Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: HOEVEEL BYBELMENSE HET VERDRINK?

 
HOEVEEL GELOWIGES IN DIE BYBEL HET VERDRINK?
 
Hier is die feite aangaande die verloop van elke krisis, sonder uitsondering, in die lewe van God se kinders wat in ‘n geweldige krisis beland.
 
‘’Hoe gaan dit?’’ gaan iemand waarskynlik vandag iewers vir jou vra.
En jy sal waarskynlik antwoord:  ‘’Goed, dankie!’’
So sê ons mos maar.  Dié antwoord kom so outomaties soos asemhaal.
Asem in, asem uit. Hoor die vraag, beantwoord die vraag, soos wat jy van kleins af gekondisioneer is om te doen. Maar daar is talle, talle mense, jyself en tienduisende medegelowiges wat vandag so gaan antwoord terwyl hulle in asemnood, in die diepste nood is.  Terwyl hulle voel asof hulle sink en verdrink.  En baie dinge daarop dui dat dit inderdaad gaan gebeur.
 
Hierdie is die vasstaande, onveranderlike waarheid en boodskap van Christus aan elkeen met wie dit vanoggend bitter, bitter moeilik gaan.
 
Daar is tye van ontsettende chaos in die lewe. Nagmerrietye. Daar is stormnagte, stukke van die gelowige se lewe wat ooreenstem met die nagmerriestorm waarin Jesus se dissipels (sy volgelinge, sy geliefde vriende beland het.. 
 
Maar van hoeveel verdrinkings van God se mense lees jy in die Skrif? 
 • Noag en sy gesin het NIE verdrink nie.
 • Dawid het NIE verdrink nie.  Ps 42:7-9  Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan.  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
 • Jona het nie verdrink nie, selfs al was hy so ‘n onwillige, ongehoorsame dienskneg van die HERE, so ‘n eiesinnige sendeling wat gedink het hy kan op eie voorwaardes vir die HERE werk.
 • Paulus en die mense by hom in die skip wat reg in die Euroklidon ingevaar het, het NIE verdrink nie.
Hand 27:8-15:  En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by ‘n plek wat genoem word Mooi Hawens, in die nabyheid waarvan die stad Laséa is. En omdat ‘n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe.  Maar die hoofman oor honderd het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus;  en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Fenix te bereik om te oorwinter, ‘n hawe in Kreta wat ooplê na die suidweste en na die noordweste.  En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het ‘n stormwind wat Euroklídon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Act 27:15  En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe.
 
Maar oor daardie man wat die HERE gedien het, oor sy teenwoordigheid op die gedoemde skip, het almal behoue aan land gekom:
Hand 27:40 -44 En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur.  En hulle het op ‘n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand; en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan.
Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie.
Maar die hoofman oor honderd wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan land te kom,  en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom.
 
 Hulle het almal behoue aan land gekom.
 
Maar die wonderlikste Skrifverhaal van ‘n nie-verdrinking vind ons in Matteus 14.
 
Mat 14:28-32  Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom."  "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Mat 14:30  Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!"  Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?"  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.
 
Ons dink mos maar meestal hoe onmoontlik dit vir ‘n mens is om op water te loop. Eers wanneer alles ons ruk, wanneer alle probleme van alle kante om ons gier en loei, wanneer ons lewe soos ‘n boot buite ons beheer en in die mag van ‘n menslik onbeheerbare stormwind rondgeruk word, ja, wanneer ons liggaam, ons aan eie lyf deur die tornado, sikloon, tifoon rondgeruk word, DAN weet ons hoe verkeerd talle Kinderbybelprentjies geteken is. Daar was in daardie storm, daardie krisis niks wat rustig en kalm was nie. Jesus het nie op stil waters aangestap gekom nie. Hy was self in die totaal buite beheer situasie op die klimmende en dalende, opstapelende en brekende golwe, in die middel van die gierende, onkeerbare wind. 
Maar HY was magtiger as die hele chaotiese situasie waarin almal beslis kon verdrink.
 
Hoekom het hulle hoegenaamd in so ‘n storm beland? Hoekom het God hulle dit nie gespaar nie?  Want in daardie nag was dit tog nie God se straf en oordeel wat hulle getref het nie.  In daardie nag het hulle God se deernis en ontferming in mag beleef.  Jesus het keer op keer vir hulle gesê: 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
  In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon HOE die Vader in ons storms en krisisse is.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê:  Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader in die nagtye van ons lewe wakker is en na ons aankom en naby ons is om vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie. Joh 5:17:  "My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook." Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader sy hand na my/jou uitsteek, jou gryp, en jou sekerlik NIE sal laat sink en verdrink nie. Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, nie daar bo in die hemel gebede ontvang en asof in ‘n verre Call Center sonder beskikbare fisiese adres, sonder enige direkte kommunikasiemoontlikhede een of ander besluit waarop jy maar net moet wag, aangaande jou saak en jou nood sal neem nie.  NEE. In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, naby is, vir jou sê om NIE jou geloof in Hom te verloor nie, en die storm sekerlik kan en sal stilmaak.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
Kom ons lees verder:
Mat 14:32-33:  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.  Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God."
 
Dit is die uitkoms van alle storms en krisisse in die lewe van Christus se volgeling, sy geliefdes.  Sonder uitsondering.  So is God, en ons sien HOM in daardie nag in die Persoon van sy Seun. 
 
Laat ons mekaar in mekaar se swaarkry herinner aan God se doel met alles wat JESUS gedoen het:  om Hom, die VADER, vir Wie ons nie kan sien nie, aan ons te openbaar:  waar Hy is, wat HY kan en wil doen, hoe naby en vol ontferming HY, die Vader, is.  Nou, in die tyd van die Onsigbare God, kan ons maar net die Persoon van Jesus so voor ons geestesoë sien aankom na ons toe, so naby, sonder enige plan of voorneme om enigeen van ons ooit te laat sink en verdrink in al ons probleme.
So is dit, so sal dit sonder uitsondering wees, in elke lewensstorm.  Want Jesus en die Vader is EEN.
 
LORD, chaotic times and crises are a reality, also in the lives of your disciples, your friends, those whom You have called to be yours.
 
Mat 14:30-33  But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. "Save me, Lord!" he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, "What little faith you have! Why did you doubt?"
They both got into the boat, and the wind died down. Then the disciples in the boat worshiped Jesus. "Truly you are the Son of God!" they exclaimed.
 
LORD, the greater reality and truth is what You taught us:
 
Joh 14:9  Whoever has seen me has seen the Father. Why, then, do you say, 'Show us the Father'?
Joh 10:30  The Father and I are one."
 
LORD, when storms and crises and chaos strike, let us see the revelation of the Father in the Person of Christ, the Son. Let us see that the Father is not somewhere in a distant and inaccesible call center where our pleas and prayers arrive, and where they are filed and even forgotten.  Let us see where You are in every storm: so near, so faithful.  That You will most definitely NOT let us sink and drown.  That your hand is outstretched, that You will most certainly calm every storm. That You can and will do the impossible for us. Father, we worship YOU.  Amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'n MENS

 

Grafika: http://rabbisacks.org/ethic-holiness-tetzaveh-5775/

DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'N MENS

"Holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

Mat 18:19-20  Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle."

Die sentrale verhouding in die Christelike lewe is communion met God. Die gemeenskap, omgang en verbondenheid van die hart, siel, denke, gees van die mens met die heilige God. ‘n Intieme, vertroulike, vertrouende gesprek in Christus deur die Gees met Hom wat is en was en wat sal wees. Communion, gemeenskap met God is noue, innige, vrymoedige hart-en sielskontak met Hom wat ons lewe is, Hom wat ons met onverwoordbare, onverstaanbare, onverdiende, onbeskryflike liefde liefhet en dit deur die kruisdood van sy Seun vir ons bewys het. Dit is innige verbondenheid met Hom wat ons vashou, lei, dra en nooit laat los nie.

 

En so loop die eerste groep dissipels toe saam met die Sentrale Persoon in hulle lewe, Hy deur Wie al twaalf van hulle se saamwees ontstaan het — want hoe anders ou hulle by mekaar uitgekom en so met mekaar saam beweeg het?  En hulle is in ‘n gelukkige, vrymoedige gesprek met Hom, soos wat ons as hierdie tyd se dissipelkring mat Hom oor die lewe om ons mag wees:  Sjoe, Meester, ons het darem fantastiese geboue hier in Jerusalem! (London, Georgië, Stellenbosch, Pretoria, Gondor in Ethiopië...

 

Hoor die storie:

Mar 13:1-9  Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!"  Jesus sê vir hom: "Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word." Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom:  "Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?"  Jesus sê toe vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. ” (Met wát ook al. Deur wie en wát ook al.)  Hy praat nie oor geboue, oor konkrete dinge nie, maar oor hulle verbondenheid met HOM, of hulle Hom sien of nie sien nie.  Want, sê HY, “daar sal baie onder my Naam kom en sê: 'Dit is ek!' en hulle sal baie mense mislei.  En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.  Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Mar 13:9  En julle moet teen julleself op julle hoede wees.”   Bedoelende: moet hierdie verbondenheid, hierdie kring om MY in die middel nooit wysig, breek, verlaat nie.

 

Die geboue en die pragtige ou stad was sekerlik vir JESUS ook mooi, al die woonplekke, al die strate, die hele tekstuur van die lewe in Jerusalem.

 Maar:

Luk 19:41-46  Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil  en gesê: "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor.  Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe: 'My huis sal 'n huis van gebed wees,' maar julle het dit 'n rowersnes gemaak."

 

Maar wat het die dissipels in daardie wonderlike stad en in die mooi dorpies van Palestina, Kanaän beleef?  Wat en wie het daar tussen die mooi geboue uit aangekom?  Daar was lieflike geboue, maar armsalige mense. Die eerste dissipelkring sien die ellendige skares op Jesus toesak. Dag na dag, drie jaar lank. Hoeveel duisende van hulle? Almal wat Jesus genees het, gevoed het, vertroos het, soos onkeerbare vloed net na HOM: blind, melaats, stom, dood, doof, misvormde hande, parapleë, hemipleë, elke geestesongesteldheid onder die son: begraafplaasmense, skreeuende malles, gevaarlike versteurdes, mense vol demone, bloeiende vroue, onsedelike mense, korrupte tollenaars, geldgierige tollenaars en kerkmense, Maria met sewe demone, skynheiliges, die pitiful sight for sorry eyes tussen hulle pragtige geboue.

En nou, die skok.  Die ware prentjie van menswees.  So lyk die tragedie en dodelike toestand van ONHEILIGHEID.  is onheiligheid as dit konkreet voorgestel sou word. Alles wat doof en blind en misvormd en versteur, geldgierig en agterbaks en wreed in enige verhouding, enige gemeente, enige gedagte, enige daad, enige woord, enige denkpatroon, enige plan, enige lidmaat, kerkraadslid, geestelike leier, huisgesin, huwelik is, is onheilig.  

Wanneer ons dit besef, het die uur van beslissing aangebreek.

Joh 9:35-39  Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: "Glo jy in die Seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?"  Jesus het vir hom gesê: "Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here!" En hy het Hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, (BESLUIT) sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word."

Wat is die beslissing?  Die besluit?

2 Kor 4:3-6  As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan.  Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.   God wat gesê het: "Laat daar lig skyn uit die duisternis," het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

2 Tess 2:13-14  Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.  Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid (glory, dignity) van ons Here Jesus Christus.

Joh 17:22  Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is.

1Pe 1:2-3  Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.  Ja, die ewige lewe. Maar ook die NUWE lewe.

Die besluit?  Wil ons in union with Christ LEEF? Sy heerlikheid, heiligheid in ons, sy heerlikheid, heiligheid in elke verhouding, woord, gesindheid, gedagte.  Want alles wat lelik, misvorm, siek, wreed, agterbaks is, is onheilig en buite die heerlikheid van ons HERE JESUS CHRISTUS.

O, HERE, laat ons hierdie besluit neem: meer en meer soos U, GOD IN DIE MIDDEL. Amen,

John 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one. LORD, the central relationship in our life is/should be communion with GOD. Constant, continuous attentive listening to what YOU are saying. Unbroken intimate conversation, consultation, confession, adoration, thanksgiving, joy, trust, expression of all doubts and uncertainties, all pain and questions, expression of amazement at the magnitude and truth and depth of your Word and your love.  Worshiping YOU as the God of every Divine attribute: Truth, Holiness, Love, Righteousness, Omnipotence, Wisdom, Mercy, Grace... Oh, LORD, You have given us ETERNAL LIFE, which to us means life with You in the hereafter. [Joh 3:16]  But You have ALSO given us NEW LIFE, which is:  Joh 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one.  LORD, You are in our midst, YOU are the Central Person in the new life. You are the only reason why we are walking this path together.  Transform us, strip us of all that belongs to the old life. Recreate us, make us holier day by day, so that all of us will become (be changed) to resemble the Person in the Middle.  Make us more and more like YOU, Jesus, holy and kind, righteous and unbiased, loving and caring, compassionate and forgiving.  For "holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART

DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART
 
Van ver weg, uit Georgië, kom ‘n 2700 jaar oue boodskap vanoggend tot my:
 
JES 54:8: Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser.
(ERV)  I was so angry that for a while I did not want to see you. But now I want to comfort you with kindness forever." The LORD your Savior said this.
(ESV)  In overflowing anger for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I will have compassion on you," says the LORD, your Redeemer.
 
Die profeet Jesaja het in die tyd van koning Hiskia, in 701 vC opgetree.  Daarom is hierdie boodskap wat my vriendin uit Georgië vir my aangestuur het, 2700 jaar oud... en een minuut jonk.  Dit is ewig, en dit is vir ons.
 
SO PRAAT LIEFDE.  GOD IS LIEFDE.  So praat God in liefde met ons as mense, geroep tot ‘n eiesoortige verhouding  met Hom, so anders as die mensdom wat in die ou tyd in die gode van hulle eie versinsels geglo het.  Liefde was nie in daardie selfgeskape godsdiens ingebou nie.
 
DIE EERSTE LIEFDESVERHAAL WAT IN DIE BYBEL AANGETEKEN STAAN, IS ‘N TRAGIESE VERHAAL.
Die oudste verwysing na  ‘n man wat ‘n vrou se hart probeer wen, is in die verhaal van Sigem seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier, wat Jakob se dogter Dina verkrag en daarna besluit het dat hy háár wou hê. ‘n Verhaal wat op die dood uitgeloop het, op moord. Dit is te lees in Genesis 34.
 
DIE EERSTE LIED OOR DIE HART IN DIE BYBEL IS DEUR MOSES GESING.  Maar dit is nie die hart van die mens nie. Moses sing oor die hart as middelpunt, as kern van die SEE.
Eks 15:8. (ANV)  U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see.
(GNB)  You blew on the sea and the water piled up high; it stood up straight like a wall; the deepest part of the sea became solid.
(KJV)  And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
 
DIE EERSTE GESPREK OOR DIE PLEK VAN DIE MENS SE HART IN SY VERHOUDING MET GOD, IS IN Deut 6:4-6. 
Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.  Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel (wil, denke, emosies) met al jou (liggaams-) krag.  Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, (soos ‘n trouring aan die vinger moet die wil van God vir jou wees), en dit moet 'n merk op jou voorkop wees.Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.
 
Dit beteken: Identifiseer jouself as een wat aan God behoort, maak dit in alles sigbaar). Jou liefde vir die HERE is geen private saak nie.  Want so is liefde: jou geliefde is die enigste vir jou, en almal weet hy/sy is jou enigste.  Altyd die enigste. Jy vertel vir ander waarom jy jou geliefde bemin.  Ware, suiwer liefde, anders as affaires, is geen geheime saak nie.
 
Aangaande die opdrag dat God se mense die wil van God op hulle deurkosyne moes skryf, bied een van die ou Bybelkommentare ‘n mooi uitleg:
 
?“Among the Jews  it is the name given to the square piece of parchment, inscribed with Deu_6:4-9; Deu_11:13-21, which is rolled up in a small cylinder of wood or metal, and affixed to the right-hand post of every door in a Jewish house. The pious Jew touches the mezuzah on each occasion of passing, or kisses his finger, and speaks Psa_121:8 in the Hebrew language.”-Albert Barnes.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE, wat is die liefde van ‘n mens vir Hom volgens sy definisie? 
Hier is dit: Deut 11:18-19.  “Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet 'n merk op julle voorkoppe wees.  Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.”
 
 1. LIEFDE VIR GOD IS GEWORTEL IN SY WOORD.  Dit is ‘n passie vir die internalisering van sy Woord in ons hele bestaan.  Dit is om vanuit sy Woord te leef, oor sy Woord te praat, sy Woord in te drink, alle hoop en waarheid in sy Woord te vind. 
 
So was dit God se wil in die Ou Testament.
So is dit sy wil in die Nuwe Testament.  Kol 3: 16-17 sê presies dieselfde as Deut 11:18-19.
 
Kol 3:16-17  Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Heb 2:1  Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie.
(GNB)  That is why we must hold on all the more firmly to the truths we have heard, so that we will not be carried away.
 
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE?
LIEFDE VIR GOD IS  ‘n VOORTDURENDE BESLUIT.  Ons besluit deur die Gees: HIER, by Hom, deur sy Woord en Gees, is die waarheid, Hy is die God vir wie ek dien.
 
In die tyd toe mense nog min aangaande die verhouding tussen God en mens geweet het, het die HERE die saak van so ‘n vaste, onwankelbare besluit op op die mees basiese manier, eenvoudig en direk, aan Israel verduidelik:
 
Deu 13:1-4  "Wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder, en die teken kom uit of die wonder vind plaas soos hy gesê het, en hy dan op grond daarvan vir jou sê: 'Kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie,' moet jy nie na hom luister nie. Die Here jou God stel jou net op die proef om vas te stel of jy Hom liefhet met hart en siel.  Jy moet getrou bly aan die Here jou God en Hom eer, jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy bevele luister, jy moet Hom dien en aanhang.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE? 
Dit is om oor Hom te dink en te dink.  Om jou in jou gedagtes oor Hom te verlustig. Dawid het die blydskap van sy liefde vir die HERE en God se liefde vir hom snags lê en beleef. Bedags het hy daaroor geskryf:
Ps 63:7-9:  As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:   U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my.
AOV)  (63:9) My siel (wil, denke, emosies) is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
(BBE)  My soul  keeps ever near you: your right hand is my support.
 
Verstaan ons nou iets van die boodskap van Charles Wesley, 1707-1788, se gesang oor die hart van die verhouding tussen die mens en God?  Die hart van die verhouding is in my en jou hart.
 
 1. O for a heart to praise my God,
  a heart from sin set free,
  a heart that always feels thy blood
  so freely shed for me.

  2. A heart resigned, submissive, meek,
  my great Redeemer's throne,
  where only Christ is heard to speak,
  where Jesus reigns alone.

  3. A humble, lowly, contrite heart,
  believing, true, and clean,
  which neither life nor death can part
  from Christ who dwells within.

  4. A heart in every thought renewed
  and full of love divine,
  perfect and right and pure and good,
  a copy, Lord, of thine.

  5. Thy nature, gracious Lord, impart;
  come quickly from above;
  write thy new name upon my heart,
  thy new, best name of Love.
 
LORD, I do not want to be religious. Please fill me with the essence of walking with You. Let this be a walk with You in my HEART and SOUL (my will, thoughts and emotions), a walk with YOU with my body, especially my tongue and words.  Let this be listening to You hour after hour, all the hours till I go to bed tonight. Let this be inseparable closeness to You, all day long.  Let this be a day in which your Spirit fills me and directs me and teaches and controls me.  Let this be a day in which I will cling to the truth of your WORD.
 

Kliek en kry: OOGKONTAK

https://www.youtube.com/watch?v=Sih23TpXUA0

Kevin Carter's Pulitzer Prize winning photograph of a starving Sudanese child and a vulture in the background
 
OOGKONTAK
 
Die omvang van my persoonlike rykdom is geweldig: ‘n Binnekamer, God se oë op my. ‘n Lewensmaat, susters, skoonsusters, dogters, skoonseun, kleinkinders, vriendinne, nog liewe mense gaan tot ons familiekring toegevoeg word, lojaliteit, kontak, mense wat saam met ons by ons ronde tafel kom sit, lieflike, Godvresende bure van ons ouderdom, goedgesinde terreinbestuurder, beheerraadvoorsitter,  jongmense soos  Jana, twee Elsjes, Willem en Ilza, Bernardt, Shéri, Lientjie, Susan, Lenika, Colette, Monya, eie volwasse kleindogters in my lewe...  En drie katte wat in my oë kyk.
 
Maar eenmaal het ek my kleindogter Maggy se sjokoladehasie met ‘n mes deurgesny, om tussen haar en sussie Lilian te verdeel. Sy wou my keer, ek was te vasberade om my eie kop te volg. Toe dit stukkend was, het sy, wat ons skoonseun ‘n meltdown noem, gehad. Sy wou geen stukkie sjokolade eet nie. Sy  was vier of vyf, en sy het vir my gesê: “ Dit was mooi, en jy het dit gebreek.”
 
Daar is ‘n foto van 'n seuntjie waarna ek in hierdie dae nie wil kyk nie, want die kind daarop kyk vir my.  Sy ouers wat oor sy geboorte gejuig het, sy sussie wie se boetie hy was, kyk vir MY en vir kinders wat vir die foto kyk.  Vir die KERK.  Hierdie lieflike kind se liggaampie is gister begrawe of veras.  Hy het die dood bo die lewe gekies. Hy was deel van ‘n skoolgemeenskap, ‘n gemeente-gemeenskap, ‘n graad op skool.  Hoe het mense hom laat voel? mag sy ouers vra.  Hulle mag dit jare en jare lank bly vra.
 
So mag die ouers van duisende kinders, studente wat die hand aan hulle eie lewens geslaan het, bly vra.  Tot vandag toe mag sulke ouers vir ons almal sê: “Hierdie kind was mooi, en julle het hom gebreek deur hom vriendelike, sagte oogkontak te ontsê.”
 
 • So kan daar van duisende, tienduisende, honderdduisende gesê word:  “Hierdie mense was bly, en julle het hulle bedroef gemaak deur hulle oogkontak te ontsê.”
 • Ja, hierdie vrou se hoop vir haar huwelik was helder, en jy het gekies om haar nie meer in die oë te kyk nie. Jy het haar oogkontak ontsê.
 • Hierdie mens wat bly oor die pos, die geleentheid, die studiegeleentheid, die gemeente wat hulle gevind het, die plek wat hulle “my gemeente” kon noem, waar al die gawes van die Gees aanwesig is... en dié wie se oë hulle nie wou raaksien nie, dié wie se opsetlike ignoreer, dié wie se onversetlike weiering om hulle met sagte oë aan te kyk, het hulle verwar, ontstel, soos Hagar laat voel.  Dié wat hulle straf en veroordeel met die weerhouding van oogkontak, het hulle weggedryf.
 
1. PRAAT DIE BYBEL VAN Oë?  Ja, sommer in Genesis al.
 • GEN 29:17: ANV)  Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. (ERV)  Leah's eyes were gentle, but Rachel was beautiful.
 • (KJV)  Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
 
Sommige van wie oogkontak weerhou word, is gelukkig: hulle het baie ander vriende, baie ander broers en susters in die HERE. Hulle het ‘n lewensmaat wat hulle vashou, ‘n hegte familie. ‘n Gemeente met sulke afgewende, opsetlik afgewende oë daarin, is nie al wat hulle het en al waarop hulle gehoop het nie. Ander wat so met weerhouding van oogkontak en die koue skouer gestraf word, het niks hiervan nie. Al waarop hulle gehoop het, word nie vir hulle gegee nie: oogkontak. Raaksien, kyke, oogkontak soos dié van Jesus, soos van God Self.
 
Want God sien raak. In Jesus sien ons raaksien, oogkontak, aanraking, goedgesinheid, die innig jammer kyk.
 
2. SO SIEN GOD DIE SKOK EN WANHOOP IN DIE Oë VAN ELKE VERTRAPTE WAT SKAARS ‘N STEM HET, DIE OPSTANDIGE VERTRAPTES, DIE VERNEDERDE VERTRAPTES, DIE VERTRAPTES WAT AGTER TOE DEURE BESPREEK WORD:  So en so sleg is hulle. So ‘n bedreiging is hulle.  So opstandig is hulle. So is hulle nie soos wat ek hulle wil hê nie. Hulle moet op hulle plek gesit word. Ek moet my voet neersit met hulle, wat hulle ook al sê of probeer sê.
 
SARA het Hagar sleg behandel.  Hagar was die weggejaagde, vertrapte slavin, die huisbediende van ‘n ander ras, want sy was ‘n Egiptiese meisietjie.  Haar seun was dus ‘n kind van gemengde bloed, Egipties sowel as Semities.  En die God van die OU en Nuwe Testament het haar raakgesien:
 
Gen 21:18-18  Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom 'n groot nasie laat word." Gen 21:19  Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee.   HY het haar vertroos, haar gegee wat sy nodig het.
 
3. Hoe het hierdie ding gebeur? SARA het gedink sy doen reg, sy moet vir Isak veg.
 
4. HOE LYK GELOWIGES, selfs sogenaamd sterk gelowiges, SE OË OOK MAAR BAIE GEREELD?  Soos die gelowige Dawid s'n, en om dieselfde redes as die gelowige Dawid s'n. 
Psa 6:7-10  Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane. My oë het dof geword van verdriet, verswak deur wat my teëstanders my aandoen. Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp, die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem.
 
5. HOE OP AARDE GEBEUR SO-IETS? 
 
Omdat ander gelowiges gesindhede wat nie van Christus is nie, as die beste, finale gesindheid wat mens jeens daardie spesifieke mede-gelowige moet hê, in yster giet.
Spr 21:2  In sy eie oë is alles wat 'n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid.
 
6. DAAR IS NET EEN AANVAARBARE GESINDHEID VOOR GOD:  OM TE WIL DOEN WAT REG IS IN SY Oë.
 
Eks_15:26  Hy het gesê: "Julle moet goed luister na wat Ek, die Here julle God, sê! Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat Ek vir julle voorskryf. Dan sal Ek geeneen van die siektes waarmee Ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou."
 
7. WAT Sê DIE SKRIF VAN GOD SE Oë?
2 Ch 16:9  Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê."
 
8. Wat, onder andere, is sy wil en nie sy wil nie?  WAT, o.a., is reg en verkeerd in sy oë?
Mar 9:41-45  Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker Ek julle.
Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word.As jou hand jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan as dat jy altwee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
En as jou voet jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy kreupel die lewe ingaan as dat jy altwee jou voete het en in die hel gegooi word. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
Mar 9:47-48  En as jou oog jou van My afvallig laat word, pluk hom uit! Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy altwee oë het en in die hel gegooi word.  Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
 
9. HOE RAAK ‘n MENS SO VERKEERD?
 
Kom ons vind die wordingsproses van gruwelike doodsheid jeens mense in die Skrif self. Hoe WORD mens so?  Deur van jouself meer te maak as wat ‘n mens moet wees.  Deur jouself as die sentrum te sien, nie vir God nie.  Deur nie te wil kyk hoe ‘n afgod lyk, en of ek van myself ‘n afgod maak nie:
 
Ps 135:15-18  Wat die nasies het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande;  'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie;  ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
Ps 135:18  Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word.
 
Wie homself die werk van sy eie hande maak, wie aan homself behoort, homself bo die God van die Woord verhef deur nie totaal leeg van sy eie idees, konsepte, wrokke, voorveronderstellings, vooroordele, wat ook al, NIKS voor God te word en daarom ALLES van homself vir God en sy naaste kan gee nie, sal soos sy eie dooie skepping, soos sy eie maaksel  word:
 
... Ps 135: 15-17: die werk van mensehande; 'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie; ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
 
10. HOE LYK DIE WARE GOD?
 
Mat 20:29-32  Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg.
Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!" Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stilbly, maar hulle het al hoe harder geroep: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!"Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: "Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?"
Mat 20:33-34  Hulle sê toe vir Hom: "Here, dat ons oë oopgaan."
Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle Hom gevolg.
 
11. WAT IS DIE ONVERMYDELIKE GEBED WAT ELKEEN VAN ONS VANDAG MOET BID?
Here, dat ons oë oopgaan."
 
12. Dan sal Jesus ons, elkeen wat sy/haar blindheid insien, innig jammer kry en ons oë aangeraak. Ons sal sien, en Hom gehoorsaam, vreugdevol en onvoorwaardelik volg, na watter simpel mense Hy ook al uitreik.  Want GOD het die wêreld so lief gehad.

Kliek en kry: KINDERKOMBERSIE

 

Kinderkombersie

Hierdie winter was rof gewees. Komberse raak hoog op die agenda wanneer die kwik tot -2°C daal.  Hoe groter die kombers, hoe beter.
 
Hoe verloop my en jou lewe as Christen tans?  Deur middel van hierdie basiese toets kan ek en jy die grootte van ons spirituele kombers nogal heel goed bepaal.  Al wat jy moet doen, is om in jou gedagtes of op skrif ‘n regmerkie by die Skrifgedeelte aan te bring wat jou gemoedstoestand, jou emosioneel-spirituele status die beste beskryf.  Dit geld vir vandag, maar dit geld ook vir die afgelope maande of jare.  Of dalk vir jare, reeds.
 Merk dus nou maar:
 1. Rom 8:35-39:   Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?  
 2. "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."  
 3. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.  
 4. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte   of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
 5. Psa 57:8  Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing.
 6. Ps 88:14-15:   Ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek tot U.  Waarom verstoot U my, Here, waarom trek U U van my af terug?
 7. Psa 88:16  Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.
 8. 1Co 2:9  "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
 9. Jer 20:7  U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my, U het gewen. Ek word heeldag uitgelag, almal spot met my.
 10. Jer 20:9  En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen, ek kan nie meer nie.
 
Hoeveel van die tien Skrifgedeeltes het jy gemerk as tekenend van JOU lewe in die HERE?  Vier, sewe, nege, tien?
 
Kom ons kyk rustig na die WARE CHRISTELIKE LEWE.
 
Dalk sê jy al lankal: Die ware Christelike lewe is net so rof soos die lewe van die nie-Christen, en waarskynlik rowwer. Die daaglikse kastyding.  Die eindelose OORLOG teen sonde. Die periodieke getas-tas in diep donkerte.
 
Daar is mense in die geloofsgemeenskap wat nie met jou saamstem nie, en vir jou sê: As probleme kom, moet hulle net na die Troon van Genade geneem word, en hulle sal wegraak, versmelt. 
 
Maar jy is reg wanneer jy wil sê: ‘’Van ‘n 120 jaar lange stryd, soos wat Noag met die ark-bouery gehad het,  soos dié van Abraham in Kanaän,  soos dié van Paulus, is daar min vermelding in ons bemoediging van mekaar. Wie sê ooit:‘Hoe lank jou stryd ook al gaan wees, ek gaan by jou bly in gebed?’”
So ‘n lering, so ‘n aanname wat chroniese swaarkry wegpraat en ontken (of kategories as iets van die Satan en as die gevolg van ongeloof bestempel)  is ‘n kinderkombersie, onvoldoende teen die koue, koue, koue winters van verlies, onreg,  trauma, leed. 
Dit is ‘n uiters ongemaklike soort Christenskap om in te wees.
En dit is ‘n te klein kombersie wat ons ander aanbied.
 
 
MAAR:
Die keerkant is ook waar:  Bejammerenswaardig is die mens wat byna geen vreugde in die Christelike lewe sien nie: ‘’Wat help dit om te kla?”  Bedoelende: hier ploeter ek met my onvoldoende kombersie rond, bibberend, heeltyd net roepend om genade, soos ‘n Comrades-atleet wat moet aanhou en aanhou, en ek kan nie meer nie?
En wat ‘n treurige, persoonlik moedelose vertrooster is dit wat die aandag van ander nie op die eindelose liefde, sorg, krag, die genade en die Vaderhart van die Vader, die onuitspreeklike liefde van Christus en die troue nabyheid en leiding van die Heilige Gees vestig nie!
 
NEE:  die ware Christelike lewe is ‘n groot kombers vir grootmense.  Daar is baie leed en trauma daarin, en baie, baie vreugde en verrukking.  Om NET die goeie in die Christelike lewe te beklemtoon, is om vals hoop te gee, ‘n kinderkombersie wat NIE die gebrokenheid van die aarde dek nie.  Of die wonde van sonde, die skokke van die hart, die onbegrip van ‘n ouer wat by die bed van ‘n eenjarige dogtertjie met ‘n kankergewas in die ingewande sit nie.
Dis ‘n godsdiens wat meer van God verwag en eis en toedig as wat HY vir sy kinders en vir die wêreld , vir ons aardse bestaan, beloof het.
Bekering, oorgawe aan GOD, verander nie ander se temperament nie.  Self nie my eie, volledig nie. Verhoudingsprobleme verdwyn nie noodwendig nie. Finansies, studieprobleme, landsprobleme... Die lang-lang pad met verkragte kind. Kapings, inbrake, kuberdiefstal.
Die tye wanneer ek trane van dankbaarheid en geloof stort.
As enigeen van die twee ontbreek, het ek ‘n kinderkombersie.
 
 • Jes 28:20  Die bed sal te kort wees om reguit op te lê, die kombers te smal om jou daarmee toe te maak.
 
1 Kor 10:13  Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.
 
Dit is die ware Christelike lewe. Die Bybel gooi hierdie kombers oor ons.  En wat ook al in ons lewe gebeur, watter heerlike genesing van ons liggaam, watter wonderbaarlike gawe van ‘n werk met ‘n vaste salaris wat ons ontvang, watter motorongeluk ons ook al tref, by watter siekbed ons ook al sit...  ons klou nie net aan een blokkie van die groot, voldoende gehekelde kombers vas nie.  Dit is te klein, dit is onvoldoende.  Ons steek ons hande uit en ontvang die groot, wonderbaarlik voldoende kombers van die HELE Skrif.
 
En ons word vertroos.
Ons word versterk.
Ons word meer Christusgelykvormig gemaak.
Ons voel veilig.
Ons verstaan wat met ons gebeur.
Ons is in die waarheid.
 
O, HERE, ons dank U vir alles wat U vir ons hier, toegedek deur die groot kombers van u WOORD gee.  
HEB 4:12: (ANV)  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
 
 (CEV)  What God has said isn't only alive and active! It is sharper than any double-edged sword. His word can cut through our spirits and souls and through our joints and marrow, until it discovers the desires and thoughts of our hearts.
 
Dankie, HERE, vir u WOORD!
 
 

Kliek en kry: BLOEDLAND

BLOEDLAND
Die Woord in die lewe van vandag
Exo 12:11-13  Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!  Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.
 
My suster se dogter, die ma van vier jong kinders, het gister 'n noue ontkoming gehad met 'n voertuigkaper wat haar in Nelspruit wou oortuig haar motor het 'n papwiel.  Hy het teen die ruite geslaan, die agterdeur probeer ooppluk ens.  Alles was gesluit.  Sy het geskree dat hy moes weggaan, hy het vir haar met vingers gewys hy gaan haar skiet.  Sy het oor ‘n rooi lig gery, teen die verkeer in, en geen motoris het aandag aan haar krisis gegee nie.  My sus sê ons moet mekaar  waarsku om NIE vir so 'n slenter te val nie.  RY net, dat julle wegkom. Die jong vrou, ‘n kind van die HERE, sê sy het nooit ervaar dat die HERE nie by haar is nie. Toe kry sy nog 'n spoedkaartjie net daarna. Sy vra toe vir die spietkop wat moet sy nou doen want sy gaan nie Balfour toe ry om die saak te beveg nie. Hy se sy moet sê sy werk net part time and life is hard.
 
Wat sê die Skrif oor hierdie vreeslike tyd in die land wat ons BLOEDLAND kan noem? Die Skrif vertel van net so ‘n tyd, duisende jare gelede:
 
PRED 3:16  Verder het ek in hierdie wêreld gesien: waar daar reg moet geskied, is daar onreg; waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding.
JES 59:7-9  Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker.
 
 Waar vind ons krag in hierdie pikdonker?  Hierdie bekende lied is vanoggend die padpredikant, die padwyser:
 
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die bloed van die Lam
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die dierbare bloed van die Lam
 
Ons moet kyk wat die Woord aangaande GOD se siening van bloed en bloedvergieting, en veral aangaande die Bloed van Jesus sê:
 
 1. GOD HAAT BLOEDVERGIETING EN ROOF.
1Ki 21:17-19:  Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê:  "Maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot, wat hy gaan vat het.  Jy moet vir Agab sê: 'So sê die Here: Jy het gemoor en nou vat jy ook nog?' Sê verder vir hom: So sê die Here: Op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune!"
 
Ja, vanoggend weet ons dat God se oordeel oor elke rower-bloedvergieter vas en seker staan.  En Hy weet dat ons ons vanoggend net eenvoudig in sy geregtigheid verbly en soos die mense van ouds in ons smart dankbaar is dat Hy dit sal doen.
 
 1. BLOED IS VIR GOD KOSBAAR, HEILIG, ONAANTASBAAR, EN WIE BLOED VERGIET, VAN HOM SAL SY LEWE GEËIS WORD.
Luk 11:47-50  Ellende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor.  So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want húlle het die profete vermoor en júlle bou die grafte.  Daarom het Die Wysheid van God gesê: 'Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg.'  So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is van die skepping van die wêreld af:   van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja, Ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word!
 
HERE, ons voorvaders het bloed vergiet, en ons kan nooit voortleef asof dit nou maar net gebeur het nie.  O, laat ons geen monumente oprig waardeur ons bloedvergieters vereer nie.  As ons ooit geleef het asof die bloedvergieting wat ons voorouers gepleeg het, net hulle sonde was, vergewe ons.  REINIG ons van die sonde en gruwel en skuld van alle bloedvergieting by enige van ons voorouers.
 
 1. EN DAAR IS HEILIGE BLOED.
Luk 22:20  Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Joh 6:53-55  Maar Jesus sê vir hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Joh 6:54  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.
1Jn 5:11-12  En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.
 
 1. WAT BETEKEN HIERDIE VREEMDE WOORD DAT ONS JESUS SE BLOED MOET DRINK?
The plain meaning of the passage is, that by his bloody death - his body and his blood offered in sacrifice for sin - he would procure pardon and life for man; that they who partook of that, or had an interest in that, should obtain eternal life. He uses the figure of eating and drinking because that was the subject of discourse; because the Jews prided themselves much on the fact that their fathers had eaten manna; and because, as he had said that he was the bread of life, it was natural and easy, especially in the language which he used, to carry out the figure, and say that bread must be eaten in order to be of any avail in supporting and saving men. To eat and to drink, among the Jews, was also expressive of sharing in or partaking of the privileges of friendship. The happiness of heaven and all spiritual blessings are often represented under this image.- Albert Barnes’ Notes on the whole Bible.
 
 1. DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM HET DIE HERDER TERUGGEKOM.
Heb 13:20  God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.
 
 Die HERDER IS HIER.  Die HERE is my HERDER.  DONKER DIEPTES OP PAD: EK SAL NIE BANG WEES NIE.
 
 1.  ONS OORWINNING EN HELING, ONS HOOP EN AL DIE MOED WAT ONS VANDAG NODIG HET, is in en deur die BLOED VAN DIE LAM EN DIE GETUIENIS aangaande JESUS CHRISTUS, die Gewer van HEILIGE BLOED.
 
Rev 12:10-11:  Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.   Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Gebed
 
HERE, ons plaas elkeen hier en haar hele familie onder die bloed van die LAM.  Laat ons self die oorwinning oor vrees, trauma, skokke, aanslae, boosheid behaal deur die bloed van die LAM en die boodskap waarvan ons getuit:  JESUS CHRISTUS, die SEUN VAN DIE LEWENDE GOD, IS ONS HERDER.
 
EN ‘n baie praktiese wenk van ‘n vriendin:
Hier is n wenk wat ek jare gelede gelees het en aan my kinders geleer het destyds toe ek hul moes leer bestuur. In verkeer stop altyd so dat jy die moter voor jou se bande op die teer of pad kan sien :dit gee genoeg spasie dat jy in n nood kan uitswaai en wegry. Dit het al Danel gehelp toe iemand haar ruit wou breek en sy die moter vorentoe laat rol het die man sy hand teen die moter kis geslaan. Ek en Kobus kon ook uitswaai toe iemand ons agterruit probeer uitkap by n robot omdat hy spasie gehad het.
 
Isa 59:1  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
 
 
 
We almost had a hi-jack in our family yesterday. To the young mother it was traumatic. While she was trying to escape by driving against the traffic, and ignoring red traffic lights, not a single human being paid attention or tried to help her.  The LORD, the Great Shepherd of his flock, He Alone protected her.  So this morning we sing:  There is power, power, wonderful power in the Blood of the Lamb. And this morning we ask the Holy Spirit to hear what HE is saying to us about blood, bloodshed, life through the Blood of the Lamb ... and hope/spiritual victory in this dangerous country: Ecc 3:16  Everywhere on earth I saw violence and injustice instead of fairness and justice.
Isa 59:1  The LORD hasn't lost his powerful strength; he can still hear and answer prayers.  
Heb 13:20-21:  God gives peace, and he raised our Lord Jesus Christ from death. Now Jesus is like a Great Shepherd whose blood was used to make God's eternal agreement with his flock.  I pray that God will make you ready to obey him and that you will always be eager to do right. May Jesus help you do what pleases God. To Jesus Christ be glory forever and ever! Amen.  
THIS MORNING THERE IS HOPE, THERE IS PROTECTION.
THIS MORNING WE MAY PRAY A SIMPLE PRAYER SUCH AS THIS:
 LORD, this morning I pray for …. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.…. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.

 

 

 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: 'n Ander Trajek

‘n Ander Trajek
 
Supermarkte is mos die nuwe kuierplekke, geselsplekke.  En ek kan nie eens probeer bereken hoeveel keer ek die afgelope paar maande ‘n ontmoeting met ou vriende gehad, uitgevra het oor hulle gesondheid, en dan die antwoord ontvang het: “Oudword is nie vir sissies nie.”
Om heeltyd siek te voel, pyn te hê, te wonder wat dié en dié simptoom is, is sekerlik nie lekker nie.  Dit is neerdrukkend, dit kan ‘n mens baie, baie depressief maak.
 
Die verstommende Skrifwaarheid aangaande ouer word op geestelike gebied is egter iets heeltemal anders.  Die Skrif sé vir elke dertigjarige wat op  16 tot bekering gekom het, vir elkeen van die 10 bendeleiers wat tydens die groot saamtrek op die Kaapse vlakte tot bekering gekom het, vir elke 80-jarige Christen wat self kanker het of by die siekbed van ‘n kind of kleinkind met kanker waak,  vir elke gemeente wat feesvierend tot stand gekom het en nou nog daar in die middel van ‘n  demografies veranderde Vrystaatse dorp soos Springfontein, Hobhouse, Hertzogville, Bultfontein en Petrusburg staan:  oudword in die geloof is nie, mag nie kreupel, lam, leeg,  gelate, tragies, half-dood en kragteloos wees nie. 
 
Die Skrif sê immers:
 
2Co 4:16  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  So staan dit in 2Co 4:16  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 2Co 4:17  Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2Co 4:18  Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
Daar is dan byna niks oor nie!
 
Hoe gebeur dit dan dat gemeentes wat jubelend gebore is, feesvierend en vol hoop gestig is, nou sulke sewe-agste leë Kerkgeboue is?  Dat alles so gelate, so droef en sonder geestelike lewenskrag geword het?
 
Hoe gebeur dit dat daardie sestienjarige wat so brandend vir Christus en die Koninkryk van God was, nou ‘n lewensontevrede, formalistiese, geestelik onbetrokke lidmaat van ‘n halfdooie, inherent liefdelose gemeente is?
 
Paulus het ‘n vraag gevra
 
Paulus het op so ‘n gemeente afgekom, op meer as een so ‘n gemeente.  Een daarvan was Efese.  Hy moes die Galasiërs ook aanspreek oor hoe ‘n vleeslike en geestelike lewe lyk.   En as vertrekpunt het hy ‘n uiters belangrike vraag aan die Efesiërs gevra.  So klink die verhaal:
 
Act 19:1  En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind
Act 19:2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.
 
Wat sou jy geantwoord het?
 
Hoe belangrik is die antwoord op hierdie vraag nie. Wat gebeur regtig met ons bekering?  Het jy die volle waarheid gehoor?  Het die KERK die volle waarheid gehoor, soos wat Efese se mense moes hoor?
 
Elke pasgebore baba in die geloof ontvang die Versorger
 
Wanneer ons tot bekering kom deur die werk van God in ons, is nie slegs regverdigmaking, verlossing deur die geloof  en  die ewige lewe in Christus ter sprake nie. 
Wat verder ter sprake is, is
 • dat hierdie pasgebore kind van God ‘n Versorger ontvang, die Heilige Gees. 
 • Dat hierdie nuwe baba in die geloof net deur die Heilige Gees heilig (aan God toegewy) en geestelik kan lewe,
 • dat God die Gees daardie dag aan elkeen gegee het.  Het jy die Heilige Gees ontvang?
 
Ek het nie geweet nie, niemand het my gesê nie!
Miljoene gelowiges is soos wat daardie Christene van Efese in Paulus se tyd was.  Daardie mense het nie geweet dat hulle in die krag van die Gees sou kon leef en geestelik sou kon groei en teen versoekings staande sou kon bly nie.  
En geeneen van hulle het dalk eens daaraan gedink dat hulle God ook vir die Heilige Gees sou kon dank en loof nie! 
Bedroef ons nie inderdaad die Heilige Gees wanneer ons sy inwoning in ons lewe ignoreer, en nie glo dat God kragtig in ons deur sy Gees wil werk nie? En God nooit eens vir die Heilige Gees dank nie!  
 
Verder voort op jou eie treinspoor?
 
Hoe baie mense kom tot bekering, aanvaar die verlossing in Christus, en lewe dan meestal maar voort op hulle eie treinspoor. Andrew Murray skryf wat dit beteken om op jou eie treinspoor te wees: “Ek kan in my menslike natuur besluite  neem, beplan, bedrywig wees, skryf, optree, werk, God probeer dien, baie uitrig... alles in die krag van die menslike wil!!! Alles met vleeslike wysheid en insigte. ”
 
En wat is die gevolg?  Waar ons op ons eie trajek is, steek die donker dinge van ons ou self spoedig en gereeld kop uit.  Ons dra die vrugte van ons ou natuur: liefdeloosheid, bitterheid, jaloesie, twiste, hoogmoed, ongevoeligheid...  Dan is daar baie geskinder in die kerk en in ons huise.  Dan is daar rusies in die huis, bitterheid in die hart, gevegte en alles wat sleg is.   En dit onder mense wat Sondae kerk toe kom.
 
Vir ewig en altyd op hierdie spoor?
 
Later sê ons:  Dit sal nooit verander nie.  Soos die een gemeente is, so is die ander.  Of: Ek sal nooit kan verander nie: my humeur of ongeduld is nou maar eenmaal my swakpunt.  En so probeer ons as gemeentes alles waaraan die menslike natuur kan dink,  so is ons in ‘n tref- en trapstyl, met so min van die Gees.  Ons probeer in eie krag doen wat die Gees alleen kan doen. So doen ons dit ook in ons huise, op die sportveld, by die werk.  Soggens staan ons op en dink: Vandag gaan net so moeilik wees soos gister, net moeiliker.
 
Elke spoorwegkind weet wat die woord “rangeer” beteken.  Treine word by wyse van wissels op die treinspoor na bepaalde trajekte gerangeer. As die wissels nie reg gestel is nie, kan die trein op die verkeerde spoor beland, veral snags.  Dan is dit van koers af, en in die grootste gevaar.  Die enigste manier om op die regte spoor te kom, terugkeer na die wisselpunt en teruggaan na die regte spoor wat na die regte bestemming lei.
 
Twee Persone van die Goddelike Drie-eenheid het na die mensdom gekom
Toe Christus as Verlosser en Middelaar aan ons verkondig is, het ons geestelike mentor(s) dalk nagelaat om vir ons van die lewe deur die Gees te vertel, en dat God die Vader twee van die drie Persone van die Goddelike Drie-Eenheid na elkeen van sy kinders laat kom:
 1. Jesus wat die Vader aan ons openbaar, ons met God versoen, ons sonde deur sy bloed uitgewis het, en aan ons die ewige lewe gee. 
 2. En sy Heilige Gees om ons meer en meer soos Jesus te maak, om ons te help, te lei, te versorg, te vertroos en ons te help om tussen die waarheid en die leuen te onderskei.
 
Daar is twee trajekte, een na uitsigloosheid en nederlaag, en een na groei, vreugde, heiligmaking en die lewe.    
In hierdie lewe is daar die trajek van ons eie menswees, ons ou natuur, ons ou wil en begeertes, planne en idees.  Daardie trajek lei nie na die lewe, na oorwinning en vrede nie. Maar daar is die wonderbare trajek van die Gees: God se Heilige Gees wat ons op die dag van ons bekering aan die hand vat en lewenslank die pad met ons wil loop.
 
Dit is die oorwinningslewe: om op die trajek onder die krag en leiding van die Gees te wees. Om Hom te raadpleeg voor  elke besluit. In elke verhouding.  IN elke situasie.  
 
Hoe kom ons op die trajek van die Gees?
 
Terugkeer begin by die belydenis:  “Ek het die Gees ontvang, ek kan Hom raadpleeg, ek word deur Hom gelei. Dit is om alle ander opsies te laat vaar en diep in my siel en menswees te sê: “Net U, my Here.  Net volgens u leiding deur u Gees. Net U weet hoe en waar ek moet gaan, wat ek moet doen, wat ek hiervan moet dink. En ek is so jammer ek het U so dikwels bedroef deur op my eie trajek te wees, vanwaar ek gereeld na u geroep het om my te help.
Here, nie meer my eie trajek nie: bring U my waar U my wil hê, tot die eer van die Naam van my God.” 
En God sal elkeen wat dit doen, onder die vaandel van sy Gees plaas.  Hy sal daardie gelowige deur sy Gees lei, versterk, vertroos en meer en meer soos Jesus laat word.

Kliek en kry: OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

Dit is Pinkstertyd in die Kerk van Jesus Christus.

En daarom lees ons hierdie drie Skrifgedeeltes:

1 Joh 4:18:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.

Gal 5:22: Die vrug van die Gees is liefde.

Ef 6:17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ek wil jou van twee stemme uit die verlede vertel.

Stem nommer een:  Op ‘n dag sit ons in ‘n groep en kuier, kort voor ‘n jong egpaar se huwelik. En een van die jong vroue in die geselskap sê: “Ek is bang vir my man. Ek trap in my spore.” Sy en die man vir wie sy bang was, is toe ‘n jaar of twee later geskei.  Die Skrifwoord is so waar:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

As jý bang is vir jou man of wie ook al, is ding wat ontbreek die liefde.

Maar is daar dalk ‘n ander soort vrees in jou?  ‘n Vrees vir verwerping in die Kerk, ‘n senuweeagtigheid ten opsigte van sekere mense in jou gemeente?  ‘n Behoedsaamheid, die gevoel dat jy so min moontlik met hulle te doen wil hê, omdat hulle jou onseker laat, dinge bly sê wat jou ontoereikend laat voel?  Is daar dalk so ‘n gevoel by jou ten opsigte van die Bybelstudie- of selgroep van jou gemeente?

Hier is die ander stem uit die verlede.

Andrew Murray het jare gelede ‘n konferensie vir geestelike werkers gehou. En dié ou kerkvader wat nooit oor kleindoop of grootdoop gepraat het nie, het gesê dat elke enkele konferensieganger gedoop moes word: met vuur.

Kom ons hoor wat die Here vir ons aangaande die doop met vuur sê.   

 1. Die Heilige Gees, moet ons verstaan, is nie ‘n  blote krag vir die dag nie. Hy gee krag, beslis, maar dit is nie al nie. HY WIL ONS VUL MET DIE LEWE EN AARD VAN GOD EN CHRISTUS SELF.

Wat die Kerk nodig het, is die doop met vuur, die doop met liefde. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. God is Liefde,  die vrug van die Gees is liefde.  En dit is die vuur waarmee Hy ons moet doop.

 1. Andrew Murray het aan die konferensiegangers gesê: “Vra die Gees om u te doop met die Gees van LIEFDE, en die liefde sal sy weg vind.”  Die liefde is ‘n vuur wat deur elke moeilikheid sal brand, deur elke verwydering, smart, skeiding en hindernis.  Daardie vuur, die vuur van Goddelike liefde, weet elkeen wat so gedoop is, is die vlamme waarin wrokke en woede uitbrand. Waarin rassisme en hoogmoed verteer word.  Waarin selfgenoegsaamheid en veroordeling verskroei.  Waarin reiniging plaasvind, suiwering, hegting, binding, eenwording.
 2. Sonder liefde KAN ons nie ons werk verrig nie.    Het jy al op 'n  Sondag tee bedien in jou gemeente, en die atmosfeer by die teetafel, die atmosfeer tussen jou/ons/julle as kinders van die Here, kan met ‘n mes gesny word?  Hoe verskriklik, het ek al by so 'n geleentheid staan en dink.  Hoe bang het dit my gemaak.  Ja, daar is dinge waaroor gelowiges en lidmate met en van mekaar verskil, en dit is soos Andrew Murray sê:  “Mense verskil oor baie dinge in die Kerk, ook in die Skrif. Dat daar verskil van opinie is nie, hinder my nie.  Ons het nie dieselfde gesteldheid, geaardheid, gemoed nie. Maar hoe dikwels word haat, bitterheid, minagting, verwydering, onvriendelikheid veroorsaak deur die heiligste waarhede van die Woord van God!  Die dierbaarste waarhede in die Woord skei ons van mekaar!”

Hoe bid enige gelowige voort in ‘n gemeentelike gebedsgroep as daar sulke gesindhede is? Ys en afsydigheid en verby-mekaar-kyk?  Sonder liefde is daar geen vryheid nie.

Maar dit kan verander.  Dit MOET verander, omdat die Heilige Gees gekom het om ons daaglikse lewe ‘n toonbeeld te maak van Goddelike krag en ‘n openbaring van wat God vir sy kinders kan doen.

Ja, ook ons moet iets DOEN.  En dit is om ‘n verbond van hemelse liefde met alle gelowiges te sluit, hoe groot die kloof tussen ons sienswyses en oortuigings.

Alleen liefde kan ons toerus en bekwaam maak vir die werk van voorbidding, het Andrew Murray vir die konferensiegangers gesê.  Slegs liefde kan ‘n gees van gebed en smeking, van opregte omgee en deernis in ons bewerkstelling. En ons moet vir ALLE GELOWIGES bid. Paulus, skryf Andrew Murray, het nie vir die mense gesê om vir die heidene en onbekeerdes te bid nie, maar hulle aangespoor om VIR DIE GELOWIGES te bid. Vir die HELE KERK, gemeente, AL die gelowiges:

Ef 6: 17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ook Jakobus skryf hieroor: Jak 5:16:  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.

Die bediening van voorbidding begin by die huisgenote van die geloof.  Vir die kinders van God om ons moet ons daagliks, getrou en in diepe ootmoed bid.  Die antwoord  op ons gebede sal sekerlik kom.  Waar mense met die vuur van liefde gedoop is, sal God Self die bron van ongekende seën en krag wees.

 

Kliek en kry: Reëngebede

 

Reëngebede

 Reëngebede

 
Here, dae lank reën en reën dit hier in Bloemfontein. Soggens styg die mis uit die aarde op, en wanneer dit lig word, sien ons hoe struike en plante herleef het, hoeveel nuwe groen blaartjies uit die suurlemoenboompies se takke gebars het. In hierdie tuin in hierdie plek met sy lae reënval, het lelies en varings waarvan ons nie geweet het nie, uit die aarde opgekom. Sade wat jare lank dormant gelê en net op reën gewag het, het ontkiem:  die lewe in knolle en bolle was daar, maar net u reën kon dit laat herleef.
 
Vanoggend wil ek net reëngebede uit u Woord bid, Skrifgebede van dank, verwondering, geloofsvertroue en groot skok oor wat U raaksien en wil hê dat ons in berou en sonder protes moet regstel, of ons daarvan hou of nie.  Here, ek wil sommer net reëngebede bid: gebede van oorgawe en aanbidding, gebede van geringheid en vreugde en droefheid en hoop.
 
Job 5:9-13
 Wat God doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder.  Dit is Hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is Hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is Hy wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak Hy gou tot niet.

Reëngebed

HERE, hoe groot en goed is U.  Eintlik wil ek die hele dag lank net hierdie belydenis bly doen:
 
Wat U doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is U wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet.  Dit is U wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is U  wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. U vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak U gou tot niet.
 
Terug na u Woord:
Deut 31:30-32:3
Toe het Moses hierdie lied, tot die laaste woord toe, aan die hele Israel wat daar bymekaar was, voorgehou:  "Hoor, hemele, ek praat, luister na my woorde, aarde!  My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid!

Reëngebed

Here, maak my so ‘n ouer en ouma en mentor vir my kinders en kleinkinders, vir enige mens wat na my opsien om hom of haar te onderrig.
Laat my onderrig na hulle toe kom soos reënwater, my woorde  hulle verkwik soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Laat my U as God prys om u grootheid!
 
Weer u Woord:
Ps 72:1, 2, 6-7:   Van Salomo. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied..   Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk.  Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees.
Want: Spreuke 16:14-15 
Die woede van die koning dra die boodskap van die dood; 'n wyse mens bring dié woede tot bedaring.  As die koning vriendelik is, is jy seker van jou lewe; sy goedgesindheid is soos 'n wolk wat lentereëns bring.   
 

Reëngebed

Geeneen van ons hoef hierdie vir U te verduidelik nie, Here. U weet hoe nodig ons regeerders het wat volgens u wil regeer, regeerders wat regverdige beslissings oor u vol sal vel en aan verdruktes reg laat geskied.  U ken ook die woede van sommige leiers met groot aanhang in ons land, ook in ander lande.  Here, die woede van die koning dra die boodskap van die dood.  Gee asseblief goedgesindheid jeens mekaar, goedgesindheid jeens alle mense,   by elkeen van die leiers van hierdie land.  Want dan sal dit soos ‘n wolk oor ons land wees wat lentereëns bring. Net u kan so ‘n wolk gee, net u kan hierdie reën, die reën van goedgesindheid, nie die vloed van bloed en bloedvergieting nie, vir ons in Suid-Afrika gee.
 
Praat verder met ons uit u Woord, Here!
Luk 12:54-56  Jesus het ook vir die skare gesê: "As julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: 'Dit gaan reën!' en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle: 'Dit gaan warm word!' en dit word warm.  Huigelaars! Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? ”
 

Reëngebed

Here, laat ons sien wat aan die gebeur is, soos wat ons die reënwolke in die weste sien en weet die reën kom aan.  Laat ons die tekens van die tye, die boodskappertekens van u naderende wederkoms en die einde van genadetyd sien, soos wat U dit vir ons in Matt 24 uitgespel het:
 
Mat 24:3-14  Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"
Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie.
Baie sal onder my Naam kom en sê: 'Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.
Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.
Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.
Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.
 
En verder uit u Woord:
Jes 5:1-9  Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel.  Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.  En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd.  Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? 5:5  Ek maak julle nou bekend wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. 5:6  Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën.  5:7  Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes. 5:8  Ellende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie en net julle grondeienaars in die land is. 5:9  Ek het die Here die Almagtige 'n eed hoor neem: Die baie huise, so groot en mooi, sal murasies word, sonder bewoners.  'n Wingerd waaraan tien dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer, en 'n sak saad net een kruik vol graan.
 

Reëngebed

O, Here, hoe min hou sommige van ons van hierdie Skrifwoord!  Maar lei ons, leer ons, want daar is geen onveiliger plek vir enigeen van ons as buite u wil nie. Heilig ons, deurvloei ons met u geregtigheid, sodat ons reg en geregtigheid sal laat geskied!
 
Weer u Woord, Here, weer die ou-ou oproep, die wekroep:
 
Hos 6:3 “Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik."
 

Reëngebed

Dit is dan hoe ek vandag weer voor U staan, Here.
Hier is ek, vorm en hervorm my soos die pottebakker die klei.
Gebruik my soos U wil, hoe U wil, waar U wil.
Spreek, Here, u dienaar/dienares luister.
 

Kliek en kry: EL SHADDAI, God die Almagtige

EL SHADDAI
GOD DIE ALMAGTIGE
 
“Die Paasnaweek was groots!” sê sommige van ons. “Heerlik, wonderlike boodskappe in die kerk.”
Of: Fantastiese tyd met die familie.  Of: Ek het die huis weer in orde gekry, dit voel soos ‘n nuwe begin.  Of: Nou, ja, dit is verby, back to normal.  Of: Juis gedurende die Paasnaweek is ek/ons tot stilstand geruk.  Of: Iets moeilikers as wat ek gedurende die Paasnaweek ervaar het, sal jy nie maklik ervaar nie.  Of: nou, ná die Paasnaweek, moet ek bepaalde mediese toetse en prosedures ondergaan, moet my kleinseun wat so onregverdig afgelê is by die werk, weer begin werk soek... Nou, ná die Paasnaweek is die breukie, die verposing verby, en is ek terug in die harde, uitmergelende realiteite van die lewe wat ek my lewe noem.
 
Ken jy die Post-Paasnaweek-lofgebed?
Hier is dit: 1Pe 1:3-5:
 
  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.
En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
O, wat ‘n Woord!
Alles wat God vir ons deur sy gekruisigde en opgestane Seun skenk, alles wat Hy vir ons beloof, die ewige lewe, die lewe in sy Teenwoordigheid, bewaar Hy vir ons in die hemel. Die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis waaraan ons nie altyd dink wanneer ons back to normal, back to abnormal is nie, is reeds daar by GOD, en ons sal dit sekerlik ontvang.  Die volle, heerlike, onverganklike skat waarvan ons die omvang nie eens kan probeer visualiseer nie. 
 
En, soos ons verlede week gelees het, hier op aarde word ons wat glo, deur die krag van God vir die erfenis bewaar.
 
“Ons wat glo...” wat beteken dit?
Kom ons sê dit anders:  Ons wat God glo.
Ons wat glo wat God hier in sy Woord sê.
Ons wat God se Woord en belofte as die waarheid beskou.
Ons wat niks anders gaan glo as dat God presies so magtig is as wat Hy sê nie, elke oomblik, elke dag.
 
Ons ken Gen 17:1 waarin God Homself aan Abraham  voorstel:
Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige. EL SHADDAI. Lewe naby My en wees opreg!
 
Natuurlik stel Hy Homself altyd weer só aan ons bekend.  Hy sê: Ek is die Here, die God van al die mense.  Sou iets vir my te moeilik, onuitvoerbaar, wees?  Hy sê: Julle sal KRAG ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom...  Hy sê:
1Pe 1:5  En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
Die Woord sê:
Jud 1:24-25
 Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou,  aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
Waarvan praat die Woord wanneer ons die woord “struikeling” hoor?
Die Woord praat oor ons wat so maklik struikel, skeef trap, sukkel om ons balans te behou, ‘n misstap begaan, die spoor byster raak, die smal pad verlaat, in die versoeking kom, voor die versoeking beswyk, sedelik oortree,  sukkel om die regte ding te sê of te dink of te doen t.o.v. keuses, besluite, malende gedagtes, optrede.  Ja, selfs in ons gebede. Dikwels ook in probleme, vrees, radeloosheid, keuses.
Kan ‘n boer in hierdie tyd struikel in sy besluit om sy plaas weens al die plaasmoorde en gevare te verkoop of nie te verkoop nie?  Kan ‘n mens struikel in die ontsettend belangrike besluit rakende die keuse van ‘n huweliksmaat, saam intrek, of daardie net-hierdie-een-keer dinge?
 
Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar,  behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
Die krag en die mag, die krag van God, wat is dit?
Jy sal sommer ons afleidings in Afrikaans herken wanneer jy die Griekse woord daarvoor hoor, die woord wat in die Nuwe Testament gebruik word: dunamis.
 
Só word dit in Strong’s Numbers beskryf en omskryf:
doo'-nam-is
From G1410; force (literally or figuratively); specifically miraculous power (usually by implication a miracle itself): - ability, abundance, meaning, might (-ily, -y, -y deed), (worker of) miracle (-s), power, strength, violence, mighty (wonderful) work.
 
El Shaddai in Akkadies
Die Almagtige God noem Homself El Shaddai wanneer Hy met Abraham praat.  Dit is een van die oudste van al die Goddelike Name in die Bybel.  Dit kom 48 keer in die Skrif voor, en 31 van die 48 keer is in die boek Job. In Akkadies, die taal van Abraham wat in die Middel-Bronsperiode geleef het, is daar ‘n verband tussen die woord shaddai en berg.  Daar is dus ook ‘n betekenis soos: El, die Een van die hoogste berge: die God van onwankelbare vastigheid, trou, die Een groter as enigiets anders, sterker as enigiets wat jy ken.  Die Grootste, ewig Onvernietigbare, die Almagtige.
 
“Ek is God die Almagtige,” sê hierdie God vanoggend na die Paasnaweek vir jou.
1Pe 1:5  En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God  (God die Almagtige, El Shaddai) geveilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
Goeiemore, ek is die Staatspresident, die Hoofregter
Gestel jy sit en wag dat die laaste passasiers moet instap, net voordat die vliegtuig opstyg.  En iemand wat jy herken as Cyril Ramaphosa of Hoofregter Mogoeng Mogoeng kom langs jou sit.
Hy stel hom aan jou voor:
“Ek is Cyril Ramaphosa, die Staatspresident.”
Of: “Ek is Mogoeng Mogoeng, die Hoofregter.”
 
En hy sou sê:  “Ek wil in gedurige kontak met jou wees.  Leef deur whatapp of persoonlike besoeke, op Skype en per e-pos na aan my, want ek wil jou bystaan in die moeilike dinge wat jy moet hanteer.  Ek het alles wat jy nodig het, tot my beskikking.  Moenie kontak verbreek nie: aan my is alle mag in die land of op die regbank gegee.  Terloops, ek wil gereeld by jou kom tuisgaan.”
 
Voorsien jy dat die volgende sal gebeur? Dat jy sal dink: Ek neem kennis, maar die wyse waarop hy hom aan my voorgestel het, sy mag en sy vermoë om my saak tge behartig, doen niks verder aan my nie? Sy goedgesindheid, sy versekering hy kom van nou af gereeld by my tuisgaan, doen niks aan my nie...? 
 
Wat doen God vir dié wat hom in die geloof as die Almagtige erken,  aan dié wat begin glo wat opstandingskrag ná die opstanding en deur die opstanding van Christus is?
Opstandingskrag beteken dat die Voorhangsel, Jesus, geskeur het.  Dat ek en jy deurgegaan het, ontvang en verwelkom word deur die Almagtige.  Dat ons in die krag van sy Almag leef; dat ons in die krag van sy Almag leef, ons besluite neem, van struikeling bewaar word, omdat ons glo dat Hy die Almagtige is.  
 
En wat gaan God die Almagtige vir ons, deur ons, in ons tot ons heil en tot sy eer doen?
 
Kom ons lees Ef 3:19-21.
 Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,
aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Wat gaan Hy doen vir, in en deur dié wat sy almag nou erken?
 
Oneindig meer te doen as wat ons bid of dink.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: Die tuiskoms en die blinde broer

 

DIE TUISKOMS

EN DIE BLINDE  BROER

Grafika: https://kroz-samariju.net/2016/03/05/izgubljeni-bog/

‘n Kat, weet alle katliefhebbers, wil ‘n huis en liefde hê.

Ons kat, Tienka, is op 15 Desember 2013 op Patmos, waar ons tot verlede jaar gewoon het,  tydens stormwind in die veld ingedryf.

Vir byna vier maande was Tienka weg.  Sy het soos die verlore seun — in haar geval sonder eie toedoen of uit rebellie — in die veld geleef, en net voor Paasnaweek 2014 teruggekom.

 En sedert haar terugkeer tel ek Tienka  elke oggend op my skoot: ek streel, sy spin, gee haar oor aan vertroeteling.

Hierdie huis van ons, hierdie beskutting vir Tienka en die ander katte, ons liefde, betrokkenheid by haar, ons goedgesindheid en vermanings,  ons beheer oor en werklik betrokke saamleef met die troeteldiere onder ons dak, is so splinterstorietjie wat ons aan die groter verhaal laat dink: dié verlore seun en die ouer broer se huis.  En dít— die verhaal van die verlore seun, die broer, die Vader en die huis, die verhaal van verlies en hunkering na iets wat verlore geraak het, die verhaal van blindheid in oorvloed, ja, veral die verhaal van die Vader en die oop deur — is die verhaal van die Paasfees wat ons gaan vier. 

Dit is die verhaal wat ons met baie vrae konfronteer.  Dalk met die belangrikste vrae in jou hele lewe.

Kom ons begin by die begin. By Jesus se onvergelyklike storie in Lukas 15, die storie van ‘n Vader, ‘n huis, verlies, terugkeer, oorvloed en blindheid.

DIE VERLORE SEUN HET IETS VERLOOR

Luk 15: 14-16

Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie.

Wat presies het die seun verloor toe hy varkkos begeer het?  Toe hy die onstilbare honger gehad het?

Dalk moet ons eers vra:  WAT IS HUIS?

 

WAT IS HUIS? 

Is huis ‘n bed met lekker warm beddegoed, kos op die tafel, versorging, bediendes wat jou bedien en jou wasgoed was?  Is huis ‘n gemakstoel waarin jy — in vandag se idioom — van die oggend tot die aand op Facebook, Pinterest, Twitter ens kan wees, op die dark Web kan ingaan, ‘n dwelmtransaksie kan sit en reël, jou soort partytjies net soos in die ver land kan hou, jou hookah-pyp kan rook, nie hoef om te gee vir die gemeenskap om jou, jou kamerdeur kan toemaak sodat jy kan slaap en doen wat jy wil, ‘n plek waar jy min of meer soos jy wil kan praat, optree, kom en gaan en jou vader daagliks kan teëstaan...?

Wat was HUIS vir die verlore seun, wat is huis vir ons?

 

WAT WAS DIE VERLIES?

Die seun was weg.  Hy was verlore vir sy Vader en vir almal in die huis, verlore vir die gemeenskap waarin hy ‘n rol kon gespeel het. Verlore vir die wil van sy vader, weg uit die lewe van sy familie, sy vader se slawe, ander mense in nood, siekte, pyn, hartseer.

En die seun het verlies gely. Hy het sy kommunikasie met sy vader, sy woonplek, sy broers en susters, al sy sekerhede en die hele, volle geseënde lewe in die huis verloor.

Wat het die verlore seun verloor?  Dit is ‘n uiters belangrike vraag.  Dit is immers die vraag wat ons ook moet beantwoord wanneer ons besef dat ons iewers in ‘n ver land die peule wat die varke eet, as laaste alternatief vir kos begeer.  Wat het ons verloor?  Wat is daar in die Vaderhuis waarna ons terugverlang?

 

En dan moet ons die verdere vraag beantwoord:  sal die deur, die voordeur, vir ons oop wees?

 

DIE DEUR IN DIE HUIS IN

Christus het gekom sodat ons huis toe kon kom.  Sodat daar vir ons ‘n oop deur en ‘n wagtende Vader sou wees.  Ons deur is Hyself, ons toegang is deur sy gekruisigde, gebroke liggaam.

 • Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.
 • Joh 6:65  Verder het Hy gesê: "Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie."
 • Joh 14:6  Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.
 • Joh 10:9  Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.
 • Joh 10:7: (ANV)  Toe het Jesus verder gesê: "Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape.
 • Joh 10:7: (CEV)  Jesus said: I tell you for certain that I am the gate for the sheep.
 • (KJV)  Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

 En dit is die wete waarmee ons die Paasnaweek ingaan.

Toe kom die verlore seun tuis, en sy Vader is daar, sy broer is daar.

So kom ons as verlore seun tuis, en ons Vader is hier.

 

TUISKOMS

Luk 15:17-24

Toe kom hy tot inkeer en sê: 'My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger.

Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.'

En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.

Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'

22-23. Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!

Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.'

Toe het hulle begin feesvier.

 

MAAR:  vandag, dalk, is die gedeelte  van die storie oor die blinde oudste broer ons storie.

Want daardie tuisblyer-broer was blind in sy hart en gees.

So hoor ons dalk ook in hierdie tyd: julle verlore broer het tuisgekom.

Gaan ons hierdie dag en veral hierdie Paasnaweek dalk verblind, swaksiende, sonder visie, insig en begrip in?

 

DIE BLINDE BROER

Luk 15:25 -29

Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery.

Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is.

Die bediende antwoord: 'U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.'

Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;

maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'

 

En toe antwoord die pa die blinde broer.

 

WAT DIE PA Sê

Luk 15:30-32

Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune

Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "

 

Wat is dié alles wat die Vader het, alles wat al die tyd ook ons s’n is?

Dit is ‘n lewensbepalende vraag.

Dit is wat in die Vaderhuis is.

Die opsomming van wat ons ontvang het en nou besit, staan o.a. in Ef  1: 3-14.

Dit is wat ons ontvang het, net ‘n klein opsomming daarvan.

Ef 1:3-14

 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.  So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.  Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.  Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God  wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.  Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.  Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.  Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.  Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.  Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.

En so gaan ons die Paasnaweek binne, die grootste fees van alle tyd, die smartfees en die berou-fees, die besinningsfees en die fees van dood en lewe deur die dood.

Drie-enige God, wat het U nie vir ons gedoen nie!

 

 

 

Kliek en kry: Gelukkige verjaardag, Pappa, Mamma, Oupe-hulle se ster

  GELUKKIGE VERJAARDAG, 
PAPPA/MAMMA/OUPA/ OUMA SE STER!
 
Is dit vandag een van jou kinders, jou skoonseun of skoondogter, of een van jou kleinkinders se verjaardag?  Ek het vroeg vanoggend reeds ‘n e-possie vir een van ons kleinkinders geskryf, want dit is een van daardie heerlike dae in ons familielewe.  Ons onthou hoeveel dié kleinkind van ons met geboorte geweeg het, waar dié lewende geskenk van die Here aan ons almal gebore is.
Op sulke dae onthou ‘n mens van koliek en voedings, van eerste treetjies en daardie eerste skooldag.  En in jou brief of kaartjie skryf jy gewoonlik: “En ons gebed vir jou is dat dit ‘n wonderlike jaar in jou lewe sal wees.”
 
 
1Pet 4:1-2:   Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het:
vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God.
 
Dit is vandag een van ons kleinkinders se  verjaardag
Hou ons van die lewe waarin ons nageslag grootword? Dit voel soos die tien plae: droogte, listeriose, voedselsekerheid in gedrang, aanslag op die boere, siekte en dood, ekonomiese, finansiële swaarkry, wraak van mense, lewe sonder afplatting van gevaar op die Kaapse vlakte,  gejaag, gejaag,  gejaag.
 
Gaan enigeen van ons kleinkinders dit vryspring?  Ek dink nie dat die lewe vorentoe makliker gaan word nie.  Daarom, glo ek, bid talle van ons so ernstig vir die behoud, veral vir die spirituele behoud van ons nageslag.
 
Dié kleinkind van ons is in die Lydenstyd gebore, in LENT: die tydperk van nadenke en voorbereiding vir die herdening van Christus se kruisdood TER WILLE VAN ONS  VRYSPRAAK VOOR GOD EN ONS VERLOSSING UIT DIE MAG VAN DIE SONDE EN DOOD.
 
Daar is twee moontlikhede vir elkeen wat Jesus Christus as VRYSPRAAK, PLAASVERVANGER, LOSPRYS vir sondaars aanvaar. So ‘n vrygespreekte kan 1) voortgaan om beheers te word deur menslike begeertes.  OF so ‘n vrygespreekte kan 2) wegdraai van menslike begeertes, om volgens die wil van God te leef.
 
So gaan dit ook met ons nageslag wees. Elkeen van hulle gaan een van dié twee keuses maak, ook as hulle Jesus Christus reeds as kinders as hulle enigste Verlosser en Saligmaker aanvaar het.
 
Die vroeë Kerk het geweet dat ‘n lewe binne die wil van God die enigste legitieme keuse is.
1 Pet 4:1-2:  Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het:  vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God.
 
Daar is ‘n gevaarlike weerstandskrag
Ons kleinkinders, elkeen vir wie jy ‘n geestelike ma is, ja, ek en jy, gaan lewenslank met die magtige weerstandskrag van die Bose, die wêreld en sy eie menslike natuur, sy begeertes, sy drifte, sy geneigdhede te kampe hê.
 
2Tess 2:7-8:  Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees,  en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.
 
‘n Baie spesifieke gebed
Die wêreld en die Bose gaan ook ons kleinkinders, ons nageslag, soos magnete vanuit die duisternis trek en aantrek. 
 
Die enigste geseënde lewe is die lewe van dié mens — dié kind, tiener, jong volwassene, middeljarige, bejaarde, wat hom/haarself oorgee en oorgegee het aan die krag van Christus.
 
En daarom kan ons, wat hierdie dinge so stadigaan begin begryp, nou baie spesifiek vir ons geliefdes bid.  Nie net vir goeie skoolprestasies nie.  Nie net vir beter gesondheid nie.  Nie net vir goeie dinge op skool, universiteit en elders nie, maar spesifiek ook die ou-ou gebed oor krag en weerstand teen die magnete van die duisternis, elke dag, elke uur.
 
Dit is dan vanoggend my gebed vir al ons kleinkinders en kinders.
En vir die kinders en kleinkinders van my medegelowiges wat òf volgens die begeertes van die menslike natuur of vir ‘n lewe binne die wil van God sal moet kies:
 
 
Ef 1: 18-20:   Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag Eph 1:20  wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: Eph 1:21  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, Eph 3:21  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
 
As heerlike erfenis deur wat Christus gedoen het, gee God vir ons almal hoop. Hy stel sy geweldige krag —  oorwinningskrag — tot ons beskikking.  Hy is God en is by magte om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink.
 
Hierdie groot en noodsaaklike en totaal bevrydende oorwinning oor die magnetiese krag van die duisternis — die trekkrag van die wêreld,  die aantreklikheid van die praktyke en beloftes van die Bose, en die oerdrange van ons ou natuur, is vir ons en ons kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here na Hom roep.
 
Laat ons nooit die mag van die duisternis onderskat nie.
1 Joh 5:19-20:  Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe.
 
Wat moet ons dan doen om binne die wil van God te leef?
As ons die internet tot ons beskikking het, of elektrisiteit, of sonkrag, kan dit tog nie net ‘n wete bly nie.  Ons lewe verander wanneer ons dit wat tot ons beskikking is, aktief implementeer en gebruik.
 
Hoeveel groter is die krag van God tot ons beskikking!
 
Hoe implementeer ‘n mens dan die opstandings- en oorwinningskrag van God, dié gawe uit die hemel wat ons in staat stel om nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God ?  To live the rest of our earthly lives controlled by God's will and not by human desires?
 
 1. So-iets is onmoontlik wanneer ons nie in blywende kontak met Jesus Christus is nie.  Wanneer jy nie in internetverbinding is nie, kan nie geen kontak met enigiemand via die internet hê nie.  Jy kan nie ‘n gekonnekteerde lewe leef nie.  Jy leef ‘n ander lewe as ‘n gekonnekteerde lewe.  Sonder voortdurende kontak met Christus leef ‘n mens ‘n ander lewe as ‘n gekonnekteerde lewe, ‘n lewe IN UNION WITH CHRIST.   SONDER MY, se Jesus, KAN JULLE NIKS DOEN NIE.  Sonder Christus KAN ons sy wil NIE doen nie.  Slegs wanneer die opstandings- en oorwinningskrag van Christus in ons werk, kan ons oorwinnend oor ons eie wil leef. 
 2. Om die wil van God uur ná uur te kan doen, moet ons ons uur na uur doelbewus oorgee aan sy wil.
 
So het die Psalmskrywers gedoen.
 Ps 5:9  Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen.
Ps 40:9  Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe."
Ps 143:10  Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op 'n gelyk pad lei.
Bo alles is dit wat Christus gedoen het:
Heb 10:7, 9:   Toe het Ek gesê: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe."  Daarna sê Hy: "Kyk, Ek het gekom om u wil te doen."
 
Om die wil van God te doen, beteken om nie “netnou, dalk more, vanmiddag” te sê nie.
 
Hieroor het Jesus met die mense gepraat:
 "Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: 'Seun, gaan werk vandag in die wingerd.'
'Ek wil nie!' antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan.
'Goed, Pa,' maar hy het nie gegaan nie.
Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê?" Hulle sê: "Die eerste." Toe sê Jesus vir hulle: "Dit verseker Ek julle: Tollenaars en prostitute gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. ”— Matt 21:28-31
 
Wanneer die Here deur sy Gees met ons oor enigiets praat — gaan vra vergifnis, draai om van waarheen jy op pad is,  kyk na dié en dié aspek van jou lewe, ondersoek jou ware motiewe of gesindhede, doen dit dadelik, onverwyld.
Sy krag, ons verbintenis met Hom, ons  aktiewe oorgawe en GEHOORSAAMHEID: dit is die geheim van ‘n lewe binne God se wil.
 
 1. Hierby sê Andrew Murray: “Learn to do all your ordinary works as the will of God.” Ja, huis skoonmaak.  Ja, wasgoed was.  Ja, jou rekenmeesterswerk, jou werk by SARS, jou werk as dokter, verpleegster, kleuterskoolonderwyseres, pa wat toesig oor jou kinders se huiswerk hou en hulle daarmee help.
Dit is juis aangaande gewone werk dat Paulus en Petrus vir die wedergebore slawe van hulle tyd skryf:  Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen.
“Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie.” — Ef 6:6-7
 
Die wil van God word in sy Woord en deur sy Gees aan ons geopenbaar.
Dit is nie ‘n stel reëls om na te kom nie.  Dit word as diep, innerlike wete aan ons gegee.
Daarom mag ons, net soos die psalmskrywers van die Ou Testament bid: “Leer my om u wil te doen, Here.”
Hy sal, en in die gekonnekteerde lewe sal jy en ek vrede vind.
Hiervoor bid ek vandag vir my kinders en kleinkinders, want iets belangriker vir hulle bestaan daar nie.
 
 
 
 

Kliek en kry: Wanneer is jy laas erg versoek?

   Wanneer is jy laas ERG versoek?
 
Ja, wanneer laas?  Word jy nog versoek, of darem nie te veel nie?
Kom ons lees Matt 4:1-11
 
 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word.
Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger  geword.  (Jesus se liggaam het na iets gesmag, na kos.  En in sy geval was dit so ‘n legitieme behoefte, want voedsel is eintlik ‘n eersgeboortereg vir elke mens.)
Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: "As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." (M.a.w.: Bevredig jou liggaamlike behoeftes. En sekerlik kon Jesus ‘n legitieme behoefte bevredig het, maar Hy het geweet: nie nou nie. Nie hier nie. Later, op die regte tyd en in die regte situasie.  En so het Hy later saam met sy dissipels brood gebreek, vis geëet, bruilofsfees kos geëet, heerlik in die huis van Marta, Maria en Lasarus geëet.  Maar nie nou nie, nie in antwoord op die influistering van die Bose nie.  So het ons liggaamlike behoeftes: lug, voedsel, drank, skuiling, warmte, seks.)
Maar Hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom."
Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en: Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie."  M.a.w:  (Jesus moes onthou daar was beskerming tot sy beskikking.  Hy kon moes die lyding, swaarkry, gehoorsaamheid aan sy roeping ontkom.) Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag  en sê vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid."  (Die Bose probeer ‘n nuwe afhanklikheid by Jesus laat posvat, ‘n passie vir enigiets anders as GOD by Hom aktiveer.)  Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.
 
Is jy die afgelope tyd met enige soortgelyke versoekings gekonfronteer?
Dit was en is natuurlik ‘n baie gevaarlike situasie, daarom leer Christus ons bid:
Mat 6:13: ‘’Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U (nie aan al die konings en koninkryk van die aarde nie) behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.’’
Omdat dit so ‘n gevaarlike situasie is om in versoeking te wees, waarsku Christus ons:
Mat 26:41  ‘’Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.’’
En daarmee bedoel Christus nie dat ons ons in grotte moet afsonder, sodat geen versoeking ons kan bereik nie.  Hy bedoel dat ons nie in versoekings moet instap, soos ‘n kind wat die see instap en in ‘n maalkolk beland nie.  Hy bedoel dat ons moet oplet wat om en in ons aangaan, sodat ons nie in die maalkolk van magtige versoekings sal rondtol en uiteindelik daarin sal verdrink, die geloof sal verloor en ander saam met ons in ons duisternis sal intrek nie.
Wanneer laas het jy ‘n groot versoeking beleef?
 
Paulus skryf daaroor:
Rom 7:18-20
“Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.”
 
Paulus het besef: my versoekings kom uit my ou natuur, wat in opstand is dat Jesus Christus twee dinge kom doen het.  Hy het al ons sonde kom uitwis, Hy het die prys en die boete daarvoor betaal.  En nou het Hy ons gered OM DIE WIL VAN GOD TE DOEN.
 
Tit 2:11-:
Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe,  terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
 
Ef 1:4  So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.
Gal 5:24-25:  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Die Bose, die vyand van God en die verlostes, die teenstander van Christus, wil nie gekruisig wees nie.  Hy haat dit dat die Gees wat in ons gees kom woon het, ons gedrag bepaal.  Die Bose wil ons gedrag bepaal, en so het hy dan ook na Jesus in die woestyn gekom om Hom te oortuig dat dit eintlik fantasties is as hý, die bose, Jesus se gedrag sou bepaal.
So sal hy keer op keer na ons toe kom, en hy het sy helpers. Hulle is verbete en magtig en meedoënloos.  En meestal onsigbaar, totdat ons hulle met die geestesoë en die lig wat God vir ons gee, begin raaksien.
 
Oor die onsigbare versoekings sê die Woord:
Eph 6:11-12:  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Ja, baie versoekings kan gesien, geproe, aangeraak word.  Hulle word beslis gereeld en dikwels in die Skrif genoem:
1Jn 2:15-16:  Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.  Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.
Ja, talle van hulle is sintuiglik waarneembaar:  die dors in die keel, die cold turkey wanneer ons nie drugs gebruik nie, die doring in die vlees wat vir Paulus asof met vuiste geslaan het,  die gedreun van die verkeer anderkant die muur wat sommige van ons, wat geluidsensitief is, se aandag gevange kan neem en ons totaal kan laat ontspoor in ons gedrag, in ons toewyding, in ons taak.
 
Maar die ergstes is die onsigbares, dié verbete aanslae op ons gedagtes, ons emosies en ons wil.  Die Bose wil die vreugde en die lig in ons siel uitblus en ons in duisternis laat.  Hy wil twyfel, radeloosheid, angs, verbittering, haat, hoogmoed, neerslagtigheid... elke negatiewe en duister emosie en gedagte in ons plant en so kragtig soos onkruid laat gedy, totdat die lieflike Woord en die lieflike, Godvererende vrug daarvan vernietig is.  Todat ONS vernietig is.  Hy wil beheer oorneem oor ons gees, waar die Heilige Gees regeer.
Die duiwel wil ons in hierdie groepering kry:
Luk 8:13  En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af.
 
Maar Jesus Christus wil ons by die oorwinnaars hou.
Ons sal saam met die oorwinnaars wees solank ons doen wat die Woord vir ons sê:
 
Ef 6: 10-18
Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
 
Wanneer het jy laas versoeking beleef?
Hier by ons is dit ‘n daaglikse gebeurtenis, honderde kere per dag. 

 

 

 
 
 

Kliek en kry: Jou broer wil weet

Jou Broer wil weet
 
Wat moet jy vandag hanteer?
Jy wil nie weet nie, dink jy dalk.  Nie regtig nie.  Dis te veel: Ek moet my plaas beveilig.  Ek moet na die begrafnis van ‘n vermoorde boer gaan.  Ek moet die werkspolitiek in my beroep gaan hanteer.  Ek moet my kindjie wat nie maatjies het nie, begelei.  Ek moet kyk wat ek kan bymekaarskraap vir middagete, want die koskas is leeg.  Ek moet in hierdie hel van dwelms en druglords oorleef. Ek moet besluit of ek nog kans sien vir die huwelik, of nie.  Ek moet ‘n moeilike kursus probeer slaag. Ek moet by die werk kom, en ek het nie geld om vanaand weer by die huis te kom nie.  Ek moet ons huis weer huis maak ná die inbraak.  Ek moet eksamen skryf, ek moet...
Jy wil nie weet nie.
 
Maar hierop kan jy reken: jou Broer wil weet.
 
Nou moet ek jou eers  twee storietjies uit ‘n baie gewone familiekring met baie geite en foute en onvolmaakthede vertel.
 
Ek sien soms iets wat trane in my oë bring in ons twee stelle kleinkinders.  Een stel bestaan uit drie sussies: twee ouer sussies en ‘n laatlammetjie, 8 en 9 jaar jonger as die oudstes.  Dit gaan nou al jare en jare lank so aan, vandat Laatlammetjie deel van hulle lewe geword het. Wanneer dié drie saam in die stad, in ‘n inkopiesentrum, op enige vreemde plek en sommer in iemand anders se huis is, is daar altyd ‘n groot sussie by die laatlammetjie. Ouer sussie se hand rus op Laatlam se skouertjie. ‘n Ouer sussie het haar arm om Laatlam.  Laatlam sit styf teen ‘n ouer sussie.  En wanneer Laatlam oor die pappa wat hulle verloor het, treur, sal Middelsussie haar teen haar aandruk en sê: “Vanaand het ons ‘n girls’ night: ons doen naels en hare, ek wys jou dit en dat...”  Die vertroue wat Laatlammetjie in daardie twee ouer sussies het, die liefde wat hulle aan haar bewys.. Jy sou ook trane in jou oë gekry het.
 
Het jy iemand wat so vir jou omgee?  Jy, wat begeer om die wil van God te doen, het iemand wat selfs meer vir jou omgee.  Jy het Jesus as Broer.
 
In ons ander stel kleinkinders moet Sussietjie se een ogie elke dag toegeplak word om ‘n oogsenuwee te herprogrammeer, sodat die linkerogie reg kan leer sien.  Dit is ‘n daaglikse prosedure waaraan ek en jy nie blootgestel wil wees nie. So besluit die gesin toe om een na die ander, uit empatie met Sussietjie, om die beurt met ‘n toegeplakte oog te funksioneer.  Toe dit Ouboet (10) se beurt is,  verduur hy dit ‘n ruk lank. Toe sê hy: “Dis aaklig, Sussie. Ek weet nie hoe doen jy dit nie!”  
 
Het jy iemand wat so eg en suiwer vir jou voel?  Iemand wat nie net ‘n plakkertjie op die oog saam met jou dra nie, maar wat, soos die boek Jesaja sê, weet wat liggaamlike pyn en verlatenheid is, iemand wat weet wat verwerping en veragting is,  iemand op wie gespuug is,  iemand wat bespot is, iemand wat geboelie en verstoot is...
 
Jes 53:-5
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.
Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word.
Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.
 
Jesus Christus is nie verwerp en vertrap omdat Hy iets verkeerds gedoen het nie. Hy is verwerp en vertrap sodat jy en ek sy broers en susters kon word. Sodat ons dieselfde  Vader kan hê.  Sodat ons kan deel in dieselfde liefde as wat die Vader vir Hom het. Sodat ons dieselfde ingesteldheid en karakter as Hy kan hê.  Sodat ons ‘n ewige, onverganklike familie kan vind.
 
Christus se Broer-liefde beteken: deur Hom, deur wat Hy gedoen het,  deur sy Menswording, het ons die geleentheid ontvang om  uit God gebore te word.
 
Kol 1:-22
Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.
Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.
Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.
God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.
Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.
Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
 
As die Oudste Broer, gee Christus alles en deel Hy alles met ons.  Hy giet sy liefde op ons uit, die liefde waarmee die Vader Hom liefhet.  Alles wat Hy het.  Hy vind vreugde daarin as ons hierdie verhouding ons kosbaarste verhouding maak: as ons so vry en rustig by Hom is, so vreesloos, soos wat ons selfs met ons eie broers en susters nie is nie.
 
Ek glo ons hoor almal iets van groot belang agter hierdie wonderbaarlike woorde. 
Ons hoor HOE dit is om Christus as Broer te hê.
Waar was ons Broer toe Hy op aarde was?
In die wil van God.
Wat was ons Broer, Jesus, se lewensdoel?
Om die wil van God te doen.
 
Andrew Murray:  Ons word verlos SONDER werke, sonder verdienste, net deur genade.  Ons word verlos sonder werke, OM die werke van God te doen.''
 
Tit 2:11-13:  Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag.
 
Kom ons luister na wat Jesus oor Hom as sy broers en susters sê:
 
Mat 12:46-50
Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan, en hulle wou met Hom praat.  Iemand sê toe vir Hom: "U moeder en u broers staan daar buite en wil met U praat." Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: "Wie is my moeder, en wie is my broers?" Toe wys Hy met sy hand na sy dissipels en sê: "Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my suster en my moeder."
 
Joh 15:9-11:
“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.”
 
 
Andrew Murray skryf:
“‘Oh my holy Elder Brother, I dare scarce say, and yet I may: and I will:  I am your sister, brother.  You are my Brother.’
 • “Doing the will of the Father is the bond of union with Christ.
 • Union with Christ gives the power to do the will of the Father.
Bestudeer jou Broer se voorbeeld.  Bly bewus van, drink wat sy Gees gee. Ontvang sy krag en wysheid vir elke oomblik, afhanklik. 
 
Ek is so ver buite die wil van God, dink ons en weet ons dikwels. Begin by gewilligheid:  Ek is gewillig om u wil te doen.
 
Andrew Murray:
Like Jesus, with Jesus, in Jesus I live to do the Father’s will. 
Lord, my Elder Brother, You and I are one in doing the Father’s will.
 
 

Kliek en kry: Die vierde wens is vervul

 
 
Die vierde wens is vervul
 
Vanoggend gaan dit oor vier wense.
 
 1. Om met Snotkop te kuier...
“Ek het saam met Snotkop gekuier!” vertel ‘n seuntjie met Ewing Sarkoom vir my. “Kyk hier: hy het vir my ‘n DVD en ‘n Transformer speelding gegee!”  Sy gesiggie straal.  Hy was ‘n Reach for a Dream begunstigde.  Die Reach for a Dream Foundation — wat ‘n wonderlike stigting— het één doelwit: om één droom in die lewe van kinders met lewensbedreigende siektes te vervul.
 
 1. Dat iets in ons land moet verander...
Wat was jou droom vir S.A. die afgelope paar jaar?
Dat hierdie land op die hoogste vlak moet verander?
En as dit daar verander het, dat die Here Self die leiers sal lei.. Dat eerlikheid so helder soos onbesoedelde water hulle lewe sal kenmerk, dat Lig die duisternis sal oorwin?  Dat hulle nooit in die duisternis sal wandel nie, sodat daar nuwe lig en nuwe waarheid in ons land sal wees?
Ek glo dit was ons hartsbegeerte.
Vanoggend het ons ‘n radikaal veranderde kabinet, ‘n nuwe staatspresident en adjunk-staatspresident, ‘n nuwe Minister van Finansies, ‘n land met nuwe mense aan die stuur. Die Here het die begeerte van ons harte begin vervul. Ons het gisteraand saam met die res van die land gewag vir die aankondiging, en vanoggend bid ons vir dié wat berge moet verskuif.
Hoe moet ons bid?
 
Luk 17:5-6 
Die apostels sê toe vir die Here: "Gee ons meer geloof."
Maar die Here antwoord: "As julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: 'Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see,' en hy sou julle gehoorsaam.”
 
Mat 21:19-22
Toe Hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: "Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie." En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: "Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?" Daarop antwoord Jesus hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: 'Lig jou op en val in die see!' en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra."
 
Here, ons glo wat U vir ons gesê het, en dit vra ons as voorbidders vir elkeen in die nuwe kabinet, elke nuwe minister en adjunkminister en hulle hele span:  help hulle asseblief om berge te verskuif.
 
 1. Om in die tyd van die Ou Testament te leef...
Jare gelede reis ons saam met ‘n groep toeriste in die gebied van Dotan in Palestina.  Dit is waar Josef se broers hulle vee laat wei en hulle hom uiteindelik in ‘n put gegooi het.  Dit lyk Karo0-agtig daar, ongerep, oop lug, rotskoppies, stilte.
“Ek sou nie omgegee het om as Ou-Testamentiese mens hier te kon gewoon en geleef het nie,” sê ek vir Hennie.  Want sulke plekke, sulke eensame plekke met ‘n eindelose hemel, baie sonlig en sterrenagte sonder geluid is vir my hemel op aarde. Dit is die klassieke musiek van landskappe, die plekke waar daar aarde onder jou voete en uitspansel bo jou is, waar jy weet wat dit is om mens te wees, klein en nietige mens.  In sulke plekke kan jy dink.
Maar nou weet ek dit kon nie my GROOTSTE wens gewees het nie.
Dawid was ‘n Ou-Testamentiese mens, en sy grootste wens is eintlik ook myne.  Maar sy wens kon net gedeeltelik vervul word.  Ek en jy het die vervulling van Dawid se wens deur Christus in ons lewe ontvang.  
 
 1. Dawid se wens: ‘n Lewe in die huis van die Here...
Ps 27:4-6
Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel.  Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan; ek sal in sy woonplek onder trompet- geklank my offers bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot die eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my.
 
Wat was vir Dawid so heerlik in die Tempel wat sy seun Salomo gebou het?
Hy kon immers net tot in die voorhof gaan.
Net die priesters kon in die heilige wees, daar waar die vuur en wierookoffers aan die Here gebring is.
Maar daar op pad na die Tempel, op die kronkeltrappe, het Dawid uit volle bors gesing. Daar op die tempelterrein was hy so bly.  En dan, saam met al God se mense, het hy in die voorhof van die lieflike tempel gesing en gesing, want ongeveer dertig meter van die eerste gordyn af, anderkant die tweede gordyn, die voorhangsel, was die Allerheiligste, waar die Teenwoordigheid van God was.  Hoe na aan God was hy nie!
Hoor my, Here, ek is anderkant die twee gordyne, en ek sing vir U!
Hoor my, Here, ek is ‘n ent van die voorhangsel af, en ek het my offerdiere afgegee:  ek prys U dat U nie meer kwaad vir my is oor die sonde wat ek begaan het nie...
 
Hier, het Dawid geskryf, hier wil ek my lewe lank wees.
 
Die vierde wens is vervul!
Hoe sou Dawid ooit weet dat ek en jy MEER as enigiets wat hy begeer het, van God sou ontvang? Sy wens, die wens van Ou-Testamentiese gelowiges volledig vervul!
 
Heb 10:19-22
 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.
 
Kan daar ‘n heerliker boodskap wees as die boodskap van Hebreërs 10?
Vyftien eeue lank, skryf Andrew Murray, het Israel ‘n aanbiddingsplek met ‘n Allerheidligste gehad. Daar was die swaar gordyn, die voorhangsel, en net een boodskap:  Moenie binnekom nie.  As jy hier sou ingaan, sal jy sterf, want God is heilig, en jy kom met al jou onheilige gedagtes, woorde, dade, planne, jou hele onheilige geskiedenis en toekoms hier na Hom toe.  Die mens KAN nie in God se Teenwoordigheid leef nie.  Die mens KAN nie direk met Hom kommunikeer nie.
 
En nou het alles verander.  Eers was daar die waarskuwing: MOENIE INGAAN NIE! Toegang verbode.  En nou is daar ‘n stem wat roep, nou roep die Skrif:  GAAN IN. KOM BINNE.  Want die voorhangsel is geskeur:  Christus het in die plek van die gordyn gaan staan en deur sy liggaam en bloed, sy gehoorsaamheid en sy lyding is die voorhangsel agter Hom van bo tot onder geskeur.
Die Allerheiligste is oop:  Kom binne.
 
Andrew Murray skryf:
God waits to welcome you to His bosom. Henceforth you are to live with Him. This is the message of the Epistle: Child! thy Father longs for thee to enter, to dwell, and to go out no more for ever.
Oh the blessedness of a life in the Holiest! Here the Father's face is seen and His love tasted. Here His holiness is revealed and the soul made partaker of it. Here the sacrifice of love and worship and adoration, the incense of prayer and supplication, is offered in power. Here the outpouring of the Spirit is known as an ever-streaming, overflowing river, from under the throne of God and the Lamb. Here the soul, in God's presence, grows into more complete oneness with Christ, and more entire conformity to His likeness. Here, in union with Christ, in His unceasing intercession, we are emboldened to take our place as intercessors, who can have power with God and prevail. Here the soul mounts up as on eagle's wings, the strength is renewed, and the blessing and the power and the love are imparted with which God's priests can go out to bless a dying world. Here each day we may experience the fresh anointing, in virtue of which we can go out to be the bearers, and witnesses, and channels of God's salvation to men, the living instruments through whom our blessed King works out His full and final triumph.
 
Het jou lewe sin en betekenis? Het jy vrede, geluk, sekuriteit?
Het jy ‘n plek wat jy huis kan noem?
Wat is jou grootste droom, jou diepste begeerte?
Ek weet nou dat Dawid se diepste droom ook myne is, en dat God dit gee vir elkeen wat sy Woord onvoorwaardelik aanvaar.
 
1Kor 2:7-9
  Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid.  Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
 
Here, hiervoor dank ons U.
 
 
 

Kliek en kry: DUWWELTJIES EN DORINGS

 

DUWWELTJIES en DORINGS

Die hardnekkigheid, die pyn en die verlossing daarvan.

“Wat mis jy van die lewe daar buite die stad op Patmos?”

Mense vra dié vraag gereeld vir my.

Die stilte, sal ek seker nog jare lank sê. Eers as jy stilte verloor, weet jy hoe onbetaalbaar kosbaar dit is.  Eers as die gedreun van stadsverkeer, die vuurpylklank van motorfietse, die geloei van sirenes, maar veral die geluid van dolle gejaag na wie weet waar jou soos ‘n onstuitbare tsoenami van onwelkome klanke tref, eers dan weet jy hoe kosbaar stilte is.

Baie dinge is só.  Tyd met geliefdes is so.  Jy weet eers wat dit werd is as jy dit vir altyd verloor.

Water is só.  Jy weet eers wat dit werd is as daar slik en leegte in die plek van helder oorvloed gekom het.

Jou verhouding met die Here is so.  Jy weet eers wat dit werd was wanneer jy in vodde in plaas van jou koningskleed by die varkhok sit en die peule van die varke begeer in plaas daarvan om manna, brood van die lewe, hemelbrood te eet en helder water uit die Heiligdom in jou lewe te voel instroom.

 

“Wat mis jy NIE van die lewe daar buite die stad op Patmos NIE?”

Die dorings en distels, die katbos en duiwelsklou, sal ek seker nog jare lank sê.  En veral die duwweltjies, daardie aggressiewe onkruid wat in Engels PAPER THORN genoem word.

Op hierdie meenthuiswerf, het ek my voorgeneem, sal daar nie duwweltjies wees nie.

Dus voer ek oorlog teen duwweltjies.

Gister kap ek weer opslagduwweltjies uit.  En toe ontdek ek die vlesige, dik, roomwit, hardnekkige, diepgewortelde penwortel onder elke duwweltjieplant.

Die paper thorns wat ons sien, is net die manifestasie van ‘n diepgewortelde kwaad.

Ek gaan lees daaroor. En  hier is WIKIPEDIA se feite oor duwweltjies, Alternanthera pungens

 

Alternanthera pungens Kunth is a creeping, prostrate perennial pioneer plant of the Amaranthaceae family, spreading by seed and vegetatively, with roots often developing at the nodes of spreading stems. A plant of roadsides, path verges and waste places (ruderal), it is thought to have come from Central and South America, and to have become widely established in Australia and Southern Africa.

Pioneer species are hardy species which are the first to colonize previously disrupted or damaged ecosystems, beginning a chain of ecological succession that ultimately leads to a more biodiverse steady-state ecosystem.[1

A ruderal species is a plant species that is first to colonize disturbed lands. The disturbance may be natural – for example, wildfires or avalanches – or a consequence of human activity, such as construction (of roads, of buildings, mining, etc.) or agriculture (abandoned fields, irrigation, etc.).The word ruderal comes from the Latin rudus rubble.

Features contributing to a species' success as ruderal are:

 • Massive seed production.

 

En skielik besef ek dat Genesis 3:18 nie net oor Patmos, oor ‘n meenthuistuin, oor die duwweltjies in die speelpark gaan nie.

 

Gen_3:18  die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet.

 

Maar heeltyd praat God ook met jou en my, met die KERK, oor die dorings, distels, duwweltjies in ons eie menswees.  Oor die tienduisende dinge wat ons liggame doen, die miljoene gedagtes, emosies en wilsbesluite van ons siel: hoe dit dorings en duwweltjies is waar jy ook al aan raak.

Dorings en duwweltjies en distels is ‘n geweldige metafoor vir diepgeworteld sonde in ons persoonlike lewe, gesinslewe, familielewe, in die KERK, in die gemeenskap, in Suid-Afrika, in die wêreld.

 

Hoor die simboliek wat ons werklikheid geword het:

 • Jes_7:23  In dié tyd sal elke stuk grond waar 'n duisend waardevolle wingerdstokke gestaan het, oortrek wees van dorings en dissels.

 • Jes 7:25  Uit vrees vir die dorings en dissels sal niemand meer êrens op die heuwels kan kom wat voorheen met 'n pik bewerk is nie. Dit sal net 'n plek wees waar 'n mens beeste injaag en wat deur kleinvee vertrap word."

 • Jes_32:13  oor my volk se grond wat oortrek is met dorings en dissels, oor al die huise waarin daar soveel vrolikheid was, oor die stad wat altyd so uitgelate feesgevier het.

 • Hos_10:8  Die hoogtes waar Israel gesondig en oortree het, sal woes word. Dorings en bossies sal groei waar die altare gestaan het. Dan sal Israel vir die berge sê: "Val ons toe!" en vir die heuwels: "Val op ons!"

 

Vanoggend weet elkeen van ons: elke opslag van duwweltjies wat ons in ons persoonlike lewe opmerk-  al die opslagoomblikke en dae van liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid... noem maar op... al hierdie goed groei op die hardnekkige wortels van ons ou natuur, diep in onsself.  Wat op die oppervlakte gebeur, is net die opslag van wat daar IS.

 

En hoeveel PYN veroorsaak die duwweltjies nie in ons huwelik, in ons gesinsverhoudings, in die Kerk, samelewing, ekologie, in God se wêreld nie!

 

 • Het liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid al ooit heling gebring?

 • Het dit al ooit mense na Christus getrek?

 • Het dit al ooit vreugde en hoop vir enige huwelik gegee?

 • Het dit al ooit oplossings vir die dwelmkrisis in ons land gebied?

 

Kyk maar na twee Skrifgedeeltes oor daardie vet, roomwit, hardnekkige, tierende wortel van die sonde in ons ou natuur:

 

1Ti_6:10  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Heb_12:15  Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.

Werklik, Paulus het die waarheid aangaande ONS gepraat toe hy geskryf het:

Rom 7:18-25:

 Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.  En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld: met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.

 

O, hoe sal ook ONS toenemend meer en meer duwweltjieloos word?

Want ons moet.  moet die heiligmaking najaag, waarsonder niemand God sal sien nie.

Ons kan op die oppervlakte kap en elke moontlike strategie en plan formuleer.  Maar as die wortel nie gesien en bely word nie, as ons die HERE nie vra om dit in ons uit te kap nie — teen watter pynlike prys ook al — sal die aarde, ons wat van die aarde is,  weer en weer duwweltjies voortbring.

 

Daar moet ‘n ander wortel in die plek van elke enkele onkruidwortel, in die plek van die hardnekkige penwortel van elke duwweltjieplant in ons eie lewe, in ons persoonlike menswees, kom.

 

Het jy al Op 22:16 raakgesien?

 

Op_22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester."

 

GEBED

Here, laat ons in hierdie week elke opslag van die sonde raaksien.  Laat ons dan onmiddellik weet: onder hierdie ding sit daar ‘n hardnekkige wortel, en daardie hardnekkige wortel in my ou natuur gaan weer en weer en weer presies so ‘n opslag na buite lewer.

Help ons, Here, om die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.  Laat ons elke dag nog opslagduwweltjies as die produk van ‘n hardnekkige wortel in ons ou natuur identifiseer.  En laat ons dan elke keer weer  die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.

Help ons om só, selfondersoekend en in totale nederigheid en oorgawe aan U, elke dag aan ons eie saligheid te werk, sodat die woorde van Heb 12:4 nie langer op ons van toepassing sal wees nie:   

Heb 12:4  Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie.

 

Kliek en kry: Vader!

VADER!
 
Iemand moes ons klein gemeente se aandag daarop vestig, en iemand hét: nie een enkele keer in die Ou Testament spreek enige mens die hoë God as Vader aan nie.
 
Eers noem die mense van die ou, ou tyd Hom El, wat die kernbetekenis het van mag, sterkte, krag.
‘n Naam wat dikwels in die Ou Testament voorkom, is  Elohim (Hebreeus: ?????). Uit eerbied vir God noem baie Ou-Testamentiese mense Hom Adonai (Heer, Meester, Eienaar.)
In die boek Eksodus sê God vir Moses dat hy die Israeliete moes leer om Hom EK IS te noem.  Dit is dan ook een van die geweldigste Name van God, omdat Hy sy identiteit en sy Wese daarin op sowel die mees omvattende, tydlose en terselfdertyd mees misterieuse wyse openbaar:
 
Eks 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur."
Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.”
 
Wat hoor jy God diep in die Allerheiligste van jou as sy tempel se wanneer dié Godsnaam daar vir jou gegee word?
Wat hoor jy Hom sê wanneer Hy sê:  “Justin, Veronica, Morné, Kevin, Sumé, Emma... (Vul jou eie naam hier in) Mensekind, EK IS...? ”
 
In Eks 6:1-2 sê God vir Moses:
ANV:  God het vir Moses gesê: "Ek is die HERE!  (Jehova, JAHWEH )
 Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, (EL SHADDAI)  maar my Naam, die HERE, het Ek nie aan hulle bekend gemaak nie.  
 
KJV:  Exo 6:2-3  And GodH430 spakeH1696 untoH413 Moses,H4872 and saidH559 untoH413 him, IH589 am the LORD:H3068 And I appearedH7200 untoH413 Abraham,H85 untoH413 Isaac,H3327 and untoH413 Jacob,H3290 by the name of GodH410 Almighty, (EL SHADDAI)H7706 but by my nameH8034 JEHOVAHH3068 was I notH3808 knownH3045 to them.
 
YHWH (????) is die Verbondsnaam van die HERE.  Wanneer Hy van Homself as die God van die ewige Verbond praat, noem Hy Homself YHWH (????)
 
Die godvresende mense van die Ou Testament het ‘n heilige ontsag vir die Naam van die HERE gehad, so ‘n groot ontsag dat hulle Hom gereeld as ADONAI (Heer, Meester), aangespreek het, maar net in gebed.  Wanneer eerbiedige hedendaagse Jode na God in gesprekke verwys, noem hulle Hom HaShem (???), wat die Hebreeuse woord vir “die Naam” is. Dié verwysing na die Godsnaam het hulle in Lev 24:11 gekry.
 
Só geweldig was die Naam van God vir die Jode.  Want dit weet ons:  GOD openbaar sy Wese in sy Naam.  Deur sy Naam sê God vir ons:  Só is EK.  Dit is Wie en hoe Ek is.
 
Dit was in elke opsig ondenkbaar dat enige Ou-Testamentiese persoon — Dawid, Abraham, Samuel, Gideon, Jeremia, Maleagi, Job, Noag, Daniël, Jakob of Moses — die God vir Wie hulle EK IS moes noem, vir Adonai, HaShem, El Shaddai, YHWH ( hoe maklik laat ons dié Godsname op die rekenaarskerm verskyn, hoe maklik tik ons dié Name waarvoor ons behoort te sidder)  ooit VADER sou noem.
 
Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit.
Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie.
 
Vader? Ons Vader? 
Want wat en hoe is ‘n ware pa hier op aarde vir ‘n kind?  As jy ‘n wonderlike pa het of gehad het, wat en hoe was of is hy vir jou?
Uit ‘n aardse pa se sak kom jou sakgeld. Op die gesig en in die oë van ‘n liefdevolle aardse pa is daar intense aandag wanneer jy iets ernstigs met hom bespreek, sy raad vra. Watter van die pa’s op die paviljoen hou jou dop wanneer jy op die baan is?  JOU pa hou jou dop, JOU pa moedig jou aan.  Wie is dit wat jou met sy lewe sou beskerm en sal beskerm?  Jou pa. Wie swem eerste die see in om jou uit die seestroom te red?  Jou pa.  Wie laat jou so veilig voel wanneer jy op reis is en die motor in ‘n bergpas is?  Jou pa agter die stuur.  Wie maak heel, wie is aan jou kant, wie beskerm jou?  Wie begeer jou welsyn, wie offer vir jou op?  Wie praat diep dinge met jou, wie bid vir jou?  Jou pa.
 
Terloops, en dit is nie ‘n terloopsheid nie: hoe verskriklik is dit om so-iets nie te ken nie: om jou pa deur die dood te verloor, om deur jou oudste sussie in plaas van jou pa grootgemaak te word... Hoe verskriklik is dit as jou arme aardse pa aan depressie ly, aan ‘n gemoedsversteuring, of motorneuronsiekte het en liggaamlik so min vir jou kan doen. Hoe verskriklik is dit as jou aardse pa jou ma verlaat, julle verlaat, aan julle ontrou is en weggaan.
 
Terug na die Ou Testament: Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit. Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie. Nooit sou hulle die Godsnaam so byna gedagteloos, so outomaties, op ‘n rekenaarskerm voor hulle laat verskyn het soos wat ek dit vanoggend gedoen het nie.
 
Ons kan dit nie waag nie, het hulle gedink.  Want sy Naam is EK IS.  Sy Naam is El Shaddai.  Sy Naam is JAHWEH, onuitspreekbaar, geweldig, verhewe bo enige mensenaam.  En Hy het vir ons gesê:
 
 • Eks 20:7: Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
 • (GW)  "Never use the name of the LORD your God carelessly. The LORD will make sure that anyone who carelessly uses his name will be punished.
 • (LITV)  You shall not take the name of Jehovah your God in vain; for Jehovah will not leave unpunished the one who takes His name in vain.
 
 
En toe kom Jesus.  Sy dissipels hoor en sien hoe Johannes die Doper sy volgelinge leer bid.  Maar veral sien hulle hoe Jesus bid, so heeltemal anders as die geleerdes van die tempel, die rabbi’s en Fariseërs en Skrifgeleerdes.  Hulle sien en hoor Jesus met God kommunikeer, hulle sien sy gesig straal, hulle sien Hom terugkom uit die afsondering van gebed met krag en vrede en energie in Hom.  Hulle sien en beleef sy bediening.  Sonder twyfel hoor hulle hoe Jesus God dank en eer vir enige kragtige wonderwerk wat daardie dag plaasgevind het. Hulle hoor Hom krag en wysheid vra vir die volgende dag... en dan gebeur dit.
 
 
Luk 11:1  Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het."
En HY sê:
Mat 6:9  So moet julle bid: ONS VADER wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word.
 
ONS VADER as aanspreekvorm is die mees dramatiese, mees ingrypende wending in die geloofslewe van die sondaar, die stofmens, die beliggaamde siel en gees wat deur die Here God geskep is.
 
Dit is die verskil tussen Ou- en Nuwe Testamentiese geloof.
Dit is die nuwe werklikheid in Christus.
 
En die nuwe Naam van God wat ons as gelowiges mag gebruik, het teen die duurste prys gekom. Jesus het dit reeds geweet: Hy sou daarvoor verneder word, ly, bespot word, gegésel word, in die gesig gespuug word, ‘n pers mantel dra, ‘n doringkroon dra, aan die kruis gespyker word, ure lank dors wees en sterf, na liggaam en siel in die tuingraf lê.  En dan sou Hy uit die lyding en dood herrys, onaantasbaar en onvernietigbaar, om terug te gaan na sy Vader en ons Vader — as ons glo dat Hy die Seun van God en die enigste Verlosser is.
 
En so mag elkeen van ons, ongeag of ons aardse pa al oorlede is, of ons gelos het, ons mishandel het, ons ma mishandel het, sy  vaderskapsroeping uitgeleef het of nie, vanoggend sê:  “Ek het ‘n Vader, en my Vader is lief vir my.”
 
Gister was dit atletiek op baie sportvelde van baie Suid-Afrikaanse skole. Een klein dogtertjie — sommer Liefie vir haar pa en ma — hardloop toe haar heel eerste 50- of 75 meter naelloop.  Dit gaan goed, baie goed.  Sy is in die tweede plek, en van die paviljoen af kyk haar pappa (wat reëlings by die werk getref het om daar te wees vir sy meisiekind) net vir haar, net vir Liefie.
 
Toe gebeur die onverwagte: twee ander vinnige dogtertjies besluit om kortpad wenpaal toe te kies.  Hulle sny van regs af in Liefie se baan in.  En so amper-amper is dit ‘n Mary Decker- Zola Budd gebeurtenis.  Liefie hou maar bedagsaam in; hoe kom jy by kinders in jóú baan verby?  En so eindig sy vyfde.
 
Sy kom in trane van die baan af, hardloop in haar pappa se oop arms in.  Sy wou goed gehardloop het, sy kon nie bereik wat sy wou bereik nie.
 
“Ek het nulste gekom,’’ snik sy.
 
Maar haar groot, sterk pappa druk haar teen sy hart vas.  “Pappa het heeltyd vir jou gekyk,’’ troos hy. ‘’Jy het so goed gehardloop.  Die ander maatjies het net per ongeluk in jou baan begin hardloop.  Jy was nie nulste nie, glad nie.’’
 
Dit, liewe kind van God die Vader, is wie jy vir Hom is.
Dit, en veel meer, is Hy vir jou.
Sy oë is op jou, sy liefde waak oor jou, sy arms is oop vir jou wat voel asof jy nulste is en nulste gekom het.
Jy het ‘n Vader, en dit het teen ‘n ondenkbare prys gekom.   
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Alles wat goed is, begin by NUL

Alles wat goed is, begin by Nul

Human strength can do nothing.

 

Almal is op die drumpel van wat nou in 2018 wag. Ses vrae aan jou:
 1. Watter van die volgende stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 • My seun is ‘n sterk outjie.
 • Ons kind het dit nog altyd gemáák.
 • Ja, graad 1, graad R, vyfdejaar Medies, derdejaar Ingenieurswese, graad 8, graad 5, 7, 11, eerste kwartaal in die koshuis of eerste weke in ‘n nuwe werk stel hoë eise, maar my kind/ek/my verloofde is mense uit een stuk: emosioneel stabiel, denkend en nie impulsief nie. Hulle/ons gaan dit máák.
 • Ek weet ek kan;  ek is sterker as wat mense dink.
 • My man is nie ‘n hensopper nie. Hoe droog dit ook al is, hy sal anderkant uitkom.
 • Gelukkig is die Kriels/Strydoms/Neethlings/de Bruins/ Arendses/Koopmans/Stuurmans/de Villiers’e/Rossouws/Bothas sterk mense.
 •  
So, watter een van stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 
 1.  Hoe begin jy jou dag?
Hier is drie Skrifwoorde oor hoe ‘n dag begin kan word:
 
 • Opsie 1: Ellende wag vir dié wat vroeg in die môre opstaan om agter sterk drank (iets bedwelmend, iets wat my bedwelm, my heeltemal wegneem van U) aan te loop en hulle tot laataand dronk te drink aan wyn (iets bedwelmends, iets wat my heeltemal wegneem van U). —Jes 5:11.
 • Opsie 2 (soos Dawid die dag begin het): Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooidag wakker maak (om saam met my U lof te verkondig)! — Ps 57:8-9
 • Opsie 3: Om die dag soos Jesus te begin en soos Jesus te laat verloop.
En dit moet jy weet:  Jesus se dae was moeilik. Vol eise, vernedering, teenkanting, konfrontasies met menslike nood en ellende, vol van die wete dat Hy min tyd gehad het om te leef:  dat hy op die ouderdom van 33 jaar sou sterf, en dat sy sterwe straf sou wees:  die straf op die sonde van die hele mensdom.
 
Só het Jesus sy dae begin en sy dae geleef:
Mat_14:23  Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen.
Mar_6:46  Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid.
Mar_11:25  En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe."
Luk_5:16  Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.
Luk_6:12  In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.
Luk_9:18  Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by Hom saamgekom. Toe vra Hy hulle: "Wie, sê die mense, is Ek?"
 
Hoe begin jou dag?  In Spr 20:13 staan:  As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet.
 
Natuurlik is die primêre bedoeling dat elkeen wat sy gesin moes versorg, alle ledigheid en luiheid moes prysgee en vroeg-vroeg aan die werk moes spring.  Dit geld vir ons ook.  Maar die dieper betekenis kan ons nie miskyk nie:
As jy nie (emosioneel en geestelik) wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op (om manna op te tel, om jou heerlike tyd by die Here, jou Bron van alle krag, deur te bring) en jy sal oorgenoeg hê om te eet (vanuit sy krag, waarheid, lig, genade, goedheid, ontferming, wysheid, vrede, oorvloed gevoed word. Jy sal hierdie dag tot sy eer kan leef.  En as jou kinders dit ook doen, sal hulle dit ook maak, in watter lewensfase en omstandigheid hulle ook vanjaar gaan wees.)
 
 1. Wat gaan vanjaar die hoof-bestanddeel van jou woeste, uitdagende, splinternuwe program wees, die hoof-item daarop
 
Kom ons lees hoe Jesus se kern-aktiwiteit daar uitgesien het.  En dan kyk jy sommer ook ‘n slaggie aandagtig na die ander drie persone in hierdie insident:
 
Luk 9:28  Omtrent ag dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Luk 9:29  Terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Luk 9:30  Skielik was daar twee manne wat met Hom praat. Dit was Moses en Elia. Luk 9:31  Hulle het in hemelse glans verskyn en met Hom gepraat oor sy uittog wat Hy in Jerusalem sou voltooi.
Luk 9:32  Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by Hom staan.
 
 1.  Wat sê die Heilige Gees NOU vir jou oor wat ons so pas gelees het?  Waarvan hou jy in dié insident?  Waarvan hou jy NIE?  Wat vertel dié insident jou van MENSE, van jouself?  Wat vertel dié insident jou van GOD?  En wat wil jy aangaande dié insident onthou?
 
 1.  Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
Eks 16:13  Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, Exo 16:14  en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Exo 16:15  Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit dié?" want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.
 
Joh 6:48-58: Ek is die brood van die lewe.
Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Joh 6:50  Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.
 Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.  Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.
 
En die groot stelling in Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.
CEV:  Joh 6:63  The Spirit is the one who gives life! Human strength can do nothing. The words that I have spoken to you are from that life-giving Spirit.
 
Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
En nou lees ons van Jesus se dag, Jesus se dae, toe Hy Mens was soos ons, maar sonder sonde.
 
Mar 1:35  En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.  En Simon en die wat by hom was, het Hom gevolg.  En toe hulle Hom vind, sê hulle vir Hom: Almal soek U.
 En Hy sê vir hulle: Laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat Ek ook daar kan preek; want daarvoor het Ek uitgegaan.
 
Vandag moet jy uitgaan.
Almal soek jou, almal gaan eise stel.  En jy sal dit tot eer van die Here kan hanteer.  Sy Naam sal deur jou woorde, dade en in jou gedagtes verheerlik word.
So gaan dit in jou nuwe werk wees, in die hospitaal, in die prokureurskantoor, op skool, op universiteit. Wanneer die kinders terugkom van die skool af... So sal dit wees vir elkeen wat in die voetspore van Jesus volg en sy voorbeeld navolg.

Kliek en kry: GEBED VIR GRAAD EENTJIES EN AL ONS KINDERS

Wat moet ek jou leer, my kind(jie)?
Nou, vir oulaas?
 
 
Iemand whatsapp gister vir my ‘n video-grepie van ‘n klein dogtertjie wat in die proses is om te begin lees.  Die mamma help so hier en daar, die klein lesertjie raai so hier en daar. En soms steek die kindjie vas om die letters te klank, saam in te span en by die woord self uit te kom.
 
Dié dogtertjie is soos iemand teen ‘n steil helling: drie treetjies op, dan weer ‘n stukkie afgly op gladde plekke. Op, af, onseker boontoe.  Soms raak die ou stemmetjie onseker, selfs moedeloos.  Graad 1 gaan eise aan klein kindertjies stel. So ‘n nuwe lewensfase is nie altyd maanskyn en rose nie.
 
Maar dis nie net graad 1 nie. Wat van graad 4?  Graad 8? Graad 11? Graad 12? Eerste jaar op universiteit?  Jou kind se eerste jaar in ‘n skool vir gesiggestremdes, gehoorgestremdes, serebraal gestremdes? Jou kind of kleinkind se vyfdejaar Medies, wanneer enorme besluitnemingsverantwoordelikhede op hom of haar gaan rus en hy/sy al hoe meer selfstandige, lewensbepalende besluite moet neem?  Jou seuntjie of dogtertjie se eerste jaar op kosskool?
 
Skielik is hulle vir korter of langer tye uit ons hande.
Skielik weet ons: vir hierdie kinders moet ons bid en bid en bid. En, ag, hoe dankbaar kan ons wees, hoe tot trane toe dankbaar, dat Jesus vandag ook vir elke ouer, grootouer EN vir hulle kinders en kleinkinders sê.
 
WAT JESUS VIR OUERS Sê
Mar 11:22-24:  Jesus sê toe vir hulle: "Julle moet geloof in God hê!
Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Lig jou op en val in die see,' en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees."
 
Dit is Jesus se Woord aan ouers.
 
Tog: Skielik wonder ons ook: het ons ons kinders goed genoeg toegerus vir al die opdraandes op hulle pad, al die steiltes, al die versoekings, al die stampe en stote, al die wreedheid en gevoelloosheid, al die gemeenheid en verwerping, al die veranderinge, storms, gevegte, verliese wat hulle op die pad vorentoe gaan beleef?
 
Want dit gaan gebeur.
Dit het met ons, hulle ouers en grootouers gebeur.  Such is life.  Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde.
 
WAT KAN EK MY KIND VIR OULAAS LEER?
 
Voel jy so effens paniekerig, noudat jy jou kind moet laat gaan of beleef hoe sy/haar kursus, afstand, ‘n vliegtuig, ‘n koshuis of ‘n klaskamer hom/haar as’t ware insluk?
 
Wat kan jy jou kind nog leer, voordat hy/sy daardie gevaarlike, onvoorspelbare wêreld wat op hom/haar wag, ingaan?
 
Moet julle werk aan die manier waarop hy sy veters knoop?
Moet jy en hy weer aan die manier werk waarop hy ‘n krieketkolf vashou?  Moet julle weer sy bestuurstyl, padveiligheid deurpraat, noudat die kind sonder jou langs hom duisend kilometer van jou af met daardie tweedehandse kar gaan rondry?
 
Wat is die belangrikste?
 
Die HEEL BELANGRIKSTE VRAAG IS...
 
Die heel belangrikste is om seker te maak dat/of ons kinders God se kinders is.  Dat hulle sal weet dat Jesus Christus hulle so lief het, dat Hy sy lewe vir hulle gegee het.  Dat Hy hulle tot die dood toe liefgehad het en elke kind wat Hom in sy/haar lewe ontvang het, nooit sal verlaat en nooit in die steek sal laat nie.
 
Dat ons kinders met hierdie belofte die onbekende toekoms sal ingaan:
 
HEB 13:5-6: God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."
Daarom kan ons met vertroue sê: "Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan 'n mens aan my doen?"
 
AMPLIFIED BIBLE: He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!] [Josh. 1:5.]
 
BBE:  I will be with you at all times.
 
(EMTV)  He Himself has said, "By no means shall I desert you, nor in any way shall I forsake you."
 
DIE HEEL BELANGRIKSTE KENNIS IS:-
Die heel belangrikste ding wat ons vir ons kinders kan leer voordat hulle die groot lewe ingaan, is wat dit is om aan Jesus te behoort.  Dit is die heel belangrikste kennis wat elke gelowige, ja, ook elke gelowige student of graad 1-tjie moet hê.
 
As ons aan Christus behoort, as ons kindjie aan Christus behoort, wil die Here Jesus deur sy Gees saam met ons alles doen, alles beplan, alles hanteer.  Deur sy Gees wil en kan Hy ons in alles bystaan, sterk maak, lei, vertroos,  die Toergids en Leidsman vir ons wees.
 
Dié feit staan in die Skrif :
 
Gal 2:20: En nou (vandat ek deur Jesus Christus God se kind geword het, vandat ek Jesus gekies het as MY Verlosser — “my hartjie vir Hom gegee het,” my liefde aan Hom verklaar het, wedergebore is en tot bekering gekom het )  is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
EK MOET MY KIND HELP VERSTAAN
My kind/kleinkind moet die lewe ingaan met die begrip dat elke mens uit drie dele bestaan: ‘n liggaam, siel en gees.
 
   Liggaam
Ons liggaam is wat ons in die spieël sien, wat ander mense sien.
My kindjie het ‘n liggaam, en moet dit weet.
Ons kind moet weet dat God hom/haar in alles wat hy/sy met die liggaam moet doen, kan en wil help.  Hy kan my kind se liggaam genees, sterk maak, beskerm, bewaar.  Hy kan my kind help om die klavierstuk onder die knie te kry, op te hou bewe, nie aggressief op te tree nie.
 
(Tussenwerpsel: Ons moet dit self ook weer weet. My liggaam, hierdie beskadigde, verrinneweerde, verganklike menslike liggaam is nou die draer en houer van God se boodskap, God se genade, God se waarheid, liefde, heiligheid, WOORD. Al wat ons kan vra, is dat die Heilige Gees dit heeltemal leeg sal maak, dit sal reinig, al maak dit seer en ontstel die radikale proses ons.  En dat God ons deur sy Gees sal vul met die volheid van Jesus:  met sy liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, insigte, prioriteite, egtheid, erbarming... en KRAG.  Ja, sy geweldige krag, net tot eer van sy Naam. )
 
 
Siel
Ons siel is ons denke met al sy gedagtes en planne, ons wil en ons emosies. Dit is die geheime en verborge dimensie van ons menswees.  Ons kyk vir mense, maar ons weet nie regtig volledig hoe hulle siel is nie: wat hulle dink, voel en begeer nie. Wat hulle graag wil hê, watter hartseer hulle voel, wat hulle van ons dink nie.  Net Jesus ken die mens se ware siel.
 
Joh 2:24-25:  Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is.  Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van 'n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is.
(ERV)  But Jesus did not trust them, because he knew how all people think.
 
My kindjie het ‘n siel, en moet dit weet.
 
 
Gees
En dan het die mens ‘n gees, die lewe self, wat net God aan hom kan gee.  Hy het die asem (gees) van die lewe, wat nooit sterf, nooit vergaan nie.  
Dit is hierdie gees wat na God teruggaan wat dit gegee het, hierdie gees wat voor die regterstoel van God gaan verskyn om verantwoording te doen van wat daardie mens op die aarde gedoen het, of dit goed was, of kwaad. 
Dit is hierdie lewende gees wat Jesus aan die kruis in sy sterwensoomblikke aan sy Vader oorgegee het:  Vader, in U hande gee Ek my gees oor.
 
Ons gees is deur God gegee en geskep.  Dit is onuitwisbaar, ewig, onsterflik.  Dit vergaan nooit soos wat ons liggaam vergaan, ons idees opdroog, ons denke stol en ons emosies onderdruk kan word nie.
 
Ons kinders moet weet: ek het ‘n gees, dit is deur God gegee en geskep.  Dit is ewig en onsterflik. 
 
En: Jesus wil ons in elkeen van ons drie dimensies dra, help, lei, sterk maak, uit gevaar hou, vol blydskap maak.  Dit is die lewe deur sy Gees.
 
 • God wil deur sy Gees ons liggame bewaar en veilig, skoon en rein hou.
 
 • God wil deur sy Gees ons siel (wil, emosies, verstand, planne, denke, besluite, keuses) goed en reg en vol lig en waarheid maak.Ons siel (wil, denke, emosies, bewussyn, onbewuste en onderbewussyn) is nou die tempel en deel van die Koninkryk van GOD. Luk_17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
 • Ons kindjie moet weet: sy/haar gees (die onsterflike lewe in my kind) is nou, nadat ons kind die Here Jesus aanvaar het, die woonplek van Christus, EEN met die Vader, en die woon-en werksplek van sy Gees. Daarom kan elke ouer, oupa en ouma vanoggend bid: Reinig dit, heilig dit, Heilige Gees, en heers volledig oor my lewe, my gees, wat na U gaan terugkeer, Vader.
 
“Christ wants to do all our living for us. ”— Andrew Murray, wat ook kon geskryf het: “He wants to do all my child/grandchild’s living for him/her.”  Jesus wil elke las vir my kind help dra, elke besluit van sy siel vir hom help neem, sy Helper in elke krisis, versoeking, vernedering, triomf, toets, uitdaging wees.
 
Gebed vir my graad eentjie, eerstejaartjie
 
En nou kan ons die belangrikste gebed wat ooit vir ons kinders/kleinkinders gebid kan word, as ouers en grootouers bid. Ons kan vir ons kinders/kleinkinders bid:
 
Here, neem oor in my kind se liggaamlike, fisiese lewe.
Neem oor in my kind se siel:  sy denke, wil en emosies.
Neem oor in my kind se gees, sy onsterflike lewe wat eenmaal na U gaan terugkeer.
U het gesê:  “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
en Ek sal julle rus gee.”
 
Laat my kind se liggaam rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is.  Maak my kind se liggaam sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se hart en siel (denke, wil, emosies) rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. Maak my kind se siel (sy wil, gedagtes, emosies) sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se gees, sy hele lewe rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. En, Here, bewaar my kind se gees net vir U!
 
So kan ons ons kinders ook leer bid
Ons kan ons kinders leer om dit vir hulleself, hulle boeties en sussies te bid.  Want hierdie saak is die heel belangrikste lewenstoerusting, belangriker as veters en potloodgreep.
 
Jak 4:5:  Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê?
 
Dan, as ons en ons kinders/kleinkinders so bid, gaan ons kind die lewe in — van kleuterskool tot haar troudag, van graad 8 tot haar eerste werksdag na haar studies — en ons weet:  my kind is nie alleen nie.
 
My kind is saam met God daar, elke oomblik.
 
 
 

Kliek en kry: Weet jy wie vir jou bid?

Weet jy wie vir jou bid?
 
Jare gelede was ek tydens ‘n besoek aan Zimbabwe die geseënde gas aan huis van een van Andrew Murray se kleinseuns, sy vrou en kinders.  Die Sondagaand het die hele gesin om die beurt vir mekaar gebid: vir elkeen op die naam, en vir daardie gesinslid se spesifieke behoeftes.  Die kleinste kindjie het vir die oupa gebid, die laerskoolkind vir ‘n hoërskoolboetie, die ouma vir ‘n kleinkind, die pappa vir die mamma...
 
Dit was tradisie, Sondagaandgebruik in daardie Murray-gesin.
 
Baie jare later dink ek steeds: hoe geborge het elkeen van die gesinslede nie die week — ja, eintlik hulle hele lewe — ingegaan nie.  Hoe seker kan hulle tot vandag toe wees dat daar Sondag ná Sondag gebede vir hulle opgegaan het, en dat God daardie gebede verhoor het en steeds verhoor!
 
Bid iemand vir jou? Weet jy wie vir jou bid?
 
Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Ek is ‘n weduwee, my kinders is ver. Snags kry ek hartkloppings en angina.  Ek is bang ek gaan sommer so in die nag dood. Ek is so alleen, so sonder enigiemand wat omgee.
 • Of: hier sit ek in die tronk, hier ry ek werk toe ná nog ‘n oggend van oorhaastige chaos. Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier staan ek en dink aan alles wat ons nie kan bekostig nie, aan ons finansiële verknorsing.  Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier loop ek met my post-traumatiese stres, met wonde wat net nooit genees nie. Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier sit met my gemoedsversteuring en dit voel asof ek die stryd verloor.
 • Hier sit ek, en ek moet ingrypende besluite neem: is dit die einde van een of ander pad? Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier is met my selfverwyt oor al die skade wat ek aangerig het. My lewensmaat kan my dit wat ek aangerig en verwoes het, nie vergewe nie.  Ek het in my roekelose onnadenkendheid, in ‘n tyd toe ek na my ou natuur, die Bose en die wêreld geluister het en die stem van die Heilige Gees uitgedoof het, ‘n ongetemde en ontembare olifant in die vertrek ingebring.  En nou is die olifant in die vertrek, en ek is radeloos met alles wat ek nie in die siel van my lewensmaat en ons kinders ongedaan kan maak nie.
Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.  Maar dit is nie waar nie.  As jy vanoggend net die eerste woorde van ‘n hartgrondige gebed sou uiter, is daar Iemand wat vir jou bid.  Al sê jy net: ‘’Ag, Here...” dan bid Iemand reeds vir jou.
 
Daardie Iemand is die Heilige Gees. En Hy bid met onuitspreeklike, onbeskryflike gevoel, emosie en omgee.  Vir jou, vir elkeen wat maar net ag, Here, begin stamel. Hoor wat die Woord van die Here vandag, more en elke dag van jou:
 
Rom 8:26-27:  Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.
 
 
(ERV)  Also, the Spirit helps us. We are very weak, but the Spirit helps us with our weakness. We don't know how to pray as we should, but the Spirit himself speaks to God for us. He begs God for us, speaking to him with feelings too deep for words.
God already knows our deepest thoughts. And he understands what the Spirit is saying, because the Spirit speaks for his people in the way that agrees with what God wants.
 
Hier staar ons in ons geringheid in die leer en werklikheid van die Drie-Eenheid in.
Ons het deur die kruisdood van Jesus toegang ontvang tot die Vader, tot Wie ons bid.  Jesus leer ons om ons gebede te begin met:  Ons Vader wat in die hemel is.  Ons Vader verhoor ons gebede.  Soms vra ons dom dinge, dan verhoor Hy ons gebede deur vir ons iets veel beters te gee as wat ons ooit sou kon vra. En BETER het in talle gevalle te doen met iets wat Hy doen, toelaat of gee wat ons lewe met Hom, ons verhouding met Hom en ons gesin, ons huweliksmaat en ons naaste VERBETER, heelmaak, skoonmaak, heiliger maak, meer Christusgelukvormig maak.
 
Ons het deur genade op genade in ‘n verhouding met die Seun, Jesus Christus, gekom, God deur Wie ons bid.  Deur Hom , die Middelaar tussen God en mens, ontvang ons die antwoorde van die Vader en mag ons dit vir onsself toe-eien, dit vir onsself NEEM.
 
Ek dink altyd aan miere wanneer ek oor gebed dink. As ‘n mier hier voor my op die grond sou staan en met my sou probeer kommunikeer, sou dit in die taal van miere wees. Tussen die mier en my sou daar ‘n tolk moes wees wat my taal vir die mier sou kon deurgee, en die mier se taal vir my.
 
God beskou ons nie as miere nie, al voel ons so klein soos miere. Hy beskou ons en maak ons sy kinders, maar die taal van sy kinders is beperk en ontoereikend solank hulle nog op aarde leef.  Hulle kan hulle diepste begeertes nie goed genoeg aan Hom beskryf nie (maar Hy weet dit reeds). Hulle kan die omvang van hulle selfverwyt en berou nie in mensetaal verwoord nie.  En om dié rede, onder andere, het ons die Heilige Gees as gawe van Christus ontvang.  Hy het gevra dat sy Vader vir ons die Heilige Gees sal gee, dat elkeen van ons ‘n tempel van die allerhoogste God sal word, in wie sy Gees woon.  En dit is hierdie inwonende Persoon van die Drie-eenheid, wat in ons bid, wat ons help met ons sukkelende gebede,  wat één word met ons swakheid, sodat ons een kan word met sy magtige krag. Ons het die Heilige Gees wat hier in die tempel van ons liggaam is en nou hier binne bid, met feelings too deep for words:  besorgdheid, liefde, goedgesindheid, genade, ontferming, erbarming, begrip, alles.  Ons het die Heilige Gees ontvang, wat die krete van ons siel by die Vader verwoord, en wat dit doen omdat ons aan Christus behoort. Ons het die Heilige Gees ontvang, wat vir ons pleit: “Here, vergewe vir dié en dié wat so bitter was.  Vader, Rosie/Marie/Louise is bang.  Vader, Schalk/Ella/Johan/ Lynette voel alleen.  Vader, dit is seer in klein Cecile.  Vader, Andrea en Philip rou....”
 
Waar is ‘n god, waar is ‘n afgod, wat dié wat maar net begin bid, so te hulp snel?
Waar is ‘n afgod, enige ander god, wat op ‘n wyse wat in geen mensetaal beskryf kan word nie, omgee en vir ons voel?
 
Deur Jesus bid ons tot die Vader, en bid die Heilige Gees in ons, vir ons en namens ons.
Wat gaan alles vandag in jou lewe gebeur?  Dalk iets wat jou aan die advertensie gaan laat dink:  What could go wrong?
 
Maar wat ook al vandag op jou wag, jy het ‘n Vader, ‘n Middelaar en Iemand wat vir jou pleit, omgee en op onuitspreeklike lewe vir jou vóél en jou welsyn op sy hart dra.  Jy het die Drie-Enige God.  Jy het alles.
 
 
 

Kliek en kry: Die Here wil agterdog in my sien

 

Die Here wil agterdog in my sien
Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou gevoel het asof jy of iemand baie na aan jou — ‘n dogter, ‘n skoonseun of skoondogter, ‘n kleinkind, jou broer, jou ma, jou suster of jou seun — daaronder breek?  Of dalk is jý die een wat voel asof jy breek.  
 
Om te breek, of om die oorsaak te wees waarom ‘n huweliksmaat, ‘n gesin, ‘n kindjie, ‘n tiener breek, is nooit iets wat ligtelik opgeneem kan word nie.  Jy mag nie stukkend bly nie.  Jou geliefde — groot of klein, jonk of oud — mag nie stukkend bly nie.
Dis so anders as met ‘n sjokolade-Paashasie.
 
Jare gelede koop ek vir ons twee oudste kleinkinders, toe nog kleuters, een mooi sjokolade-paashaas.  Hulle kan dit mos deel, het ek gedink.  Ek gee dit vir hulle en kondig aan dat ek dit in die middel gaan deursny.  Maggy, die oudste, pleit by my:  “Moenie, Ouma!”  Maar Ouma is vasberade:  sy kan tog nie die hele kry nie!  Toe neem Ouma die mes en sny die sjokoladehasie van bo tot onder middeldeur.
 
En Maggy huil onbedaarlik: “Dit was mooi, en jy het dit gebreek!”
 • Was iets in julle lewe mooi, en jy het dit gebreek?
 • Het iemand anders iets in jou dogter, seun, kleinkind, ma, broer, suster se lewe gebreek?
 • Was julle huweliksverhouding mooi, en jy/hy/sy/ julle het dit saam gebreek?
 • Was jou kind mooi en rein, en iemand het haar verkrag?
 • Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou voel asof jy/hulle/julle net met die skerwe sit?
Eintlik, onteenseglik, is dit die landskap waarna Jesus Christus gekom het.
Dit was mooi gewees, heel aan die begin, en “jy/iemand anders het dit gebreek.”
So weet ek en my twee susters terdeë van ‘n kindjie in wie en om wie ‘n groot deel van wat mooi was, gebreek is.  Hy het geen seggenskap of aandeel aan die breekproses gehad nie. Maar dit is hy wat maar moet voortgaan asof alles oukei is.
 
Jy weet hoe jy voel wanneer jy ’n kind sien spartel en ly en met verwarring in die ogies sien loop.  So lei die Here toe een van my susters na Job 1.  Daarin lees ons hoe Job, veral ná sy kinders se huispartytjies, vir elkeen van sy kinders ‘n offer aan die Here gebring het.  Hoe hy vir hulle siele, die behoud van hulle lewe in God, gebid het.
 
Al daardie kinders is dood, maar glo jy dat Job se gebede vir hulle verhoor is?  Dat hulle lewe in God behoue gebly het?
Natuurlik glo jy dit, want jy glo die Skrif:  
Mat 7:7-11: “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.  Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? ”
 
My sus lees hoofstuk 1 in die boek Job, en sy sê:  “Laat ons ook ‘n offer aan die Here bring, elke dag van hierdie week.  Laat ons offer, en dan vir die kind in en om wie so baie dinge aan skerwe lê, by die Here intree, nes Job.”
 
Wat sou jý as offer gebring het?
Ek het soos Miga gevoel, wat uitroep: “Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?” — Miga 6:6-7.
 
Ek het offers bedink:  Meer tyd?  ‘n Geldelike bydrae aan iemand in nood? ‘n Groot blik gemmerkoekies vir een van die swaarkrymense in ons gemeente?  Wat offer jy as jou sus sê julle moet ‘n week lank elke dag iets offer?
 
Kyk bietjie hierna
So gaan ek in my eie innerlike woestyn toe weer buitentoe met my dolleë verstand en begrip en menswees as die getjipte, gekraakte emmer waarin daar soggens vroeg manna vir die dag opgetel moet word. Vir ons is die manna moes nou die Brood van die Lewe, wat net in Christus te vind is.
 
En Hy, Jesus, lei my deur sy Gees na Luk 4:17-19.
Toe is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: "Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,
om die genadejaar van die Here aan te kondig."
 
Niks gaan vanuit my mensheid plaasvind nie
Só, leer die Woord ons, het Jesus sy bediening aangekondig.  Hy het voor die mense gestaan wat Hom geken het, sy Nasaret-mense, en sy eerste woorde was: ” Die Gees van die HERE is op My.”
Bedoelende:  Niks wat ek doen, sê, aanpak, evalueer, niemand wie se lewe Ek aanraak, gaan my dade, my woorde, my uitsprake en my aanraking vanuit my menslikheid, my mensheid, beleef nie.  Die Gees van die Here salf My om die evangelie aan armes te verkondig, vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.
 
Dit is die volmaakte voorbeeld.  En minute later lees ek in die boek, THE SPIRIT OF CHRIST deur Andrew Murray:
 
“ In all our worship of God, our study of his Word, and our work for Him there must be a continued distrust and denial of self. There must be a very definite waiting on God by the Holy Spirit to teach and lead us. The believer who daily and hourly waits for divine leading, for the light of knowledge and of duty, will assuredly receive it.If you want to be led by the Spirit, give up your will and wisdom as well as your whole life and being. The Fire will descend and consume the sacrifice. ”
 
Hoe kon ek dit ooit misgekyk het?
Dit staan tog in Rom 12:1-3.
En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.
 
Daardie meer dink van jouself... is dit nie presies wat ons van ons eie, menslike gedagtes, konsepte, dade, menswees, intelligensie, insigte, kennis en wil dink nie?
 
Wat Paulus in Romeine, die oudste kategismus van die Christelike geloof en leer skryf, is presies wat Andrew Murray net op ‘n ander manier geskryf het:
 
 In all our worship of God, our study of his Word, and our work for Him there must be a continued distrust and denial of self.There must be a very definite waiting on God by the Holy Spirit to teach and lead us.The believer who daily and hourly waits for divine leading, for the light of knowledge and of duty, will assuredly receive it. If you want to be led by the Spirit, give up your will and wisdom as well as your whole life and being.
The Fire will descend and consume the sacrifice.’’
 
 • Die Here wil nie gemmerkoekies hê nie. 
 • Hy wil my selfs nie nog ‘n snytjie van my tyd, soos ‘n snytjie sjokoladekoek, na Hom sien uithou nie.
 • Hy wil my nie my beursie sien oopmaak of olyfolie uit ‘n botteltjie sien drup sodat Hy die goeie vir my of iemand anders sal doen nie.
 
Die Here wil agterdog in my sien
Hy wil hê ek moet my eie planne, wil, konsepte, dade met groot agterdog bejeën, alles wat uit my ou self, uit my menslike natuur kom.
Hy wil my volledig met sy Gees vul nadat ek my ou self in wantroue en diep verligting afgeskryf het. Hy wil vir my die grootste bevryding, die grootste krag en sekerheid en hoop en vertroosting gee, sodat ek dit aan ander kan oordra.  Want Hy wil my laat opereer soos Hy self, wat kon sê: “Die Gees van die Here is op My. ”
 
 
 

Kliek en kry: Wanneer die oostewind die druiwestok tref

 

WANNEER DIE OOSTEWIND
DIE DRUIWESTOK TREF
 
Hulle sê dat bome se blare en groeipunte met die tuinier praat.  Die blare, rankertjies, groeipunte en eerste vruggies is veral jong boompies se stem. Dus hou hierdie tuinier die blare, groeipunte, jong vye, suurlemoenblommetjies en, in die geval van ons wingerdstokkie, ook die rankertjies noukeurig dop.
 
Die vyeboompie se blare hang vanoggend.  Dele van Bloemfontein is sonder water, en in hierdie tyd gebruik ons die bietjie water in die emmers vir persoonlike behoeftes. 
By die suurlemoenboompie se groeipuntblare is daar skielik klein kommandowurms!  Die wingerdstokkie floreer: daar is nuwe blaartjies en die rankertjies heg aan die dwarslatte soos wat hulle moet heg.
 
Vandag lees ons ‘n gedeelte uit die profetiese boek, Esegiël.  Dit handel oor Israel:  oor daardie wingerdstokkie van die Here. 
 
SAL HY GOED GROEI WANNEER DIE OOSTEWIND KOM?
 
Die Here vra ‘n vraag oor die welsyn van die wingerdstokkie wanneer groot aanslae hom tref.  En, soos wat dit met die profetiese boeke van die Skrif die geval is, galm die vraag verder, deur die eeue heen.  Die vraag galm oor jou persoonlike lewe as kind van die Here.  Oor jou huwelik.  Oor jou gesinslewe.  Oor julle gemeente.  Oor die geloofsgemeenskap.  Oor ons persoonlike en kollektiewe geloof in die Drie-enige God. 
Hoor jy die vraag?  Luister goed:
 
Eseg 17:5-10  Daarna het hy 'n steggie uit Israel gevat en dit in die grond gesit waar daar baie water was en waar dit kon floreer.  Die steggie het gegroei en 'n wingerdstok geword wat welig was maar laag op die grond moes bly met sy blare na die arend toe gedraai en sy wortels onder hom. Dit het 'n wingerdstok geword, ranke gemaak en lote uitgeskiet.
Daar kom toe nog 'n groot arend met groot vlerke en baie vere, en die wingerdstok draai sy wortels na dié arend toe en stuur sy ranke in dié se rigting sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was op die plek waar hy geplant was.
 Hy was geplant in goeie grond, by baie water; hy kon ranke maak en druiwe dra, hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het.
 Jy moet sê: So sê die Here my God: Sal dit goed gaan met die wingerdstok? Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig sodat al sy druiwe verdroog wat aan die ryp word was nie? Daar is nie groot mag en baie mense nodig om hom met wortels en al uit te trek nie.
 Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie? Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het."
 
Iets ondenkbaars het hier gebeur.  Die wingerdstok draai sy wortels na een of ander arend toe en stuur sy ranke in dié se rigting sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was op die plek waar hy geplant was.  In Israel se geval was die arend ‘n ander mag, heel waarskynlik Egipte, by wie Israel  hoop en uitkoms gesien het. Israel soek sy groei, lewe en heil elders.  En daarom is die prognose vir Israel sleg.  Kom ons luister hoe die prognose in verskillende vertalings weergegee word.
 
 • AMP)  It will wither in the furrows and beds where it sprouted and grew. [Hos. 13:9-12, 15.]
 • ANV)  Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie? Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het."
 • (AOV)  Ja, kyk, dit is geplant—sal dit voorspoedig wees? Sal dit nie heeltemal verdroog as die oostewind hom aanraak, verdroog op die beddings waar dit uitgespruit het nie?
 • (ERV)  Will the plant grow where it is planted? No, the hot east wind will blow, and the plant will become dry and die. It will die there where it was planted."
 • (ESV)  Behold, it is planted; will it thrive? Will it not utterly wither when the east wind strikes it—wither away on the bed where it sprouted?"
 • (GNB)  Yes, it is planted, but will it live and grow? Won't it wither when the east wind strikes it? Won't it wither there where it is growing?"
 • (GW)  It might be planted again, but will it live and grow? It will wither completely when the east wind blows on it. It will certainly wither in the garden where it is growing.'"
 • (KJV)  Yea, behold, being planted, shall it prosper? shall it not utterly wither, when the east wind toucheth it? it shall wither in the furrows where it grew.
 • (LITV)  And behold, being planted, shall it prosper? Shall it not utterly wither when the east wind touches it? It shall wither in the beds where it sprouted.
 
 
Die wingerdstokkie van Israel SOU verdroog, dit sou nie leef nie, dit sou nie groei nie, dit sou heeltemal verlep wanneer die oostewind dit tref.  En dít omdat die wortels en ranke na die arend gedraai het.
 
Die oostewind is die woestynwind waarvoor Israel, Palestina, die mense van die nabye Midde-Ooste bang is.  Dit is die genadelose, skroeiende wind wat niks ontsien nie en ‘n hele oes, ‘n hele vrugteboord kan vernietig. 
 
GEEN BEHOUD IN ENIGE AREND NIE!
Ons het gesê dat God se vraag oor ons persoonlike, kerklike, volks- en emosionele lewe galm.
Sal dit lewe, sal dit groei, sal dit nie heeltemal verlep wanneer die oostewind kom nie?
Sekerlik sal dit verlep, sterf en nie langer groei nie waar die druiwestokkie nie in die regte voedingsbron, in die regte grond, water, lig en in die regte sorg geplant en gewortel is en bly groei nie.  Daar is geen lewe en groei in/by watter arend ook al nie.
 
 
Nee, mag ons vanoggend uitroep.  Só durf ons lewe nie uitdraai nie.
Nee! mag ons in volle oortuiging sê.  Dit sal nie gebeur waar die volgende is nie:
Goeie grond, lewende water, helder lig,  ‘n sterk wingerdstok, ‘n tuinier (boer) wat oor die boompie/druiwestok waak, dit snoei, dit getrou versorg nie.  Dit sal nie gebeur waar die lote nie van die wingerdstok afgeruk word en waar die wortels en blare nie in die rigting van watter arend ook al draai nie.
 
ONS HET ALLES TOT ONS BEHOUD
 
 • ONS WINGERDSTOK IS GEPLANT EN GEWORTEL IN GOEIE GROND.  Ons groei en leef vanuit die Woord van God, die beloftes van die HERE. Andrew Murray skryf in THE SPIRIT OF CHRIST:   
“Let the Word of God be the the life-soil in which your faith and life has its roots.”
 
Eseg 17:8  Hy was geplant in goeie grond, by baie water; hy kon ranke maak en druiwe dra, hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het.
 
 • SO, OOK, IS DIE LIEFDE VAN CHRISTUS LEWEGEWEND, KRAGGEWEND EN VERRYKEND IN DIE LEWENSGROND VAN DIE WOORD. Daar is Goddelike liefde in die Woord, Goddelike genade, Goddelike goedheid. Ons het lewensgrond met Christusliefde daarin.
 
Ef 3:16-17  Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,  dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Male sonder tal kan ons deur die dag bely:  Jesus, U het my lief.  Dankie!
 
Ons het die lewensgrond, die beste, rykste, mees perfekte grond waarin ons geloof en lewe geanker is.
 
 
 
 • ONS DRUIWESTOK, ONS AARDSE EN GELOOFSLEWE, HET LEWENDE WATER:
Eze 47:9  Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
 
Joh 4:10-14  Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: 'Gee My 'n bietjie water om te drink,' sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het."
..."Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee."
 
 
Ons het die Heilige Gees van God ontvang, en waar Hy vloei en stroom, in ons siel en in die Kerk, in die land en in ons gemoed, daar lewe alles.
 
 • ONS DRUIWESTOK, ONS AARDSE EN GELOOFSLEWE, HET LIG.
Ons leef en groei nie in die duisternis, in ewige grys skemer nie:
Joh 8:12  Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee."
 
 • ONS WINGERDPLANT HET ‘N ONVERNIETIGBARE WINGERDSTOK, JESUS SELF. 
Joh 15:1  "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
 
 • OOR ONS WELSYN, OOR ONS BEHOUD, WAAK ONS VADER, DIE BOER.

?Hy beskerm ons, Hy snoei ons.  Hy sien elke verlepte blaar in ons gees, elke rankertjie wat nie reg heg nie.  Hy sien die sagte groen groei in die groeipunte, en dit is sy vreugde.

 
Joh 15:1-5:  "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.
Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle
Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.
 
ONS HET DIE LIEFLIKE LANDBOU-WET...
Hoe wonderlik om te weet dat God nooit, ooit van jou sal verwag om binne oomblikke of ure ‘n geestelike reus, ‘n volgroeide boom/wingerdstok te wees nie. 
Daar is ‘n ou-ou landbouwet:  groei vind stadig, stukkie vir stukkie plaas. 
 
Vandag sal jy wat in die goeie grond van die Woord gewortel is, in Jesus se Lig is, deur die lewegewende, helder water van die Gees benat en verkwik word, deur die Tuinier versorg, bewaak en gesnoei word en in die onvernietigbare wingerdstok is, bestendig, bietjie vir bietjie geestelik groei.
 
Sal die wingerdstokkie lewe en groei?  Sal dit nie heeltemal verlep wanneer die oostewind kom nie?  Nee, dit sal nie.  En dit sal vrugte dra wat tot verheerliking van God is.
 

Kliek en kry: So spreek my man my toe streng aan

So spreek my man my toe streng aan
... en dit was net die begin
 
En hét my man my gister streng aangespreek!
 
Hy het taxibestuurder vir ‘n kleinkind gespeel, en met sy terugkeer wys en lees ek vir hom ‘n Whatsapp-boodskap wat ek in sy afwesigheid ontvang het.  Die klank is polities van begin tot einde.  En alarmisties.  En diep ontstellend.  Lees dit, luister daarna, en jy kry ‘n beklemming om die hart, asof ‘n metaalklamp om al jou emosies, jou gees en gedagtes sluit en alles stywer en stywer vastrek.
Soos die psalmskrywer van Ps 43:3 het ek gister eers in skok en angs verval en toe instinktief ‘n soort van gebed geprewel: “Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei en my bring na u heilige berg, na u woning!”
En daar daag Hennie op. My man staan in die deur van die studeerkamer, ek vertel hom van die whatsapp, lees dit vir hom.  En die lig en waarheid waarna my gees geroep het, kom na my toe, maar besonder verblindend en besonder streng: “Delete dit onmiddellik!”
“Maar, Hennie...”
“Onmiddellik!” sê hy. “Iemand probeer paniek saai.”
Eintlik was sy opdrag so ‘n verligting.  Hy het my vasgevat, en daar was ‘n wonderlike gerusstelling in sy kragtige vermaning wat eintlik op die vraag neergekom het: Glo jy werklik hierdie vreesaanjaende boodskap?  Die lig en waarheid het begin deurbreek, deur ‘n mens vir wie die  Gees van die Here gebruik het om my weer op koers te kry.
Maar dit was net die begin.
Die beste, die goeie wyn, het ná ons dialoog gekom. Die groot boodskap het ná die nare Whatsapp- boodskap en die woorde in ons huis uit die WOORD tot ons gekom.
Die groot boodskap uit die Woord handel oor vuur.  Oor die Heilige Gees wat ons met vuur doop.
 
Kom ons lees wat GOD vir ons almal oor die Heilige Gees en oor vuur sê.  Dalk het jy hierdie boodskap net so nodig soos wat ek dit ná daardie vreeslike Whatsapp, daardie doemboodskap in die chaos van ons lewe in Suid-Afrika gehad het.
 
In Mat_3:11 sê Johannes die Doper aangaande Jesus Christus:  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.
En in Mark 9:49-50:  Almal sal met die vuur van beproewing gelouter word.  Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe."
 
En dan, iets wat ons so dramaties in ons tyd, in die geloofsgemeenskap, in kerke, in gebedsbyeenkomste, in die Whatsappgroepies van God se kinders, en veral in onsself sien gebeur, voel gebeur en ervaar:  die wonderbare altyd herhalende siklusse van God se reinigingswerk in sy verbondsvolk, soos ons dit in Jesaja 4 vind.
Wat die HERE in Jes 4 aan Israel beloof het en keer op keer vir hulle gegee het, het Hy vir die Kerk beloof en gee Hy keer op keer aan die Kerk.  Maar verder: Wat die HERE in Jes 4 aan Israel beloof het en keer op keer vir hulle gegee het, het Hy vir my en jou persoonlik beloof en gee Hy keer op keer aan my en jou persoonlik, asof ek of jy die enigste belang het wat Hy hier op die aarde het.
 
God het in Jes 4 en in die Evangelies beloof dat ons met die Heilige Gees en met reinigende, louerende vuur gedoop sou word.
 
Waarom? 
 • Sodat sy Naam geheilig mag word, sy Koninkryk mag kom en sy wil sal geskied:  in Suid-Afrika, in die Kerk, en ons whatsappgroepie, in my en jou persoonlik en individueel.
 • Sodat ons draers van die lig en die waarheid sal wees, word of bly.
 • Sodat ons sal lewe, en dit in oorvloed.
 • Sodat ons nie gedurigdeur vlug- en padgeeplanne sal maak nie, maar begaan en besorg sal bly oor die lot van verlore sondaars.
 • Sodat ons sonder haat en woede, sonder bitterheid en selfsug, sonder alles wat ons in ons menslike natuur vir onsself wil hê, vir die siele van ons haters, ons vyande sal bid.  Sodat ons, vry van die sonde van selfverheffing en woede, vry van duisternis en vrees, sal onthou dat Jesus Christus aarde toe gekom het om sondaars van sonde te bevry.  Dat die Gees in ons woon om ons van sonde te bevry.  Dat die Gees wat in ons woon, die wêreld deur ons wil oortuig van sonde en verlossing.
 • Dat ek en jy, vry van die sonde van selfverheffing en woede, vry van duisternis en vrees, weer die geloofsoortuiging kan uitspreek:  die mees korrupte, geharde mens onder ons vyande en haters, kan deur die krag van die Heilige Gees uit die mag van die duisternis geruk en in die Koninkryk van die Lig ingebring word.  Op ‘n dag kan ons wat tot God nader en glo dat Hy bestaan, iemand wie se naam sinoniem geword met elke denkbare euwel in Suid-Afrika of elders, in die land of kerk of media, hoor getuig:  “Ek is nou in Christus.  Ek is ‘n nuwe skepsel.  Die oue is verby, die nuwe het gekom.”
Ja, dit kan gebeur, en wie weet of God dit nie wil laat gebeur nie.
Maar wat sy plan ook al is,  God het beloof dat ons met die Heilige Gees en met reinigende, louerende vuur gedoop sou word.
 
Kom ons lees Jesaja 4:  4-6
 
Die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade en Hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef, verwyder deur die Gees wat oordeel en verteer. Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut.
Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.
 
Kom ons lees hierdie wonderlike belofte, hierdie belofte wat nou en daagliks in vervulling tree, ook in die KJV:
 
 
Isa 4:4-5:  When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning. And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her spirit of judgment, and by the spirit of burning a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence. And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.
 
En so, wanneer die Here uit sy Woord met ons praat, met my en jou persoonlik, begin ons ‘n heeltemal ander gebed bid as net:  “Here, help!  Here, keer hierdie mense!”
 
Ons begin bid:  “Here, laat die Gees wat oordeel en verteer, vandag kragtig in my werk. Laat die Spirit of burning in hierdie tyd alles uit my brand wat nie van u Gees is nie:  alle wanhoop en angs, alle ongeloof en woede, alle haat en angs, alles uitsigloosheid en vreesagtigheid. Ja, soos die psalmskrywer van Ps  43:4-5 bid ons:  “Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God! Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God!”
 
En wanneer ons vir die vuur van die Gees binne-in ons bid, die verterende vuur wat ons suiwer van alles wat ons radeloos en kwaad maak, gebeur presies wat in Jes 4 staan:
 
“Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut. Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.”
 
 
Weet ons werklik hoe groot die genade is wat met die koms van Jesus vir ons aangebreek het?
 
Joh 1:14-16:  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.   Johannes getuig van Hom en roep uit: "Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar." Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.
 
Die gawe van sy Gees van oordeel en vuur (sy Gees van onderskeiding en loutering en reiniging) is sy voortgaande genade.
Die vuur wat Hy in ons instuur om al ons wanhoop en ongeloof weg te brand, is deel van die voortgaande genade.
In dié genade leef ons.
 
Jesus het gesê:  
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." —Hand 1:8
 
Getuies sal ons wees. En dit is wat ons gaan bly.  Dit is die krag waarin ons gaan leef, want the Spirit of judgment, and by the spirit of burning brand ons ongeloof en vrees weg.
 
En skielik het ons die heilige, heerlike vrede van Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaarkomplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut.
 
Daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: ONS SIEN JESUS

Ons sien Jesus
 
My man is hospitaalleraar vir pasiënte van die platteland wat in Bloemfonteinse hospitale behandeling ondergaan. So kry hy dan daagliks met siek mense van Lesotho, mense van die Noord-Kaap, plattelanders van Petrusburg, Verkeerdevlei, ja, min of meer van elke provinsie in die land te doen.
 
Gister was ‘n dag waarin die huidige klimaat in Suid-Afrika sy psige en my psige binnegedring het.  Hy het in dieselfde hospitaalsaal besoek afgelê by twee pasiënte wie se lewens onomkeerbaar deur plaasaanvalle verander is: ‘die pa van ‘n klein seuntjie, ‘n jong boer wat nou ‘n parapleeg is, en ‘n tweede boer wat in ‘n ander provinsie deur sy bene geskiet is.  Toe my man by die huis kom, was hy stil en peinsend, séér tot in sy siel.
 
Ek, weer, het my rekenaar by ‘n tegnikus gehad. Terwyl hy daaraan werk, sê die gelowige tegnikus, self ‘n paar jaar gelede deur rowers deur die kop geskiet, vir my: “Ons is in ‘n oorlog, dis niks anders as oorlog nie.”
 
Ons weet dit. Om mense te probeer uitwis, om te poog om mense te laat oorgee, is nie ‘n daad van versoening nie. So-iets is sinoniem met oorlog. In ons land is die oorlog tussen vyandelike magte en dié vir wie die vyandelike magte wil uitwis. Ons kan en wil en durf dit op geen ander wyse stel as dat dit ‘n oorlog tussen duisternis en lig is nie. Dat dit ‘n sigbare sowel as onsigbare aanslag is.
Sonde, vrees, spanning, onsekerheid en leed dreig om oor ons siel en gees te begin heers.
 
Maar kom ons lees vanoggend Openbaring 5:9-14
Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.
U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."
Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."
Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."
Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.
 
 
Kom ons lees ook Heb 2:5-9:
 
Dit is nie aan engele dat Hy die toekomstige wêreld, waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het êrens getuig en gesê: "Wat is 'n mens dat U aan hom dink, 'n mensekind dat U na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon; U het alles aan hom onderwerp." By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp.
Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie.
Maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die genade van God vir almal sou sterwe.
 
En nog een teksvers: Rom 8:2  Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.
 
Jy het gehoor hoe dit gister in ons huis en lewe was. Wat ons gehoor en beleef het.  Wat het jy gister beleef en gehoor?  Nog kruisvuur op die Kaapse vlakte?  Nog ‘n dag sonder water in jou dorp?  Nog ‘n baie slegte diagnose by jou dokter?  Nog tydings of die aanskoue van ‘n plaasaanval?  Die begrafnis van boeremense, voedselvoorsieners?  
 
Waar is Jesus?
Het jy al gevra:  Waar is die HERE?  Waar is Jesus?
Die Bybel sê Hy is aan die regterhand van God in die hemel, waar HY vir ons pleit.
 
Rom 8:34-36:   Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.
Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."
 
In Openbaring lees ons:  die Lam is op die troon in die hemel. 
Op 5:13  Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."
Op 6:16  Hulle het vir die berge en die kranse gesê: "Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam.
Op_7:10, 17:  Hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!" Die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog."
 
Hoor wat word van die LAM op die troon gesê:
Op 17:12-14:   Die tien horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking.
Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.
 
Moet ons dus net bly opkyk hemel toe in hierdie tye?
O, ons kan en moet veel nader ook kyk. Christus is in die hemel, op die troon, en geen oorlog sal Hom ooit ontsetel nie. Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.
 
O, ons kan en moet veel nader ook kyk. Christus is in die hemel, op die troon.  En Hy is ook deur sy Gees op die troon in elkeen wat in Hom glo.
 
Joh 16:7  Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.
 
Die Lam is op sy troon in jou lewe, in jou werklikheid.  Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. –Op 7:14.
 
 
Die Lam is op die troon in sy Kerk, in jou, in elkeen wat in Jesus Christus glo.
 
Wat sien ek en jy dus in hierdie lewe, in ons werklikheid in Suid-Afrika in hierdie tyd?
 
Heb 2:9. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus.
 
Ons sien Jesus.
Stefanus het Hom gesien toe hy gestenig is.
Paulus het Hom op pad na Damaskus gesien.
Die dissipels het Hom gesien toe almal geglo het Hy is dood en uit die pad.
Sy dissipels het Hom in die storm op die water na hulle sien aankom.
Al die mense wat swaar beproef en verdruk is, apostels in die gevangenis, elkeen wat in Hom glo en in ‘n stryd tussen lig en duisternis is, kan dit weet:  ONS SIEN JESUS.  Ons sal Hom sien: die Lam op die troon.
 
Die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is. –Op 7:14.
 
En in hierdie Jesus vind ons al die liefde, al die genade, al die vertroosting, al die hoop, vergifnis, wysheid, koers en krag wat ons vandag nodig sal hê.
 
Ons sien Jesus.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Altyd en onmiddellik

Altyd en onmiddellik
 
Kom ons lees vandag in die Skrif oor iets wat vir altyd is.
Oor ‘n vriendskap, ‘n innige verbondenheid, wat deur niks vanuit die hel, niks in die heelal, niks op die aarde en niks in jou hele lewe vernietig kan word nie.
 
Het jy al ooit die Nuwe Testament bestudeer om soveel moontlik aangaande die verhouding tussen Jesus en sy twaalf naaste vriende, sy kleingroep, te ontdek?  Jy sal verstom staan oor die innigheid daarvan, oor die diepte van die vriendskap, die empatie, die liefde en begrip in Jesus se vriendskap met daardie twaalf totaal uiteenlopende persoonlikhede.  Wat ‘n vriend was Hy nie vir elkeen van hulle gewees nie!  Hy het elkeen se persoonlikheid so goed geken, elkeen se menswees so suiwer ontmoet.  Hy het geweet hoe impulsief en vurig Petrus was, hoe ‘n ou twyfelaar Tomas was, hoe kort van draad Jakobus en Johannes was.  Hoe opreg en eenvoudig Nataniël was,  uit watter agtergrond Mattheus die tollenaar kom.  En met elkeen van hulle het Hy so wys en so liefdevol gewerk dat daardie dissipel tereg kon dink:  Hy is my beste Vriend.  Ons is beste vriende.
 
Daarom was dit vir elkeen van hulle baie ontstellend wanneer Jesus Hom van hulle afgesonder en alleen op die pad gestap het, soos in Mark 10:32-33  Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uit geloop. Dit het die dissipels verontrus en die mense wat agterna gekom het, laat bang word. Toe het Hy weer die twaalf opsy geneem en hulle begin vertel wat met Hom gaan gebeur:  "Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom aan die heidene uitlewer.
Sulke gesprekke!  Jesus so naby, so beskikbaar, so sigbaar! Dit was om van jaloers te wees.  Hoe dikwels het ons al gewens ons kon elke dag so na aan Jesus leef, en Hy so na aan ons!
 
Jesus was nie altyd by sy dissipels nie!
Tog is die heerlike nabyheid van Jesus daardie eerste kringetjie dissipels gereeld ontneem. Soms het Hy self weggegaan, soos wanneer Hy eensaam en worstelend voor hulle uit loop.  Soms het hy net uit die huis verdwyn om alleen te gaan bid.  Soms was hulle alleen in die skuit op die see van Galilea, met Jesus iewers in die berg, alleen met sy Vader.  Soms het Hy hulle dorp toe gestuur om kos te gaan koop, en het Hy agtergebly met iemand soos die vrou by die put van Samaria.  En dikwels het die skare — honderde, duisende ander mense— eenvoudig fisies ‘n menslike muur, ‘n wal van siek, noodlydende, hulpbehoewende mense tussen Jesus en sy dissipels geword.
 
En steeds begeer ons om dan ten minste só met Hom in kontak te wees.  Wanneer die mense huis toe gegaan het, kan ons dan mos weer in ‘n kring om Hom gaan sit.  Dan kan ons wel vir Hom vertel hoe verskriklik ons dag was, watter emosies ons ervaar het toe al die voertuie in protes saamgetrek was teen elke moord in ons land, teen die uitwissing van gevestigde, opkomende, spartelende en suksesvolle boere, spesifiek.  En hoe diep ons emosies getuimel het toe ons hoor dat daar juis in daardie ure weer ‘n boer vermoor en nog ‘n boer aangeval is.  O, wat sou ons nie gisteraand wou gee om net by Jesus te gaan sit nie, al was Hy ook heeldag lank met ander mense in hulle tragiese omstandighede besig!   
 
Weet jy, ons diepste wens word vervul sodra ons die diepte van Jesus se woorde in sy laaste groot gesprek met die kleingroep begin verstaan.
 
'n Lewensveranderende belofte
Kom ons lees ‘n stukkie van Jesus se laaste gesprek, so in sy vriendekring, met die finale, onomkeerbare skeiding van sy dood wat drie dae lank ‘n ravyn tussen Hom en hulle sou wees:
 
Joh 15:13-16:  Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.
Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel.
Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.
 
Joh 16:1-7  "Hierdie dinge sê Ek vir julle sodat julle nie afvallig word nie.
Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie.
Maar Ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat Ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat Ek nog by julle was."
"Nou gaan Ek na Hom toe wat My gestuur het, en tog vra niemand van julle vir My: 'Waar gaan U heen?' nie.
Maar omdat Ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid.   Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.
 
Gister het ons hierdie boodskap nodig gehad, hierdie woorde van Jesus in Joh 16:7.  Want wat Jesus hier sê, is aardskuddend.  Dit is lewensveranderend.
Jesus sê dié aardskuddende ding vir sy eerste kleingroep, sy binnekringetjie wat ná nog ‘n dag vol eise, hindernisse en obstruksies van buite eindelik tyd vind vir saamkom en innige, hartgrondig egte kommunikasie.
 
Jesus sê vir hulle en vir ons:  
Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.
 
 • Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan.  Dit is goed, die allerbeste ding wat ooit met julle kan gebeur, dat EK teruggaan hemel toe.  Dit is goed, die allerbeste ding, dat ons kommunikasie en tye saam nie meer so vol onderbrekings, net ‘n paar uur elke dag, gaan wees nie.
 • As Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie.  Jesus sê: As Ek nie nou na die liggaam van julle weggaan nie, sou dit lewenslank so gewees het.  Julle sou met ‘n paar uur per dag saam met My tevrede moes wees.  Maar nou, wanneer Ek hemel toe gaan, kom my GEES nie sigbaar saam met julle stap en dan is daar weer duisende onderbrekings nie. Nou kom Ek deur my Gees in elkeen van julle woon.  Die Heilige Gees is My Gees, dit is EK IN JULLE.  Dit is Emmanuel, GOD MET JULLE, nie meer in hierdie liggaam wat as die liggaam van die Man van Nasaret gesien word nie, maar as GOD MET JULLE en GOD IN JULLE, as die Heilige Gees, die Gees van die sondelose Lam van God, die heilige Gees van julle heilige Vriend. 
 • EK kom in julle woon. 

??Wat Jesus bedoel, is:  Die tyd van ononderbroke kommunikasie en beskikbaarheid breek vir julle aan. 

Wat Jesus bedoel, is: As Ek gaan, is dit nie vaarwel of tot  siens nie.  Nou breek die tyd aan waarin dit vir jou moontlik gaan wees om uur ná uur vir My te sê wat jy voel, wat jy beleef, hoe jou emosies tuimel, hoe ontsteld jy is, hoeveel pyn jy ervaar, wat jy nodig het, wat jy vrees, wat jy nodig het, wat jou verwar.  Geen skare kan ooit weer tussen ons kom nie.

Wat Jesus bedoel, is: Geen krisis van ander mense kan My ooit weer van jou wegneem nie. Ek sal jou nooit weer sonder My dorp toe stuur nie. Jy sal nooit weer alleen in die huis agterbly terwyl Ek teen die berg gaan bid nie. Dit is die tyd van Jesus Christus deur sy Heilige Gees in jou, vir altyd.

 
Verstaan ons nou wat Paulus in Rom 8:35, 38-39 sê?
 
  Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
 
Dit is hoe dit nou is.
Dit is wat dit is om met Christus op pad te wees, om met Christus te wandel.

Kliek en kry: OGGENDKRUISIGING

 

 
DIE KRUISIGING
VROEG ELKE OGGEND
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons het ‘n whatsapp gebedsgroep waaraan iemand die naam Prayer Warriors, gebedskrygersgebedsvegtersgebedsoldate gegee het.

Natuurlik weet ons waar dié paslike naam vandaan kom:
Ef 6: 10-13
Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen 
elke bose gees in die lug.
Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
 
Ons wat hier op die aarde woon, is dalk nou op pad werk toe, of weet dat ons nog steeds werkloos is.   Jy, my geloofsgenoot op die Kaapse vlakte, het pas jou kind afgesien: jou kosbare kind moet asof deur ‘n oorlogsone skool toe loop.  Wat is jou kind in die kruisvuur tussen bendes beland?
 
Ons gaan nie binne ‘n minuut of twee ‘n bataljon vyandige soldate om die hoek sien kom nie. Maar die geveg het vroegoggend al begin: ‘n geveg nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Daar is magte en gesagte in jou woonbuurt. Daar is ‘n verkeerde gees in ‘n sekere skool naby die grens van Lesotho: een van ons lidmate vertel ons daarvan: sy hou daar skool. Daar is die gees van die sondige wêreld in universiteitskoshuise, op die speelterrein van kleuterskole, dikwels in die middel van die nag op katkisasiekampe,  in die voertuig wat jou tienerseun of jou  tienerdogter se vriend op ‘n verlate plek parkeer het.  Daar is dalk ‘n gees van ongeloof en kommer in jouself, ‘n gees van onrus, spanning, woede, irritasie, uitsigloosheid, wanhoop.  
 
Die vreeslike oggende van die prayer worriers
Dalk is jy soos ek en baie van my vriendinne.  Ons erken dat ons onsself beswaarlik Prayer Warriors kan noem.  Ons is Prayer Worriers.  Ons bekommer ons oor min of meer alles. Wat as... Gestel dit en dit gebeur...
Dit en dat sal vir my vreeslik wees as dit moet gebeur.  En die koerantberigte: wat is besig om van Suid-Afrika te word?  Wat kan nóg vererger?  Wat as dit nie genoeg in die Wes-Kaap reën nie?  Wat gaan van ons kinders en kleinkinders word?  Hoe gaan my of my man se sterfbed wees? Sal ons kind veilig reis?   Sal ons klein gemeente kan bly voortbestaan?  Wat as ons spaargeld opraak?
 
Wat ‘n vreeslike manier om elke dag te begin.
Wat ‘n onnodig aaklige manier om elke dag te begin!
 
 
 
 
 
Of: die vreugde-oggende
van die prayer warriers
O, hoe heerlik kan elke dag begin, as ons net doen wat die Skrif vir ons sê!
Hier is ‘n eenvoudige vyfpunt-samevatting van hoe elke dag in 
jou lewe totaal anders kan begin. 
Dit begin eintlik sonder gebed, net met hunkering na iets beters, net met pyn oor hoe wild en deurmekaar en angstig en onrustig alles in jou is.
 
 1. Jy gaan sit voor die Here.
Jy dink aan jouself as ‘n gekraakte ou beker of kleipot.  Jou hele fisiese menswees is gekraak van kommer, spanning, onrus, menslike voorspooksels, logiese gevolgtrekkings, die dokter se swak prognose wat oor jou uitgespreek is, jou vrees vir siekte, agteruitgang, die dood.  In hierdie ou gekraakte mensie is daar, presies soos wat Paulus dit beskryf, niks goeds, niks kragtigs, niks tot verheerliking van God nie.
 
Rom 7:14-24:
Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop.
Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is.
Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.
Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is.
Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?
 
Sit so voor die hele, net gevul met die wete: in myself is ek ‘n tragedie.  Ek is ook soos Paulus. Weet dit net. Laat jou gedagtes dié wete in jou kop rondgooi.  Al taboe is: moet die wete nie ontken nie. Van een ding kan jy seker wees:  met sulke gedagtes gaan die Here jou nie daar laat nie.
 
 
 1.  Sit doodstil, en daar sal ‘n hunkering in jou begin opkom:  Dit is nie soos ek vandag wil wees nie. Ek hunker na iets beters, na verandering.  Ek begeer iets beters.
Jy hoef jou begeerte nie te verwoord nie.  Begeer net iets beters as ‘n lewe wat vandag weer 'n opeenvolging van flaters, foute, mislukkings en sondes gaan wees.
 
 1. En dan kom een noodsaaklike erkenning, een absoluut kardinaal belangrike belydenis, al VOEL jy dit nie, al het jy al hoeveel keer misluk, al voel jou hele aardse lewe soos ‘n mislukking, ‘n vervolgverhaal van foute.  Soos wat jy geglo, erken en bely het dat Jesus jou Verlosser is, net HY, moet jy glo, erken en bely dat die Heilige Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan, IN JOU WOON, so seker asof Hy in ‘n kamer in jou liggaam, gedagtes, emosies en gees ingetrek het.
 • Jy glo dat God die Vader die Skepper is, en dat Hy die lewende God is.
 • Jy glo dat Jesus Christus jou Verlosser, die Messias is, en dat die lewende God is.
 • Jy moet glo dat die Heilige Gees deur God die Vader en die Seun vir jou gegee is, die dag tot jy tot bekering gekom het.  Die Heilige Gees is God in jou, en Hy is die lewende God wat van daardie dag af, tot die dag van jou dood, jou Leidsman, Trooster, Voorspraak en Raadgewer is.
Waar is die Heilige Gees?
Waar is die Gees van God?  In die Kerk.  In elke geloofsgemeenskap.  Oor die hele aarde.  En in jou, as Heerser wat in jou kom woon het om alles vir jou te wees en alles vir jou te doen wat buite jou en ander mense se vermoë is.  Paulus vra vir jou: in 1 Kor 3:16  Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
 
 
Nou het jy drie dinge gedoen.
 • Jy het aan jouself gedink as ‘n gekraakte ou beker of kleipot.
 • Jy het ‘n hunkering in jou voel opkom:  ek het niks goeds in my nie.  Niks nie. Al wat ek kan wys, is kommer, angs, woede, spanning, radeloosheid, hulpeloosheid.
 • Jy het onthou, geglo en bely dat die Heilige Gees in jou woon.  Dat Hy die lewende God is.
 
 1. Nou moet jy doodstil wag.  Dit is ‘n aktiewe wag, ‘n helder wakker wag,  soos wanneer jy wag om iemand in jou huis te hoor opstaan, soos wanneer jy wag om jou ma in die kombuis vir jou te hoor bid, of haar oggendgesang te sing.
 
Die psalmskrywer stel dit so onvergelyklik:
 
Ps 130:5-6:  Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord.
Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.
 
Jy wag in die geloof.  Jy wag selfs sonder om onmiddellike verandering te voel. Rom 8:24-25:  Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.
 
 1. En nou, eindelik, kan jy vir die Heilige Gees, die Gees van die Vader en die Seun in jou, vra wat jy so diep begeer. Jy kan bid, jy kan woorde gebruik. Eintlik wil jy mos dieselfde hê as wat Jesus gehad het omdat die Gees op Hom gerus het.  Wat het Jesus gehad?
 • Jes 11:1-2:   'n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra.? Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.
 
Jy wil ook wysheid, insig, raad, sterkte, kennis en eerbied vir die Here hê, soos Jesus.
 • Ons wil die vrug van die Gees in ons lewe hê, nie daardie destruktiewe goed, daardie donker en wilde emosies (die niks wat goed is-chaos) nie, maar die lieflike vrug waarvan Paulus skryf: Gal 5:22-23  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,   nederigheid en selfbeheersing.
 
Hoe goed ken ons immers die praktyke van die mens, die gemors in onsself: Gal 5:19-21:  Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.
 
Nee, ons wil dit nie langer hê of beoefen nie.  Ons wil die eienskappe van Christus en die vrug van die Gees hê en beoefen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
 
Dit is mos 'n kruisiging!
Nou weet jy wat gebeur as ons elke oggend vroeg so voor die Here gaan sit en hierdie paar dinge doen.  Ons kruisig ons sondige natuur. Soos Paulus dit stel: Gal 5:24-25:  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Om soggens, elke oggend, so voor die Here te verskyn en sy Gees te vra om oor te neem, om volledig in beheer te wees, om jou te vul met alles wat van die HERE — en nie uit jou eie ou natuur is nie, is die kruisiging van die self. Wie dit elke oggend doen — al voel hy/sy aanvanklik niks nie, al word dit net in blinde geloof gedoen — sal later ontdek:  niks is meer bevrydend, niks in my hele lewe maak meer saak as hierdie daaglikse kruisiging nie.
 
Nou leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, heeldag.
 
 

 

Kliek en kry: BOEREHART

 

Boerehart

 
“Hoekom doen jy wat jy doen?”
Hennie het verlede Sondag ‘n erediens in Steynsrus gaan lei.  In die kerksaal staan sake vol hondekos opgestapel. ‘n Span veeartse het Maandag van Gauteng af Steynsrus toe gekom om die hele gemeenskap met hulle honde te help: om hulle te ontwurm, te steriliseer, te behandel volgens behoefte.  Gratis.  Drie jaar lank al doen hulle dit: meer as 700 honde is al kosteloos tydens dié besoeke gesteriliseer.
 
Hoekom doen hulle dit?  Omdat dit hulle passie is, iets wat hulle voel hulle wil en moet doen. Dit is vir hulle ‘n roeping om vir redelose diere te sorg.
 
Hoekom is jy ‘n onderwyser, radio-omroeper of programleier, arbeidsterapeut, verpleegster, skrywer?  Hoekom is jy ‘n boer?
Presies dieselfde beweegrede hou ons in ons beroepe: passie, roeping.  As ons geen passie of roeping vir ons werk het nie — en, duidelik bygesê —  ‘n keuse het,  hoort ons nie in ons beroep nie. Soms het ‘n mens nie ‘n keuse nie: jy moet waiter, jy moet huise skoonmaak, vullissakke optel, op die stortingsterrein werk, werk doen waarvan jy nie hou nie.  Doen jy dit nie, is daar nie brood op die tafel nie.  Maar honderde duisende van ons het, deur die genade van die HERE, ‘n keuse.  Of ons kan ten minste ‘n paar oomblikke lank in ons voetspore vassteek en die lamplig van die Here na binne laat skyn.  HOEKOM is ek ‘n onderwyser, ‘n dominee, ‘n boer?
Daar is Skrifgedeeltes wat ons ruk.
Hier is so ‘n Skrifgedeelte soos in die NLV, met ‘n bietjie toeligting tussen hakies:
 
Die soeklig (Die gewete as kers-, lamplig) van die Here val op (skyn diep binne-in) die mens se lewe. Hy bring (So, deur dié soeklig van die Here, kom) die diepste motiewe aan die lig (herken ons ons ware beweegredes). — Spr 20:27
 
 
Elihu, Job se vriend, het dié kers- of lamplig diep in elkeen van ons, reeds as mens van die antieke wêreld uitgewys.  En Job-hulle was maar die sesde  generasie na die sondvloed! Elihu sê:
 
“Dit is die gees in die mens wat die mens insig gee, die asem wat van die Almagtige kom.” -Job 32:8
 
Elihu praat nie van die Heilige Gees wat elkeen wat in Christus is, van die Vader en die Seun ontvang om ons in alle waarheid te lei nie. Nee, Elihu praat van die menslike gewete waarvan daar selfs in die mees ontaarde mens nog ‘n flakkering is.  Hy praat van ‘n Godgeskape , Godgegewe lamp, ‘n kersvlam in elke mens.  Dié kersvlam skyn in jou, al het jy so ver van God afgedwaal, so ver van Hom af weggeloop.  Dit skyn in die onderwyser wat die Bybel nooit meer lees nie, in die runners en druglords op die Kaapse vlakte en hier in Bloemfontein.  Waar die kerslig van ons gewete inskyn, styg daar ‘n vraag in ons op:  Hoekom doen jy dit?  Wat is jou motief, die rede agter dit wat jy doen en dit waarmee jy volhou?
 
En dit is waar vir elke boer in hierdie land.
Hoekom doen jy dit?  Hoekom hou jy hiermee vol?  Hoekom is jy op daardie plaas?
 • Daar is boere wat sal antwoord: Ek wou grond gehad het.  Ek vat terug wat van ons gesteel is.  Ek wil dit hê.
 • Daar is boere wat sal antwoord:  Dis in ons bloed.  Ek hou van vryheid, ek wil geen baas hê nie.
 • Daar is boere wat sal antwoord:  “Mense moet eet.  Die Here het my geroep om kos te produseer, om te sorg vir koring en vleis, groente en vrugte.  Dit is... ek kan dit niks anders as my roeping noem nie.  Ek is hiertoe geroep.”
Dit is vir hierdie laaste groep wat die Skrif sê:
 
Bid gedurig.
Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie.
Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.
Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!
Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou. —1 Tess 5:17-24.
 
En vir ons wat nie boer nie, ons wat Checkers of Spar toe gaan en die produk van die boere se harde, harde werk van die rakke afhaal, sê die Skrif, soos wat van elke ander geroepene van die HERE gesê word:
 
Broers, ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys.   In die geval van die boere:  as dié wat jullevan kos voorsien.  In die geval van onderwysers:  as dié wat julle kinders onderrig.  In die geval van verpleegsters: as dié wat julle siekes versorg.  In die geval van huishulpe: as dié wat julle huise so getrou skoonmaak. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk.— 1 Tess 5:12-13.
 
 
Ek ontvang hierdie week ‘n whatsapp video van Pastoor Ras van Warmbad. Hy sê:  “As jy nie ‘n passie of roeping vir boerdery — vir die voed van mense het nie— moet jy nie boer nie. Maar as jy in jou roeping is, is die HERE self by jou.”
 
Paulus bid vir wat werklik in die boerderygemeenskap kan gebeur en moet gebeur: dat boere nie slegs fisies beskerm sal word nie, maar dat die HERE jou as boer sal sterk, en jou in jou geestelike lewe nog meer toegewyd aan Hom sal maak, hoe moeilik dit ook al gaan.  Hy bid daarvoor:
 
Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.— 1 Tess 5:23-24
 
En  ons wat nie boer nie, ons wat Checkers of Spar toe gaan, die produk van die boere se harde, harde werk van die rakke afhaal, dit gaan bak of skil of kook en op die etenstafel sit... is dit nie tyd vir ‘n nuwe tafelgebed nie?
 
Here, hierdie kos is deur u goedheid en genade op ons tafel. Iewers het ‘n boer dit deur harde werk geweek of voorsien. Ons bid vir u Gees in en oor elke boer vir wie boerdery ‘n passie en roeping is. Ons bid vir u seën en bewaring van ons boere.
 
En, ja... die meeste van ons is verskriklik kwaad, ontsteld, tot op die vlak van haat, vir plaasaanvallers en dwase wat die voedselvoorsieners van ons land uitwis en voedselsekuriteit vernietig.  Maar die Woord, ja, God Self — sê:
 
Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: "As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens.
Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na! — 1 Pet 3:9-11.
 
Wat is daardie goeie, daardie seënwens vir plaasaanvallers?
 
Om die goeie, die genade, die ontferming van God oor elkeen van hulle af te bid.
Om die grootste seën wat die Here aan enige mens kan gee, vir hulle van Hom te vra: vryspraak en verlossing deur die bloed van die Lam.  En die ware lewe op aarde, plus die ewige lewe hierna.
 
 
 
 

Kliek en kry: DOLLEEG EN GEKRAAK

 

Dolleeg en gekraak

Hierdie gekraakte beker-ornament of potplanthouer moet sommer permanent op ons eetkamertafel staan, dink ek toe vanoggend vroeg.  Hoekom?  Ek moet elke dag daarin vaskyk, elke dag so leeg en gekraak soos daardie beker voel.

Wat ‘n dag was gister nie!

Die begrafnis van ons liewe vriendin, Jana du Plessis, het gister plaasgevind. Dana Snyman se geliefde s’n ook. Iemand na aan ons het juis in daardie ure ‘n lewensbepalende operasie ondergaan. ‘n Geweldige wind- en haelstorm het Roodepoort, Krugersdorp en ander dele van die Wes-Rand geskud, dakke afgewaai, ruite uitgeslaan, voertuie beskadig, mense beseer.

En nou?

Nou moet mense die dag ná die baie storms, opstaan en weer aangaan.

Wat was jou storms, die afgelope tyd?

Is jou huis se dak afgewaai, die skool in jou woonbuurt verwoes?  Was jy hierdie week ‘n begrafnisganger, met JOU geliefde vir altyd weg van jou? Is julle pas deur ‘n verskriklike huweliksrusie?  Het jy eindelik gehoor wat jou liggaam werklik makeer?  Weet jy dat vandag stormagtig gaan wees?  Voel jy totaal oorweldig deur te veel werk, verantwoordelikhede, eise?  Of is jy by ‘n nulpunt: meer as 40 werksaansoeke, geen sukses nie?  Elke poging denkbaar, geen sigbare vordering met jou kind se probleem nie… Jou eetversteuring, jou depressie,  jou ontsettend veeleisende bediening tussen straatmense, as vriendin van terminaal siek mense, as siek of uitgeputte inkomstegenereerder...

En veral: so min oorwinning, so min innerlike krag, so min blydskap in jou geestelike lewe.  As jy jouself as gekraakte houer sien, is die res sommer ook waar:  alles wat in die gekraakte houer gegooi word, syfer weer daaruit. Eergister se opwinding en hoop is weg. Die blydskap oor hierdie huweliksmaat het opgedroog, uitgevloei.  Die vreugde wat jy eens op ‘n tyd in jou gebedslewe ondervind het, is weg.  Jy is leeg, koud, daar is net niks.

Daar is niks.  Daar is net nood, net die gevoel van diep innerlike armoede en swakheid:  ek is ontoereikend, ek weet nie of ek ooit sal kan cope nie.  Ek het nie die krag hiervoor nie.

 

Dit— kan jy dit glo?— is die beste gevoel waarmee jy enige dag kan begin, want ons is en bly kleipotte wat maklik breek. Kleipotte verander nie in vlekvrye staalpotte waaruit niks wegsyfer nie.  Vergeet van EK KAN-mantras, die IF YOU CAN THINK IT, YOU CAN DO IT – attitude, gesindheid. Kry die krag van positiewe denke, selfmotivering, hierdie groot geloof in jouself, sommer nou en vir altyd uit jou kop uit.

 

Die heel beste begin vir elke dag, dié gevoel van nood,  van diep innerlike armoede en swakheid:  ek is ontoereikend, ek weet nie of ek ooit sal kan cope nie.  Ek het nie die krag hiervoor nie.

Net só kan ons die twee groot wete van die normale Christelike lewe saam ervaar:  die wete (wat NOOIT mag verdwyn nie), van ons eie armoede, swakheid, nood, gekraakte, brose toestand.  En dan:  Here, so lyk ek.  Vul my vir hierdie dag met alles wat u Gees my kan gee en sal gee, as ek net vra.

 

Natuurlik woon die Heilige Gees reeds in jou wat in Christus is.

Maar maak die wete dat Hy in jou woon, tans enige verskil in jou lewe?

Soggens vroeg, wanneer jy en ek so leeg voel en so nutteloos MOET voel, is dit die tyd waarvan die Psalmskrywer in Ps 130: 5-7 skryf:

 

Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker.

 

Nou wag ek op U werk in my, Here.  Nou wag ek dat U my, hierdie gekraakte houer, weer vir hierdie dag sal vul met u waarheid en lig, met u alles wat van die Gees in Jes 11:1-5 sê.

 

'n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer.

 

Eers was dit Jesus, die takkie wat sou uitspruit uit die stomp van Isai, 'n loot uit sy wortels sou vrugte dra.

Nou is dit ek, ‘n loot uit Christus.

Nou vra ek, afhanklike loot,  ek, gekraakte kleipot, vir presies dieselfde Gees se werking en heerskappy in my, die hele lewe dag.

 

Ek weet mos:  in myself woon niks goeds nie.  Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie.  Maar die Gees van God kan dit doen.  Die Gees van God kan die goeie doen, en ek mag net vra, want Jesus het gesê:

 

Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."

 

Nou weet ek wat opstaan ná die 40e onsuksesvolle werksaansoek,  ná gister se mislukkings met my eetversteurning,  ná gister se huweliksrusie:  hierdie Gees kan doen wat ek nie kan doen nie, as ek die Vader vra om my vandag deur sy inwonende Gees met die gawes, die krag, die waarheid, die liefde van die Gees te vul.

 

More moet ek dit weer vra, dis nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie.

Daarom leer Jesus ons bid:  Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Daarom was daar die simbool van die manna: elke oggend opnuut,  en vandag se manna sal nie vir more hou nie, want hierdie wêreld is vol verderflike dinge, vol verderf en verrotting. Elke oggend nuut, elke oggend opnuut.

Is dit die dag na die begrafnis, die storm? 

 

Ps 130:5-7:  Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord.   Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker.

Mat 5:3  "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

 

Ons het niks. Geen wysheid om reg te bid nie, Geen krag om reg te werk nie.

Maar: "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

 

Wil jy nie dalk ook maar ‘n kleipot of ou beker so half stukkend slaan, laat kraak en op jou eetkamertafel plaas nie?

Dan onthou ‘n mens hoe jy is... en wat God kan doen indien jy jou hele binneste, jou hart en siel, gees en verstand vir hierdie dag vir Hom gee om met Homself te vul.  

 

 

Kliek en kry: Die kleure van God

Die kleure van God
 
 
Watter kleure is daar vanoggend in jou omgewing, om jou en in jou?
Voor die langnaweek was daar grys in my.  Telkens het ek gedink: die allerlaaste ding wat ek hierdie langnaweek, Erfenisnaweek, wil doen, is om vleis as deel van sekere bevoorregtes se nasionale erfenis te braai.
Voor die langnaweek was dit grys in my, want vir ons gesin was Erfenisnaweek een van daardie pynlike eerstes.  Op 24 September 2016, Erfenisdag, het ons skoonseun sy laaste asem op hierdie aarde uitgeblaas en is hy, volgens die wil van God, weggeneem van ons dogter, kleindogters en talle ander wat hom liefgehad het.
 
Erfenisdag, het ons ontdek, was vir baie ander ook grys.  In Bainsvlei begraafplaas was daar op daardie winderige dag baie ander soos ons:  ‘n moeder wat haar veertienjarige dogter aan ‘n outo-immuunsiekte verloor het, ‘n eensame vrou by ‘n baie vars grondhoop met nog vars blomme, ‘n gesin wat plastiekblomme op ‘n week- of twee week oue graf sit, voertuie wat stadig in ‘n landskap ver van braaivleisvure af inry.   Die wind het gewaai, die stof was bruin, die lug kleurloos.
 
Maar vanoggend vroeg was ek buite, en oral blom daar botterblomme voordat een druppel reën geval het.  Die dorre landskap is vol bottergeel spatsels.  Groen gras bars uit ons komposhoop; heldergroen pampoenstammetjies krom uit die aarde op.  Hoe helder is die mossiemannetjies se veertjies, hoe kunstig die kleure van die houtkappertjie wat vlak onder die venster kom kos soek.  En die lug, die lug is weer blou, sommer binne-in my ook, want ons kan in dankbaarheid getuig hoe wonderbaarlik die HERE mense wat groot verliese ly, mense wat alleen agterbly, dag vir dag dra.
 
En so maak ek toe vanoggend my Bybel oop en lees van die onuitwisbare, ewige, onveranderlike kleure van GOD.
 
Die kleure van God 
 
Openbaring 4
Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: "Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur."
Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon (simbool van heerskappy) sit daar Iemand.
Sy voorkoms was soos opaal  (wit, glanshelder, heilig) [Op 21:11] en karneool (rooi, die kleur van bloed, reiniging, Christus se offer om ons te red, maar ook die kleur van lewe.  Karneool verwys dus na die Lewende, Hy was is en was en sal wees) [Matt 16:16]  Om die troon was daar 'n reënboog (die sewevoudige verbondskleur) met die (groen) glans van smarag (wat die simbool van trou is)
 
Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit (die verteenwoordigers van die kerk van alle tye: die geloofsgemeenskap in die hemel en ons wat nog op die aarde leef en worstel en met mekaar gesels). Hulle het wit klere (gewyde drag, oorwinnaarsklere) aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone (die simbool van hulle oorwinning en heerskappy oor magte, vyande, aanslae, leed en swaarkry).
Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God (wat lig gee, harte verlig, die denke verlig, die ware Lig vir mense laat skyn).
Voor die troon was dit soos 'n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter. (Die vier wesens verteenwoordig die hele skepping.)
Die eerste lewende wese het soos 'n leeu (simbool van alle wilde land- en seediere) gelyk en die tweede soos 'n bul (simbool van alle mak diere); die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad (simbool van die hele mensdom) en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg (simbool van alle voëls) .
Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle (Die hele skepping) het (uiteindelik) dag en nag sonder om te rus, gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom."
Elke keer wanneer die lewende  (die hele skepping) heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die vier en twintig ouderlinge (kerk van alle tye, volle geloofsgemeenskap) voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: "Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep."
 
Hoe het jou week na jou langnaweek met al die kleure in JOU begin?
Wat, dink of weet jy, lê vir jou voor? Chemo, mediese toetse, die stryd met jou finansies,  nog ‘n week met jou volwasse, breingestremde kind?  Eksamens, nog ‘n week agter die stuur van ‘n groot vragmotor?  Die skerwe optel na ‘n plaasaanval?  ‘n Begrafnis, ‘n troue, ‘n bevalling, ‘n werksonderhoud, aflegging, nog ‘n week in die parlement?
 
Wat is die werklikheid, joune?
En wat is die werklike werklikheid vir alle mense, vir die kinders van God tot troos,  tot blydskap, vir die kinders van God die kleure van hoop, lewe, trou? En vir die ongelowiges die kleure wat hulle eendag, tot hulle skrik, in hulle volle betekenis sal verstaan?
 
Ons werklikheid, die ware een, is ‘n werklikheid onder en met die kleure van die Allerhoogste God, die kleure van sy Wese en al sy eienskappe wat ons in Jesus Christus leer ken:
 
 
God die Koning, die Heerser, heilig, lewend, getrou tot in alle ewigheid.Bo ons, in ons gees en siel ook, is God op die troon van heerskappy: Sy voorkoms was soos opaal  en karneool.  Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag.
 
 • Bo ons, vir ons, om ons deur sy Gees,  in ons siel is die sekerheid en die wete van die nabyheid en teenwoordigheid van God, die HEILIGE,  die LEWENDE,  WAT SY VERBOND MET ONS EN ONS KINDERS NOOIT SAL VERBREEK NIE, eers die ou verbond, toe die nuutgemaakte verbond in Christus:
 
Gen 9:13  my reënboog het Ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen My en die aarde.
 
Mat 26:27-28:  Toe neem Hy 'n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit,  want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.
 
 • Bo ons, vir ons, om ons deur sy Gees,  in ons siel is die sekerheid en die wete van Goddeur Wie ons hierdie week met wit oorwinnaarsklere beklee kan word.
 
WIT KLERE beteken gereinig en aan God gewy. En dit beteken oorwinning.
 
Die mense in  wit klere
Johannes het mense in wit klere voor die troon gesien, mense van alle tye, gelowiges van 2017 ook.  Hy het ons gesien.  En hy beskryf die belangrike vraag wat aan hom gestel word, sy onseker ek-weet-nie antwoord, en die groot verklaring vanuit die Kerk in die hemel en die geloofsgemeenskap wat nog op die aarde leef, waarvan die ouderling ‘n verteenwoordiger/simbool is:
 
Op 7: 13-15:  Een van die ouderlinge vra toe vir my: "Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan?"
Ek weet nie, Meneer," sê ek vir hom, "maar ú weet."
 
Hy sê toe vir my: "Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam.
 
Hierdie mense op wie die ouderling Johannes se aandag vestig, het ‘n stryd en het ‘n stryd gehad, soos jy en ek. Hulle lewe was moeilik en is moeilik, soos ons s’n. Hierdie mense van toe en nou se stryd is en was-
 • vanuit die wêreld
 • vanuit hulle ou natuur
 • vanuit die dieptes van die hel. 
 
 • Hierdie gelowiges (met ons tussen hulle) is en word aangeval  en emosioneel aangerand deur vertwyfeling, deur vrees, deur beskuldigings, deur prognoses en diagnoses en projeksies van mense. 
 • Hierdie gelowiges (met ons tussen hulle) is en word aangeval deur statistieke, deur korrupsie, moord, geweld, deur magte wat nie van vlees en bloed is nie.
 • Is ons nie almal op die oorlogsveld waar Lig en Duisternis teenoor mekaar te staan kom nie? 
 • Is ons nie almal in die geveg tussen goed en kwaad,  die wil van God en ons eie wil, geloof en ongeloof,  heiligheid en onheiligheid nie?
 
Maar vir hierdie gelowiges van toe en ons as God se mense van 2017 het die stem in die hemel ‘n boodskap: Op 12:10-11:  Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Ons ware werklikheid
Dit is ons werklikheid, jou werklikheid as God se kind:  ons leef in die kleure van God.
 
Dit is ons werklikheid:  ons klere is wit klere, die klere van dié wat heilig gemaak is — aan God gewy is deur die bloed van die Lam.  Ons wit klere is oorwinnaarsklere.
 
En hoe sal ons hierdie week as oorwinnaars leef? 
 
Deur die bloed van die Lam
en die boodskap waarvan ons getuig:  Dat hierdie heilige, ewige, lewende, troue verbondsgod ons God is. Dat Hy ons so lief het dat Hy sy Seun se lewe vir ons lewe gegee het.  Dat die sewe Geeste van God (die perkelose, grenslose, alomteenwoordige en volmaakte Heilige Gees) oor ons waak en ons lei. En dat ons nie onwillig is om vir Jesus Christus te sterwe nie, sou Hy dit as die einde van ons aardse lewe beskik.
 
 
 
 

Kliek en kry: Blaartjie

     Blaartjie             

Hier volg een van daardie stukkies letterkunde wat by ‘n mens kan spook.  Dit handel oor iemand wat in die herfs onder ‘n boom staan of daar deurloop, en ‘n blaar sien losraak en grond toe sweef:

“You can assume that the leaf you see let go of a branch and fall towards the ground has never been considered by any being but yourself. Catch it in your hand - or, even better, keep walking until one falls into your reach naturally - and it will have spent its whole time on the planet without ever touching the ground, only because of you.” Eliot Schrefer.

Wat sal gebeur as iemand daardie blaartjie nie vang voordat dit op die grond val nie?  Dit sal daar op die grond lê en vertrap word.  Dit sal onder skoene beland, stukkend getrap word, verkrummel en verdwyn.

 

Maak die blaar saak?  Maak die welsyn van mense soos my frustrasiemense,  daardie arme,  daardie behoeftige, needy, frustrerende, half-gestremde vrou by jou kerk, daardie bedelaar by die hek, vir God saak? 

Wat is God se wil vir my wanneer so ‘n blaar losraak en grond toe begin dryf?   Wanneer ek as helper in daardie patetiese vrou se gedagtes opkom,  ek as voorsiener in haar behoeftes,  ek as antwoord op haar gebede, indien sy dalk bid,  ek is die een na wie die HERE haar Sondae stuur, sodat ook sy, die drywende, dwarrelende, vallende, oënskynlik nuttelose blaar,  opgevang sal word?  Sodat ek haar sal raakvang voordat sy, wat droog en dor en onaantreklik is, op die grond beland en so vertrap word dat daar van haar niks oorbly nie?

Is dit nie ook God se wil dat hierdie blaar in my my rigting sal dryf nie?

Dat God se wil my wil sal word wanneer ek dié blaar na my toe sien en hoor aankom nie: dié vergete blaar tussen tienduisende ander,  dié raaiselagtige handewerk van God, verdor, vol aartjies, sommer-net-‘n-blaar in die gemeenskap,  nie eens ‘n klein ou vruggie aan die boom van die lewe, die kerk, die gemeente, die skool, die plaas nie....

Kan dit wees dat so vallende blaar ‘n VERBINTENIS met my kan hê, ek wat dit haat om pateties te wees, om needy op te tree, om mense met my probleme te belas?

Ja, dit is die waarheid wat ons nie wil hoor nie.  Ons is aan mekaar verbind, ek en daardie vallende blaar.

John Muir skryf: “When one tugs at a single thing in nature, he finds it attached to the rest of the world.”

Dié van julle wat van vetplante hou: het julle al ooit ‘n klein opslagaalwyn uit die grond gegrawe om elders te gaan plant? Of ‘n opslag-turksvytjie, een met ‘n hartjie-blad?

Dié wat tuinmaak: het jy al roketslaai-saad, rissiepitjies, tamatiesaad geoes en gaan plant?

Wat jy plant, het konneksies met vroeëre roketslaai en spinasie.

Die aalwyntjie wat jy uithaal, is verbind met ander aalwyne.

En die mense om jou, dié wat Januariemaand geen geld het nie, dié met Vigs en TB, dié wat soos blare in jou gemeente indryf,  dié wat om jou kom en gaan en val en roep,  dié wat jy eintlik van jou plaas af wou afkry...  hulle is méér aan my en jou en ons almal verbind as wat ons ooit sou wou glo.

Hulle is uit God, soos ek en jy.

Hulle bestaan is deur God, soos joune en myne.

Ook van hulle word in Gen 1:26-27 gepraat:

Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."   God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

Hulle — die dwarrelende, vallende blaartjies in my menslike bestaan, is bedoel om vir Hom, tot Hom, in Hom te wees, soos ek en jy.

You can assume that the leaf you see let go of a branch and fall towards the ground has never been considered by any being but yourself. Catch it in your hand - or, even better, keep walking until one falls into your reach naturally - and it will have spent its whole time on the planet without ever touching the ground, only because of you. Eliot Schrefer.

Daarom is veragting van en onbetrokkenheid by ons naaste úít.  Dit is taboe. Ons is God se maaksels, hulle ook.  En waar ons naaste ly, struikel, swaarkry, is ons God se verteenwoordigers in sy/haar lewe, al is dit net vir drie sekondes.  Of al duur dit jare lank.

En as ék soos ‘n vallende blaartjie voel, losgeruk, verwilderd?

Weet jy dat Job, wat ses generasies na die sondvloed geleef het, oor ‘n vallende blaartjie met God gepraat het?

Job 13:20-28:

 U, my God, moet net twee dinge vir my doen, dan sal ek nie vir U wegkruip nie:  neem u straf van my af weg en moenie dat die skrik vir U my oorval nie.  Roep my, en ek sal antwoord, of anders, laat ék praat en antwoord Ú my:

 Hoeveel misdade en sondes het ek begaan? Wys my wat my oortredings en my sondes is!

 Waarom vermy U my en beskou U my as u vyand?

Wil U 'n verwaaide blaar skrikmaak, 'n droë stoppel agtervolg dat U so 'n bitter lyding vir my beskik en my laat boet vir die sondes van my jeug?

U bind 'n blok aan my voete, U hou elke voetstap van my dop, U merk my, waar ek ook al gaan.

En dít 'n mens wat vergaan soos iets wat verrot, soos 'n stuk klere wat deur motte gevreet is."

 

Twee dinge vra Job van die HERE:  1) om sy straf van hom weg te neem, en 2) om te verhoed dat Job bang sal word vir Hom. 

Job het gedink sy lyding is straf van die Here.  En dit was vir hom ondraaglik om heeltyd diep in sy gees vrae oor die Wese en Wil van God te voel opkom: moeilike vrae, onbeantwoordbare vrae.  Is God hoegenaamd soos ek gedink het Hy is?  Is Hy regverdig?  Is Hy goed?  Gee Hy om?

 

Job, wat ses generasies na die sondvloed geleef het,  het niks van Jesus Christus geweet nie.  Hy het die openbaring van God in en deur Christus nie geken nie.  Hy het nooit die Evangelie gehoor soos wat ons dit hoor nie, daarom het hy gedink ‘n mens vergaan met sy dood soos iets wat verrot, soos ‘n stuk klere wat deur motte gevreet is.

 

O, wat ‘n genade dat God later so ‘n geweldige gesprek met Job gehad het, ‘n gesprek wat Job se hele lewe verander het!

 

Maar is dit nie so dat jy en ek soms ook soos vallende blaartjies voel nie?  Dat dit voel asof ons van die tak losraak, die tak van hoop dat die medikasie sal werk,  die tak van sekuriteite, die tak van menslike hulp, die tak van ons ou bestaan, ons ou leefstyl, ons ou, bekende werklikheid? Hoor wat sê Jesus vir elkeen van ons:

Joh 10:27 -30

 My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My.

Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

 Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

 Ek en die Vader is een."

My liewe geloofsgenoot, wanneer kankerbehandeling nie suksesvol is nie, wanneer die prognose sleg is, wanneer dit vir jou voel asof die straf van die Here op jou rus,  wanneer jy soos Job begin bang word vir jou eie gedagtes oor die HERE (is Hy hoegenaamd soos wat ek gedink het Hy is?)  luister wat Jesus sê:

Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

 Ek en die Vader is een."

Elke keer wanneer dit voel asof ons losruk en grond toe val, elke keer gedurende ons aardse lewe, ook daardie laaste keer wanneer ons ooit so sal voel, sal daar ‘n Hand wees wat ons vang en vashou.

 

Niemand sal ons uit die Hand van die Vader ruk nie.

 

Kliek en kry: Net een stap om sonde te oorwin

NET EEN STAP OM SONDE TE OORWIN

Met watter liggaamlike of emosionele siekte of toestand of kwaal sukkel jy die meeste? Substans-afhanklikheid, kanker, bulimie, depressie, migraine, jaloesie, diabetes,  artritis, aknee, spysverteringsprobleme, sooibrand...?  Of is dit dalk finansies wat wat jou laat google om sewe stappe na finansiële vryheid te vind?  En as jy ‘n inwoner van Miami in Florida sou wees, watter sewe stappe sou jy volg om ná orkaan Irma weer jou lewe terug te vind?

So probeer baie van ons mos uit ons persoonlike dilemmas, pyn, verliese en gesondheidsprobleme Ons volg ‘n paar en iewers sê ons dalk:  “Dit werk vir my.  Ek voel beter!  Ons vorder!”

 

10 STAPPE NA MIGRAINE-VERLIGTING

So kan ‘n beduidende persentasie migraine-lyers (migraineurs) getuig dat hulle deur die troue beoefening van die volgende 10 stappe, minder migraine-aanvalle beleef en/of dat die groot migraine-aanvalle minder pynlik as tevore is:

 1. Besluit om nie meer as twee pynpille of –poeiers per week in te neem nie.

 2. Handhaaf ‘n vaste slaappatroon.

 3. Begin elke dag met a) sterk koffie, b) ‘n stel oefeninge vir jou nek.

 4. Neem ‘n teelepelvol van ‘n aaklige mengsel van borrie, gemmerpoeier, kaneel en rooipeper, akroniem BoGKaR. Jy kan dit in ‘n bietjie joghurt of iets anders inroer om die inname meer draaglik te maak.

 5. Die aaklige BoGKaR-mengsel werk inflammasie teë en doen ‘n hele klomp goeie dinge vir jou.

 6. As jy rekenaarwerk doen, staan gereeld op. Gee jou rug, brein, nek en oë ‘n blaaskans.

 7. As jy ‘n aanvoel voel aankom, neem weer ‘n lepelvol van die  BoGKaR- mengsel.  En sommer ook ‘n teelepelvol grondboontjiebotter, want dit bevat baie magnesium.

 8. Neem ‘n lepeltjie BoGKaR net voor slapenstyd, ter wille van goeie spysvertering, sodat jy nie sooibrand sal kry nie (want sooibrand en migraine gaan dikwels hand aan hand).

 9. Eet baie spinasie met rooipeper.  Spinasie bevat hope Riboflavien of Vit B2, wat migraine teëwerk. Dieselfde geld vir volgraanbrood, rooivleis en eiers. Bly maar sover moontlik weg van te veel verfynde koolhidrate.

 10. Oefen buite, elke dag. Werk in die tuin, gaan stap of draf, al is dit die allerlaaste ding wat jy wil doen.

 

Begin vandag, hou met dié 10 stappe vol, en die kans is goed dat ook jy van groot verligting van ernstige migraine sal kan getuig.

 

MAAR MIAMI...

Maar watter 10 stappe kan die inwoners van ‘n verspoelde Miami waar meer as 6 miljoen gesinne se huise nou sonder krag is, implementeer om hulle lewe gou terug te vind?

 

Party dinge kan eenvoudig nie vandag reeds deur die implementering van ses, sewe of tien stappe reggestel word nie.

En dit bring ons by sonde.

 

HOEVEEL STAPPE NA OORWINNING OOR SONDE?

Hoe veg ons die geveg teen sonde?  Teen die aanslae van ons eie ou natuur, die wêreld en die Bose?

Hoe oorwin ons die sonde in ons lewe, ‘n mag wat groter pyn veroorsaak as migraine, en groter skade en verwoesting as orkaan Irma?

 

Een van ons gebedsgroeplede skryf nou die oggend sy oggendgebed neer:

“Here, om my is daar soveel hartseer, soveel trane, soveel teleurstelling en ontnugtering, alles deur my toedoen. Here, my gebed is dat U kalmte sal bring, dat U verhoudings sal herstel, dat U self die trane sal afdroog, dat U sal vertroos, en dat U my sal vergewe in Jesus Naam.”

 

Wie van ons kan sê dat ons hierdie gebed nie ook hoef te bid nie? Hoeveel  hartseer, trane, teleurstelling en ontnugtering, het nie alles deur my toedoen in die wêreld ingekom en die siele van kosbare mense binnegedring nie? 

EK EN JY is soos migraine.  Ons is soos Irma solank ons bly toegee aan sonde.

Sal ons gaan google vir sewe stappe om sonde te oorwin?

 

TOE EN NOU

O, watter wonderlike tyding het die Bybel nie vandag vir ons nie! Kom ons lees eers  hoe die mens WAS toe God ons gemaak het:

 

Gen 1:26-27:  Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."   God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

 

In watter opsig was die mens soos God? Die mens se wil was heel aan die begin God se wil.  En God se wil was die mens se wil vir die natuur, in elke verhouding, vir die samelewing, vir sy persoonlike gedrag en leweGod se wil en mens se wil was in volkome, heerlike, heilige, vreugdevolle, singende, glansende harmonie.

Toe kies die vrou en haar man om háár wil en sý wil te doen.

En so word die ganse menslike geslag toe ‘n eiewillige, rebelse mensdom met eie planne, motiewe, keuses, skemas, leuens, duistere bedrywe.Toe word die ganse mensdom so dat niemand in die teenwoordigheid van die Heilige kon kom nie.

 

Maar in 1 Pet 2:1-5 staan:

Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.

Toe kom Jesus, Hy kom doen die wil van die Vader, Hy betaal die prys vir ons eiesinnige keuses vanuit ons eiesinnige wil... en stel ons deur sy bloed as geheiligde, gereinigde mense voor God.

En nou sê die Skrif verder:

As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie.  Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.

Daar staan immers geskrywe: "Wees heilig, want Ek is heilig."

Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. [1 Pet 1:14-17]

 

 • Wees heilig, sê die HERE.

 • Noudat jy gered is, wees HEILIG.

 • Dit beteken:  moenie meer toegee aan sonde nie.  Oorwin sonde.

 

HOE?

Ons wil nie meer in sonde leef nie: hoe kan ons teruggaan na alles waarvoor Jesus sy bloed en lewe gegee het?

Hoe kan ons kies om weer alles te gaan doen waarvoor Hy die straf gedra het?   Of om aspekte daarvan weer te gaan beoefen?

Hoe oorwin ons sonde? 

 • Deur koeldrank in plaas van drank waaraan ek verslaaf was, te gaan drink?  Koeldrank is minstens nie-alkoholies.

 • Deur vir myself te sê:  Ek moenie so baie met my vrou baklei nie, dis nie goed vir my bloeddruk nie?

 • Deur rasioneel oor my gedrag jeens my kind na te dink:  dis nie goed vir sy selfbeeld as ek hom so afkraak nie...?

 

Weet jy dat daar eintlik net EEN stap nodig is om sonde te oorwin?

Sonde word oorwin deur MY WIL met GOD SE WIL te vervang. Om die Heilige Gees te vra om dit in ons te doen, want self kan ons dit nie doen nie.

Om dit ons daaglikse gebed te maak: Here, laat u Gees my tog help met hierdie groot kopskuif, hartsverandering, denkskuif, emosionele skuif, hierdie on-menslike, Godgewilde saak!

 

Die wil van God is volmaak en reg.  Doen ek dit in die krag van die Gees, vervang ek die sonde van my eiewilligheid in die krag van die Gees met God se heilige wil in elke verhouding, situasie, elke lewensfase en elke keuse.

 

VERLOSSING IS NIE WEGRAPING HEMEL TOE NIE.

Ek en jy word nie vanuit ons sonde weggeraap om hemel toe te gaan nie.

Jesus het die straf vir ons eiewillige sonde kom dra.  En daarna leef ons voort op die aarde, maar as mense wat herskep word om weer, soos heel aan die begin, God se beelddraers te wees, mense wie se wil in volle harmonie met sy wil is.

 

ONS WORD VERLOS VIR ‘n NUWE LEWE

Dit is ons nuwe lewe: om in verbondenheid met Christus (wat in die wil van die Vader was en is), in die wil van die Vader te leef.

Ons oorwin sonde deur in elke situasie en keuse diep in ons siel te vra:  Wat is die wil van die Vader vir my in hierdie situasie?  Die Heilige Gees sal die antwoord voorsien.

En wanneer Hy ons antwoord deur ons sy Woord te laat onthou, deur as Gees van die Vader en Seun in ons te fluister, dan kies ons in sy krag om presies DIT in sy krag te doen.

En so, uur ná uur, oorwin ons sonde in die krag van die Gees. Meer en meer deur meer en meer maak die Gees ons bewus van  help Hy ons om gehoorsaam te wees aan die wil van God.

Net een stap is nodig om sonde te oorwin:  om te kies dat God se wil altyd ons wil sal bepaal.  En om God se wil onder leiding van en in die krag van die Gees te doen.

  

 

Kliek en kry: HOEKOM SKEP ONS BUCKET LISTS?

 

Hoekom skep ons bucket lists?
 
As daar nou één vertaling van Engels na Afrikaans is wat my sommer net grief omdat dit so ongevoelig en banaal is, is dit die Afrikaanse vertaling van “bucket list,” wat in Engels definieer word as:  a list of things that one has not done before but wants to do before dying. Afrikaans: Kluitklaplys, emmerskoplys.
Hoe ongevoelig. Selfs die term bucket list is ook maar lekker ongevoelig.
 
Die werklikheid is: As mens baie siek of selfs maar net in jou sewentigs is, as jy broos is en elke dag ‘n liggaamlike stryd is, mag jy dalk begin dink oor wat jy nog NIE gedoen het nie, dinge wat jy wou doen, maar waarvoor jy nooit tyd gemaak het nie. En so maak jy dan miskien die lysie van harts- en sielbegeertes, jou laaste-kans, eerste- en- laastekeer-lysie:
 
 1. Ek wil ná al die jare na die plaas gaan waar ek grootgeword het.
 2. Ek wil weer op ‘n Sondagmiddag witbroodtoebroodjies met soetsuur appelkooskonfyt eet, soos wat my ma Sondagmiddae vir ons by ons middagkoffie gemaak het.
 3. Ek wil ‘n tandemvalskermsprong uit ‘n vliegtuig doen.
 
Partykeer wonder ek — en jy dalk ook— oor  mense se eerste- en- laastekeer-lysies, oor bucket lists.
 
Hoekom skep ons bucket lists?
 
Wat is ons diep innerlike rede daarvoor? Wat is siek mense, oumense se rede agter die lysies van hunkering, teruggaan na ons wortels, eenmalige waagstukke en avonture, lekker dinge om te doen? Hoekom stel ons/siek mense/denkende oumense sulke lysies op, waarna sommige van hulle die dinge op die lysie werklik een vir een te gaan uitvoer?
 • Is dit dalk om die goeie aktief te soek? Om sommer net te vergeet hoe siek, broos, sterflik ons is? Om dalk, wie weet, so gelukkig en vrolik te voel, dat ons ons lewe met positiwiteit verleng?  Om ons trane weg te speel, weg te oefen, weg te spring, weg te skilder?  
 
Of is ons diepste begeerte om getroos te word, troos te skep, vertroosting te vind in ons nood, vrees, bewus-wees van ? skynbaar onafwendbare realiteit: dat ons as uiters, uiters siek gediagnoseer is?  Of dat gesonde verstand vir ons sê dat die jare op aarde waarop ons kan hoop, baie minder as die (dikwels verspeelde) jare is wat ons geleef het en nooit weer kan terugkry nie?
 
Die diep verborge rede, sou die gelowiges van die tyd net ná die Reformasie vir ons gesê het, is dat die mens behoefte aan TROOS het.  Daagliks, dikwels uur ná uur.  En nie net in siekte en rou nie, nie net wanneer alles wat hy vergader en bewaar het, in ‘n groot brand vergaan het nie.
Ons het troos nodig, heeldag, aldag: in siekte en gesondheid, in ons jeug en ouderdom, op die vooraand van ons troudag, in die hospitaal en in die lang nagte wanneer ons nie een sekonde lank slaap nie.
 
Die lengte, effektiwiteit en duur van selfontwerpte troos
Hoe lank hou die troos wat ons self probeer ontwerp?
En, dalk erger:  watter troos kan ek aan iemand bied wat so erg ly dat ek my die pyn, ongemak... ja, daardie persoon se kommer en sorge en stryd nie eens naastenby kan indink nie?
Ag, hoe graag wil ons dit beter maak vir ons geliefdes wat onder lyding gebuk gaan!
Soms stuur ons Whats-app boodskappe met opnames van die mooiste geestelike liedere wat ons met ons siek geliefde wil deel.  Of ‘n pragtige kaartjie met die woorde van ‘n teksvers daarop.
 
Soms is ons geliefde te siek, te verflenterd, te gestroop en te moeg om na nog ‘n opname te luister.  En te geskok, te getraumatiseer om die Skrifwoorde wat ons vanuit die diepte van ons omgee met hulle wil deel, in te neem of te absorbeer.
Soms is ons geliefdes eenvoudig te siek, te swak en te bang om na ons trooswoorde, ons troosliedere, ons bemoediging, ja, selfs ons sagte vermaning om nie hulle geloof prys te gee nie, te luister.
En dit is nie die onvergeeflike sonde nie.
Dit is hoegenaamd nie ‘n sonde nie.
Dit is menslik, dit is broosheid, dit is die wonde van lyding.
 
Maar is daar dan glad niks nie?
Geen lied wat troos nie, geen teksvers, geen vriend of geestelike mentor, absoluut niks wat ons in lewenskrisisse, in lewe en lyding en leed en ons sterwensdae, in enige situasie kan troos nie?
 
En so kom ons Christene by die vraag uit:  Is daar dan nie iewers tog net één troos nie?  Een enkele troos vir alle ouderdomme, in alle situasies, krisisse, verliese, siektetye?  Een enkele onveranderlike troos wat nooit verdof nie, nooit uitgewis kan word nie?
 
Wil jy glo dat die Christene in die tyd net ná die Hervorming, die Reformasie, besluit het om ‘n kortbegrip van alle geloofswaarhede in die Bybel op te stel, en dat hulle by die opstel van die Heidelbergse Kategismus besluit het om by die diepste vraag van menswees te begin:  WAT IS MY TROOS?  Gee vir ons een enkele troos.
 
Wat is ware troos?
Miskien moes ons eers hoor wat een van die kerkleiers in daardie tyd oor troos gesê het, hoe hy troos definieer het:
Troos is die goed wat jy in jou lewe besit en behou, dit is iets wat magtiger as die kwaad in jou lewe is; dit is iets wat die kwaad in jou lewe verdryf.
Met GOED het die ou kerkleier nie besittings bedoel nie.
Hy het bedoel: iets goeds, die goeie. Die goeie sekerheid, die finale genade, die Persoon of ding of sekerheid of krag wat magtiger as die kwaad in jou lewe is; dit is iets wat die kwaad in jou lewe verdryf.
 
En so begin die Heidelbergse Kategismus, die merkwaardige samevatting van alles wat ons uit die Bybel haal en glo, dan met ‘n vraag wat jy in geen ander geloofsbelydenis of kategismus of leerstuk hoor nie.  Dit begin by JOU, wat uit jou siel uit roep en huil en roep en wonder:
Wat is my ENIGSTE troos in lewe en in sterwe?
 
En dan kom die antwoord in vraag 1, Sondagafdeling 1 van die Heidelbergse Kategismus:
“Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself  nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort . Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos . Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie . Alles moet inderdaad tot my saligheid dien . Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.”
 
ENIGSTE beteken: net een
Enigste beteken daar is net een. Daar is niks en niemand anders wat regtig die troos kan gee wat mens nodig het nie. Daar is net een enigste troos.  Dit is die heel enigste, die finale troos, die volmaakte troos.
In hierdie absolute bo-aardse troos word sonde, siekte, die Satan self, dood en vrees verslaan.
Hoe lieflik is hierdie belydenis in Lied 292 berym:
 
My enigste troos in lewe en dood
is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
dis my anker, my vaste hoop.
 
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Sy onfeilbare Woord is die gids wat ons lei;
deur sy liefde bewaar Hy my.
 
 
Ursinus, die opsteller van die Kategismus, sê dat troos eintlik 'n teëwig,  ‘n groot dolosblok in die pad van smart, vrees, paniek, angs en radeloosheid is.
Ursinus het dit só aan die Christene van sy tyd verwoord:  “As jy vreeslike dinge beleef, as jy in ontsettende pyn is,  as menslike hulp onvoldoende is, maar daar is iets groters, iets goeds wat al jou smart en sorge en leed sal oorskadu, dan vind jy troos. ”
 
En dit bring ons by die essensie van al ons soeke. Ons soek iets goeds wat VIR ALTYD ons smart, leed, angs en sorge sal oorskadu, ‘n troos wat nooit sal wegraak nie.
 
Was dit die enigste troos gewees?
Wanneer ons terugkyk op ons lewenspad, sien ons hoe goed die Here vir ons was.  Hoe Hy vir ons gesorg het, van hoe baie wonderlike, heerlike dinge ons kan getuig:
 
 • Hy het ons uit finansiële putte gehaal.  Dit was bevrydend, heerlik, fantasties, geloofversterkend. Dit was so goed. Dit was ‘n aspek van sy liefde en sorg. Prys Hom daarvoor! Maar eendag sal finansies nie meer saak maak nie.  Finansiële bevryding was nie en sal nooit die enigste troos wees nie. My/ons enigste troos  is ...“dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself  nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort . Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos . Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie . Alles moet inderdaad tot my saligheid dien . Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.”
 • Hy het dalk vir my as kinderlose kinders gegee. Dit was ‘n wonderwerk, geloofversterkend, vreugde, matelose vreugde. Dit was so goed. Dit was ‘n aspek van sy liefde en sorg. Prys Hom daarvoor! Maar eendag sal die genesing van onvrugbaarheid nie meer saak maak nie.  Om kinders te verwek en van die Here te ontvang, was nie en sal nooit die enigste troos wees nie. My/ons enigste troos  is ...“dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself  nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort . Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos . Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie . Alles moet inderdaad tot my saligheid dien . Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.”
 • Hy het dalk die sterk medikasie, die nuwe wetenskaplike tegniek, die nieroorplanting en hartvatchirurgie en die sosialiseringproses van my kind met Aspergersindroom geseën. Dit was ‘n wonderwerk, dit was moontlik ‘n geloofstoets, dit was tot seën. Dit was so goed. Dit was ‘n aspek van sy liefde en sorg. Prys Hom daarvoor!  Maar eendag sal sterk medikasie, nuwe wetenskaplike tegnieke, nieroorplantings, die sosialiseringproses van my kind met Aspergersindroom nie meer saak maak nie.  Om God in ons liggaamlike stryd te sien ingryp, om te ontvang wat ons begeer en in gebed van Hom MAG vra, was nie en sal nooit die enigste troos wees nie. My/ons enigste troos  is ...“dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself  nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort . Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos . Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie . Alles moet inderdaad tot my saligheid dien . Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.”
 
Ons het permanente, onuitwisbare, ware troos nodig.  Ons het die een en enigste troos nodig.
 
Waarom ons die een en enigste troos nodig het
Ten diepste het ons troos nodig omdat daar sonde in die wêreld ingekom het.
Was daar nie sonde nie, was daar nie kommer, siekte, lyding en die dood nie.  Dan sou ons mos hier op aarde in heerlike, vreeslose gemeenskap met God geleef het.  Maar nou is alles stukkend: ons verhouding met God, ons persepsies, ons idees, ons wil, ons hele gedagtewêreld, ons liggame en ons werklikheid, die samelewing en ons hoop.
 
Nou soek ons asof met klein flitsligte na troos, want die lewe is erg.
 • Nou-of-nooit-lysies help ‘n bietjie, maar nie vir lank nie.
 • Om aan die drink te gaan, dwelms te gebruik, bied tydelike bedwelming teen die troostelose pyn, die diep benoudheid wat elke mens in ‘n versteurde verhouding met God ervaar.
 • Ons kom agter hoe min ons idiome en gesegdetjies nou beteken: "Elke donker wolk het 'n silwer rand, more skyn die son weer...."
 
 In sy genade het God direk na die sondeval beloof dat dat daar Iemand sou kom wat Satan se kop sou vermorsel, die mens van sy sonde sal verlos en die mens in die regte verhouding met God sou stel, sodat die mens uiteindelik ook al sy troos uit die Brond van Lig, waarheid, liefde, vertroosting, krag en goedheid sou kry.
En Hy het, in Christus.
 
Daarom kan ons die troosryke woorde van vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus onderskryf, fluister, uitjubel.
Want dit is die Skrif vir elkeen wat in Christus is. Dit is die ewige sekerheid, die onverganklike troos:
 
Rom 14:8-9:  As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die lewendes.
 
 

 

Kliek en kry: Wanneer die dokters sê dat hulle niks meer kan doen nie

Wanneer die dokters sê dat hulle niks meer kan doen nie
 
Eers was dit net ‘n nota op my rekenaar se Sticky Notes:  Hersien Testament.
Ons vorige aardse tent is immers verkoop; ons het ‘n nuwe tent gekoop.  Die besonderhede aangaande die vorige tent moes uit die testament gehaal en met nuwe besonderhede vervang word.
 
Geniet jy dit om jou testament op datum te kry?
Die eerste keer toe ons dit gedoen het, was dit vir my ‘n baie slegte ervaring. Wie dink nou graag na oor sy/haar verganklikheid, oor die dood en alles wat daarmee gepaard gaan: dat ander jou besittings sal hanteer en evalueer, erf en verkoop?  Dat jou plek op die aarde vir altyd leeg sal wees?
Deesdae het ek wel ‘n gevoel van groot verligting wanneer ek daardie Sticky Note kan uitwis: HERSIEN TESTAMENT.
 
Maar:  Ek dink dat die opstel van jou testament ‘n baie traumatiese ervaring sou kon wees indien die dokters kort gelede vir jou gesê het dat hulle niks meer vir jou kan doen nie.
Daar was immers nog nooit ‘n tyd in die wêreldgeskiedenis waarin terminale siekte en die skokkende wete dat ‘n finale afskeid  op hande is, vir enigiemand maklik was nie.
Job, wat maar enkele generasies na die sondvloed geleef het, skryf so daaroor:
 
Job 7:6-11
My dae loop vinnig soos 'n wewerspoel, die draad raak gou op.
Dink daaraan, o God, dat my lewe maar net 'n asempie is; ek sal nooit weer voorspoed beleef nie.
Die oë wat my nou sien, sal my nie weer sien nie: U sal nog so na my kyk, dan is ek nie meer daar nie.
Soos 'n wolk weggaan en verdwyn, so gaan 'n mens dood en kom nie terug nie,
hy kom nooit terug na sy huis toe nie, en sy plek is vir altyd leeg.
Nee, ek kan nie stilbly nie, in my beproewing wil ek praat, in my bitter lyding wil ek kla.
 
En later, in Job 26:3, sien ons die toestand van sy gemoed in ‘n tyd toe ook hy gedink het dat hy terminaal siek is:
 
AMP:  I was not or am not at ease, nor had I or have I rest, nor was I or am I quiet, yet trouble came and still comes [upon me].
 
(ANV)  Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verposing nie, net angs."
 
(AOV)  Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus!
 
(ASV)  I am not at ease, neither am I quiet, neither have I rest; But trouble cometh.
 
(BBE)  I have no peace, no quiet, and no rest; nothing but pain comes on me.
 
(CEV)  I have no peace or rest-- only troubles and worries.
 
(ERV)  I cannot calm down or relax. I am too upset to rest!"
 
(ESV)  I am not at ease, nor am I quiet; I have no rest, but trouble comes."
 
(GNB)  I have no peace, no rest, and my troubles never end.
 
(GW)  I have no peace! I have no quiet! I have no rest! And trouble keeps coming!"
 
(KJV)  I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came.
 
(KJV+)  I was notH3808 in safety,H7951 neitherH3808 had I rest,H8252 neitherH3808 was I quiet;H5117 yet troubleH7267 came.H935
 
(LITV)  I am not at ease, nor am I at rest; nor am I quiet; yet turmoil comes.
 
Soos die meeste van ons luisteraars, behoort ek aan bepaalde Whatsappgroepe, waaronder gebedsgroepe.  Die afgelope paar weke is ek telkens verstom deur die geloof, die hoop en die liefde wat daar in sulke gebedsgroepe ervaar en gesien word. Ek het egter ook begin wonder waar en hoe die boodskappe, die Skrifverwysings en die bemoediging ‘n ander trant moes inneem en ons nie slegs na Jesus op die water van ons aardse lewens-oseaan moet kyk nie, maar na Hom in heerlikheid by die Vader.  Ek het begin wonder oor die oorgang tussen aansporing aan die sieke om in die geloof te volhard (en met hierdie geloof bedoel ons om te bly glo dat die sieke genees gaan word en op die aarde gaan voortleef) en onomkeerbare klem op die heerlikheid wat op God se kinders wag. 
 
Ek het begin wonder oor die T-aansluiting op die pad van ernstige siekte.
 • Eers stap almal saam met die sieke:  die pad is steil en moeilik, maar saam met jou bid en glo ons dat die HERE jou liggaam gesond gaan maak.   
 • Dan kom dokters, ook gelowige dokters, op daardie pad met ons saamstap.  En hulle praat oor die uitslag van toetse, oor wat hulle gesien het toe sonars, skanderings, X-straal ondersoeke ens. gedoen is. Die waarneembare agteruitgang in die liggaam van ons geliefde moeder, vader, seun, dogter, vriend of vriendin praat dieselfde taal as die taal van die sonars en die medici.
 • Ons kom by ‘n T-aansluiting op die pad van ondersteuning.
Moet ons vir die sieke bly sê dat ons daar absoluut oortuig van is dat die HERE hom/haar kan gesond maak?  Mag ons?
Moet ons die sieke bly aanmoedig om te bly veg om te leef, om in die geloof op genesing op aarde te volhard, om soos Daniël se vriende in die vuuroond te wees, soos Daniël in die leeukuil? Om die bekke van leeus toe te druk, om op te bly glo dat hy/sy met God oor die muur van aftakelende siekte kan en moet spring?  Dat hy/sy tot alles in staat is deur Christus wat daarvoor krag gee... dat hierdie siekte (wat soos ‘n reus is), kleiner as die sieke se geloof en veral kleiner as die sieke se God is?
 
Of kan dit wees dat ons by die T-aansluiting sou kom en daar besef dat ons nie langer oor genesing van die liggaam hoef te praat of wil praat nie, maar oor die lewe anderkant die dood? Oor die onomkeerbare waarheid van Jesus Christus se woorde aan Marta en aan elkeen van ons:
 
 Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?"  Joh 11:25-26.
 
Hoekom vermy ons hedendaagse mense, ons van die whatsapp-gebedsgroepe,  ons wat in hierdie dae self baie siek is of wie se lewens met dié van terminaal siek mense vervleg is, hierdie onderwerp waaroor Jesus so rustig met Marta gepraat het, tot by daardie T-aansluiting?
 Dalk vanweë ‘n hele spektrum van redes:
 • Ons wil die sieke nie “ontmoedig” nie.  Ons wil nie die indruk skep dat ons nie meer dink dat genesing op aarde moontlik is nie.
 • Die natuurlike geneigdheid van die mens is om te leef, om te wil leef, om die gesig weg te draai van die dood of die moontlikheid van dood.
 • Ander bly vir die sieke whatsapp om te veg,  om die reus van siekte in die Naam van die Here te oorwin,  om vir die siekte te sê dat God groter as die siekte en groter as enige menslike uitspraak is.  En natuurlik is dit waar.  Maar mag ek dit as enigste feit, enigste waarheid in die groot prentjie van siekte verkondig en alle ander moontlikhede uitsluit?
 • Dalk het ons geloof jare lank vasgehaak by ‘n stryd dat die Here vir ons moet gee wat ons nodig het, wat ons op aarde as die beste vir onsself sien.  Dalk is ons nog ‘n bietjie onvolwasse in ons geloof.  Dalk is hierdie ook ‘n waterskeidingsoomblik vir onsself, waar ons nie langer met geestelike melkkos gevoed word nie, maar ons eerste happies vaste kos moet eet.
 • Dalk is die pyn in onsself so groot dat ons nie eens met die HERE oor dood wil praat nie.  Ons is te lief vir ons kind of sussie.  Ons sterwende kind of vriend of broer of sussie is ons hele denke en hart vol.  En op dié manier het die heilige, warm, wonderbare Lig van God vir ons wat net op die aardse liggaam van ‘n geliefde fokus, agter die menswees van ons geliefde ingeskuif.
 • Dalk dink jy as terminaal siek mens:  Ek is nie goed genoeg nie.  Dit is die oomblik van waarheid: ek weet nie eens of ek gered is en die ewige lewe sal hê nie.
 
Maar hier is die storie van Jesus se dissipel, Petrus, enkele jare nadat Jesus opgevaar het na die hemel.  Hy skryf ‘n brief aan die gelowiges in Klein-Asië.
Hy weet hy gaan binnekort sterf.
Hy wil dinge uitklaar en afhandel; hy wil gedurende die laaste stukkie van sy lewe op die aarde gewigtige dinge met die gelowiges in Klein-Asië deel.  Hy wil eintlik sy geestelike testament in orde kry, sy laaste boodskappe by hulle laat uitkom: onverdun, onvervals, uit die erns van sy siel:
 
Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.
En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is.
Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner so lank as ek nog lewe.
Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouens duidelik aan my bekend gemaak.
Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook ná my heengaan altyd hierdie dinge sal onthou. — 2 Pet 1:10-15.
 
 
Uit Petrus se sterftydstorie kan ons so baie leer.
 • Gelowiges mag en moet oor die dood praat.
 • Gelowiges praat anders oor die dood as ongelowiges.
 • Baie, indien nie die meeste gelowiges nie,  wil gedurende hulle laaste jaar of maande of dae of ure op die aarde iets van belang vir hulle geliefdes sê.  Hulle wil afskeid neem, indien moontlik.  Hulle wil dankie sê.  Hulle wil die diepste begeerte van hulle hart vir hulle geliefdes uitspreek:  “My ou dogtertjie, my boeties en sussies, my vriende in die geloof,  julle moet julle asseblief tog lewenslank daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.
 • En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.   En, nog iets: Mamma wil vir jou Mamma se hangertjie gee.  En vandag wil Mamma saam met julle bid vir julle hele toekoms: dat die Here vir julle net so goed en genadig sal wees soos wat Hy vir Mamma was.  Dat julle die regte lewensmaats sal vind, dat julle Hom altyd sal dien.  EN Mamma wil vir julle sê: as Mamma aan die Oorkant is, daar waar Jesus is, moet julle weet dat Mamma haar nie eens oor julle gaan bekommer nie, want die HERE het hierdie gebed al klaar verhoor en Hy gaan elke dag vir julle sorg.  Ons gaan mekaar weer sien:  ons gaan net ‘n klein, klein rukkie van mekaar af weg wees, want Mamma gaan nou by die HERE leef.  En Mamma sal gesond wees, en eendag gaan ons almal saam sien en hoor wat Paulus gesien en gehoor het. 

‘Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit.

Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie.
Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. ”’
 
 
Ons praatjie vanoggend het ‘n oop einde, liewe luisteraar.
Een van die opsies by die T-aansluiting op die pad van terminale siekte lei na gemoedsvryheid, na ware kommunikasie, na gesprekke oor die lewe by God en in Christus.
Die ander opsie kan, hoe goed ons dit ook al bedoel, uitloop op daardie groot gevegslawaai, daardie harde roepe waarvan Jesus nie by die sterfbed van Jaïrus se dogtertjie gehou het nie.  Dit kan groot, groot druk op die sieke plaas.
 
Hoe kom ons almal, die sieke en sy/haar geliefdes, uit die gemoedstoestand waarin Job in Job 26:3 was?
Deur te doen wat Jesus in sy antwoord, eeue later, sê:
Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
 
Gaan deur die geskeurde Voorhangsel, deur die liggaam en wonde van Christus deur na die Vader.  Gaan rus net in sy arms.   Moenie eens dink nie, moet niks doen nie: rus net in sy arms.  En Hy sal saggies, stil en hoorbaar, een vir een dingetjie vir jou sê:  een vir een dingetjie wat Hy wil hê dat jy teen hierdie moeilik steilte moet doen.
 
Dit sal reg en hanteerbaar wees, want sy las is lig en sy juk is sag.
 
 
 

Kliek en kry: Gewonde Leeu

GEWONDE LEEU

 
Sal ons vandag met ‘n paar aanhalings oor gewonde leeus begin?  En met die Skrifwoord oor die groot, gewonde leeu eindig?
 
“A lion doesn't concern itself with the opinion of sheep.” 
 George R.R. MartinA Game of Thrones
“Did you think the lion was sleeping because he didn't roar?” 
 Friedrich SchillerDie Verschwörung des Fiesco zu Genua
George R.R. Martin
“A lion doesn't concern itself with the opinion of sheep.” 
 George R.R. MartinA Game of Thrones
 
Never hit or deceive a wounded lion. 
He heals faster than you can imagine 
And hurts even more when in famine.” 
 Ana Claudia AntunesPierrot & Columbine
 
“The lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams.” 
 A.J. DarkholmeRise of the Morningstar
 
 
“When an animal comes between the lion and its prey, the animal first becomes the prey before the main prey.” 
Uzoma Nnadi
 
NUUS!
Selfs die op die BBC was vandag se geheime stemming vir of teen die voortgesette presidentsbedeling in Suid-Afrika gisteraand hoofnuus.
 
Op NEWS 24 lees ons vanoggend:
 
Secret ballot: Will Zuma be voted out?
2017-08-07 17:02
 
National Assembly Speaker Baleka Mbete shocked everyone on Monday by allowing a vote of no confidence in President Zuma to take place by secret ballot. This will allow MPs to vote according to their conscience, which might be against the party line.
Political analyst Ralph Mathekga says it was a risk worth taking for the ANC.
“The only way Mbete would have allowed the secret ballot is if she was confident that the ANC caucus was able to rally around the issue and make sure its members toed the party line," he says.
“The caucus and some in the ANC must have arrived at the conclusion that an open ballot will only create another crisis. They’ve clearly said, leave this fight, fight the battle that matters, which is rallying our members.”
There is a lot of political mileage to be gained if Zuma survives the secret vote.
“If Zuma survives the ANC will twist it into a vote of confidence in the president and at the same time it will give them a chance to clean up their mess.
“It could come out after the vote that some deal was made with Zuma. We know that not everyone in the ANC caucus supports him and it could be that they told him they’ll support him this time, but that he has to go in December. If it’s by secret ballot we’ll never even know. This will make it even more interesting,” says Mathekga.
Not everyone agrees. Political commentator Mpumelelo Mkhabela says this might be the moment the alliance partners and opposition factions in the ANC have been waiting for.
“I think they’re going to vote him out. The SACP as well as those supporting Ramaphosa and the other ANC presidential candidates now have a unique opportunity to get rid of him. All of them are united against Zuma and Nkosazana Dlamini-Zuma. This is the moment for them to take charge before 2019.”
Mbete might also have taken the opportunity to strengthen her own presidential campaign.
“If Zuma is removed the ANC might ask to adjourn the sitting and will then debate who will be president. It’s likely that they will not be able to reach a consensus and in that case Mbete could become interim president.”
According to analyst Melanie Verwoerd it doesn't seem like Mbete's decision was supported by the ANC NEC.
"If this is the case she's done this at a major risk to herself and her own position. I don't think she would have allowed a secret ballot if she wasn't confident that it would turn out favourably for the ANC."
 
Baie redes vir die noodsaak van so ‘n stemming word aangevoer, met die land se ekonomie, die toenemende versigtigheid by beleggers om in ‘n land met so ‘n onrustige klimaat te belê, as die nommer een motivering.
 
Ons weet
 • ONS — en met ONS verwys ons na God se mense, na Afrikaanssprekendes, Engelssprekendes, Sesotho-sprekendes, Zoeloe-sprekendes, gebaretaal-sprekendes, elkeen wat in Christus is — ons weet dat die Christelike geloof in Suid-Afrika nou beskou word as een van talle gelykwaardige godsdienste, ideologieë, religieuse affiniteite of keuses.

?

 • ONS — en met ONS verwys ons na al God se mense, elkeen in Suid-Afrika wat in Christus is — ons weet dat as die owerheid die God van hemel en aarde, Naam, Koninkryk en Wil van die God van die Skrif, die God en Vader van ons Here Jesus Christus geringskat, minag, verwerp, teëstaan, weerstaan, ondergeskik of gelyk aan ander belange, ideologieë en magte stel, daar eintlik iets anders aan die gang is.  Dat die stryd tussen God en mense wat hulleself as onaantasbaar en magtig beskou,  eintlik maar net in die politiek, in plaaslike regerings, in landswette en in die hede sigbaar word, soos vreemde voorwerpe en opdrifsels in water wat glashelder moes gewees het.

 

 • ONS — en met ONS verwys ons na al God se mense, elkeen in Suid-Afrika wat in Christus is — ons weet dat die hele lewe, ook die huidige bedeling, ‘n nimmereindigende stryd tussen Lig en Duisternis is: ‘n stryd tussen God en sy swaar verwonde, reeds verslane teenstander, SATAN.  Ons weet dat Ef 6: 12 vandag, soos elke ander dag, in Suid-Afrika, soos in elke ander plek op die aarde, waar sal wees.
 
Dit is die lewe op die aarde, die lewe volgens die Skrif.
En vandag moet ons weer aan die realiteite van die lewe volgens die Skrif herinner word.
 
Kom ons lees Ef 6:12 in ‘n paar vertalings:
 
(AMP)  For we are not wrestling with flesh and blood [contending only with physical opponents], but against the despotisms, against the powers, against [the master spirits who are] the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly (supernatural) sphere.
 
(ANV)  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
 
(AOV)  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
 
(ASV)  For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world-rulers of this darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
 
(BBE)  For our fight is not against flesh and blood, but against authorities and powers, against the world-rulers of this dark night, against the spirits of evil in the heavens.
 
(CEV)  We are not fighting against humans. We are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world.
 
(EMTV)  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual forces of evil in the heavenlies.
 
(ERV)  Our fight is not against people on earth. We are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places.
 
(ESV)  For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
 
(GNB)  For we are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age.
 
(GW)  This is not a wrestling match against a human opponent. We are wrestling with rulers, authorities, the powers who govern this world of darkness, and spiritual forces that control evil in the heavenly world.
 
(KJV)  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
 
 
Ja, vandag gaan ons waarskynlik meer akuut bewus wees van wat werklik op die aarde aangaan.  Ons gaan dalk ‘n ongewone kyk kry in die aardse lewe soos die Woord van die Here dit definieer en aan ons openbaar.
 
Die gewonde leeu is los 
Wat op die aarde aangaan, wat vandag in die parlement, in jou huis, in jou menswees, op die Gautrein, in taxi’s en klaskamers, in kerkkantore en in ons menslike swakheid, in ons vlees, gaan gebeur, is dat die brullende, gewonde leeu los sal wees, dat hy vandag mense, ‘n nasie, jou geloof, hoop en liefde, jou siel en huwelik sal wil verskeur.
 
 
Op elke plek en ruimte, in elke vergadering en stemming en samekoms, kan die stryd, die titaniese, voortgesette geveg van die gewonde leeu teen die Oorwinnaar gesien en beleef word:  in elke dwaalleer in die Kerk, in elke stukkie verset in elkeen van ons teen wat die Here van ons verwag, in elke wêreldse ding,  – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom immers nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. [1 Joh 2:16]
 
Kom ons word baie stil, baie nederig en baie, baie afhanklik van die Mag van die Here vandag:
 
1 Pet 5:8-11
 
Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.  Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur.
God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen. 
 
En so stuur 'n geloofsvriendin vanoggend vroeg vir my — en vir u almal, twee Skrifgedeeltes aan:
Ps 46:11:
 
Psa 46:11  Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
KJV: Psa 46:10  Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. 
 
KJV: Isa 23:9  The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth. 
Jes.  23:9  Die Here die Almagtige het dit besluit. Hy breek die trots, Hy maak die hoogmoed tot niks, Hy verneder dié wat oor die hele aarde geëer word! 
 
Dit SAL gebeur... vandag of later, op die tyd van sy besluit.
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: ELKEEN, NIE ELKEEN NIE

ELKEEN en NIE ELKEEN NIE

 
In Joh 3: 14-18 lees ons die woorde van Jesus Christus waarop ons ons hele toekomsverwagting vir onsself,  ons hele hoop vir elkeen wat in die Here sterf, nog altyd gevestig het:
 
Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word,
sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.
God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.
Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.
 
 
WHOSOEVER, staan dit in die King James vertaling. Hoe dankbaar is ons oor die woord, WHOSOEVER uit Jesus se mond.  PAS, in die omgangs-Grieks van Jesus se tyd.  Bedoelende: all, any, every, the whole, volgens die Grieks-Engelse woordeboeke.  Wie ook al, elkeen, niemand uitgesluit nie.
 
Maar ek dink jy het ook al afgekom op NIE ELKEEN NIE:
 
Matt 7:12-29
Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.
Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.
Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels?
Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie.
Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.
Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here,' sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
Baie sal daardie dag vir My sê: 'Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?'
Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.
Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.
Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.
En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het.
Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes."
Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig,
want Hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.
 
Elkeen, NIE ELKEEN NIE.
 
Ek moet bely: die woorde van Matt 7:21 en wat daarop volg, het my nog altyd met skrik vervul.
 
Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here,' sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
Baie sal daardie dag vir My sê: 'Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?'
Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.
 
 
Wat, dan, van vrye en onverdiende redding, verlossing en die ewige lewe?
Is daar dan ‘n meriete - fynskrif ter sprake, soos wanneer ’n mens jou klaar vasgeteken het in die WONDERLIKSTE versekeringspolis,  en skielik kry die verteenwoordiger van die assuransiemaatskappy so ‘n snooty klank in die stem:
 
“As jy nie ‘n alarm het wat aan gewapende respons gekoppel is nie... as jy nie diefwering voor elke venster het nie... as jy nie die alarm aktiveer, selfs al gaan jy net vir 4 sekondes uit die huis... as jy nie die bedrading in die huis spesifiek vir DIEFSTAL verseker nie... as jy nie elke teelepel en reeksnommer van elke item in jou huis verklaar nie... as jou los goed wat jy met jou saamneem na buite, jou juweliersware en laptop en kamera nie afsonderlik verseker is teen roof of diefstal nie... as jy nie jou huiswerk alles doen nie, betaal ons nie uit nie.  Of ons betaal net R4000 van die R18000 wat jou laptop werd is, uit.  En, ja, jy kan nie jou kar by ons verseker as jy nie ook ‘n minumum van R80 000 huisinhoudversekering doen (en daarvoor opdok) nie.  Maar onthou, ons betaal nie uit en jy kan nie eis sonder die alarm, die gedurige sluit van elke opening in jou huis, die aktivering van die alarm en die diefwering nie.”
 
Verskuilde klousules?
Is die ewige lewe wat Jesus Christus deur sy lyding, bloed, gehoorsaamheid, onderwerping aan die wil van God vir elke sondaar wat in Hom glo, dan iets met fynskrif en verskuilde klousules, soos omtrent elke assuransiepolis aan die mens bekend?
 
O, om dit reg te verstaan!
Die wil van God (wat Hy ons gebied om ná ons verlossing te soek, te doen, in die plek van ons wil te stel en lief te hê) is en sal lewenslank ten doel hê om:
 • my en jou in innige verbondenheid, onafskeidbaar van die Drie-Enige God te hou. 
Twee dinge gebeur dan:
 1. God, Hy wat so genadig en goed en vrygewig en vol liefde jeens ons is, ontvang van my, die begenadigde, die eer wat Hom toekom. 
 2. En ek en jy leef in sy seën.  Ons drink en word verkwik en leef uit die onuitputlike fontein en bron van sy liefde, waarheid, troos, wysheid en insig, raad en sterkte, kennis, eerbied vir die Here, wat Hy alles deur sy Woord en Gees vir ons gee.
 
Hoe kan ons die HERE ooit eer as ons in geheime, rebelse, verraderlike verset teen sy lieflike wil is?
Hoe kon ons ooit uit Homself as Bron, as Alfa en Omega, Begin en Einde, gevoed en verkwik word as ons hemel toe wil gaan — m.a.w. ewig wil leef — maar sonder verbondenheid met Hom?
 
Die Woord sê:
Jak 4:4-5  Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is.
Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê?
 
Dit is wat die grote, heilige, Allerhoogste God vir elkeen sê wat die ewige lewe deur die gehoorsaamheid, lyding, dood en opstanding van Jesus Christus ontvang.
 
Dit maak volkome sin.
 • God, die Gewer van alles in ons lewe, ontvang die eer wat Hom toekom.
 • En ons, die begenadigdes, drink uit sy volheid, word gevoed uit sy onuitputlike liefde en lewe in sy Lig en Waarheid.
 
GEBED
 
Here, onse Here,  só wil ons leef:  tot u eer en in u Lig en Waarheid.
Help ons, neem ons op in u wil. Onderwerp ons aan U, want dit is tot u eer en ons beswil.
 

Kliek en kry: Ons bid vir jou, Dominee, Pastoor, Kategeet

Ons bid vir jou, Dominee
Pastoor, Jeugwerker, Kategeet

Grafika: http://www.awakendts.com/wp-content/uploads/2014/02/sqCircuitRiders.jpg

Anderkant ons tuinmuur dreun die vragmotors en oggendverkeer verby.
Dit hou nooit op nie.  Dit is die geluide van die stad, en hoe groter en ouer die stad word, hoe harder gaan die gedreun word.
 
Maar daar is ook ‘n ander gedreun net buite die muur van ons persoonlike bestaan.  Só klink die dreungeluide om ons deesdae, die stemme en die stellings en die vrae:
“Die Kerk verloor meer en meer jongmense.”
“Dis eintlik net die Eerstejaars wat nog kerk toe gaan.”
“Hoekom gaan so min mense van ons meenthuiskompleks kerk toe?”
“Bestaan daar op die hele aarde nog ‘n suiwer Christelike gemeenskap?  Nee, sekerlik nie.  Daarom is Christene geroep om sout en lig in hierdie korrupte en donker wêreld te wees.  En nou is daar ‘n hardnekkige poging aan die gang om die sout smaakloos te maak en die lig uit te blus.”
“Waarom is dit maar oukei  vir baie gelowiges dat die verkondiging van die Evangelie in die naam van demokrasie nou toenemend by skole teëgestaan word?  Jesus Christus het tog gesê:
 
“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg,  want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.  Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? ” [Matt 16:24-26]
 
En Petrus het dit onomwonde gestel:   "'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!”  (Hand 5:29)
 
 
Die groot saak hier is: is daar genoeg geloof in die Skrif, in Jesus Christus as Verlosser, as ons enigste Hoop en as die enigste Weg, Waarheid en Bron van die lewe in ons land, in die wêreld en in onsself oor?
 
Kom ons praat vanoggend oor geloof.
 
Wat is geloof?
 
Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
 
Waarvan moet ons oortuig wees, waarop moet ons hoop?
Joh 3:16-18 
God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.
 
Wie is Jesus Christus?
Kol 1:14-20:
 Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.
 Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.
 God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
 Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.
 Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.
God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.
 
 
Waar kom geloof vandaan?
Rom 10:17  Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.
 
 
En dit bring ons by die ontsaglike verantwoordelikheid wat daar op die skouers rus van elkeen wat die Woord verkondig:  elke dominee, pastoor, leraar in die Sioniste, NG, Gereformeerde, Volle-Evangelie, AGS-, NGKA-, Bikers’ Church, Verenigende Gereformeerde of enige hoofstroom- en nie-hoofstroom-, charismatiese en minder charismatiese kerk.  
 
Soos vir Timoteus, die jong geestelike leier, skryf Paulus vir elkeen wat die Woord op watter wyse, vanuit watter amp of gesagsposisie verkondig:
 
2Ti 2:14-15
 Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge (die grondwaarhede van die evangelie) te herinner en vermaan hulle ernstig voor God (in sy teenwoordigheid) om op te hou stry oor woorde (in plaas van gehoorsaamheid aan, vreugde in, toespitsing op die gesonde, heilsame leer van Jesus Christus as fondament van ‘n godvresende lewe). [1 Tim 6:3-4]  . Dit (Sulke haarklowery oor die nuanses van godsdienstige terme) het geen nut nie en is net skadelik (katastrofiese gevolge hê vir dié)vir die hoorders.
Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig.
 
NLV: 2 Tim 2:15: 15:
Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees ’n goeie werker (in diens van die Here), een (‘n geestelike voorganger) wat nie nodig het om hom te skaam nie; iemand wat die woord van die waarheid  [1 Kor 4:1-2; 2 Tim 3:15-16] reg verduidelik (eerlik, reglynig sny; soos ‘n reguit ploegvoor deur God se saailand laat sny). [1 Kor 3:9; 2 Kor 2:17]
 
2Ti 2:16-18:  Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige.
 
NLV: 2 Tim 2:16-18: 16
Vermy goddelose en dwase gepraat  wat net tot verdere goddeloosheid lei. [2:14] 17Hierdie soort praatjies versprei soos kanker (vretende gangreen). Himeneus (wat God belaster omdat sy eie geloof skipbreuk gelei het) [1 Tim 1:19-20] en Filetus  is voorbeelde hiervan. 18Hulle het die pad van die waarheid verlaat (verwerp die leer van liggaamlike opstanding uit die dood) [1 Kor 15]  met hulle bewering dat die opstanding van die dooies alreeds  (met die wedergeboorte) plaasgevind het. Daarmee het hulle die geloof van sommige ondermyn. [Matt 15:13-14]
 
 
2Ti 2:19  Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met dié woorde daarop gegraveer: "Die Here ken dié wat aan Hom behoort," en: "Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid."
 
NLV. 2Ti 2:19: 
 
Maar God se (volle, geopenbaarde) waarheid (in Christus Jesus) staan vas soos ’n (as die) fondamentsteen (van die kerk) [Jes 28:16; Ef 2:20b-21] met die volgende (dubbel-, tweevoudige) inskripsie: (1) “Die Here ken dié wat (deur en in Christus) aan Hom behoort,” [Num 16:5; Joh 10:14-16] en: (2) “Dié (verloste sondaar en die hele geloofsgemeenskap) wat beweer dat hulle (deur en in Christus) aan die Here behoort, moet wegdraai van alle boosheid.” [Jes 52:11; Num 16:26]
 
 
2Ti 2:20-21  In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens.
 
 
NLV, 2 Tim 2:20-21:  
In ’n rykmanshuis (God se groot huis, die sigbare kerk) [Ef 2:22; Heb 3:6] is sommige gebruiksartikels (instrumente, verkondigers van die evangelie van Jesus Christus) [Hand 9:15; 2 Kor 4:7] van goud en silwer, en ander weer van hout en klei (swakker kwaliteit). Die kosbare artikels (goeie instrumente) word by spesiale geleenthede gebruik (verheerlik Christus) en die goedkoperes is vir gewone gebruik (is aards; doen Hom oneer aan). 21As jy jouself (as instrument, draer van die evangelie, eksegeet en leraar) skoon hou (volledig bly distansieer) van die verkeerde (waarvan Himeneus en Filetus verteenwoordigers is), sal jy ’n kosbare item wees, ’n spesiale besitting van die Huiseienaar (geheilig wees), een wat Hy nuttig kan gebruik en wat gereed is vir enige goeie taak. [Joh 15:2-4; Tit 1:16]
 
 
2Ti 2:22  Vermy die begeertes wat 'n jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep.
 
NLV., 2 Tim 2:22:
Vlug vir enigiets wat jeugdige drange (die wêreldse ambisies, begeertes, obsessies van jong nie-Christene ook in jou sou kon) aanwakker. [2:19c; 1 Joh 2:14-16] Spits jou (as geestelike leier) daarop toe om reg voor God te lewe. [1 Tim 6:11] Streef (as God se instrument, bedienaar van die evangelie) na geregtigheid, geloof, liefde en vrede (die heelhartige uitvoering van God se wil) [Rom 12:2; 2 Kor 6:4, 7] saam met dié wat die Here met rein (skoon, onbesoedelde) harte aanroep.
 
GEBED VIR DIE LERAARS EN GEESTELIKE LEIERS VAN ONS TYD
O, Here, maak elkeen wat ons met die evangelie bedien, ‘n waardige en bruikbare instrument vir U alleen.  En laat elkeen van ons wat wat die evangelie bedien, wegbreek van alle ongeregtigheid.
 
 

Kliek en kry: Hoekom bly/voel ek so swak?

Hoekom bly/voel/word ek so swak?

(een verrassende wenk vir liggaamlike uitputting, plus die onfeilbare resep vir innerlike krag) 

 

Op ons kussingslope het die vervaardiger woorde en syfers gedruk, wat beteken dat ons elke aand met getalle, syfers en woorde onder die kop gaan slap.

Number 15, staan op ons kussingslope geskryf.

Hoe betekenisvol, sê Hennie en ek vir mekaar.  Hierdie verhuising, hierdie trek van buite die stad af stad toe, is inderdaad nommer 15.  Ons het in die 47 jaar van ons getroude lewe 15 keer getrek. 

 

Nou kan ons jou uit ervaring ‘n paar dinge aangaande trek vertel.  NIKS maak jou meer honger,  niks laat jou meer voel asof jy die naaste spyker se kop kan afbyt,  as trek nie.  Jy pak, jy wanhoop, jy kyk na wat jy  vir ingeval opgegaar het, en dis net jy met die klomp Rommel. Ingeval is nie daar nie, Ingeval steek geen hand uit enige mou nie, Ingeval wil niks van jou Rommel hê nie.

Jy pak, jy murmureer, jy verongeluk jou rug verder, jy strek en buk, sleep en skuif goed.

En dan, iewers, weet jy:  as ek nie nou iets eet nie, val ek om.

 

Grondboontjiebotter on the rocks as kragkos!

Vir dié wat ‘n wenkie teen trek-ineenstorting soek: die vinnigste kragkos vir uitgeputte trekkers is grondboontjiebotter on the rocks. Eet dit met ‘n lepel uit die houer, sommer so skoon, sonder brood of ander fieterjasies.

 

Hoe kry jy innerlike stamina?  Hoe versterk jy jou gees?

Trek-stories, trek-waarhede en kragherstel-trekwenke op ‘n stokkie, en oor na jou, met ‘n belangrike vraag.

 

Wat beveel jy aan vir innerlike versterking, vir innerlike krag, vir innerlike herstel, vir geestelike stamina, dag na dag?    Wat doen jy wanneer jy besef dat jy elke dag, vandat jy jou oë oopmaak totdat jy gaan slaap,  sterk en lewenskragtig in die HERE moet funksioneer?

Bybelbeloftes, gebed, fellowship met ander gelowiges,  nadenke oor die Wese van God, oor al sy Goddelike eienskappe?  Lees jy boeke, gaan jy kerk toe, sing jy lofprysingsliedere?  Vas en bid jy,  beroep jy jou op die krag van die Heilige Gees?  Het jy jou weer laat doop, oorweeg jy om jou weer te laat doop?  Steun jy op sterk gelowiges om jou te ondersteun, te bemoedig?

 

Hoe belangrik en Skriftuurlik is al hierdie dinge, elkeen van hulle. Ons word hierin onderrig, ons doen en beoefen hierdie dinge.  En tog beleef ons dat ons gereeld dat ons voor versoekings swig.  Dat ons siek en sat raak van uitdagings en verantwoordelikhede.  Dat ons beangs, angstig, vreesbevange, onseker en senuweeagtig voortploeter.  Dat ons min geduld met lastige mense het, te veel met ons kinders baklei,  onsself te veel bejammer,  mense nie kan vergewe nie, leuens vertel omdat ons ons beloftes aan mense nie nakom nie,  nie herwaarts of derwaarts met al ons verpligtinge weet nie.

 

So is die lewe, dink ons moedeloos.  Such is life.

Ons dink verkeerd.  Such is as life that is lacking something.

So het Jesus, ons Voorbeeld, ons Meester, ons Leermeester, ons Ouer Broer, Vriend en Heiland se lewe NIE gelyk nie.

 

Hy het die geheim van innerlike krag geken en beoefen.

Dit staan skoon en suiwer, direk en ondubbelsinnig in Joh 4:30-34.

Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom.

Intussen het sy dissipels by Hom aangedring: "Rabbi, eet tog 'n stukkie."

Maar Hy sê vir hulle: "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie."

Die dissipels sê toe vir mekaar: "Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?"

 • Maar Jesus het vir hulle gesê: "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.
 • (ASV)  Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.
 • (CEV)  Jesus said: My food is to do what God wants! He is the one who sent me, and I must finish the work that he gave me to do.
 • (GNB)  "My food," Jesus said to them, "is to obey the will of the one who sent me and to finish the work he gave me to do.
 • (KJV)  Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.

 

God se wil gedurende die volgende kwartier

Vir dié wat sy wil doen en begeer om dit gedurende die volgende kwartier te doen, versterk, beloon en rus God Self daartoe toe. Want Hy wil deur mense werk, Hy wil sy Wil laat geskied,  Hy wil die goeie vir mense gee.

As God sy wil aan mense openbaar en hulle doen wat Hy wil hê dat hulle moet doen, gee Hy al die krag, insig, stamina, selfbeheersing en moed om dit te doen 

 • Jou kind is veeleisend, moeilik, dwars en in ‘n huilerige of aaklige bui.  Wat is God se wil vir jou in hierdie situasie?  As jy dit van Hom vra en doen wat Hy vir jou sê, gaan Hy jou toerus en help om jou kind in wysheid, teerheid, liefde, genade uit daardie slegte plek waar hy nou is, te lei. Vir dié ouer wat sy wil doen en begeer om dit gedurende die volgende kwartier te doen, versterk, beloon en rus God Self daartoe toe. Want Hy wil deur ouers werk, Hy wil sy Wil laat geskied,  Hy wil die goeie vir ouers en hulle kinders gee.

 

 • Jou lewensmaat irriteer jou tot in jou siel.  Jy weet nie of julle hoegenaamd nog by mekaar pas nie.  Wat is God se wil vir jou in hierdie situasie?  As jy dit van Hom vra en doen wat Hy vir jou sê, gaan Hy jou toerus en help om dieper in jou lewensmaat se stryd, sy/haar siel en die essensie van jou eie irritasie in te kyk.  Vir dié getroudes wat sy wil doen en begeer om dit gedurende die volgende kwartier te doen, versterk, beloon en rus God Self daartoe toe. Want Hy wil deur getroude mense werk, Hy wil sy Wil laat geskied,  Hy wil die goeie vir getroude mense gee. En Hy sal jou, wat sy wil soek, beloon met al die genade, al die liefde en al die krag wat jy die volgende kwartier nodig gaan hê.

 

 • Jy het geld nodig, middele, aardse goed.  Jy het krag in versoeking nodig.  Jy wil gesond word van kanker, jy wil beheer kry oor depressie en bipolêre gemoedsversteuring, waarvoor jy medikasie moet gebruik, soos wat diabete insulien moet gebruik om iets in die liggaam aan te vul.  Maar insulien en medikasie maak ons nie innerlik sterk nie; dit stel net tekorte in die liggaam en brein reg.  Dit is nodig, maar vir die siel en gees, vir ons lewe met God en ons naaste, doen dit niks nie.

Wat is God se wil vir jou in hierdie situasie? 

As jy dit van Hom vra en doen wat Hy vir jou sê (m.a.w. as jy sy wil doen),  gaan Hy jou toerus en help met daardie dinge wat medikasie nie vir jou kan doen nie.  Hy gaan jou deur die versoekings begelei tot oorwinning. 

Hy gaan alles vir jou gee wat jy vir ‘n lewe tot sy eer nodig het. Vir siek mense, spartelende mense, mense met gemoedsversteurings wat sy wil doen en begeer om dit gedurende die volgende kwartier te doen, versterk, beloon en rus God Self daartoe toe. Want Hy wil deur  siek mense, spartelende mense, mense met gemoedsversteurings werk.

Hy wil sy Wil laat geskied,  Hy wil die goeie juis vir sulke mense gee.

 

Dink logies

‘n Logiese vraag:  Om watter rede kan ons van die Here te verwag om ons innerlik sterk te maak, sodat ons ons eie, vernietigende, besoedelde wil kan uitleef?

Nog ‘n logiese vraag:  Sal God nie aan elkeen wat sy koninkryk en sy geregtigheid soek, al die ander dinge gee nie?  En enkele van die ander dinge is krag, insig, wysheid, selfbeheersing, kos op my bord, blydskap, oorwinning oor die self, lig, herstel, waarheid, hoop, liefde, die regte beheer oor ‘n verkeerde situasie, dieper verhoudings, vrede en geestelike groei.

 

Kom ons oordink vandag die volgende

Joh 6:38  Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. — Jesus Christus.

 

Psa 40:7-9:   Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie; U wil gehoorsaamheid hê.  Daarom het ek gesê: "Hier het ek gekom soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is.  Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe." — Psalmskrywer.

 

Not to do mine own will - I am come, not to act according to human motives, passions, or prejudices; but according to infinite wisdom, goodness, and mercy. Jewish passions and prejudices would reject publicans and sinners as those alluded to, and shut the gate of heaven against the Gentiles; but God’s mercy receives them, and I am come to manifest that mercy to men.— Adam Clarke.

 

“The greatest barrier to knowing God’s will is simply that we want to run our own lives. Our problem is that a battle is going on in our hearts—a battle between our wills and God’s will.” 
 Billy Graham

 

“When God is ready for you to move, He will make your situation uncomfortable.” 
 Germany Kent

 
 
 
 

Kliek en kry: Dringend, of belangrik

DRINGEND, of BELANGRIK?
Aanhaling uit: THE WEEK, Eric Barker: 4 Important Life Lessons to help you become more productive. http://theweek.com/articles/706830/4-important-lessons-help-more-productive
 
Ek lees nou die dag een van daardie artikels oor produktiwiteit en prioriteite.
Vier beginsels word uitgespel.  Die derde een slaan my tussen die oë, want is dit nie inderdaad die allernbelangrikste beginsel in die Skrif nie?
 
1. Protect time like money.
2. Manage emotions.
3. Important beats urgent.
BELANGRIK is groter, belangriker, meer bindend, moet hoër prioriteit geniet, moet voorrang geniet by DRINGEND.
 
Sekere take is dringend.  Maar mense, mense se nood, is BELANGRIKER, van hoër belang, jou hoogste prioriteit.
 
4. Focus on effort, not outcome.  You cannot control any outcome, it is out of your control.  You can control how much effort you put into it.
 
Sekere take is dringend.  Maar om vanoggend vas te stel WIE jou ware werkgewer is, wat sy opdragte is, is BELANGRIKER, van hoër belang, jou hoogste prioriteit.
 
 
Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie."
Die Fariseërs was baie lief vir geld en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle Hom beledigend uitgelag.
Hy sê toe vir hulle: "Julle is dié wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. — Jesus Christus, Luk 16:13-15.
 
Sekere take is dringend.  Maar om vanoggend vas te stel WIE of wat vandag vir jou belangrik gaan wees en wat jy vir hom of haar moet doen, is BELANGRIKER, van hoër belang, jou hoogste prioriteit.
 
Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.
Ek en die Vader is een." — Jesus Christus, Joh 10:29-30.
 
 
Sekere verpligtinge en vergaderings, die voorbereiding bvir jou preek, die daarstelling van ‘n agenda vir dit of dat is die gemeente is sekerlik dringend. Maar om vanoggend vas te stel wat God as die belangrikste beskou, is BELANGRIKER, van hoër belang, jou hoogste prioriteit.
 
 
Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom,
en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek.
"Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?"
Jesus antwoord hom: " 'Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel' en met jou hele verstand.
Dit is die grootste en die eerste gebod.
En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: 'Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.'
In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." — Jesus Christus, Matt 22:34-40.
 
 
Insig in geestelike waarhede, Skrifkennis, ‘n sterk geloof, hulpverlening aan behoeftiges, evangelisasiewerk deur die gemeente, gebedsgroepe, whatsapp-inspirasie is ‘n besonder groot ding.  Dit is sekerlik ‘n saak van die grootste dringendheid om analities, krities, filosofies en met kopskuiwe vanuit vorige paradigmas na die state of the nation, die toestand van ons land te kyk.  Hulpverlening en opheffing, werksgeleenthede, betrokkenheid by die gemeenskap is dringend.  Maar om vanoggend vas te stel watter gesindheid en saak vir die Here die belangrikste is, is BELANGRIKER, van hoër belang, jou hoogste prioriteit.
 
Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.
En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde! — 1 Kor 13:12-13.
 
 
Noodsaaklik en belangrik!
Vandag is dit sowel dringend as belangrik om na ons eie emosies, gevoelens en verwarring aangaande lyding, pyn en swaarkry te kyk.
 
Ek dink daar is baie Suid-Afrikaners wat vandag die volgende gebed sou kon bid.  Dalk is dit vir ons almal  DRINGEND as BELANGRIK om net weer te bid.
 
 • Wat wil jy wie se seuntjie so siek is, vandag vir die Here sê?
 • Jy wat finansieel se bitter swaar kry, jare lank al, wat wil jy vir Hom sê?
 • Jy wat deur verwerping, trauma, emosionele wonde moet werk, jy wat die letsels van misbruik en mishandeling aan jou liggaam dra... wat wil jy vandag vir die Here sê?
 
Dalk in die volgende toonaard:
 
 • Here, dit is of onvoorwaardelike vertroue in U vandag, of donker, verterende wanhoop.  U weet daar is so baie dinge wat ons anders wil hê. 
 • Ons wil ons terminaal siek, geliefde medegelowige tussen ons hê, soos altyd.  Ons wil ons broers en susters in die Here nie liggaamlik, finansieel, emosioneel, fisies sien ly, sien rou, sien spartel en spook, sien swaarkry, sukkel en agteruitgaan nie.  En persoonlik wil ons dit nie beleef of ervaar nie. 
 • Ons wil kinders nie in die kankersaal sien,  kinders nie by hulle pa of ma se sterfbed sien staan,  ouers nie getraumatiseerd met ‘n pasgebore kindjie met Down Sindroom in die arms sien staan nie. Self , of in ons gesinskring, wil ons dit nie beleef of ervaar nie.
 • Ons wil nie sien hoe ‘n bejaarde ouer ‘n kind begrawe nie.  Self wil ons dit nie beleef of ervaar nie. O, Here, laat dit tog nie met MY gebeur nie!
 • Ons wil mense nie in rolstoele sien beland nie. Persoonlik wil ons dit nie aan ons eie liggaam of in ons eie gesinskring beleef of ervaar nie.
 • Ons wil nie langer sien hoe die mense van  ons land verraai, uitgebuit, verarm en geplunder word nie.  Self wil ons, die nie-misdadige deel van die bevolking, dit nie beleef of ervaar nie.
 • Ons wil nie langer met werkloosheid, armoede, ontbering te doen hê nie. Ons wil nie in ellende vaskyk en op elke straathoek en sypaadjie met noodroepe gekonfronteer word nie. Persoonlik, in ons eie huis en lewe, wil ons dit nie beleef of ervaar nie.
 
 
O, Here, ons noem hierdie dinge lyding, pyn, onbegryplik swaarkry.  Ons noem dit trauma, ellende, tragedie. Ons noem dit selfs u onregverdigheid... ja, ons doen dit, en dit is ons fout en ons sonde. Ons noem dit slegte tye, soms selfs u straf op ons sonde.  Ons noem dit hartseer, aftakeling, skade, verwoesting, ellende.
 
O, Here, maak ons, die gelowiges, se oë oop vir wat U vir en in ons doen wanneer hierdie dinge ons tref.  
 
 • Laat ons sien en ervaar hoe U ons dra, opreg, saamvoeg, louter, nader aan U en aan mekaar bring.
 • Laat ons sien hoe U ons verander.  Hoe U besig is om ons meer en meer aan CHRISTUS, die Man van smarte, gelykvormig te maak.
 
 
Dus, Here, dankie vir wat U in swaarkry VIR ons doen.
Maar belangriker:  Dankie vir wat U deur ontbering en lyding IN ons persoonlik en IN die gemeenskap van gelowiges doen, tot die eer en verheerliking van u Naam.
 
Important beats urgent.
Here, laat my die onderskeid sien.
 

Kliek en kry: HIERDIE TYD volgens Christus Jesus en sy Woord

 

 
HIERDIE TYD
volgens Christus Jesus en sy Woord
 
Tydens die groot versoeking voordat Jesus sy aardse bediening begin het, het die duiwel Hom ‘n kyk op die sakeryke van die aarde gegee.  Hy het die ekonomiese landskap vir Hom gewys:  die landskap van geld en mag, korrupsie en selfverryking, die landskap van beheer deur welvaart en sluheid, verarming van armes en verryking van rykes.
 
Matt 4:8-10
  Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en sê vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid."
Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
 
 
Die Bybel noem die groot, selfverrykende maatskappye, die mega-ondernemings van die aarde “al die koninkryke van die wêreld met hulle prag.”  En die mafia van die ekonomiese landskap word sommer net handelaars in die Skrif genoem.
 
En ná die lees van 2 Tessalonisense 2 weet ek:  wat ons tans in Suid-Afrika rakende sogenaamde staatskaping beleef, is net ‘n fraksie van wat wêreldwyd gebeur en onstuitbaar gaan voortgaan. 
Ons het te doen met wat Jesus Christus en sy Woord oor ons tyd (en toekomstyd) en al die klandestiene aktiwiteite van die verlede sê.  Oor geheime vennootskappe en organisasies,  oor prysvasstellings en dit wat die gewone mens as onstuitbare korrupsie beleef. 
 
Is daar iets in die Skrif oor die ekonomiese oorname van lande en regerings?
Oor wetteloosheid, oor magtige ekonome wat normale wetspraktyke omverwerp?
 
So dink ek toe die afgelope tyd: waarom lees ek 2 Tessalonisense 2 so selde?
Is  dit dan nie dalk die mees kriptiese en mees insiggewende hoofstuk rakende die eindtyd — met ons tyd as deel daarvan — in die hele Bybel nie? Hierdie Skrifwaarhede wil ek met my kleinkinders as volgende generasie Christene deel.
 
2 Tessalonisense 2 is geskryf omdat een van die gemeentes wat deur Paulus, Silas en Timoteus se verkondiging van die evangelie tot stand gekom het, onder ‘n groot misverstand verkeer het.  Die gemeentelede het gedink dat die Here Jesus reeds weer teruggekeer het na die aarde.  Dat die wederkoms reeds plaasgevind het.
 
Toe skryf Paulus vir die gemeente van Tessalonika dat dit nie so is nie.  En hy skryf vir hulle oor die eindtyd: oor die situasie op aarde in die tyd tussen die eerste en tweede koms van Jesus.  Hierdie voorafwete, hierdie openbaring oor hoe die lewe op die aarde vir die Tessalonisense, die ander gemeentes en uiteindelik ook vir ons in die tyd voor Jesus se koms sou wees, het Paulus van die Heilige Gees ontvang.
 
2 Tessalonisense 2
 
1  En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle:
2  Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie – of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak of in 'n preek of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees.
3  Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie.
4  Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is.
5  Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?
6  En julle weet nou wat hom nog teëhou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak.
7  Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees,
8  en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.
9  Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders
10  en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.
11  Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo.
12  En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word.
 
Negatiewe praatjies?  Kannie so erg wees nie?
Wanneer ‘n pad — ‘n bergpas of ruwe pad diep in Afrika—  gevaarlik is, moet jy die waarheid, die feit, in ag neem.  As jy verstandig is, beplan jy en ry jy met dié feit as bepalende faktor.  Jy sien jou hele reis in ‘n ander lig. Jy is voorbereid op wat wag. En dit is tot jou heil. Ignoreer of ontken jy die feite, die vasstaande waarheid aangaan die pad waarop jy jou gaan bevind, kan enigiets met jou gebeur.  Jy kan byvoorbeeld die res van jou lewe as verbitterde mens in ‘n rolstoel deurbring.  Of die pad, die oorlewingstryd, elke dag op die pad verwens.  Jy kan dalk bly hoop dat die bergreeks waarin jy jou bevind, gelyk wêreld sal word.  En dit sal nie.
 
Wanneer ‘n mens met die feite  in 2 Tess 2 konfronteer word, kan jy kies om in verwondering, in die insig wat die Gees gee, hoopvol en nugter, in blye wederkomsverwagting in die dikwels skrikwekkende tyd tussen die eerste en tweede koms van Jesus te leef. 
 
Natuurlik kan jy dit wat in 2 Tim 2 staan, verwerp.  Jy kan weier om dit te glo.  Jy kan jouself wysmaak dat jou lewe en jou situasie beter sal wees in Switserland, die VSA, Australië, Botswana of waar ook al.  Dat dit wat in 2 Tess 2 vir die bewoners van die aarde gesê word, daardie gebiede sal verbygaan.
 
Dit sal nie.
Die hele aarde is in barensnood.  Die hele aarde leef in die geboortepyne van ‘n nuwe tyd.    
 
Hierdie tyd volgens Jesus Christus
Kom ons lees eers wat Jesus Christus oor die tyd tussen  sy eerste en tweede koms gesê het.
 
Matt 24: 3-13.
 Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"
 Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie.
 Baie sal onder my Naam kom en sê: 'Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei.
 Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.
 Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees.
 Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.
Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely.
 In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat.
Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei.
Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.
Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.
 
Kom ons lees weer van die eerste koms van Jesus na die aarde, en van sy hemelvaart ná sy kruisiging en opstanding uit die dood:
 
Open 12:3-5:
 Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn: daar was 'n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe was daar sewe heerserskrone.
 Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring.
 Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe.
 
Kom ons lees weer wat die Skrif oor die Kerk en die geloofsgemeenskap sê.  Oor wat met ons, die geloofsgemeenskap, die Kerk (in Openbaring die vrou genoem) in die tyd tussen die eerste en tweede koms van Jesus — dit is hierdie tyd— sal gebeur en sal bly gebeur.  Kom ons lees hoe die gelowiges in Athlone, Manenberg, Grabouw, Egipte, Afganistan, Sirië, Nigerië, Suid-Afrika en oral op die aarde in hierdie tyd sal leef en oorwin:
 
Open 12:6-11
En die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar twaalf honderd en sestig dae lank kon versorg.
 Daar het toe oorlog gekom in die hemel: Migael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer,
 maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie,
want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uit gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom.
 Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.
Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Die lewe gaan nie "beter"' word vir enigeen wat 'n beter lewe op aarde verwag nie
Vandag se waarheid is die Skrifwaarheid, dit is geopenbaarde waarheid.
 • Die lewe gaan nooit beter word nie.  Die lewe op aarde gaan toenemend skrikwekkend, nog meer onveilig,  nog meer goddeloos word.
 • Nêrens sal dit makliker of beter vir die gelowiges word nie.
 • Die handelaars van die aarde sal die lande regeer.
 • Opstand, geweld, moord en doodslag sal toeneem.
 
Maar die heilige mense van die Allerhoogste sal oorwinnaars wees. 
Hulle het self die oorwinning oor die Satan en sy engele behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
 
Volgende week kyk ons dan spesifiek na wat werklik in 2 Tessalonisense 2 oor hierdie tyd geskryf staan.  Dit sal jou asem wegslaan.  En jou hele lewensuitkyk verander.
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Die eienskappe van 'n godvresende mens

Die eienskappe van ‘n Godvresende mens
 
1 Sam 7:12:  Samuel het toe 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mispa en Sen. Hy het die plek Eben-Haeser genoem, "want," het hy gesê, "tot nou toe het die Here ons gehelp." —  Mnr Willie Myburgh van Petrusburg se geliefkoosde teksvers.
 
Die eienskappe van ‘n Godvresende mens is dié gedragpatrone, dié manier van praat en optree wat die regverdige van die onregverdige onderskei.
 
Hennie, my man, was gister Petrusburg toe om mnr Willie Myburgh (99), die stil, innemende onderwyser van ons skooldae, se begrafnisdiens te gaan hou.
 
Hoe baie het Hennie en ek nie in die dae ná sy heengaan oor daardie één ding wat mnr Myburgh so anders gemaak het, gepraat nie. 
 
Eén ding onderskei die kinders van God immers van die mense van die wêreld.  En daardie een ding is Godsvrug.
 
Dáároor, het Hennie besluit, sou sy begrafnispreek handel. Oor die eienskappe van ‘n Godvresende mens.
 
En uit dié begrafnispreek oor Godsvrug haal ons vandag ‘n paar uittreksels. Te midde van ons getol en gemaal, ons gejaag en gefladder, ons horlosie-kyk en die afmerk van items op ons doen-dit lysies, behoort almal van ons sekerlik weer by die wese van Godsvrug, Godvresendheid, uit te kom.
Want eenmaal, vroeër of later, sal iemand ons begrafnispreek hou.
En die vraag sal wees: het die een wie se oorskot vandag begrawe of veras gaan word, godvrugtig gelewe?  
 
 
Hier volg dan nou ‘n paar uittreksels uit Hennie se preek oor die eienskappe van ‘n Godvresende mens.
 
Vandag, op die dag van mnr Myburgh se begrafnis, word almal van ons met die onontwykbare vraag gekonfronteer: Is ek wat die Here vir mnr Myburgh se lewe kom dank, ook ‘n Godvresende mens, iemand wat as beelddraer van my Maker, my Vader en my Verlosser leef?
 
Hoe leef, praat en dink ‘n Godvresende mens?
 1. ’n Godvresende mens vind sy vreugde in die Woord van die HerePs 1:1-2  Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Vir ‘n Godvresende mens is die Woord van die Here die blywende, permanente vreugde in sy lewe.  Dit is sy lewensanker, sy lewensboek.  Psalm 119 was sy loflied oor die Woord van God: hoe lief het ek, Willie Myburgh, u Woord!  Dit is my bepeinsing die hele dag! 
Sy laaste briewe aan die kinders getuig van sy diepgaande kennis van die Woord, van ure en ure se Bybelstudie... en van ‘n matelose liefde vir die Woord van die Here. Hy skryf van huisgodsdiens en aandgodsdiens.  Hoe dikwels haal Hy die Skrif vir sy kinders en kleinkinders aan. 
Vir julle, die kleinkinders van mnr Myburgh, kan ons wat ouer is vandag sê: geen duur horlosies, geen Krugerrande, geen aandele of enigiets wat enigiemand van julle sou kon nalaat, sal ooit meer as dié spesifieke nalatenskap van julle oupa Willie vir julle werd wees nie. Hoe ouer julle word, hoe meer sal julle oupa se nalatenskap in waarde toeneem.  Julle sal dit saam met julle in die onbekende, gevaarlike toekoms wat daar op die jeug van ons tyd wag, kan inneem.  En dit sal julle behoud wees, die lewe vir julle.
 1. ‘n  Godvredende mens het nie twee lewens — ‘n geheime, wêreldse lewe en ‘n vroom lewe waar vroomheid tel nie. ‘n Godvresende mens beoefen  nie elke nou en dan die praktyke van die sondige wêreld nie. Hy volg nie so hier en daar die raad van die goddeloses nie; hy span nie van tyd tot tyd met ligsinniges — dié wat die Woord minag — saam nie, lees ons in Psalm 1.   
 
Mnr Myburgh se godsdiens was deurgaans eg, want hy het die woorde van Jesus Christus ter harte geneem: Joh 15:5:  Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.
Nêrens — nie in die jare toe hy en tannie Estie hulle kinders grootgemaak het nie, nie in die klaskamer of personeelkamer nie, nie in die Kerkraad of in ons Woning nie— het Meneer Myburgh ooit sonder sy Heer en Heiland probeer regkom nie.  Daarom is die praktyke van die wêreld nie in sy lewe gesien nie.
 
 1. ‘n Godvresende mens streef daarna om ‘n egte, herkenbare beelddraer van sy Vader in die hemel te wees.  Die opdrag van Jesus in Matt 5:48 is vir Nuwe-Testamentiese Godvresende mense so onontwykbaar soos wat dit vir enigeen van ons is wanneer ‘n werkgewer vir ons sê dat ons bepaalde vorms moet invul, of wanneer ‘n dokter sê dat ons elke dag ‘n insulien-inspuiting moet kry. Die opdrag van Jesus in Matt 5:48 lui só: “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is." Hoe ernstig het mnr Myburgh hierdie opdrag nie opgeneem nie!  Met watter heilige oorgawe het hy die Here nie gevra om sy lewe ‘n helder weerkaatsing te maak van die volheid van God, soos wat dit in Jesus gestalte gekry het nie!  Mnr Myburgh het gekies om ‘n lewe tot verheerliking van God te leef.  En so het hy inderdaad geleef. As jy hom so vra hoe hy dit in hierdie bose tyd regkry, sou hy vir jou gesê het:   “Eben-Haeser, want tot nou toe het die Here ons gehelp."
 
 1. ‘n Godvresende mens dra geestelike vrugte so lank hy leef. Ps 1:3  Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.  So, weet Mnr Myburgh se kinders en kleinkinders, so weet elke inwoner van Ons Woning, was mnr Myburgh se lewe tot die einde.  Sy blare het nie verdroog nie.  En die rede was nie dat die Myburghs besonder taai en sterk mense is nie.  Die rede is dat Godvresende mense IN CHRISTUS leef, IN UNION WITH CHRIST.  Dit was in die krag van die Gees dat mnr Myburgh so toegewyd voortgegaan het om geestelike leiding in  Ons Woning te neem. As jy hom so vra hoe hy dit regkry, sou hy vir jou gesê het:   “Eben-Haeser, want tot nou toe het die Here ons gehelp."
 
 
 1. Die Godvresende mens hoor die ewige God met hom praat uit Miga 6:8-9:  Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid.
 
En daarom laat die Godvresende mens reg geskied aan ander.  Daarom stroom daar geen veroordeling van ander, geen harde kritiek teen ander, geen bose skemas teen ander uit die hart en oor die lippe van hulle wat die Here vrees nie.
 
Daarom is daar genade in die woorde, gedrag en optrede van hulle wat die Here vrees.  Daarom word die Godvresende mens se lewe gekenmerk deur liefde en trou in sy huwelik, in sy gesin, in die tehuis vir bejaardes, in die Kerkraad, in die skool waar so baie kinders, dié met ‘n goeie opvoeding en dié wat die swakste voorbeeld denkbaar kry, deur sy hande gaan.
 
Daarom is versigtige omgang met die breekbare lewens van ander mense, ‘n kenmerk van die Godvresende mens.  Is dit nie wat elkeen van ons van Meneer Myburgh onthou nie?  Hoe hy vir ons omgegee het;  hoeveel geduld hy met ons gehad het, hoe mooi hy met elkeen van ons gewerk het?  Dit was in die krag van die Gees dat mnr Myburgh so minsaam en bedagsaam jeens almal — oud en jonk, wit en swart, geleerd en ongeleerd, opgetree het.  As jy hom so vra hoe hy dit regkry, sou hy vir jou gesê het:   “Eben-Haeser, want tot nou toe het die Here ons gehelp."
 
In Miga 6:9 lees ons dat God wil hê dat ons bedagsaam voor Hom sal lewe.  Ons kan nogal aanvoel dat bedagsaamheid die teenoorgestelde van opvlieënde ongeduld is.  Dat ‘n bedagsame mens hom in ‘n ander se posisie probeer indink, dat ‘n bedagsame mens empaties en sonder enige hoogmoed vir jou in jou situasie omgee.  Dat ‘n bedagsame mens terugdraai na die gestremde wat sukkel om teen die trappe op te kom.  Dat ‘n bedagsame mens probeer verstaan en altyd bereid is om te luister.  So lyk Godsvrug in die praktyk.  En is dit nie presies wat elkeen van ons van Meneer Myburgh onthou nie?  Dit was in die krag van die Gees dat mnr Myburgh nie ‘n klaerige, ontevrede, grimmige bejaarde geword het nie, want hoe maklik gebeur dit nie!  Kyk maar om jou rond: die wêreld is vol nare oumense wat die lewe vir ander ondraaglik maak.  As jy meneer Myburgh so vra wat hom dan so anders gemaak het, sou hy vir jou gesê het:  
Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. — Gal 2:20.
 1.  ‘n Godvresende mens is versigtig met sy woorde; hy dink na oor wat hy sê en wil sê.  Hy plaas sy gedagtes voor die Here voordat hy hulle uitspreek.  In Prediker  10:12  lees ons: “ Die woorde uit die mond van ‘n wyse is aangenaam.’ En in Spreuke  10:19-21 staan geskryf:   Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig. Die woorde van die regverdige is die fynste silwer werd; die gedagtes van die goddelose is min werd.  Met wat die regverdige sê, sorg hy vir baie; 'n dwaas gebruik nie sy verstand nie en bring die dood oor homself.
 
Is dit nie soos wat Mnr Myburgh se gesin en die inwoners van Petrusburg hom geken het nie?  Maar as jy vir hom sou kon vra:  “Meneer, hoe het u dit reggekry?” sou hy geantwoord het: “Eben-Haeser,  tot nou toe het die Here ons gehelp. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”
 
 1. Mnr Myburgh se woorde was vol vrede. Daarom is Psalm 23 vers 2 van toepassing waar daar staan: Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy het nie kwaad gestook nie, maar altyd na vrede gestrewe. Op die kerkraad en die wyk waarin hy gedien het, en in ons Woning en op skool, het hy Rom 14:19 as riglyn en as leuse nagevolg: “Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.”
 2. Godsvrug beteken om ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus te hê.  Die Bybel sê in Handelinge 2:21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”  Mnr Myburgh het die naam van die Here aangeroep. Hy het die katkisasie in die kerk deurloop, sy persoonlike geloofbelydenis afgelê en al die sakramente is aan hom bedien. Hy was deel van die liggaam van Christus die die kerk. Die Bybel sê in 1 Kor 12:27  Julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.
 3. Mnr Myburgh was ‘n kind van die Here Jesus Christus. Daarom kon hy altyd sê: Die Here is my herder. Mnr Myburgh het geleef soos iemand wat weet en bely dat die Here sy Herder is.En daarom kon hy tot die einde sê:  Eben-Haeser,  tot nou toe het die Here ons gehelp.
 4. Godsvrug vrywaar niemand van moeilike, smartlike, donker tye nie. Hoeveel hartseer het Willie Myburgh nie juis in sy brose ouderdom beleef nie!  Hoe donker was die donker dieptes nie hy ná die dood van mevrou Myburgh en sy geliefde seun, Kobus, moes bly voortgaan nie!  Maar steeds was sy belydenis: Ps 23:4  Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.
 
In sy eie ernstige siekte, in voor- en teëspoed het hy, gelowig en geduldig en klagteloos soos Job sy hulp en krag en leiding by die Allerhoogste God gesoek en gevind. En as jy hom sou vra wat hom staande hou, sou hy jou geantwoord het:  Net die Here.  Tot hiertoe het Hy my gehelp; nooit het Hy my verlaat nie.
 
 1.  Mnr Myburgh het geweet waar hy sy krag vandaan kry. Hy het het dit van die Here God gekry. Psalm 23 sê:  Hy, die HERE, gee my nuwe krag.
Sy anker, sy hoop en sekerheid was die Anker van Heb 6:18-20:  Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.  Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.
Daarom was die woorde. Eben-Haeser, tot nou toe het die Here ons gehelp” so van toepassing op mnr Myburgh se lewe.
 
Hoe ontsettend gaan julle, sy geliefdes, hom nie mis nie,  Daar is egter EEN wat met sy woorde ware berusting, ware vertroosting en krag vir die nuwe normaal wat julle nou almal tegemoetgaan, kan gee en sal gee. In God se Woord, deur God se Woord en in God se teenwoordigheid SAL julle vrede en krag vind. 
Jesus Christus gee vir julle en vir elkeen wat in Christus gaan sterf, die lewensanker, die belofte waarvan alles afhang:
Joh 11:25-26: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?”
 
Glo ons dit, soos wat Willie Myburgh, wat in Godsvrug en waarheid met die Here geleef het, dit geglo en bely het ?
Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, sê die Skrif.  Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.
 
 
 
Tot sover die begrafnisrede, die lewensrede.
Great is the mystery of Godliness: 1 Tim 3:16.
Godsvrug is wanneer Jesus Christus deur sy Gees in ons lewe.  Wanneer sy Gees in beheer van ons hele lewe is.
Great is the mystery of Godliness.
Great is the mystery of the eternal God's desire to transform us to his likeness.

Kliek en kry: Die pad van Hoop

 

 

DIE PAD VAN HOOP

 Die oorgrote meerderheid van ons het al intense swaarkry aan eie lyf beleef.  Baie van ons is tans in ‘n gesondheids-, finansiële-, grondeis-, verhoudings-, huweliks-, werks-, seksualiteits- of besluitnemingskrisis of moeilikheid wat ons ons kleinkinders nie gun of ooit sal wil sien deurmaak nie. En dié met wie dit nog nie gebeur het nie, sal swaarkry iewers vorentoe leer ken.

 

Baiekeer wonder ons waarom die lewe só uitgedraai het.

Waarom dit só vir onsself of iemand vir wie ons lief is, uitgedraai het.

Waarom die lewe so verskriklik verkeerd kan uitdraai, ook tans in Suid-Afrika.

 

Juis daarom vra ons vandag vir die Here om met ons uit sy Woord oor HOOP te praat.  Om vir ons insig te gee, perspektief en ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan.

 

Juis daarom vra ons die Here vir ‘n Skrifboodskap van HOOP wat ons soos ‘n aflosstokkie vir ons kinders en kleinkinders oor die krisisse en probleme van die toekoms sal kan aangee. 

Die Here gee vir ons wat ons vra.  Vandag leer Hy ons, die saints, die heilige mense van die Heilige God, dié wat in Christus regverdig verklaar is, hoe om met Hom op die pad van hoop te wees.  Hy leer ons deur sy Woord en Gees hoe om elke soort krisis en probleem en moeilikheid te benader.

 

God se beginsels vir die hantering van krisisse, probleme en moeilikhede is volmaak. Jy sal uitvind dat hierdie Skrifbeginsels altyd werk, altyd vrede gee, altyd tot eer van God is.

 

Ons vergeet so dikwels dat die definisie wat Paulus van sy lewe na sy bekering gegee het, ook die lewe beskryf wat ons nou leef:

 

 

Gal 2:19:  Ek  (my ou, beangste, beheerbehepte, eiewillige, magbehepte, ongeduldige, ongelowige, manipulerende, skelm, paniekerige natuur wat in elke krisis wil murmureer en scheme en blameer en depressief wil raak en vloek en skel) is saam met Christus gekruisig,

Gal 2:20  en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus (die Oorwinnaar, die Vredevors, die Lig vir die wêreld en vir my) wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

 

Aardse krisisse, probleme, moeilikhede, donker emosies, vrees en wanhoop word nie meer op ‘n vleeslike, aardse manier deur God se heiliges, die heiliges van God die Heilige, hanteer nie.

 

 • ‘n Groot geldkrisis is ‘n aardse krisis,

 • ‘n Huwelik wat aan die wankel is, is ‘n aardse krisis.

 • Woedende, negatiewe emosies jeens iemand anders is ‘n aardse krisis.

 • Die spastiese liggaampie waarin jou breingestremde kindjie leef, is ‘n aardse krisis.

 • Grondeise, die stres en magteloosheid, die vrees en woede wat jy ná ‘n inbraak, rooftog, kaping, plaasaanval beleef, die hele ontsettende trauma is ‘n aardse krisis.  Sulke dinge kry ‘n mens nie in die hemel, ons finale bestemming by die HERE nie.

 

Wanneer ons , die heilige mense van God, die Heilige, ons aardse krisisse, probleme, moeilikhede, donker emosies, vrees en wanhoop op dieselfde manier as die mense van die wêreld bekyk, beskryf, omskryf en hanteer, kry ons dieselfde resultaat, dieselfde produk wat die mense van die wêreld uit hulle hantering van al die groot moeilikhede en krisisse van die aarde kry.

 

Paulus het ‘n brief uit die tronk geskryf vir ‘n klein groepie gelowiges, die gemeente van Filippi.  Met hulle, soos met Paulus, gaan dit MOEILIK.

Fil 1:29-30:

Aan julle (die heiliges) is immers die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur (werd geag te word om) vir Hom te ly. [Mark 10:29-30; Hand 5:41;   Julle voer dieselfde stryd wat julle my vroeër sien stry het. En soos julle gehoor het, duur my stryd nog steeds voort.

 

 

 Vir hierdie mense in Christus, vir alle mense in Christus, bid Paulus.  En in sy gebed is daar

 • Een kernfeit waarvan elkeen van ons kennis moet neem. Die kernfeit bring elke Christen by die rede vir elke ding in sy/haar lewe uit.

 • In Paulus se gebed is daar ook 3 bedes vir elke Christen se hantering van aardse probleme en krisisse op ‘n bo-aardse, geestelike, Skriftuurlike manier.

 

Hier is ‘n uittreksel uit Paulus se brief aan die Filippense:

 

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink.

In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

 

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,

sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. — Fil 1:3-6, 9-11

 

Die rede agter alles in ons lewe

 

Eers die kernfeit.  Paulus skryf vir die Filippense dat hulle die rede agter ELKE ENKELE probleem, elke enkele gebeurtenis in die Christen se lewe moet ken en mag ken.

 

Ons het gesê:

 • Baiekeer wonder ons waarom die lewe só uitgedraai het.

 • Waarom dit só vir onsself of iemand vir wie ons lief is, uitgedraai het.

 • Waarom die lewe so verskriklik verkeerd kan uitdraai, ook tans in Suid-Afrika.

 

UITDRAAI is ‘n totaal verkeerde woord.

 

Die waarheid wat ons in Fil 1:6 vind, is:

·            GOD is besig met die voortsetting van sy goeie werk in elkeen van sy heiliges.

·            God gaan nie opgee, handdoek ingooi met enigeen van ons, enigeen van julle nie.  Lees bv. Esegiël 20:

 

Drie keer lui die klok vir die ondergang van Israel.

Vier keer lui die klok van genade, van die ewige trou van god wat nooit opgee met  sy volk, ja, met mense soos ons nie:

 

Hier is ‘n paar uittreksels uit Esegiël 20:

 

Oordeel jý. Vertel vir hulle van die afskuwelike dinge wat hulle voorvaders gedoen het.

Eze 20:5  Jy moet vir hulle sê: So sê die Here my God: Die dag toe Ek Israel, die nageslag van Jakob, gekies het en My met 'n eed aan hulle verbind het, het Ek My aan hulle bekend gemaak in Egipte. Ek het My met 'n eed aan hulle verbind en gesê: 'Ek, die Here, is julle God.'

Eze 20:6  Ek het My daardie dag met 'n eed verbind om hulle uit Egipte uit te bring na 'n land toe wat Ek vir hulle verken het, 'n land wat oorloop van melk en heuning, 'n sieraad onder al die lande.

Eze 20:7  Ek het vir hulle gesê: 'Gooi weg die afstootlike afgode, moet julle nie verontreinig met Egipte se afgode nie. Ek, die Here, is julle God.'

Eze 20:8  Maar hulle het hulle teen My verset, hulle wou nie na My luister nie. Hulle het nie hulle afstootlike afgode weggegooi nie en het nie afgesien van Egipte se afgode nie. Ek het gedink Ek sal my toorn oor hulle laat losbreek en my woede op hulle koel daar in Egipte,

Eze 20:9  maar Ek het gedoen wat die eer van my Naam vereis het. Ek wou nie dat my Naam oneer aangedoen word voor die oë van die nasies tussen wie my volk gewoon het nie, en toe het Ek My bekend gemaak aan hulle voor die oë van die nasies en my volk uit Egipte gebring. Eze 20:10  Ek het hulle uit Egipte gebring en hulle die woestyn in laat trek.

Eze 20:11  Ek het aan hulle my voorskrifte gegee en my bepalings aan hulle bekend gemaak, sodat elkeen wat daarvolgens optree, in die lewe sou bly.

Eze 20:12  Ek het ook my sabbatte aan hulle gegee om vir hulle 'n teken te wees van die verhouding tussen hulle en My, en sodat hulle sou weet dat Ek, die Here, hulle geheilig het.

Eze 20:13  Maar Israel het hulle teen My verset in die woestyn. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie en het my bepalings verwerp waarvolgens elkeen moes optree om in die lewe te bly. Hulle het my sabbatte gruwelik ontheilig. Ek het gedink Ek sal my toorn daar in die woestyn teen hulle laat losbreek om hulle uit te roei,

Eze 20:14  maar Ek het gedoen wat die eer van my Naam vereis het. Ek wou nie dat my Naam oneer aangedoen word voor die nasies voor wie se oë Ek my volk uit Egipte gebring het nie.

Eze 20:15  Ek het ook daar in die woestyn 'n eed afgelê dat Ek hulle nie in die land sou bring wat Ek aan hulle gegee het nie, die land wat oorloop van melk en heuning, die sieraad onder al die lande.

Eze 20:16  Hulle het immers my bepalings verwerp, nie volgens my voorskrifte gelewe nie, my sabbatte ontheilig en die afgode van hulle keuse gedien.

Eze 20:17  Maar Ek het hulle jammer gekry en hulle nie uitgeroei nie, Ek het nie 'n end aan hulle gemaak in die woestyn nie.

Eze 20:19  Ek, die Here, is julle God. Leef volgens my voorskrifte, kom my bepalings na en leef daarvolgens,

Eze 20:20  hou my sabbatte heilig sodat hulle die teken kan wees van die verhouding tussen My en julle, sodat julle kan weet dat Ek, die Here, julle God is.'

Eze 20:21  Maar ook die kinders het hulle teen My verset. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie en nie my bepalings nagekom waarvolgens elkeen moes optree om in die lewe te bly nie. Hulle het my sabbatte ontheilig. Ek het gedink Ek sal my toorn oor hulle laat losbreek en my woede op hulle koel daar in die woestyn.

Eze 20:22  Maar Ek het My bedwing en gedoen wat die eer van my Naam vereis het. Ek wou nie dat my Naam oneer aangedoen word voor die nasies voor wie se oë Ek my volk uit Egipte gebring het nie.

Eze 20:23  Ek het ook daar in die woestyn 'n eed afgelê dat Ek hulle onder die nasies sou verstrooi, hulle oor ander lande sou versprei.

Eze 20:24  Hulle het immers nie my bepalings nagekom nie, hulle het my voorskrifte verwerp, my sabbatte ontheilig en by hulle voorvaders se afgode hulp gesoek.

Eze 20:40  Op my heilige berg, op die hoë berg van Israel," sê die Here my God, "daar, in dié land, sal die hele Israel My dien. Daar sal Ek weer goedgesind wees teenoor hulle en daar sal Ek bereid wees om hulle offergawes, hulle eerstelingoffers en al hulle geskenke aan die heiligdom te ontvang.

Eze 20:41  Die reuk van julle offers sal vir My aanneemlik wees. Wanneer Ek julle onder die volke uit laat trek en julle bymekaarmaak uit al die lande waarheen Ek julle verstrooi het, sal Ek My deur julle voor die oë van die nasies laat ken as die Heilige.

Eze 20:42  Julle sal besef dat Ek die Here is wanneer Ek julle na die land Israel toe bring, na die land wat Ek met 'n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee.

Eze 20:43  Daar sal julle julle optrede en al die dinge waarmee julle julle verontreinig het, in herinnering roep en julle sal 'n weersin in julleself kry oor al die sondige dinge wat julle gedoen het.

Eze 20:44  Wanneer Ek met julle handel soos die eer van my Naam dit vereis en nie volgens julle sondige optrede, julle slegte dade nie, sal julle besef dat Ek die Here is. Dit, Israel, sê die Here my God."

 

Omdat die eer van sy heilige Naam op die spel is, gaan God sy goeie werk in jou en my voortsit totdat Hy dit in elkeen van ons voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. God gaan aanhou en aanhou met ons.  Hy gaan sy finishing touches bly aanbring.  Hy gaan ons bly poleer, afskuur, snoei, ons bly verkwik en vertroos, ons bly optel en beitel om meer en meer aan Hom gelykvormig te word.

 

Daarom skryf Paulus aan die Filippense en aan elkeen in Christus:

 

6Ek is oortuig dat God die goeie werk (wedergeboorte, nuwe lewe in Christus) wat Hy (deur die Heilige Gees) in julle (elke feilbare gelowige) begin het, [Gal 3:3; Ef 2:1-10sal voortsit (nooit gaan laat vaar nie) totdat Hy dit (volgens sy wyse plan vir die geestelike groei van elke gelowige) voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. [Rom 8:28-30; 2 Pet 3:10]

 

 

Hoe doen God sy afrondingswerk, sy herskeppingswerk in elkeen van ons? 

Hoe gaan Hy dit altyd bly doen?

 

Hy doen dit soos Paulus dit beskryf:   Rom 8:28-31:  Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?

 

Alles, alles, alles wat met jou in elke dag gebeur, goeie nuus, slegte nuus, moeilikhede, groot seën, verrassings, skokke, uitdagings, onverwagte oorweldigende vreugde, geboorte en dood, wins en verlies, droogte en reën, hael en herfsdae, onverwagte rampe en probleme, veldbrande en wonderlike oeste... siekte en gesondheid, dit het elkeen ‘n doel.  En die doel is jou voorbereiding om God op die groot dag van die HERE te ontmoet.  Die doel is om jou met God te laat kommunikeer,  dat jy met Hom sal praat soos ‘n kind met sy vader.  Dat jy Hom sal eer, jou behoeftes aan Hom sal uitspel, oor Hom sal getuig,  heeltyd aan Hom sal dink, duisende kere vir Hom dankie sal sê, vrede leer vind in Hom.

 

Waarom bly God aan my en jou werk?  Omdat ons die Bruidegom verwag.  Omdat daar ‘n ontmoeting met die God, die Heilige, op elkeen van God se mense wag —elkeen van sy saints, elkeen wat deur die bloed van die Lam gereinig en vrygespreek is:

 

2Pe 3:10  Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.

 

Dáárom is elke ervaring en insident, elke ontmoeting, elke stukkie materiële seën, elke siektetoestand, elke stukkie koestering van die son iets belangriks tussen jou en God.

 

Daarom is NIKS vir jou net nóg ‘n ramp, nóg ‘n ellendige stuk teëspoed, nóg ‘n stuk verskriklike onsekerheid nie.  Nee, wat gebeur, is deel van God se goeie werk aan jou geestelike lewe, wat ten diepste jou verhouding met Hom, jou naaste en jouself is.

 

Die Godgewilde manier om aardse probleme te hanteer

 

Paulus se gebed bevat vir die Filippense drie baie spesifieke bedes wat oor die hantering van elke probleem in jou lewe handel. Paulus bid dat die Filippense en elke Christen die  geestelike, Godgewilde manier om aardse probleme te hanteer, sal vind en toepas:  LIEFDE, KENNIS, FYN AANVOELING

 

Die eerste probleemhanteringsbeginsel is liefde.

·            Paulus bid vir LIEFDE in die hantering van elke aardse probleem.  Hy bid vir agapé liefde in elke aardse moeilikheid, probleemsituasie:

·            Naasteliefde in hierdie grondonteieningstryd.

·            Liefde vir my huweliksmaat met bipolêre gemoedsversteuring.

·            Liefde vir my kind wat onverantwoordelik opgetree en die bakkie omgegooi het.

·            Liefde vir my kollega wat elke antwoord met NEE begin.

·            Liefde vir die werksmense, liefde vir die moeilike mense in die gemeente, liefde vir my man wat nie weet hoe om liefdevol op te tree nie.

 

Fil 1:9: Ek bid (vir die voortsetting van God se heilswerk in julle, vir stelselmatige geestelike groei, wat eerstens betekendat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word [1:6; 1 Kor 13: 1-3]

 

Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword.  Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.

Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.  Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.  Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.  Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  Die liefde vergaan nooit nie,

 

Die tweede probleemhanteringsbeginsel is die besit en verdieping van geestelike kennis en insig.  Dit is insig in Wie en Hoe God is, hoe Hy Hom in Christus openbaar.

 

Paulus bid vir geestelike kennis, die enigste lewensbasis, die enigste stabiliteit wat ons in groot krisisse en uitmergelend moeilike situasies het.

 

….deurdat julle ’n al beter begrip (dieper kennis van God en sy wil, soos gesien in Jesus Christus) [Joh 14: 8-10; Kol 2:2-3

 

Joh 14:8-10

Toe sê Filippus vir Hom: "Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg."

En Jesus sê vir hom: "Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: 'Wys vir ons die Vader'?

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen.

 

Kol 2:2-4: Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind.

Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie.

 

 

Die tweede beginsel gaan oor geloof in God, oor geloof in die werklikheid van sy liefde, sy beloftes, sy trou, sy nabyheid.  Dit gaan oor daardie moeilike ding: om geduldig op die Here se tyd en die leiding wat Hy gee, te wag.

As jy soms grondpad ry, weet jy hoe onverwags ‘n bakkie of ander voertuig kan ontspoor. Jy wil te vinnig ry, jy wil gouer by jou bestemming uitkom.  En dan laat vaar jy jou rustige ry op die sandpad, die klippad, die pad met sy skerp draaie en slaggate.  Jou ongeduld neem oor... en skielik gly jy. JY veroorsaak jou eie ontsporing, jou eie ramp.

 

Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Om te glo is om God op die byna onbegaanbare grondpad te bly vertrou.  Om te weet: ek loop stadig, sukkelend hier.  Ek ry deur ‘n onbekende landskap. Maar elke oomblik hier is deel van die voltooiing van God se goeie werk in my.  Hy rond my af, Hy maak my meer en meer aan Hom gelykvormig.

 

 

Die derde probleemhanteringsbeginsel is die beoefening en gedurige verdieping van  ‘n fyn aanvoeling van wat voor God reg of verkeerd is.

Dit gaan oor die Christelike gewete, oor die beoefening van Christelike waardes, oor die vraag:  Sou Jesus Christus hierdie saak só hanteer het?  Hoe sou Hy dit hanteer het?  Hoe verwag Hy dat ek dit sal hanteer?

 

Dit gaan nie in krisisse oor wat EK voel, wil hê, aan gewoond is, verkies, as nodig beskou nie.  Dit gaan oor ‘n fyn, fyn aanvoeling van wat voor God reg of verkeerd is.

 

Dit gaan oor die integriteit van Christus.  Oor onkreukbare opregtheid en waarheid.  Oor die prysgawe van alle skemas, eie twyfelagtige plannetjies, oneerlikheid.  Dit gaan oor die eer van God se Naam.

 

Heb 5:14  Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.

 

 

Vir die deurwerk van  elke probleem is daar dus drie ononderhandelbare beginsels: Liefde, kennis van God, fyn aanvoeling van wat voor God reg en verkeerd is.

 

Die verskil

Hoe gaan die vrugte, die resultaat van ‘n probleemoplossingsmetode soos dié verskil van die probleemoplossingsmetode van die wêreld? Die Skrif gee die antwoord:

 

10Dit (Liefde, kennis en dié fyn aanvoeling) [1:9]  sal julle in staat stel om dié dinge te onderskei wat regtig (in die Christen se lewe) saak maak. Dit sal julle ook help om skoon (rein)* en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom. [1 Kor 1:8; Op 1:7] 11Dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge (vrug)* van julle gehoorsaamheid aan die wil van God – goeie gevolge (verhoudings, kwaliteite, gesindhede en dade) wat Jesus Christus bewerk (daargestel en uitgevoer) het. God sal daarvoor (vir die baie vrugte wat jule oplewer) geëer en geprys word! [Joh 15:8]

 

·       GOD word verheerlik deur hierdie vrugte.

·       Jy kan dit keer op keer op keer probeer.  Dit sal altyd werk.  Jy sal vrede beleef, jy sal oplossings vind, jy sal wonderwerke beleef.

·       Jou hoop sal nie beskaam word nie:  jy SAL antwoorde, oplossings en nuwe lewe vind.  Jy SAL opstaan; jy SAL die mag en die grootheid van God ervaar.

·            Jy SAL dit persoonlik beleef. Jesus het immers gesê:

Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. — Luk 12:31 

 

 

Kliek en kry: Die waarheid oor woede

DIE WAARHEID OOR WOEDE
?Baie van ons het nog in die nabye verlede van “ons mooi land” gepraat.  Deesdae hoor ‘n mens dit minder.  In die plek van “ons mooi land” het “hierdie ellendige land… hierdie verskriklike land…” ens gekom. 
 
Die mees beskrywende term vir die huidige atmosfeer in die land, is waarskynlik “hierdie woedende land.”  Ontnugterde, vergete mense is woedend oor dienslewering,  landsburgers is woedend oor wat as staatskaping beleef word.  Wit, middeljarige mans is net so woedend  oor werkloosheid soos die jongmense van ons land. Die boere is woedend oor plaasaanvalle en –moorde; die mense van die Kaapse vlakte is woedend oor die heerskappy van dwelmbase en –bendes in die woonbuurte waar hulle hulle kinders probeer grootmaak.  In die kerk is gay gelowiges verward, verwond en verwese oor die prominensie van die “gay vraagstuk.” Hulle vriende en familie voel magteloos en klim, soos hulle gay kinders en vriende, uiteindelik ook maar in ‘n kas van stilte en geheimhouding, waar hulle met die monster van woede worstel.
 
Hoeveel mishandelde, verkragte vroue, hoeveel Suid-Afrikaners wat na liggaam en gees, ekonomies en sosiaal beskadig en verwond, verarm en beroof is, leef nie met WOEDE as verstek-emosie saam nie?
 
Die woede wat hier ter sprake is, het met ons sin vir reg en geregtigheid te doen.  Dit is ‘n woede wat onreg nie kan duld of  ignoreer nie. 
Laat ons almal weet dat Dawid God se siening van onreg foutloos in Ps 5:5-7 verwoord:
U is nie 'n God wat onreg verdra nie, die kwaad het by U geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor U kom nie. U haat almal wat onreg doen, U roei alle leuenaars uit. Die Here verafsku moordenaars en bedrieërs.
 
God haat onreg.  Hy is aan die kant van die verontregte.  In Jes 1:13-17 praat God Self oor onreg en oor elkeen wat onreg bly pleeg en terselfdertyd al die regte godsdienstige handelinge bly byhou:
Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie: Ek het 'n afsku van julle wierookoffers. Nuwemaansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae: Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat Ek. Hulle is vir My 'n las, Ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor My verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van die weduwees.
 
Hoeveel weeskinders, hoeveel weduwees, hoeveel onreg en ongeregtigheid is daar nie in ons townships en huise, in gesprekke, op Facebook en in die dorpe en stede van ons land nie?
 
In Hos 6:8 sê die profeet aangaande Gilead: “Gilead is 'n dorp vol mense wat onreg doen, 'n plek met bloed bevlek.”
So het Suid-Afrika geword: ‘n dorp vol mense wat onreg doen, ‘n plek met bloed bevlek. Om woedend hieroor te wees, is reg.  Met hierdie woede moet ons na die Here gaan.  Oor hierdie woede moet ons met Hom praat: 
Here, wat wil U hê moet ek in my woede oor hierdie soort onreg doen?  Rus my met wysheid toe, Here.  Maak my kalm, sterk, wys, vreesloos. U het my toegerus met spesifieke gawes van die Gees:  hoe en waar moet ek deur u Gees teen onreg stelling inneem?
Doen ons dit nie só nie, kan die woede wat ons oor onreg ervaar — en dit is nodige, noodsaaklike woede — sonde word.  Dit bitterheid word.  En haat.  Dit kan boos, vernietigend, donker en vuil word.  Dit kan my en jou so haatdraend en gemeen, so gewelddadig en vloekend soos die boosdoener self maak.
 
Ons moet woedend oor onreg wees. Ons mag nooit ophou om woedend daaroor te wees nie, want as die woede ophou, mag dit wees dat die kinders van God die stemlose en verontregte aan sy eie lot oorlaat.
Maar hierdie woede moet deur die Gees van God tot woorde, dade, in toewyding en in aksie wat tot die eer van God is, omvorm word.
 
Ons moet ons woede na die lig neem, na Hom wat Lig is.  Daar, in die Lig, sal ons woede op iets goeds uitloop.  So staan dit in die Skrif: Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.— Ef. 5:9.
 
BOSE WOEDE
Maar daar is ook ‘n ander soort woede. ‘n Bose woede. Mark Altrogge van die Sovereign Grace Church in   Indiana, Pennsylvania, skryf hieroor: “Anger is not caused by other people or our circumstances. It comes out of our own hearts.”
Hierdie stelling is gegrond op Jesus se woorde in Matt 15:18-20:
Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dít is die dinge wat die mense onrein maak.  Uit die hart kom slegte gedagtes: moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery.  Dít is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie."
 1.  Die waarheid oor woede is dat dit ons eie sonde is.
Dit is ons eie sonde dat ons woede jeens mekaar ervaar.
Ons opvlam- of smeulende woede jeens ‘n kollega of huweliksmaat is ons eie sonde.
Die woede  jeens mense van ander rasse, jeens ‘n skoondogter of ‘n moeilike kleuter is ons eie sonde.
Die woede  jeens ons werkgewer of huishulp, jeens ‘n mede-gelowige of enigiemand wat van ons verskil, is ons eie fout, ons eie sonde.
David Powlison sê ons harte is soos sponse. Druk jy ‘n bepaalde spons, kom daar swart ink uit. Druk jy ‘n ander spons, kom daar helder water uit.  Deur druk op die spons toe te pas, kom dit aan die lig wat in die spons is. Wanneer daar druk op ons toegepas word, kom dit aan die lig wat in ons is.
Daarom sê die Spreuke-skrywer: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” (Spr 4:23)
Good News Bible:  Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts.
 
 1. Woede het iets met persoonlike onvervulde begeertes, met ons eie obsessies te doen.
Ons kan die begeerte hê om mag te hê, in beheer te wees,  om finansieel vooruit te gaan, om op te gaar, om gerief te hê, om status en aansien te geniet. Die Bybel wil van my en jou weet wat dit is wat ons laat ontplof.  Wat laat ons so verontreg voel?  Is dit werklike onreg, of die feit dat iets of iemand in ons pad is terwyl ons iets vir onsself wou gryp of behou?  Is dit werklike onreg, of die feit dat iemand nie presies praat, optree, doen en uitvoer wat ek hom of haar wil laat doen, wees, sê en uitvoer nie?  Is dit werklike onreg, of is ek woedend omdat my heerskappy, my wil, my begeertes en my gesag weerstaan word?
Jak 4:1-3:  Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie?   Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.
Soms wil ons net ontspan, en dan is mense veeleisend.
Soms wil ons ons bankbalans sien groei, en dan stamp ons lewensmaat die motor.
Soms wil ons aandete eet, dan kom lui ‘n honger mens die klokkie.  Dan is ons kwaad, woedend kwaad, vir mense.
Soms wil ons net ‘n stil, gewone lewe leef, dan verander God alles in ‘n oogwink.  En dan is ons kwaad vir Hom.  
Daar is ‘n vraag om in ons woedende tye te vra: “Wat presies wil ek nou hê wat ek nie nou kan kry nie? Is ek besig om op ‘n sondige manier op dié teenslag te reageer?  Is ek dus besig om die wil van God vir my lewe te verontagsaam, om willens en wetens in sonde te versink en te volhard omdat ek nie my sin kry nie?”
 1. Woede bring jou absoluut niks in die sak nie.  
Die suksessyfer is nul.  Dit lewer nie op wat jy begeer nie.  Dit gee jou nie die oes wat jy wil hê nie.
Die kind op wie jy jou woede uithaal, mag die aksies uitvoer wat jy hom beveel om uit te voer, maar sy hart is in opstand teen jou.
Die vrou na wie jy die handsak, boek of voorwerp wat sy van jou gevra het, so aggressief slinger, leer nie die les om so en so in bepaalde omstandighede op te tree (en jou dus nie te verontrief nie).  Sy ontdek jou binnekant, die kwaliteit van jou liefde vir haar, die donkerheid in jou.
Volgende keer gaan sy steeds nie ”die regte ding” doen nie. (En die regte ding sou wees dat jy jou met vrymoedigheid sou kon vra om iets vir haar te doen.  Om aan haar belange te dink, soos sy aan joune.)  
 1. Woede, sê die Skrif, is gevaarlik en verwoestend:
Iemand wat kwaad is, ontsien niks, sy woede is 'n onkeerbare vloed; teen jaloesie is niemand opgewasse nie. — Spr 27:4.
 1. Woede, sê die Skrif, is die taal van dwaasheid:
'n Dwaas gee vrye teuels aan sy woede; 'n wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. — Spr 29:11.
 1. Woede, sê die Skrif, bring net ellende.
Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende. — Ps 37:8
 1. Woede, sê die Skrif, is soos om die deur vir die duiwel oop te maak, om die duiwel toegang tot en ‘n greep op  jou huis, jou huwelik, jou gesinslewe te gee.
Ef 4:26 -27:  As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie.
 1. Woede, sê Jesus Christus, is moord in die hart. Dit maak van jou ‘n moordenaar:
Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: 'Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank'. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. — Matt 5:21-24
Mag hierdie Skrifwaarhede elkeen van ons aanspreek.
Kom ons vra die Here vandag om ons aan sonde en aan sy oorwinning oor die sonde te laat dink wanneer ons weer so woedend kwaad begin word.  Om Hom as die Oorwinnaar oor ons bose woede te erken en aanvaar.

Kliek en kry: GROEN WEIVELDE

Groen weivelde

“Lees weer Ps 23 vir my,” het ons ma dikwels gedurende haar laaste lewensjaar op aarde gevra. Met haar hande op haar bors gevou, het sy dan lê en luister na die ou-ou psalm van Dawid, ‘n psalm met ‘n tienpunt geloofsbelydenis. Nee, ‘n tienpunt ervaringsgetuienis:
  
 1. Die Here is my herder.
 2. Ek kom niks kort nie.
 3. Hy laat my rus in groen weivelde.  (Heb:  Weivelde met jong grassies. Pastures of tender grass).
 4. Hy bring my by waters waar daar vrede is.
 5. Hy gee my nuwe krag.
 6. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.
 7. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.
 8. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.
 9. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly
 10. en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. — ANV.
 
Met die sonlig wat by die vensters inskyn, die korhaan wat sy gang buite die huis gaan, die hemelruim so oop en blou bo ons, die stilte so singend groot, het ek een klousule van die groot geloofsbelydenis en ervaringsgetuienis vir myself in die kombuis neergeskryf:  EK KOM NIKS KORT NIE.
Maar soms wonder ons: sal dit altyd so wees?
Soms dink ons ons kom verskriklik baie kort.  En dan lees ons Psalm 23. Deur al die eeue heen het gelowiges getuig dat  Ps 23 tot hulle siel spreek.  Dat dit vertroos.  Dat hoop deur hulle vloei, dat hulle nuwe krag kry, dat vrede in onseker tye terugkeer, dat vrees in hulle bangste ure wyk wanneer hulle Ps 23 hoor, dit hardop lees, dit as belydenis-en dankgebed bid.
 
 
Psalm 23 as geloofsbelydenis
Het jy Ps 23 al hardop as geloofsbelydenis uitgespreek?
Ek glo en bely: Die Here is my herder.
Ek getuig en weet: Ek kom niks kort nie.
Ek glo en bely: Die Here laat my rus in groen weivelde. 
Ek weet en getuig: Hy bring my by waters waar daar vrede is.
Ek glo en bely: Die Here alleen gee my nuwe krag.
Ek glo en bely: Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.
Ek glo en weet: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want die Here is by my. In sy hande is ek veilig.
Ek weet en getuig:  Die Here laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk.
Ek weet en getuig:  Die Hereontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.
Ek glo en bely en weet: Die goedheid en liefde van die Here sal my lewe lank by my bly
en ek sal tuis wees in die huis (teenwoordigheid) van die Here tot in lengte van dae.
 
Psalm 23 as gebed
Het jy Ps 23 al in die seerste, deurmekaarste, mees onseker tye van menswees as gebed gebid?  Het jy dit al as jou sielsgebed voor die Here uitgestort wanneer alles verander en jy jou pad in ‘n totaal nuwe situasie moet vind?
Wag, wag... dit is nie jý wat jou pad moet vind nie.  Vir jou, God se kind, is dit die soveelste pad waarlangs die Here as jou Herder jou veilig gaan lei.  Hy gaan vooruit, Hy ken die pad,  Hy gaan jou nie ‘n oomblik lank aan jou eie lot oorlaat nie.
 
Só kan en sal God se kinders, die skape van sy kudde, tot in lengte van dae in elke omstandigheid, elke verlies, elke dag van onuitgesorteerde dinge kan bid:
 
U, Here is my herder.
Ek kom niks kort nie.
U, net U, laat my rus in groen weivelde. En ek wil dit soos Dawid vir U sê, soos in Hebreeus:  U laat my rus in weidingsplekke met jong grassies. In pastures of tender grass.
Net U bring my by waters waar daar vrede is.
Net U gee my nuwe krag.
Net U lei my op die regte paaie tot die eer van u Naam.
Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.
U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk.
U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly
en ek sal tuis wees in u huis, u teenwoordigheid, tot in lengte van dae.
 
Die groot verrassing in Psalm 23
Ons Christene stuur graag vir mekaar inspirerende, opbouende beeldmateriaal en musiekopnames op ons slimfone. So kry ek toe ook gedurende die week ‘n video-opname van ‘n geestelike leier, Ray van der Laan, wat die Skrif aan ‘n groep toeriste in die wildernis van die Negev-woestyn uitlê.
Teen ‘n barre heuwel bo die toergroep loop twee skaapwagtermeisies voor hulle skape uit.  Die skape wei teen die songebakte, klipperige heuwel.  Ray van die Laan sê: Toe ek die eerste keer so ‘n toneel gesien het, het ek vir myself gevra: “What are those?  Rock eating sheep?”
Toe ontdek Ray wat Dawid in Psalm 23 bedoel het: U laat my rus in groen weivelde.  Of, reg vertaal:  U stil my honger, voorsien in my behoeftes, in weidingsplekke met jong grassies.
Want daar waar mense-oë niks sien nie, daar is die jong, groen grassies tussen die rotse. Dit is die grassies wat groei wanneer die wildernis sy klein bietjie reën kry.  Dit is die grassies wat lewe en groei van die vog van die Middellandse see af.  Dit sal nooit ‘n welige Engelse weiveld word nie, maar deur al die eeue heen het die vog van die see af gekom, die grassies altyd weer gegroei en kon die skaapkuddes van die eeue al met die uitgetrapte paadjies langs loop en die jong, voedsame groen grassies tussen die rotse vind: een mondvol hier, nog ‘n mondvol daar.
 
  <
Ray van der Laan sê:  So werk ons lewe as God se kinders.  So maak God, die Herder, met ons.  Ons is altyd in sy weivelde: dag vir dag neem Hy ons na die rotse van die groen grassprietjies. 
Nee, jy sal NIE vandag alles wat jy vir die res van jou lewe nodig het, van Hom kry nie.  Maar vandag, op hierdie dag, sal jy niks kortkom nie.
Jy sal op hierdie dag van die Herder alles ontvang wat jy vandag nodig het: al die krag, al die waarheid, al die lig, al die middele, al die insig en al die erbarming wat jy vandag nodig het.  
Ray van der Laan haal ‘n Joodse Rabbi aan: “Worry is dealing with tomorrow’s problems on today’s pastures.”
 
O, wat ‘n Herder het ons nie uiteindelik in Christus nie!  Jesus Christus sê: “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. ” Joh 10:11.
 
Sien jy die verband tussen
 • die woorde van Jesus in Matt 6:8:  Julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra;
 • die dankbare belydenis in Ps 23 : Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde
 • en die bede in Mat 6:11:  Gee ons vandag ons daaglikse brood?
 
Die Vader het sy Seun as Herder gegee om ons na weivelde van voedsame grasspriete te lei, dag vir dag, tree vir tree agter Hom aan. Dit is die pad wat God met jou, sy kind, loop.
Dit is die pad van sy nabyheid, sy sorg en sy goedheid.  Dit is die onveranderlike pad van sy liefde.
 
 
Ray van der Laan. WALKING WITH GOD IN THE DESERT:  ON GREEN PASTURES
“Sheep in desert pastures need a shepherd to lead them. There is sufficient grass, but it is sparse. Sheep left on their own will wander searching for grass and eventually die. Staying close to their shepherd is a matter of life and death.”
 
 
 
 

 

 
 

Kliek en kry: Ou Joseph is dood

 

OU JOSEPH IS DOOD
 
Ons het hom nie werklik geken nie; ons het hom maar net in mense se tuine as tuinwerker sien werk. Hy was vriendelik op die ou manier: Julle is wit, ek is swart.  Ek werk hard en eerlik, ken my plek, daag betyds op, vertrek laatmiddag na waar ek ook al woon.
 
Ou Joseph het verskriklike tande gehad.  Of sy tande ooit ‘n tandeborsel, tandepasta of ‘n tandarts gesien het, weet ek nie.  Al drie was waarskynlik vir hom onbekostigbaar of onnodig.
Toe ou Joseph verlede jaar siek word, het ons skoonseun hom hospitaal toe geneem en skielik het ons almal geweet dat dié getroue ou tuinwerker ‘n diabeet is. Dat hy dodelik siek was en eintlik net betyds mediese behandeling begin ontvang  het.
Maar nou is ou Joseph dood en die skrapsheid, die ontbering, die armoedigheid van sy hele aardse lewe hinder my.  Dit is soos ‘n doring wat bly steek.
 
Hoekom het ou Joseph se lewe gelyk soos wat dit gelyk het?  Hy was altyd net arm gewees, sekerlik as seuntjie bibberend koud in die winter. Was tuinwerk regtig die werk waarvan hy gedroom het?  Hét hy ooit oor ‘n ander lewe gedroom?  En wanneer sy tande verrot en breek, wanneer die diabetes hom so moeg en siek laat voel... het hy hoegenaamd geweet dat hy nie veronderstel was om in so ‘n ellendige bestaan te wees nie?
 
O, ja. Ek het by die vraag oor lyding, menslike ellende en God gedraai.
 • Waarom het God dit toegelaatWaarom het God Joseph vir so ‘n lewe bestem?
 • Waarom het God Joseph in so ‘n bestaan gelaat?
En God het my by die vraag oor lyding, menslike ellende en myself laat stol:
 • Waarom het ek dit toegelaat?  Waarom het ek Joseph in so ‘n lewe laat voortploeter?
 • Waarom laat ek en my medegelowiges al die Josephs van ons land in so ‘n bestaan?
Armoede en vrouemishandeling, kinderprostitusie, verkragting, vertrapping en die vernedering wat mense om watter rede ook al aangedoen word, is immers nie ‘n besluit of daad van God nie.  Dit is die keuse, die daad, die vrug van menslike boosheid, onbetrokkenheid, hebsug, die waan van superioriteit en die delusie dat ek bo ander verhewe is. 
 
Mense leef soos Joseph vanweë ander mense se bedorwenheid, veragting, kokon-bestaan en keuse tot cocooning.  ‘n Lewe soos Joseph s’n kan (en is meestal)  die resultaat van ‘n blindheid en doofheid uit die ou natuur of die hel by dié wat meer as die Josephs van die aarde het.
 
Die dood van iemand soos Joseph ruk my en jou in die werklikheid, die onbegryplike genade en die dure verantwoordelikheid van die uitverkiesing in.  Dit konfronteer ons as Christene met werklikhede waaraan ons in die koorsagtige gejaag heeltemal te min dink.
 
Was dit vir God goed dat ou Joseph dalk dikwels honger, siek, koud en in ontbering moes wees?
Natuurlik nie.  Die Skrif sê in Jak 2:14-17
Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly,
en sê nou een van julle sou vir hulle sê: "Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg," maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?
So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.
 
Jesus Christus het met ons oor mense soos ou Joseph kom praat.  God het Hom gestuur, en Hy spreek die woorde van God, want God gee Hom sy Gees sonder enige beperking.[Joh 3:34]
 
Die Gees het die  woorde van God sonder enige beperking, ongeredigeerd, in alle erns en onverdun deur Jesus, die Middelaar tussen God en mens, aan ons gegee.  En dit is wat God sê:
 
Mat 25:34-46  Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: 'Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,
want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.'
Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: 'Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink?
En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee?
Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?'
En die Koning sal hulle antwoord: 'Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.'
Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: 'Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want
 • Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie;
 • Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie;
 • Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie;
 • sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie;
 • siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.'
 
Dan sal hulle ook antwoord: 'Here, wanneer het ons U honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?'
En Hy sal hulle antwoord: 'Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.'
En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe."
 
Dit is ‘n skrikwekkende, onverdunde woord.
Dit is ‘n ongeredigeerde, onredigeerbare woord.
Ons kan dit probeer skrap, maar dit kan nie geskrap word nie.
 
DIE GODSBESLUIT
God bestem niemand om van sy geboorte tot sy dood in magteloosheid, armoede, in ontbering met verrotte tande, met stukkende skoensole, onbeskut en sonder geleenthede te leef nie.
God kies niemand hiervoor uit nie.
 
God kies ons uit, Hy maak ons sy kinders, die burgers van sy Koninkryk,  OM onder andere te help sorg dat ander mense — sy ander kinders, soos Joseph, en mense wat nog nie weet Wie Hy waarlik is nie — ook ‘n dak oor die kop, mediese sorg, heel skoensole, kos op die tafel, opleidings- en onderwys-geleenthede, ‘n menswaardige bestaan op hierdie aarde kan hê.
 
Dit, in die eenvoudigste terme moontlik, is wat die uitverkiesing van die Skrif is.
God maak ons wat die doodstraf verdien, sy kinders.  Hy gee vir ons burgerskap van sy Koninkryk deur die Persoon van die uitverkiesing, Jesus Christus, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
Hy bevry bepaalde mense eerste uit slawerny, soos wat Hy Israel eerste uit die slawebestaan van Egipte gehaal het.
 
HOEKOM SO ‘N GODSBESLUIT?
God doen dit alles eerste vir ons, nie om van ons uitverkore porseleinpoppe in ‘n glaskas of snobs in ‘n eie kokon te maak nie, maar sodat ons wat eerste tot sy wonderbare Lig geroep word, die Josephs van hierdie aarde elke liewe dag van ons lewe sal raaksien.  Sodat elkeen van ons Hom sal vra: “Here, wat wil U hê moet ek, u begenadigde uitverkorene, vir Joseph en vir ander soos hy doen, sodat hy/hulle U ook in al u goedheid, waarheid, genade en heiligheid kan leer ken?”
 
Kom ons lees oor die diep misterie van onverdiende genade: oor die Godsbesluit dat ek en jy sal leef om God se wil met alles tot ons beskikking op hierdie aarde tydens ons lewe te doen:
 
Ef 1:1-14.
Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!
 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.
So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.
Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, (dus elke bevoorregte gelowige en al die Josephs in ons lewe) onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons (die bevoorregtes saam met al die Josephs) deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle (al die bevoorregtes en al die Josephs) as die eiendom van God beseël.
Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.
 
Weer eensHoekom het God dié onbegryplike<