Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: GOD VAN ONVOORSIENE TYE

 
GOD VAN ONVOORSIENE TYE
Grafika: Maretha Maartens
 
Ná die ouerhuis, ná ons skool- en universiteitsjare, ná ons troudag, ná die geboortedae van ons kinders, ná ons 21e verjaardag, ná die blye dag toe ons ‘n werksaanbod of -aanstelling gekry het, ná aftrede, ná enige skuif en enige besluit, ná sowel sonde as skuldbelydenis wag altyd, sonder uitsondering, iets onverwags en onvoorsiens: meer uitdagings, meer genade, meer van alles as wat ons ooit voorsien het.  
 
OP PERSOONLIKE VLAK ontvang ons meer liefde en Goddelike genade, meer sorg en beskerming as wat ons ons ooit kon indink.
Ons leer meer kommer ken, meer verwonding, meer heling, meer nuwe paaie, meer siekte, skeiding en dood, meer van God se krag en Almag, meer geestelike groei deur die Woord en die Gees as wat ons in ons wildste drome sou kon voorsien.  
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK groter diepte op God se kinders:  dieper berou, dieper afhanklikheid, dieper verlange na God. 
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye van dieper selfondersoek: Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye waarin kinderlike geloof plek maak vir naakte geloof, vir ‘n wilsbesluit om NIE jou vertroue in God prys te gee nie.  Dan sê jy vir jou eie siel: Vertrou op God!   Dan haal jy Jesus se woorde vir jouself aan:  
 • Luk 7:23: (ANV)  En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie."
 • (AOV)  En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.
 • (BBE)  And a blessing will be on him who has no doubts about me.
 • (CEV)  God will bless everyone who doesn't reject me because of what I do."
 • (ERV)  Great blessings belong to those who don't have a problem accepting me."
 • (ESV)  And blessed is the one who is not offended by me."
 • (GNB)  How happy are those who have no doubts about me!"
 • (GW)  Whoever doesn't lose his faith in me is indeed blessed."
 • (KJV)  And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
 
En jy ontdek op PERSOONLIKE VLAK:  In alles en ná alles wat ek persoonlik beleef, ervaar, oor myself afgetrek het, deurmaak, oorgekom het, het MEER gebeur en word ek MEER geseën as wat blakende gesondheid en ‘n kommerlose bestaan ooit vir my sou kon vermag.
Jy ontdek OP PERSOONLIKE die waarheid van Paulus se Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare stelling:
 
Rom 8:28-30:   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.  Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.
 
Ons gaan ‘n lied van die Koragiete lees.  Dié benaming kom uit 1 Kron 9:19:  Sallum seun van Kore, seun van Abiasaf, seun van Korag, en sy verwante uit sy familie die Koragiete was verantwoordelik vir die dienswerk van die drumpelwagte by die tent, net soos hulle vaders wagte was by die ingang tot die kamp van die volk van die Here.
 
Die moontlikheid bestaan, só beweer sekere ou eksegete, dat een van hierdie Leviete saam met Dawid was toe hy voor Saul uitgevlug het.  Dat hierdie lied dalk aanvanklik saam met Dawid gesing is: ‘n duet van Dawid en die Koragiet.
 
Ps 42:1-3  Vir die koorleier. 'n Gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God.  Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?
Ps 42:4  Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:5  As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang – 'n skare wat feesvier.
Ps 42:6-8  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper   en my God! Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af  waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis.
U het golf na golf oor my laat slaan.
Ps 42:9  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
Ps 42:10-11  Ek wil vir God sê: "My Rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand?"  Dit sny deur my hele wese as my teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:12  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God.
 
MAAR: DIE VOLK VAN GOD, die VERBONDSVOLK, OU ISRAEL EN NUWE ISRAEL, DIE KUDDE VAN JESUS,  DIE HUISGESIN VAN GOD, die BRUID, ontdek ook meer aangaande God as wat hulle en ons ooit sou verwag:  
Ná hulle Goddelike bevryding uit Egipte, ná die Verbondsluiting met Israel van Sinai af, die tydperk van die Rigters, het Israel van God afgedwaal en het hulle die geregtigheid van God leer ken: vyandige leërs het hulle aangeval, en Kanaän het ‘n bedreigde land geword. Dat God ook só met sy verbondsvolk kon werk, dit het hulle nie voorsien nie.  In hulle nood sing die volk OOK die lied van die Koragiete.
En dit is waar ook ons nou is, God se mense in ‘n wêreld wat kantel en brand en ontplof en te gronde gaan in aanloop tot die Wederkoms.  Tydens die geboortepyne van die nuwe tyd.  
 
Laat ons Psalm 42 sing, want ons God gee meer, sorg meer, is meer betroubaar en groter as wat ons ooit kon voorsien. Gelowiges van alle tye het dit ontdek.  Weer is dit Paulus wat ‘n Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare gebed bid, die gebed wat ons as huisgesin van die HERE vir mekaar, vir die geloofsgemeenskap en vir elke kerk en gemeente in onvoorsiene tye soos dié mag bid, wil bid en moet bid:
 
Ef 3:14-21:   Daarom kniel ek in gebed voor die Vader  aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Ons bid dit nou.
 
 
 

Kliek en kry: Hartverskeurende boodskap uit die NOORD-KAAP en Psalm 88

 

 

GRAFIKA-ADRES ONDERAAN.

HARTVERSKEURENDE BOODSKAP UIT NOORD-KAAP

 EN PSALM 88

Daar is tans 'n hartverskeurende boodskap op die meeste van ons se selfone.  Dit kom van Van Wyksvlei af.  Dit handel oor diere in die droogte, oor die mense wat diere in doodsangs en hongersnood sien, versorg, sien sterf en die werklikheid van  baie reënlose seisoene op 'n wyse beleef soos wat min van ons nog ooit ervaar het.

 

Omdat dit die roep van baie van ons geloofsgenote is, haal ons die name uit.  Dit is 'nroep wat eintlik namens almal geroep word, 'n oproep deur baie.  Hier volg die inleiding:

Kan ek asb vir julle as groep vra om vir ons vriende in VanWyksvlei te bid... Nie net vir hulle nie, maar vir die hele streek wat so swaar kry... Ek het hierdie whatsapp vanoggend gekry van haar af... En glo my... die vrou wat hier skryf, is n positiewe mens.... Maar die droogte knak haar.... Asb... Bid vir hierdie mense... Vir die hele droogtegebied... Dankie julle.

 

Die stem (me) uit van Wyksvlei roep:

''Dit is 5 September 2019 net voor drie in die oggend. Ek lê Al seker Vir die laaste uur wakker. Luister Na die wind wat buite stoot, die Boerboel onder ons kamervenster, luister Na die nag.

''As Ek Nou Na buite toe gaan, gaan Ek die ystervarke kry in die erf by die waenhuis. Daar gaan hasies wees, hulle Kom soek iets Om te eet. Ek hoor  n ooi bler. Ek hoor regtig nou hierdie goed.

''Maar dis Nie wat Ek Vir jou wil vra Nie. Ek wil Vir jou vra, as JY wakker word vanoggend, Om ASB voor JY opstaan, by ons Hemelse Vader te pleit Vir ons Vir Genadereën.

''Mense ons is Moeg, hier word groepe gestig dinge gedoen Om mense te help aangaan. Maar Ek Ek Kom vanoggend Na jou, en vra net een gebed met ons Vader, en dus Vir reën vir ons diere.

''Gister het ‘n Maat gekom om te help skaap spuit, maar ons Kon Nie, ons het swak ooie met hul lammertjies aangery plaas toe.

''Ons ry Vleiplaas in en hier struikel n Groot springbokram regop. Ons stop wil hom vang en besluit as ons terugkom, sal ons hom vang, maar ons Kon hom Nie kry.

''Vanoggend sal ons weer Kyk, ons Los Nie swak diere in die veld Nie.

''Die uile, hasies, almal Kan maar huis toe Kom. Die blouape sit by die voerbakke en eet, Saam met die skaap. Mense, die woord vrek of dood bestaan nie Meer by my en my man nie, ons praat van weggaan.

"Die ooi is WEG of die lammetjie is het WEGgegaan.

"'Ou mater Ek vra net twee minute as JY wakker word. Ons is hart en siel in die Karoo, bid ASB Vir die boere wat oor is vir uitkoms. Ek weet daar is Baie wat sê ons het n fout gemaak om plaas toe te Kom, nee ons het Nie, God het Saam met ons gekom.

''Bid ASB as dit lig Raak, dus Al wat Ek jou vra ou Maat. Mooi DAG Vir julle, daar waar julle loop.''

 

Skryf, weet ons, is die neerslag van ervaring, van wat ons van ons voorvaders gehoor, self gesien, beleef, meegemaak, deurgemaak of leer verstaan het uit ons werk en saamwees met ander.

 

HEMAN die Esragiet het ‘n lied geskryf.

Heman was verskriklik slim.  En nie net slim nie, maar wys, met die wysheid van God. Sy naam was in dieselfde kategorie as dié van Einstein, Newton, Plato, Beethoven, Leonardo da Vicni en Dr Japie van Zyl van NASA.  Die Bybel sê net Salomo het hom in wysheid oortref.

1Kon 4:30-31  Salomo het meer wysheid gehad as al die ander mense, van die ooste af tot in Egipte. Hy het meer wysheid gehad as enigiemand andersmeer as Etan (Ps 89:1) die Esragiet, en meer as Heman (Ps 88:1) , Kalkol en Darda, seuns van Magol  the sons of Mahol,” which, however, is to be taken not as a proper name, but appellatively for “sons of music, dancing.”  Die musikalegeniale komponisseuns). Sy (Salomo se) naam het bekend geraak onder al die nasies in die omtrek.

Weer oor die briljante broers, van wie HEMAN een was:

1Kron 2:4-6:  Juda (Moses se opvolger) se skoondogter Tamar het vir hom Peres en Serag in die wêreld gebring. Hy het dus altesaam vyf seuns gehad.  Die seuns van Peres was Gesron en Gamul, en die seuns van Serag was Simri, Etan, Heman, Kalkol en Darda, vyf altesaam.

 

Skrifkenners lei uit 1 Kron 2: 6 af dat Heman die seun van Serag, en die kleinseun van Juda was, een van VIER geniale broers: HEMAN, ETAN, KALKOL EN DARDA  en dat Heman oor die ellende van die Hebreërs in Egipte geskryf het.  Oor een van die ellendigste tydperke voor die ballingskap in elke Joodse gesin se geskiedenis.

 

Hier is die lied waarvan Heman sowel die woorde as die musiek geskryf/komponeer het:

Ps 88:1  'n Lied. 'n Psalm van die KoragieteVir die koorleier: met fluitspel. 'n Gedig van Heman die Esragiet.
Ps 88:2-7  Here my God wat my altyd help, ek (die Israelitiese volk) roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie tevergeefs wees nie, hoor my geroep.  Die swaarkry het vir my te veel geword: ek vat al aan die doderyk,  ek staan al met die een voet in die graf, ek het geen krag meer nie.  Dit is asof ek (die Israeliete in Egipte, die mens wat so bid) al tussen die dooies is, tussen dié wat gesneuwel het en in hulle grafte lê, dié aan wie U nie meer dink nie en van wie U u hand teruggetrek het. U het my (die Hebreërs in Egipte) onder in die put laat beland, in diepe duisternis.
Ps 88:8-12:   U gramskap (woede jeens my) rus swaar op my, U laat al u golwe oor my breek. Sela  U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks; ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie.  My oë is al dof van ellende; die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit.  Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof? Sela Word daar in die graf vertel van u troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan, van u trou vertel?  Sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, u redding in die land van vergetelheid?  
Ps 88:14-17  Ek (Hierdie volk in Egipte, God se mense hier) roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek (hierdie volk in Egipte) tot U. Waarom verstoot U my (u volk, u mense), Here, waarom trek U U van my (u volk, u verbondsmense) af terug?  Ek (U volk, dié wat aan U behoort) y swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.  (Dus: Ons planne is op.)
Ps 88:17  U toorn rus op my, U tref my met skrik en vernietig my. 

 

Hoe eindig Psalm 88?  Met ‘n oop einde.  Dit is soos die KREET in skilderye en beeldende kuns.

HEMAN, die Esragiet, ‘n Godvresende man, skryf hoe mense kan voel.  Hoe hulle volk gevoel het, heel waarskynlik in Egipte.  Hoe hulle oor God getwyfel het.
 

Ons weet nou dat die Hebreërs in Egipte beslis nog nie geweet het van die verlossing uit die fisiese Egipte, en die Verlosser, Christus, wat die mens uit die slawerny van sonde en die wanhoop van verlorenheid sou lei nie. 

 

HEMAN, die Ou-Testamentiese geniale wysgeer, digter en komponis, het nog nie geweet van Jesus Christus wat sou kom sê en wys hoe die Vader is nie.

EN DIT IS WAT JESUS VIR ONS EN VIR ONS BROERS EN SUSTERS IN DIE NOOD VAN VOORTSLEPENDE DROOGTE Sê:

Luk 18:1  Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: "In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie.  En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: 'Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.'  'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie,  maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog."

Luk 18:6-8:  Toe sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter.  Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?

 

HERE, ONS BID DAT NIEMAND WAT AAN U BEHOORT, SE GELOOF SAL WANKEL NIE.

 

GRAFIKA-ADRES: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAC2zXE2tmhMQ0X9d0LDBM70DAeO14nUhi1weOrKvu-pRn-1wd

 

 

Kliek en kry: OM VOOR GOD TE DAVEN of: IN ONS KOORDRAG

Kies enige van die twee opskrifte
 
 
OM VOOR GOD TE DAVEN
IN ONS KOORDRAG
 
My suster Ryna stuur vir my en Adri meer as twintig foto’s van die vyeboom wat in hulle tuin bot, van blomme wat die grootheid van die HERE, die lieflikheid van sy handewerk van die grond en struike en meenthuismure af uitstraal.Ons God is die God van lieflike dinge, die Skepper van lieflike plante, lieflike bome, die Skepper en Gewer van lewe, lieflike, blye lewe.
 
Hoe GOED is sy Gees, die Gewer en Vertolker van die Woord, dat ons die lofliedere van ‘n ou man in die Psalms vind.  Ps 71 is so ‘n beleë, lieflike psalm. Dit vertel van weerloosheid en hoop. Van ‘n verlede waarvan die gelowige net kan sê:  KYK wat het God vir my gedoen.  Van die troue onderwysing van God aan ‘n jong gelowige.  Van waar hierdie psalmkrywer nou is. Van dit wat vir die psalmskrywer ERNS is: dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag.  (Hy beskou dit nie as dweep en godsdiens in iemand se keel afdruk nie.  Hy neem Deut 6 so letterlik op:
 
Deu 6:4-9:   Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.  En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
 
SO WOU EK OOK SEPTEMBER DEURLEEF HET.  DIT WAS DIE PLAN GEWEES.
So wou ek gesing het.  Dit was die plan gewees:
Psa 71:14-19:  Ek, ek sal gedurigdeur bly hoop, ek sal U altyd weer loof.Sonder ophou sal ek van u verlossingswerk, van u reddingsdade bly praat, want hulle is meer as wat ek kan tel. Ek kom om u magtige dade te prys, Here my God, die verlossingswerk wat net U kan doen. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot; groot is die dinge wat U gedoen het! Wie is soos U, o God?
 
O, met watter aanbiddende verwondering, met watter sekerheid in die onveranderlike God lê of sit of daven hierdie ou Psalmskrywer nie!
 
DAVEN, DRIE MAAL PER DAG BID EN TEFILAH, soos die Jode dit verduidelik:
 
DAVEN  
“The common term used for prayer for those with a Yiddish background is to daven (pronounced daa-ven). Some say that "daven" comes from the Hebrew which means "to move the lips." Davening is when Jews move their lips. We don't pray silently; we pray verbally, vocalizing our prayers.”
 
DRIE DAVEN-GELEENTHEDE PER DAG
According to the Talmud, it was our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob, who first instituted prayer: Abraham was the first to pray the morning prayer, Isaac, the afternoon prayer, and Jacob, the evening prayer.
Jakob se naggebed word in Gen 28 beskryf.  Daar was die leer die konneksie tussen God en mens.  Aan die bopunt van die leer het GOD gestaan en met Jakob gepraat:   
 
Gen 28:13-14:   En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.
 
Wat sê Jesus hieroor?
Joh 1:51  (1:52) En Hy sê vir hom Natanael): Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.
 
Rom 10:6-8  Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring;  of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig.
 
 
TEFILAH
In Hebrew, the word for prayer is tefilah. What does the word tefilah mean? There are two translations that are literal and accurate. The word tefilah comes from the word pellel which means "to judge, ." Tefilah is a time of self-evaluation, self-judgment, introspection, when a person takes the time to focus on himself and goes within himself to see what it is that he needs, what it is that he is all about, what are his faults, what are his qualities, what is it that he needs from G-d, and why should G-d give it to him. Dit gebeur in gebed.
 
tefilah also means "attachment." OM TE HEG.  When we daven, we create a bond between ourselves and our Creator.
 
Hoor wat sê Jesus oor dié betekenis van tefilah:
Joh_15:4  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
 
 
IN ONS KOORDRAG         
Ek wou dwarsdeur September 2019 doelbewus, met my hele hart lofliedere, aanbiddingliedere, dankliedere vir die Drie-enige God gesing het. Nou het gister weer gebeur. Hoofberig: ‘n kindjie is ontvoer. Vir haar het ek vier of vyf keer in die nagtelike ure gebid.  Ek het gedoen wat ons almal gedoen het.  EN sy is gevind, tot ons grootste, diepste vreugde.  Prys die HERE!
 
Ek het egter vanoggend vroeg vir Hennie gesê in hierdie duisternis vóél ek nie lus vir lofliedere sing nie.  Maaer ook dít was in ons gesprek: (want die perspektief het stadig deurgebreek, soos die dagbreek van God in hierdie duisternis):  In Suid-Afrika en wêreldwyd is aan die gang wat in Op 12:17 staan.  Hier is die hoegenaamd nie ‘n wit-swart-bruin-stryd en oorlog nie.  Hier is dit, soos wat dit wêreldwyd is, die stryd van die Satan en sy magte teen Christus en sy kinders. Vroeër het die gelowiges hier en oorsee dalk Bybelstudie hieroor gedoen en gepraat.  Die simboliek was so duidelik: Duisternis en lig. Dié wat in Christus is, en dié wat nie aan Hom behoort nie. 
Ja, ons het gepraat oor die draak van Op 12:17:  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Nee, hier is dit die ergste, dink ons dalk.  Hier, in Suid-Afrika.
Dis verskriklik erg.  Maar as ons verplaas sou word na enige ander plek op aarde, sal Op 12:17 ook daar waar wees.   
 
Die grootste groeiende godsdiens in die VSA, in die Weste, so word gesaghebbend beweer, is WICCA.  ‘n Sagter woord vir heksery, Witcheryt, Whitchcraft. Wikipedia gee ‘n deeglike beskrywing daarvan. Die inhoud was vir my diep ontstellend. https://en.wikipedia.org/wiki/Wicca.  WICCA is anti-Christelik, ‘n aspek van die werk van die Antichris. En dan praat ons nog nie eens van Satanisme, ISLAM, okkultisme, Boeddhisme, onbetrokke en lam Christenskap, dwaallering in die KERK wêreldwyd nie.
 
Laat ons onder geen illusie verkeer oor wat hier om ons EN wêreldwyd, ook in die lande waarheen baie Suid-Afrikaners uitwyk, gebeur en gedy nie.
 
Laat ons geen illusie hê oor wat NOU op die hele aarde aangaan nie.
 
Op 12:17  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Twee opponerende magte veg in hierdie oggend in ons.  Ek dink die geveg tussen geloof en kleingeloof/ongeloof, die geveg tussen ons persepsies van die sigbare werklikheid en ons vertroue aangaande die Skrifwaarheid aangaande die ONSIGBARE werklikheid is BAIE werklik vanoggend:
 
Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
 
BLINDE GELOOF?
Ons sou dit BLINDE geloof kon noem.
Maar dit was nie BLINDE geloof nie.  Dit was verhoudingsgeloof.  Vashougeloof. Aanhou-glo geloof.  Nie-opstandige geloof.  Ek het God met my hoor praat-geloof.  Eensydige geloof. Gehoorsame geloof.  Realistiese geloof:  Ek leef net ‘n tydjie hier in die goddelose wêreld, ek gaan sterf, en ek gaan na ‘n beter vaderland, waar God vir my en my medegelowiges ‘n stad gereed gemaak het.
 
Heb 11:11-16  Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het.  Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see.  Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is.  Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan.  Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie; trouens, Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
 
SONDER ONS KOORDRAG KAN ONS NIE SING NIE
In ons tyd is dit die geloof van God se kinders wat hulle loflied slegs kan sing as hulle aangetrek is in die volle wapenrusting wat God aan hulle gee.  
 
Ef 6:10-18  Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,  en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.  Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ef 6:19  Bid ook vir my dat wanneer ek preek,  (Bid ook vir elke leraar wat preek) dat God my (hulle) die woorde gee dat ek (hulle) die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.
 
Ons koordrag is die wapenrusting van die geloof.  En ons lied is Hab 3:13-19:  U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi; wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, ‘n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe; my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons ‘n aanval maak.  Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.  Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.
 
WAAR WAS JOU GOD?
Ek kry vanoggend ‘n Whatapp-boodskap van ‘n man in een van ons gebedsgroepe: “Een man vra my gister waar was jou God toe sy gevat is? Nou kan ek sê : Hier is my God, wat gebede verhoor!”
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE ENORME KERN VAN GELOOF

DIE ENORME KERN VAN GELOOF.
 
Geloof is gebou op en sentreer om die Godsopenbaring van die enorme, die allesoorheersende wete:  GOD HET MY LIEF. 
 
So plant en saai ons toe twee metgeselplantsaadjies vir die somer wat kom: tamatiesaad langs basiliekruidsaadjies, ook genoem balsemkruid- of koningskruidsaadjies.
 
Basiliekruidsaadjies is kleiner as ‘n kopspeld se kop, sulke swart mini-saadjies.
 
Soms dink ons geloof is ook so: dat dit iets is wat om die allerkleinste kern gebou is.  Maar dit is nie so nie. Geloof is gebou op en sentreer om die enorme kern van die Godsopenbaring: GOD HET MY LIEF. 
 
 1. GOD HET MY VERBONDNAGESLAG LIEF.  (Ja, die nageslag van my wat in Jesus glo, my lewe aan Hom gegee het en die heilige verhouding met Hom tot my smart steeds daagliks met my sonde beklad.)  
Exo 34:6-7:  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag."
 
Daarom, omdat God genadig en barmhartig is, maar ongeërgdheid oor die kladde van my sonde nie duld nie, is ons ook so dankbaar dat daar die geleentheid tot en moontlikheid van berou en skuldbelydenis is. Daarom, of ons in enige saak reg of verkeerd was, ons het waarskynlik in gedagtes, woorde, gesindhede en dade gesondig.  Daarom berou ons ons sonde, en gaan ons in skande en smart in die sfeer van sy liefde in, waar ons vergifnis vind.  En keer op keer ná sondebelydenis en vergifnis die versekering ontvang:  
 
"Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde.
                 
Om in die liefde van God in te kyk, so verblindend en ondenkbaar, is om in die enorme kern van Geloof in te kyk.  Daar, in die middel van ons geloof, is nie ‘n byna onsigbare basillekruid- of mosterdsaadjie nie.  Daar is ‘n ENORME KERN.  Die kern  wat ons sien as ons glo, is God se liefde.
 
 1. Ons is die geliefde nuwe Israel, die geliefde geestelike Israel in Jesus Christus.
 
Deut 7:6-10  Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Deu 7:7  Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. Deu 7:8  Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte. Deu 7:9  Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam, Deu 7:10  maar Hy straf elkeen wat Hom haat, Hy bring hom om, Hy laat nie na om elkeen wat Hom haat, te straf nie.
 
Die enorme kern van geloof is die openbaring:  God het my lief, God het my verbondnageslag lief,  en waarlik, ek het God lief.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE AFGEDWAALDE SEUN/ DOGTER LIEF. 
Luk 15:20-24  En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'  Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!  En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE LID VAN SY HUISGESIN LIEF (ook vir my en jou wanneer ons dinge beleef wat ons aan niemand anders as aan Hom kan vertel nie.)
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "
 
 1. Hierdie openbaring/begrip/ insig in/ besef van die enorme Goddelike kern van geloof  beroof en stroop en snoei ons van hoogmoed en bitterheid, van onvergewensgesindheid en duisternis in onsself oor alles wat mense ons aandoen.  Oor al die lyding en leed wat mense in ons intieme kring in ons lewe veroorsaak.
 
WANT:  die enorme kern van geloof is die liefde van God, die GOD van liefde, ook vir dié wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Luk 15:1-10:
 
 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle."
Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis:
"Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry.
En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: 'Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie."
 
"Of watter vrou wat tien silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: 'Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer."
 
Die enorme kern van geloof is die Godsopenbaring dat die God in Wie ons glo, Liefde is en sondaars liefhet.  En dat HY meer vir ons doen, wil doen, gee en wil gee, as wat die mens ooit kan droom of bid of dink.  So wil en kan Hy dit ook doen vir daardie een, daai een, die een wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Kom ons bid vandag in hierdie besef van die enorme kern van ons geloof vir die boeremense van ons land.
 
Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vanoggend weer vir elke Christenboer, familieboerdery, lewensmaat van ‘n boer en die hele landbougesentreerde segment van ons bevolking. Ons bid vir die soort geloof wat net deur u Woord en Gees bewerkstellig en lewend gehou kan word: dat hulle sal glo dat U hulle liefhet.  Dat hierdie sekerheid hulle hele wese sal vul: GOD HET MY LIEF.  Dat U aan elkeen wat sekerlik soms/tans/maande lank reeds innerlik so alleen, so stemloos, so verlate, so uitgelewer, so bedreig en radeloos voel en nogtans volhardend moet voortgaan, die Skrifperspektief ten opsigte van geloof sal gee: Geloof is om te weet:  GOD HET MY LIEF.  Geloof is geloof in die liefde van die Almagtige God. Geloof is geloof in die liefde van dié God wat vir my ‘n Vader, ‘n Verlosser en Redder, ‘n Vriend, ‘n Leidsman, Voorspraak en Helper is.  Geloof is geloof in die liefde van God wat Liefde is.     
 
Al moet ek sukk’lend voorwaarts gaan.
Al raak my krag so gou gedaan,
Dan nog sal ek oorwinnaar bly
Want wie kan van Gods liefde skei? –J.F. du Toit (nie Totius nie).
 
HERE, giet die oortuiging, die besef en krag van u Goddelike liefde in elke Christen in die hele landbougemeenskap uit, asseblief.  En roep landboumense wat hulle heil tot dusver nie in U gesoek het nie, asseblief na U toe. Amen.
 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies