Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE VERSTEK-LEEFSTYL VAN DIE GELOWIGE

 

GRAFIKA: Ben White

 
DIE VERSTEK (default)-LEEFSTYL VAN DIE GELOOF
 
Ons sien toe die snoepsnit van die nuwe SURVIVOR-REEKS.  Vir my lyk dit verskriklik om net met water en sonweerder toegerus te word en verder moet jy dit máák.  Jy moet oorleef.
Eintlik is dit die lewe.  Dikwels wonder ons: Hoe gaan ons dit máák? 
Vir talle mense eindig die sin net daar.  Hoe gaan ons oorleef?
As gelowiges vra nie meer.  Nie net: “Hoe gaan ons oorleef?” nie, maar:  “Hoe gaan ons volgens die wil van GOD LEEF?” En beslis vra ons hierdie vraag aangaande die moeilike tye wat op ons wag.
Kom ons lees Job 2: 1-10.
 
 
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone.  Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap.
Job 2:9-10:  En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!"
Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie.
 
KOM ONS KYK NA DIE STRUGGLE HIER IN ONS LAND: Al die pyn, al die onreg, al die verwerping, al die ontbering, al die miskenning, al die blindheid, al die smart daarvan.
Dit was verskriklik. So erg, dalk erger as die konsentrasiekampe van die Anglo-Boere-oorlog, die Nazi-kampe.  Die Babiloniese ballingskap. 
Met Milton kan ons saampraat: Ons weet “what man has done to man.” En is die wete van aandadigheid, indien ons aandadig was, nie selfs erger nie?
 
Hoe radeloos sê ons deesdae vir mekaar: “As ons nou net almal saam kan voortgaan: so skuldig, so broos, so verontreg, so jammer, so verwond, so berouvol... as ons die struggle net agter ons kan plaas, sodat ons as nasie kan begin groei, saamleef en opbou.”
 
‘n Mens kan vashaak in die struggle.  Ons kan ons oë net op die struggle, die pyn die ontbering, die smart hou.  Hierdie eeu se reuse-metafoor in ons land is inderdaad die struggle. Die struggle is die groot ding.  Dit is in baie gesprekke groter as die Woord van God. Die gesprekke is nie oor God se wil nie.  Nie oor sy voorskrifte nie.
 • Ons beleef die woede en die nuwe woede oor al die verwoesting.  
 • Ons beleef die wraak en die wraakgedagtes van dié op wie mense hulle gewreek het. 
 • Dis ‘n nagmerriesituasie, want die gees van ons land is die gees van struggle: van woede en berou.  Van radeloosheid en moedeloosheid. Van wraak en weerwraak. 
 
Maar dit is nie al nie.  Iets soos die struggle is ook by baie van ons die groot ding in ons lewe. Ons vra:  Hoekom is dit my aangedoen? Wie het my dit aangedoen? My ouers, my vrou, my werkgewer?   Het hierdie swaarkry sy oorsprong by God?  As dit nie Hy is nie, wie is dit dan? Verduidelik dit vir my.
 
Gereeld steek ons vas, gereeld stol ons: Ek moet eers verstaan voordat ek met my lewe, my dienswerk vir die Here, kan aangaan.  Hierdie struggle moet uitgeveg word,  ongeag wat in my en in jou afgebrand en vernietig word.
So word ek oorheers deur my verontregting, skade, verlore geleenthede, verliese, ontbering, donker tye. En ek wil van God weet, ek betrek Hom by die struggle, waar Hy toegelaat het dat dit my aangedoen word.
 
Maar daar is die Woord, en wat in die Woord staan.
 
 Deu 29:29  Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet."
 
Ons lees die boek Job, en ons weet wat — hoog verborge vir die mens— al Job se verliese, trauma, skokke voorafgegaan het.  Eintlik weet ons meer as Job.  Nooit het God vir JOB gesê hoekom hy alles moes verduur nie.  (Ons, egter, weet wat God toegelaat het, en waarom.)  Al wat Job geweet het, wat hy bly glo het, is dat die almagtige, alwetende God heilig is (moreel vlekloos, sondeloos, on-blameerbaar vir enige fout, misdryf, onreg, gruwel, boosheid.)  Dit sou Godslastering wees om HOM te beskuldig van denkpatrone en misstappe wat soos dié van sondige mense is.  Daarom het Job geweier om God te vervloek.
 
Job het geweet wat Nuwe-Testamentiese gelowiges so moeilik internaliseer:
1Co 13:9-13 Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.  En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
 
Wat, dan, is die verstek-leefstyl van die Christen, ongeag wat op die aarde aangaan?
 
 2Pe 1:3-11  Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.  Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.  En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug,  die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.  As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.
 Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.  En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
 
Om die verstek (default)-lewe van die geloof in en deur die Gees te leef, is om vrede in hierdie wilde, chaotiese en onregverdige wêreld te vind.  Dit is die pad na hoop en rus.
 
2Co 4:16-18  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
HERE, help ons om in die verstek-leefstyl van die geloof te lewe: soos Job, soos Paulus, soos die Seun van God Self.  Dankie vir die suiwerheid van u Woord wat ewig ons lamp vir ons weg deur die wêreld is en sal wees.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: DIE KONINKRYK VAN GOD. GEBED VIR ALLE JOHANNESSE

 
 
Die KONINKRYK VAN GOD 
GEBED VIR ALLE JOHANNESSE
 
Ek praat toe weer ‘n stukkie met die petroljoggie, Johannes.  Ek noem hom altyd:  Man wie se naam GENADE beteken. 
So vra ek vir hom: “Johannes, what do you feel in your heart about election day?” Hy staan eers en dink.  Dan antwoord hy: “Madam, this election day is going to be difficult. Die ANC gaan sukkel om sy posisie te behou. Die mense is moeg, hulle is moeg van empty promises.”
 
Ons praat verder, ek sê vir hom ons bid om reg te kan stem. “Yes,” sê Johannes met die naam van my eindeloos meer bevoorregte kleinseun. En ek kan daardie Yes nie peil nie.
 
Met die tuiskoms vra ek vir Hennie:  “Stem ontnugterde, uitgeputte, geplunderde arm mense redelik? Skyn die helder lig van rede, die insig en wysheid wat die Gees gee, tans in miljoene Suid-Afrikaners soos Johannes die petroljoggie wie se naam genade beteken?”
 
Ek wil nie vanoggend eerstens vir Johannes se stem vir die regte party bid nie.  Ek wil vanoggend vir miljoene, miljoene Johannesse bid. Vir hulle lot, en net teen die draak wat hulle beroof en verarm.  My eie skuld van die hede en verlede bely.  Vir die HERE vra om my die dinge waarop dit Woensdag en AL DIE JARE NA WOENSDAG in S.A. gaan aankom, te laat sien. Om my nooit toe te laat om in selfsug, eiebelang, blindheid, ongevoeligheid, onbetrokkenheid, liefdeloosheid te leef nie.
Want so sê die Woord.
 
Fil 1:9-11  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,  en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.
 
Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Luk 17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
Mar 10:17-30  Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen.  Jy ken die gebooie: 'Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,' jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder."  "Meneer," sê hy vir Hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom."   Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.  Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom." Die dissipels was verbaas oor hierdie woorde van Hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom.  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."  Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir Hom: "Kyk, óns het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
"Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. 
 
Wat ‘n geweldige opdrag.  Wat beteken MARK 10:21?  Een van die ou kommentare sê:   See whether you love “God” more than you do your “wealth.” By doing that you will show that your love of God is supreme; that your obedience is not merely “external” and “formal,” but “sincere” and “real;” the thing now “lacking” will be made up.
 
Jesus het verder gesê: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, aam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
Huise, broers, susters ... Wat beteken hierdie Skrifgedeelte?  Een van die ou kommantar sê: - This cannot be taken literally, as promising a hundred times as many “mothers, sisters,” etc. It means, evidently, that the loss shall be a hundred times “compensated” or made up; or that, in the possession of religion, we have a hundred times the “value” of all we forsake. This consists in the pardon of sin, in the favor of God, in peace of conscience, in support in trials and in death, and in raising up “friends” in the place of those who are left - “spiritual brethren, and sisters, and mothers,” etc. And this corresponds to the experience of all who ever became Christians.
 
En nou, op die vooraand van die groot en belangrike verkiesing van 2019 bid ons, en ons bid anders as die mense van die wêreld:
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  is daar u toorn oor ongeregtigheid.  Oor onreg, oor uitbuiting, oor korrupsie, oor absoluut niks omgee vir die Johannesse van Suid-Afrika nie. O, vergewe elkeen van ons wat op watter wyse, bewustelik en onbewustelik in die verlede hiertoe bygedra het.  Elkeen wat die armes arm gehou het.  Vergewe ons, HERE.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God, pleit ons vir u genade Woensdag.  Ons pleit dat U u leiers en konings en priesters in ons nasie en vir ons nasie sal aanwys en salf,  en as ons die waarom-vraag moet beantwoord, dat die antwoord wyd en breed en opreg sal wees: omdat ons U bo alles liefhet, omdat u Naam weer hier verheerlik moet word, omdat u Wil weer hier moet geskied, omdat ons U bo alles liefhet.  En omdat ons die Johannesse liefhet of begin liefkry, en u heil vir hulle begeer, net soos u genade oor ons eie kinders en kleinkinders.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  wil ons heeltyd, nou en al die dae van ons lewe na Stemdag, onderskei waarop dit werklik in ons lewe aankom.  Wat werklik van belang is in die Koninkryk van God.
 
 
 

Kliek en kry:

OP DIE GEWYDE PAD
PAD VAN DIE REGVERDIGES
Gebed voor stemdag 2019.
 
JES 35:8-9  Daar sal 'n grootpad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe; dwase sal nie meer op die pad kom nie.  Daar sal nie leeus op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik.
 
Enigeen wat die nuus volg, sal weet dat daar chaos in, rondom, onder politieke partye en ‘n soort moedelose onsekerheid by die kiesers heers. Opdragte van die Staatspresident word verontagsaam.  Staatsinstellings is gekaap. Minstens twee partye wil beslag lê op grond en eiendom.  Bestaande koalisies kan ineenstort. ‘n Hofsaak is aan die gang oor die ou SA vlag waarvan die openbare vertoon nou na alle waarskynlikheid as haatspraak geklassifiseer gaan word en strafregtelik vervolgbaar gemaak gaan word.
 
Ons paaie, van Ellisras tot Saldanha, van Stellenbosch tot Soekmekaar, van Stilbaai tot Kimberley, lei dwarsdeur hierdie gemors, hierdie Godonterende scenario so vol leuens en bedrog, woede en haat, so grootliks vol eiebelang en duisternis, na die stembus.
 
Is dit hoegenaamd moontlik om die gewyde pad, God se pad, in Mei 2019 te bewandel?
 
Dit is God se wil dat elkeen van ons op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei.  Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle harte en denke sal aankom: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling.  Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader gebed deur sy Gees sal insien en ALLES aan Hom sal oorgee.
Dat ons van die gewyde pad, ‘n wonderlike grootpad waarop twyfel verdwyn, sal begin bid soos Jesus ons geleer het:
 
Mat 6:9-13
 So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is,
 laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
 
Waaraan dink ons, wat bely God se kinders nou terwyl alle paaie na die stemlokaal in MY kiesafdeling, MY gebied met sy spesifieke politieke klimaat, sy welvaart of sy armoede, sy huidige goeie of korrupte leiers, sy groei of agteruitgang, sy geslote kokonne of sy brandende buitebande lei?
 
God se kinders steek hulle hande na Hom uit en sê: 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
Vader, vul my hele wese, my denke en gedagtes so volledig met wat u Gees daarin plaas, dat ek saam met al u kinders in hierdie kiesafdeling volgens die insig en raad en wysheid wat U aan ons gee,  rustig en in volle sekerheid van u leiding my kruisie sal trek vir leiers en partye in MY streek wat self die Jesus-gebed bid en aan wie U die gesag, die wysheid, die insigte, die moed en die vermoë tot volharding reeds gegee het of sal gee om as leiers instrumenteel te wees in die verheerliking van u Naam, die uitbreiding van u Koninkryk op aarde en die uitvoering van u wil ten opsigte van die versorging, beskerming en opheffing van radelose, honger, bedreigde en wanhopige mense.  Laat hierdie dinge, gebeur soos wat Dawid gebid het:
 
2 Sam 7:24  U het u volk Israel (ons nasie) vir U gevestig as 'n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword.
 
Want as ‘n kwart van alle mense tussen 18 en 65 in ‘n land werkloos is, as niemand veilig is nie, as ons die allervreeslikste gedagtes aangaande ander mense dink, as moord en geweldsmisdaad iets algemeen is,  word u Naam NIE geheilig nie, u Koninkryk word nie gesien nie en u Wil word nie in so ‘n land gedoen nie.
 
HERE, ons bid dat die oë van elkeen van u kinders in elke afsonderlike kiesafdeling op U sal wees, dat die hart van elkeen van u kinders by elke stembus sal luister wat u Gees sê.   Ons, u kinders op die gewyde pad, beroep ons op U.  Ons vra dat U wil hier sal geskied.  Want, waarlik, Matt 12:18- 21 word NOU hier vervul.
 
Mat 12:18  "Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.   Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en 'n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier.  En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig."
 
DIS wat ons nou doen,  Jesus.  Ons hande is in die hand van ons Vader.  Ons loop dwarsdeur die gemors en die anargie en die chaos op die gewyde pad van gebed en persoonlike oorgawe, van die prysgawe van eiebelang, van diep en onvernietigbare omgee vir dié wat honger, kaal, dors en wanhopig is.  Help ons om te haat wat U haat en lief te hê vir wie U liefhet.
Help ons, open ons oë, om die man/vrou te kan identifiseer vir wie U in elke kiesafdeling wil laat salf as leier.   Laat dit vir ons oor niks anders gaan as om te sien en te hoor en te doen wat U vir ons sê nie.
Op U vestig ons ons hoop, vir die lewe ná ons aardse bestaan, en ook vir die lewe in ons land.
 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
 
Werk soos wat U werk en alleen kan werk, Here.  Ons weet u werke is volmaak.
 
Ps 92:5-9:   U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het.  Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes.  Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens, wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir goed uitgewis word.  U regeer vir ewig, Here.
 
PRAYER FOR ELECTION TIME
 
LORD JESUS, how terrible and chaotic, how dangerous and totally untrustworthy are the roads of the wicked that are now leading to the ballot box in each and every constituency in our country!
Oh, praise your holy Name that we may on the  road of the righteous.
 
Isa 35:8-9  There will be a highway there, called "The Road of Holiness." No sinner will ever travel that road; no fools will mislead those who follow it.  No lions will be there; no fierce animals will pass that way. Those whom the LORD has rescued will travel home by that road.
 
Thank You, LORD, that we may ask your Spririt for guidance and insight.  Thank You for the immense relief to choose the consecrated road, and that we may know that in each and every constituency God has already put some godly leader with the leadership qualities that HE Himself has provided.  That now we may all just pray that our eyes may be opened to discern God's will regarding leadership in our specific area.
 
So now we pray:
 
Matt 6: 19-13:
Our Father in heaven: May your holy name be honored;
may your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today the food we need.
Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us.
Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the Evil One.'
 
We pray David’s prayer, Father.  We pray that this may be true for us as a nation too:
 
2Sa 7:24  You have made Israel  (this nation) your own people forever, and you, LORD, have become their God.
 
 
 

Kliek en kry: DORING IN DIE VLEES (1)

 

DORING IN DIE VLEES (1)

Ek het gister twee boodskappies van vroue gekry wat teen die grond voel vanweë depressie- enangsversteurings. En ek het pas weer uit ‘n migraine-aanval uit die hel gekom.Daarom hierdie tema, vanoggend.  Doring in die vlees.  

 

2Co 12:1-10  Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie.

Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan.

Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 2Co 12:9  Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

 

Wat, dink jy, kon, het en moes die gemeente van Korinte vir Paulus oor sy doring in die vlees, sy toestand-ding, sê?

As jy Paulus was, met soveel werk:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en sy vriende in Korinte vir hom sou sê?

“Ons sal jou met olie kom salf.Jy kan en moet hiervan bevry word. Jy moet dit sien as ‘n generational curse. Daar is iets wat jy wegsteek, as jy dit bely, sal jy genees wees. Jou liggaam is ‘n tempel van God, elke tempel van God is gesuiwer van hierdie ding wat nie daarin hoort nie...?”

Wat sê JESUS vir Paulus, die arme spartelende Paulus met die pynlike, hamerende, krag-tappende, kragrowende ding wat hom so in sy liggaam folter?

 

Het jy al die lied gesing:    

 

O soul, are you weary and troubled? (uitgeput van jou toestand?  Of oor iemand na aan jou se toestand, want dis maar keerkante van dieselfde munt.  Wat jou geliefde dra, dra jy)
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face  (soos Paulus.  Ja, alle migraineurs, almal met depressie en angsversteurings. Kom ons soek vandag as/saam met  migraineurs of depressielyers of iemand met ‘n angsversteuring, die doring in die vlees-mense, na die één gesig, die één Persoon met wie ons uit ons siel uit oor hierdie soort ellende mag praat.  EN dis tyd dat ons in elke veilige kring van gelowiges rustig met mekaar hieroor praat en saam, in die diepste liefde vir mekaar, in die Woord na riglyne vir toestande soos dié soek.)

Want, as ons dit doen, ....“the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.”

 

Die arme Paulus.  Om mee te begin, sou dit regtig vir hom makliker gewees het as hy getroud was met ‘n vrou wat in sy slegste siektetye vir hom sou kon doen wat my man Hennie vir my doen wanneer die migraine-neurologiese siekte my kop laat voel asof ek dit teen ‘n ysterpyp gestamp het, my ribbes pyn, my vingerpunte, enkels, voete pyn en my oë brand. Gaan doen nou jou werk as jy so voel! Ek wonder steeds of Paulus nie aan die migraine neurologiese siekte gehad het nie.

 

Sy pad met sy toestand was, toe hy 2 Kor 12 geskryf het( 57 nC) ,  met die HERE uitgesorteer nadat hy sy oë keer op keer op keer op Jesus gevestig het.

Jesus het vir hom gesê gaan nie weggeneem word nie. Dit gaan deel van sy lewe bly totdat hy, soos Hettie de Jager so mooi vir ons sê, oorstap, saam met die Goeie Herder deur die donker dieptes, tot in die Vaderhuis met sy baie wonings,  Sy toestand sou hom swak hou, om ‘n rede: “sodat My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom (skryf Paulus) sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

2Co 12:10  Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.”

 

As jy Paulus was, met soveel werk (en as jy ‘n ma of vrou is, het jy soveel werk), en jy het nou al van jou kant enigiets gedoen wat die hand vind om te doen, alles uitgeskakel en toegevoeg wat uitgeskakel en toegevoeg kan word:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en jou vriende in die KERK en in koinonia-groepies vir jou tydens so ‘n insinking sou sê?  En jou lewensmaat?  (Dis hoekom ek die ou alleenloper Paulus so jammer kry).

 

Want: daar is paslike en daar is onvanpaste gedrag in elke situasie.  Daar is dikwels ‘n gebrek aan onderskeid wanneer ons met mense met chroniese siekte te doen kry en hulle moet ondersteun.  Ons maak dikwels hierdie sweeping statements, hierdie een-ding-moet-en-sal-met-alle-gelowiges-gebeur fout:

 • Almal sal gesonde liggame hê waar die Heilige Gees is.

Was Paulus Geesvervuld?  Natuurlik!

 • Moes hy met ‘n doring in die vlees saamleef? 

Ja.  Goddank dat hy dit hier so eerlik beskryf, en so eerlik van sy stryd vertel.  En wat gebeur het toe hy in Jesus se vriendelike gesig gekyk het.

 

Omdat  hy ook tydens sy tweede Sendingreis die gemeente van Filippi leer ken het, skryf hy in 62 nC uit die tronk in Rome vir hulle oor fyn onderskeid.

Paulus: Php 1:9-11:   “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. (Juis as jy saamleef met iemand met iets soos angsversteurings, depressie, migraine ens.) Dan sal julle  (ja, ook julle wat met sulke mense saamleef) op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.”

 

GEBED

HERE, gee ons daardie fyn onderskeid, spesifiek ten opsigte van chroniese siekte.

Laat ons ons krag in u genade vind.  Laat ons krag U krag wees.

En laat ons reg optree teenoor almal wat met hierdie aftakelende, onsigbare siektes worstel.

Laat ons vir hulle erbarming van u erbarming wees, en bemoediging van u bemoediging.

Om u Naam ontwil, amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR MYSELF

 
‘n GEBED VIR MYSELF            
 
 
Ek lees ‘n Internet- inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 
“As in most other countries where Easter is celebrated, it falls in late March to mid-April, it commemorates the Resurrection of Jesus Christ, and it involves Easter bunnies and chocolate eggs. In South Africa, there are also frequently Easter parades, egg hunts, egg-decorating workshops, and grand Easter feasts with native dishes. Local organisations will hold Easter events for kids, and families will spend much of the day out and about, while relaxing at home the rest of the time.”
 
Ek lees ‘n Bybel-inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 Tit 2:14-15:  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys.
 
ERV: Tit 2:14  He gave himself for us. He died to free us from all evil. He died to make us pure--people who belong only to him and who always want to do good. Tit 2:15  These are the things you should tell people. Encourage them, and when they are wrong, correct them.
 
 
Kom ons praat oor die woorde, reinig, ontsmet, skoonmaak.
 • Deesdae skryf dokters iets voor wat slym in longe losmaak.  Longe word gereinig.
 • Absesse, tumors, vergroeisels, gangreen, melanome... Die beginsel is: weg daarmee teen elke prys. 
 • Komplekse operasies word gedoen om ‘n pasiënt te reinig van bloeding op die brein.
 • En rakende ‘n gebarste blindederm: ‘n Lewensnoodsaaklike prosedure word uitgevoer  sodat so ‘n pasiënt gereinig kan word van alles wat hom siek maak ná krisis van blindederm wat gebars het.
 
Ons is almal diep, diep bewus van die noodsaak van reiniging, ontsmetting van die liggaam.  Hoe dankbaar is ons wanneer bekwame chirurge, kundige dokters, daartoe bydra om die lewe, gesondheid, lewenskwaliteit aan ons te help teruggee deur die pynlike, lewensnoodsaaklike proses van uitsny, dreinering, reiniging, ontsmetting, ja, selfs uitspoel en amputasie!
 
En die reiniging van ons gedagtes... hoe siek maak siek gedagtes ons nie!  Verbittering. Woede. Veragting van ander. Hoogmoed.  Verontregting. Angs.  Leuens.
 
Jesus het die onreinheid van binne sonder omhaal van woorde aan die mens uitgespel: Mar 7:20-23  "Maar," het Hy verder gesê, "wat van binne af uit 'n mens kom, dít maak 'n mens onrein.  Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord,  owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid.  Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein."
 
En nou is dit oor minder as ‘n maand weer Paasfees.  Nie Paashasie-fees nie. Nie langnaweek nie, maar die herdenking van wat Jesus Christus gely het om ons rein te maak, aanvaarvaar vir God, en bruikbaar in sy Koninkryk.
 
Tit 2:14-15  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.  Dit is die dinge waaroor jy moet praat.
 
Die Skrif praat heeltyd hieroor:
 • Mat 20:28  So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense."
 •  Gal 1:3-4:  Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus,  wat Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring.
 • Gal 2:20  en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
Wat is die bewys dat iemand wat ‘n kanker- of ander operasie ondergaan het, iemand met longontsteking, besig is om gesond te word?  Elsje Neethling sal weet. Iemand wie se blindederm al gebars het, sal weet.  Die familie van leerders wat in die Driehoek-brugramp beseer is, sal weet. Elkeen hier wat al so uiters siek was, sal weet.
 
Wat is die kenmerke van iemand wat besig is om van alle ongeregtigheid vry te word?
Wat is die kenmerke van toenemende heiligmaking, vrywording van ongeregtigheid?  Van ‘n siel en gees wat gelouter word, ont-etter en heel word? 
 
GELOOF, HOOP, LIEFDE en VOLHARDING is kenmerke van volgehoue geestelike groei en heiligmaking.  Die vrugte van die Gees is sigbare, aanvoelbare kenmerke van toenemende Christusgelykvormigheid. Want sé vertoon die produkte van die werking van die Gees in ons lewe, net soos wat Jesus dit aan ons uitgespel het:
Luk 6:44  Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Luk 6:45  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
 
So bevestig Jakobus die woorde van ons Meester:
Jak 3:12  'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!
 
So lees ons dit in die boek Galasiërs:
Gal 5:17-25  Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.  Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,
afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Hierdie dinge moet ons in die Lydenstyd verkondig, met mekaar deel en oordink.  Lydenstyd en Paastyd is die tyd van onthou dat, hoe, waartoe God se Seun na die aarde gekom het.
 
Ware lydenstyd en Paastyd is die tyd van eie kruisiging. 
Dit is die seisoen waarin elkeen van ons die belanrikste bede wat ons in die lydens- en paastyd vir onsself kan bid, kan begin bid:
 
PAASGEBED VIR MYSELF (n.a.v. TITUS 2:14)
HERE, reinig my. Suiwer my. 
Amputeer enigiets in my wat my geestelik dood en onbruikbaar maak. 
Heilige Gees, help my om my sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes te kruisig!   Laat my reiner, liefliker, heiliger, meer Christus-gelykvormig uit hierdie Paastyd kom.
 
 
 

Kliek en kry: Ons wag... en krimp kleiner

 
 
 
ONS WAG
... en ons krimp kleiner in ons groei
Grafika::Getty Images/iStockphoto
 
Ons wag op reën.  Dae waarin daar soggens vroeg skaars ‘n luggie trek, snags dankbaar vir ‘n briesie deur venster, en smiddae na middagete ‘n stowwerige, skroeiende wind.  Die spinasie hou nog, maar groei nie juis nie.  Die groenbone sukkel.  Die tamaties word stadig rooi. Die mielies bly klein en triestig.  Maar die wingerdstokkie met sy onontrukbare wortelstelsel staan... en dit groei.
Woensdag, sê weervoorspelling.  Woensdag 40% of 60% moontlikheid dat dit mag reën.  En dan leef ons weer in die verwagting dat die reën sal kom.
Waarop wag ons ook, en hoe?
 
 
2Pe 3:10-18  Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
 
2Pe 3:10  The day of the Lord's return will surprise us like a thief. The heavens will disappear with a loud noise, and the heat will melt the whole universe. Then the earth and everything on it will be seen for what they are.
 
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.
2Pe 3:12  Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
2Pe 3:13  Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
2Pe 3:14  My friends, while you are waiting, you should make certain that the Lord finds you pure, spotless, and living at peace. [in die regte verhouding met God, wat beteken dat ons Hom vreesloos met alles en in alles vertrou, nie in verset teen Hom is nie,  Hom eer en vereer, Hom liefhet, en  opruiende drifte en konflik daagliks in ons lewe kruisig deur hierdie goed van die ou natuur aan Hom oor te gee om sistematies en pynlik te vernietig en weg te snoei]
 
 
2Pe 3:17  Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling (errors, selfs sielkundige dwalinge en valse leringe, byvoorbeeld dat konflik normaal en gesond is) van beginsellose mense  (mense wat nie die Skrifbeginsels ernstig opneem nie) en so van julle eie standvastigheid beroof word nie.
2Pe 3:18  Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van die absolute noodsaak en geborgenheid en afhanklikheid en krag van die wingerdstoklewe:  Ons Vader, die Boer, wat oor ons waak,  Jesus, die Wingerdstok, onversteurbaar,  die lote geheel en al van Hom alleen afhanklik, en nie in hulle groei versteen nie:  lewend en vul vrugte.
 
Het jy al alleenstaande katbos of bloudissel gesien? Hoe dit op sy eie wortelstelsel gedy en alles inneem, hoe vee vergiftig word deur bloudissel?  En alleenstaande goeie plante, soos boontjie: hoe dit nie die mas opkom in droogtetye nie? So lyk die onkruidbestaan voor die wederkoms: dit oorgroei die goeie, dit vergiftig. So lyk goeie Christene wat nie werklik ernstig maak met die Wingerdstoklewe nie.
 
Geestelike groei is die wingerdstoklewe:  Ons het GEEN eie wortelstelsel meer nie:  Hy, Christus, word meer en ek word minder. Geestelike groei is aftakelingsgroei, om van jou eie wortelstelsel afgeruk te word en in Christus ingeënt te word, want jy was nie daar nie.  Jy was ‘n ander plant, en deur die wedergeboorte is ons in Christus. En wanneer die ou natuur in die lote weer wilde groei maak, dan word ons  gestroop d van selfbewondering, selfliefde, selfgenoegsaamheid, selfsug, selfverheerliking, selfregverdiging, selfbelang, selfverwesenliking, jou selfgeldingsdrang (self-assertiveness),  selfgesentreerdheid,  self-oorskatting, eiewilligheid, selfvoldaanheid, selfverontskuldiging — ja, selfs van jou self-vertroue.   Want al hierdie dinge is selfvernietigend en vernietig en beskadig ander.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van hoe klein ek is.  Hoe groot God is.Hoe min ek weet.  Hoe Hy alles weet.  Hoe nodig ek Hom het, anders vergaan ek. Hoe min ek sy liefde verdien, hoe onbeskryflik sy genade is.  Hoe vuil ek is, hoe heilig en suiwerend sy bloed is.  Hoe kragteloos ek is, hoe magtig die Gees van die Vader en die Seun is.  Hoe baie ek het om te berou,  hoe ontsaglik vriendelik en goedgesind Hy teenoor my is.  En dat ek, wat net deur genade in sy genade leef, geen reg van enige aard het om aan my ou natuur toe te gee en opruiende drifte in my ongekruisig te laat en konflik in gemeentes, tussen my en ander, in my huwelik en gesinslewe as normaal en gesond voor GOD te beskou nie.  Want dit is nie.  Dit is nie wat die Woord sê nie.
 
Die boodskap van die Kruis is die boodskap van vrede deur versoening: vrede met God en versoening met ons medemens.  2 Kor 5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
 
2 Cor 5:19: (GW)  In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others.
 
Ons word meer en meer gelykvormig aan die beeld van God se Seun.  Ons is daartoe uitverkies. Ons is geroep tot versoening en vrede, nie vir normale konflik en stryd en die wilde gestommel van versteurde verhoudings nie.
Rom 2:29: (ANV)  Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.
Romans 8:29:   For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters.
 
1 Kor 15: (ANV)  Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal
 
ons ook die beeld van die hemelse wees.
1 Corinthians 15:49 : And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we[a] bear the image of the heavenly man.
 
Daarom is die Evangelie van Jesus Christus die een verbluffende boodskap op hierdie aarde wat te doen het met die inkrimpproses.  Dit is die een enkele stem van die waarheid tussen al die leuens. Dit is die een enkele boodskap op aarde wat te doen het met die vernietiging van die gevaarlike, sondige, wrede en dwase self, met ons eie ou wortelstelsel, ons dikwels woedende, tierende, opruiende en onvergewensgesinde alleenstaanbestaan. 
 
En so gaan ons uit ons daaglikse doodsbestaan in die heerlike lewe saam met Christus in, één met HOM.
 
 Joh 17:3  En dit is die  (vreugdevolle, heerlike, helder) ewige lewe (in union with Christ, dit is die begin van die ewige lewe waarin God alle trane afvee): dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
 
Ons wag op reën.  Ons ons wag op die wederkoms. Ons lewe in verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
 
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
 
 

 

Kliek en kry: AL SOU ALMAL U VERLAAT... en dan, Marakkas

''AL SOU ALMAL U VERLAAT... ''
Wanneer marakkas, karkoere....uitmekaargeskiet word
 
Wie, raai jy, is twee van die bekendste Bybelmense, albei totaal oorgegewe volgelinge, gestuurdes, uiteindelik apostels van Jesus Christus wie se definisies van hulleself so ver van mekaar verwyder is as die ooste van die weste? Laat ons regverdig wees: hulle het die beskrywings van hulleself nie in op dieselfde plek en tydstip in hulle lewe gegee nie.
 
PAULUS
Hier is Paulus se oortuiging aangaande homself: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. [2 Kor 4:7]
 
SIMON PETRUS
En hier kom Simon Petrus se oortuiging aangaande homself:  Toe sê Jesus vir hom: "Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën."  Petrus sê vir Hom: "Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!" Al die ander dissipels het ook so gesê. [Matt 26:33-34]
 
Luk 22:31-34  "Simon, Simon!" het Jesus gesê. "Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." Petrus sê vir Hom: "Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan." Maar Hy antwoord: "Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie."
 
EN DIE HOEKOM-VRAAG
Beide se antwoord het iets met die groot hoekom-vraag in ons lewens te doen. Hoekom gaan daar nie ‘n jaar verby sonder dat ons iets pynliks, iets diep ontstellend en smartlik beleef nie?
 
Die volgende antwoord op die hoekom-vraag staan in die Woord, keer op keer dieselfde anwoord, elke keer net nuut bewoord. 
Ps 119:67  Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord.
Ps 119:71  Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.
Ps 119:75  Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.
 
'n TEKEN VAN GOD SE TROU?
‘n Teken van God se TROU, sy getrouheid? Is God se trou dan nie dat Hy my nooit verlaat nie?  Want keer op keer het ek mos al belewe dat Ps 68:2 absoluut waar is, dat HY dit doen:
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
Ps 68: 20 (ERV)  Praise the Lord! Every day he helps us with the loads we must carry. He is the God who saves us. Selah
 
 En natuurlik Heb 13:5, wat ons sommer weer in die Amplified Bible naslaan:
For He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!]
 
Ja, ja.  Dit is God se trou, sê ons.  Sy trou is dat HY ons nie verlaat nie, al stel ons Hom gedurigdeur teleur.
 
Maar die Bybel is vol verhale van mense wat vir God verlaat.  Mense wat gewaarsku is, gewaarsku word, en Hom verlaat.  Mense wat die regte pad ken, en die verkeerde kies. Mense aan wie die Lig gegee word, en wat die duisternis gaan ondersoek. Mense wat deur God vir ‘n taak geroep word, en anderpad gaan. Mense op pad uit Egipte na die Beloofde land, en wat dan kermend terug verlang na die plek van slawerny. Mense wat die Heilige ken, en in onheiligheid verval. Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes, lees maar Openbaring 2-3.
 
Het enigeen van hierdie mense vooraf geweet dat hulle God sou verlaat?  Dat hulle so diep sou val?  Weet gemeentes en die Kerk dit? Al die afdwaling, al die sonde wat die mens en die volk en die Kerk van God verwyder?
 
O, HERE, HERE, stamel Paulus, ons wat hierdie skat in ons het — al die openbarings van Wie en hoe U is, die wonderlike skat van u wil,  die ondenkbare wonderwerk van u liefde vir ons, die geheim van die ewige lewe —is maar kleipotte wat maklik breek.  Ons is nes al die ander.  Ons is niks beter as  Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes.  Die lidmate teen wie U so baie kan hê.
 
WAT SONDE DOEN
En nou weet ons, wat nes al die ander is, wat sonde doen.  Dit bring skeiding tussen ons en God:
 
Jes 59:1-2:  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.  Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.
 
En nou weet ons die wêreld, die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, ook die KERK wat nie by die voete van die HERE is nie,  lyk soos wat dit in Jes 59 beskryf word.  En so sal die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, die KERK en volk en nasie wat nie by sy voete is nie, tot die einde van aardse tyd lyk.  Want niks draai nie, behalwe in Christus.  Behalwe in union with Christ.  Behalwe in innige verbondenheid met die HEILIGE, die Sondelose, die Almagtige, wat die mens, die huwelik, die Kerk en volk en nasie kan en wil verander:
 
Jes 59:3-18:  Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuens, julle bedink net onreg.  Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woorde, wat hulle sê, is nie waar nie, hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voorthulle dade is misdade, hulle pleeg net geweld. .. Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne: oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Isa Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie, waar hulle loop, is daar geen reg nie; hulle loop krom paaie, wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Ons oortredings bly ons by, ons bly bewus van ons sondes: die oortreding en die geveinsdheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink en rondvertel van leuens. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word, eerlikheid kan nie daar inkom nie. Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie.
 
Kom ons lees en luister net verder:
Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.  Hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser en redding is die helm op sy kop; Hy trek straf aan as klere, Hy hang woede om Hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste: toorn vir sy teëstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop.
 
EN DAN, OPEENS... WEERLIGWOORDE
Jes 59:20-21:Die Here kom na Sion toe as Verlosser, na dié toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here.  Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
 
MAAR: Ons is dan niks beter as  Adam en Eva nie. Of Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes. 
 
Hoe sorg die HERE dan dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?”
 
WATTER PLAN SOU ONS GEMAAK HET?
Ons kan byna vir mekaar vra, en dalk kan ons dit maar vra:  Watter plan sou jy en ek met halsstarrige, eiewys, uiters selfversekerde, traak-my-nie-agtige, o, so filosofiese,  sonde-siek Verbondsmense gemaak het om te verseker dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?” 
 
DIE TEKEN VAN GOD SE TROU
Wat is die teken van God se trou in die lewe van sulke mislike Verbondsmense aan wie Hy ewige trou beloof het?  Hoe bring Hy hulle terug na Hom? 
 
Hy bring hulle terug wat dit in sy Woord vertel word. Hy bring hulle terug soos wat Hy die verlore seun teruggebring het.  Soos wat die herder die skaap wat in ‘n doringbos vassit, terugbring.  Deur die varkhok.  Deur die doringbos. Deur dae en nagte in die pens van ‘n vis. Deur 40 jaar in die woestyn. Deur trane, trane, trane.  Deur Jabbok-ervarings. Deur die diepste vernedering, soos dié van Nebukadnesar.  Selfs deur die dood van ‘n baba, soos in Dawid se geval.
 
Wie dink ons is ons?  Paulus (kleipot wat weet hy gaan kleipot bly, die krag is van God?)  Of Petrus (“ Al sou almal  U in die steek laat, ek sal nooit nie!”)
 
En só bring Hy Verbondsmense terug, so snoei Hy hulle terug.  Dit is die ander kant van sy trou:  dat Hy ons terug haak wanneer ons doringbosse toe gaan.  Dat Hy ons by die varkhok laat verlang na die Vaderhuis.  Dat Hy ons in die woestyn laat bly, sodat ons na Hom sal roep. Dat ons in die duisternis van ’n vis se maag sit, stokalleen, totdat ons na Hom roep en met ons hele wese na Hom terugkeer.  Want ons verlaat Hom so gou en so maklik, en sy trou is dat HY sy greep nie van ons afhaal nie.  
 

'n GEDIG OOR MARAKKAS, KARKOERE, WAT UITMEKAARGESKIET WORD

 
I asked the Lord, that I might grow
In faith, and love, and every grace;
Might more of His salvation know,
And seek more earnestly His face.
 
I hoped that in some favored hour
At once He’d answer my request,
and by His love’s constraining power
Subdue my sins, and give me rest.
 
Instead of this, He made me feel
the hidden evils of my heart;
And let the angry powers of hell
Assault my soul in every part.
 
Yea more, with His own hand He seemed
Intent to aggravate my woe;
Crossed all the fair designs I schemed,
Blasted my gourds, (marakkas) and laid me low.
 
‘Lord, why is this?’ I trembling cried,
`Wilt thou pursue Thy worm to death?’
`This in this way,’ the Lord replied,
`I answer prayer for grace and faith.
 
These inward trials I employ
From self and pride to set thee free;
And break thy schemes of earthly joy,
That thou mayst seek thy all in Me.’
John Newton, 1791
 
 

Kliek en kry: DIE KRAG VAN GOD, NOU

DIE KRAG VAN GOD
           NOU
 
Daar is dinge en sake waarvoor ons moet wag.   Dit is die NOG-NIE tye.  Die NIE NOU NIE-tye. Ons bid, en God laat ons wag. Ons bid, en ons wag.  Ons volhard in gebed, partykeer voel dit asof dit nutteloos is om so te volhard, ons wag, en ons weet nie waarom nie.  Daar is ‘n wag-en-volhard-werklikheid in elke Christen se lewe. En natuurlik kan die Bose en ons ou natuur sulke NOG-NIE tye, NIE NOU NIE-tye  in stres omskep.  In rustelose benoudheid. In ‘n gevoel van magteloosheid en groeiende ongeloof.
 
Ek weet nie van jou nie, maar in sulke tye dink ek soms:  Dit is om van mal te word. Hierdie uithou.  Hierdie knaende aanslag van die Bose en my eie ou natuur:  Is GOD soos wat Hy van Homself in die Bybel sê?  Doen Hy, sal Hy doen wat die Skrif sê?  Gaan hierdie nog ‘n lang wagtyd wees? Werk alles werklik mee ten goede vir dié wat God liefhet?  En as dit nie influisteringe van die Bose en ons eie ou natuur is nie, dan wonder ek wát influisteringe is.  Ek dink ons is in NOG NIE-tye op ons broosste en weerloosste vir geestelike terugvalle, insinkings, verkeerde keuses.  
 
 Waarlik: Temptations are places and times of decision in which Satan works to... bring us down in an experience of defeat, while God acts to build us up through an experience of overcoming.-J.I. Packer
 
JA, daar is NIE NOU NIE, NOG NIE- dinge en tye in die lewe van die nuwe mens, die kind van God, elkeen wat in Christus is.  God weet waarom.  Ons begrip van die waarom is nie altyd goed genoeg nie.
 
 En dan is daar die NOU, die ewig onveranderlike NOU vir die kind van God,  vir elkeen in Christus.  Hiervoor hoef ons nooit ‘n sekonde lank te wag nie.  Hiervoor sal ons nooit hoef te wag nie.  Hieroor sal God nooit NOG NIE of NIE NOU NIE sê nie.  Dit sal Hy nooit tydelik van ons weerhou nie. Die oomblik dat ons dit vra, SAL ons dit kry.
Wat is hierdie geweldige ding wat God NOOIT van ons sal weerhou nie?  Die krag van God.  Die HEILIGE GEES in aksie in ons: insiggewend, raadgewend, sterkte-gewend, kennis-gewend, waarheid-gewend, eerbied-gewend, troos-gewend, hulpgewend, uitgietend.   Hand 1:8:  Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jes 11:2  Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.   Die Gees wat van JESUS sal bly getuig as die Herder, LIG, Vriend, Verlosser,  Vryspraak, Leermeester,  Middelpunt, Middelaar tussen God en mens.
 
Joh 15:26-27  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.  En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 8:31-32  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
 
 
Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Nooit sal GOD  NIE NOU NIE vir ons  sê wat die krag van God vra,  wat vir HOM vra dat die HEILIGE GEES God se werk in ons gedagtes, denke, verstand, liggaam, siel en gees tot sy eer sal doen.
 
Hoe ondenkbaar, hoe geweldig, watter troos en vreugde om dit te weet!  Dit is die NOU-werklikheid.     Ons weet mos hoe ons is, elkeen van ons:    
 ‘n BREEKBARE, BROSE MENS: 2 Kor 4: 7:  Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek.   En nou sê die Woord vir ons: Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
 
Wanneer werk die krag wat alles oortref,  wanneer werk die HEILIGE GEES?  NOU.
 
En Paulus bid dat ons dit sal besef, sal weet, sal insien, sal glo.
Ef 1:18-21  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle (nou) kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag (NOU) is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.  
 
Waarvoor is ons NOU te dom, te swak, te broos, te stukkend?   Wat kan jy NOU nie hanteer nie, insien nie, waarmee kan jy nie cope nie? 
Daar is dinge waarvoor ons moet wag, en God ken die redes.  Hy weet wat Hy vir ons beplan.
 
En dan is daar die krag van God, die HEILIGE GEES in aksie in elke angs en vrees, in elke dimensie van ons breekbare kleipot van ‘n liggaam, in ons siel en wese:  NOU, onmiddellik, ewig.   Mag God ons geestesoë so open dat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag NOU is wat Hy uitoefen in ons wat glo.   Want die krag van God is nie iets wat ons uit geskenkpakkie haal nie:  dit is Goddelike krag wat deur sy Gees in ons uitgegiet word.
 
NOU, vir elkeen wat in Christus is en vra.  Onvoorwaardelik NOU.
En die krag van God verander alles.
 
LUKE 11:13  As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks.  Isa 11:2  And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD.  2 Cor 4:7: (GW) Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
Oh, Father, how often we find waiting so hard.  How often we desire immediate answers from You, immediate changes, the word NOW in your answer to our prayers.  But ever so often the answer is: WAIT. Wait patiently.  Endure. Persevere. To me/some of us it feels as if we are most vulnerable during these times of waiting. As if the temptation to doubt, to trust You a little less, is more severe and persistent than ever.  But, LORD, thank you, thank You, praise your Holy Name that there is one prayer, one plea to which the answer is always: NOW, yes, you will receive it NOW.   That You immediately fill us with Divine power when we ask for it,  and thousands of times when we just yearn for it.  For Divine power is the Holy Spirit in action in us, Divine Power is the outpouring of God's wisdom and truth, insight and knowledge, truth and righteousness, God's light and forgiveness, God's Word and words into us, into these fragile clay vessels.  NOW. at this moment, when we need You.  Our Father in heaven, there is no God like You.  Thank You for the Holy Spirit in action.  Thank You for God's power working in us, NOW.  Amen.
 
 
2 Kor 4:7: (GW)  Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
 

Kliek en kry: VAN PELGRIM TOT PELGRIM

 
VAN OU-OU PELGRIM TOT PELGRIM VAN 2018
 
My suster stuur gisteraand vir my ‘n foto van twee katte wat sit en wag dat hulle eienaar vir hulle kos moet gee.  En sy skryf daarby: “Soos die oë van katte is op die hand van hulle mies, so is ons oë op U gevestig o Here, totdat U ons genadig is.’’  Dit is natuurlik ‘n eietydse verwerking van die bekende Ou-Testamentiese pelgrimslied: Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Hoekom verbaas toon, die klank en inhoud van die pelgrimslied my so? Was dit dan nie vir die Israeliete lekker om hulle pelgrimstogte na Sion te onderneem, om op reis te gaan na die tempel, waar hulle saam met duisende ander in aanbidding kon vergader nie, so seker van die Teenwoordigheid van die HERE GOD in die Allerheiligste van sy Tempel? 
 
Habakuk het tog bely en geskryf:  Hab 2:20  Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!
Dawid het tog geskryf: Ps 132:13-16:  Ja, die Here het Sion gekies en dit vir Hom as woning begeer:  "Dit is my rusplek vir altyd; hier wil Ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig.
 
Was dit dan nie vir die Ou-Testamentiese mense die heerlikste ervaring om na die plek, die berg, die gebou te gaan waar hulle so baie na aan die ewige God sou kon wees nie? Om net te weet: elke tree bring ons nader en nader en nader aan God in sy heilige tempel!
 
Hoekom dat dié mineurtoon van die pelgrimslied wat ons as Psalm 123 ken? Hoekom gebruik die pelgrim wat ‘n reis so vol blydskap oor die eindbestemming aanpak, dan woorde soos “ontferm,” “opsien na die HERE”, in totale afhanklikheid na die HERE opkyk, soos wat die slaaf en slavin hoopvol en sonder enige eie rykdomme en bates kyk of daar vir hulle kos, klere, iets in die hand van hulle eienaar/eienares is?
 
Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Want: die reis wat die Ou-Testamentiese mense moes onderneem, die pad was gevaarlik, uiters gevaarlik: wilde diere, rowers, droogtetye, storms, brandende son, te voet.  Doodgewone mense met liggaamlike swakhede, mense wat deur slange gepik en skerpioene gesteek kon word, mense wat kon val en struikel,  geen snelweë, uitgelewer aan die ongenade van die natuur en mense, net afhanklik van die genade van God.
 
Kanaän, die plek van vryheid waarheen God Israel uit Egipte gebring het, was nie Switserland van die 21e eeu nie.  Want so skryf die spirituele digters van liedskrywers van Kanaän, so skryf en sing GOD se mense in Kanaän:
 
 • Ps 34:6 : Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
 • Ps 34:18: Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Ps 46:1-2  Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
 
En óns, die gelowiges van 2018, se pelgrimspad na die uur en die ewigheid waarin ons God persoonlik gaan sien?
 
Jesus het gesê:
Mat 7:13-14  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."
 
 
En hoor hier:
Hand 14:21-22  Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.
 
1 Tess 3:2-4:  Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat  sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur.
 
Kol 1:23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
 
 
En nou kom daar, 5000 jaar uit die verlede, die lied van ‘n pelgrim uit die Ou-Testamentiese tyd na jou en my:
Ps 34:1-11  'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.
Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.   Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.  Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.  Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.  Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.  Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.  Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
 
Die Engel van die HERE, sê die Skrif, trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.  En hierdie Engel is nie Migael of Gabriël nie.  Die ENGEL, hoofletter, is die Derde Persoon van die Drie-Eenheid, JESUS Christus Self, wat 'n laer in sy ewige trou rondom jou opstel.
 
Baie, baie dankie, HERE, want net U kan so direk met ons praat. Ons eer U en vra U in voortgesette afhanklikheid om daardie laer om elkeen wat U vandag — soos elke dag—ontsettend nodig het, deur niks te laat opbreek nie, asseblief.  Amen.
 
FROM PILGRIM TO PILGRIM
 
My sister sent me this photograph last night, and she wrote: “Behold, as the eyes of cats look to the hand of their masters; as the eyes of a cat to the hand of its owner,so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
It is based on Ps 123:1-2, of course:  Psa 123:1  “A Song of Ascents. I will lift up my eyes on You, O Dweller in Heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters; as the eyes of a maiden to the hand of her mistress; so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
How dangerous life has become!  How physically and spiritually dangerous!  Today we may face life-threatening situations, and soul-threatening onslaughts end attacks.  We may on the brink of losing hope and faith in God.  We may be wavering in faith and unconditional trust. Jesus told us that this would be so, that our lives would be like this, because of Him.  And today we are addressed by an Old Testament pilgrim who, under guidance of God’s Holy Spirit, has a message for us, his fellow-pilgrims:
 
LITERAL TRANSLATION: Psa 34:1  A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; and he drove him away, and he went. I will bless Jehovah at all times; His praise shall always be in my mouth.
Psa 34:2  My soul shall make its boast in Jehovah; the humble shall hear and be glad.
Psa 34:3  O magnify Jehovah with me; and let us exalt His name together.
Psa 34:4  I sought Jehovah, and He answered me, and delivered me out of all my fear.
Psa 34:5  They looked to Him and were filled with light; and their faces were not ashamed.
Psa 34:6  This poor man cried; and Jehovah heard, and saved him out of all his distress.
Psa 34:7  The Angel of Jehovah camps around those who fear Him, and He sets them free.
Psa 34:8  Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man seeking refuge in Him.
Psa 34:9  Fear Jehovah, His saints, for they who fear Him lack nothing.
 
LORD, thank You for this 500- year old message.  Thank You that the Angel of Jehovah camps arount those who fear You.  How safe we are in your camp, LORD, now and forever.  Let us live in this truth, in this reality, whatever becomes.  Amen.
 
 
 
 

Kliek en kry: IN WAARHEID VOOR DIE TROON

IN WAARHEID VOOR DIE TROON

Grafika:  per whatapp ontvang.  Die kunstenaar het volgens die boodskap 'n digitale vriendskapsgebaar in gedagte gehad. Maar die persoon wat dit aangestuur het, skryf: ''So laat die Woord my voel.''

Glo jy hierdie volgende stellings: 

Die werklikheid bewys dat hierdie stellings nie onweerlegbaar is nie.

Maar GOD se EK SAL en EK WIL-stellings is ewig, onweerlegbaar en vir elke Christen bedoel.

GOD SE EK SAL-uitsprake is sy  beloftes, dit is vasstaande feite, absolute sekerhede, ons hoop en ons troos.  Wanneer ons EK SAL hoor, kan ons Heb 11:1 aanhaal:

Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoekom?  Omdat GOD so sê.

As die drie-enige God EK WIL sê: is dit sy onkeerbare voorneme. 

Sy voorneme, met alle implikasies vir die mens, kan nie gekelder of gestuit word nie. Dit kan deur geen buite-faktore verhinder word nie. 

 • Deut 5:31  Maar jy moet hier by My kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet leer, en waarvolgens hulle moet lewe in die land wat Ek vir hulle gee om te besit.
 • 1Ki_18:1  Na 'n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën."
 • Ps 32:8-10  Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.  Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.  Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
 • Jes_29:13  Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.
 • Jes_46:10  Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek.
 • Jes_49:8  So sê die Here: Op 'n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem,
 • JES 55:3  Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n onstuitbare Godsbegeerte. 

Joh_17:24  Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n uitdrukking van Goddelike goedgesindheid, liefde en diepe deernis.  Luk 5:12  Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Luk 5:13  Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.

En dat is daar die groot EK WIL van God: 

1Tess_4:3  DIT IS DIE WIL VAN GOD DAT JULLE HEILIG MOET LEWE.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT VERTEL VAN  GEWILLIGHEID, GOEDGESINDHEID, BINDING: Wil Pappa sien wat ek gebou/geteken het? 

As ek en jy ''Ek wil...'' sê,  VERTEL DIT VAN ‘N VOORNEME, BEGEERTE, VERLANGE, WANHOOPSKREET. Ek wil so graag die klank van Bethulie se ou orrel hoor.  Maar dalk kom ek nooit daar uit nie.  Droefheid oor onvermoë, verlore droom of ideaal.

 • Job_9:21  Ek ís onskuldig! Ek gee nie meer om vir my lewe nie, ek wil nie meer lewe nie.

 • Job_13:3  Maar ek wil eintlik met die Almagtige praat, ek wil my saak aan God stel.

 • Ps_7:18  Ek wil die Here prys omdat Hy reg laat geskied. Die Naam van die Here, die Allerhoogste, wil ek besing. Ps_13:4  Luister tog en antwoord my, Here my God! Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, Ps_119:10  Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Ps_119:27  Leer my hoe om u bevele uit te voer. Ek wil van u magtige dade vertel.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT OOK VERTEL VAN ONS EIE WIL, PERSOONLIKE WIL, van EIESINNIGHEID: 

 • Deu_17:14  Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê: 'Ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning.'

En so kom ons vanoggend die Troon van God aan, by die GOD wat sê ek SAL,  EK WIL, daar is oneindige Goddelike deernis vir jou.   Maar hier is ons maskerloos, want hier is alles wat binne-in ons aangaan, alles wat ons wil en nie regkry nie, alles wat ons NIE het nie of in ons saamsleep, oop en bloot voor God.  Want hoe kan daar bluf, bedrog oor ons eie toestand en eie vermoëns voor die Troon van die ewige God wees, Hy wat alles weet en ken?  Hoe anders bid ons wanneer ons besef my wil  (en besef van ontoereikendheid )en God se wil in gebed bymekaarkom.

 • En daarom, HERE, hier voor die Troon waar ons diepste behoeftes, ons ontoereikendheid en nood aan die lig kom, hier waar daar geen bluf en geen grimering is nie, kniel ons en vra ons-
 • wat so swak  is, dat U asseblief vir ons die opstandingskrag van Jesus Christus sal gee;
 • wat so kortsigtig, bysiende, tastend en blind  is, dat U asseblief vir ons die lig en helderheid van die waarheid  sal gee;
 • wat so bang, angstig en kleingelowig  is, dat U asseblief vir ons absolute geloof in en vertroue op U as ons Vader, Redder en Leidsman sal gee;
 • wat so deurmekaar en koersloos  is, dat U ons asseblief innerlik na die smal weg sal begelei en in die daaglikse praktyk van die lewe uur ná uur sal help om koers te vind;
 • wat so ontevrede, onvergenoed en vol wêreldse hunkeringe  is, dat U asseblief vir ons die vreugde en vrede van vergenoegdheid en ‘n hart vol aanbidding en dankbaarheid  sal gee;
 • wat emosioneel so broos, wispelturig en onstabiel  is, dat U asseblief vir ons die volharding van Jesus Christus sal gee;
 • wat gereeld weer, herhaaldelik en keer op keer weer deur ons ou natuur gedryf word, dat U asseblief berou en genesing, droefheid oor die sonde en suiwering in die nuwe hart wat U vir ons gegee het,  sal gee
 • wat so vol verloëning en ongehoorsaamheid en verraad  is, dat U asseblief vir ons trane van berou en die moed  sal gee om die saak met U uit te maak;
 • wat so selfgenoegsaam en selfgesentreerd en selfsugtig, so doof en blind en arm en bejammerenswaardig  is wanneer ons as lote van die Wingerdstok wegbreek, dat U asseblief vir ons u ontferming en genade sal gee.  Drie-enige God, herstel ons verbondenheid, ons union with Christ.
 • wat so onwillig  is, dat U asseblief vir ons die gewilligheid sal gee wat ons met die hart en stem van Jesus laat fluister:  “Ook ek wil u wil doen, Vader.”
 • wat so gestroop  is van aardse sekuriteite, dat U asseblief vir ons ‘n begrip van die volmaakte sorg van U as Goeie HERDER sal gee;
 • wat so mislei  is, dat U asseblief vir ons die waarheid in en deur Christus  sal gee;
 • wat so lam, melaats, doof, blind en dikwels in die mag van die Bose  is, dat U asseblief vir ons genesing en bevryding sal gee, sodat ons sal kan loop, sodat ons u werk op aarde sal kan doen;
 • wat so begrip is van die dinge waar dit op aankom, dat U asseblief vir ons die één allesoorheersende begeerte sal gee: om Christus ons HERE te ken en die krag van sy opstanding te ervaar.
 • wat so afhanklik van U soos kinders  is, dat U asseblief vir ons meer en meer van dié totale afhanklikheid sal gee.
 

Kliek en kry: HOEVEEL BYBELMENSE HET VERDRINK?

 
HOEVEEL GELOWIGES IN DIE BYBEL HET VERDRINK?
 
Hier is die feite aangaande die verloop van elke krisis, sonder uitsondering, in die lewe van God se kinders wat in ‘n geweldige krisis beland.
 
‘’Hoe gaan dit?’’ gaan iemand waarskynlik vandag iewers vir jou vra.
En jy sal waarskynlik antwoord:  ‘’Goed, dankie!’’
So sê ons mos maar.  Dié antwoord kom so outomaties soos asemhaal.
Asem in, asem uit. Hoor die vraag, beantwoord die vraag, soos wat jy van kleins af gekondisioneer is om te doen. Maar daar is talle, talle mense, jyself en tienduisende medegelowiges wat vandag so gaan antwoord terwyl hulle in asemnood, in die diepste nood is.  Terwyl hulle voel asof hulle sink en verdrink.  En baie dinge daarop dui dat dit inderdaad gaan gebeur.
 
Hierdie is die vasstaande, onveranderlike waarheid en boodskap van Christus aan elkeen met wie dit vanoggend bitter, bitter moeilik gaan.
 
Daar is tye van ontsettende chaos in die lewe. Nagmerrietye. Daar is stormnagte, stukke van die gelowige se lewe wat ooreenstem met die nagmerriestorm waarin Jesus se dissipels (sy volgelinge, sy geliefde vriende beland het.. 
 
Maar van hoeveel verdrinkings van God se mense lees jy in die Skrif? 
 • Noag en sy gesin het NIE verdrink nie.
 • Dawid het NIE verdrink nie.  Ps 42:7-9  Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan.  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
 • Jona het nie verdrink nie, selfs al was hy so ‘n onwillige, ongehoorsame dienskneg van die HERE, so ‘n eiesinnige sendeling wat gedink het hy kan op eie voorwaardes vir die HERE werk.
 • Paulus en die mense by hom in die skip wat reg in die Euroklidon ingevaar het, het NIE verdrink nie.
Hand 27:8-15:  En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by ‘n plek wat genoem word Mooi Hawens, in die nabyheid waarvan die stad Laséa is. En omdat ‘n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe.  Maar die hoofman oor honderd het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus;  en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Fenix te bereik om te oorwinter, ‘n hawe in Kreta wat ooplê na die suidweste en na die noordweste.  En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het ‘n stormwind wat Euroklídon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Act 27:15  En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe.
 
Maar oor daardie man wat die HERE gedien het, oor sy teenwoordigheid op die gedoemde skip, het almal behoue aan land gekom:
Hand 27:40 -44 En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur.  En hulle het op ‘n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand; en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan.
Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie.
Maar die hoofman oor honderd wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan land te kom,  en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom.
 
 Hulle het almal behoue aan land gekom.
 
Maar die wonderlikste Skrifverhaal van ‘n nie-verdrinking vind ons in Matteus 14.
 
Mat 14:28-32  Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom."  "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Mat 14:30  Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!"  Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?"  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.
 
Ons dink mos maar meestal hoe onmoontlik dit vir ‘n mens is om op water te loop. Eers wanneer alles ons ruk, wanneer alle probleme van alle kante om ons gier en loei, wanneer ons lewe soos ‘n boot buite ons beheer en in die mag van ‘n menslik onbeheerbare stormwind rondgeruk word, ja, wanneer ons liggaam, ons aan eie lyf deur die tornado, sikloon, tifoon rondgeruk word, DAN weet ons hoe verkeerd talle Kinderbybelprentjies geteken is. Daar was in daardie storm, daardie krisis niks wat rustig en kalm was nie. Jesus het nie op stil waters aangestap gekom nie. Hy was self in die totaal buite beheer situasie op die klimmende en dalende, opstapelende en brekende golwe, in die middel van die gierende, onkeerbare wind. 
Maar HY was magtiger as die hele chaotiese situasie waarin almal beslis kon verdrink.
 
Hoekom het hulle hoegenaamd in so ‘n storm beland? Hoekom het God hulle dit nie gespaar nie?  Want in daardie nag was dit tog nie God se straf en oordeel wat hulle getref het nie.  In daardie nag het hulle God se deernis en ontferming in mag beleef.  Jesus het keer op keer vir hulle gesê: 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
  In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon HOE die Vader in ons storms en krisisse is.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê:  Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader in die nagtye van ons lewe wakker is en na ons aankom en naby ons is om vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie. Joh 5:17:  "My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook." Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader sy hand na my/jou uitsteek, jou gryp, en jou sekerlik NIE sal laat sink en verdrink nie. Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, nie daar bo in die hemel gebede ontvang en asof in ‘n verre Call Center sonder beskikbare fisiese adres, sonder enige direkte kommunikasiemoontlikhede een of ander besluit waarop jy maar net moet wag, aangaande jou saak en jou nood sal neem nie.  NEE. In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, naby is, vir jou sê om NIE jou geloof in Hom te verloor nie, en die storm sekerlik kan en sal stilmaak.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
Kom ons lees verder:
Mat 14:32-33:  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.  Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God."
 
Dit is die uitkoms van alle storms en krisisse in die lewe van Christus se volgeling, sy geliefdes.  Sonder uitsondering.  So is God, en ons sien HOM in daardie nag in die Persoon van sy Seun. 
 
Laat ons mekaar in mekaar se swaarkry herinner aan God se doel met alles wat JESUS gedoen het:  om Hom, die VADER, vir Wie ons nie kan sien nie, aan ons te openbaar:  waar Hy is, wat HY kan en wil doen, hoe naby en vol ontferming HY, die Vader, is.  Nou, in die tyd van die Onsigbare God, kan ons maar net die Persoon van Jesus so voor ons geestesoë sien aankom na ons toe, so naby, sonder enige plan of voorneme om enigeen van ons ooit te laat sink en verdrink in al ons probleme.
So is dit, so sal dit sonder uitsondering wees, in elke lewensstorm.  Want Jesus en die Vader is EEN.
 
LORD, chaotic times and crises are a reality, also in the lives of your disciples, your friends, those whom You have called to be yours.
 
Mat 14:30-33  But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. "Save me, Lord!" he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, "What little faith you have! Why did you doubt?"
They both got into the boat, and the wind died down. Then the disciples in the boat worshiped Jesus. "Truly you are the Son of God!" they exclaimed.
 
LORD, the greater reality and truth is what You taught us:
 
Joh 14:9  Whoever has seen me has seen the Father. Why, then, do you say, 'Show us the Father'?
Joh 10:30  The Father and I are one."
 
LORD, when storms and crises and chaos strike, let us see the revelation of the Father in the Person of Christ, the Son. Let us see that the Father is not somewhere in a distant and inaccesible call center where our pleas and prayers arrive, and where they are filed and even forgotten.  Let us see where You are in every storm: so near, so faithful.  That You will most definitely NOT let us sink and drown.  That your hand is outstretched, that You will most certainly calm every storm. That You can and will do the impossible for us. Father, we worship YOU.  Amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'n MENS

 

Grafika: http://rabbisacks.org/ethic-holiness-tetzaveh-5775/

DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'N MENS

"Holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

Mat 18:19-20  Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle."

Die sentrale verhouding in die Christelike lewe is communion met God. Die gemeenskap, omgang en verbondenheid van die hart, siel, denke, gees van die mens met die heilige God. ‘n Intieme, vertroulike, vertrouende gesprek in Christus deur die Gees met Hom wat is en was en wat sal wees. Communion, gemeenskap met God is noue, innige, vrymoedige hart-en sielskontak met Hom wat ons lewe is, Hom wat ons met onverwoordbare, onverstaanbare, onverdiende, onbeskryflike liefde liefhet en dit deur die kruisdood van sy Seun vir ons bewys het. Dit is innige verbondenheid met Hom wat ons vashou, lei, dra en nooit laat los nie.

 

En so loop die eerste groep dissipels toe saam met die Sentrale Persoon in hulle lewe, Hy deur Wie al twaalf van hulle se saamwees ontstaan het — want hoe anders ou hulle by mekaar uitgekom en so met mekaar saam beweeg het?  En hulle is in ‘n gelukkige, vrymoedige gesprek met Hom, soos wat ons as hierdie tyd se dissipelkring mat Hom oor die lewe om ons mag wees:  Sjoe, Meester, ons het darem fantastiese geboue hier in Jerusalem! (London, Georgië, Stellenbosch, Pretoria, Gondor in Ethiopië...

 

Hoor die storie:

Mar 13:1-9  Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!"  Jesus sê vir hom: "Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word." Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom:  "Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?"  Jesus sê toe vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. ” (Met wát ook al. Deur wie en wát ook al.)  Hy praat nie oor geboue, oor konkrete dinge nie, maar oor hulle verbondenheid met HOM, of hulle Hom sien of nie sien nie.  Want, sê HY, “daar sal baie onder my Naam kom en sê: 'Dit is ek!' en hulle sal baie mense mislei.  En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.  Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Mar 13:9  En julle moet teen julleself op julle hoede wees.”   Bedoelende: moet hierdie verbondenheid, hierdie kring om MY in die middel nooit wysig, breek, verlaat nie.

 

Die geboue en die pragtige ou stad was sekerlik vir JESUS ook mooi, al die woonplekke, al die strate, die hele tekstuur van die lewe in Jerusalem.

 Maar:

Luk 19:41-46  Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil  en gesê: "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor.  Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe: 'My huis sal 'n huis van gebed wees,' maar julle het dit 'n rowersnes gemaak."

 

Maar wat het die dissipels in daardie wonderlike stad en in die mooi dorpies van Palestina, Kanaän beleef?  Wat en wie het daar tussen die mooi geboue uit aangekom?  Daar was lieflike geboue, maar armsalige mense. Die eerste dissipelkring sien die ellendige skares op Jesus toesak. Dag na dag, drie jaar lank. Hoeveel duisende van hulle? Almal wat Jesus genees het, gevoed het, vertroos het, soos onkeerbare vloed net na HOM: blind, melaats, stom, dood, doof, misvormde hande, parapleë, hemipleë, elke geestesongesteldheid onder die son: begraafplaasmense, skreeuende malles, gevaarlike versteurdes, mense vol demone, bloeiende vroue, onsedelike mense, korrupte tollenaars, geldgierige tollenaars en kerkmense, Maria met sewe demone, skynheiliges, die pitiful sight for sorry eyes tussen hulle pragtige geboue.

En nou, die skok.  Die ware prentjie van menswees.  So lyk die tragedie en dodelike toestand van ONHEILIGHEID.  is onheiligheid as dit konkreet voorgestel sou word. Alles wat doof en blind en misvormd en versteur, geldgierig en agterbaks en wreed in enige verhouding, enige gemeente, enige gedagte, enige daad, enige woord, enige denkpatroon, enige plan, enige lidmaat, kerkraadslid, geestelike leier, huisgesin, huwelik is, is onheilig.  

Wanneer ons dit besef, het die uur van beslissing aangebreek.

Joh 9:35-39  Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: "Glo jy in die Seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?"  Jesus het vir hom gesê: "Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here!" En hy het Hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, (BESLUIT) sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word."

Wat is die beslissing?  Die besluit?

2 Kor 4:3-6  As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan.  Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.   God wat gesê het: "Laat daar lig skyn uit die duisternis," het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

2 Tess 2:13-14  Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.  Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid (glory, dignity) van ons Here Jesus Christus.

Joh 17:22  Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is.

1Pe 1:2-3  Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.  Ja, die ewige lewe. Maar ook die NUWE lewe.

Die besluit?  Wil ons in union with Christ LEEF? Sy heerlikheid, heiligheid in ons, sy heerlikheid, heiligheid in elke verhouding, woord, gesindheid, gedagte.  Want alles wat lelik, misvorm, siek, wreed, agterbaks is, is onheilig en buite die heerlikheid van ons HERE JESUS CHRISTUS.

O, HERE, laat ons hierdie besluit neem: meer en meer soos U, GOD IN DIE MIDDEL. Amen,

John 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one. LORD, the central relationship in our life is/should be communion with GOD. Constant, continuous attentive listening to what YOU are saying. Unbroken intimate conversation, consultation, confession, adoration, thanksgiving, joy, trust, expression of all doubts and uncertainties, all pain and questions, expression of amazement at the magnitude and truth and depth of your Word and your love.  Worshiping YOU as the God of every Divine attribute: Truth, Holiness, Love, Righteousness, Omnipotence, Wisdom, Mercy, Grace... Oh, LORD, You have given us ETERNAL LIFE, which to us means life with You in the hereafter. [Joh 3:16]  But You have ALSO given us NEW LIFE, which is:  Joh 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one.  LORD, You are in our midst, YOU are the Central Person in the new life. You are the only reason why we are walking this path together.  Transform us, strip us of all that belongs to the old life. Recreate us, make us holier day by day, so that all of us will become (be changed) to resemble the Person in the Middle.  Make us more and more like YOU, Jesus, holy and kind, righteous and unbiased, loving and caring, compassionate and forgiving.  For "holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART

DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART
 
Van ver weg, uit Georgië, kom ‘n 2700 jaar oue boodskap vanoggend tot my:
 
JES 54:8: Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser.
(ERV)  I was so angry that for a while I did not want to see you. But now I want to comfort you with kindness forever." The LORD your Savior said this.
(ESV)  In overflowing anger for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I will have compassion on you," says the LORD, your Redeemer.
 
Die profeet Jesaja het in die tyd van koning Hiskia, in 701 vC opgetree.  Daarom is hierdie boodskap wat my vriendin uit Georgië vir my aangestuur het, 2700 jaar oud... en een minuut jonk.  Dit is ewig, en dit is vir ons.
 
SO PRAAT LIEFDE.  GOD IS LIEFDE.  So praat God in liefde met ons as mense, geroep tot ‘n eiesoortige verhouding  met Hom, so anders as die mensdom wat in die ou tyd in die gode van hulle eie versinsels geglo het.  Liefde was nie in daardie selfgeskape godsdiens ingebou nie.
 
DIE EERSTE LIEFDESVERHAAL WAT IN DIE BYBEL AANGETEKEN STAAN, IS ‘N TRAGIESE VERHAAL.
Die oudste verwysing na  ‘n man wat ‘n vrou se hart probeer wen, is in die verhaal van Sigem seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier, wat Jakob se dogter Dina verkrag en daarna besluit het dat hy háár wou hê. ‘n Verhaal wat op die dood uitgeloop het, op moord. Dit is te lees in Genesis 34.
 
DIE EERSTE LIED OOR DIE HART IN DIE BYBEL IS DEUR MOSES GESING.  Maar dit is nie die hart van die mens nie. Moses sing oor die hart as middelpunt, as kern van die SEE.
Eks 15:8. (ANV)  U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see.
(GNB)  You blew on the sea and the water piled up high; it stood up straight like a wall; the deepest part of the sea became solid.
(KJV)  And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
 
DIE EERSTE GESPREK OOR DIE PLEK VAN DIE MENS SE HART IN SY VERHOUDING MET GOD, IS IN Deut 6:4-6. 
Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.  Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel (wil, denke, emosies) met al jou (liggaams-) krag.  Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, (soos ‘n trouring aan die vinger moet die wil van God vir jou wees), en dit moet 'n merk op jou voorkop wees.Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.
 
Dit beteken: Identifiseer jouself as een wat aan God behoort, maak dit in alles sigbaar). Jou liefde vir die HERE is geen private saak nie.  Want so is liefde: jou geliefde is die enigste vir jou, en almal weet hy/sy is jou enigste.  Altyd die enigste. Jy vertel vir ander waarom jy jou geliefde bemin.  Ware, suiwer liefde, anders as affaires, is geen geheime saak nie.
 
Aangaande die opdrag dat God se mense die wil van God op hulle deurkosyne moes skryf, bied een van die ou Bybelkommentare ‘n mooi uitleg:
 
?“Among the Jews  it is the name given to the square piece of parchment, inscribed with Deu_6:4-9; Deu_11:13-21, which is rolled up in a small cylinder of wood or metal, and affixed to the right-hand post of every door in a Jewish house. The pious Jew touches the mezuzah on each occasion of passing, or kisses his finger, and speaks Psa_121:8 in the Hebrew language.”-Albert Barnes.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE, wat is die liefde van ‘n mens vir Hom volgens sy definisie? 
Hier is dit: Deut 11:18-19.  “Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet 'n merk op julle voorkoppe wees.  Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.”
 
 1. LIEFDE VIR GOD IS GEWORTEL IN SY WOORD.  Dit is ‘n passie vir die internalisering van sy Woord in ons hele bestaan.  Dit is om vanuit sy Woord te leef, oor sy Woord te praat, sy Woord in te drink, alle hoop en waarheid in sy Woord te vind. 
 
So was dit God se wil in die Ou Testament.
So is dit sy wil in die Nuwe Testament.  Kol 3: 16-17 sê presies dieselfde as Deut 11:18-19.
 
Kol 3:16-17  Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Heb 2:1  Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie.
(GNB)  That is why we must hold on all the more firmly to the truths we have heard, so that we will not be carried away.
 
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE?
LIEFDE VIR GOD IS  ‘n VOORTDURENDE BESLUIT.  Ons besluit deur die Gees: HIER, by Hom, deur sy Woord en Gees, is die waarheid, Hy is die God vir wie ek dien.
 
In die tyd toe mense nog min aangaande die verhouding tussen God en mens geweet het, het die HERE die saak van so ‘n vaste, onwankelbare besluit op op die mees basiese manier, eenvoudig en direk, aan Israel verduidelik:
 
Deu 13:1-4  "Wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder, en die teken kom uit of die wonder vind plaas soos hy gesê het, en hy dan op grond daarvan vir jou sê: 'Kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie,' moet jy nie na hom luister nie. Die Here jou God stel jou net op die proef om vas te stel of jy Hom liefhet met hart en siel.  Jy moet getrou bly aan die Here jou God en Hom eer, jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy bevele luister, jy moet Hom dien en aanhang.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE? 
Dit is om oor Hom te dink en te dink.  Om jou in jou gedagtes oor Hom te verlustig. Dawid het die blydskap van sy liefde vir die HERE en God se liefde vir hom snags lê en beleef. Bedags het hy daaroor geskryf:
Ps 63:7-9:  As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:   U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my.
AOV)  (63:9) My siel (wil, denke, emosies) is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
(BBE)  My soul  keeps ever near you: your right hand is my support.
 
Verstaan ons nou iets van die boodskap van Charles Wesley, 1707-1788, se gesang oor die hart van die verhouding tussen die mens en God?  Die hart van die verhouding is in my en jou hart.
 
 1. O for a heart to praise my God,
  a heart from sin set free,
  a heart that always feels thy blood
  so freely shed for me.

  2. A heart resigned, submissive, meek,
  my great Redeemer's throne,
  where only Christ is heard to speak,
  where Jesus reigns alone.

  3. A humble, lowly, contrite heart,
  believing, true, and clean,
  which neither life nor death can part
  from Christ who dwells within.

  4. A heart in every thought renewed
  and full of love divine,
  perfect and right and pure and good,
  a copy, Lord, of thine.

  5. Thy nature, gracious Lord, impart;
  come quickly from above;
  write thy new name upon my heart,
  thy new, best name of Love.
 
LORD, I do not want to be religious. Please fill me with the essence of walking with You. Let this be a walk with You in my HEART and SOUL (my will, thoughts and emotions), a walk with YOU with my body, especially my tongue and words.  Let this be listening to You hour after hour, all the hours till I go to bed tonight. Let this be inseparable closeness to You, all day long.  Let this be a day in which your Spirit fills me and directs me and teaches and controls me.  Let this be a day in which I will cling to the truth of your WORD.
 

Kliek en kry: OOGKONTAK

https://www.youtube.com/watch?v=Sih23TpXUA0

Kevin Carter's Pulitzer Prize winning photograph of a starving Sudanese child and a vulture in the background
 
OOGKONTAK
 
Die omvang van my persoonlike rykdom is geweldig: ‘n Binnekamer, God se oë op my. ‘n Lewensmaat, susters, skoonsusters, dogters, skoonseun, kleinkinders, vriendinne, nog liewe mense gaan tot ons familiekring toegevoeg word, lojaliteit, kontak, mense wat saam met ons by ons ronde tafel kom sit, lieflike, Godvresende bure van ons ouderdom, goedgesinde terreinbestuurder, beheerraadvoorsitter,  jongmense soos  Jana, twee Elsjes, Willem en Ilza, Bernardt, Shéri, Lientjie, Susan, Lenika, Colette, Monya, eie volwasse kleindogters in my lewe...  En drie katte wat in my oë kyk.
 
Maar eenmaal het ek my kleindogter Maggy se sjokoladehasie met ‘n mes deurgesny, om tussen haar en sussie Lilian te verdeel. Sy wou my keer, ek was te vasberade om my eie kop te volg. Toe dit stukkend was, het sy, wat ons skoonseun ‘n meltdown noem, gehad. Sy wou geen stukkie sjokolade eet nie. Sy  was vier of vyf, en sy het vir my gesê: “ Dit was mooi, en jy het dit gebreek.”
 
Daar is ‘n foto van 'n seuntjie waarna ek in hierdie dae nie wil kyk nie, want die kind daarop kyk vir my.  Sy ouers wat oor sy geboorte gejuig het, sy sussie wie se boetie hy was, kyk vir MY en vir kinders wat vir die foto kyk.  Vir die KERK.  Hierdie lieflike kind se liggaampie is gister begrawe of veras.  Hy het die dood bo die lewe gekies. Hy was deel van ‘n skoolgemeenskap, ‘n gemeente-gemeenskap, ‘n graad op skool.  Hoe het mense hom laat voel? mag sy ouers vra.  Hulle mag dit jare en jare lank bly vra.
 
So mag die ouers van duisende kinders, studente wat die hand aan hulle eie lewens geslaan het, bly vra.  Tot vandag toe mag sulke ouers vir ons almal sê: “Hierdie kind was mooi, en julle het hom gebreek deur hom vriendelike, sagte oogkontak te ontsê.”
 
 • So kan daar van duisende, tienduisende, honderdduisende gesê word:  “Hierdie mense was bly, en julle het hulle bedroef gemaak deur hulle oogkontak te ontsê.”
 • Ja, hierdie vrou se hoop vir haar huwelik was helder, en jy het gekies om haar nie meer in die oë te kyk nie. Jy het haar oogkontak ontsê.
 • Hierdie mens wat bly oor die pos, die geleentheid, die studiegeleentheid, die gemeente wat hulle gevind het, die plek wat hulle “my gemeente” kon noem, waar al die gawes van die Gees aanwesig is... en dié wie se oë hulle nie wou raaksien nie, dié wie se opsetlike ignoreer, dié wie se onversetlike weiering om hulle met sagte oë aan te kyk, het hulle verwar, ontstel, soos Hagar laat voel.  Dié wat hulle straf en veroordeel met die weerhouding van oogkontak, het hulle weggedryf.
 
1. PRAAT DIE BYBEL VAN Oë?  Ja, sommer in Genesis al.
 • GEN 29:17: ANV)  Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. (ERV)  Leah's eyes were gentle, but Rachel was beautiful.
 • (KJV)  Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
 
Sommige van wie oogkontak weerhou word, is gelukkig: hulle het baie ander vriende, baie ander broers en susters in die HERE. Hulle het ‘n lewensmaat wat hulle vashou, ‘n hegte familie. ‘n Gemeente met sulke afgewende, opsetlik afgewende oë daarin, is nie al wat hulle het en al waarop hulle gehoop het nie. Ander wat so met weerhouding van oogkontak en die koue skouer gestraf word, het niks hiervan nie. Al waarop hulle gehoop het, word nie vir hulle gegee nie: oogkontak. Raaksien, kyke, oogkontak soos dié van Jesus, soos van God Self.
 
Want God sien raak. In Jesus sien ons raaksien, oogkontak, aanraking, goedgesinheid, die innig jammer kyk.
 
2. SO SIEN GOD DIE SKOK EN WANHOOP IN DIE Oë VAN ELKE VERTRAPTE WAT SKAARS ‘N STEM HET, DIE OPSTANDIGE VERTRAPTES, DIE VERNEDERDE VERTRAPTES, DIE VERTRAPTES WAT AGTER TOE DEURE BESPREEK WORD:  So en so sleg is hulle. So ‘n bedreiging is hulle.  So opstandig is hulle. So is hulle nie soos wat ek hulle wil hê nie. Hulle moet op hulle plek gesit word. Ek moet my voet neersit met hulle, wat hulle ook al sê of probeer sê.
 
SARA het Hagar sleg behandel.  Hagar was die weggejaagde, vertrapte slavin, die huisbediende van ‘n ander ras, want sy was ‘n Egiptiese meisietjie.  Haar seun was dus ‘n kind van gemengde bloed, Egipties sowel as Semities.  En die God van die OU en Nuwe Testament het haar raakgesien:
 
Gen 21:18-18  Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom 'n groot nasie laat word." Gen 21:19  Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee.   HY het haar vertroos, haar gegee wat sy nodig het.
 
3. Hoe het hierdie ding gebeur? SARA het gedink sy doen reg, sy moet vir Isak veg.
 
4. HOE LYK GELOWIGES, selfs sogenaamd sterk gelowiges, SE OË OOK MAAR BAIE GEREELD?  Soos die gelowige Dawid s'n, en om dieselfde redes as die gelowige Dawid s'n. 
Psa 6:7-10  Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane. My oë het dof geword van verdriet, verswak deur wat my teëstanders my aandoen. Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp, die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem.
 
5. HOE OP AARDE GEBEUR SO-IETS? 
 
Omdat ander gelowiges gesindhede wat nie van Christus is nie, as die beste, finale gesindheid wat mens jeens daardie spesifieke mede-gelowige moet hê, in yster giet.
Spr 21:2  In sy eie oë is alles wat 'n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid.
 
6. DAAR IS NET EEN AANVAARBARE GESINDHEID VOOR GOD:  OM TE WIL DOEN WAT REG IS IN SY Oë.
 
Eks_15:26  Hy het gesê: "Julle moet goed luister na wat Ek, die Here julle God, sê! Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat Ek vir julle voorskryf. Dan sal Ek geeneen van die siektes waarmee Ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou."
 
7. WAT Sê DIE SKRIF VAN GOD SE Oë?
2 Ch 16:9  Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê."
 
8. Wat, onder andere, is sy wil en nie sy wil nie?  WAT, o.a., is reg en verkeerd in sy oë?
Mar 9:41-45  Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker Ek julle.
Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word.As jou hand jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan as dat jy altwee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
En as jou voet jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy kreupel die lewe ingaan as dat jy altwee jou voete het en in die hel gegooi word. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
Mar 9:47-48  En as jou oog jou van My afvallig laat word, pluk hom uit! Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy altwee oë het en in die hel gegooi word.  Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
 
9. HOE RAAK ‘n MENS SO VERKEERD?
 
Kom ons vind die wordingsproses van gruwelike doodsheid jeens mense in die Skrif self. Hoe WORD mens so?  Deur van jouself meer te maak as wat ‘n mens moet wees.  Deur jouself as die sentrum te sien, nie vir God nie.  Deur nie te wil kyk hoe ‘n afgod lyk, en of ek van myself ‘n afgod maak nie:
 
Ps 135:15-18  Wat die nasies het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande;  'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie;  ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
Ps 135:18  Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word.
 
Wie homself die werk van sy eie hande maak, wie aan homself behoort, homself bo die God van die Woord verhef deur nie totaal leeg van sy eie idees, konsepte, wrokke, voorveronderstellings, vooroordele, wat ook al, NIKS voor God te word en daarom ALLES van homself vir God en sy naaste kan gee nie, sal soos sy eie dooie skepping, soos sy eie maaksel  word:
 
... Ps 135: 15-17: die werk van mensehande; 'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie; ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
 
10. HOE LYK DIE WARE GOD?
 
Mat 20:29-32  Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg.
Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!" Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stilbly, maar hulle het al hoe harder geroep: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!"Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: "Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?"
Mat 20:33-34  Hulle sê toe vir Hom: "Here, dat ons oë oopgaan."
Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle Hom gevolg.
 
11. WAT IS DIE ONVERMYDELIKE GEBED WAT ELKEEN VAN ONS VANDAG MOET BID?
Here, dat ons oë oopgaan."
 
12. Dan sal Jesus ons, elkeen wat sy/haar blindheid insien, innig jammer kry en ons oë aangeraak. Ons sal sien, en Hom gehoorsaam, vreugdevol en onvoorwaardelik volg, na watter simpel mense Hy ook al uitreik.  Want GOD het die wêreld so lief gehad.

Kliek en kry: KINDERKOMBERSIE

 

Kinderkombersie

Hierdie winter was rof gewees. Komberse raak hoog op die agenda wanneer die kwik tot -2°C daal.  Hoe groter die kombers, hoe beter.
 
Hoe verloop my en jou lewe as Christen tans?  Deur middel van hierdie basiese toets kan ek en jy die grootte van ons spirituele kombers nogal heel goed bepaal.  Al wat jy moet doen, is om in jou gedagtes of op skrif ‘n regmerkie by die Skrifgedeelte aan te bring wat jou gemoedstoestand, jou emosioneel-spirituele status die beste beskryf.  Dit geld vir vandag, maar dit geld ook vir die afgelope maande of jare.  Of dalk vir jare, reeds.
 Merk dus nou maar:
 1. Rom 8:35-39:   Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?  
 2. "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."  
 3. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.  
 4. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte   of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
 5. Psa 57:8  Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing.
 6. Ps 88:14-15:   Ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek tot U.  Waarom verstoot U my, Here, waarom trek U U van my af terug?
 7. Psa 88:16  Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.
 8. 1Co 2:9  "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
 9. Jer 20:7  U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my, U het gewen. Ek word heeldag uitgelag, almal spot met my.
 10. Jer 20:9  En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen, ek kan nie meer nie.
 
Hoeveel van die tien Skrifgedeeltes het jy gemerk as tekenend van JOU lewe in die HERE?  Vier, sewe, nege, tien?
 
Kom ons kyk rustig na die WARE CHRISTELIKE LEWE.
 
Dalk sê jy al lankal: Die ware Christelike lewe is net so rof soos die lewe van die nie-Christen, en waarskynlik rowwer. Die daaglikse kastyding.  Die eindelose OORLOG teen sonde. Die periodieke getas-tas in diep donkerte.
 
Daar is mense in die geloofsgemeenskap wat nie met jou saamstem nie, en vir jou sê: As probleme kom, moet hulle net na die Troon van Genade geneem word, en hulle sal wegraak, versmelt. 
 
Maar jy is reg wanneer jy wil sê: ‘’Van ‘n 120 jaar lange stryd, soos wat Noag met die ark-bouery gehad het,  soos dié van Abraham in Kanaän,  soos dié van Paulus, is daar min vermelding in ons bemoediging van mekaar. Wie sê ooit:‘Hoe lank jou stryd ook al gaan wees, ek gaan by jou bly in gebed?’”
So ‘n lering, so ‘n aanname wat chroniese swaarkry wegpraat en ontken (of kategories as iets van die Satan en as die gevolg van ongeloof bestempel)  is ‘n kinderkombersie, onvoldoende teen die koue, koue, koue winters van verlies, onreg,  trauma, leed. 
Dit is ‘n uiters ongemaklike soort Christenskap om in te wees.
En dit is ‘n te klein kombersie wat ons ander aanbied.
 
 
MAAR:
Die keerkant is ook waar:  Bejammerenswaardig is die mens wat byna geen vreugde in die Christelike lewe sien nie: ‘’Wat help dit om te kla?”  Bedoelende: hier ploeter ek met my onvoldoende kombersie rond, bibberend, heeltyd net roepend om genade, soos ‘n Comrades-atleet wat moet aanhou en aanhou, en ek kan nie meer nie?
En wat ‘n treurige, persoonlik moedelose vertrooster is dit wat die aandag van ander nie op die eindelose liefde, sorg, krag, die genade en die Vaderhart van die Vader, die onuitspreeklike liefde van Christus en die troue nabyheid en leiding van die Heilige Gees vestig nie!
 
NEE:  die ware Christelike lewe is ‘n groot kombers vir grootmense.  Daar is baie leed en trauma daarin, en baie, baie vreugde en verrukking.  Om NET die goeie in die Christelike lewe te beklemtoon, is om vals hoop te gee, ‘n kinderkombersie wat NIE die gebrokenheid van die aarde dek nie.  Of die wonde van sonde, die skokke van die hart, die onbegrip van ‘n ouer wat by die bed van ‘n eenjarige dogtertjie met ‘n kankergewas in die ingewande sit nie.
Dis ‘n godsdiens wat meer van God verwag en eis en toedig as wat HY vir sy kinders en vir die wêreld , vir ons aardse bestaan, beloof het.
Bekering, oorgawe aan GOD, verander nie ander se temperament nie.  Self nie my eie, volledig nie. Verhoudingsprobleme verdwyn nie noodwendig nie. Finansies, studieprobleme, landsprobleme... Die lang-lang pad met verkragte kind. Kapings, inbrake, kuberdiefstal.
Die tye wanneer ek trane van dankbaarheid en geloof stort.
As enigeen van die twee ontbreek, het ek ‘n kinderkombersie.
 
 • Jes 28:20  Die bed sal te kort wees om reguit op te lê, die kombers te smal om jou daarmee toe te maak.
 
1 Kor 10:13  Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.
 
Dit is die ware Christelike lewe. Die Bybel gooi hierdie kombers oor ons.  En wat ook al in ons lewe gebeur, watter heerlike genesing van ons liggaam, watter wonderbaarlike gawe van ‘n werk met ‘n vaste salaris wat ons ontvang, watter motorongeluk ons ook al tref, by watter siekbed ons ook al sit...  ons klou nie net aan een blokkie van die groot, voldoende gehekelde kombers vas nie.  Dit is te klein, dit is onvoldoende.  Ons steek ons hande uit en ontvang die groot, wonderbaarlik voldoende kombers van die HELE Skrif.
 
En ons word vertroos.
Ons word versterk.
Ons word meer Christusgelykvormig gemaak.
Ons voel veilig.
Ons verstaan wat met ons gebeur.
Ons is in die waarheid.
 
O, HERE, ons dank U vir alles wat U vir ons hier, toegedek deur die groot kombers van u WOORD gee.  
HEB 4:12: (ANV)  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
 
 (CEV)  What God has said isn't only alive and active! It is sharper than any double-edged sword. His word can cut through our spirits and souls and through our joints and marrow, until it discovers the desires and thoughts of our hearts.
 
Dankie, HERE, vir u WOORD!
 
 

Kliek en kry: BLOEDLAND

BLOEDLAND
Die Woord in die lewe van vandag
Exo 12:11-13  Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!  Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.
 
My suster se dogter, die ma van vier jong kinders, het gister 'n noue ontkoming gehad met 'n voertuigkaper wat haar in Nelspruit wou oortuig haar motor het 'n papwiel.  Hy het teen die ruite geslaan, die agterdeur probeer ooppluk ens.  Alles was gesluit.  Sy het geskree dat hy moes weggaan, hy het vir haar met vingers gewys hy gaan haar skiet.  Sy het oor ‘n rooi lig gery, teen die verkeer in, en geen motoris het aandag aan haar krisis gegee nie.  My sus sê ons moet mekaar  waarsku om NIE vir so 'n slenter te val nie.  RY net, dat julle wegkom. Die jong vrou, ‘n kind van die HERE, sê sy het nooit ervaar dat die HERE nie by haar is nie. Toe kry sy nog 'n spoedkaartjie net daarna. Sy vra toe vir die spietkop wat moet sy nou doen want sy gaan nie Balfour toe ry om die saak te beveg nie. Hy se sy moet sê sy werk net part time and life is hard.
 
Wat sê die Skrif oor hierdie vreeslike tyd in die land wat ons BLOEDLAND kan noem? Die Skrif vertel van net so ‘n tyd, duisende jare gelede:
 
PRED 3:16  Verder het ek in hierdie wêreld gesien: waar daar reg moet geskied, is daar onreg; waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding.
JES 59:7-9  Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker.
 
 Waar vind ons krag in hierdie pikdonker?  Hierdie bekende lied is vanoggend die padpredikant, die padwyser:
 
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die bloed van die Lam
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die dierbare bloed van die Lam
 
Ons moet kyk wat die Woord aangaande GOD se siening van bloed en bloedvergieting, en veral aangaande die Bloed van Jesus sê:
 
 1. GOD HAAT BLOEDVERGIETING EN ROOF.
1Ki 21:17-19:  Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê:  "Maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot, wat hy gaan vat het.  Jy moet vir Agab sê: 'So sê die Here: Jy het gemoor en nou vat jy ook nog?' Sê verder vir hom: So sê die Here: Op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune!"
 
Ja, vanoggend weet ons dat God se oordeel oor elke rower-bloedvergieter vas en seker staan.  En Hy weet dat ons ons vanoggend net eenvoudig in sy geregtigheid verbly en soos die mense van ouds in ons smart dankbaar is dat Hy dit sal doen.
 
 1. BLOED IS VIR GOD KOSBAAR, HEILIG, ONAANTASBAAR, EN WIE BLOED VERGIET, VAN HOM SAL SY LEWE GEËIS WORD.
Luk 11:47-50  Ellende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor.  So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want húlle het die profete vermoor en júlle bou die grafte.  Daarom het Die Wysheid van God gesê: 'Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg.'  So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is van die skepping van die wêreld af:   van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja, Ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word!
 
HERE, ons voorvaders het bloed vergiet, en ons kan nooit voortleef asof dit nou maar net gebeur het nie.  O, laat ons geen monumente oprig waardeur ons bloedvergieters vereer nie.  As ons ooit geleef het asof die bloedvergieting wat ons voorouers gepleeg het, net hulle sonde was, vergewe ons.  REINIG ons van die sonde en gruwel en skuld van alle bloedvergieting by enige van ons voorouers.
 
 1. EN DAAR IS HEILIGE BLOED.
Luk 22:20  Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Joh 6:53-55  Maar Jesus sê vir hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Joh 6:54  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.
1Jn 5:11-12  En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.
 
 1. WAT BETEKEN HIERDIE VREEMDE WOORD DAT ONS JESUS SE BLOED MOET DRINK?
The plain meaning of the passage is, that by his bloody death - his body and his blood offered in sacrifice for sin - he would procure pardon and life for man; that they who partook of that, or had an interest in that, should obtain eternal life. He uses the figure of eating and drinking because that was the subject of discourse; because the Jews prided themselves much on the fact that their fathers had eaten manna; and because, as he had said that he was the bread of life, it was natural and easy, especially in the language which he used, to carry out the figure, and say that bread must be eaten in order to be of any avail in supporting and saving men. To eat and to drink, among the Jews, was also expressive of sharing in or partaking of the privileges of friendship. The happiness of heaven and all spiritual blessings are often represented under this image.- Albert Barnes’ Notes on the whole Bible.
 
 1. DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM HET DIE HERDER TERUGGEKOM.
Heb 13:20  God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.
 
 Die HERDER IS HIER.  Die HERE is my HERDER.  DONKER DIEPTES OP PAD: EK SAL NIE BANG WEES NIE.
 
 1.  ONS OORWINNING EN HELING, ONS HOOP EN AL DIE MOED WAT ONS VANDAG NODIG HET, is in en deur die BLOED VAN DIE LAM EN DIE GETUIENIS aangaande JESUS CHRISTUS, die Gewer van HEILIGE BLOED.
 
Rev 12:10-11:  Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.   Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Gebed
 
HERE, ons plaas elkeen hier en haar hele familie onder die bloed van die LAM.  Laat ons self die oorwinning oor vrees, trauma, skokke, aanslae, boosheid behaal deur die bloed van die LAM en die boodskap waarvan ons getuit:  JESUS CHRISTUS, die SEUN VAN DIE LEWENDE GOD, IS ONS HERDER.
 
EN ‘n baie praktiese wenk van ‘n vriendin:
Hier is n wenk wat ek jare gelede gelees het en aan my kinders geleer het destyds toe ek hul moes leer bestuur. In verkeer stop altyd so dat jy die moter voor jou se bande op die teer of pad kan sien :dit gee genoeg spasie dat jy in n nood kan uitswaai en wegry. Dit het al Danel gehelp toe iemand haar ruit wou breek en sy die moter vorentoe laat rol het die man sy hand teen die moter kis geslaan. Ek en Kobus kon ook uitswaai toe iemand ons agterruit probeer uitkap by n robot omdat hy spasie gehad het.
 
Isa 59:1  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
 
 
 
We almost had a hi-jack in our family yesterday. To the young mother it was traumatic. While she was trying to escape by driving against the traffic, and ignoring red traffic lights, not a single human being paid attention or tried to help her.  The LORD, the Great Shepherd of his flock, He Alone protected her.  So this morning we sing:  There is power, power, wonderful power in the Blood of the Lamb. And this morning we ask the Holy Spirit to hear what HE is saying to us about blood, bloodshed, life through the Blood of the Lamb ... and hope/spiritual victory in this dangerous country: Ecc 3:16  Everywhere on earth I saw violence and injustice instead of fairness and justice.
Isa 59:1  The LORD hasn't lost his powerful strength; he can still hear and answer prayers.  
Heb 13:20-21:  God gives peace, and he raised our Lord Jesus Christ from death. Now Jesus is like a Great Shepherd whose blood was used to make God's eternal agreement with his flock.  I pray that God will make you ready to obey him and that you will always be eager to do right. May Jesus help you do what pleases God. To Jesus Christ be glory forever and ever! Amen.  
THIS MORNING THERE IS HOPE, THERE IS PROTECTION.
THIS MORNING WE MAY PRAY A SIMPLE PRAYER SUCH AS THIS:
 LORD, this morning I pray for …. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.…. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.

 

 

 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: 'n Ander Trajek

‘n Ander Trajek
 
Supermarkte is mos die nuwe kuierplekke, geselsplekke.  En ek kan nie eens probeer bereken hoeveel keer ek die afgelope paar maande ‘n ontmoeting met ou vriende gehad, uitgevra het oor hulle gesondheid, en dan die antwoord ontvang het: “Oudword is nie vir sissies nie.”
Om heeltyd siek te voel, pyn te hê, te wonder wat dié en dié simptoom is, is sekerlik nie lekker nie.  Dit is neerdrukkend, dit kan ‘n mens baie, baie depressief maak.
 
Die verstommende Skrifwaarheid aangaande ouer word op geestelike gebied is egter iets heeltemal anders.  Die Skrif sé vir elke dertigjarige wat op  16 tot bekering gekom het, vir elkeen van die 10 bendeleiers wat tydens die groot saamtrek op die Kaapse vlakte tot bekering gekom het, vir elke 80-jarige Christen wat self kanker het of by die siekbed van ‘n kind of kleinkind met kanker waak,  vir elke gemeente wat feesvierend tot stand gekom het en nou nog daar in die middel van ‘n  demografies veranderde Vrystaatse dorp soos Springfontein, Hobhouse, Hertzogville, Bultfontein en Petrusburg staan:  oudword in die geloof is nie, mag nie kreupel, lam, leeg,  gelate, tragies, half-dood en kragteloos wees nie. 
 
Die Skrif sê immers:
 
2Co 4:16  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  So staan dit in 2Co 4:16  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 2Co 4:17  Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2Co 4:18  Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
Daar is dan byna niks oor nie!
 
Hoe gebeur dit dan dat gemeentes wat jubelend gebore is, feesvierend en vol hoop gestig is, nou sulke sewe-agste leë Kerkgeboue is?  Dat alles so gelate, so droef en sonder geestelike lewenskrag geword het?
 
Hoe gebeur dit dat daardie sestienjarige wat so brandend vir Christus en die Koninkryk van God was, nou ‘n lewensontevrede, formalistiese, geestelik onbetrokke lidmaat van ‘n halfdooie, inherent liefdelose gemeente is?
 
Paulus het ‘n vraag gevra
 
Paulus het op so ‘n gemeente afgekom, op meer as een so ‘n gemeente.  Een daarvan was Efese.  Hy moes die Galasiërs ook aanspreek oor hoe ‘n vleeslike en geestelike lewe lyk.   En as vertrekpunt het hy ‘n uiters belangrike vraag aan die Efesiërs gevra.  So klink die verhaal:
 
Act 19:1  En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind
Act 19:2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.
 
Wat sou jy geantwoord het?
 
Hoe belangrik is die antwoord op hierdie vraag nie. Wat gebeur regtig met ons bekering?  Het jy die volle waarheid gehoor?  Het die KERK die volle waarheid gehoor, soos wat Efese se mense moes hoor?
 
Elke pasgebore baba in die geloof ontvang die Versorger
 
Wanneer ons tot bekering kom deur die werk van God in ons, is nie slegs regverdigmaking, verlossing deur die geloof  en  die ewige lewe in Christus ter sprake nie. 
Wat verder ter sprake is, is
 • dat hierdie pasgebore kind van God ‘n Versorger ontvang, die Heilige Gees. 
 • Dat hierdie nuwe baba in die geloof net deur die Heilige Gees heilig (aan God toegewy) en geestelik kan lewe,
 • dat God die Gees daardie dag aan elkeen gegee het.  Het jy die Heilige Gees ontvang?
 
Ek het nie geweet nie, niemand het my gesê nie!
Miljoene gelowiges is soos wat daardie Christene van Efese in Paulus se tyd was.  Daardie mense het nie geweet dat hulle in die krag van die Gees sou kon leef en geestelik sou kon groei en teen versoekings staande sou kon bly nie.  
En geeneen van hulle het dalk eens daaraan gedink dat hulle God ook vir die Heilige Gees sou kon dank en loof nie! 
Bedroef ons nie inderdaad die Heilige Gees wanneer ons sy inwoning in ons lewe ignoreer, en nie glo dat God kragtig in ons deur sy Gees wil werk nie? En God nooit eens vir die Heilige Gees dank nie!  
 
Verder voort op jou eie treinspoor?
 
Hoe baie mense kom tot bekering, aanvaar die verlossing in Christus, en lewe dan meestal maar voort op hulle eie treinspoor. Andrew Murray skryf wat dit beteken om op jou eie treinspoor te wees: “Ek kan in my menslike natuur besluite  neem, beplan, bedrywig wees, skryf, optree, werk, God probeer dien, baie uitrig... alles in die krag van die menslike wil!!! Alles met vleeslike wysheid en insigte. ”
 
En wat is die gevolg?  Waar ons op ons eie trajek is, steek die donker dinge van ons ou self spoedig en gereeld kop uit.  Ons dra die vrugte van ons ou natuur: liefdeloosheid, bitterheid, jaloesie, twiste, hoogmoed, ongevoeligheid...  Dan is daar baie geskinder in die kerk en in ons huise.  Dan is daar rusies in die huis, bitterheid in die hart, gevegte en alles wat sleg is.   En dit onder mense wat Sondae kerk toe kom.
 
Vir ewig en altyd op hierdie spoor?
 
Later sê ons:  Dit sal nooit verander nie.  Soos die een gemeente is, so is die ander.  Of: Ek sal nooit kan verander nie: my humeur of ongeduld is nou maar eenmaal my swakpunt.  En so probeer ons as gemeentes alles waaraan die menslike natuur kan dink,  so is ons in ‘n tref- en trapstyl, met so min van die Gees.  Ons probeer in eie krag doen wat die Gees alleen kan doen. So doen ons dit ook in ons huise, op die sportveld, by die werk.  Soggens staan ons op en dink: Vandag gaan net so moeilik wees soos gister, net moeiliker.
 
Elke spoorwegkind weet wat die woord “rangeer” beteken.  Treine word by wyse van wissels op die treinspoor na bepaalde trajekte gerangeer. As die wissels nie reg gestel is nie, kan die trein op die verkeerde spoor beland, veral snags.  Dan is dit van koers af, en in die grootste gevaar.  Die enigste manier om op die regte spoor te kom, terugkeer na die wisselpunt en teruggaan na die regte spoor wat na die regte bestemming lei.
 
Twee Persone van die Goddelike Drie-eenheid het na die mensdom gekom
Toe Christus as Verlosser en Middelaar aan ons verkondig is, het ons geestelike mentor(s) dalk nagelaat om vir ons van die lewe deur die Gees te vertel, en dat God die Vader twee van die drie Persone van die Goddelike Drie-Eenheid na elkeen van sy kinders laat kom:
 1. Jesus wat die Vader aan ons openbaar, ons met God versoen, ons sonde deur sy bloed uitgewis het, en aan ons die ewige lewe gee. 
 2. En sy Heilige Gees om ons meer en meer soos Jesus te maak, om ons te help, te lei, te versorg, te vertroos en ons te help om tussen die waarheid en die leuen te onderskei.
 
Daar is twee trajekte, een na uitsigloosheid en nederlaag, en een na groei, vreugde, heiligmaking en die lewe.    
In hierdie lewe is daar die trajek van ons eie menswees, ons ou natuur, ons ou wil en begeertes, planne en idees.  Daardie trajek lei nie na die lewe, na oorwinning en vrede nie. Maar daar is die wonderbare trajek van die Gees: God se Heilige Gees wat ons op die dag van ons bekering aan die hand vat en lewenslank die pad met ons wil loop.
 
Dit is die oorwinningslewe: om op die trajek onder die krag en leiding van die Gees te wees. Om Hom te raadpleeg voor  elke besluit. In elke verhouding.  IN elke situasie.  
 
Hoe kom ons op die trajek van die Gees?
 
Terugkeer begin by die belydenis:  “Ek het die Gees ontvang, ek kan Hom raadpleeg, ek word deur Hom gelei. Dit is om alle ander opsies te laat vaar en diep in my siel en menswees te sê: “Net U, my Here.  Net volgens u leiding deur u Gees. Net U weet hoe en waar ek moet gaan, wat ek moet doen, wat ek hiervan moet dink. En ek is so jammer ek het U so dikwels bedroef deur op my eie trajek te wees, vanwaar ek gereeld na u geroep het om my te help.
Here, nie meer my eie trajek nie: bring U my waar U my wil hê, tot die eer van die Naam van my God.” 
En God sal elkeen wat dit doen, onder die vaandel van sy Gees plaas.  Hy sal daardie gelowige deur sy Gees lei, versterk, vertroos en meer en meer soos Jesus laat word.

Kliek en kry: OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

OM MET VUUR GEDOOP TE WEES

Dit is Pinkstertyd in die Kerk van Jesus Christus.

En daarom lees ons hierdie drie Skrifgedeeltes:

1 Joh 4:18:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.

Gal 5:22: Die vrug van die Gees is liefde.

Ef 6:17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ek wil jou van twee stemme uit die verlede vertel.

Stem nommer een:  Op ‘n dag sit ons in ‘n groep en kuier, kort voor ‘n jong egpaar se huwelik. En een van die jong vroue in die geselskap sê: “Ek is bang vir my man. Ek trap in my spore.” Sy en die man vir wie sy bang was, is toe ‘n jaar of twee later geskei.  Die Skrifwoord is so waar:  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

As jý bang is vir jou man of wie ook al, is ding wat ontbreek die liefde.

Maar is daar dalk ‘n ander soort vrees in jou?  ‘n Vrees vir verwerping in die Kerk, ‘n senuweeagtigheid ten opsigte van sekere mense in jou gemeente?  ‘n Behoedsaamheid, die gevoel dat jy so min moontlik met hulle te doen wil hê, omdat hulle jou onseker laat, dinge bly sê wat jou ontoereikend laat voel?  Is daar dalk so ‘n gevoel by jou ten opsigte van die Bybelstudie- of selgroep van jou gemeente?

Hier is die ander stem uit die verlede.

Andrew Murray het jare gelede ‘n konferensie vir geestelike werkers gehou. En dié ou kerkvader wat nooit oor kleindoop of grootdoop gepraat het nie, het gesê dat elke enkele konferensieganger gedoop moes word: met vuur.

Kom ons hoor wat die Here vir ons aangaande die doop met vuur sê.   

 1. Die Heilige Gees, moet ons verstaan, is nie ‘n  blote krag vir die dag nie. Hy gee krag, beslis, maar dit is nie al nie. HY WIL ONS VUL MET DIE LEWE EN AARD VAN GOD EN CHRISTUS SELF.

Wat die Kerk nodig het, is die doop met vuur, die doop met liefde. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. God is Liefde,  die vrug van die Gees is liefde.  En dit is die vuur waarmee Hy ons moet doop.

 1. Andrew Murray het aan die konferensiegangers gesê: “Vra die Gees om u te doop met die Gees van LIEFDE, en die liefde sal sy weg vind.”  Die liefde is ‘n vuur wat deur elke moeilikheid sal brand, deur elke verwydering, smart, skeiding en hindernis.  Daardie vuur, die vuur van Goddelike liefde, weet elkeen wat so gedoop is, is die vlamme waarin wrokke en woede uitbrand. Waarin rassisme en hoogmoed verteer word.  Waarin selfgenoegsaamheid en veroordeling verskroei.  Waarin reiniging plaasvind, suiwering, hegting, binding, eenwording.
 2. Sonder liefde KAN ons nie ons werk verrig nie.    Het jy al op 'n  Sondag tee bedien in jou gemeente, en die atmosfeer by die teetafel, die atmosfeer tussen jou/ons/julle as kinders van die Here, kan met ‘n mes gesny word?  Hoe verskriklik, het ek al by so 'n geleentheid staan en dink.  Hoe bang het dit my gemaak.  Ja, daar is dinge waaroor gelowiges en lidmate met en van mekaar verskil, en dit is soos Andrew Murray sê:  “Mense verskil oor baie dinge in die Kerk, ook in die Skrif. Dat daar verskil van opinie is nie, hinder my nie.  Ons het nie dieselfde gesteldheid, geaardheid, gemoed nie. Maar hoe dikwels word haat, bitterheid, minagting, verwydering, onvriendelikheid veroorsaak deur die heiligste waarhede van die Woord van God!  Die dierbaarste waarhede in die Woord skei ons van mekaar!”

Hoe bid enige gelowige voort in ‘n gemeentelike gebedsgroep as daar sulke gesindhede is? Ys en afsydigheid en verby-mekaar-kyk?  Sonder liefde is daar geen vryheid nie.

Maar dit kan verander.  Dit MOET verander, omdat die Heilige Gees gekom het om ons daaglikse lewe ‘n toonbeeld te maak van Goddelike krag en ‘n openbaring van wat God vir sy kinders kan doen.

Ja, ook ons moet iets DOEN.  En dit is om ‘n verbond van hemelse liefde met alle gelowiges te sluit, hoe groot die kloof tussen ons sienswyses en oortuigings.

Alleen liefde kan ons toerus en bekwaam maak vir die werk van voorbidding, het Andrew Murray vir die konferensiegangers gesê.  Slegs liefde kan ‘n gees van gebed en smeking, van opregte omgee en deernis in ons bewerkstelling. En ons moet vir ALLE GELOWIGES bid. Paulus, skryf Andrew Murray, het nie vir die mense gesê om vir die heidene en onbekeerdes te bid nie, maar hulle aangespoor om VIR DIE GELOWIGES te bid. Vir die HELE KERK, gemeente, AL die gelowiges:

Ef 6: 17-19:  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

Ook Jakobus skryf hieroor: Jak 5:16:  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.

Die bediening van voorbidding begin by die huisgenote van die geloof.  Vir die kinders van God om ons moet ons daagliks, getrou en in diepe ootmoed bid.  Die antwoord  op ons gebede sal sekerlik kom.  Waar mense met die vuur van liefde gedoop is, sal God Self die bron van ongekende seën en krag wees.

 

Kliek en kry: Re├źngebede

 

Reëngebede

 Reëngebede

 
Here, dae lank reën en reën dit hier in Bloemfontein. Soggens styg die mis uit die aarde op, en wanneer dit lig word, sien ons hoe struike en plante herleef het, hoeveel nuwe groen blaartjies uit die suurlemoenboompies se takke gebars het. In hierdie tuin in hierdie plek met sy lae reënval, het lelies en varings waarvan ons nie geweet het nie, uit die aarde opgekom. Sade wat jare lank dormant gelê en net op reën gewag het, het ontkiem:  die lewe in knolle en bolle was daar, maar net u reën kon dit laat herleef.
 
Vanoggend wil ek net reëngebede uit u Woord bid, Skrifgebede van dank, verwondering, geloofsvertroue en groot skok oor wat U raaksien en wil hê dat ons in berou en sonder protes moet regstel, of ons daarvan hou of nie.  Here, ek wil sommer net reëngebede bid: gebede van oorgawe en aanbidding, gebede van geringheid en vreugde en droefheid en hoop.
 
Job 5:9-13
 Wat God doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder.  Dit is Hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is Hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is Hy wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak Hy gou tot niet.

Reëngebed

HERE, hoe groot en goed is U.  Eintlik wil ek die hele dag lank net hierdie belydenis bly doen:
 
Wat U doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is U wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet.  Dit is U wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Dit is U  wat die planne van slinkse mense verydel sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. U vang die slimmes met hulle eie slinkse planne; wat geslepe mense besluit, maak U gou tot niet.
 
Terug na u Woord:
Deut 31:30-32:3
Toe het Moses hierdie lied, tot die laaste woord toe, aan die hele Israel wat daar bymekaar was, voorgehou:  "Hoor, hemele, ek praat, luister na my woorde, aarde!  My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid!

Reëngebed

Here, maak my so ‘n ouer en ouma en mentor vir my kinders en kleinkinders, vir enige mens wat na my opsien om hom of haar te onderrig.
Laat my onderrig na hulle toe kom soos reënwater, my woorde  hulle verkwik soos dou, soos sagte reëns op die grassies, soos reënbuie op die graan.  Ek wil die Naam van die Here roem. Laat my U as God prys om u grootheid!
 
Weer u Woord:
Ps 72:1, 2, 6-7:   Van Salomo. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil, leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied..   Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk.  Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees.
Want: Spreuke 16:14-15 
Die woede van die koning dra die boodskap van die dood; 'n wyse mens bring dié woede tot bedaring.  As die koning vriendelik is, is jy seker van jou lewe; sy goedgesindheid is soos 'n wolk wat lentereëns bring.   
 

Reëngebed

Geeneen van ons hoef hierdie vir U te verduidelik nie, Here. U weet hoe nodig ons regeerders het wat volgens u wil regeer, regeerders wat regverdige beslissings oor u vol sal vel en aan verdruktes reg laat geskied.  U ken ook die woede van sommige leiers met groot aanhang in ons land, ook in ander lande.  Here, die woede van die koning dra die boodskap van die dood.  Gee asseblief goedgesindheid jeens mekaar, goedgesindheid jeens alle mense,   by elkeen van die leiers van hierdie land.  Want dan sal dit soos ‘n wolk oor ons land wees wat lentereëns bring. Net u kan so ‘n wolk gee, net u kan hierdie reën, die reën van goedgesindheid, nie die vloed van bloed en bloedvergieting nie, vir ons in Suid-Afrika gee.
 
Praat verder met ons uit u Woord, Here!
Luk 12:54-56  Jesus het ook vir die skare gesê: "As julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: 'Dit gaan reën!' en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle: 'Dit gaan warm word!' en dit word warm.  Huigelaars! Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? ”
 

Reëngebed

Here, laat ons sien wat aan die gebeur is, soos wat ons die reënwolke in die weste sien en weet die reën kom aan.  Laat ons die tekens van die tye, die boodskappertekens van u naderende wederkoms en die einde van genadetyd sien, soos wat U dit vir ons in Matt 24 uitgespel het:
 
Mat 24:3-14  Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"
Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie.
Baie sal onder my Naam kom en sê: 'Ek is die Christus,' en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.
Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.
Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.
Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.
 
En verder uit u Woord:
Jes 5:1-9  Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel.  Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.  En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd.  Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? 5:5  Ek maak julle nou bekend wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. 5:6  Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën.  5:7  Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes. 5:8  Ellende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie en net julle grondeienaars in die land is. 5:9  Ek het die Here die Almagtige 'n eed hoor neem: Die baie huise, so groot en mooi, sal murasies word, sonder bewoners.  'n Wingerd waaraan tien dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer, en 'n sak saad net een kruik vol graan.
 

Reëngebed

O, Here, hoe min hou sommige van ons van hierdie Skrifwoord!  Maar lei ons, leer ons, want daar is geen onveiliger plek vir enigeen van ons as buite u wil nie. Heilig ons, deurvloei ons met u geregtigheid, sodat ons reg en geregtigheid sal laat geskied!
 
Weer u Woord, Here, weer die ou-ou oproep, die wekroep:
 
Hos 6:3 “Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik."
 

Reëngebed

Dit is dan hoe ek vandag weer voor U staan, Here.
Hier is ek, vorm en hervorm my soos die pottebakker die klei.
Gebruik my soos U wil, hoe U wil, waar U wil.
Spreek, Here, u dienaar/dienares luister.
 

Kliek en kry: EL SHADDAI, God die Almagtige

EL SHADDAI
GOD DIE ALMAGTIGE
 
“Die Paasnaweek was groots!” sê sommige van ons. “Heerlik, wonderlike boodskappe in die kerk.”
Of: Fantastiese tyd met die familie.  Of: Ek het die huis weer in orde gekry, dit voel soos ‘n nuwe begin.  Of: Nou, ja, dit is verby, back to normal.  Of: Juis gedurende die Paasnaweek is ek/ons tot stilstand geruk.  Of: Iets moeilikers as wat ek gedurende die Paasnaweek ervaar het, sal jy nie maklik ervaar nie.  Of: nou, ná die Paasnaweek, moet ek bepaalde mediese toetse en prosedures ondergaan, moet my kleinseun wat so onregverdig afgelê is by die werk, weer begin werk soek... Nou, ná die Paasnaweek is die breukie, die verposing verby, en is ek terug in die harde, uitmergelende realiteite van die lewe wat ek my lewe noem.
 
Ken jy die Post-Paasnaweek-lofgebed?
Hier is dit: 1Pe 1:3-5:
 
  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.
En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
O, wat ‘n Woord!
Alles wat God vir ons deur sy gekruisigde en opgestane Seun skenk, alles wat Hy vir ons beloof, die ewige lewe, die lewe in sy Teenwoordigheid, bewaar Hy vir ons in die hemel. Die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis waaraan ons nie altyd dink wanneer ons back to normal, back to abnormal is nie, is reeds daar by GOD, en ons sal dit sekerlik ontvang.  Die volle, heerlike, onverganklike skat waarvan ons die omvang nie eens kan probeer visualiseer nie. 
 
En, soos ons verlede week gelees het, hier op aarde word ons wat glo, deur die krag van God vir die erfenis bewaar.
 
“Ons wat glo...” wat beteken dit?
Kom ons sê dit anders:  Ons wat God glo.
Ons wat glo wat God hier in sy Woord sê.
Ons wat God se Woord en belofte as die waarheid beskou.
Ons wat niks anders gaan glo as dat God presies so magtig is as wat Hy sê nie, elke oomblik, elke dag.
 
Ons ken Gen 17:1 waarin God Homself aan Abraham  voorstel:
Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige. EL SHADDAI. Lewe naby My en wees opreg!
 
Natuurlik stel Hy Homself altyd weer só aan ons bekend.  Hy sê: Ek is die Here, die God van al die mense.  Sou iets vir my te moeilik, onuitvoerbaar, wees?  Hy sê: Julle sal KRAG ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom...  Hy sê:
1Pe 1:5  En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
Die Woord sê:
Jud 1:24-25
 Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou,  aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
Waarvan praat die Woord wanneer ons die woord “struikeling” hoor?
Die Woord praat oor ons wat so maklik struikel, skeef trap, sukkel om ons balans te behou, ‘n misstap begaan, die spoor byster raak, die smal pad verlaat, in die versoeking kom, voor die versoeking beswyk, sedelik oortree,  sukkel om die regte ding te sê of te dink of te doen t.o.v. keuses, besluite, malende gedagtes, optrede.  Ja, selfs in ons gebede. Dikwels ook in probleme, vrees, radeloosheid, keuses.
Kan ‘n boer in hierdie tyd struikel in sy besluit om sy plaas weens al die plaasmoorde en gevare te verkoop of nie te verkoop nie?  Kan ‘n mens struikel in die ontsettend belangrike besluit rakende die keuse van ‘n huweliksmaat, saam intrek, of daardie net-hierdie-een-keer dinge?
 
Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar,  behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
Die krag en die mag, die krag van God, wat is dit?
Jy sal sommer ons afleidings in Afrikaans herken wanneer jy die Griekse woord daarvoor hoor, die woord wat in die Nuwe Testament gebruik word: dunamis.
 
Só word dit in Strong’s Numbers beskryf en omskryf:
doo'-nam-is
From G1410; force (literally or figuratively); specifically miraculous power (usually by implication a miracle itself): - ability, abundance, meaning, might (-ily, -y, -y deed), (worker of) miracle (-s), power, strength, violence, mighty (wonderful) work.
 
El Shaddai in Akkadies
Die Almagtige God noem Homself El Shaddai wanneer Hy met Abraham praat.  Dit is een van die oudste van al die Goddelike Name in die Bybel.  Dit kom 48 keer in die Skrif voor, en 31 van die 48 keer is in die boek Job. In Akkadies, die taal van Abraham wat in die Middel-Bronsperiode geleef het, is daar ‘n verband tussen die woord shaddai en berg.  Daar is dus ook ‘n betekenis soos: El, die Een van die hoogste berge: die God van onwankelbare vastigheid, trou, die Een groter as enigiets anders, sterker as enigiets wat jy ken.  Die Grootste, ewig Onvernietigbare, die Almagtige.
 
“Ek is God die Almagtige,” sê hierdie God vanoggend na die Paasnaweek vir jou.
1Pe 1:5  En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God  (God die Almagtige, El Shaddai) geveilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
 
Goeiemore, ek is die Staatspresident, die Hoofregter
Gestel jy sit en wag dat die laaste passasiers moet instap, net voordat die vliegtuig opstyg.  En iemand wat jy herken as Cyril Ramaphosa of Hoofregter Mogoeng Mogoeng kom langs jou sit.
Hy stel hom aan jou voor:
“Ek is Cyril Ramaphosa, die Staatspresident.”
Of: “Ek is Mogoeng Mogoeng, die Hoofregter.”
 
En hy sou sê:  “Ek wil in gedurige kontak met jou wees.  Leef deur whatapp of persoonlike besoeke, op Skype en per e-pos na aan my, want ek wil jou bystaan in die moeilike dinge wat jy moet hanteer.  Ek het alles wat jy nodig het, tot my beskikking.  Moenie kontak verbreek nie: aan my is alle mag in die land of op die regbank gegee.  Terloops, ek wil gereeld by jou kom tuisgaan.”
 
Voorsien jy dat die volgende sal gebeur? Dat jy sal dink: Ek neem kennis, maar die wyse waarop hy hom aan my voorgestel het, sy mag en sy vermoë om my saak tge behartig, doen niks verder aan my nie? Sy goedgesindheid, sy versekering hy kom van nou af gereeld by my tuisgaan, doen niks aan my nie...? 
 
Wat doen God vir dié wat hom in die geloof as die Almagtige erken,  aan dié wat begin glo wat opstandingskrag ná die opstanding en deur die opstanding van Christus is?
Opstandingskrag beteken dat die Voorhangsel, Jesus, geskeur het.  Dat ek en jy deurgegaan het, ontvang en verwelkom word deur die Almagtige.  Dat ons in die krag van sy Almag leef; dat ons in die krag van sy Almag leef, ons besluite neem, van struikeling bewaar word, omdat ons glo dat Hy die Almagtige is.  
 
En wat gaan God die Almagtige vir ons, deur ons, in ons tot ons heil en tot sy eer doen?
 
Kom ons lees Ef 3:19-21.
 Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,
aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Wat gaan Hy doen vir, in en deur dié wat sy almag nou erken?
 
Oneindig meer te doen as wat ons bid of dink.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: Die tuiskoms en die blinde broer

 

DIE TUISKOMS

EN DIE BLINDE  BROER

Grafika: https://kroz-samariju.net/2016/03/05/izgubljeni-bog/

‘n Kat, weet alle katliefhebbers, wil ‘n huis en liefde hê.

Ons kat, Tienka, is op 15 Desember 2013 op Patmos, waar ons tot verlede jaar gewoon het,  tydens stormwind in die veld ingedryf.

Vir byna vier maande was Tienka weg.  Sy het soos die verlore seun — in haar geval sonder eie toedoen of uit rebellie — in die veld geleef, en net voor Paasnaweek 2014 teruggekom.

 En sedert haar terugkeer tel ek Tienka  elke oggend op my skoot: ek streel, sy spin, gee haar oor aan vertroeteling.

Hierdie huis van ons, hierdie beskutting vir Tienka en die ander katte, ons liefde, betrokkenheid by haar, ons goedgesindheid en vermanings,  ons beheer oor en werklik betrokke saamleef met die troeteldiere onder ons dak, is so splinterstorietjie wat ons aan die groter verhaal laat dink: dié verlore seun en die ouer broer se huis.  En dít— die verhaal van die verlore seun, die broer, die Vader en die huis, die verhaal van verlies en hunkering na iets wat verlore geraak het, die verhaal van blindheid in oorvloed, ja, veral die verhaal van die Vader en die oop deur — is die verhaal van die Paasfees wat ons gaan vier. 

Dit is die verhaal wat ons met baie vrae konfronteer.  Dalk met die belangrikste vrae in jou hele lewe.

Kom ons begin by die begin. By Jesus se onvergelyklike storie in Lukas 15, die storie van ‘n Vader, ‘n huis, verlies, terugkeer, oorvloed en blindheid.

DIE VERLORE SEUN HET IETS VERLOOR

Luk 15: 14-16

Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie.

Wat presies het die seun verloor toe hy varkkos begeer het?  Toe hy die onstilbare honger gehad het?

Dalk moet ons eers vra:  WAT IS HUIS?

 

WAT IS HUIS? 

Is huis ‘n bed met lekker warm beddegoed, kos op die tafel, versorging, bediendes wat jou bedien en jou wasgoed was?  Is huis ‘n gemakstoel waarin jy — in vandag se idioom — van die oggend tot die aand op Facebook, Pinterest, Twitter ens kan wees, op die dark Web kan ingaan, ‘n dwelmtransaksie kan sit en reël, jou soort partytjies net soos in die ver land kan hou, jou hookah-pyp kan rook, nie hoef om te gee vir die gemeenskap om jou, jou kamerdeur kan toemaak sodat jy kan slaap en doen wat jy wil, ‘n plek waar jy min of meer soos jy wil kan praat, optree, kom en gaan en jou vader daagliks kan teëstaan...?

Wat was HUIS vir die verlore seun, wat is huis vir ons?

 

WAT WAS DIE VERLIES?

Die seun was weg.  Hy was verlore vir sy Vader en vir almal in die huis, verlore vir die gemeenskap waarin hy ‘n rol kon gespeel het. Verlore vir die wil van sy vader, weg uit die lewe van sy familie, sy vader se slawe, ander mense in nood, siekte, pyn, hartseer.

En die seun het verlies gely. Hy het sy kommunikasie met sy vader, sy woonplek, sy broers en susters, al sy sekerhede en die hele, volle geseënde lewe in die huis verloor.

Wat het die verlore seun verloor?  Dit is ‘n uiters belangrike vraag.  Dit is immers die vraag wat ons ook moet beantwoord wanneer ons besef dat ons iewers in ‘n ver land die peule wat die varke eet, as laaste alternatief vir kos begeer.  Wat het ons verloor?  Wat is daar in die Vaderhuis waarna ons terugverlang?

 

En dan moet ons die verdere vraag beantwoord:  sal die deur, die voordeur, vir ons oop wees?

 

DIE DEUR IN DIE HUIS IN

Christus het gekom sodat ons huis toe kon kom.  Sodat daar vir ons ‘n oop deur en ‘n wagtende Vader sou wees.  Ons deur is Hyself, ons toegang is deur sy gekruisigde, gebroke liggaam.

 • Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.
 • Joh 6:65  Verder het Hy gesê: "Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie."
 • Joh 14:6  Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.
 • Joh 10:9  Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.
 • Joh 10:7: (ANV)  Toe het Jesus verder gesê: "Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape.
 • Joh 10:7: (CEV)  Jesus said: I tell you for certain that I am the gate for the sheep.
 • (KJV)  Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

 En dit is die wete waarmee ons die Paasnaweek ingaan.

Toe kom die verlore seun tuis, en sy Vader is daar, sy broer is daar.

So kom ons as verlore seun tuis, en ons Vader is hier.

 

TUISKOMS

Luk 15:17-24

Toe kom hy tot inkeer en sê: 'My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger.

Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.'

En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.

Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'

22-23. Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!

Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.'

Toe het hulle begin feesvier.

 

MAAR:  vandag, dalk, is die gedeelte  van die storie oor die blinde oudste broer ons storie.

Want daardie tuisblyer-broer was blind in sy hart en gees.

So hoor ons dalk ook in hierdie tyd: julle verlore broer het tuisgekom.

Gaan ons hierdie dag en veral hierdie Paasnaweek dalk verblind, swaksiende, sonder visie, insig en begrip in?

 

DIE BLINDE BROER

Luk 15:25 -29

Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery.

Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is.

Die bediende antwoord: 'U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.'

Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;

maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'

 

En toe antwoord die pa die blinde broer.

 

WAT DIE PA Sê

Luk 15:30-32

Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune

Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "

 

Wat is dié alles wat die Vader het, alles wat al die tyd ook ons s’n is?

Dit is ‘n lewensbepalende vraag.

Dit is wat in die Vaderhuis is.

Die opsomming van wat ons ontvang het en nou besit, staan o.a. in Ef  1: 3-14.

Dit is wat ons ontvang het, net ‘n klein opsomming daarvan.

Ef 1:3-14

 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.  So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.  Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.  Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God  wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.  Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.  Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.  Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.  Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.  Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.

En so gaan ons die Paasnaweek binne, die grootste fees van alle tyd, die smartfees en die berou-fees, die besinningsfees en die fees van dood en lewe deur die dood.

Drie-enige God, wat het U nie vir ons gedoen nie!

 

 

 

Kliek en kry: Gelukkige verjaardag, Pappa, Mamma, Oupe-hulle se ster

  GELUKKIGE VERJAARDAG, 
PAPPA/MAMMA/OUPA/ OUMA SE STER!
 
Is dit vandag een van jou kinders, jou skoonseun of skoondogter, of een van jou kleinkinders se verjaardag?  Ek het vroeg vanoggend reeds ‘n e-possie vir een van ons kleinkinders geskryf, want dit is een van daardie heerlike dae in ons familielewe.  Ons onthou hoeveel dié kleinkind van ons met geboorte geweeg het, waar dié lewende geskenk van die Here aan ons almal gebore is.
Op sulke dae onthou ‘n mens van koliek en voedings, van eerste treetjies en daardie eerste skooldag.  En in jou brief of kaartjie skryf jy gewoonlik: “En ons gebed vir jou is dat dit ‘n wonderlike jaar in jou lewe sal wees.”
 
 
1Pet 4:1-2:   Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het:
vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God.
 
Dit is vandag een van ons kleinkinders se  verjaardag
Hou ons van die lewe waarin ons nageslag grootword? Dit voel soos die tien plae: droogte, listeriose, voedselsekerheid in gedrang, aanslag op die boere, siekte en dood, ekonomiese, finansiële swaarkry, wraak van mense, lewe sonder afplatting van gevaar op die Kaapse vlakte,  gejaag, gejaag,  gejaag.
 
Gaan enigeen van ons kleinkinders dit vryspring?  Ek dink nie dat die lewe vorentoe makliker gaan word nie.  Daarom, glo ek, bid talle van ons so ernstig vir die behoud, veral vir die spirituele behoud van ons nageslag.
 
Dié kleinkind van ons is in die Lydenstyd gebore, in LENT: die tydperk van nadenke en voorbereiding vir die herdening van Christus se kruisdood TER WILLE VAN ONS  VRYSPRAAK VOOR GOD EN ONS VERLOSSING UIT DIE MAG VAN DIE SONDE EN DOOD.
 
Daar is twee moontlikhede vir elkeen wat Jesus Christus as VRYSPRAAK, PLAASVERVANGER, LOSPRYS vir sondaars aanvaar. So ‘n vrygespreekte kan 1) voortgaan om beheers te word deur menslike begeertes.  OF so ‘n vrygespreekte kan 2) wegdraai van menslike begeertes, om volgens die wil van God te leef.
 
So gaan dit ook met ons nageslag wees. Elkeen van hulle gaan een van dié twee keuses maak, ook as hulle Jesus Christus reeds as kinders as hulle enigste Verlosser en Saligmaker aanvaar het.
 
Die vroeë Kerk het geweet dat ‘n lewe binne die wil van God die enigste legitieme keuse is.
1 Pet 4:1-2:  Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het:  vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God.
 
Daar is ‘n gevaarlike weerstandskrag
Ons kleinkinders, elkeen vir wie jy ‘n geestelike ma is, ja, ek en jy, gaan lewenslank met die magtige weerstandskrag van die Bose, die wêreld en sy eie menslike natuur, sy begeertes, sy drifte, sy geneigdhede te kampe hê.
 
2Tess 2:7-8:  Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees,  en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.
 
‘n Baie spesifieke gebed
Die wêreld en die Bose gaan ook ons kleinkinders, ons nageslag, soos magnete vanuit die duisternis trek en aantrek. 
 
Die enigste geseënde lewe is die lewe van dié mens — dié kind, tiener, jong volwassene, middeljarige, bejaarde, wat hom/haarself oorgee en oorgegee het aan die krag van Christus.
 
En daarom kan ons, wat hierdie dinge so stadigaan begin begryp, nou baie spesifiek vir ons geliefdes bid.  Nie net vir goeie skoolprestasies nie.  Nie net vir beter gesondheid nie.  Nie net vir goeie dinge op skool, universiteit en elders nie, maar spesifiek ook die ou-ou gebed oor krag en weerstand teen die magnete van die duisternis, elke dag, elke uur.
 
Dit is dan vanoggend my gebed vir al ons kleinkinders en kinders.
En vir die kinders en kleinkinders van my medegelowiges wat òf volgens die begeertes van die menslike natuur of vir ‘n lewe binne die wil van God sal moet kies:
 
 
Ef 1: 18-20:   Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag Eph 1:20  wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: Eph 1:21  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, Eph 3:21  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
 
As heerlike erfenis deur wat Christus gedoen het, gee God vir ons almal hoop. Hy stel sy geweldige krag —  oorwinningskrag — tot ons beskikking.  Hy is God en is by magte om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink.
 
Hierdie groot en noodsaaklike en totaal bevrydende oorwinning oor die magnetiese krag van die duisternis — die trekkrag van die wêreld,  die aantreklikheid van die praktyke en beloftes van die Bose, en die oerdrange van ons ou natuur, is vir ons en ons kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here na Hom roep.
 
Laat ons nooit die mag van die duisternis onderskat nie.
1 Joh 5:19-20:  Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe.
 
Wat moet ons dan doen om binne die wil van God te leef?
As ons die internet tot ons beskikking het, of elektrisiteit, of sonkrag, kan dit tog nie net ‘n wete bly nie.  Ons lewe verander wanneer ons dit wat tot ons beskikking is, aktief implementeer en gebruik.
 
Hoeveel groter is die krag van God tot ons beskikking!
 
Hoe implementeer ‘n mens dan die opstandings- en oorwinningskrag van God, dié gawe uit die hemel wat ons in staat stel om nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God ?  To live the rest of our earthly lives controlled by God's will and not by human desires?
 
 1. So-iets is onmoontlik wanneer ons nie in blywende kontak met Jesus Christus is nie.  Wanneer jy nie in internetverbinding is nie, kan nie geen kontak met enigiemand via die internet hê nie.  Jy kan nie ‘n gekonnekteerde lewe leef nie.  Jy leef ‘n ander lewe as ‘n gekonnekteerde lewe.  Sonder voortdurende kontak met Christus leef ‘n mens ‘n ander lewe as ‘n gekonnekteerde lewe, ‘n lewe IN UNION WITH CHRIST.   SONDER MY, se Jesus, KAN JULLE NIKS DOEN NIE.  Sonder Christus KAN ons sy wil NIE doen nie.  Slegs wanneer die opstandings- en oorwinningskrag van Christus in ons werk, kan ons oorwinnend oor ons eie wil leef. 
 2. Om die wil van God uur ná uur te kan doen, moet ons ons uur na uur doelbewus oorgee aan sy wil.
 
So het die Psalmskrywers gedoen.
 Ps 5:9  Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen.
Ps 40:9  Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe."
Ps 143:10  Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op 'n gelyk pad lei.
Bo alles is dit wat Christus gedoen het:
Heb 10:7, 9:   Toe het Ek gesê: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe."  Daarna sê Hy: "Kyk, Ek het gekom om u wil te doen."
 
Om die wil van God te doen, beteken om nie “netnou, dalk more, vanmiddag” te sê nie.
 
Hieroor het Jesus met die mense gepraat:
 "Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: 'Seun, gaan werk vandag in die wingerd.'
'Ek wil nie!' antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan.
'Goed, Pa,' maar hy het nie gegaan nie.
Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê?" Hulle sê: "Die eerste." Toe sê Jesus vir hulle: "Dit verseker Ek julle: Tollenaars en prostitute gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. ”— Matt 21:28-31
 
Wanneer die Here deur sy Gees met ons oor enigiets praat — gaan vra vergifnis, draai om van waarheen jy op pad is,  kyk na dié en dié aspek van jou lewe, ondersoek jou ware motiewe of gesindhede, doen dit dadelik, onverwyld.
Sy krag, ons verbintenis met Hom, ons  aktiewe oorgawe en GEHOORSAAMHEID: dit is die geheim van ‘n lewe binne God se wil.
 
 1. Hierby sê Andrew Murray: “Learn to do all your ordinary works as the will of God.” Ja, huis skoonmaak.  Ja, wasgoed was.  Ja, jou rekenmeesterswerk, jou werk by SARS, jou werk as dokter, verpleegster, kleuterskoolonderwyseres, pa wat toesig oor jou kinders se huiswerk hou en hulle daarmee help.
Dit is juis aangaande gewone werk dat Paulus en Petrus vir die wedergebore slawe van hulle tyd skryf:  Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen.
“Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie.” — Ef 6:6-7
 
Die wil van God word in sy Woord en deur sy Gees aan ons geopenbaar.
Dit is nie ‘n stel reëls om na te kom nie.  Dit word as diep, innerlike wete aan ons gegee.
Daarom mag ons, net soos die psalmskrywers van die Ou Testament bid: “Leer my om u wil te doen, Here.”
Hy sal, en in die gekonnekteerde lewe sal jy en ek vrede vind.
Hiervoor bid ek vandag vir my kinders en kleinkinders, want iets belangriker vir hulle bestaan daar nie.
 
 
 
 

Kliek en kry: Wanneer is jy laas erg versoek?

   Wanneer is jy laas ERG versoek?
 
Ja, wanneer laas?  Word jy nog versoek, of darem nie te veel nie?
Kom ons lees Matt 4:1-11
 
 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word.
Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger  geword.  (Jesus se liggaam het na iets gesmag, na kos.  En in sy geval was dit so ‘n legitieme behoefte, want voedsel is eintlik ‘n eersgeboortereg vir elke mens.)
Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: "As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." (M.a.w.: Bevredig jou liggaamlike behoeftes. En sekerlik kon Jesus ‘n legitieme behoefte bevredig het, maar Hy het geweet: nie nou nie. Nie hier nie. Later, op die regte tyd en in die regte situasie.  En so het Hy later saam met sy dissipels brood gebreek, vis geëet, bruilofsfees kos geëet, heerlik in die huis van Marta, Maria en Lasarus geëet.  Maar nie nou nie, nie in antwoord op die influistering van die Bose nie.  So het ons liggaamlike behoeftes: lug, voedsel, drank, skuiling, warmte, seks.)
Maar Hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom."
Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en: Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie."  M.a.w:  (Jesus moes onthou daar was beskerming tot sy beskikking.  Hy kon moes die lyding, swaarkry, gehoorsaamheid aan sy roeping ontkom.) Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag  en sê vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid."  (Die Bose probeer ‘n nuwe afhanklikheid by Jesus laat posvat, ‘n passie vir enigiets anders as GOD by Hom aktiveer.)  Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."
Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.
 
Is jy die afgelope tyd met enige soortgelyke versoekings gekonfronteer?
Dit was en is natuurlik ‘n baie gevaarlike situasie, daarom leer Christus ons bid:
Mat 6:13: ‘’Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U (nie aan al die konings en koninkryk van die aarde nie) behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.’’
Omdat dit so ‘n gevaarlike situasie is om in versoeking te wees, waarsku Christus ons:
Mat 26:41  ‘’Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.’’
En daarmee bedoel Christus nie dat ons ons in grotte moet afsonder, sodat geen versoeking ons kan bereik nie.  Hy bedoel dat ons nie in versoekings moet instap, soos ‘n kind wat die see instap en in ‘n maalkolk beland nie.  Hy bedoel dat ons moet oplet wat om en in ons aangaan, sodat ons nie in die maalkolk van magtige versoekings sal rondtol en uiteindelik daarin sal verdrink, die geloof sal verloor en ander saam met ons in ons duisternis sal intrek nie.
Wanneer laas het jy ‘n groot versoeking beleef?
 
Paulus skryf daaroor:
Rom 7:18-20
“Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.”
 
Paulus het besef: my versoekings kom uit my ou natuur, wat in opstand is dat Jesus Christus twee dinge kom doen het.  Hy het al ons sonde kom uitwis, Hy het die prys en die boete daarvoor betaal.  En nou het Hy ons gered OM DIE WIL VAN GOD TE DOEN.
 
Tit 2:11-:
Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe,  terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
 
Ef 1:4  So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.
Gal 5:24-25:  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Die Bose, die vyand van God en die verlostes, die teenstander van Christus, wil nie gekruisig wees nie.  Hy haat dit dat die Gees wat in ons gees kom woon het, ons gedrag bepaal.  Die Bose wil ons gedrag bepaal, en so het hy dan ook na Jesus in die woestyn gekom om Hom te oortuig dat dit eintlik fantasties is as hý, die bose, Jesus se gedrag sou bepaal.
So sal hy keer op keer na ons toe kom, en hy het sy helpers. Hulle is verbete en magtig en meedoënloos.  En meestal onsigbaar, totdat ons hulle met die geestesoë en die lig wat God vir ons gee, begin raaksien.
 
Oor die onsigbare versoekings sê die Woord:
Eph 6:11-12:  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Ja, baie versoekings kan gesien, geproe, aangeraak word.  Hulle word beslis gereeld en dikwels in die Skrif genoem:
1Jn 2:15-16:  Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.  Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.
Ja, talle van hulle is sintuiglik waarneembaar:  die dors in die keel, die cold turkey wanneer ons nie drugs gebruik nie, die doring in die vlees wat vir Paulus asof met vuiste geslaan het,  die gedreun van die verkeer anderkant die muur wat sommige van ons, wat geluidsensitief is, se aandag gevange kan neem en ons totaal kan laat ontspoor in ons gedrag, in ons toewyding, in ons taak.
 
Maar die ergstes is die onsigbares, dié verbete aanslae op ons gedagtes, ons emosies en ons wil.  Die Bose wil die vreugde en die lig in ons siel uitblus en ons in duisternis laat.  Hy wil twyfel, radeloosheid, angs, verbittering, haat, hoogmoed, neerslagtigheid... elke negatiewe en duister emosie en gedagte in ons plant en so kragtig soos onkruid laat gedy, totdat die lieflike Woord en die lieflike, Godvererende vrug daarvan vernietig is.  Todat ONS vernietig is.  Hy wil beheer oorneem oor ons gees, waar die Heilige Gees regeer.
Die duiwel wil ons in hierdie groepering kry:
Luk 8:13  En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af.
 
Maar Jesus Christus wil ons by die oorwinnaars hou.
Ons sal saam met die oorwinnaars wees solank ons doen wat die Woord vir ons sê:
 
Ef 6: 10-18
Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
 
Wanneer het jy laas versoeking beleef?
Hier by ons is dit ‘n daaglikse gebeurtenis, honderde kere per dag. 

 

 

 
 
 

Kliek en kry: Jou broer wil weet

Jou Broer wil weet
 
Wat moet jy vandag hanteer?
Jy wil nie weet nie, dink jy dalk.  Nie regtig nie.  Dis te veel: Ek moet my plaas beveilig.  Ek moet na die begrafnis van ‘n vermoorde boer gaan.  Ek moet die werkspolitiek in my beroep gaan hanteer.  Ek moet my kindjie wat nie maatjies het nie, begelei.  Ek moet kyk wat ek kan bymekaarskraap vir middagete, want die koskas is leeg.  Ek moet in hierdie hel van dwelms en druglords oorleef. Ek moet besluit of ek nog kans sien vir die huwelik, of nie.  Ek moet ‘n moeilike kursus probeer slaag. Ek moet by die werk kom, en ek het nie geld om vanaand weer by die huis te kom nie.  Ek moet ons huis weer huis maak ná die inbraak.  Ek moet eksamen skryf, ek moet...
Jy wil nie weet nie.
 
Maar hierop kan jy reken: jou Broer wil weet.
 
Nou moet ek jou eers  twee storietjies uit ‘n baie gewone familiekring met baie geite en foute en onvolmaakthede vertel.
 
Ek sien soms iets wat trane in my oë bring in ons twee stelle kleinkinders.  Een stel bestaan uit drie sussies: twee ouer sussies en ‘n laatlammetjie, 8 en 9 jaar jonger as die oudstes.  Dit gaan nou al jare en jare lank so aan, vandat Laatlammetjie deel van hulle lewe geword het. Wanneer dié drie saam in die stad, in ‘n inkopiesentrum, op enige vreemde plek en sommer in iemand anders se huis is, is daar altyd ‘n groot sussie by die laatlammetjie. Ouer sussie se hand rus op Laatlam se skouertjie. ‘n Ouer sussie het haar arm om Laatlam.  Laatlam sit styf teen ‘n ouer sussie.  En wanneer Laatlam oor die pappa wat hulle verloor het, treur, sal Middelsussie haar teen haar aandruk en sê: “Vanaand het ons ‘n girls’ night: ons doen naels en hare, ek wys jou dit en dat...”  Die vertroue wat Laatlammetjie in daardie twee ouer sussies het, die liefde wat hulle aan haar bewys.. Jy sou ook trane in jou oë gekry het.
 
Het jy iemand wat so vir jou omgee?  Jy, wat begeer om die wil van God te doen, het iemand wat selfs meer vir jou omgee.  Jy het Jesus as Broer.
 
In ons ander stel kleinkinders moet Sussietjie se een ogie elke dag toegeplak word om ‘n oogsenuwee te herprogrammeer, sodat die linkerogie reg kan leer sien.  Dit is ‘n daaglikse prosedure waaraan ek en jy nie blootgestel wil wees nie. So besluit die gesin toe om een na die ander, uit empatie met Sussietjie, om die beurt met ‘n toegeplakte oog te funksioneer.  Toe dit Ouboet (10) se beurt is,  verduur hy dit ‘n ruk lank. Toe sê hy: “Dis aaklig, Sussie. Ek weet nie hoe doen jy dit nie!”  
 
Het jy iemand wat so eg en suiwer vir jou voel?  Iemand wat nie net ‘n plakkertjie op die oog saam met jou dra nie, maar wat, soos die boek Jesaja sê, weet wat liggaamlike pyn en verlatenheid is, iemand wat weet wat verwerping en veragting is,  iemand op wie gespuug is,  iemand wat bespot is, iemand wat geboelie en verstoot is...
 
Jes 53:-5
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.
Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word.
Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.
 
Jesus Christus is nie verwerp en vertrap omdat Hy iets verkeerds gedoen het nie. Hy is verwerp en vertrap sodat jy en ek sy broers en susters kon word. Sodat ons dieselfde  Vader kan hê.  Sodat ons kan deel in dieselfde liefde as wat die Vader vir Hom het. Sodat ons dieselfde ingesteldheid en karakter as Hy kan hê.  Sodat ons ‘n ewige, onverganklike familie kan vind.
 
Christus se Broer-liefde beteken: deur Hom, deur wat Hy gedoen het,  deur sy Menswording, het ons die geleentheid ontvang om  uit God gebore te word.
 
Kol 1:-22
Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.
Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.
Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.
God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.
Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.
Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
 
As die Oudste Broer, gee Christus alles en deel Hy alles met ons.  Hy giet sy liefde op ons uit, die liefde waarmee die Vader Hom liefhet.  Alles wat Hy het.  Hy vind vreugde daarin as ons hierdie verhouding ons kosbaarste verhouding maak: as ons so vry en rustig by Hom is, so vreesloos, soos wat ons selfs met ons eie broers en susters nie is nie.
 
Ek glo ons hoor almal iets van groot belang agter hierdie wonderbaarlike woorde. 
Ons hoor HOE dit is om Christus as Broer te hê.
Waar was ons Broer toe Hy op aarde was?
In die wil van God.
Wat was ons Broer, Jesus, se lewensdoel?
Om die wil van God te doen.
 
Andrew Murray:  Ons word verlos SONDER werke, sonder verdienste, net deur genade.  Ons word verlos sonder werke, OM die werke van God te doen.''
 
Tit 2:11-13:  Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag.
 
Kom ons luister na wat Jesus oor Hom as sy broers en susters sê:
 
Mat 12:46-50
Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan, en hulle wou met Hom praat.  Iemand sê toe vir Hom: "U moeder en u broers staan daar buite en wil met U praat." Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: "Wie is my moeder, en wie is my broers?" Toe wys Hy met sy hand na sy dissipels en sê: "Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my suster en my moeder."
 
Joh 15:9-11:
“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.”
 
 
Andrew Murray skryf:
“‘Oh my holy Elder Brother, I dare scarce say, and yet I may: and I will:  I am your sister, brother.  You are my Brother.’
 • “Doing the will of the Father is the bond of union with Christ.
 • Union with Christ gives the power to do the will of the Father.
Bestudeer jou Broer se voorbeeld.  Bly bewus van, drink wat sy Gees gee. Ontvang sy krag en wysheid vir elke oomblik, afhanklik. 
 
Ek is so ver buite die wil van God, dink ons en weet ons dikwels. Begin by gewilligheid:  Ek is gewillig om u wil te doen.
 
Andrew Murray:
Like Jesus, with Jesus, in Jesus I live to do the Father’s will. 
Lord, my Elder Brother, You and I are one in doing the Father’s will.
 
 

Kliek en kry: Die vierde wens is vervul

 
 
Die vierde wens is vervul
 
Vanoggend gaan dit oor vier wense.
 
 1. Om met Snotkop te kuier...
“Ek het saam met Snotkop gekuier!” vertel ‘n seuntjie met Ewing Sarkoom vir my. “Kyk hier: hy het vir my ‘n DVD en ‘n Transformer speelding gegee!”  Sy gesiggie straal.  Hy was ‘n Reach for a Dream begunstigde.  Die Reach for a Dream Foundation — wat ‘n wonderlike stigting— het één doelwit: om één droom in die lewe van kinders met lewensbedreigende siektes te vervul.
 
 1. Dat iets in ons land moet verander...
Wat was jou droom vir S.A. die afgelope paar jaar?
Dat hierdie land op die hoogste vlak moet verander?
En as dit daar verander het, dat die Here Self die leiers sal lei.. Dat eerlikheid so helder soos onbesoedelde water hulle lewe sal kenmerk, dat Lig die duisternis sal oorwin?  Dat hulle nooit in die duisternis sal wandel nie, sodat daar nuwe lig en nuwe waarheid in ons land sal wees?
Ek glo dit was ons hartsbegeerte.
Vanoggend het ons ‘n radikaal veranderde kabinet, ‘n nuwe staatspresident en adjunk-staatspresident, ‘n nuwe Minister van Finansies, ‘n land met nuwe mense aan die stuur. Die Here het die begeerte van ons harte begin vervul. Ons het gisteraand saam met die res van die land gewag vir die aankondiging, en vanoggend bid ons vir dié wat berge moet verskuif.
Hoe moet ons bid?
 
Luk 17:5-6 
Die apostels sê toe vir die Here: "Gee ons meer geloof."
Maar die Here antwoord: "As julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: 'Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see,' en hy sou julle gehoorsaam.”
 
Mat 21:19-22
Toe Hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: "Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie." En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: "Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?" Daarop antwoord Jesus hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: 'Lig jou op en val in die see!' en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra."
 
Here, ons glo wat U vir ons gesê het, en dit vra ons as voorbidders vir elkeen in die nuwe kabinet, elke nuwe minister en adjunkminister en hulle hele span:  help hulle asseblief om berge te verskuif.
 
 1. Om in die tyd van die Ou Testament te leef...
Jare gelede reis ons saam met ‘n groep toeriste in die gebied van Dotan in Palestina.  Dit is waar Josef se broers hulle vee laat wei en hulle hom uiteindelik in ‘n put gegooi het.  Dit lyk Karo0-agtig daar, ongerep, oop lug, rotskoppies, stilte.
“Ek sou nie omgegee het om as Ou-Testamentiese mens hier te kon gewoon en geleef het nie,” sê ek vir Hennie.  Want sulke plekke, sulke eensame plekke met ‘n eindelose hemel, baie sonlig en sterrenagte sonder geluid is vir my hemel op aarde. Dit is die klassieke musiek van landskappe, die plekke waar daar aarde onder jou voete en uitspansel bo jou is, waar jy weet wat dit is om mens te wees, klein en nietige mens.  In sulke plekke kan jy dink.
Maar nou weet ek dit kon nie my GROOTSTE wens gewees het nie.
Dawid was ‘n Ou-Testamentiese mens, en sy grootste wens is eintlik ook myne.  Maar sy wens kon net gedeeltelik vervul word.  Ek en jy het die vervulling van Dawid se wens deur Christus in ons lewe ontvang.  
 
 1. Dawid se wens: ‘n Lewe in die huis van die Here...
Ps 27:4-6
Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel.  Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan; ek sal in sy woonplek onder trompet- geklank my offers bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot die eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my.
 
Wat was vir Dawid so heerlik in die Tempel wat sy seun Salomo gebou het?
Hy kon immers net tot in die voorhof gaan.
Net die priesters kon in die heilige wees, daar waar die vuur en wierookoffers aan die Here gebring is.
Maar daar op pad na die Tempel, op die kronkeltrappe, het Dawid uit volle bors gesing. Daar op die tempelterrein was hy so bly.  En dan, saam met al God se mense, het hy in die voorhof van die lieflike tempel gesing en gesing, want ongeveer dertig meter van die eerste gordyn af, anderkant die tweede gordyn, die voorhangsel, was die Allerheiligste, waar die Teenwoordigheid van God was.  Hoe na aan God was hy nie!
Hoor my, Here, ek is anderkant die twee gordyne, en ek sing vir U!
Hoor my, Here, ek is ‘n ent van die voorhangsel af, en ek het my offerdiere afgegee:  ek prys U dat U nie meer kwaad vir my is oor die sonde wat ek begaan het nie...
 
Hier, het Dawid geskryf, hier wil ek my lewe lank wees.
 
Die vierde wens is vervul!
Hoe sou Dawid ooit weet dat ek en jy MEER as enigiets wat hy begeer het, van God sou ontvang? Sy wens, die wens van Ou-Testamentiese gelowiges volledig vervul!
 
Heb 10:19-22
 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.
 
Kan daar ‘n heerliker boodskap wees as die boodskap van Hebreërs 10?
Vyftien eeue lank, skryf Andrew Murray, het Israel ‘n aanbiddingsplek met ‘n Allerheidligste gehad. Daar was die swaar gordyn, die voorhangsel, en net een boodskap:  Moenie binnekom nie.  As jy hier sou ingaan, sal jy sterf, want God is heilig, en jy kom met al jou onheilige gedagtes, woorde, dade, planne, jou hele onheilige geskiedenis en toekoms hier na Hom toe.  Die mens KAN nie in God se Teenwoordigheid leef nie.  Die mens KAN nie direk met Hom kommunikeer nie.
 
En nou het alles verander.  Eers was daar die waarskuwing: MOENIE INGAAN NIE! Toegang verbode.  En nou is daar ‘n stem wat roep, nou roep die Skrif:  GAAN IN. KOM BINNE.  Want die voorhangsel is geskeur:  Christus het in die plek van die gordyn gaan staan en deur sy liggaam en bloed, sy gehoorsaamheid en sy lyding is die voorhangsel agter Hom van bo tot onder geskeur.
Die Allerheiligste is oop:  Kom binne.
 
Andrew Murray skryf:
God waits to welcome you to His bosom. Henceforth you are to live with Him. This is the message of the Epistle: Child! thy Father longs for thee to enter, to dwell, and to go out no more for ever.
Oh the blessedness of a life in the Holiest! Here the Father's face is seen and His love tasted. Here His holiness is revealed and the soul made partaker of it. Here the sacrifice of love and worship and adoration, the incense of prayer and supplication, is offered in power. Here the outpouring of the Spirit is known as an ever-streaming, overflowing river, from under the throne of God and the Lamb. Here the soul, in God's presence, grows into more complete oneness with Christ, and more entire conformity to His likeness. Here, in union with Christ, in His unceasing intercession, we are emboldened to take our place as intercessors, who can have power with God and prevail. Here the soul mounts up as on eagle's wings, the strength is renewed, and the blessing and the power and the love are imparted with which God's priests can go out to bless a dying world. Here each day we may experience the fresh anointing, in virtue of which we can go out to be the bearers, and witnesses, and channels of God's salvation to men, the living instruments through whom our blessed King works out His full and final triumph.
 
Het jou lewe sin en betekenis? Het jy vrede, geluk, sekuriteit?
Het jy ‘n plek wat jy huis kan noem?
Wat is jou grootste droom, jou diepste begeerte?
Ek weet nou dat Dawid se diepste droom ook myne is, en dat God dit gee vir elkeen wat sy Woord onvoorwaardelik aanvaar.
 
1Kor 2:7-9
  Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid.  Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
 
Here, hiervoor dank ons U.
 
 
 

Kliek en kry: DUWWELTJIES EN DORINGS

 

DUWWELTJIES en DORINGS

Die hardnekkigheid, die pyn en die verlossing daarvan.

“Wat mis jy van die lewe daar buite die stad op Patmos?”

Mense vra dié vraag gereeld vir my.

Die stilte, sal ek seker nog jare lank sê. Eers as jy stilte verloor, weet jy hoe onbetaalbaar kosbaar dit is.  Eers as die gedreun van stadsverkeer, die vuurpylklank van motorfietse, die geloei van sirenes, maar veral die geluid van dolle gejaag na wie weet waar jou soos ‘n onstuitbare tsoenami van onwelkome klanke tref, eers dan weet jy hoe kosbaar stilte is.

Baie dinge is só.  Tyd met geliefdes is so.  Jy weet eers wat dit werd is as jy dit vir altyd verloor.

Water is só.  Jy weet eers wat dit werd is as daar slik en leegte in die plek van helder oorvloed gekom het.

Jou verhouding met die Here is so.  Jy weet eers wat dit werd was wanneer jy in vodde in plaas van jou koningskleed by die varkhok sit en die peule van die varke begeer in plaas daarvan om manna, brood van die lewe, hemelbrood te eet en helder water uit die Heiligdom in jou lewe te voel instroom.

 

“Wat mis jy NIE van die lewe daar buite die stad op Patmos NIE?”

Die dorings en distels, die katbos en duiwelsklou, sal ek seker nog jare lank sê.  En veral die duwweltjies, daardie aggressiewe onkruid wat in Engels PAPER THORN genoem word.

Op hierdie meenthuiswerf, het ek my voorgeneem, sal daar nie duwweltjies wees nie.

Dus voer ek oorlog teen duwweltjies.

Gister kap ek weer opslagduwweltjies uit.  En toe ontdek ek die vlesige, dik, roomwit, hardnekkige, diepgewortelde penwortel onder elke duwweltjieplant.

Die paper thorns wat ons sien, is net die manifestasie van ‘n diepgewortelde kwaad.

Ek gaan lees daaroor. En  hier is WIKIPEDIA se feite oor duwweltjies, Alternanthera pungens

 

Alternanthera pungens Kunth is a creeping, prostrate perennial pioneer plant of the Amaranthaceae family, spreading by seed and vegetatively, with roots often developing at the nodes of spreading stems. A plant of roadsides, path verges and waste places (ruderal), it is thought to have come from Central and South America, and to have become widely established in Australia and Southern Africa.

Pioneer species are hardy species which are the first to colonize previously disrupted or damaged ecosystems, beginning a chain of ecological succession that ultimately leads to a more biodiverse steady-state ecosystem.[1

A ruderal species is a plant species that is first to colonize disturbed lands. The disturbance may be natural – for example, wildfires or avalanches – or a consequence of human activity, such as construction (of roads, of buildings, mining, etc.) or agriculture (abandoned fields, irrigation, etc.).The word ruderal comes from the Latin rudus rubble.

Features contributing to a species' success as ruderal are:

 • Massive seed production.

 

En skielik besef ek dat Genesis 3:18 nie net oor Patmos, oor ‘n meenthuistuin, oor die duwweltjies in die speelpark gaan nie.

 

Gen_3:18  die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet.

 

Maar heeltyd praat God ook met jou en my, met die KERK, oor die dorings, distels, duwweltjies in ons eie menswees.  Oor die tienduisende dinge wat ons liggame doen, die miljoene gedagtes, emosies en wilsbesluite van ons siel: hoe dit dorings en duwweltjies is waar jy ook al aan raak.

Dorings en duwweltjies en distels is ‘n geweldige metafoor vir diepgeworteld sonde in ons persoonlike lewe, gesinslewe, familielewe, in die KERK, in die gemeenskap, in Suid-Afrika, in die wêreld.

 

Hoor die simboliek wat ons werklikheid geword het:

 • Jes_7:23  In dié tyd sal elke stuk grond waar 'n duisend waardevolle wingerdstokke gestaan het, oortrek wees van dorings en dissels.

 • Jes 7:25  Uit vrees vir die dorings en dissels sal niemand meer êrens op die heuwels kan kom wat voorheen met 'n pik bewerk is nie. Dit sal net 'n plek wees waar 'n mens beeste injaag en wat deur kleinvee vertrap word."

 • Jes_32:13  oor my volk se grond wat oortrek is met dorings en dissels, oor al die huise waarin daar soveel vrolikheid was, oor die stad wat altyd so uitgelate feesgevier het.

 • Hos_10:8  Die hoogtes waar Israel gesondig en oortree het, sal woes word. Dorings en bossies sal groei waar die altare gestaan het. Dan sal Israel vir die berge sê: "Val ons toe!" en vir die heuwels: "Val op ons!"

 

Vanoggend weet elkeen van ons: elke opslag van duwweltjies wat ons in ons persoonlike lewe opmerk-  al die opslagoomblikke en dae van liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid... noem maar op... al hierdie goed groei op die hardnekkige wortels van ons ou natuur, diep in onsself.  Wat op die oppervlakte gebeur, is net die opslag van wat daar IS.

 

En hoeveel PYN veroorsaak die duwweltjies nie in ons huwelik, in ons gesinsverhoudings, in die Kerk, samelewing, ekologie, in God se wêreld nie!

 

 • Het liefdeloosheid, bitterheid, rusies, verdeeldheid, twis, blamering, woede, jaloesie, verwerping van ander, rassisme, diskriminasie, selfsug, hardheid, hoogmoed, veragting, onvergewensgesindheid, doofheid en blindheid vir ander se nood, valsheid al ooit heling gebring?

 • Het dit al ooit mense na Christus getrek?

 • Het dit al ooit vreugde en hoop vir enige huwelik gegee?

 • Het dit al ooit oplossings vir die dwelmkrisis in ons land gebied?

 

Kyk maar na twee Skrifgedeeltes oor daardie vet, roomwit, hardnekkige, tierende wortel van die sonde in ons ou natuur:

 

1Ti_6:10  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Heb_12:15  Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.

Werklik, Paulus het die waarheid aangaande ONS gepraat toe hy geskryf het:

Rom 7:18-25:

 Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.  En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my: ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld: met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.

 

O, hoe sal ook ONS toenemend meer en meer duwweltjieloos word?

Want ons moet.  moet die heiligmaking najaag, waarsonder niemand God sal sien nie.

Ons kan op die oppervlakte kap en elke moontlike strategie en plan formuleer.  Maar as die wortel nie gesien en bely word nie, as ons die HERE nie vra om dit in ons uit te kap nie — teen watter pynlike prys ook al — sal die aarde, ons wat van die aarde is,  weer en weer duwweltjies voortbring.

 

Daar moet ‘n ander wortel in die plek van elke enkele onkruidwortel, in die plek van die hardnekkige penwortel van elke duwweltjieplant in ons eie lewe, in ons persoonlike menswees, kom.

 

Het jy al Op 22:16 raakgesien?

 

Op_22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester."

 

GEBED

Here, laat ons in hierdie week elke opslag van die sonde raaksien.  Laat ons dan onmiddellik weet: onder hierdie ding sit daar ‘n hardnekkige wortel, en daardie hardnekkige wortel in my ou natuur gaan weer en weer en weer presies so ‘n opslag na buite lewer.

Help ons, Here, om die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.  Laat ons elke dag nog opslagduwweltjies as die produk van ‘n hardnekkige wortel in ons ou natuur identifiseer.  En laat ons dan elke keer weer  die opregtheid en die moed te hê om daardie spesifieke wortel voor U te bring en U te vra om dit uit te kap.  En om dan, wat daardie aspek van ons lewe aanbetref, vir ons die Wortel te wees.

Help ons om só, selfondersoekend en in totale nederigheid en oorgawe aan U, elke dag aan ons eie saligheid te werk, sodat die woorde van Heb 12:4 nie langer op ons van toepassing sal wees nie:   

Heb 12:4  Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie.

 

Kliek en kry: Vader!

VADER!
 
Iemand moes ons klein gemeente se aandag daarop vestig, en iemand hét: nie een enkele keer in die Ou Testament spreek enige mens die hoë God as Vader aan nie.
 
Eers noem die mense van die ou, ou tyd Hom El, wat die kernbetekenis het van mag, sterkte, krag.
‘n Naam wat dikwels in die Ou Testament voorkom, is  Elohim (Hebreeus: ?????). Uit eerbied vir God noem baie Ou-Testamentiese mense Hom Adonai (Heer, Meester, Eienaar.)
In die boek Eksodus sê God vir Moses dat hy die Israeliete moes leer om Hom EK IS te noem.  Dit is dan ook een van die geweldigste Name van God, omdat Hy sy identiteit en sy Wese daarin op sowel die mees omvattende, tydlose en terselfdertyd mees misterieuse wyse openbaar:
 
Eks 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur."
Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.”
 
Wat hoor jy God diep in die Allerheiligste van jou as sy tempel se wanneer dié Godsnaam daar vir jou gegee word?
Wat hoor jy Hom sê wanneer Hy sê:  “Justin, Veronica, Morné, Kevin, Sumé, Emma... (Vul jou eie naam hier in) Mensekind, EK IS...? ”
 
In Eks 6:1-2 sê God vir Moses:
ANV:  God het vir Moses gesê: "Ek is die HERE!  (Jehova, JAHWEH )
 Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, (EL SHADDAI)  maar my Naam, die HERE, het Ek nie aan hulle bekend gemaak nie.  
 
KJV:  Exo 6:2-3  And GodH430 spakeH1696 untoH413 Moses,H4872 and saidH559 untoH413 him, IH589 am the LORD:H3068 And I appearedH7200 untoH413 Abraham,H85 untoH413 Isaac,H3327 and untoH413 Jacob,H3290 by the name of GodH410 Almighty, (EL SHADDAI)H7706 but by my nameH8034 JEHOVAHH3068 was I notH3808 knownH3045 to them.
 
YHWH (????) is die Verbondsnaam van die HERE.  Wanneer Hy van Homself as die God van die ewige Verbond praat, noem Hy Homself YHWH (????)
 
Die godvresende mense van die Ou Testament het ‘n heilige ontsag vir die Naam van die HERE gehad, so ‘n groot ontsag dat hulle Hom gereeld as ADONAI (Heer, Meester), aangespreek het, maar net in gebed.  Wanneer eerbiedige hedendaagse Jode na God in gesprekke verwys, noem hulle Hom HaShem (???), wat die Hebreeuse woord vir “die Naam” is. Dié verwysing na die Godsnaam het hulle in Lev 24:11 gekry.
 
Só geweldig was die Naam van God vir die Jode.  Want dit weet ons:  GOD openbaar sy Wese in sy Naam.  Deur sy Naam sê God vir ons:  Só is EK.  Dit is Wie en hoe Ek is.
 
Dit was in elke opsig ondenkbaar dat enige Ou-Testamentiese persoon — Dawid, Abraham, Samuel, Gideon, Jeremia, Maleagi, Job, Noag, Daniël, Jakob of Moses — die God vir Wie hulle EK IS moes noem, vir Adonai, HaShem, El Shaddai, YHWH ( hoe maklik laat ons dié Godsname op die rekenaarskerm verskyn, hoe maklik tik ons dié Name waarvoor ons behoort te sidder)  ooit VADER sou noem.
 
Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit.
Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie.
 
Vader? Ons Vader? 
Want wat en hoe is ‘n ware pa hier op aarde vir ‘n kind?  As jy ‘n wonderlike pa het of gehad het, wat en hoe was of is hy vir jou?
Uit ‘n aardse pa se sak kom jou sakgeld. Op die gesig en in die oë van ‘n liefdevolle aardse pa is daar intense aandag wanneer jy iets ernstigs met hom bespreek, sy raad vra. Watter van die pa’s op die paviljoen hou jou dop wanneer jy op die baan is?  JOU pa hou jou dop, JOU pa moedig jou aan.  Wie is dit wat jou met sy lewe sou beskerm en sal beskerm?  Jou pa. Wie swem eerste die see in om jou uit die seestroom te red?  Jou pa.  Wie laat jou so veilig voel wanneer jy op reis is en die motor in ‘n bergpas is?  Jou pa agter die stuur.  Wie maak heel, wie is aan jou kant, wie beskerm jou?  Wie begeer jou welsyn, wie offer vir jou op?  Wie praat diep dinge met jou, wie bid vir jou?  Jou pa.
 
Terloops, en dit is nie ‘n terloopsheid nie: hoe verskriklik is dit om so-iets nie te ken nie: om jou pa deur die dood te verloor, om deur jou oudste sussie in plaas van jou pa grootgemaak te word... Hoe verskriklik is dit as jou arme aardse pa aan depressie ly, aan ‘n gemoedsversteuring, of motorneuronsiekte het en liggaamlik so min vir jou kan doen. Hoe verskriklik is dit as jou aardse pa jou ma verlaat, julle verlaat, aan julle ontrou is en weggaan.
 
Terug na die Ou Testament: Neem ‘n konkordansie, kontroleer dit. Nêrens in die hele Ou Testament noem enige mens die hoë God ooit “Vader” nie. Nooit sou hulle die Godsnaam so byna gedagteloos, so outomaties, op ‘n rekenaarskerm voor hulle laat verskyn het soos wat ek dit vanoggend gedoen het nie.
 
Ons kan dit nie waag nie, het hulle gedink.  Want sy Naam is EK IS.  Sy Naam is El Shaddai.  Sy Naam is JAHWEH, onuitspreekbaar, geweldig, verhewe bo enige mensenaam.  En Hy het vir ons gesê:
 
 • Eks 20:7: Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
 • (GW)  "Never use the name of the LORD your God carelessly. The LORD will make sure that anyone who carelessly uses his name will be punished.
 • (LITV)  You shall not take the name of Jehovah your God in vain; for Jehovah will not leave unpunished the one who takes His name in vain.
 
 
En toe kom Jesus.  Sy dissipels hoor en sien hoe Johannes die Doper sy volgelinge leer bid.  Maar veral sien hulle hoe Jesus bid, so heeltemal anders as die geleerdes van die tempel, die rabbi’s en Fariseërs en Skrifgeleerdes.  Hulle sien en hoor Jesus met God kommunikeer, hulle sien sy gesig straal, hulle sien Hom terugkom uit die afsondering van gebed met krag en vrede en energie in Hom.  Hulle sien en beleef sy bediening.  Sonder twyfel hoor hulle hoe Jesus God dank en eer vir enige kragtige wonderwerk wat daardie dag plaasgevind het. Hulle hoor Hom krag en wysheid vra vir die volgende dag... en dan gebeur dit.
 
 
Luk 11:1  Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het."
En HY sê:
Mat 6:9  So moet julle bid: ONS VADER wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word.
 
ONS VADER as aanspreekvorm is die mees dramatiese, mees ingrypende wending in die geloofslewe van die sondaar, die stofmens, die beliggaamde siel en gees wat deur die Here God geskep is.
 
Dit is die verskil tussen Ou- en Nuwe Testamentiese geloof.
Dit is die nuwe werklikheid in Christus.
 
En die nuwe Naam van God wat ons as gelowiges mag gebruik, het teen die duurste prys gekom. Jesus het dit reeds geweet: Hy sou daarvoor verneder word, ly, bespot word, gegésel word, in die gesig gespuug word, ‘n pers mantel dra, ‘n doringkroon dra, aan die kruis gespyker word, ure lank dors wees en sterf, na liggaam en siel in die tuingraf lê.  En dan sou Hy uit die lyding en dood herrys, onaantasbaar en onvernietigbaar, om terug te gaan na sy Vader en ons Vader — as ons glo dat Hy die Seun van God en die enigste Verlosser is.
 
En so mag elkeen van ons, ongeag of ons aardse pa al oorlede is, of ons gelos het, ons mishandel het, ons ma mishandel het, sy  vaderskapsroeping uitgeleef het of nie, vanoggend sê:  “Ek het ‘n Vader, en my Vader is lief vir my.”
 
Gister was dit atletiek op baie sportvelde van baie Suid-Afrikaanse skole. Een klein dogtertjie — sommer Liefie vir haar pa en ma — hardloop toe haar heel eerste 50- of 75 meter naelloop.  Dit gaan goed, baie goed.  Sy is in die tweede plek, en van die paviljoen af kyk haar pappa (wat reëlings by die werk getref het om daar te wees vir sy meisiekind) net vir haar, net vir Liefie.
 
Toe gebeur die onverwagte: twee ander vinnige dogtertjies besluit om kortpad wenpaal toe te kies.  Hulle sny van regs af in Liefie se baan in.  En so amper-amper is dit ‘n Mary Decker- Zola Budd gebeurtenis.  Liefie hou maar bedagsaam in; hoe kom jy by kinders in jóú baan verby?  En so eindig sy vyfde.
 
Sy kom in trane van die baan af, hardloop in haar pappa se oop arms in.  Sy wou goed gehardloop het, sy kon nie bereik wat sy wou bereik nie.
 
“Ek het nulste gekom,’’ snik sy.
 
Maar haar groot, sterk pappa druk haar teen sy hart vas.  “Pappa het heeltyd vir jou gekyk,’’ troos hy. ‘’Jy het so goed gehardloop.  Die ander maatjies het net per ongeluk in jou baan begin hardloop.  Jy was nie nulste nie, glad nie.’’
 
Dit, liewe kind van God die Vader, is wie jy vir Hom is.
Dit, en veel meer, is Hy vir jou.
Sy oë is op jou, sy liefde waak oor jou, sy arms is oop vir jou wat voel asof jy nulste is en nulste gekom het.
Jy het ‘n Vader, en dit het teen ‘n ondenkbare prys gekom.   
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Alles wat goed is, begin by NUL

Alles wat goed is, begin by Nul

Human strength can do nothing.

 

Almal is op die drumpel van wat nou in 2018 wag. Ses vrae aan jou:
 1. Watter van die volgende stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 • My seun is ‘n sterk outjie.
 • Ons kind het dit nog altyd gemáák.
 • Ja, graad 1, graad R, vyfdejaar Medies, derdejaar Ingenieurswese, graad 8, graad 5, 7, 11, eerste kwartaal in die koshuis of eerste weke in ‘n nuwe werk stel hoë eise, maar my kind/ek/my verloofde is mense uit een stuk: emosioneel stabiel, denkend en nie impulsief nie. Hulle/ons gaan dit máák.
 • Ek weet ek kan;  ek is sterker as wat mense dink.
 • My man is nie ‘n hensopper nie. Hoe droog dit ook al is, hy sal anderkant uitkom.
 • Gelukkig is die Kriels/Strydoms/Neethlings/de Bruins/ Arendses/Koopmans/Stuurmans/de Villiers’e/Rossouws/Bothas sterk mense.
 •  
So, watter een van stellings onderskryf jy en glo jy is die waarheid in jou en jou gesin/kinders/kleinkinders se lewe?
 
 1.  Hoe begin jy jou dag?
Hier is drie Skrifwoorde oor hoe ‘n dag begin kan word:
 
 • Opsie 1: Ellende wag vir dié wat vroeg in die môre opstaan om agter sterk drank (iets bedwelmend, iets wat my bedwelm, my heeltemal wegneem van U) aan te loop en hulle tot laataand dronk te drink aan wyn (iets bedwelmends, iets wat my heeltemal wegneem van U). —Jes 5:11.
 • Opsie 2 (soos Dawid die dag begin het): Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooidag wakker maak (om saam met my U lof te verkondig)! — Ps 57:8-9
 • Opsie 3: Om die dag soos Jesus te begin en soos Jesus te laat verloop.
En dit moet jy weet:  Jesus se dae was moeilik. Vol eise, vernedering, teenkanting, konfrontasies met menslike nood en ellende, vol van die wete dat Hy min tyd gehad het om te leef:  dat hy op die ouderdom van 33 jaar sou sterf, en dat sy sterwe straf sou wees:  die straf op die sonde van die hele mensdom.
 
Só het Jesus sy dae begin en sy dae geleef:
Mat_14:23  Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen.
Mar_6:46  Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid.
Mar_11:25  En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe."
Luk_5:16  Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.
Luk_6:12  In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.
Luk_9:18  Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by Hom saamgekom. Toe vra Hy hulle: "Wie, sê die mense, is Ek?"
 
Hoe begin jou dag?  In Spr 20:13 staan:  As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet.
 
Natuurlik is die primêre bedoeling dat elkeen wat sy gesin moes versorg, alle ledigheid en luiheid moes prysgee en vroeg-vroeg aan die werk moes spring.  Dit geld vir ons ook.  Maar die dieper betekenis kan ons nie miskyk nie:
As jy nie (emosioneel en geestelik) wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op (om manna op te tel, om jou heerlike tyd by die Here, jou Bron van alle krag, deur te bring) en jy sal oorgenoeg hê om te eet (vanuit sy krag, waarheid, lig, genade, goedheid, ontferming, wysheid, vrede, oorvloed gevoed word. Jy sal hierdie dag tot sy eer kan leef.  En as jou kinders dit ook doen, sal hulle dit ook maak, in watter lewensfase en omstandigheid hulle ook vanjaar gaan wees.)
 
 1. Wat gaan vanjaar die hoof-bestanddeel van jou woeste, uitdagende, splinternuwe program wees, die hoof-item daarop
 
Kom ons lees hoe Jesus se kern-aktiwiteit daar uitgesien het.  En dan kyk jy sommer ook ‘n slaggie aandagtig na die ander drie persone in hierdie insident:
 
Luk 9:28  Omtrent ag dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Luk 9:29  Terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Luk 9:30  Skielik was daar twee manne wat met Hom praat. Dit was Moses en Elia. Luk 9:31  Hulle het in hemelse glans verskyn en met Hom gepraat oor sy uittog wat Hy in Jerusalem sou voltooi.
Luk 9:32  Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by Hom staan.
 
 1.  Wat sê die Heilige Gees NOU vir jou oor wat ons so pas gelees het?  Waarvan hou jy in dié insident?  Waarvan hou jy NIE?  Wat vertel dié insident jou van MENSE, van jouself?  Wat vertel dié insident jou van GOD?  En wat wil jy aangaande dié insident onthou?
 
 1.  Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
Eks 16:13  Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, Exo 16:14  en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Exo 16:15  Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit dié?" want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.
 
Joh 6:48-58: Ek is die brood van die lewe.
Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Joh 6:50  Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.
 Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.  Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.
 
En die groot stelling in Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.
CEV:  Joh 6:63  The Spirit is the one who gives life! Human strength can do nothing. The words that I have spoken to you are from that life-giving Spirit.
 
Wat, dink jy, kan die volgende paar Skrifgedeeltes vir jou kindjie/kind en vir jouself beteken indien jy hulle almal ernstig sou opneem?
 
En nou lees ons van Jesus se dag, Jesus se dae, toe Hy Mens was soos ons, maar sonder sonde.
 
Mar 1:35  En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.  En Simon en die wat by hom was, het Hom gevolg.  En toe hulle Hom vind, sê hulle vir Hom: Almal soek U.
 En Hy sê vir hulle: Laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat Ek ook daar kan preek; want daarvoor het Ek uitgegaan.
 
Vandag moet jy uitgaan.
Almal soek jou, almal gaan eise stel.  En jy sal dit tot eer van die Here kan hanteer.  Sy Naam sal deur jou woorde, dade en in jou gedagtes verheerlik word.
So gaan dit in jou nuwe werk wees, in die hospitaal, in die prokureurskantoor, op skool, op universiteit. Wanneer die kinders terugkom van die skool af... So sal dit wees vir elkeen wat in die voetspore van Jesus volg en sy voorbeeld navolg.

Kliek en kry: GEBED VIR GRAAD EENTJIES EN AL ONS KINDERS

Wat moet ek jou leer, my kind(jie)?
Nou, vir oulaas?
 
 
Iemand whatsapp gister vir my ‘n video-grepie van ‘n klein dogtertjie wat in die proses is om te begin lees.  Die mamma help so hier en daar, die klein lesertjie raai so hier en daar. En soms steek die kindjie vas om die letters te klank, saam in te span en by die woord self uit te kom.
 
Dié dogtertjie is soos iemand teen ‘n steil helling: drie treetjies op, dan weer ‘n stukkie afgly op gladde plekke. Op, af, onseker boontoe.  Soms raak die ou stemmetjie onseker, selfs moedeloos.  Graad 1 gaan eise aan klein kindertjies stel. So ‘n nuwe lewensfase is nie altyd maanskyn en rose nie.
 
Maar dis nie net graad 1 nie. Wat van graad 4?  Graad 8? Graad 11? Graad 12? Eerste jaar op universiteit?  Jou kind se eerste jaar in ‘n skool vir gesiggestremdes, gehoorgestremdes, serebraal gestremdes? Jou kind of kleinkind se vyfdejaar Medies, wanneer enorme besluitnemingsverantwoordelikhede op hom of haar gaan rus en hy/sy al hoe meer selfstandige, lewensbepalende besluite moet neem?  Jou seuntjie of dogtertjie se eerste jaar op kosskool?
 
Skielik is hulle vir korter of langer tye uit ons hande.
Skielik weet ons: vir hierdie kinders moet ons bid en bid en bid. En, ag, hoe dankbaar kan ons wees, hoe tot trane toe dankbaar, dat Jesus vandag ook vir elke ouer, grootouer EN vir hulle kinders en kleinkinders sê.
 
WAT JESUS VIR OUERS Sê
Mar 11:22-24:  Jesus sê toe vir hulle: "Julle moet geloof in God hê!
Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Lig jou op en val in die see,' en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees."
 
Dit is Jesus se Woord aan ouers.
 
Tog: Skielik wonder ons ook: het ons ons kinders goed genoeg toegerus vir al die opdraandes op hulle pad, al die steiltes, al die versoekings, al die stampe en stote, al die wreedheid en gevoelloosheid, al die gemeenheid en verwerping, al die veranderinge, storms, gevegte, verliese wat hulle op die pad vorentoe gaan beleef?
 
Want dit gaan gebeur.
Dit het met ons, hulle ouers en grootouers gebeur.  Such is life.  Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde.
 
WAT KAN EK MY KIND VIR OULAAS LEER?
 
Voel jy so effens paniekerig, noudat jy jou kind moet laat gaan of beleef hoe sy/haar kursus, afstand, ‘n vliegtuig, ‘n koshuis of ‘n klaskamer hom/haar as’t ware insluk?
 
Wat kan jy jou kind nog leer, voordat hy/sy daardie gevaarlike, onvoorspelbare wêreld wat op hom/haar wag, ingaan?
 
Moet julle werk aan die manier waarop hy sy veters knoop?
Moet jy en hy weer aan die manier werk waarop hy ‘n krieketkolf vashou?  Moet julle weer sy bestuurstyl, padveiligheid deurpraat, noudat die kind sonder jou langs hom duisend kilometer van jou af met daardie tweedehandse kar gaan rondry?
 
Wat is die belangrikste?
 
Die HEEL BELANGRIKSTE VRAAG IS...
 
Die heel belangrikste is om seker te maak dat/of ons kinders God se kinders is.  Dat hulle sal weet dat Jesus Christus hulle so lief het, dat Hy sy lewe vir hulle gegee het.  Dat Hy hulle tot die dood toe liefgehad het en elke kind wat Hom in sy/haar lewe ontvang het, nooit sal verlaat en nooit in die steek sal laat nie.
 
Dat ons kinders met hierdie belofte die onbekende toekoms sal ingaan:
 
HEB 13:5-6: God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."
Daarom kan ons met vertroue sê: "Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan 'n mens aan my doen?"
 
AMPLIFIED BIBLE: He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!] [Josh. 1:5.]
 
BBE:  I will be with you at all times.
 
(EMTV)  He Himself has said, "By no means shall I desert you, nor in any way shall I forsake you."
 
DIE HEEL BELANGRIKSTE KENNIS IS:-
Die heel belangrikste ding wat ons vir ons kinders kan leer voordat hulle die groot lewe ingaan, is wat dit is om aan Jesus te behoort.  Dit is die heel belangrikste kennis wat elke gelowige, ja, ook elke gelowige student of graad 1-tjie moet hê.
 
As ons aan Christus behoort, as ons kindjie aan Christus behoort, wil die Here Jesus deur sy Gees saam met ons alles doen, alles beplan, alles hanteer.  Deur sy Gees wil en kan Hy ons in alles bystaan, sterk maak, lei, vertroos,  die Toergids en Leidsman vir ons wees.
 
Dié feit staan in die Skrif :
 
Gal 2:20: En nou (vandat ek deur Jesus Christus God se kind geword het, vandat ek Jesus gekies het as MY Verlosser — “my hartjie vir Hom gegee het,” my liefde aan Hom verklaar het, wedergebore is en tot bekering gekom het )  is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
EK MOET MY KIND HELP VERSTAAN
My kind/kleinkind moet die lewe ingaan met die begrip dat elke mens uit drie dele bestaan: ‘n liggaam, siel en gees.
 
   Liggaam
Ons liggaam is wat ons in die spieël sien, wat ander mense sien.
My kindjie het ‘n liggaam, en moet dit weet.
Ons kind moet weet dat God hom/haar in alles wat hy/sy met die liggaam moet doen, kan en wil help.  Hy kan my kind se liggaam genees, sterk maak, beskerm, bewaar.  Hy kan my kind help om die klavierstuk onder die knie te kry, op te hou bewe, nie aggressief op te tree nie.
 
(Tussenwerpsel: Ons moet dit self ook weer weet. My liggaam, hierdie beskadigde, verrinneweerde, verganklike menslike liggaam is nou die draer en houer van God se boodskap, God se genade, God se waarheid, liefde, heiligheid, WOORD. Al wat ons kan vra, is dat die Heilige Gees dit heeltemal leeg sal maak, dit sal reinig, al maak dit seer en ontstel die radikale proses ons.  En dat God ons deur sy Gees sal vul met die volheid van Jesus:  met sy liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, insigte, prioriteite, egtheid, erbarming... en KRAG.  Ja, sy geweldige krag, net tot eer van sy Naam. )
 
 
Siel
Ons siel is ons denke met al sy gedagtes en planne, ons wil en ons emosies. Dit is die geheime en verborge dimensie van ons menswees.  Ons kyk vir mense, maar ons weet nie regtig volledig hoe hulle siel is nie: wat hulle dink, voel en begeer nie. Wat hulle graag wil hê, watter hartseer hulle voel, wat hulle van ons dink nie.  Net Jesus ken die mens se ware siel.
 
Joh 2:24-25:  Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie, omdat Hy geweet het hoe hulle almal is.  Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van 'n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is.
(ERV)  But Jesus did not trust them, because he knew how all people think.
 
My kindjie het ‘n siel, en moet dit weet.
 
 
Gees
En dan het die mens ‘n gees, die lewe self, wat net God aan hom kan gee.  Hy het die asem (gees) van die lewe, wat nooit sterf, nooit vergaan nie.  
Dit is hierdie gees wat na God teruggaan wat dit gegee het, hierdie gees wat voor die regterstoel van God gaan verskyn om verantwoording te doen van wat daardie mens op die aarde gedoen het, of dit goed was, of kwaad. 
Dit is hierdie lewende gees wat Jesus aan die kruis in sy sterwensoomblikke aan sy Vader oorgegee het:  Vader, in U hande gee Ek my gees oor.
 
Ons gees is deur God gegee en geskep.  Dit is onuitwisbaar, ewig, onsterflik.  Dit vergaan nooit soos wat ons liggaam vergaan, ons idees opdroog, ons denke stol en ons emosies onderdruk kan word nie.
 
Ons kinders moet weet: ek het ‘n gees, dit is deur God gegee en geskep.  Dit is ewig en onsterflik. 
 
En: Jesus wil ons in elkeen van ons drie dimensies dra, help, lei, sterk maak, uit gevaar hou, vol blydskap maak.  Dit is die lewe deur sy Gees.
 
 • God wil deur sy Gees ons liggame bewaar en veilig, skoon en rein hou.
 
 • God wil deur sy Gees ons siel (wil, emosies, verstand, planne, denke, besluite, keuses) goed en reg en vol lig en waarheid maak.Ons siel (wil, denke, emosies, bewussyn, onbewuste en onderbewussyn) is nou die tempel en deel van die Koninkryk van GOD. Luk_17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
 • Ons kindjie moet weet: sy/haar gees (die onsterflike lewe in my kind) is nou, nadat ons kind die Here Jesus aanvaar het, die woonplek van Christus, EEN met die Vader, en die woon-en werksplek van sy Gees. Daarom kan elke ouer, oupa en ouma vanoggend bid: Reinig dit, heilig dit, Heilige Gees, en heers volledig oor my lewe, my gees, wat na U gaan terugkeer, Vader.
 
“Christ wants to do all our living for us. ”— Andrew Murray, wat ook kon geskryf het: “He wants to do all my child/grandchild’s living for him/her.”  Jesus wil elke las vir my kind help dra, elke besluit van sy siel vir hom help neem, sy Helper in elke krisis, versoeking, vernedering, triomf, toets, uitdaging wees.
 
Gebed vir my graad eentjie, eerstejaartjie
 
En nou kan ons die belangrikste gebed wat ooit vir ons kinders/kleinkinders gebid kan word, as ouers en grootouers bid. Ons kan vir ons kinders/kleinkinders bid:
 
Here, neem oor in my kind se liggaamlike, fisiese lewe.
Neem oor in my kind se siel:  sy denke, wil en emosies.
Neem oor in my kind se gees, sy onsterflike lewe wat eenmaal na U gaan terugkeer.
U het gesê:  “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
en Ek sal julle rus gee.”
 
Laat my kind se liggaam rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is.  Maak my kind se liggaam sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se hart en siel (denke, wil, emosies) rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. Maak my kind se siel (sy wil, gedagtes, emosies) sterk teen versoekings, beskerm en bewaar dit asseblief deur u magtige Teenwoordigheid.
 
Laat my kind se gees, sy hele lewe rus vind in U, wanneer hy/sy uitgeput en oorlaai is. En, Here, bewaar my kind se gees net vir U!
 
So kan ons ons kinders ook leer bid
Ons kan ons kinders leer om dit vir hulleself, hulle boeties en sussies te bid.  Want hierdie saak is die heel belangrikste lewenstoerusting, belangriker as veters en potloodgreep.
 
Jak 4:5:  Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê?
 
Dan, as ons en ons kinders/kleinkinders so bid, gaan ons kind die lewe in — van kleuterskool tot haar troudag, van graad 8 tot haar eerste werksdag na haar studies — en ons weet:  my kind is nie alleen nie.
 
My kind is saam met God daar, elke oomblik.
 
 
 

Kliek en kry: Weet jy wie vir jou bid?

Weet jy wie vir jou bid?
 
Jare gelede was ek tydens ‘n besoek aan Zimbabwe die geseënde gas aan huis van een van Andrew Murray se kleinseuns, sy vrou en kinders.  Die Sondagaand het die hele gesin om die beurt vir mekaar gebid: vir elkeen op die naam, en vir daardie gesinslid se spesifieke behoeftes.  Die kleinste kindjie het vir die oupa gebid, die laerskoolkind vir ‘n hoërskoolboetie, die ouma vir ‘n kleinkind, die pappa vir die mamma...
 
Dit was tradisie, Sondagaandgebruik in daardie Murray-gesin.
 
Baie jare later dink ek steeds: hoe geborge het elkeen van die gesinslede nie die week — ja, eintlik hulle hele lewe — ingegaan nie.  Hoe seker kan hulle tot vandag toe wees dat daar Sondag ná Sondag gebede vir hulle opgegaan het, en dat God daardie gebede verhoor het en steeds verhoor!
 
Bid iemand vir jou? Weet jy wie vir jou bid?
 
Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Ek is ‘n weduwee, my kinders is ver. Snags kry ek hartkloppings en angina.  Ek is bang ek gaan sommer so in die nag dood. Ek is so alleen, so sonder enigiemand wat omgee.
 • Of: hier sit ek in die tronk, hier ry ek werk toe ná nog ‘n oggend van oorhaastige chaos. Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier staan ek en dink aan alles wat ons nie kan bekostig nie, aan ons finansiële verknorsing.  Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier loop ek met my post-traumatiese stres, met wonde wat net nooit genees nie. Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier sit met my gemoedsversteuring en dit voel asof ek die stryd verloor.
 • Hier sit ek, en ek moet ingrypende besluite neem: is dit die einde van een of ander pad? Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.
 • Hier is met my selfverwyt oor al die skade wat ek aangerig het. My lewensmaat kan my dit wat ek aangerig en verwoes het, nie vergewe nie.  Ek het in my roekelose onnadenkendheid, in ‘n tyd toe ek na my ou natuur, die Bose en die wêreld geluister het en die stem van die Heilige Gees uitgedoof het, ‘n ongetemde en ontembare olifant in die vertrek ingebring.  En nou is die olifant in die vertrek, en ek is radeloos met alles wat ek nie in die siel van my lewensmaat en ons kinders ongedaan kan maak nie.
Ek het niemand wat vir my bid nie, sê jy dalk.  Maar dit is nie waar nie.  As jy vanoggend net die eerste woorde van ‘n hartgrondige gebed sou uiter, is daar Iemand wat vir jou bid.  Al sê jy net: ‘’Ag, Here...” dan bid Iemand reeds vir jou.
 
Daardie Iemand is die Heilige Gees. En Hy bid met onuitspreeklike, onbeskryflike gevoel, emosie en omgee.  Vir jou, vir elkeen wat maar net ag, Here, begin stamel. Hoor wat die Woord van die Here vandag, more en elke dag van jou:
 
Rom 8:26-27:  Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.
 
 
(ERV)  Also, the Spirit helps us. We are very weak, but the Spirit helps us with our weakness. We don't know how to pray as we should, but the Spirit himself speaks to God for us. He begs God for us, speaking to him with feelings too deep for words.
God already knows our deepest thoughts. And he understands what the Spirit is saying, because the Spirit speaks for his people in the way that agrees with what God wants.
 
Hier staar ons in ons geringheid in die leer en werklikheid van die Drie-Eenheid in.
Ons het deur die kruisdood van Jesus toegang ontvang tot die Vader, tot Wie ons bid.  Jesus leer ons om ons gebede te begin met:  Ons Vader wat in die hemel is.  Ons Vader verhoor ons gebede.  Soms vra ons dom dinge, dan verhoor Hy ons gebede deur vir ons iets veel beters te gee as wat ons ooit sou kon vra. En BETER het in talle gevalle te doen met iets wat Hy doen, toelaat of gee wat ons lewe met Hom, ons verhouding met Hom en ons gesin, ons huweliksmaat en ons naaste VERBETER, heelmaak, skoonmaak, heiliger maak, meer Christusgelukvormig maak.
 
Ons het deur genade op genade in ‘n verhouding met die Seun, Jesus Christus, gekom, God deur Wie ons bid.  Deur Hom , die Middelaar tussen God en mens, ontvang ons die antwoorde van die Vader en mag ons dit vir onsself toe-eien, dit vir onsself NEEM.
 
Ek dink altyd aan miere wanneer ek oor gebed dink. As ‘n mier hier voor my op die grond sou staan en met my sou probeer kommunikeer, sou dit in die taal van miere wees. Tussen die mier en my sou daar ‘n tolk moes wees wat my taal vir die mier sou kon deurgee, en die mier se taal vir my.
 
God beskou ons nie as miere nie, al voel ons so klein soos miere. Hy beskou ons en maak ons sy kinders, maar die taal van sy kinders is beperk en ontoereikend solank hulle nog op aarde leef.  Hulle kan hulle diepste begeertes nie goed genoeg aan Hom beskryf nie (maar Hy weet dit reeds). Hulle kan die omvang van hulle selfverwyt en berou nie in mensetaal verwoord nie.  En om dié rede, onder andere, het ons die Heilige Gees as gawe van Christus ontvang.  Hy het gevra dat sy Vader vir ons die Heilige Gees sal gee, dat elkeen van ons ‘n tempel van die allerhoogste God sal word, in wie sy Gees woon.  En dit is hierdie inwonende Persoon van die Drie-eenheid, wat in ons bid, wat ons help met ons sukkelende gebede,  wat één word met ons swakheid, sodat ons een kan word met sy magtige krag. Ons het die Heilige Gees wat hier in die tempel van ons liggaam is en nou hier binne bid, met feelings too deep for words:  besorgdheid, liefde, goedgesindheid, genade, ontferming, erbarming, begrip, alles.  Ons het die Heilige Gees ontvang, wat die krete van ons siel by die Vader verwoord, en wat dit doen omdat ons aan Christus behoort. Ons het die Heilige Gees ontvang, wat vir ons pleit: “Here, vergewe vir dié en dié wat so bitter was.  Vader, Rosie/Marie/Louise is bang.  Vader, Schalk/Ella/Johan/ Lynette voel alleen.  Vader, dit is seer in klein Cecile.  Vader, Andrea en Philip rou....”
 
Waar is ‘n god, waar is ‘n afgod, wat dié wat maar net begin bid, so te hulp snel?
Waar is ‘n afgod, enige ander god, wat op ‘n wyse wat in geen mensetaal beskryf kan word nie, omgee en vir ons voel?
 
Deur Jesus bid ons tot die Vader, en bid die Heilige Gees in ons, vir ons en namens ons.
Wat gaan alles vandag in jou lewe gebeur?  Dalk iets wat jou aan die advertensie gaan laat dink:  What could go wrong?
 
Maar wat ook al vandag op jou wag, jy het ‘n Vader, ‘n Middelaar en Iemand wat vir jou pleit, omgee en op onuitspreeklike lewe vir jou vóél en jou welsyn op sy hart dra.  Jy het die Drie-Enige God.  Jy het alles.
 
 
 

Kliek en kry: Die Here wil agterdog in my sien

 

Die Here wil agterdog in my sien
Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou gevoel het asof jy of iemand baie na aan jou — ‘n dogter, ‘n skoonseun of skoondogter, ‘n kleinkind, jou broer, jou ma, jou suster of jou seun — daaronder breek?  Of dalk is jý die een wat voel asof jy breek.  
 
Om te breek, of om die oorsaak te wees waarom ‘n huweliksmaat, ‘n gesin, ‘n kindjie, ‘n tiener breek, is nooit iets wat ligtelik opgeneem kan word nie.  Jy mag nie stukkend bly nie.  Jou geliefde — groot of klein, jonk of oud — mag nie stukkend bly nie.
Dis so anders as met ‘n sjokolade-Paashasie.
 
Jare gelede koop ek vir ons twee oudste kleinkinders, toe nog kleuters, een mooi sjokolade-paashaas.  Hulle kan dit mos deel, het ek gedink.  Ek gee dit vir hulle en kondig aan dat ek dit in die middel gaan deursny.  Maggy, die oudste, pleit by my:  “Moenie, Ouma!”  Maar Ouma is vasberade:  sy kan tog nie die hele kry nie!  Toe neem Ouma die mes en sny die sjokoladehasie van bo tot onder middeldeur.
 
En Maggy huil onbedaarlik: “Dit was mooi, en jy het dit gebreek!”
 • Was iets in julle lewe mooi, en jy het dit gebreek?
 • Het iemand anders iets in jou dogter, seun, kleinkind, ma, broer, suster se lewe gebreek?
 • Was julle huweliksverhouding mooi, en jy/hy/sy/ julle het dit saam gebreek?
 • Was jou kind mooi en rein, en iemand het haar verkrag?
 • Was enigiets in jou of enige van jou geliefdes se lewe al so seer, so erg, so moeilik of problematies, so traumaties en so donker dat dit vir jou voel asof jy/hulle/julle net met die skerwe sit?
Eintlik, onteenseglik, is dit die landskap waarna Jesus Christus gekom het.
Dit was mooi gewees, heel aan die begin, en “jy/iemand anders het dit gebreek.”
So weet ek en my twee susters terdeë van ‘n kindjie in wie en om wie ‘n groot deel van wat mooi was, gebreek is.  Hy het geen seggenskap of aandeel aan die breekproses gehad nie. Maar dit is hy wat maar moet voortgaan asof alles oukei is.
 
Jy weet hoe jy voel wanneer jy ’n kind sien spartel en ly en met verwarring in die ogies sien loop.  So lei die Here toe een van my susters na Job 1.  Daarin lees ons hoe Job, veral ná sy kinders se huispartytjies, vir elkeen van sy kinders ‘n offer aan die Here gebring het.  Hoe hy vir hulle siele, die behoud van hulle lewe in God, gebid het.
 
Al daardie kinders is dood, maar glo jy dat Job se gebede vir hulle verhoor is?  Dat hulle lewe in God behoue gebly het?
Natuurlik glo jy dit, want jy glo die Skrif:  
Mat 7:7-11: “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.  Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? ”
 
My sus lees hoofstuk 1 in die boek Job, en sy sê:  “Laat ons ook ‘n offer aan die Here bring, elke dag van hierdie week.  Laat ons offer, en dan vir die kind in en om wie so baie dinge aan skerwe lê, by die Here intree, nes Job.”
 
Wat sou jý as offer gebring het?
Ek het soos Miga gevoel, wat uitroep: “Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duise