie.  Ons sê eintlik dat ons darem so effens geweet het wat môre inhou.  Dat die toekoms nie soos ongekende vaarwaters gevoel het nie.  Dat ons darem ‘n hele paar sekerhede aangaande die lewe op hierdie planeet gehad het.  Dit die verlede regtig veiliger en meer hanteerbaar was OMDAT ons nie elke dag só oor die toekoms gedink het soos nou nie.
 
Ons het dalk/miskien/nogal/meestal gevoel ons sou kon cope. Die bedreigings was nie so erg soos nou nie. Ons het dalk gevoel ons sou dit máák, ons sou dinge in stand kon hou. Dit was die denkfout.  Dat ons iewers dalk gedink het alles vorentoe op aarde is NIE onseker nie.
 
Was alles NIE so erg onseker op ander dae in Mei in die wêreldgeskiedenis nie?  Kon mense op op 19 Mei 1968,  19 Mei 1653,  19 Mei 1898,  19 Mei 2020 en 20 IYar 1312 vC, toe die Israeliete van Sinai af weggetrek het, seker gewees het van wat op die aarde, vir hulle volk en vir hulle persoonlik voorlê?
 
DIE REGTELLING UIT DIE SKRIF:
Wat sê die Woord van God vir enige mens, enige dag in die wêreldgeskiedenis?  Wat het God vir ons voor die virus gesê, maar dalk het ons dit nie so goed gehoor nie.  Wat sê God nou vir ons almal?
 
Jak 4:13-15:   Kom nou, julle wat sê: "Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak." Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn.  Julle moet eerder sê: "As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen."
 
Jas 4:13  Come now, you who say, Today or tomorrow we will go into such and such a city and spend a year there and carry on our business and make money.
Jas 4:14  Yet you do not know [the least thing] about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are [really] but a wisp of vapor (a puff of smoke, a mist) that is visible for a little while and then disappears [into thin air].
Jas 4:15  You ought instead to say, If the Lord is willing, we shall live and we shall do this or that [thing].
 
Die Israeliete, die Joodse volk het nog in geen sekonde van hulle lewe geweet wat vir hulle voorlê nie.  Die mense van Lukas 7 ook nie. Die weduwee van Nain, die Romeinse offisier, Johannes die Doper, die Fariseërs wat Jesus in ‘n hoek wou vaskeer ook nie. 
 • O, hulle het nie geweet watter vreeslike dinge vir hulle voorgelê het nie.
 • O, hulle het nie geweet wat God vir hulle in Christus wou doen en leer nie.
 • O, hulle het nie geweet hoe groot die krag van GOD in Jesus, Immanuel, God met ons, in hulle nood sou wees nie!
 • Aan die vrou wat Jesus se voete voor sy begrafnis gesalf het, het die Gees egter die wete gegee dat sy Hom NOU moes eer, NOU moes dien, NOU haar dank en aanbidding en eer aan Hom moes toebring.
 • O, die mense van Lukas 7 het nie geweet hoe genadig, innig, lewegewend, liefdevol, persoonlik God Homself met die mens verbind nie.  Hoeveel God raaksien, hoe God elke poging raaksien en vir ewig tevrede met elkeen se getuienis en liefdeswerk is nie!
  
AS ONS VANOGGEND DRIE BEWYSE MOET VIND VAN GOD SE Oë WAT GOEDKEUREND EN TEVREDE OP ELKEEN RUS WAT OP HOM HOOP EN HOM STILWEG BLY DIEN, KAN ONS MAAR NET NA LUKAS 7 GAAN:
 
Hoor  hoe gee Jesus erkenning aan dit (die geloofswoorde, die volharding, die liefde vir HOM) wat mense nie eens ag as iets wat erkenning van God waardig is nie:
 • OOR DIE ROMEINSE OFFISIER: Luk 7:9  Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter Hom aangekom het en sê: "Ek sê vir julle: In Israel het Ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie."
 
 • OOR JOHANNES DIE DOPER: Luk 7:24  Nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Luk 7:25  Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, dié wat swierige klere dra en in weelde lewe, kry 'n mens in koninklike paleise. Luk 7:26  Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Luk 7:27  Dit is hy van wie daar geskrywe staan: 'Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.' Luk 7:28  Ek sê vir julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy."
 
 • OOR DIE VROU WAT HOM NET IN DIE OOMBLIK GEDIEN HET. Luk 7:44  en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Luk 7:45  'n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Luk 7:46  My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. Luk 7:47  Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde."
 
 
AS ONS VANOGGEND 3 DINGE VIR MEKAAR UIT DIE SKRIF OP GROND VAN DIE WESE VAN GOD IN JESUS CHRISTUS MOET SÊ, WAT SAL DIT WEES?
Rom 12:12 
 • Verbly julle in die hoop;
 • staan vas in verdrukking;
 • volhard in gebed.
Kom ons herbesin vanoggend.
Kom ons vertrou Jesus vanoggend.
Kom ons juig vanoggend omdat Jesus alles wat ons in ons eenvoud  tot sy eer doen en sê, so liefdevol en opreg raaksien en erkenning daaraan gee.
Kom ons doen wat in Rom 12:12 staan!

 

 

 

Kliek en kry: AGENDA. WAT MOET JESUS DOEN?

 

 
AGENDA
HOE MOET DIE WARE MESSIAS, DIE CHRISTUS, WERK?
 
 
As ek en jy ‘n agenda vir God, vir Jesus, sou kon opstel, hoe Hy hierdie dag, hierdie jaar en die volgende paar jare moet inklee, hoe sou JOU agenda vir God daar uitgesien het?  Wat moet Jesus, die Christus, doen?  Wat moet Hy beslis NIE doen nie? Wat is vir Hom verbode en buite orde? Wat wil jy Hom hoegenaamd nie sien doen nie? As HY wát doen, ontslaan jy HOM as God en lewe jy jare of die res van jou lewe lank in negatiwiteit en verbittering jeens Hom?  En as jy oor Hom dink of praat, dink en sê jy:  God het my tot in my murg toe teleurgestel.
 
Dis nie ‘n gek vraag nie.  Dit is ‘n vraag wat die mensdom, ja, miljoene gelowiges, nou reeds in hulle gedagtes beantwoord sonder dat dit so gevra is. Ook Christene sê dit nie, maar hulle het hulle konsepte oor hoe die ware God moet werk.
Ons moet vir mekaar vra wat ONS agenda vir God, vir Jesus sou gewees het as ons dit vir Hom kon opstel.  Ek dink van die eerste dinge op MY agenda vir Hom sou wees:
 • om geeneen van ons geliefdes siek te laat word nie. 
 • Om die virus hier by ons en oral op aarde net ‘n dramatiese dood te laat sterf, deur Goddelike ingryping. 
 • Om ons almal vry te laat uitgaan.
 • Dalk sou die volgorde op my agenda heeltemal verkeerd wees.  Dalk sou ek nie die Koninkryk van God en sy geregtigheid, sy Wil, bo-aan geplaas het nie, maar die vernietiging van die virus heel bo.  HIER is my agenda vir U, HERE JESUS.
 
Ons oorweeg dit meestal nie om ‘n agenda vir Christus op te stel nie.
MAAR in die donker kelder, in gevangenskap, kan ons vrae begin stel:  waarom werk U NIE volgens my en so baie ander se agenda vir U nie, JESUS?  Ek haal vir ons die verband aan tussen ons lewe nou, en Johannes die Doper se lewe, 2000 jaar gelede:  
 
Rod Mattoon: Trials can become so intense that you feel surrounded by problems. You face them wherever you turn. It is almost like being locked in a dungeon and you can't get out. Do you understand what I am describing? Have you ever been in this predicament? If so, then you can understand what John the Baptist was facing in his life. John the Baptist has been literally imprisoned by King Herod because he took a stand against the king's sin of infidelity with his brother's wife. The great Machaerus palace complex was the location of this prison. It was built by Herod the Great and was the home of Herod Antipas. Machaerus was located near the end of the southern border of Perea in a rough, desolate, mountainous area east of the Dead Sea. (Ed: According to Flavius Josephus, it is the location of the imprisonment and execution of John the Baptist) The prison was a small, dank, and dark dungeon below the lavish palace living quarters. It would be a severe trial for anyone, but especially for a man like John the Baptist, who was an outdoor person and was accustomed to much freedom of movement, the fresh air, the sun, and the enjoyment of the view of rippled hills, lush, emerald valleys, and brilliant, azure skies. John's incarceration would stop his public ministry. Unless he was delivered from this dungeon, it would appear that "his opportunities of active usefulness were terminated. All that he could see before him was a long imprisonment, or a violent death." It is in this situation, that doubt, confusion, and concern begin to tug at John's mind. He does some double-checking in the dungeon about the identity of the Lord Jesus Christ and whether He was the Messiah. Great men are not exempt from seasons of doubt. It is hard to find a greater man than John the Baptist, but he still had a time when doubt momentarily clouded out certainties. One reason we know the Bible is God's Word is because it does not camouflage the failures of its greatest men and women.
 
Daar is twee teorieë aangaande die feit dat Johannes die Doper twee van sy dissipels na Jesus gestuur het.  Die een is dat Johannes gevoel het hy verstaan Jesus nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda vir sy persoonlike lewe nie meer nie.  En hierdie man, Johannes die Doper, was vervul met die Heilige Gees van sy geboorte af.  Kan jy jou dit indink?  ‘n Geesvervulde man in ‘n worstelstryd, nie teen vlees en bloed nie, maar, soos Ef 6:12 
 
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
 
Jesus se groot versoekinge was in die woestyn, op pad na Jerusalem, in Getsemane.
Johannes die Doper s’n was, volgens die eerste vertolking van hierdie Skrifgedeelte, hier in die ondergrondse kelder, waar hy ALLES verloor het.  ALLES.
Dalk is dit ook die plek van ons groot versoeking, juis nou.
 
Johannes was ‘n Geesvervulde, kragtige, gehoorsame, nederige getuie van die Messias. Ons lees van sy lewe voor die tronkkelder, en watter begeerlike geestelike lewe het hy nie gehad nie!  
 
JOHANNES WAS GEESVERVULD:
Luk 1:13 ... maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. Luk 1:14  Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, Luk 1:15  want hy sal groot ees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.
 
SY BOODSKAP WAS:
Mat 3:10  Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Mat 3:12  Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met 'n onblusbare vuur verbrand."   
 
SY VISIOEN EN VERSEKERING WAS:
In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Mat 3:14  Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?" Mat 3:15  Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Mat 3:16  Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op Hom kom.
Mat 3:17  Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My."
 
SY PASSIE EN GETUIENIS WAS:
Joh 1:29  Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: "Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Joh 1:30  Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: 'Ná my kom daar 'n Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.' Joh 1:31  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend gestel kan word."
Joh 1:32  Verder het Johannes getuig: "Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. Joh 1:33  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Die Een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.'
Joh 1:34  Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God."
 
‘n WORSTELSTRYD NIE TEEN VLEES EN BLOED NIE
En nou?  Nou is daar onvervulde verwagtinge op ‘n diep persoonlike vlak in Johannes die Doper.  Ek hoor wat U vir ander doen, Jesus van Nasaret, Seun van God.  Maar vir my?  Vir my?
 Waarlik, sy worstelstryd was nie teen vlees en bloed nie.  As ons aan Christus se agenda vir onsself begin twyfel, word ons soos Johannes in die tronk (volgens die eerste vertolking.)  Wat sê die Woord dan vir ons in ons intens persoonlike worsteling met vertwyfeling oor Christus se agenda vir ons persoonlik?  HIER is die Skrif-antwoord:
 
HOE BLY ONS STAANDE?
Ef 6:13-18:   Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.

 

 

 

Kliek en kry: Wat gebeur het toe twee getraumatiseerde vroue onder God se vleuels gaan skuil het

 

GRAFIKA: Whither thou goest. Sandy Freckleton Gagan
 
 
WAT GEBEUR HET TOE
TWEE GETRAUMATISEERDE VROUE
ONDER GOD SE VLEUELS GAAN SKUIL HET
 
 • Daar was ‘n vrou in die tyd van die Ou Testament wat soveel beleef het van wat ons nou beleef:  DROOGTE wat hulle gesin tot ‘n voorheen ondenkbare besluit gedwing het DROOGTE, soos wat ons mense dit jare lank geken het. DROOGTE wat streke in die land kaal gelaat en geharde boere in trane  gehad het.
Rut 1: Rth 1:1  In die tyd van die leiers (Rigters) was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Betlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Rth 1:2  Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy twee seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Betlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig.
 • DOOD.  Hierdie vrou, Naomi, het haar man verloor. In daardie tyd het weduwees geen inkomste gehad nie, geen pensioenfonds nie, net mooi niks nie. As hulle seuns gehad het, goeie seuns, het hulle seuns vir hulle gesorg.
Rth 1:3  Toe Naomi se man, Elimelek, sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly.
Rth 1:4  Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent tien jaar in Moab gebly.
 • DOOD: Waaraan is ELIMELEK dood?  En die twee seuns, later?  Niemand weet nie. Rth 1:5  Toe haar twee seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het Naomi alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Daar was nou drie weduwees. Daar was ‘n situasie wat net as ‘n krisis beskryf kon word. Naomi moes besluite in die krisis maak, moeilike besluite om ‘n toekoms sonder enige waarborge in te stap.  Naomi besluit om terug te gaan na haar tuisdorp.Rut het by Naomi gebly.
Rth 1:15  Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsuster het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe.  (Hier was ‘n keuse:  die toekoms by iets anders as God, of die onbekende toekoms MET die God van Abrahan, Isak en Jakob. Vir ons: God, die Ewige, die God van die Ou- en Nuwe Testament.  Die God van jou voorvaders, jou voorgeslagte.) Naomi sê toe vir Rut:  Gaan jy nou ook saam met haar terug." Rth 1:16  Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; Rth 1:17  waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei." Rth 1:18  Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat.
 • Rut se besluit was:  die onbekende toekoms in my weerloosheid saam met ‘n ander, ouer vrou in haar weerloosheid, maar saam met haar klou ek aan die God van Abraham, Isak.
 • Watter waarborge het Naomi en Rut?  Geen menslike waarborge nie. Maar hulle gaan in die onbekende toekoms met die God van Abraham, Isak en Jakob praat.  Hulle gaan bid, hulle gaan leiding en seën van Hom vra.
Met hulle aankoms in Betlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi!" Rth 1:20  Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Rth 1:21  My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai (my sekuriteite laat verdwyn), die Almagtige het 'n ramp oor my gebring."
 
 • Wat sê Naomi hier?  Blameer sy God? Is sy nou verbitterd jeens Hom. Vra sy: “Verduidelik julle vir my hoekom ek, hoekom word my gesin so swaar gestraf?”  Steek sy iets weg: dat haar man en seuns deur hulle eie dwase besluite in Moab dood is?  Dit is mos nie wat gebeur het nie.  Dit is net die feite:  Die Almagtige het ‘n ramp oor my gebring.  John Piper noem dit BITTER PROVIDENCE.  Bittere Albeskikking. 
 • Ons het met die eienskappe van God te doen.  Hy is Almagtig.  Hy is Alomteenwoordig. Hy is Alwetend.  Hy is Albeskikkend. En Hy is ondenkbaar, ALTYD sorgsaam, beskermend, liefdevol, genadig en wys in sy verhouding met dié wat Hom dien, dié wat Hom in die allergrootste krisisse as die EEN kies onder wie se vleuels daardie een in krisisse gaan skuil.
 • Rut het uit die mond van BOAS gehoor wat elke mens in uiterste nood van God en van God se mense moet hoor,  Juis nou, terwyl miljoene Suid-Afrikaners wat kaalgestroop word, in soveel opsigte met Naomi en Rut, hierdie twee vroue, kan identifiseer:
Rth 2:3  Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by dié deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Rth 2:4  Boas het toe juis self uit Betlehem daar aangekom en hy het vir die snyers gesê: "Mag die Here by julle wees," en hulle het hom geantwoord: "Mag die Here u seën." Rth 2:5  Boas vra toe vir sy voorman: "Wie is daardie meisie?"
Rth 2:6  en hy antwoord: "Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het. Rth 2:7  Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie." Rth 2:8  Boas sê toe vir Rut: "Luister, my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie; moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Rth 2:9  Bly op die land waar hulle oes, en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het." Rth 2:10  Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: "Waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, in 'n buitelander?" Rth 2:11  Boas antwoord haar toe: "Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk toe gekom het waarvan jy vantevore niks geweet het nie. Rth 2:12  Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het."
 • Lees maar die res van die boek Rut.  Rampe gee nie geboorte aan voorspoed nie.  Rampe kan mense vernietig.  Moet ‘n ramp nooit vertrou as gewer en katalisator van wonderbaarlike nuwe bedelings nie.  Rampe is rampe.
 • GOD laat nuwe bedelings aanbreek.  God bewerkstellig nuwe dinge.  GOD weet wat Hy vir mense beplan wat onder sy vleuels skuil.  Net soos wat Hy geweet het wat Hy vir Naomi en Rut beplan het, en so is dit ewig.  So onveranderlik is God, en ons sien dit in die verhaal van Naomi, Rut, Boas, hulle seuntjie Obed, vader van Isai, vader van koning Dawid, uit wie se koningshuis Jesus Christus as Mens gebore is.
 
Jer 29:11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Jer 29:12  Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Jer 29:13  Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
Kom ons lees Ps 37:25  Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.  Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan.
 • Wie was die regverdiges in die verhaal van Naomi, Rut en Boas?  Al drie.
 • Twee van hulle kon verskriklik verlate gewees het, en brood gesoek het.  Hulle het nie.  Presies soos wat dit hier staan, het dit met hulle gebeur.  Hulle het meer as genoeg uit die liefde en genade van God ontvang. HOE? 
 • Hulle kos en versorging het nie deur ‘n luik in die hemel op die twee getraumatiseerde weduwees wat onder God se vleuels gaan skuil het, geval nie.  God het ‘n ANDER regverdige se oë geopen, dat hy die Moabitiese vrou in haar nood tussen die mense van sy volk raakgesien het.
 
Psalm 37:25: Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan. 
 • So was Boas.  Want so lewe regverdiges:  die woord SUINIG en SELFSUGTIG en BLIND VIR NOOD bestaan nie by hulle nie.
 
HERE, watter wonderlike verhaal het U vir ons hier laat neerskryf.
 • Maak dit vandag ‘n verhaal van vertroosting en hoop, ‘n verhaal van sekerheid in elkeen wat hier lees of luister se lewe. 
 • Aan U die eer.  Want U is die Betroubare, die Genadige, die GOD wat sorg en laat versorg.
 • Ons eer en aanbid U.  Dankie dat elkeen wat nou swaarkry, onder u vleuels kan skuil.  Amen.
 
 
 
 
 

 

Kliek en kry: Hierdie wonderwerk is vir die dissipels

HIERDIE  WONDERWERK VIR DIE DISSIPELS
 
Ek wil eers vir ons ‘n stukkie uit die Bybel in Engels lees. Luister of julle iets baie bekends daarin hoor,  iets wat ELKEEN van julle nou beleef:
Joh 20:19  The disciples were afraid of the Jewish leaders, and on the evening of that same Sunday they locked themselves in a room. Suddenly, Jesus appeared in the middle of the group. He greeted them Joh 20:20  and showed them his hands and his side. When the disciples saw the Lord, they became very happy. Joh 20:21  After Jesus had greeted them again, he said, "I am sending you, just as the Father has sent me." Joh 20:22  Then he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. Joh 20:23  If you forgive anyone's sins, they will be forgiven. But if you don't forgive their sins, they will not be forgiven." Joh 20:24  Although Thomas the Twin was one of the twelve disciples, he wasn't with the others when Jesus appeared to them. Joh 20:25  So they told him, "We have seen the Lord!" But Thomas said, "First, I must see the nail scars in his hands and touch them with my finger. I must put my hand where the spear went into his side. I won't believe unless I do this!"
 
Wat het jy gehoor?  LOCKED THEMSELVES IN (almal in een vertrek.)
En toe kom daar Iemand in, in die vertrek met die deur wat gesluit was.
 
Jy het al van baie wonderwerke in die Evangelies gelees, die talle wonderwerke een vir een self in jou kinderbybel gelees. Maar hierdie een was VIR DIE DISSIPELS.  Die dissipels het die ander wonderwerke beleef en gesien: hoe die dogtertjie van Jairus uit die dood lewendig gemaak word. Hoe die vyf brode en twee vissies genoeg word vir 5000 mense, sonder die vroue en kinders.  Hoe duiwels uit mense gedryf word.  Hoe blindes sien en dowes hoor wanneer Jesus mense wat so is, aanraak.  Hoe melaatsheid se verskiklike swere verdwyn wanneer Jesus praat, soos wat Hy triljoene jare tevore gepraat het en die woeste waters aan die begin van die skepping verdeel het: ‘n deel daarvan het  vog in die lug en wolke geword , en die res het riviere, mere en oseane geword.  
 
Gen 1:6  Toe het God gesê: "Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei." Gen 1:7  So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. Gen 1:8  God het die gewelf "hemel" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Gen 1:6  God (Die Vader, Seun en Heilig Gees) said, "I command a dome to separate the water above it from the water below it." Gen 1:7  And that's what happened. God made the dome Gen 1:8  and named it "Sky." Evening came and then morning--that was the second day.
 
Dié Jesus wat aan die begin van die Skepping daar was, het hierdie wonderwerk vir die disspels gedoen.  Vir SY mense.  Vir die elf wat oorgebly het nadat Judas Hom verraai het, vir almal wat agterna in Hom sou glo.  Vir JOU.   Kom ons lees dit, die wonderwerk vir die dissipels.  Vir jou, wat vir Jesus volg.
 
Joh 20:19  Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle!" Joh 20:20  Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.
Joh 20:21  "Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." Joh 20:22  Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees! Joh 20:23  As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie."
Joh 20:24  Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. Joh 20:25  Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien!" Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
 
Die deure was gesluit.  Ander mense het nie ‘n sleutel gehad nie, die dissipels het die sleutel gehad.  Maar Jesus het nie buite gaan staan en klop nie.  Hy het nie iemand gaan opsoek vir wie Hy geken het, dat iemand anders as tussenganger vir Hom die deur na sy dissipels kon gaan oopmaak nie.  Hy het net skielk daar by sy ingegrendelde dissipels gestaan, by hulle, tussen hulle.
 
En dit is ons Jesus.  So is ons Jesus.  Hy kan inkom en wees waar niemand anders kan inkom en wees nie.  Hy kan by JOU inkom waar niemand anders ooit kan inkom nie.  In die diepste donkertes van jou hartseer.  In die grootste gemorsplekke in jou gees.  Daar in die storm in JOU gees.  Daar waar dit so leeg voel, so verward, so kwaad.   Hy is God, geen Mens meer nie.  Hy kan deur elke rotslaag en elke stuk dryfsand in jou na jou brose self kom, en by jou wees, en vir jou sê:  VREDE VIR JOU,  my kosbare mens.
 
En Hy kan so by jou kinders en ma en vriende en kleinkinders en almal uitkom.
Niemand hoef vir HOM daardie deure oop te sluit nie.  Hy gaan net deur.
En hierdie boodskap is vir elkeen wat ‘n klomp toegesluite, gegrendelde deure het.  Al is daardie deure al hoeveel jare of dekades lank gegrendel.
Dit is vir elke boetie wat vir ‘n sussie bid.
Dit is vir elke oupa en ouma wat bid, vir elke ouer wat bid.
 
Hierdie wonderwerk is vir JESUS SE MENSE, vir GOD se mense.
 
Ef  3:19  Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ef  3:20  Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,
Ef  3:21  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
Ef  1:18  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, Ef  1:19  en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag Ef  1:20  wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: Ef  1:21  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2020 Seker.co.za
Chillies