Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID

DIE WERKLIKHEID
GET REAL!  dink ons soms as ons eie ideale met ons weggalop. Of as iemand na ons mening te groot droom, tekorte en hindernisse miskyk.

GET REAL! Kom in pas met die werklikheid.  Klim uit jou illusies.

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” ? Albert Einstein Die werklikheid is net ‘n illusiealhoewel ‘n besonder hardnekkige een.

 

Wat presies is my en jou werklikheidsbeeld?  Die prent wat ons van ons eie lewe binne die werklikheid sou teken?  Hoe sou joune lyk?  Myne:  tandeborselspatsels, om kosmos voor te stel.  Op een spatsel, dis nou planeet aarde, ‘n stippeltjie te klein om te sien.  Dit is my familie en ek.  Oor planeet aarde:  ‘n Lig van elders skyn daaroor:  die ware Lig wat alle mense verlig.

 

My tweede prent:  net planeet aarde.  Swart en grys vlekke waar daar oorlog, armoede, hongersnood, droogte, wanhoop, te min hulpbronne, besoedeling is.  Dieselfde spikkeltjie vir my en my familie.  En weer daardie Lig uit die hemel, die lig van genade en sorg, Goddelike liefde en waarheid.  Die lig van God se beloftes en trou.  Die lig wat uit die Goeie Herder straal, die Bloed van die Lam,  die merkteken op ons voorkoppe, die Genadetroon bo my,  die Vaderhuis waarheen ek op pad is,  en so lyk dit daar:

Op 4:1-11  Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: "Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur."   Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.   Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag.  Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone.  Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.   Voor die troon was dit soos 'n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.  Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul; die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg.  Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom." Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,  kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê:  "Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

Paulus skryf vir Timoteus, sy navolger en opvolger, en vir die KERK, vir elke gelowige:

CEV: 1Ti 6:6  And religion does make your life rich, by making you content with what you have. 1Ti 6:7  We didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. 1Ti 6:8  So we should be satisfied just to have food and clothes. 1Ti 6:9  People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. 1Ti 6:10  The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. 1Ti 6:11  Timothy, you belong to God, so keep away from all these evil things. Try your best to please God and to be like him. Be faithful, loving, dependable, and gentle. 1Ti 6:12  Fight a good fight for the faith and claim eternal life. God offered it to you when you clearly told about your faith, while so many people listened. 1Ti 6:13  Now I ask you to make a promise. Make it in the presence of God, who gives life to all, and in the presence of Jesus Christ, who openly told Pontius Pilate about his faith. 1Ti 6:14  Promise to obey completely and fully all that you have been told until our Lord Jesus Christ returns.

Paulu skryf:

1Tim 6:6  Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het...

Miljoene mense praat nou oor die verarming van Suid-Afrikaners. Oor verliese, verliese. En hierdie Skrifwoord het alles daarmee te doen.

HIERDIE TEKSVERS GAAN OOR RYKDOM.  OOR WINS.  OOR WAT ONS BESIT OF NIE BESIT NIE.  OOR ONS GROOT, GROOTSTE, ONAANTASBARE BATES. 

'n Ou kommentaar bevat die volgende inskrywing:  This is about a mind satisfied with its lot. If there be true religion, united with its proper accompaniment, peace of mind, it is to be regarded as the true riches.

In sulke tye soos nou? 

Ja, want hoor wat sê die ewige WOORD: Ps 37:16-19:  Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,  want die mag van die goddeloses sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges.  Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou so lank hulle lewe.  In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê.  

GLO JY DIT?

Ja, want JESUS, die KONING, sê: Mat 6:30-34:   As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?   Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie.  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Mat 6:33  Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.   Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie." 

GLO JY HOM?  GLO JY VIR JESUS?

In sulke tye soos nou?  Ja, want dit is die Christelike leefwyse, die Godvererende styl.  Lees maar Fil 4:11 -13.

Paulus skryf verder vir Timoteus (en vir ons):

1Tim 6:7-15:   want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie.   As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.  Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word.  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.  Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.  In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê.  Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou:   "Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom." Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers.

                                                                                             

Ons is nie blind nie, mag nie blind wees nie, want dan kyk ons nood mis.  Ons is nie stom nie, mag nie stom wees nie, want daar moet beraadslaag word.  Ons gee ons brein nie ‘n blaaskans nie, want ons is hier as Verteenwoordigers van God, wat denkend moet leef, analities na sake moet kyk, vernedering moet vát en dienaars moet wees.  MAAR lewensontevredenheid, onvergenoegdheid oor wat God aan ons toebedeel, mag daar nie in ons wees nie.  Ons is ryker as wat ons ooit besef.  Ons werklikheid is onuitspreeklik heerlik.

 

 

Kliek en kry: GOD, DIE WOORD

 

DIE WOORD
 
Op 19:11-13  Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog.  Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n Naam op Hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net Hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: "Die Woord van God."
 
Joh 1:14  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
 
WIE, WAT, HOE, WAAR is die WOORD?  Die WOORD van Goddelike liefde vir die mens, Goddelike toorn oor die sonde, Goddelike geregtigheid en mag, die WOORD aangaande ons opstanding uit die dood, die WOORD aangaande wat vir God saak maak en nie saak maak nie, die WOORD aangaande die God-gewilde leefstyl, die WOORD aangaande diensvaardigheid en volkome toewyding aan die wil van God, die WOORD aangaande vergifnis, die WOORD aangaande die WESE van die Vader, is JESUS.
 
Ons soek nie uit onsself in die Bybel na iemand met die Naam Jesus nie.  God soek in die Bybel en deur die Bybel en deur sy Gees na ons. JESUS is die WOORD, en die woorde van die Bybel kom van HOM, van die Vader en die GEES.
 
Die EWIGE, HEILIGE WOORD is ‘n PERSOON, en die PERSOON is JESUS.  Hy gee vir ons sy op skrif gestelde beloftes, sy Wet, sy wysheid, sy raad en kennis aangaande Homself wat ons op aarde nodig het.  En dit is in ons lewe op aarde die dokument, die testament(e) wat ons nou voor ons het, sy woorde. Die  Bybel is die ou en die nuwe Testament wat kom van die Drie-enige GOD, wat gesien word in JESUS. Die lewe en werke en woorde van Jesus is beskryf en is in die Bybel vir alle volke, tale, nasies en gelowiges gedokumenteer. Sy Gees het in mense gewerk om sy woorde wat vir ONS nodig is, te dokumenteer.
 
2Pe 1:20-21  Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.
 
2Tim 3:16-17  som alles aangaande die Skrif op: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”
 
WAAR WORD die woorde van GOD gehoor?
WAARHEEN GAAN GOD WAT SPREEK EN DOEN,  JESUS, WAT SPREEK EN ONS ONDERRIG EN DOEN,  en die Heilige Gees wat SPREEK en ons ONDERRIG en ONS LEI en God meer en meer aan ons openbaar?
 
Waar doen en handel en gebied en skep en vernietig en maak die WOORD dood en gee die WOORD lewe?
 
DIE WOORD was biljoene jare gelede daar, en die WOORD het in die kosmos gespreek en besluit en hemelligame en die aarde tot stand laat kom.
DIE WOORD het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou.
DIE WOORD bepaal die geskiedenis van nasies en volkere.  Uit Hom, deur HOM en tot HOM is alle dinge.
DIE WOORD weergalm in ‘n enkele mensesoos in die hart van die misdadiger aan die kruis saam met Jesus.
DIE WOORD keer mense op hulle pad voor, soos vir Paulus op die pad na Damaskus.
DIE WOORD  gee die dokument, die Bybel, aan dié wat dit in hulle eie taal het.
DIE woorde en getuienis aangaande die WOORD word van kansels af verkondig en in Back to the Bible College verkondig en deur God se gestuurdes in Japan ingedra, selfs deur gelowige kinders.
DIE WOORD gee reën en die natuur fluister van sy grootheid en mag:
 
Ps 19:1-12  Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.  Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.  Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.  Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.  As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.  Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.  Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.  Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder: dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is regverdig.   Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
 
GOD, DIE WOORD, vertrou die woorde van God, die twee testamente, aan die KERK toe om suiwer en onvervals te bewaar:
1Tim 3:15-16:  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Waarom moet die woorde van GOD so behoue bly?  Nie om die Bybel te ken nie, maar om GOD te kan ken soos HY is.  Hy laat Homself in heiligheid ken, en sy heilige woorde moet onaantasbaar en onveranderd bewaar word deur die KERK.
 
LITV: 1Ti 3:15-16  But if I delay, that you may know how to behave in the house of God, which is the assembly of the living God, the pillar and foundation of the truth.
And confessedly, great is the mystery of godliness: God was manifested in flesh, was justified in Spirit, was seen by angels, was proclaimed among nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

Kliek en kry: OPKYKER: DIE VERHAAL VAN LIG (2)

 

 

OPKYKERS :

LIG (2)

GRAFIKA: ttps://www.backpacker.com/skills/how-to-photograph-stars#section_8

 

Ek wonder of die Skrifverhaal van GODDELIKE LIG nie die grootste, wydste en heerlikste van alle Bybelverhale is nie.
Die verhaal van GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG, begin in Genesis 1
 
Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde  (wat reeds daar was) was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.
God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag (op planeet aarde).
 
En toe die mens nog sondeloos was, was daar lig en helderheid en skoonheid en blydskap.
Die duisternis van sonde het die mensdom en planeet aarde egter getref.  Die tragedie word o.a. in Ps 107 beskryf:
 
Ps 107:10-11  Party het in die donker gesit, in diep duisternis, hulle was gevangenes, in ellende en in boeie,  want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.
 
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG is die verhaal van die grootste genade waarvan die mens ooit op aarde sal hoor.  Dit is die verhaal van die grootste wending wat ons OOIT in ons ganse bestaan sal ervaar.  Dit word geprofeteer deur die profete, en in Jesus Christus vervul.
 
Mat 4:16-17:   Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan."  Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom."
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG IS DIE VERHAAL VAN SKEPPING EN HERSKEPPING.  Dit is die verhaal van chaos en Goddelike ingryping.  Dit is die verhaal van ‘n God voor Wie ons vandag in aanbidding en lof op ons knieë kan kruip, op ons gesig kan lê.
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  Hy was reeds in die begin by God.  Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
 
Kom ons vra eerstens in ware erns:  WIE EN HOE IS GOD?
Die Skrif antwoord:
 
1Ti 6:16  Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen
2Sa_22:29  U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.
 
Kom ons vra tweedens in ware erns:  WIE IS DIE GELOWIGE, EN WAAROP MOET ONS LEWE AFSTUUR?  (Mens kan dit ook so vra:  Wie is ek, en hoekom lewe en studeer en werk en trou ek, en hoekom is ek hier tussen ander mense op die aarde?)
Die Skrif antwoord:
 
1Pe_2:9  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
2Pe_1:19  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.
 
Kom ons vra derdens in ware erns:  WAT IS DIE BETEKENIS EN DIE TROOS, DIE KRAG EN DIE LEWENSKOERS WAT DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG VIR ONS INHOU?
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG  leef voort en bly onuitblusbaar, vlammend voor ons die strompelende pelgrims, maar ook God se verteenwoordigers hier op aarde.   Dit skyn soos die lig van ‘n vuurtoring vir ons wat in ONS roeping, ons dagtaak en ons swaarkry moet volhard.  Dit skyn oor ons van Genesis tot in die boek Openbaring. 
 
Die verhaal van Goddelike lig is vir elkeen met chroniese siekte.  Vir elkeen met ‘n kind, kleinkind, lewensmaat oor wie hy/sy diep bekommerd is.  Dit is vir elkeen na of voor egskeiding.  Vir elkeen sonder werk. Vir elkeen wie se liggaam baie swak is. Vir elkeen met ‘n geliefde wat behandeling vir verslawing ondergaan.  Vir elke weduwee, vir elke mens wat ‘n geliefde verloor het.
 
Dit is vir elkeen wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het en nou geestelik uitgesak het.  
 
KYK, sê die Woord, kyk die lig daar voor!  KYK, jy is op pad na Hom wat oor die duisternis in Genesis gespreek het, en daar was lig.  KYK,  jy is op pad na die plek van LIG!
Op_21:24  Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.
Op_22:5  Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
 
EN VIERDENS: WAT SIEN MENSE WAT IN GELOOF BLY OPKYK?
 
Wanneer ons  soggens opstaan en ons katte uit die garage laat gaan om in die donker van die voordag nagkatte te mag wees, staan ons gereeld stil om eers na die maan en die sterre te kyk.
O, wat ‘n oomblik. Mens kan die uitspansel sien, en die stukkie van die kosmos, hierdie eenkant-hoek daarvan waarin planeet aarde in sy baan geplaas is.
 
In die jaar 2019 staan ons na Suidelike Halfrond se hemelruim en kyk soos wat God Abraham duisende jare gelede beveel het om na die Noordelike Halfrond se uitspansel te kyk terwyl GOD die belofte van ONS lewe in God uitgespreek het. Want jy en ek is een van daardie geestelike nageslag.
 
WAT DOEN OPKYKERS VOOR GOD? 
 
OPKYKER, GLO HOM AS DIE EEN WAT NOOIT EEN ENKELE SKRIFBELOFTE IN DIE KLEINSTE BESONDERHEID ONVERVULD LAAT NIE.
 
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT NIE ‘N MENS IS NIE.  Na HOM, die gans Andere, die Onveranderlike wat IS en WAS en SAL WEES.
 
Num 23:19  God is nie 'n mens dat Hy sou lieg nie, 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?
1Sa 15:29  Die Ewige van Israel lieg nie en Hy verander nie van gedagte nie, want Hy is nie 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie."
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT DIE GESKIEDENIS GESKRYF HET, GESÊ HET HOE HY DIT SAL SKRYF, EN DIT SO DOEN.  Leef die Verbondsvolk nog?  Is Jesus se woorde aan die vrou wat sy voete gesalf het, vervul?  Gebeur alles wat Hy oor die eindtyd gesê en aan Johannes in Openbaring openbaar het, tans op aarde?
 
Dit gebeur net soos wat dit in die Skrif staan:
 
Psa 89:35-38  Ek sal my verbond nie versaak nie, nie een van my beloftes terugtrek nie. Ek, die Heilige, het 'n eed afgelê, en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie:  daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy troon so blywend soos die son sal wees.  Soos die maan sal dit altyd daar wees. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan." Sela
Mal 3:6  Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.
Luk 21:33  Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.
Rom 11:29  As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie.
 
OPKYKER, KYK OP EN SIEN ‘N EWIGE, SWAAR, SOLIEDE, ONBEWEEGLIKE HEMELSE LEWENSANKER BESTAANDE UIT TWEE MATERIALE OF ELEMENTE.  Dis nie van staal met ‘n beskermende laag van gegalvaniseerde sink soos aardse diepsee-ankers nie:  dis die belofte en die eed in die materiaal/metale van GOD.  Dit is gemaak van sy belofte en sy eed.
 
Heb 6:16  Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulleself. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teëspraak uit.  En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met 'n eed gewaarborg.  Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.
Heb 6:19-20  Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.
 
 
KOM ons bid dat God ons heel week en lewenslank OPKYKERS sal maak.  Want so leef OPKYKERS, en terwyl hulle opkyk, word hulle rustig en vol lig, want in God se LIG sien ons die lig.
 
2 Kor 5:6-9:   Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,  want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.
2 Kor 5:8-9:  Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon.  Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil.
 
ENGLISH
 
 1. Isn’t the story of DIVINE LIGHT that commences in Gen 1 and is still continuing in Rev 22 the greatest of all stories in the Bible?  It is the story of darkness and creation, of greater darkness (spiritual darkness) and recreation.  It is the story of unfathomable Divine mercy and grace.  It is the story of salvation.  And it is the story of our daily life and our destination.  It is the story that leaves me in almost dumbfounded awe.
1 Pet 2:9: (AMP)  But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, [God's] own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him Who called you out of darkness into His marvelous light. [Exod. 19:5, 6.]
 
 1. Deep-see anchors are made of two materials: iron/steel and galvanized zinc.  How dependent are seafarers on these anchors!  But we are told and commanded and encouraged tol ook UP, and to see that DIVINE ANCHOR, not made of earthly materials.  The anchor of hope is made of only two materials: GOD’s vow and God’s promise.  Nothing in Scripture that God promises, wille ver disappear, become invalid and be broken and discarded.  This is what we see this Monday morning:  God’s vow and God’s promise:  HOPE!  And we praise You for it, LORD!! 
 
Heb 6:16  When we make a vow, we use the name of someone greater than ourselves, and the vow settles all arguments. Heb 6:17  To those who were to receive what he promised, God wanted to make it very clear that he would never change his purpose; so he added his vow to the promise. Heb 6:18  There are these two things, then, that cannot change and about which God cannot lie. So we who have found safety with him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us. Heb 6:19  We have this hope as an anchor for our lives. It is safe and sure, and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Heb 6:20  On our behalf Jesus has gone in there before us and has become a high priest forever, in the priestly order of Melchizedek.

 

 

 

Kliek en kry: DIE VERHAAL VAN LIG

 

 

     DIE VERHAAL VAN LIG

Grafika: https://www.touchofart.eu/en/Jacek-Krupa/jkru58-Creation-of-the-World-the-first-day/

 

Die verhaal in Handelinge 4 is my gunsteling-verhaal aangaande die werking van God in die KERK.  Aangaande die KERK in gebed.  Aangaande die nabyheid van God wanneer ons Hom aanroep.  Aangaande die aardse toevlugsoord van mense in nood.  Aangaande die gelowige se metode en manier om noodsituasies te hanteer.  Aangaande die KERNSAAK van die lewe in Christus. Aangaande die vervulling van die Ou-Testamentiese Woord in  Jes 58: 9-11:

Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie,  as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

Maar dan is daar nog ‘n gunsteling-verhaal.  Ek dink dis ‘n grotermagtiger verhaal as die verhaal van Handelinge 4.  Of, nee. Telkens sê die Gees vir dié wat die Woord oopmaak en hoor en indrink soos water en eet soos brood:  HIERDIE is die grootste.

 

Hier is die verhaal:

Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.

God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.

 

In my werk skryf, herskryf, verwerk en help ek soms mense se stories vertolk.  Mense vertrou stories aan skrywers toe.  Hulle vertel van diep, liglose nagte, van jare van duisternis op die diep waters. Van lewens, ‘n gesinslewe, ‘n eie gees, hulle siel, omstandighede,  wat soos die primordiale aarde, deel van ‘n ouer, tyd-onmeetlike skepping lyk.  MAW:  die aarde is nie eerste in aansyn geroep nie.  Daar was reeds ‘n kosmos,  en in die kosmos was hierdie planeet woes en leeg, without form and an empty waste.  Maar GOD het hierdie klont in sy skepping, hierdie plek onder water en in duisternis, gekies om mooi en volmaak en vrugbaar te maak, om dit te vul met ekosisteme en plante, diere, blomme, met ONS, om daarop te heers.

 

 • Gen 1:2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed.

 • AMP)  The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep

 • (ANV)  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.

 • (AOV)  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 • (ASV)  And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.

 • (BBE)  And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep.

 • (CEV)  The earth was barren, with no form of life; it was under a roaring ocean covered with darkness.

 • (ERV)  the earth was completely empty. There was nothing on the earth. Darkness covered the ocean.

 • (ESV)  The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

 • (GNB)  the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. .

 • (GW)  The earth was formless and empty, and darkness covered the deep water.

 • (KJV)  And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

 

O, die mag van GOD!

O, die verandering wat plaasvind wanneer gebeur wat in GEN 1:2 staan:

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

Kom ons stop net eers hier.  Want nou verstaan ons waarom ons vanoggend kan begin met die gebed:

Drie-enige God, U wat was en is en sal wees

 • Ons eer en aanbid U vanoggend as God wat Lig is, en geen duisternis is in U nie.

 • Ons erken U vanoggend as die enigste Gewer van lig uit U as die Lig.

 • Ons kniel vanoggend voor U as die Enigste wat die woorde, “Laat daar lig wees!” oor enige situasie op enige plek, met allesveranderende Goddelike gesag in die lewe van enige mens kan spreek.

Ps_8:10  Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 • U weet presies waar dit donker is.  Waar daar wanhoop is.  Waar daar nie Goddelike lig is nie.  Waar daar min hoop en blydskap is.  Waar daar onsteltenis, chaos, hartseer en bose dinge is. 

 • U weet waar u Lig, so lewegewend, so heilig, so soet en allesveranderend, nie skyn nie. 

 • HERE, laat u goddelike Lig asseblief vandag deurdring tot daardie hart, liggaam, gees, siel, verstand, gesprek, onderhandelinge, hofsaal, huis, distrik, landboustreek, situasie, verhouding, huwelik, gesin, kerk, werksplek, bedryf, skool, universiteit, kollege, komitee, dorpsraad, stadsraad, komitee, vergadering, hospitaal, kliniek en lewe.  Om u Naam ontwil, amen.

Spirit of God, please move gently on the face of the waters where anything in our life and situation is empty, without form, desolate, dark, like a roaring ocean and covered under deep water.  Amen.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: SINODESITTINGS.. en hoe dit die KERK oral op aarde raak

 

 

 

SINODESITTINGS

en hoe dit die hele KERK oral op die aarde raak

 

Daar was ‘n sinodesitting van die KERK in ongeveer 50 nC. Die besluite wat daar geneem is, raak ons tot vandag toe.

Waaroor gaan dit tydens Sinodesittings? Hier is 'n diagram wat ek op die Internet gevind het:  Vier sirkels wat mekaar in die middel oorspan en onlosmaaklik een word.  Vier sake wat in die KERK verenig is en vanuit die Kerk uitgaan: sowel  sentrifugaal (vanuit die middelpunt of sentrum na buite) as sentripetaal ( (middelpuntsoekend, van buite na die sentrum, Middelpunt toe)  

It is Synod time in and for the Dutch Reformed Church. For many years we have just taken not of the discussions taking place and decisions being made at this Church Council. But the Holy Spirit is opening our eyes to the importance of this very synod. Just look at this diagram in which the eternal and ongoing miracle of our calling as the Church of the living God is  portrayed.

If we are correct in understanding the church in this way, then it should be clear that the doctrine of the church is of no mean significance, indeed, it is of paramount importance because God’s purposes in the world today are inseparably intertwined with the principles and practices of the church. This is ground already covered, but it is worthy of repeated emphasis, for the church today is considered irrelevant and impotent by far too many Christians. [Robert L. (Bob)Deffinbaugh, BibleHub.com]

This is as inseparable from God’s principles for the church as the church is from God’s program for the world. So synods should and will discuss:

The HEADSHIP OF CHRIST

The BODY OF CHRIST

THE UTILIZATION OF THE GIFTS OF THE SPIRIT

The PRIESTHOOD of every member of the Church.

ACTS 15 is the account of the GREAT SYNOD in the year 50 AC.  It took place in Jerusalem, and decisions of great importance were taken.

LORD, bless and lead, guide and rule the South African Synod of the DRC this year!  Amen.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  Want vandag is nog ‘n uiters belangrike dag vir die KERKwaarvan die die NG KERK in SA deel uitmaak.  Die Evangelies-Koptiese Kerk in Ethiopië is deel van die liggaam van Christus. Die NGKA is deel van die Liggaam van Christus, Die Methodistekerk is deel van onsdeel van die Liggaam van ChristusKerke in Brasilië en Peru, ja, die klein Christengemeentes in Japan is deel van ons.  Die vervolgde Christene in Moslemland is deel van ons.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  U weet watter ledemaat die NG Kerk in die Liggaam van Christus is: ‘n voet, ‘n pinkie, stembande, ‘n stukkie van een long?

 

Kom ons lees van die Sinodesitting van 50 nC.  En hoe die besluite daar ons vir altyd raak.

HAND  15:1  Daar het mense van Judea af gekom en die gelowiges wysgemaak: "As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie."

HAND  15:2-28 

Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk.

Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly.

Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het,

HAND  15:5  maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê: "Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou."

Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaargekom om hierdie vraagstuk te bespreek.

Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geledere gekies het om die evangelie aan die heidennasies te verkondig sodat hulle kan glo. HAND  15:8  En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee net soos aan ons.

 Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie: Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig.  (Hy praat oor wat met hom in JOPPE gebeur het, hoe hy Sesaria, toe moes gaan, na Kornelius se huis): HAND 11:7 -9) Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê: 'Kom, Petrus, slag en eet.'  Maar ek het geantwoord: 'Nooit nie, Here! Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie.'

'n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor: 'Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.'

 

Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie?

HAND  15:11-17  Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word." Daarna het al die mense stilgebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidennasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus (Moderator van die Sinode): "Broers, luister na my!  Simon (hy was mos na Sesaria) het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidennasies om te sien deur vir Hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe: Daarna sal Ek terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak,  sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen.  Dit is van ouds af bekend.

HAND  15:19-20  Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie.  Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein; dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. 

HAND  15:21  Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees."  Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur....

HAND  15:23-27  Hulle het die volgende brief saamgestuur: "Van die apostels en die ouderlinge, julle broers. Aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië. Groete.  Ons het gehoor dat daar mense van ons af gekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra.

HAND  15:28-29  Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie:  dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. "Hartlike groete."

HAND  15:40  Paulus het vir Silas gekies en vertreknadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. HAND  15:41  Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk.

 

HOE moet ons vanoggend bid, HERE? vra ons.  En U, JESUS, gee vir ons die antwoord van die Vader:

Mat 6:9-13:  So moet julle bid:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

 

SO BID ONS DAN VANOGGEND, HERE.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed alle idees aangaande die wil van een groep teenoor ‘n ander groep uitwis.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed gedagtes oor die saak van mense en die motiverings van enige groep rakende daardie saak/sake tersyde stel.

 • Ons weet en beleef hoe ons tydens die bid van die Ons Vader gebed in hoër ruimtes ingeneem word, daar waar dit gaan oor u Naam, u Koninkryk en u Wil.

 • Ons weet en beleef tydens die bid van die Ons Vader gebed dat dit oor U op die troon gaan. In oor ons waar ons hoort: gelowiges in Christus, die KERK, u kudde, u onderdane voor U, die Koning van die konings en die HEER van die HERE.

HERE, wat ‘n wonderbaarlike vrede daal in ons neer terwyl ons stil en biddend wag op:-

 • die kragtige leiding van u Gees en u antwoord aan die Sinode,

 • die brood wat die verteenwoordigers van die KERK van u nodig het,

 • die kwytskelding van ons sonde wat ons almal nodig het

 • en die bewaring van u Kerk teen enigiets wat vandag van die Bose sal wees.

Ons bid dat u vrede so sal neerdaal oor u hele KERKwaarvan die NG Kerk deel uitmaak. En dat ons sal glo, met ons hele wese sal glo dat die Sinode u Stem sal hoor. Want: Heb 11:6  As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

 

Vanoggend erken ons U as die lewende, die EEN wat in vandag se saak/sake Goddelike leiding en antwoorde aan u KERK sal gee.  Ons wag op grond van wat Jesus vir ons almal gedoen het, afhanklik, biddend en in volle geloofsvertroue op u antwoord.  Amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: TWEE VERHALE VAN VERSOEKING

 TWEE VERHALE VAN VERSOEKING.
Hoe min is die gebooie in die Skrif.  Eers net een:  by die boom van kennis van goed en kwaad.  Toe TIEN, by Sinai.  Toe die drieledige Groot Gebod.
The Jewish tradition has 613 commandments  The 613 commandments include "positive commandments", to perform an act (mitzvot aseh), and "negative commandments", to abstain from certain acts (mitzvot lo taaseh). The negative commandments number 365, which coincides with the number of days in the solar year, and the positive commandments number 248, a number ascribed to the number of bones and main organs in the human body
Hoe swaar is die juk, hoe ondraaglik die las van so baie gebooie en reëls!
 
Hoe talryk is die ware verhale en die gelykenisse in die wonderlikste van alle boeke van alle tye vir alle mense, oud en jonk, mense in voorspoed en mense in nood, mense omring van heidense praktyke (soos Abraham). ‘n Kind kan jou die storie van Josef, barmhartige Samaritaan, die verlore seun vertel. Hoe moeiteloos verstaan boere die verhaal van ‘n volk in droogte (soos in die tyd van Elia). Hoe identifiseer individue wat die onregte teen hulle nie kan verstaan nie, met Josef. Ook mense wat nie dink dat hulle enigiets beteken nie (Gideon), gelowiges wat Christus op enige wyse verloën het (Petrus), mense wat verskriklik gesondig het en onuitwisbare smart veroorsaak het (Dawid met Uria, Dawid wat Batseba moes sien ly na die dood van haar baba).  VERSOEKINGSVERHALE.  Ons gaan vandag twee lees.  Die een begin met ‘n stelling wat ons kan skok.
 
NOU: Het jy ook al die volgende stelling gehoor: The Devil made me do it.  The devil caused me to sin...? Het jy al ooit die volgende gehoor: God made me do this wrong thing.  God wanted me to sin...
 
Laat ons deeglik kennis neem van  2Ti 3:16-17  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.  Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.  Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: "Ek word deur God versoek" nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.  Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.   Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.
 
VERSOEK:  Satan vir Eva. Satan vir Judas.  Potifera vir Josef.  Jesus deur die duiwel.
 
NOU DIE EERSTE VERSOEKINGSVERHAAL:
2 Sam 24:1-4  Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: "Gaan tel die Israeliete en die Judeërs."  Die koning het vir Joab, die hoof van die leër, wat by hom was, gesê: "Trek rond deur al die Israelitiese stamme van die noorde tot die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is."  Joab het die koning geantwoord: "Selfs al sou die Here u God die volk honderd maal laat vermeerder en die koning sien dit self, watter genot sou dit u verskaf?"  Toe die koning egter vir Joab en die leëroffisiere nadruklik so beveel, is hulle van hom af weg om die volk te tel.
 
Again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah — “Again” carries us back to the former tokens of His wrath in the three years’ famine [2Sa_21:1]. God, though He cannot tempt any man (Jam_1:13), is frequently described in Scripture as doing what He merely permits to be done; and so, in this case, He permitted Satan to tempt David. Satan was the active mover, while God only withdrew His supporting grace, and the great tempter prevailed against the king. The order was given to Joab, who, though not generally restrained by religious scruples, did not fail to present, in strong terms (see on 1Ch_21:3), the sin and danger of this measure. He used every argument to dissuade the king from his purpose. The sacred history has not mentioned the objections which he and other distinguished officers urged against it in the council of David. But it expressly states that they were all overruled by the inflexible resolution of the king.
 
KOM ONS KYK NA DIE BETEKENIS VAN HIERDIE TOEGELATE VERSOEKING: peirazo¯:  VERSOEKING: pi-rad'-zo: to test that is, endeavorscrutinizeenticediscipline: -  examine, try.
 
2Sam 24:8  Hulle het die hele land deurreis en na nege maande en twintig dae weer in Jerusalem teruggekom, 2Sa 24:9-10  en Joab het die uitslag van die telling aan die koning gegee. Israel was ag honderd duisend weerbare man wat kon oorlog maak en Juda vyf honderd duisend. Nadat hy die volk laat tel het, het Dawid se gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely: "Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here! Waarlik, ek het baie dwaas opgetree."
2Sam 24:11-14  Nadat Dawid die oggend opgestaan het, het die profeet Gad, die siener van Dawid, na hom toe gekom. Die woord van die Here het tot Gad gekom en gesê: "Gaan sê vir Dawid: So het die Here gesê: Ek lê drie dinge aan jou voor. Kies vir jou een daarvan, dan sal Ek dit laat gebeur."  Gad het toe vir Dawid die boodskap gebring: "Wat wil jy liewer hê? Sewe jaar hongersnood in jou land, of drie maande waarin jy voor jou teenstanders vlug en hulle jou agtervolg, of drie dae lank pes in jou land? Oorweeg nou goed hoe ek Hom wat my gestuur het, moet antwoord."  Dawid het vir Gad geantwoord: "Ek is in 'n hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie."
 
2Sam 24:15-17  Daarna het die Here 'n pes van die oggend af tot die aand onder Israel ingestuur. Van die noorde tot die suide het daar sewentig duisend gesterf. Net toe die engel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om dit te verdelg, het die Here besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf onder die volk aanrig, gesê: "Dis nou genoeg. Trek jou hand terug." Die engel van die Here was toe net by die dorsvloer van Arauna die Jebusiet.
2Sam 24:17  Terwyl Dawid die engel sien wat die volk tref, sê hy vir die Here: "Dit is ék wat gesondig het. Ja, ék het oortree. Wat het hierdie arme mense gedoen? Tree liewer op teen my en my familie."
2Sam 24:18-24  Gad het daardie dag na Dawid toe gekom en vir hom gesê: "Gaan op en bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet  (die man van Jerusalem)." Dawid het toe opgegaan soos die Here hom deur die woord van Gad beveel het. Toe Arauna afkyk en die koning en sy amptenare na hom toe sien aankom, gaan hy uit en buig diep voor die koning. "Waarom kom die koning na sy dienaar toe?" vra Arauna. "Om die dorsvloer van jou te koop en 'n altaar vir die Here daarop te bou, sodat die plaag van die volk af weggeneem kan word," antwoord Dawid. Arauna het vir Dawid gesê: "U kan dit gerus maar vat, U Majesteit, en offer net wat u wil. Kyk, die beeste vir die offer is hier, en die dorsslee en die jukke is beskikbaar as brandhout.  U Majesteit, Arauna gee dit alles aan die koning. Mag die Here u God u offer aanneem."  Hierop het die koning vir Arauna gesê: "Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie." Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir sowat ses honderd gram silwer gekoop.
2Sam 24:25  Hy het net daar 'n altaar vir die Here gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor, en die plaag is uit Israel weggeneem.
 
En so het die TEMPEL VAN SALOMO sy plek volgens die wil van die HERE, hoog bo die altare van die nasies, gevind.
2 KRON 3:1-2:  Salomo het begin bou aan die huis van die Here in Jerusalem. Dit was op Moriaberg waar die Here aan Dawid, sy pa, verskyn het, op die plek wat Dawid laat regmaak het, waar die dorsvloer van Arauna die Jebusiet was.  Hy het begin bou op die tweede van die tweede maand, in die vierde jaar van sy regering.
 
En so, ook in ‘n plek van trane en berou, verootmoediging en vergifnis, daar waar God ons groot sienswyse van onsself afbreek, daar waar ons op ons knieë oor onsself is, soos Dawid, daar bou God sy tempel in ons en word ons as Kerk sy tempel.
 
1 Kor 3:16-17  Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.
 
 
Het God toegelaat dat Jesus deur die duiwel versoek word?  Hy het Hom deur die Gees die woestyn laat inlei.  EN JESUS HET DIE ENIGSTE METODE AAN ONS DEMONSTREER OM VERSOEKING TE WEERSTAAN.
 
Mat 4:1-11:  Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word.  Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword.  Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: "As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word."  Maar Hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom."  Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan  en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en: Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie."  Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie."  Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag   en sê vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."  Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.
 
 
Dankie, HERE, vir al die versoekingsverhale in die Skrif.
Dankie vir die hoogste, heerlikste versoekingsverhaal, dié van Jesus.
Laat ons u voorbeeld navolg, HERE.  Help ons daartoe.  Om u Naam ontwil, Amen.

Kliek en kry: ERFENISDAG: DAG VAN KOSBARE DINGE

 ERFENISDAG:  DAG VAN KOSBARE DINGE
Grafika: Maretha Maartens.
 
Dis nie net braaidag nie.  Ja, ons braai, dié wat kan.  Maar va
 
1 KOR 2:12-15:  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.  Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het.  Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.  Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie.
 
Erfenisdag is ‘n instelling van mense, en ook hierdie dag is uit God, deur God en tot God.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Van ‘n sensitiwiteit soos vir musiek, die komposisie van ‘n foto, wyn, die egtheid van pêrels tussen jou tande, die geur van reën en grond.
 
Erfenisdag, 24 September, is ‘n oop dag waartydens God se kinders die geleentheid het om asof met perfect pitch te luister; HOOR. Om soos die mees sensitiewe fotograaf te kyk, te SIEN.  Om soos ‘n wyn-en voedselkenner TE PROE.  Om soos die koper van pêrels, soos iemand wat Braille lees, te VOEL. Om soos ‘n boer ná lange tyd van somerdroogte die geur van natgereënde aarde te RUIK.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Dis ‘n wonderlike, grootse dag: die dag waarna ons totaal anders kyk as die mense van die wêreld.   Dit is die dag van kosbare dinge.
 
Gen_1:28  Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."
Gen 2:4-5  Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het,  was daar nog nie enige struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Gen_2:15  Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.   Ja, Hy het die mens gemaak om die fynbos op te pas, die woude, die koraalriwwe, die bergluiperds en renosters, die skoenlappers en mossies, die bye, o, die heuningbye, die dolfyne en walvisse, die strande en riviere.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Dit is die dag van kosbare dinge, waarop ons met ons kinders en kleinkinders oor bye sou kon gesels. Oor fynbos, botterblomme, aalwyne, proteas.  Oor voëls — dit kan voëlkykdag vir die hele gesin wees, nie net gholfdag vir Pa nie.
 
 
ERFENISDAG is die dag waarop ons na MENSE as KOSBARE wesens kyk.
Die carwatch met haar verweerde gesig is kosbaar.  Die carwatch se kind met die vuil, onversorgde hare wat lankal gesny moes gewees het, is kosbaar.  Die vreemdeling in ons midde is kosbaar.  Die oumens wat so aankruie, is kosbaar.  Die Chinese vroutjie wat geen woord in my taal kan praat nie en so hard fokus om my in die Chinese Shop te verstaan, is kosbaar, so kosbaar dat ek vir haar kan bid. Almal is bedoel om weer beelddraers van God te word, soos heel aan die begin.  Hoe kosbaar is elke mens wat verwond iewers lê, soos wat Jesus in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aangedui het.
 
HOE KOSBAAR IS JY. In die OT staan:
Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke,  u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil.
Psa 36:9  In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid.  U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by dié wat U erken en u trou by dié wat opreg is. [Ps 36:6-11]
 
1 Kor_1:9  God is getrou, Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.
2 KOR 3:17-18  "Die Here" beteken hier "die Gees", en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.  Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.   
 
Hoe KOSBAAR is elkeen in die stadige, dikwels pynlike proses van verandering om aan die beeld van Christus gelyk te word.  Is jou man of kind iemand wat teen enige vorm van verslawing stry?  Beantwoord baie mense nie aan jou standaarde nie, faal medegelowiges jou keer op keer?  Hoe geduldig en genadig moet ons met mekaar wees, soos met bytjies wat ons uit damwater haal en in ons handpalm laat droog word en vlerkies laat droog skud voordat hulle vlieg.  Soos met swaelkuikens wat in die huis invlieg, in ‘n lap gevang word en buite losgelaat word.
 
En wat is die allerkosbaarste?  Paulus het dit gevind:
 
FIL 3:7 -12 Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus,  ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry  en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood,  in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.  Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.
 
 
Geseënde Erfenisdag!  Mag jy vandag’n deur die Gees snaarfyn ingestelde sensitiwiteit beleef vir sy hele skepping, vir mense, vir elkeen in die KERK, vir elkeen wat ons faal… en vir die Stem van die Gees aangaande Christus!
 
 
 

Kliek en kry: GOD VAN ONVOORSIENE TYE

 
GOD VAN ONVOORSIENE TYE
Grafika: Maretha Maartens
 
Ná die ouerhuis, ná ons skool- en universiteitsjare, ná ons troudag, ná die geboortedae van ons kinders, ná ons 21e verjaardag, ná die blye dag toe ons ‘n werksaanbod of -aanstelling gekry het, ná aftrede, ná enige skuif en enige besluit, ná sowel sonde as skuldbelydenis wag altyd, sonder uitsondering, iets onverwags en onvoorsiens: meer uitdagings, meer genade, meer van alles as wat ons ooit voorsien het.  
 
OP PERSOONLIKE VLAK ontvang ons meer liefde en Goddelike genade, meer sorg en beskerming as wat ons ons ooit kon indink.
Ons leer meer kommer ken, meer verwonding, meer heling, meer nuwe paaie, meer siekte, skeiding en dood, meer van God se krag en Almag, meer geestelike groei deur die Woord en die Gees as wat ons in ons wildste drome sou kon voorsien.  
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK groter diepte op God se kinders:  dieper berou, dieper afhanklikheid, dieper verlange na God. 
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye van dieper selfondersoek: Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye waarin kinderlike geloof plek maak vir naakte geloof, vir ‘n wilsbesluit om NIE jou vertroue in God prys te gee nie.  Dan sê jy vir jou eie siel: Vertrou op God!   Dan haal jy Jesus se woorde vir jouself aan:  
 • Luk 7:23: (ANV)  En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie."
 • (AOV)  En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.
 • (BBE)  And a blessing will be on him who has no doubts about me.
 • (CEV)  God will bless everyone who doesn't reject me because of what I do."
 • (ERV)  Great blessings belong to those who don't have a problem accepting me."
 • (ESV)  And blessed is the one who is not offended by me."
 • (GNB)  How happy are those who have no doubts about me!"
 • (GW)  Whoever doesn't lose his faith in me is indeed blessed."
 • (KJV)  And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
 
En jy ontdek op PERSOONLIKE VLAK:  In alles en ná alles wat ek persoonlik beleef, ervaar, oor myself afgetrek het, deurmaak, oorgekom het, het MEER gebeur en word ek MEER geseën as wat blakende gesondheid en ‘n kommerlose bestaan ooit vir my sou kon vermag.
Jy ontdek OP PERSOONLIKE die waarheid van Paulus se Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare stelling:
 
Rom 8:28-30:   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.  Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.
 
Ons gaan ‘n lied van die Koragiete lees.  Dié benaming kom uit 1 Kron 9:19:  Sallum seun van Kore, seun van Abiasaf, seun van Korag, en sy verwante uit sy familie die Koragiete was verantwoordelik vir die dienswerk van die drumpelwagte by die tent, net soos hulle vaders wagte was by die ingang tot die kamp van die volk van die Here.
 
Die moontlikheid bestaan, só beweer sekere ou eksegete, dat een van hierdie Leviete saam met Dawid was toe hy voor Saul uitgevlug het.  Dat hierdie lied dalk aanvanklik saam met Dawid gesing is: ‘n duet van Dawid en die Koragiet.
 
Ps 42:1-3  Vir die koorleier. 'n Gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God.  Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?
Ps 42:4  Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:5  As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang – 'n skare wat feesvier.
Ps 42:6-8  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper   en my God! Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af  waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis.
U het golf na golf oor my laat slaan.
Ps 42:9  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
Ps 42:10-11  Ek wil vir God sê: "My Rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand?"  Dit sny deur my hele wese as my teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:12  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God.
 
MAAR: DIE VOLK VAN GOD, die VERBONDSVOLK, OU ISRAEL EN NUWE ISRAEL, DIE KUDDE VAN JESUS,  DIE HUISGESIN VAN GOD, die BRUID, ontdek ook meer aangaande God as wat hulle en ons ooit sou verwag:  
Ná hulle Goddelike bevryding uit Egipte, ná die Verbondsluiting met Israel van Sinai af, die tydperk van die Rigters, het Israel van God afgedwaal en het hulle die geregtigheid van God leer ken: vyandige leërs het hulle aangeval, en Kanaän het ‘n bedreigde land geword. Dat God ook só met sy verbondsvolk kon werk, dit het hulle nie voorsien nie.  In hulle nood sing die volk OOK die lied van die Koragiete.
En dit is waar ook ons nou is, God se mense in ‘n wêreld wat kantel en brand en ontplof en te gronde gaan in aanloop tot die Wederkoms.  Tydens die geboortepyne van die nuwe tyd.  
 
Laat ons Psalm 42 sing, want ons God gee meer, sorg meer, is meer betroubaar en groter as wat ons ooit kon voorsien. Gelowiges van alle tye het dit ontdek.  Weer is dit Paulus wat ‘n Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare gebed bid, die gebed wat ons as huisgesin van die HERE vir mekaar, vir die geloofsgemeenskap en vir elke kerk en gemeente in onvoorsiene tye soos dié mag bid, wil bid en moet bid:
 
Ef 3:14-21:   Daarom kniel ek in gebed voor die Vader  aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Ons bid dit nou.
 
 
 

Kliek en kry: Hartverskeurende boodskap uit die NOORD-KAAP en Psalm 88

 

 

GRAFIKA-ADRES ONDERAAN.

HARTVERSKEURENDE BOODSKAP UIT NOORD-KAAP

 EN PSALM 88

Daar is tans 'n hartverskeurende boodskap op die meeste van ons se selfone.  Dit kom van Van Wyksvlei af.  Dit handel oor diere in die droogte, oor die mense wat diere in doodsangs en hongersnood sien, versorg, sien sterf en die werklikheid van  baie reënlose seisoene op 'n wyse beleef soos wat min van ons nog ooit ervaar het.

 

Omdat dit die roep van baie van ons geloofsgenote is, haal ons die name uit.  Dit is 'nroep wat eintlik namens almal geroep word, 'n oproep deur baie.  Hier volg die inleiding:

Kan ek asb vir julle as groep vra om vir ons vriende in VanWyksvlei te bid... Nie net vir hulle nie, maar vir die hele streek wat so swaar kry... Ek het hierdie whatsapp vanoggend gekry van haar af... En glo my... die vrou wat hier skryf, is n positiewe mens.... Maar die droogte knak haar.... Asb... Bid vir hierdie mense... Vir die hele droogtegebied... Dankie julle.

 

Die stem (me) uit van Wyksvlei roep:

''Dit is 5 September 2019 net voor drie in die oggend. Ek lê Al seker Vir die laaste uur wakker. Luister Na die wind wat buite stoot, die Boerboel onder ons kamervenster, luister Na die nag.

''As Ek Nou Na buite toe gaan, gaan Ek die ystervarke kry in die erf by die waenhuis. Daar gaan hasies wees, hulle Kom soek iets Om te eet. Ek hoor  n ooi bler. Ek hoor regtig nou hierdie goed.

''Maar dis Nie wat Ek Vir jou wil vra Nie. Ek wil Vir jou vra, as JY wakker word vanoggend, Om ASB voor JY opstaan, by ons Hemelse Vader te pleit Vir ons Vir Genadereën.

''Mense ons is Moeg, hier word groepe gestig dinge gedoen Om mense te help aangaan. Maar Ek Ek Kom vanoggend Na jou, en vra net een gebed met ons Vader, en dus Vir reën vir ons diere.

''Gister het ‘n Maat gekom om te help skaap spuit, maar ons Kon Nie, ons het swak ooie met hul lammertjies aangery plaas toe.

''Ons ry Vleiplaas in en hier struikel n Groot springbokram regop. Ons stop wil hom vang en besluit as ons terugkom, sal ons hom vang, maar ons Kon hom Nie kry.

''Vanoggend sal ons weer Kyk, ons Los Nie swak diere in die veld Nie.

''Die uile, hasies, almal Kan maar huis toe Kom. Die blouape sit by die voerbakke en eet, Saam met die skaap. Mense, die woord vrek of dood bestaan nie Meer by my en my man nie, ons praat van weggaan.

"Die ooi is WEG of die lammetjie is het WEGgegaan.

"'Ou mater Ek vra net twee minute as JY wakker word. Ons is hart en siel in die Karoo, bid ASB Vir die boere wat oor is vir uitkoms. Ek weet daar is Baie wat sê ons het n fout gemaak om plaas toe te Kom, nee ons het Nie, God het Saam met ons gekom.

''Bid ASB as dit lig Raak, dus Al wat Ek jou vra ou Maat. Mooi DAG Vir julle, daar waar julle loop.''

 

Skryf, weet ons, is die neerslag van ervaring, van wat ons van ons voorvaders gehoor, self gesien, beleef, meegemaak, deurgemaak of leer verstaan het uit ons werk en saamwees met ander.

 

HEMAN die Esragiet het ‘n lied geskryf.

Heman was verskriklik slim.  En nie net slim nie, maar wys, met die wysheid van God. Sy naam was in dieselfde kategorie as dié van Einstein, Newton, Plato, Beethoven, Leonardo da Vicni en Dr Japie van Zyl van NASA.  Die Bybel sê net Salomo het hom in wysheid oortref.

1Kon 4:30-31  Salomo het meer wysheid gehad as al die ander mense, van die ooste af tot in Egipte. Hy het meer wysheid gehad as enigiemand andersmeer as Etan (Ps 89:1) die Esragiet, en meer as Heman (Ps 88:1) , Kalkol en Darda, seuns van Magol  the sons of Mahol,” which, however, is to be taken not as a proper name, but appellatively for “sons of music, dancing.”  Die musikalegeniale komponisseuns). Sy (Salomo se) naam het bekend geraak onder al die nasies in die omtrek.

Weer oor die briljante broers, van wie HEMAN een was:

1Kron 2:4-6:  Juda (Moses se opvolger) se skoondogter Tamar het vir hom Peres en Serag in die wêreld gebring. Hy het dus altesaam vyf seuns gehad.  Die seuns van Peres was Gesron en Gamul, en die seuns van Serag was Simri, Etan, Heman, Kalkol en Darda, vyf altesaam.

 

Skrifkenners lei uit 1 Kron 2: 6 af dat Heman die seun van Serag, en die kleinseun van Juda was, een van VIER geniale broers: HEMAN, ETAN, KALKOL EN DARDA  en dat Heman oor die ellende van die Hebreërs in Egipte geskryf het.  Oor een van die ellendigste tydperke voor die ballingskap in elke Joodse gesin se geskiedenis.

 

Hier is die lied waarvan Heman sowel die woorde as die musiek geskryf/komponeer het:

Ps 88:1  'n Lied. 'n Psalm van die KoragieteVir die koorleier: met fluitspel. 'n Gedig van Heman die Esragiet.
Ps 88:2-7  Here my God wat my altyd help, ek (die Israelitiese volk) roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie tevergeefs wees nie, hoor my geroep.  Die swaarkry het vir my te veel geword: ek vat al aan die doderyk,  ek staan al met die een voet in die graf, ek het geen krag meer nie.  Dit is asof ek (die Israeliete in Egipte, die mens wat so bid) al tussen die dooies is, tussen dié wat gesneuwel het en in hulle grafte lê, dié aan wie U nie meer dink nie en van wie U u hand teruggetrek het. U het my (die Hebreërs in Egipte) onder in die put laat beland, in diepe duisternis.
Ps 88:8-12:   U gramskap (woede jeens my) rus swaar op my, U laat al u golwe oor my breek. Sela  U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks; ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie.  My oë is al dof van ellende; die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit.  Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof? Sela Word daar in die graf vertel van u troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan, van u trou vertel?  Sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, u redding in die land van vergetelheid?  
Ps 88:14-17  Ek (Hierdie volk in Egipte, God se mense hier) roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek (hierdie volk in Egipte) tot U. Waarom verstoot U my (u volk, u mense), Here, waarom trek U U van my (u volk, u verbondsmense) af terug?  Ek (U volk, dié wat aan U behoort) y swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.  (Dus: Ons planne is op.)
Ps 88:17  U toorn rus op my, U tref my met skrik en vernietig my. 

 

Hoe eindig Psalm 88?  Met ‘n oop einde.  Dit is soos die KREET in skilderye en beeldende kuns.

HEMAN, die Esragiet, ‘n Godvresende man, skryf hoe mense kan voel.  Hoe hulle volk gevoel het, heel waarskynlik in Egipte.  Hoe hulle oor God getwyfel het.
 

Ons weet nou dat die Hebreërs in Egipte beslis nog nie geweet het van die verlossing uit die fisiese Egipte, en die Verlosser, Christus, wat die mens uit die slawerny van sonde en die wanhoop van verlorenheid sou lei nie. 

 

HEMAN, die Ou-Testamentiese geniale wysgeer, digter en komponis, het nog nie geweet van Jesus Christus wat sou kom sê en wys hoe die Vader is nie.

EN DIT IS WAT JESUS VIR ONS EN VIR ONS BROERS EN SUSTERS IN DIE NOOD VAN VOORTSLEPENDE DROOGTE Sê:

Luk 18:1  Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: "In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie.  En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: 'Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.'  'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie,  maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog."

Luk 18:6-8:  Toe sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter.  Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?

 

HERE, ONS BID DAT NIEMAND WAT AAN U BEHOORT, SE GELOOF SAL WANKEL NIE.

 

GRAFIKA-ADRES: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAC2zXE2tmhMQ0X9d0LDBM70DAeO14nUhi1weOrKvu-pRn-1wd

 

 

Kliek en kry: OM VOOR GOD TE DAVEN of: IN ONS KOORDRAG

Kies enige van die twee opskrifte
 
 
OM VOOR GOD TE DAVEN
IN ONS KOORDRAG
 
My suster Ryna stuur vir my en Adri meer as twintig foto’s van die vyeboom wat in hulle tuin bot, van blomme wat die grootheid van die HERE, die lieflikheid van sy handewerk van die grond en struike en meenthuismure af uitstraal.Ons God is die God van lieflike dinge, die Skepper van lieflike plante, lieflike bome, die Skepper en Gewer van lewe, lieflike, blye lewe.
 
Hoe GOED is sy Gees, die Gewer en Vertolker van die Woord, dat ons die lofliedere van ‘n ou man in die Psalms vind.  Ps 71 is so ‘n beleë, lieflike psalm. Dit vertel van weerloosheid en hoop. Van ‘n verlede waarvan die gelowige net kan sê:  KYK wat het God vir my gedoen.  Van die troue onderwysing van God aan ‘n jong gelowige.  Van waar hierdie psalmkrywer nou is. Van dit wat vir die psalmskrywer ERNS is: dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag.  (Hy beskou dit nie as dweep en godsdiens in iemand se keel afdruk nie.  Hy neem Deut 6 so letterlik op:
 
Deu 6:4-9:   Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.  En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
 
SO WOU EK OOK SEPTEMBER DEURLEEF HET.  DIT WAS DIE PLAN GEWEES.
So wou ek gesing het.  Dit was die plan gewees:
Psa 71:14-19:  Ek, ek sal gedurigdeur bly hoop, ek sal U altyd weer loof.Sonder ophou sal ek van u verlossingswerk, van u reddingsdade bly praat, want hulle is meer as wat ek kan tel. Ek kom om u magtige dade te prys, Here my God, die verlossingswerk wat net U kan doen. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot; groot is die dinge wat U gedoen het! Wie is soos U, o God?
 
O, met watter aanbiddende verwondering, met watter sekerheid in die onveranderlike God lê of sit of daven hierdie ou Psalmskrywer nie!
 
DAVEN, DRIE MAAL PER DAG BID EN TEFILAH, soos die Jode dit verduidelik:
 
DAVEN  
“The common term used for prayer for those with a Yiddish background is to daven (pronounced daa-ven). Some say that "daven" comes from the Hebrew which means "to move the lips." Davening is when Jews move their lips. We don't pray silently; we pray verbally, vocalizing our prayers.”
 
DRIE DAVEN-GELEENTHEDE PER DAG
According to the Talmud, it was our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob, who first instituted prayer: Abraham was the first to pray the morning prayer, Isaac, the afternoon prayer, and Jacob, the evening prayer.
Jakob se naggebed word in Gen 28 beskryf.  Daar was die leer die konneksie tussen God en mens.  Aan die bopunt van die leer het GOD gestaan en met Jakob gepraat:   
 
Gen 28:13-14:   En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.
 
Wat sê Jesus hieroor?
Joh 1:51  (1:52) En Hy sê vir hom Natanael): Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.
 
Rom 10:6-8  Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring;  of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig.
 
 
TEFILAH
In Hebrew, the word for prayer is tefilah. What does the word tefilah mean? There are two translations that are literal and accurate. The word tefilah comes from the word pellel which means "to judge, ." Tefilah is a time of self-evaluation, self-judgment, introspection, when a person takes the time to focus on himself and goes within himself to see what it is that he needs, what it is that he is all about, what are his faults, what are his qualities, what is it that he needs from G-d, and why should G-d give it to him. Dit gebeur in gebed.
 
tefilah also means "attachment." OM TE HEG.  When we daven, we create a bond between ourselves and our Creator.
 
Hoor wat sê Jesus oor dié betekenis van tefilah:
Joh_15:4  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
 
 
IN ONS KOORDRAG         
Ek wou dwarsdeur September 2019 doelbewus, met my hele hart lofliedere, aanbiddingliedere, dankliedere vir die Drie-enige God gesing het. Nou het gister weer gebeur. Hoofberig: ‘n kindjie is ontvoer. Vir haar het ek vier of vyf keer in die nagtelike ure gebid.  Ek het gedoen wat ons almal gedoen het.  EN sy is gevind, tot ons grootste, diepste vreugde.  Prys die HERE!
 
Ek het egter vanoggend vroeg vir Hennie gesê in hierdie duisternis vóél ek nie lus vir lofliedere sing nie.  Maaer ook dít was in ons gesprek: (want die perspektief het stadig deurgebreek, soos die dagbreek van God in hierdie duisternis):  In Suid-Afrika en wêreldwyd is aan die gang wat in Op 12:17 staan.  Hier is die hoegenaamd nie ‘n wit-swart-bruin-stryd en oorlog nie.  Hier is dit, soos wat dit wêreldwyd is, die stryd van die Satan en sy magte teen Christus en sy kinders. Vroeër het die gelowiges hier en oorsee dalk Bybelstudie hieroor gedoen en gepraat.  Die simboliek was so duidelik: Duisternis en lig. Dié wat in Christus is, en dié wat nie aan Hom behoort nie. 
Ja, ons het gepraat oor die draak van Op 12:17:  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Nee, hier is dit die ergste, dink ons dalk.  Hier, in Suid-Afrika.
Dis verskriklik erg.  Maar as ons verplaas sou word na enige ander plek op aarde, sal Op 12:17 ook daar waar wees.   
 
Die grootste groeiende godsdiens in die VSA, in die Weste, so word gesaghebbend beweer, is WICCA.  ‘n Sagter woord vir heksery, Witcheryt, Whitchcraft. Wikipedia gee ‘n deeglike beskrywing daarvan. Die inhoud was vir my diep ontstellend. https://en.wikipedia.org/wiki/Wicca.  WICCA is anti-Christelik, ‘n aspek van die werk van die Antichris. En dan praat ons nog nie eens van Satanisme, ISLAM, okkultisme, Boeddhisme, onbetrokke en lam Christenskap, dwaallering in die KERK wêreldwyd nie.
 
Laat ons onder geen illusie verkeer oor wat hier om ons EN wêreldwyd, ook in die lande waarheen baie Suid-Afrikaners uitwyk, gebeur en gedy nie.
 
Laat ons geen illusie hê oor wat NOU op die hele aarde aangaan nie.
 
Op 12:17  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Twee opponerende magte veg in hierdie oggend in ons.  Ek dink die geveg tussen geloof en kleingeloof/ongeloof, die geveg tussen ons persepsies van die sigbare werklikheid en ons vertroue aangaande die Skrifwaarheid aangaande die ONSIGBARE werklikheid is BAIE werklik vanoggend:
 
Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
 
BLINDE GELOOF?
Ons sou dit BLINDE geloof kon noem.
Maar dit was nie BLINDE geloof nie.  Dit was verhoudingsgeloof.  Vashougeloof. Aanhou-glo geloof.  Nie-opstandige geloof.  Ek het God met my hoor praat-geloof.  Eensydige geloof. Gehoorsame geloof.  Realistiese geloof:  Ek leef net ‘n tydjie hier in die goddelose wêreld, ek gaan sterf, en ek gaan na ‘n beter vaderland, waar God vir my en my medegelowiges ‘n stad gereed gemaak het.
 
Heb 11:11-16  Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het.  Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see.  Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is.  Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan.  Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie; trouens, Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
 
SONDER ONS KOORDRAG KAN ONS NIE SING NIE
In ons tyd is dit die geloof van God se kinders wat hulle loflied slegs kan sing as hulle aangetrek is in die volle wapenrusting wat God aan hulle gee.  
 
Ef 6:10-18  Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,  en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.  Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ef 6:19  Bid ook vir my dat wanneer ek preek,  (Bid ook vir elke leraar wat preek) dat God my (hulle) die woorde gee dat ek (hulle) die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.
 
Ons koordrag is die wapenrusting van die geloof.  En ons lied is Hab 3:13-19:  U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi; wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, ‘n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe; my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons ‘n aanval maak.  Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.  Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.
 
WAAR WAS JOU GOD?
Ek kry vanoggend ‘n Whatapp-boodskap van ‘n man in een van ons gebedsgroepe: “Een man vra my gister waar was jou God toe sy gevat is? Nou kan ek sê : Hier is my God, wat gebede verhoor!”
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE ENORME KERN VAN GELOOF

DIE ENORME KERN VAN GELOOF.
 
Geloof is gebou op en sentreer om die Godsopenbaring van die enorme, die allesoorheersende wete:  GOD HET MY LIEF. 
 
So plant en saai ons toe twee metgeselplantsaadjies vir die somer wat kom: tamatiesaad langs basiliekruidsaadjies, ook genoem balsemkruid- of koningskruidsaadjies.
 
Basiliekruidsaadjies is kleiner as ‘n kopspeld se kop, sulke swart mini-saadjies.
 
Soms dink ons geloof is ook so: dat dit iets is wat om die allerkleinste kern gebou is.  Maar dit is nie so nie. Geloof is gebou op en sentreer om die enorme kern van die Godsopenbaring: GOD HET MY LIEF. 
 
 1. GOD HET MY VERBONDNAGESLAG LIEF.  (Ja, die nageslag van my wat in Jesus glo, my lewe aan Hom gegee het en die heilige verhouding met Hom tot my smart steeds daagliks met my sonde beklad.)  
Exo 34:6-7:  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag."
 
Daarom, omdat God genadig en barmhartig is, maar ongeërgdheid oor die kladde van my sonde nie duld nie, is ons ook so dankbaar dat daar die geleentheid tot en moontlikheid van berou en skuldbelydenis is. Daarom, of ons in enige saak reg of verkeerd was, ons het waarskynlik in gedagtes, woorde, gesindhede en dade gesondig.  Daarom berou ons ons sonde, en gaan ons in skande en smart in die sfeer van sy liefde in, waar ons vergifnis vind.  En keer op keer ná sondebelydenis en vergifnis die versekering ontvang:  
 
"Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde.
                 
Om in die liefde van God in te kyk, so verblindend en ondenkbaar, is om in die enorme kern van Geloof in te kyk.  Daar, in die middel van ons geloof, is nie ‘n byna onsigbare basillekruid- of mosterdsaadjie nie.  Daar is ‘n ENORME KERN.  Die kern  wat ons sien as ons glo, is God se liefde.
 
 1. Ons is die geliefde nuwe Israel, die geliefde geestelike Israel in Jesus Christus.
 
Deut 7:6-10  Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Deu 7:7  Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. Deu 7:8  Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte. Deu 7:9  Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam, Deu 7:10  maar Hy straf elkeen wat Hom haat, Hy bring hom om, Hy laat nie na om elkeen wat Hom haat, te straf nie.
 
Die enorme kern van geloof is die openbaring:  God het my lief, God het my verbondnageslag lief,  en waarlik, ek het God lief.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE AFGEDWAALDE SEUN/ DOGTER LIEF. 
Luk 15:20-24  En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'  Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!  En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE LID VAN SY HUISGESIN LIEF (ook vir my en jou wanneer ons dinge beleef wat ons aan niemand anders as aan Hom kan vertel nie.)
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "
 
 1. Hierdie openbaring/begrip/ insig in/ besef van die enorme Goddelike kern van geloof  beroof en stroop en snoei ons van hoogmoed en bitterheid, van onvergewensgesindheid en duisternis in onsself oor alles wat mense ons aandoen.  Oor al die lyding en leed wat mense in ons intieme kring in ons lewe veroorsaak.
 
WANT:  die enorme kern van geloof is die liefde van God, die GOD van liefde, ook vir dié wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Luk 15:1-10:
 
 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle."
Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis:
"Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry.
En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: 'Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie."
 
"Of watter vrou wat tien silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: 'Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer."
 
Die enorme kern van geloof is die Godsopenbaring dat die God in Wie ons glo, Liefde is en sondaars liefhet.  En dat HY meer vir ons doen, wil doen, gee en wil gee, as wat die mens ooit kan droom of bid of dink.  So wil en kan Hy dit ook doen vir daardie een, daai een, die een wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Kom ons bid vandag in hierdie besef van die enorme kern van ons geloof vir die boeremense van ons land.
 
Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vanoggend weer vir elke Christenboer, familieboerdery, lewensmaat van ‘n boer en die hele landbougesentreerde segment van ons bevolking. Ons bid vir die soort geloof wat net deur u Woord en Gees bewerkstellig en lewend gehou kan word: dat hulle sal glo dat U hulle liefhet.  Dat hierdie sekerheid hulle hele wese sal vul: GOD HET MY LIEF.  Dat U aan elkeen wat sekerlik soms/tans/maande lank reeds innerlik so alleen, so stemloos, so verlate, so uitgelewer, so bedreig en radeloos voel en nogtans volhardend moet voortgaan, die Skrifperspektief ten opsigte van geloof sal gee: Geloof is om te weet:  GOD HET MY LIEF.  Geloof is geloof in die liefde van die Almagtige God. Geloof is geloof in die liefde van dié God wat vir my ‘n Vader, ‘n Verlosser en Redder, ‘n Vriend, ‘n Leidsman, Voorspraak en Helper is.  Geloof is geloof in die liefde van God wat Liefde is.     
 
Al moet ek sukk’lend voorwaarts gaan.
Al raak my krag so gou gedaan,
Dan nog sal ek oorwinnaar bly
Want wie kan van Gods liefde skei? –J.F. du Toit (nie Totius nie).
 
HERE, giet die oortuiging, die besef en krag van u Goddelike liefde in elke Christen in die hele landbougemeenskap uit, asseblief.  En roep landboumense wat hulle heil tot dusver nie in U gesoek het nie, asseblief na U toe. Amen.
 
 

Kliek en kry: MET DIE VUUR SO NABY

 

MET DIE VUUR SO NABY

Gisteraand kry ons die skokkende whatsapp-boodskap:
Die koshuis langs Lilian s'n is aan die brand. Hulle ontruim Metanoia nou ook.
Lilian is ons kleindogter. Haar verantwoordelikheid as HK tydens die brand was om die studente in haar koshuisgang die vierverdiepingkoshuis. Metanoia, met meer as 500 studente wat daar woon, ordelik en kalm te laat ontruim.  Die vlamme vanuit Huis ten Bosch (waarvan 8 kamers beskadig of in puin gelê is), was skrikwekkend.
 
HOE dankbaar was ons, duisend kilometer daarvandaan, vir die volgende boodskappe:: “Stellenbosch fire service was fantastic and contained the fire very quickly. Almal is ontruim na Wilgenhof en Rektor het hulle daar toegespreek. Lyk my daar is 1 student se hande beseer. Verder is almal fine. Daar is vir eers genoeg slaapplek. Maar studente het toiletware ens nodig. Dit kan by kampus gesondheid afgegee word.”
 
Hoe skrik ons wanneer ‘n brand,  so sigbaar, hoorbaar, en onteenseglik en lewensbedreigend in ‘n studentekoshuis uitbreek! Vraag op vraag het deur ons gemoed gegaan: Is enige student in die brandende koshuis daar in die gebou vasgekeer?  Kon almal betyds daar uitkom?  En hoe geskok is die studente in die koshuis langsaan! Hoe groot is die verantwoordelikheid van die jong leiers wat presies reg daar in die koshuisgange en kamers moet optree!
 
Hoe nodig was dit gisteraand dat dié wat ander moes uitlei, help, bemoedig en bedien, self liggaamlik en geestelik sterk moes wees. En dit was maar net die sigbare begin, iets wat gisteraand in selfies en op video vasgelê sou kon word. 
Die brand wat ons kon sien, was maar net die begin.  Want ons, die ouer mense, gaan binnekort na die HERE toe, en ons nageslag sal ander moet lei.  Hulle sal meer as trappe na onder, meer as die roete van ‘n lewensbedreigende en koshuisbedreigende brand in opdrag van die HERE aan ander moet wys.
 
Daarom bid ons dat die HERE hierdie belofte in Jes 43:3  aan elke elke burger van sy nuwe Israel in Christus in ons dag en in die toekoms sal vervul:
JES 43:2-3  As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.
 
Kan ons in ons leeftyd enige ander gebed bid as ons gebed vir die nuwe generasie, vir die jongmense wat uit Verbondsgesinne uitgaan om hulle plek duisend, tienduisende kilometers van die huis af te gaan inneem?    
 
Vanoggend eer en dank ons die HERE vir die sekerheid van sy liefde, sy diep omgee en sy genadige hart jeens mense.  Ons dank en eer Hom vir een van die innigste gesprekke wat vir ons almal in die Skrif bewaar is:
Mat 8:2-3:  'n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.
 
Vanoggend dank en eer ons die HERE  dat ons weet wat u ewige doel ook met hierdie Skrifgedeelte is: 2Ti 3:16-17:  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
 
En vanoggend, terwyl die videomateriaal van daardie brandende koshuis vol onbetaalbaar kosbare studente — die kinders van ouers van oor die hele land— nie uit ons geheue wil wyk nie, bid ons vir die jongmense van ons land.
 
HERE, ons kan die groot ding wat ons vanoggend vir die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het van U vra, nie vir hulle gee of doen nie.  Net U kan dit vir hulle gee en doen.
 
Ons vra dat elkeen van hulle, die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het, GOU, binnekort, in so ‘n tere en liefdevolle en alles-veranderende gesprek soos in Matt 8:2-3  met U sal wees. Here, die hele aarde is vol van die hoog aansteeklike melaatsheid van sonde.  Ons almal, beginnende by oupas en oumas, pa’s en ma’s, en ook ons kinders en kleinkinders het sowel sondevergifnis as geestelike gesondheid nodig.  Ons bid vir hulle vir enige reiniging wat hulle nodig het, vir geestelike gesondheid en krag in Christus, vir kragtige groei in die Wingerdstok, dit is, in Jesus Self.
 
Ons bid dat hulle wat gaan leef en werk terwyl die aarde brand en die bedreigings so groot is, hulle antwoorde, sekerheid, lig en waarheid in die Skrif sal vind, soos wat dit in 2 Tim 3:16-18 staan.
 
Wanneer ons in ons gebede aan die jongmense uit Verbondgesinne dink, Vader,  aan hulle wat belydenis van hulle geloof in U gedoen het ... bid ons dat U, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur u Gees aan hulle wysheid gee en U so aan hulle openbaar dat hulle U werklik kan ken. Ons bid dat U hulle geestesoë so verhelder dat hulle kan weet watter hoop u roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat U vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot u krag is wat U uitoefen in hulle, ja, in ons almal wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van u mag  wat U uitgeoefen het toe U Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan u regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. [Ef 1:17-22]
 
OUR FATHER IN HEAVEN
Thank You for the prayer in Eph 1:17-22, inspired, worded and given by the Holy Spirit Himself.
This morning it is our prayer for all young people from Covenant families, all who have confessed their faith in You alone.
You alone can do for our youth what your Spirit teaches us to ask for.  Please do it for them, please give it to all of them:
 
Eph 1:17-21:  We ask You, the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give them your Spirit. Your Spirit will make them wise and let them understand what it means to know God.  Our prayer is that light will flood their hearts and that they will understand the hope that was given to them when You, our God, chose them. Then they will discover the glorious blessings that will be theirs together with all of God's people.  Father, let them know about the great and mighty power that You have for us followers. It is the same wonderful power You used  when You raised Christ from death and let Him sit at your right side in heaven. There Christ rules over all forces, authorities, powers, and rulers. He rules over all beings in this world and will rule in the future world as well.
 FATHER, please do this for all children from Covenant families. Let it be to the glory of your Name and the restoration and joy of your children.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS

DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS
 (Het jy al aan 'n skaduwee vasgehou?)
 
Die werklikhede van ons tyd is byna onhanteerbaar.  Die mens kan die aarde nie meer hanteer, die aarde kan die mens nie meer hanteer.  Die mens sukkel met die ekonomie, die ekonomie sukkel met te veel mense.   Die mens wis die diereryk en natuur uit,  die natuur sterf en laat die mens sterf.
 
Hoe spartel die boere en landbougemeenskap!  Hoe spartel God se mense in stadsrade, hospitale, hoe spartel ons almal, spesifiek ook op persoonlike vlak.  Hoe spartel mense met onsekerheid oor hulle gesondheid, onsekerheid oor die toekoms, onsekerheid en pyn en egskeiding, dreigende egskeiding, skade, verwerping, in hulle saamleef met enige vorm van gestremdheid, liggaamlik, emosioneel, fisies en psigies!  Hoe spartel mense wie se ou kindertjies nou in die kankersale van ons hospitale is!  Hoe spartel ouers wie se kinders ver is, mense in die skokkende en dodelike agteruitgang van die klimaat, ekologie, die see en die aarde!
 
Is daar onuitwisbare Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee? Of vir die eerste keer kan gee? Daar is MEER as Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee.  Daar is beloftevervulling,  daar is die WERKLIKHEID, die REALITEIT, die onaantasbare SEKERHEID van  WIE EN WAT  ons ontvang het.  Vandag gaan daar baie herhalings van dieselfde sin en stellings wees, en dit is nodig. Oor en oor en oor en oor moet ons dit hoor en glo.
 
Luk 2:9-11  Meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik.  Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.   Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!
 
Dit is van lewensbelang dat ons hierdie Skrifwaarheid sal glo, want in Heb 11:6 staan geskryf:  “As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.”
 
Het jy al aan ‘n skaduwee vasgehou?
 
Kom ons lees uit Kolossense 2.
Kol  2:2-4  My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus.
Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie.
 
Kol  2:6-7  Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.
Kol  2:8  Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
Kol  2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
Kol  2:15-16:  Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag (soos in die tyd voor Christus) moet vier nie.
 
Kol  2:17  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
 
Wat die Skrif oor skaduwees en Christus sê
Kan ons aan ‘n skaduwee raak, kan rituele en idees ons dra en beveilig?  ‘n Liggaam kan. ‘n Konkrete, ware Persoon kan.
 
Kyk wat staan regtig hier oor skaduwees en Christus.
KOL 2: 16: (ANV)  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
(AOV)  wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
(ASV)  which are a shadow of the things to come; but the body is Christ's.
(CEV)  These things are only a shadow of what was to come. But Christ is real!
(EMTV)  which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.
(ERV)  In the past these things were like a shadow that showed what was coming. But the new things that were coming are found in Christ.
(ESV)  These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ.
(GNB)  All such things are only a shadow of things in the future; the reality is Christ.
(GW)  These are a shadow of the things to come, but the body that casts the shadow belongs to Christ.
 
Sal Christus wat die Werklikheid is, ons dra?
O, Hy sal!
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
 
 
Wat is dus die tyding van groot blydskap wat groot blydskap sou bring EN ALTYD SAL BRING??
Die skaapwagters het die goeie tyding van groot blydskap heel eerste ontvang: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”
 
Wie is vir hulle en ons gebore? 
ANTWOORD: Die Verlosser uit sonde en die dood.  Die Verlosser uit onsekerheid.  Die ROTS, EEN met die Vader, het na die mensdom gekom.
 
Jesus het gesê: “Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader.” [Joh 14:9]
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_12:13  By God is wysheid en krag, by Hom is raad en insig.  
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
 Die God van wysheid en krag, raad en insig is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_36:22  Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
Bid ons vir die regte insigte in onsself en ons nageslag? Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die God van ontsagwekkende mag is by ons.  Die onstuitbare God wat mense tot insigte bring soos wat niemand anders kan doen nie, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_18:32  Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Hy wat ons Skuilplek en vesting is, die onwankelbare Rots, die ENIGSTE Rots, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore? Hy van Wie die Skrif sê:
 
Ps 46:2  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Ps 46:3  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, Ps 46:4  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die Toevlug en Beskerming van elkeen wat die HERE dien, Hy wat altyd bereid om in nood te help, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_62:8-9  God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.  Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons 'n toevlug. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
Die God van MY redding en MY krag, die God wat MY rots en sterkte is,  MY toevlug, is by MY as spartelende individu, by MY gesin en MY familie in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Het jy al ooit aan ‘n skaduwee vasgehou?
Aan rituele van godsdiens, reëls, lering en voorspooksels van mense?  Los die skaduwees: gryp vas aan die Persoon. Mag dit vandag vir jou so wees dat jy sal sê: Ek kan ook nie ophou dink aan die sigbare skaduwee (s) versus die BODY, die realiteit, die onsigbare Werklikheid, Christus, nie.   En dit verplaas my ook: vanuit kommer en moedeloosheid na blye sekerheid.
 
GEBED

Here, dit vra ons vir elkeen wat vandag beangs en benoud is, elkeen wat treur en bedroef is:  dat daardie persoon die skaduwees sal los, aan U sal vashou, en U as nabye, troue en geweldige, Almagtige Werklikheid sal beleef.  Amen.

Kliek en kry: HOUTSKOOL EN BLYDSKAP

HOUTSKOOL & BLYDSKAP

Wanneer dit in jou en my kook en brand van woede, wanneer dit in my smeul van verontregting en aggressie, wanneer die woord HOUTSKOOL (hout deur vuur uitgebrand) my hart en emosies beskryf, is die einde van blydskap en die begin van iets vreesliks.  Altyd.   
 
Blydskap staan in direkte verband tot die heiligheid of onheiligheid van gesindhede en gedagtes.
 
Onthou die woord charcoal.  HOUTSKOOL. 
Dis ‘n wonderlike assosiasie met die Hebreeus vir—
 • woede, anger, wroth, annoyance, vexation, exasperation, 
 • crossness, irritation, irritability, indignation, 
 • displeasure, resentment (wrokkigheid) rage, fury, wrath, 
 • outrage, temper, road rage, air rage, irascibility, 
 • ill temper, dyspepsia. 
Ons vind die woord “wroth” in Genesis 4:5:
And Cain was very wroth (literally, it burned with Cain exceedingly), and his countenance fell
 
Met ander woorde: dit het in Kain gekook en gesmeul.  Hier is nog twee weergawes van Gen 4:5:
So Cain was exceedingly angry and indignant, and he looked sad and depressed.
Cain became furious, and he scowled in anger.
 
Ja, onthou die woord ‘’charcoal.”
HEBREEUS vir “wroth”: ?????   cha^ra^h.  Hier is ‘n woordeboekverklaring:  to glow or grow warm; figuratively (usually) to blaze up, of anger, zeal, jealousy: - be angry, burn, be displeased, X earnestly, fret self, grieve, be (wax) hot, be incensed, kindle, X very, be wroth.
 
So verloop die verhaal van die woedende man, Kain:
 
Gen 4:1-16
Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: "Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here!"  Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer.  Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, [ons weet nie waarom nie]  maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."  Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak.  Toe vra die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" en Kain antwoord: "Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?" Maar die Here sê: "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het.  Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word!" Toe sê Kain vir die Here: "My straf is te swaar om te dra.  U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor."  Maar die Here sê vir hom: "Nee! Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word." Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod (land van swerwers, dakloses), oos van Eden (die paradys).
 
‘n OU KOMMENTAAR HIEROP LUI:
“ The passage illustrates the progress of sin in Cain’s heart. Firstly, disappointment and wounded pride, aggravated by envy of his brother, lead to anger; secondly, anger unrestrained, and brooding sullenly over an imaginary wrong, rouses the spirit of revenge; thirdly, revenge seeks an outlet in passion, and vents itself in violence and murder.”
 
 
Laat ons dit in hoofletters hoor en skryf:
 • KAIN IS MET WOEDE, IRRITASIE,HOOGMOED, JALOESIE, VERAGTING VAN ABEL, WROKKE, SMEULENDE AGGRESSIE VERVUL.
 • GOD PRAAT MET KAIN OOR BLYDSKAP. 
God is die eerste Persoon in die wêreldgeskiedenis wat met die mens oor die heerlikheid van blydskap praat: Gen 4:7:  Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."
 
HOE HEERS ONS OOR HIERDIE SONDE VAN WOEDE in elke vorm?
Want dit stroop ons van blydskap.  En dit stuur op iets vreesliks af, altyd.
 
In die Nuwe Testament laat God Paulus onder inspirasie van die Gees skryf:
 
Rom 12:1-3  En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.
 
JESUS CHRISTUS PRAAT OOK MET ONS OOR TWEE BROERS
 
Jesus Christus praat ook met ons oor twee broers, ‘n oudste broer (soos Kain) en sy jonger broer (die verlore seun).  En oor ‘n gesprek tussen die vader en sy oudste seun, soos die gesprek tussen Hom en Kain, die oudste seun van Adam en Eva:
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.  Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom terug gekry.”
 
GEBED:  HERE, alles wat ons in Kain as personifikasie van die sondige wêreld sien, staan teenoor alles wat U vir ons wil gee: blydskap, hoop, stralende oë, die vermoë om na ander uit te reik en hulle te vergewe, die diep begeerte om vir ander goed te wees, om ander te versorg en te ondersteun, die volle Christusgesindheid.  O, HERE, ons wil soos Jesus wees, NIE soos Kain of die oudste broer nie.  Hier is ons weer, HERE.  Ons gee onsself weer vir U, dat u Gees ons heilig en  aanneemlik vir U sal maak.  Vernuwe ons denke, totdat ons oor en oor, dag na dag, uur na uur dink:  Ek wil soos Jesus wees, nie soos KAIN nie.  Om u Naam ontwil, amen.
 

 

 

Kliek en kry: OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS

 

OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS.
VIR ONS ONSSELF, ONS KINDERS EN KLEINKINDERS
 
‘n Leraar van Bloemfontein het Sondag gepreek oor die GOEIE LEWE wat elkeen van ons, oud en jonk. Begeer.
 
Christopher Morley sê: A Good life is learning, yearning and earning.  (Is dit?)
Bertrand Russel:  A good life is inspired by love and guided by knowledge. (Dink jy ook dis ‘n heel goeie definisie?)
Michael Landon: I have had a good life:  I have had enough happiness and success. (Hmmm)
Paul Coelho: Stress, anxiety and depression are caused when we live to please others. (Besonder waar?)
 
Die leraar het gesê:  “A GOOD LIFE is a whole life, a healed life, a holy life.” En dit gedoen na aanleding van Eksodus 19 en 20.
 
Eks 19:4-5  'Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.' Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel."
 
Nou die dag oor HOE VERKLAAR JY DIT is daar deur een van die wetenskaplikes taamlik neerhalend gepraat van die onwaar legende, die mite dat enige arend ooit haar kuikens op haar vlerke dra.Hoe sien ons hierdie metafoor?  Dat God sy volk, sy Kerk, en elke gelowige IN SY VERBONDSVOLK  (die KERK) in ‘n soort tandemvlug opraap wanneer hulle te swak en sonder insig is om dit te máák?  Dat hulle letterlik of byna letterlik bo-op uitgespreide Goddelike vleuels ry?
 
Op ons webwerf plak ek vandag die skakel na  ‘n pragtige video van hoe ‘n jong arendjie leer vlieg.  Die moeder-arend bly bo en naby die kleintjie, haar nabyheid is, om mee te begin, sy sekuriteit in die groot onbekendheid van die totale onbekende landskap. Sy is daar om hom op te raap, te vang, as hy dit nie maak nie. Haar vlerke sal bly vlieg,  ook in sy moegste tye, in die gevaarlikste situasies, is sy naby en waak sy oor hom.
 
 
Dra sy hom op arendsvlerke? 
 
Hoe geweldig is hierdie lieflike metafoor wat kort gelede oor RSG op die lug as ‘n mite afgemaak is. Die vraag is:  wie of wat is die arendkuiken?  Die Bybel vertel op ‘n duisend maniere vir ons wie God is.  Hoe Hy is. 
 
 
 
God sê sy Naam Self vir Moses, die Naam wat vertel van sy ewige bestaan, sy werklikheid, sy betroubaarheid, sy majesteit, sy gans andersheid, die menslik ondeurdringbare misterie van sy Wese, en dat Hy wil hê mense moet HOM ken:
Exo 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur." Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.
 
God se Self hoe Hy is:
 
Eks 34:6-7  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. (Vir ons vryspraak het God Self die Offer, Jesus Christus, die Heilige en Sondelose, voorsien.) Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag." (Daarom moet elke ouer by Hom vergifnis vra vir sonde en oortredinge teen Hom en teen mense. Daar is soveel beloftes van vergifnis in die Skrif, daarom is daar geen plek vir verontskuldigings en skuldverplasing na ander, vir die blameer van ander as ons as ouers en grootouers gesondig het nie.)
 
1Joh 1:8-9:  As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.  Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
 
Ons, die mense van die eeue ná die Menswees van Jesus, is meer bevoorreg as wat enige Ou-Testamentiese gelowige, ja, die hele Ou Testamentiese Israel, ooit kon wees. 
WANT:
Ons mag in die MENSWEES van Jesus SIEN, hoor, luister, beleef hoe GOD is.  Hoe Hy teenoor sondaars optree.  Hoe diep Hy vir mense omgee.  Of Hy witbroodjies het.  Of Hy genadig is.  Hoe heiligheid in die menslike konteks lyk.  Wat liefde is.  Wat opstandingskrag is.  Hoe God ook vir ons wat in Jesus glo, uit die dood sal opwek. Ons hoor uit Jesus se mond waar ons bo-aardse krag kry, van die Heilige Gees.  Ons hoor uit JESUS, die laaste profeet, se mond wat in die toekoms gaan gebeur.  Wat nou gebeur, is die bevestiging van wat Jesus reeds gesê het.  Ons praat soms van ‘n onvoorspelbare wêreld... eintlik staan alles reeds net so in die Skrif.
 
Kol 2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
 
Kol 1:19-23  God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon  en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.  Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.  Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in EKSODUS 19 praat God nie net, om ‘n voorbeeld te noem, ‘n man met die naam Datan, of ‘n vrou met die naam Miriam nie.  Hy praat ook met hulle, as lede van sy VOLK, die Verbondsvolk, die nageslag van Abraham.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in Kolossense skryf Paulus nie net, om ‘n voorbeeld te noem, vir ‘n Turk met die naam Baris (“vredevol”) of Dilara nie.  Hy skryf vir die KERK, hy praat met die lede van die  
Nuwe Verbondsvolk, die  uitgebreide nageslag van Abraham in en deur Jesus Christus.
 
O, daar is hope irritasies en foute en sonde in die gemeente, in die KERK.  Daar is vlekke van onheiligheid en baie wat ons nie aanstaan nie, in die hedendaagse Verbondsvolk.  Maar oor sy KERK waak God, wat hierdie arendkuiken met die bloed van sy Seun gekoop het, daagliks, eeu na eeu.  So het die Kerk-bepalende gesprek tussen Jesus en  Petrus verloop:
 
Mat 16:14-18  Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het Hy gevra, "wie, sê julle, is Ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
 
Ons bly nie in die KERK oor die nice-geit of  lekker vibes of lekker prediker of fantasties avontuurlike dinge op die agenda vir die jeug nie.  Ons bly in die KERK omdat ons duur gekoop is, en oor die belydenis.  EN oor die Heilige God wat oor sy KERK en elke verloste mens daarin waak.
 
ENGLISH
Exo 19:3 -6
Moses went up the mountain to meet with God. The LORD called to him from the mountain and told him to say to the Israelites, Jacob's descendants: "You saw what I, the LORD, did to the Egyptians and how I carried you as an eagle carries her young on her wings, and brought you here to me.  Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people, a people dedicated to me alone, and you will serve me as priests."
 
A question regarding these verses from Scripture would not go away:  Yes, I know, we all know whom the Eagle in this metaphor refers to.  But who or what is the eaglet? An individual?  Each of us, solely as individual? 
 
This beautiful metaphor, this description of the Presence of God hovering over/around/under the covenant people of Israel, is about God’s faithfulness to and love for the redeemed, for his CHURCH.
Of course every individual is included.  But the eaglet metaphor is not about individuals who have rejected the Church, the many congregations of the Church, the Bride of Christ, the Family of God.
 
God loves, protects and cares for his CHURCH.  And loving the Church is not on account of some deserving ideas in the congregation:  adventurous things the youth may do there, or about the nice-ness and emotions we may experience there.
The Church, the eaglet, is frail an often faltering, often uncertain of the direction it should take, often just a poor little eaglet.
We don’t abandon the Church for the very reason that the Church is the eaglet under God’s wings.  We love and praise God for the Church because HE hovers over/under and around the Church. Because of HIM, because of the covenant, because of the testimony and the promise:
 
Mat 16:16: PETER:  “You are the Messiah, the Son of the living God."
Mat 16:17-18:   JESUS: "Good for you, Simon son of John!" answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven.  And so I tell you, Peter: you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it.      

Kliek en kry: DIE KERK: 'n HUISGESIN DEURDRENK VAN LIEFDE

DIE KERK —

 ‘n HUISGESIN DEURTREK VAN LIEFDE

Ons het gedurende ons bestudering van die wese van die Kerk en elke gemeente uitgekom by die woord οι??κος oikos oy'-kos A dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.
 
Toe ons nog straatwerk gedoen het, het ons die mense van die nag teen die trappe van die ou Sinodale gebou opgeneem.  Daar het die lede van Klub 6:13 (Rom 6:13) met mense gepraat oor hulle siele, oor verlossing in Christus Jesus.Gee jou lewe vir Christus, het ons gesê, en stukkie vir stukkie sal alles nuut word. En vir baie het dit waar geword.
Gestel jy of jou uitreik-kleinkind het vanaand, vandag by die werk, iewers op ‘n eiland die geleentheid om die werk van die KERK te doen, om die opdrag van die KERK uit te voer om die Evangelie te verkondig.  Sou jy die uitnodiging aan daardie nog verlore siel ook só kon verwoord?
 
1Pe 2:4-5  Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
 
En wanneer hy Jesus as Verlosser aanvaar, sal al die KERK se mense, die lede van die huisgesin van Christus, nie ook diep vanuit hulle siele vir die pas-bekeerde kon sê nie:
 
Ef 2:19-22  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif?
Jesus was verwerp, maar Hy is die Hoeksteen, die uitverkore Gesalfde, die Geliefde van die Vader, so kosbaar vir Hom.  Jy dryf nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy is vir altyd welkom hier. Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wat gaan jy hier vind? Watter leer, dogma, boodskap gaan jy hier vind?
 
1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif? Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wie gaan jy hier wees?  En watter soort gesinslid gaan jy word?
 
DIT IS WAT JY HIER GAAN ERVAAR:  GOD HET JOU LIEF en maak jou nou deel van ‘n gesin. Psa 68:7 (6)  God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn.
(ASV)  God setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land. (BBE)  Those who are without friends, God puts in families; he makes free those who are in chains; but those who are turned away from him are given a dry land. (CEV)  You find families for those who are lonely. You set prisoners free and let them prosper, but all who rebel will live in a scorching desert. (ERV)  God provides homes for those who are lonely. He frees people from prison and makes them happy. But those who turn against him will live in the desert. (ESV)  God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land. (GNB)  He gives the lonely a home to live in and leads prisoners out into happy freedom, but rebels will have to live in a desolate land. (GW)  God places lonely people in families. He leads prisoners out of prison into productive lives, but rebellious people must live in an unproductive land.
(KJV)  God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
 
DIT IS WAARVAN JY ABSOLUUT SEKER MOET WEES:  Jy float nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie, liewe wedergebore broer en suster, kind van die Vader.. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy maak saak. Iets wat jy konstant gaan aantref, iets waarvoor daar heeltyd hier gebid word,  iets waaroor die lede van hierdie gesin hulleself heeltyd opcheck en vir ondersoek deur die Gees oopstel, is die kwaliteit van die LIEFDE in daardie Kerk en gemeente.  Want: 1Pe 4:8  Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.
 
GOD IS LIEFDE. Die huisgesin van die HERE is ‘n gesin en familie van liefde
1Jn 4:7-21  Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.   Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.   Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het.  Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.
En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.  Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  As iemand sê: "Ek het God lief," en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.  En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.
Kinders, verslaaf aan dwelms, hoor soms wanneer alles handuit ruk van hulle ouers:  “Maar ek het jou dan so lief!”  Eensame oumense, vergete in tehuis vir verswaktes, met min kontak met kinders, hoor soms by hulle sterfbed:  “Ek het Ma so lief gehad... Wanneer huwelike verbrokkel, sê die geskokte party soms:  “Maar ek het jou dan so lief...”   Die pa wat sy kind met die TV as pa laat grootword, as Pa nooit daar nie, vertel soms na ‘n selfdoodpoging :  “Ek het my kinders oneindig lief...”
 
Maar dit moet ons weet en nooit vergeet nie: Liefde is soos kos, soos daaglikse brood.  As daar nie vandag duidelike, konkrete kontak-liefde is nie, as kontak-, gesels, vashou-liefde weke lank ontbreek, moet ons nie verstom staan dat gemeentes doodgaan en kerke leegloop nie.

Kliek en kry: Die geloof en berou, voorbidding van God se mense

   

DIE GELOOF, BEROU

& VOORBIDDING VAN GOD SE MENSE.
 
Hennie sê Saterdag:  Ons het nou al 49 verjaarsdae saam gevier, 96 in totaal vir ons twee. 
Dit het soos baie geklink.  Daar was bly wees en geskok wees oor hoe die lewe hier saam met mekaar korter word.  Bly wees en broos wees, onlosmaaklik saam.  Dankbaar wees en bewus wees van verganklikheid.  Hoe weet julle wat lewensmaats verloor het, dit nie!
Ons lewe in Christus is elke dag so.  Vrygespreek en skuldig-voel. So bly, en so hartseer.  So dankbaar oor wat ons ontvang het, so geskok oor wat ons opmors.
Ons lewe as God se mense is soos twee-uur se sonlig in ons sitkamer, en laatmiddag se skaduwees in dieselfde sitkamer.
 
DIE BLYE KANT VAN GELOOF
Dikwels is ons so dankbaar soos Dawid:
 
Ps 103:1-11  Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.  Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
 
Dikwels roep ons uit in die woorde van Ps 116:12-14:  Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
 
In so ‘n gemoedstemming was die Israeliete toe hulle saam met Miriam haar loflied gesing het.   Vir ons het die groter weldade aangebreek, groter as wat Miriam, Dawid, al die OT gelowiges ooit geken het:
 
Heb 9:8-12  ...waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
 
KEER OP KEER IS ONS SO DIEP DANKBAAR:  Ek dank U, ek het nie genoeg woorde om U reg te dank nie.  Ek kon myself nie red nie.  Ek kan my kinders en kleinkinders nie red nie.   Ek kan ‘n afgedwaalde broer, vriend, Moslem, ateïs, lewensmaat, minister, iemand in die stadsraad se siel nie red of met lig vul nie.  Maar God kan dit doen.  Ek kan HOM vra.
 
Dankbaarheid is onlosmaaklik deel van geloof.
 
WAT JI PACKER OOR GELOOF SKRYF
Hoe diep het JI Packer nie oor die wese van geloof en kindskap van God waaroor ons so dankbaar is, nagedink nie.  SO diep dat ek woms wonder of dit nie soms op ‘n Sondag so in die Kerk gelees kan word nie:
 
“Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (vertroue) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (JESUS WERK DEUR SY GEES, Deur die toedoen van die Gees werk Jesus Self in ons.) Faith is a whole-souled  (hele-menswees, nie agste- of kwart-menswees) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (vasberade, standvastige) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (versaak, aflê, vaarwel sê, breek met) the errors and shortcomings of the past.”
 
DIE SEER KANT VAN GELOOF
Ken ons ook die lewensnoodsaaklike seer kant van geloof?
Ons verwys na die skuldig voel-deel.  Die hartseer oor wat ons aangevang het vandat ons ons verstand gekry het. Hoeveel keer het ons al op ‘n Sondag na die Wet van God geluister en dan in die geloof sondevergifnis as genadegawe van God aanvaar?  Die geloofsbelydenis gedoen, ons sonde bely, geglo dat daar WERKLIK iets by God gebeur wanneer ons dit doen, en dit op grond van wat JESUS gedoen het?  Of DINK ons nie dalk dat daar in daardie oomblikke, as ons son skuld bely, WERKLIK iets gebeur nie?
 
Die basiese geloofstap in die oorlog teen sonde is hierdie daaglikse gebed:
Psa 139:23-24  Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
 
 
WAT JI PACKER OOR BEROU SKRYF
“Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent.”
En so word ons meer Christusgelykvormig.
 
Berou as seer kant van geloof is geloof wat die foute in ons hele lewe, tekortkominginge in ons hele lewe (huweliksverhouding, ouer-kind-verhouding, omgee vir mekaar, vleeslike en aardse  drifte, belange, gesindhede, priorieite van die verlede) aflê, versaak, aflê, vaarwel toeroep en dit bedoel.  Dit is so moeilik, so teen ons sin en so pynlik soos wat Jesus dit by wyse van beeldspraak beskryf:
 
Mat 5:29-30  As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word.  Of as jou regterhand (MAG, BEHEER, DOEN-hand) jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland.
 
Mat 18:7-9  Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van My afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of kreupel (met min mag, gesag- en magsverlies) die lewe in te gaan as om met altwee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog  (begerige, geldhonger oë) jou van My afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met altwee oë in die vuur van die hel gegooi te word.
 
Dit sluit aan by: Mat 19:23-24:  Jesus het toe vir sy dissipels gesê: "Dit verseker Ek julle: 'n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."
 
HERE, gee ons meer geloof!
 
VOORBIDDING
Ons het nog selde so ‘n ernstige gebedstaak gehad soos die een wat in hierdie tyd in Suid-Afrika voor ons geplaas word.  Daarom gaan ons van vandag tot Vrydag in ons persoonlike gebedsgroepe net vir die President en sy Minister in die Presidensie, sy raadgewer, bid.  Ons groeplid wat die kabinetsministers se name en portefeuljes elke dag aan ons deurgee, lig die gebedsgroepe as volg in: “Hierdie intree (voorbidding) is besonder belangrik. Die ooreenkoms Tussen die Ramaphosa en die Zuma faksie in die regerende party was dat Ramaphosa die ministers kry.  Die Zuma faksie kry die parlementêre komiteevoorsitters. Daar is groot mag in die parlementêre komitee- voorsitters se hande.  Ons weet dat omkoop gebruik kan word en inderdaad in vorige bedelings in ons geskiedenis gebruik is om die steunbasis van ‘n President te verseker. Ramaphosa kies nie daardie roete nie en het dus net steun van dié wat dit eerlik met die land bedoel. Laat ons bid vir verwarring in die geledere van enige magte van duisternis in sowel die Kabinet as in die komitees,  en dat die krag van die Gees van God vaardig sal word in die parlement. ”
Omdat hierdie saak op die hoogste vlak van kardinale belang is, bid ons gebedsgroepe nou vir drie dae net vir die President, mnr Cyril Ramaphosa en vir sy raadgewer, JACKSON MTEMBU.
 
Spr_11:14  Sonder oorwoë leiding val 'n volk; die redding lê in baie raadgewers.
 
HERE, gee ons die volharding in gebed wat deel van geloof is.  En laat ons volgens die voorskrifte van Ef 6 as voorbidders deel wees van die stryd tussen lig en duisternis.
                                                           
 

Ef 6:10-17a:   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas  (jy mag voor God verskyn, jy is vrygespreek op grond van wat Jesus gedoen het), en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê  (altyd glo wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik), want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose (teen die President en die gelowiges in die Parlement, komitees en kabinet) kan afweer.  Sit (julle) verlossing (deur Christus) as helm op...

 

Kantaantekening, Barnes:  And take the helmet - The helmet was a cap made of thick leather, or brass, fitted to the head, Its use was to guard the head from a blow by a sword, or war-club, or battle-axe.

Of salvation - That is, “of the hope of salvation;” for so it is expressed in the parallel place in 1Th_5:8. 1Th 5:8  Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.

The idea is, that a well-founded hope of salvation will preserve us in the day of spiritual conflict, and will guard us from the blows which an enemy would strike. The helmet defended the head, a vital part; and so the hope of salvation will defend the soul, and keep it from the blows of the enemy. A soldier would not fight well without a hope of victory.  

Laat ons glo dat God ons gebede reeds verhoor het.

 

Ef 6:17b-18: .. en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die (insig en hulp van die) Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

 

ENGLISH:  FAITH AND REPENTANCE

I read something so profound that sometimes I wonder whether this should not sometimes be read in church, instead of our traditional confession of faith.  Or preceding our traditional confession of faith. JI Packer wrote:

 

 Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (trust) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (NOTE: Which means: JESUS HIMSELF works through his Spirit, and through the Spirit Jesus, the Son, and God the Father work in us. Not just the Spirit. Not just Jesus. The Triume God is active in all that One Person of the Godhead does and wills) ur Faith is a whole-souled  (NOTE: whole-person, not quarter or one seventh of our being) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (steadfast and ongoing, daily) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (breaking with, saying goodbye to) the errors and shortcomings of the past.

 

Faith and repentance are inseparable. Daily faith and daily repentance go together and belong together as long as we live.

 

JI Packer: (and should not this also be read in church, some Sundays?) “Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent. ”

 

Oh, Lord, keep us on this path: to experience all the dimensions of faith, which produces hope and joy.  And keep us on the path of faith renouncing our personal errors and the shortcomings of the past.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR KRISTALHELDER WATER

   
KRISTALHELDER WATER
(‘n Oordenking en gebed in die dae ná Jeugdag.)
 
In ons gebedsgroepe bid ons op ‘n ry vir die Kabinet, elke dag vir een minister.
Vanoggend, op 18 Junie 2019,  bid ons in ons geloofskring se gbedsgroepe vir LINDIWE SIZULU minister van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie. 
Om die minister se portefeulje te kan onthou, is daar vir die gebedsgroepe ‘n eg Suid-Afrikaanse foto by: van seuntjie van so twee, drie jaar oud, wat by ‘n kraan staan, plastiekhouer langs hom.
Hierdie kind kan nie sonder water leef nie.
Wat ‘n tragedie, wat ‘n skande, wat ‘n onreg, dink en sê ons, dat die riviere en strome van ons land besoedel word.  Dat ‘n groep in Centurion van die oorsprong van die Hennopsrivier loop en per boot roei, en op twee plekke afgekom het waar die riool van die groot nedersettings direk in die rivier spoel.  Dat hulle op plastiekeilande afgekom het, opdrifsels waarop die mens soos op rots kan loop.  Dat hulle by stroomversnellings was waar die vuil skuim drie meter hoog staan.
Dit is die PLIG van dié wat in beheer is, om die water skoon te hou, om maatreëls in plek te hê om die besoedeling van die lewenswater te verhoed.
 
En dit bring ons by die water Lewenswater.
 
Op_21:6  Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.
Op_22:1  Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.
 
Rev 22:17  Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
Rev 22:18  Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is;
Rev 22:19  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
 
Watter water ontneem ons die nageslag as ons hulle nie verkwik en aan die lewe hou met die ware, heilige, ongekontamineerde lewende water wat uit die Troon van die Lam stroom nie?  Ons is soms so bang ons maak hulle rebels omdat ons altyd oor godsdiens praat.  En, ja: vroom praatjies sal die jeug afskrik.  Moralistiese praatjies irriteer hulle. Maar ons praat nie oor godsdiens nie:  ons praat oor die Drie-enige GOD, hulle alles.  Oor hulle Vader. Oor Jesus,  hulle enigste hoop in ‘n vieslike, vuil wêreld.   Oor die Heilige Gees, God met ons, noudat Jesus by die Vader in heerlikheid regeer.
 
Wat ontneem ons ‘n kind nie as hy/sy die volgende nooit hoor nie:
Ps 46:2-5:  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela.  Oor die strome van die rivier (wat uit die troon van God en die Lam vloei)  is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste.
 
Dit waaroor alles gaan, staan onder andere in Eseg 47:1-9:
 
Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby.
Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.
Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkeldiep.
Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom.
Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie.
Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.
Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.
Die man het vir my gesê: "Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.
Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie.
Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.
Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring."
 
 
GEBED VIR KRISTALHELDER WATER
HERE, ons HERE,
O, laat die KERK, ja, die KERK, en die skole, en die ouers en die grootouers die jeug, ons kinders en nageslag, met die WOORD voed.  HERE, ons bid dat U u GEES in elke gemeente op die leraar sal uitgiet.  En op die lede van die kabinet.  En op ons, die ouers en grootouers wat o, so versigtig, so druppeltjiegewys, met die jeug oor U praat.  Laat die helder water van God uit die Troon van God oor ons jeug stroom,  laat ons daardie stroom nooit blokkeer nie.  Laat ons daardie stroom met absoluut niks besoedel nie.  Want sonder daardie water word alles siek, soos by die bo-lope van die Hennopsrivier.  Ons bid dit nie die Naam van Jesus.  Amen.
 
LORD, when we hear about filthy water in our rivers, about pollution that poisons and makes babies and children sick, about this injustice to the citizens of our country, we are angry, we are furious.
Oh, FATHER, keep us from doing the greater injustice to our children, to the children and youth of this country, to Covenant children.  Let NOTHING but your holy and uncontaminated WORD be preached and given to our children in any church,  any denomination, in schools and through our cabinet.    LORD, fill our churches and these people, fill us with the holiness, the truth, the power and the courage that only the Holy Spirit can give.  Amen.
 
 

Kliek en kry: DIE HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS

     Die HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS
 
Soms sien ons dit nie raak nie, maar daar word ten minste 374 keer in Nuwe Testament na die Heilige Gees verwys. 
Dit alleen gee vir ons ‘n aanduiding van die geweldige werk wat die Geevan die Vader en die Seun ná Jesus se hemelvaart en die eerste Pinksterdag ná sy hemelvaart in die Kerk, deur die Kerk en vir die Kerk sou doen.  En vir elkeen van ons ook, vir elkeen wat in geloof — ook deur die Gees gegee— aan Christus behoort.
 
Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor die Heilige Gees:
Joh 4:23  Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
Joh 4:24  God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid."
Joh 6:63  Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.
Joh 7:39  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.
Joh 14:17  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Joh 14:26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
 
Wat doen die Heilige Gees nie alles vir elke gelowige nie!
 
OORVLOED VIR DIE KERK EN DIE GELOWIGE
Die Woord verkondig ‘n geweldige uitgieting, uitstorting van alles wat die mens van God nodig het, deur sy Gees:
 
Tit 3:6-7  God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.  So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
Tit 3:6-7  God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior, so that by his grace we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for.
 
Hoor die beskrywing: oorvloedig, abundantly.
 
Vir die oorvloedige lewe (vol liefde, hoop, waarheid, groei, geestelike vrug, lewe en krag) wat net van God kan kom, is die Gees in oorvloed op die Kerk en op elkeen van ons uitgegiet.  Wat ook al om ons gebeur, wat ook al MET ons gebeur, die werklik is: ‘’God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior.”
 
DIE TWEEDE IMMANUEL IS BY ONS
Die Heilige Gees is die tweede Immanuel, God met ons, soos Jesus Self.  God met ons, noudat Jesus teruggekeer het na sy heersersposisie in die hemel.
 
1 Kor 2:12  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
 
EN TOG WORD ONS SO MAKLIK MISLEI
Tog, al weet ons al hierdie geweldige dinge, al staan dit so vir ons in die Skrif geskryf, kan ons op ‘n dwaalspoor beland.  Daar is immers soveel “profetiese boodskappe” wat ons via die sosiale media bereik, so baie sogenaamde openbarings en gesigte in omloop.   Dit is vooruit vir ons gesê:  so was dit kort nadat Jesus hemel toe is, so sal dit bly totdat Hy weer kom. 
 
1Joh_4:1  Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 
 
KARDINAAL BELANGRIKE VRAE
Hoe sal ons weet dat die Heilige Gees kragtig in ons persoonlik werk, dat ons die Gees nie bedroef nie, dat ons die Gees nie teëstaan nie?  Hoe sal ons weet of iemand ‘n vals profeet is?
Of, anders gestel:
 
 • Hoe ondersoek ek myself, of ek in die oorvloed van die Gees leef?
 • Hoe ondersoek ek die inhoud en geloofwaardigheid van profesieë wat in gebedsgroepe, op die internet, deur sprekers, in selgroepe, in die kerk of in enigte situasie na ons kom?
 
EN DIE ANTWOORD UIT DIE SKRIF
1Joh 4:2-3:  Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.  En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.
1Jn 4:4-6  Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, (the Spirit who is in you) groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. ...Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.
 
JESUS VERHEERLIK EN GETUIG VAN DIE VADER. 
DIE HEILIGE GEES VERHEERLIK EN GETUIG VAN JESUS.
J.I Packer skryf: As the Son’s prime goal in all his dealings with our sinful race was, and is, always the Father’s glory — that is, that the Father be praised for the revealed praiseworthiness of his deeds,
...so the Holy Spirit’s prime goal in his ministry to us who become Christians was, and is, always the Saviour’s glory — that is, praise for the love and compassion, wisdom and humil­ity, faithfulness and endurance of pain, and every other virtue that Jesus showed as he lived, died, lived again, and lives still, for the fulfilling of the divine saving purpose towards us.
 
From this standpoint the ongoing ministry of the HOLY SPIRIT may be compared to a floodlight trained on a building of grandeur, picking out all the manifold details of its dignity and beauty. Highlighting Christ for praise purposes is central in all aspects of the Spirit’s ministry to Christian people.
 
 
ALTYD TERUG NA DIE SKRIF
Wanneer ons twyfel oor wat ons in enige situasie hoor of lees, oor wat in Bybelstudiegroepies of per Whatapp gesê word, kan en moet ons altyd terugkeer na Skrifgedeeltes soos die volgende
 
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My (Jesus Christus) getuig.
Joh 15:27  En julle moet (van Jesus Christus) getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 16:13-14  Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My (Jesus Christus) verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.
 
Hoe veilig en duidelik word alles wanneer ons onthou dat Jesus Christus die laaste Profeet was aan Wie en deur Wie die toekoms openbaar is.
 
Heb 1:1  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.  
 
SAMEVATTEND
Wat Jesus en sy apostels (wat deur Hom opgelei en deur sy Gees geïnspireer is) aangaande die toekoms sê, staan vas en seker.  Wat nie van Hom en uit die Skrif kom nie, kom van mense of vanuit ons eie droom- of gedagtewêreld.
 
DANKGEBED: 
Heilige Gees, tweede Immanuel, God met ons, en ook God in ons... neem beheer oor ons hele lewe.  In die Naam van Jesus Christus vra ons dit.  Amen.

Kliek en kry: GEBED VIR DIE KERK

GEBED VIR DIE KERK
(die gemeente, vergadering van die lewende GOD)
 
Christian minds have been conformed to the modern spirit: the spirit, that is, that spawns great thoughts of man and leaves room for only small thoughts of God.” ? J.I. Packer  
 
Kom ons vra ‘n vraag waarop ons net ja of nee moet antwoord:
Is jy gemaklik met die Kerk in Suid-Afrika?
Indien wel, om watter rede(s)?
Indien nie, om watter rede(s)?
 
Wat sê die Nuwe Testament van, aan en vir die KERK en sy lidmate, vir jou en my as mense in union with Christ?  Wat sê die Woord van, aan en vir enige gemeente, denominasie, afgestigte gemeente, lidmate wat wil wegbreek van ‘n gevestigde gemeente, iemand wat pas tot bekering gekom het en nou ‘n geestelike tuiste soek?  En vir die goddelose wêreld?  Wat sê jy as iemand jou vra wat die KERK van Jesus Christus nou eintlik is?
 
DIE MENSE VAN DIE KERK
Eph 2:18-22:   Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Eph 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
FEIT: ONS KAN NIE DIE CHRISTELIKE LEWE BUITE, SONDER OF IN OPPOSISIE TOT DIE KERK LEEF NIE.  Wat is die alternatief  vir die Skrif?
 
 
Eph 2:18-22  And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit.  You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God.  You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
DIE TAAK VAN DIE KERK
          1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
          1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
The purpose of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness-bearing – J.I. Packer
 
DIE DOMINEES, PASTORE, PRIESTERS, LEIERS, BEDIENAARS VAN DIE WOORD, VDM:
 
Tit 1:1-2:   Van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die diens van God   en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons belowe. Nou het Hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons Verlosser.
 
ENGLISH: Tit 1:1-2  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
JI Packer skryf: “It looks like people getting so caught up in religious practices that they “have allowed God to become remote.”  Ons kan daartoe toevoeg:  Mens in die Kerk is so besig met argumente en redenasies, dat Christus in die gesprekke en op die kansel uitgewis word.
 
GEBED VIR DIE KERK
          HERE, ons HERE, ons bid vir u Kerk in Suid-Afrika.  Ons vra U om u KERK — elke gemeente en elke denominasie — te suiwer van dwaalleringe en valse profesieë, van die leer van die vrou Isebel (Op 2:20), van verskriklike sonde en onheiligheid wat vir die lidmate vergoeilik en as ‘n beter vertolking van u Woord aangebied en opgedis word.  Ons bid teen die uitwissing van Christus op die kansel (of onder die kansel), teen elke boodskap waarvan nie gesê kan word: “So spreek die HERE!” nie. Here, hou ons met hart en siel, met wil en gees en verstand op die highway of holiness, die gewyde pad, net tot die eer van u Naam.  Herskep die gemeente waarin elkeen van ons aanbid, tot wat dit volgens die Woord is:
         
 1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
ENGLISH: 
LORD, You know how uneasy many of us are about the condition and teachings of the Church in South-Africa, about the attempted eradication of Christ on the pulpit and under the pulpit
 
Yet your Word says about/to the PEOPLE of the Church:
Eph 2:18-22:   And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit. You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God. You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
Yet your Word says about THE TASK AND RESPONSIBILITY of the Church:
1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth.   No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
Yet your Word says about/to THE MINISTERS AND LEADERS of the Church:
Tit 1:1-3  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
O, LORD, have mercy upon us.
Help us, guide us, discipline us, teach us and make us obedient to be your Church again.  Amen.
 
 

 

Kliek en kry: DIE VERSTEK-LEEFSTYL VAN DIE GELOWIGE

 

GRAFIKA: Ben White

 
DIE VERSTEK (default)-LEEFSTYL VAN DIE GELOOF
 
Ons sien toe die snoepsnit van die nuwe SURVIVOR-REEKS.  Vir my lyk dit verskriklik om net met water en sonweerder toegerus te word en verder moet jy dit máák.  Jy moet oorleef.
Eintlik is dit die lewe.  Dikwels wonder ons: Hoe gaan ons dit máák? 
Vir talle mense eindig die sin net daar.  Hoe gaan ons oorleef?
As gelowiges vra nie meer.  Nie net: “Hoe gaan ons oorleef?” nie, maar:  “Hoe gaan ons volgens die wil van GOD LEEF?” En beslis vra ons hierdie vraag aangaande die moeilike tye wat op ons wag.
Kom ons lees Job 2: 1-10.
 
 
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone.  Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap.
Job 2:9-10:  En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!"
Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie.
 
KOM ONS KYK NA DIE STRUGGLE HIER IN ONS LAND: Al die pyn, al die onreg, al die verwerping, al die ontbering, al die miskenning, al die blindheid, al die smart daarvan.
Dit was verskriklik. So erg, dalk erger as die konsentrasiekampe van die Anglo-Boere-oorlog, die Nazi-kampe.  Die Babiloniese ballingskap. 
Met Milton kan ons saampraat: Ons weet “what man has done to man.” En is die wete van aandadigheid, indien ons aandadig was, nie selfs erger nie?
 
Hoe radeloos sê ons deesdae vir mekaar: “As ons nou net almal saam kan voortgaan: so skuldig, so broos, so verontreg, so jammer, so verwond, so berouvol... as ons die struggle net agter ons kan plaas, sodat ons as nasie kan begin groei, saamleef en opbou.”
 
‘n Mens kan vashaak in die struggle.  Ons kan ons oë net op die struggle, die pyn die ontbering, die smart hou.  Hierdie eeu se reuse-metafoor in ons land is inderdaad die struggle. Die struggle is die groot ding.  Dit is in baie gesprekke groter as die Woord van God. Die gesprekke is nie oor God se wil nie.  Nie oor sy voorskrifte nie.
 • Ons beleef die woede en die nuwe woede oor al die verwoesting.  
 • Ons beleef die wraak en die wraakgedagtes van dié op wie mense hulle gewreek het. 
 • Dis ‘n nagmerriesituasie, want die gees van ons land is die gees van struggle: van woede en berou.  Van radeloosheid en moedeloosheid. Van wraak en weerwraak. 
 
Maar dit is nie al nie.  Iets soos die struggle is ook by baie van ons die groot ding in ons lewe. Ons vra:  Hoekom is dit my aangedoen? Wie het my dit aangedoen? My ouers, my vrou, my werkgewer?   Het hierdie swaarkry sy oorsprong by God?  As dit nie Hy is nie, wie is dit dan? Verduidelik dit vir my.
 
Gereeld steek ons vas, gereeld stol ons: Ek moet eers verstaan voordat ek met my lewe, my dienswerk vir die Here, kan aangaan.  Hierdie struggle moet uitgeveg word,  ongeag wat in my en in jou afgebrand en vernietig word.
So word ek oorheers deur my verontregting, skade, verlore geleenthede, verliese, ontbering, donker tye. En ek wil van God weet, ek betrek Hom by die struggle, waar Hy toegelaat het dat dit my aangedoen word.
 
Maar daar is die Woord, en wat in die Woord staan.
 
 Deu 29:29  Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet."
 
Ons lees die boek Job, en ons weet wat — hoog verborge vir die mens— al Job se verliese, trauma, skokke voorafgegaan het.  Eintlik weet ons meer as Job.  Nooit het God vir JOB gesê hoekom hy alles moes verduur nie.  (Ons, egter, weet wat God toegelaat het, en waarom.)  Al wat Job geweet het, wat hy bly glo het, is dat die almagtige, alwetende God heilig is (moreel vlekloos, sondeloos, on-blameerbaar vir enige fout, misdryf, onreg, gruwel, boosheid.)  Dit sou Godslastering wees om HOM te beskuldig van denkpatrone en misstappe wat soos dié van sondige mense is.  Daarom het Job geweier om God te vervloek.
 
Job het geweet wat Nuwe-Testamentiese gelowiges so moeilik internaliseer:
1Co 13:9-13 Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.  En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
 
Wat, dan, is die verstek-leefstyl van die Christen, ongeag wat op die aarde aangaan?
 
 2Pe 1:3-11  Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.  Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.  En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug,  die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.  As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.
 Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.  En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
 
Om die verstek (default)-lewe van die geloof in en deur die Gees te leef, is om vrede in hierdie wilde, chaotiese en onregverdige wêreld te vind.  Dit is die pad na hoop en rus.
 
2Co 4:16-18  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
HERE, help ons om in die verstek-leefstyl van die geloof te lewe: soos Job, soos Paulus, soos die Seun van God Self.  Dankie vir die suiwerheid van u Woord wat ewig ons lamp vir ons weg deur die wêreld is en sal wees.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: DIE KONINKRYK VAN GOD. GEBED VIR ALLE JOHANNESSE

 
 
Die KONINKRYK VAN GOD 
GEBED VIR ALLE JOHANNESSE
 
Ek praat toe weer ‘n stukkie met die petroljoggie, Johannes.  Ek noem hom altyd:  Man wie se naam GENADE beteken. 
So vra ek vir hom: “Johannes, what do you feel in your heart about election day?” Hy staan eers en dink.  Dan antwoord hy: “Madam, this election day is going to be difficult. Die ANC gaan sukkel om sy posisie te behou. Die mense is moeg, hulle is moeg van empty promises.”
 
Ons praat verder, ek sê vir hom ons bid om reg te kan stem. “Yes,” sê Johannes met die naam van my eindeloos meer bevoorregte kleinseun. En ek kan daardie Yes nie peil nie.
 
Met die tuiskoms vra ek vir Hennie:  “Stem ontnugterde, uitgeputte, geplunderde arm mense redelik? Skyn die helder lig van rede, die insig en wysheid wat die Gees gee, tans in miljoene Suid-Afrikaners soos Johannes die petroljoggie wie se naam genade beteken?”
 
Ek wil nie vanoggend eerstens vir Johannes se stem vir die regte party bid nie.  Ek wil vanoggend vir miljoene, miljoene Johannesse bid. Vir hulle lot, en net teen die draak wat hulle beroof en verarm.  My eie skuld van die hede en verlede bely.  Vir die HERE vra om my die dinge waarop dit Woensdag en AL DIE JARE NA WOENSDAG in S.A. gaan aankom, te laat sien. Om my nooit toe te laat om in selfsug, eiebelang, blindheid, ongevoeligheid, onbetrokkenheid, liefdeloosheid te leef nie.
Want so sê die Woord.
 
Fil 1:9-11  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,  en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.
 
Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Luk 17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
Mar 10:17-30  Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen.  Jy ken die gebooie: 'Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,' jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder."  "Meneer," sê hy vir Hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom."   Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.  Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom." Die dissipels was verbaas oor hierdie woorde van Hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom.  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."  Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir Hom: "Kyk, óns het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
"Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. 
 
Wat ‘n geweldige opdrag.  Wat beteken MARK 10:21?  Een van die ou kommentare sê:   See whether you love “God” more than you do your “wealth.” By doing that you will show that your love of God is supreme; that your obedience is not merely “external” and “formal,” but “sincere” and “real;” the thing now “lacking” will be made up.
 
Jesus het verder gesê: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, aam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
Huise, broers, susters ... Wat beteken hierdie Skrifgedeelte?  Een van die ou kommantar sê: - This cannot be taken literally, as promising a hundred times as many “mothers, sisters,” etc. It means, evidently, that the loss shall be a hundred times “compensated” or made up; or that, in the possession of religion, we have a hundred times the “value” of all we forsake. This consists in the pardon of sin, in the favor of God, in peace of conscience, in support in trials and in death, and in raising up “friends” in the place of those who are left - “spiritual brethren, and sisters, and mothers,” etc. And this corresponds to the experience of all who ever became Christians.
 
En nou, op die vooraand van die groot en belangrike verkiesing van 2019 bid ons, en ons bid anders as die mense van die wêreld:
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  is daar u toorn oor ongeregtigheid.  Oor onreg, oor uitbuiting, oor korrupsie, oor absoluut niks omgee vir die Johannesse van Suid-Afrika nie. O, vergewe elkeen van ons wat op watter wyse, bewustelik en onbewustelik in die verlede hiertoe bygedra het.  Elkeen wat die armes arm gehou het.  Vergewe ons, HERE.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God, pleit ons vir u genade Woensdag.  Ons pleit dat U u leiers en konings en priesters in ons nasie en vir ons nasie sal aanwys en salf,  en as ons die waarom-vraag moet beantwoord, dat die antwoord wyd en breed en opreg sal wees: omdat ons U bo alles liefhet, omdat u Naam weer hier verheerlik moet word, omdat u Wil weer hier moet geskied, omdat ons U bo alles liefhet.  En omdat ons die Johannesse liefhet of begin liefkry, en u heil vir hulle begeer, net soos u genade oor ons eie kinders en kleinkinders.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  wil ons heeltyd, nou en al die dae van ons lewe na Stemdag, onderskei waarop dit werklik in ons lewe aankom.  Wat werklik van belang is in die Koninkryk van God.
 
 
 

Kliek en kry:

OP DIE GEWYDE PAD
PAD VAN DIE REGVERDIGES
Gebed voor stemdag 2019.
 
JES 35:8-9  Daar sal 'n grootpad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe; dwase sal nie meer op die pad kom nie.  Daar sal nie leeus op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik.
 
Enigeen wat die nuus volg, sal weet dat daar chaos in, rondom, onder politieke partye en ‘n soort moedelose onsekerheid by die kiesers heers. Opdragte van die Staatspresident word verontagsaam.  Staatsinstellings is gekaap. Minstens twee partye wil beslag lê op grond en eiendom.  Bestaande koalisies kan ineenstort. ‘n Hofsaak is aan die gang oor die ou SA vlag waarvan die openbare vertoon nou na alle waarskynlikheid as haatspraak geklassifiseer gaan word en strafregtelik vervolgbaar gemaak gaan word.
 
Ons paaie, van Ellisras tot Saldanha, van Stellenbosch tot Soekmekaar, van Stilbaai tot Kimberley, lei dwarsdeur hierdie gemors, hierdie Godonterende scenario so vol leuens en bedrog, woede en haat, so grootliks vol eiebelang en duisternis, na die stembus.
 
Is dit hoegenaamd moontlik om die gewyde pad, God se pad, in Mei 2019 te bewandel?
 
Dit is God se wil dat elkeen van ons op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei.  Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle harte en denke sal aankom: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling.  Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader gebed deur sy Gees sal insien en ALLES aan Hom sal oorgee.
Dat ons van die gewyde pad, ‘n wonderlike grootpad waarop twyfel verdwyn, sal begin bid soos Jesus ons geleer het:
 
Mat 6:9-13
 So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is,
 laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
 
Waaraan dink ons, wat bely God se kinders nou terwyl alle paaie na die stemlokaal in MY kiesafdeling, MY gebied met sy spesifieke politieke klimaat, sy welvaart of sy armoede, sy huidige goeie of korrupte leiers, sy groei of agteruitgang, sy geslote kokonne of sy brandende buitebande lei?
 
God se kinders steek hulle hande na Hom uit en sê: 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
Vader, vul my hele wese, my denke en gedagtes so volledig met wat u Gees daarin plaas, dat ek saam met al u kinders in hierdie kiesafdeling volgens die insig en raad en wysheid wat U aan ons gee,  rustig en in volle sekerheid van u leiding my kruisie sal trek vir leiers en partye in MY streek wat self die Jesus-gebed bid en aan wie U die gesag, die wysheid, die insigte, die moed en die vermoë tot volharding reeds gegee het of sal gee om as leiers instrumenteel te wees in die verheerliking van u Naam, die uitbreiding van u Koninkryk op aarde en die uitvoering van u wil ten opsigte van die versorging, beskerming en opheffing van radelose, honger, bedreigde en wanhopige mense.  Laat hierdie dinge, gebeur soos wat Dawid gebid het:
 
2 Sam 7:24  U het u volk Israel (ons nasie) vir U gevestig as 'n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword.
 
Want as ‘n kwart van alle mense tussen 18 en 65 in ‘n land werkloos is, as niemand veilig is nie, as ons die allervreeslikste gedagtes aangaande ander mense dink, as moord en geweldsmisdaad iets algemeen is,  word u Naam NIE geheilig nie, u Koninkryk word nie gesien nie en u Wil word nie in so ‘n land gedoen nie.
 
HERE, ons bid dat die oë van elkeen van u kinders in elke afsonderlike kiesafdeling op U sal wees, dat die hart van elkeen van u kinders by elke stembus sal luister wat u Gees sê.   Ons, u kinders op die gewyde pad, beroep ons op U.  Ons vra dat U wil hier sal geskied.  Want, waarlik, Matt 12:18- 21 word NOU hier vervul.
 
Mat 12:18  "Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.   Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en 'n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier.  En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig."
 
DIS wat ons nou doen,  Jesus.  Ons hande is in die hand van ons Vader.  Ons loop dwarsdeur die gemors en die anargie en die chaos op die gewyde pad van gebed en persoonlike oorgawe, van die prysgawe van eiebelang, van diep en onvernietigbare omgee vir dié wat honger, kaal, dors en wanhopig is.  Help ons om te haat wat U haat en lief te hê vir wie U liefhet.
Help ons, open ons oë, om die man/vrou te kan identifiseer vir wie U in elke kiesafdeling wil laat salf as leier.   Laat dit vir ons oor niks anders gaan as om te sien en te hoor en te doen wat U vir ons sê nie.
Op U vestig ons ons hoop, vir die lewe ná ons aardse bestaan, en ook vir die lewe in ons land.
 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
 
Werk soos wat U werk en alleen kan werk, Here.  Ons weet u werke is volmaak.
 
Ps 92:5-9:   U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het.  Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes.  Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens, wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir goed uitgewis word.  U regeer vir ewig, Here.
 
PRAYER FOR ELECTION TIME
 
LORD JESUS, how terrible and chaotic, how dangerous and totally untrustworthy are the roads of the wicked that are now leading to the ballot box in each and every constituency in our country!
Oh, praise your holy Name that we may on the  road of the righteous.
 
Isa 35:8-9  There will be a highway there, called "The Road of Holiness." No sinner will ever travel that road; no fools will mislead those who follow it.  No lions will be there; no fierce animals will pass that way. Those whom the LORD has rescued will travel home by that road.
 
Thank You, LORD, that we may ask your Spririt for guidance and insight.  Thank You for the immense relief to choose the consecrated road, and that we may know that in each and every constituency God has already put some godly leader with the leadership qualities that HE Himself has provided.  That now we may all just pray that our eyes may be opened to discern God's will regarding leadership in our specific area.
 
So now we pray:
 
Matt 6: 19-13:
Our Father in heaven: May your holy name be honored;
may your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today the food we need.
Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us.
Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the Evil One.'
 
We pray David’s prayer, Father.  We pray that this may be true for us as a nation too:
 
2Sa 7:24  You have made Israel  (this nation) your own people forever, and you, LORD, have become their God.
 
 
 

Kliek en kry: DORING IN DIE VLEES (1)

 

DORING IN DIE VLEES (1)

Ek het gister twee boodskappies van vroue gekry wat teen die grond voel vanweë depressie- enangsversteurings. En ek het pas weer uit ‘n migraine-aanval uit die hel gekom.Daarom hierdie tema, vanoggend.  Doring in die vlees.  

 

2Co 12:1-10  Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie.

Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan.

Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 2Co 12:9  Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

 

Wat, dink jy, kon, het en moes die gemeente van Korinte vir Paulus oor sy doring in die vlees, sy toestand-ding, sê?

As jy Paulus was, met soveel werk:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en sy vriende in Korinte vir hom sou sê?

“Ons sal jou met olie kom salf.Jy kan en moet hiervan bevry word. Jy moet dit sien as ‘n generational curse. Daar is iets wat jy wegsteek, as jy dit bely, sal jy genees wees. Jou liggaam is ‘n tempel van God, elke tempel van God is gesuiwer van hierdie ding wat nie daarin hoort nie...?”

Wat sê JESUS vir Paulus, die arme spartelende Paulus met die pynlike, hamerende, krag-tappende, kragrowende ding wat hom so in sy liggaam folter?

 

Het jy al die lied gesing:    

 

O soul, are you weary and troubled? (uitgeput van jou toestand?  Of oor iemand na aan jou se toestand, want dis maar keerkante van dieselfde munt.  Wat jou geliefde dra, dra jy)
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face  (soos Paulus.  Ja, alle migraineurs, almal met depressie en angsversteurings. Kom ons soek vandag as/saam met  migraineurs of depressielyers of iemand met ‘n angsversteuring, die doring in die vlees-mense, na die één gesig, die één Persoon met wie ons uit ons siel uit oor hierdie soort ellende mag praat.  EN dis tyd dat ons in elke veilige kring van gelowiges rustig met mekaar hieroor praat en saam, in die diepste liefde vir mekaar, in die Woord na riglyne vir toestande soos dié soek.)

Want, as ons dit doen, ....“the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.”

 

Die arme Paulus.  Om mee te begin, sou dit regtig vir hom makliker gewees het as hy getroud was met ‘n vrou wat in sy slegste siektetye vir hom sou kon doen wat my man Hennie vir my doen wanneer die migraine-neurologiese siekte my kop laat voel asof ek dit teen ‘n ysterpyp gestamp het, my ribbes pyn, my vingerpunte, enkels, voete pyn en my oë brand. Gaan doen nou jou werk as jy so voel! Ek wonder steeds of Paulus nie aan die migraine neurologiese siekte gehad het nie.

 

Sy pad met sy toestand was, toe hy 2 Kor 12 geskryf het( 57 nC) ,  met die HERE uitgesorteer nadat hy sy oë keer op keer op keer op Jesus gevestig het.

Jesus het vir hom gesê gaan nie weggeneem word nie. Dit gaan deel van sy lewe bly totdat hy, soos Hettie de Jager so mooi vir ons sê, oorstap, saam met die Goeie Herder deur die donker dieptes, tot in die Vaderhuis met sy baie wonings,  Sy toestand sou hom swak hou, om ‘n rede: “sodat My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom (skryf Paulus) sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

2Co 12:10  Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.”

 

As jy Paulus was, met soveel werk (en as jy ‘n ma of vrou is, het jy soveel werk), en jy het nou al van jou kant enigiets gedoen wat die hand vind om te doen, alles uitgeskakel en toegevoeg wat uitgeskakel en toegevoeg kan word:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en jou vriende in die KERK en in koinonia-groepies vir jou tydens so ‘n insinking sou sê?  En jou lewensmaat?  (Dis hoekom ek die ou alleenloper Paulus so jammer kry).

 

Want: daar is paslike en daar is onvanpaste gedrag in elke situasie.  Daar is dikwels ‘n gebrek aan onderskeid wanneer ons met mense met chroniese siekte te doen kry en hulle moet ondersteun.  Ons maak dikwels hierdie sweeping statements, hierdie een-ding-moet-en-sal-met-alle-gelowiges-gebeur fout:

 • Almal sal gesonde liggame hê waar die Heilige Gees is.

Was Paulus Geesvervuld?  Natuurlik!

 • Moes hy met ‘n doring in die vlees saamleef? 

Ja.  Goddank dat hy dit hier so eerlik beskryf, en so eerlik van sy stryd vertel.  En wat gebeur het toe hy in Jesus se vriendelike gesig gekyk het.

 

Omdat  hy ook tydens sy tweede Sendingreis die gemeente van Filippi leer ken het, skryf hy in 62 nC uit die tronk in Rome vir hulle oor fyn onderskeid.

Paulus: Php 1:9-11:   “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. (Juis as jy saamleef met iemand met iets soos angsversteurings, depressie, migraine ens.) Dan sal julle  (ja, ook julle wat met sulke mense saamleef) op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.”

 

GEBED

HERE, gee ons daardie fyn onderskeid, spesifiek ten opsigte van chroniese siekte.

Laat ons ons krag in u genade vind.  Laat ons krag U krag wees.

En laat ons reg optree teenoor almal wat met hierdie aftakelende, onsigbare siektes worstel.

Laat ons vir hulle erbarming van u erbarming wees, en bemoediging van u bemoediging.

Om u Naam ontwil, amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR MYSELF

 
‘n GEBED VIR MYSELF            
 
 
Ek lees ‘n Internet- inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 
“As in most other countries where Easter is celebrated, it falls in late March to mid-April, it commemorates the Resurrection of Jesus Christ, and it involves Easter bunnies and chocolate eggs. In South Africa, there are also frequently Easter parades, egg hunts, egg-decorating workshops, and grand Easter feasts with native dishes. Local organisations will hold Easter events for kids, and families will spend much of the day out and about, while relaxing at home the rest of the time.”
 
Ek lees ‘n Bybel-inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 Tit 2:14-15:  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys.
 
ERV: Tit 2:14  He gave himself for us. He died to free us from all evil. He died to make us pure--people who belong only to him and who always want to do good. Tit 2:15  These are the things you should tell people. Encourage them, and when they are wrong, correct them.
 
 
Kom ons praat oor die woorde, reinig, ontsmet, skoonmaak.
 • Deesdae skryf dokters iets voor wat slym in longe losmaak.  Longe word gereinig.
 • Absesse, tumors, vergroeisels, gangreen, melanome... Die beginsel is: weg daarmee teen elke prys. 
 • Komplekse operasies word gedoen om ‘n pasiënt te reinig van bloeding op die brein.
 • En rakende ‘n gebarste blindederm: ‘n Lewensnoodsaaklike prosedure word uitgevoer  sodat so ‘n pasiënt gereinig kan word van alles wat hom siek maak ná krisis van blindederm wat gebars het.
 
Ons is almal diep, diep bewus van die noodsaak van reiniging, ontsmetting van die liggaam.  Hoe dankbaar is ons wanneer bekwame chirurge, kundige dokters, daartoe bydra om die lewe, gesondheid, lewenskwaliteit aan ons te help teruggee deur die pynlike, lewensnoodsaaklike proses van uitsny, dreinering, reiniging, ontsmetting, ja, selfs uitspoel en amputasie!
 
En die reiniging van ons gedagtes... hoe siek maak siek gedagtes ons nie!  Verbittering. Woede. Veragting van ander. Hoogmoed.  Verontregting. Angs.  Leuens.
 
Jesus het die onreinheid van binne sonder omhaal van woorde aan die mens uitgespel: Mar 7:20-23  "Maar," het Hy verder gesê, "wat van binne af uit 'n mens kom, dít maak 'n mens onrein.  Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord,  owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid.  Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein."
 
En nou is dit oor minder as ‘n maand weer Paasfees.  Nie Paashasie-fees nie. Nie langnaweek nie, maar die herdenking van wat Jesus Christus gely het om ons rein te maak, aanvaarvaar vir God, en bruikbaar in sy Koninkryk.
 
Tit 2:14-15  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.  Dit is die dinge waaroor jy moet praat.
 
Die Skrif praat heeltyd hieroor:
 • Mat 20:28  So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense."
 •  Gal 1:3-4:  Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus,  wat Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring.
 • Gal 2:20  en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
Wat is die bewys dat iemand wat ‘n kanker- of ander operasie ondergaan het, iemand met longontsteking, besig is om gesond te word?  Elsje Neethling sal weet. Iemand wie se blindederm al gebars het, sal weet.  Die familie van leerders wat in die Driehoek-brugramp beseer is, sal weet. Elkeen hier wat al so uiters siek was, sal weet.
 
Wat is die kenmerke van iemand wat besig is om van alle ongeregtigheid vry te word?
Wat is die kenmerke van toenemende heiligmaking, vrywording van ongeregtigheid?  Van ‘n siel en gees wat gelouter word, ont-etter en heel word? 
 
GELOOF, HOOP, LIEFDE en VOLHARDING is kenmerke van volgehoue geestelike groei en heiligmaking.  Die vrugte van die Gees is sigbare, aanvoelbare kenmerke van toenemende Christusgelykvormigheid. Want sé vertoon die produkte van die werking van die Gees in ons lewe, net soos wat Jesus dit aan ons uitgespel het:
Luk 6:44  Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Luk 6:45  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
 
So bevestig Jakobus die woorde van ons Meester:
Jak 3:12  'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!
 
So lees ons dit in die boek Galasiërs:
Gal 5:17-25  Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.  Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,
afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Hierdie dinge moet ons in die Lydenstyd verkondig, met mekaar deel en oordink.  Lydenstyd en Paastyd is die tyd van onthou dat, hoe, waartoe God se Seun na die aarde gekom het.
 
Ware lydenstyd en Paastyd is die tyd van eie kruisiging. 
Dit is die seisoen waarin elkeen van ons die belanrikste bede wat ons in die lydens- en paastyd vir onsself kan bid, kan begin bid:
 
PAASGEBED VIR MYSELF (n.a.v. TITUS 2:14)
HERE, reinig my. Suiwer my. 
Amputeer enigiets in my wat my geestelik dood en onbruikbaar maak. 
Heilige Gees, help my om my sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes te kruisig!   Laat my reiner, liefliker, heiliger, meer Christus-gelykvormig uit hierdie Paastyd kom.
 
 
 

Kliek en kry: Ons wag... en krimp kleiner

 
 
 
ONS WAG
... en ons krimp kleiner in ons groei
Grafika::Getty Images/iStockphoto
 
Ons wag op reën.  Dae waarin daar soggens vroeg skaars ‘n luggie trek, snags dankbaar vir ‘n briesie deur venster, en smiddae na middagete ‘n stowwerige, skroeiende wind.  Die spinasie hou nog, maar groei nie juis nie.  Die groenbone sukkel.  Die tamaties word stadig rooi. Die mielies bly klein en triestig.  Maar die wingerdstokkie met sy onontrukbare wortelstelsel staan... en dit groei.
Woensdag, sê weervoorspelling.  Woensdag 40% of 60% moontlikheid dat dit mag reën.  En dan leef ons weer in die verwagting dat die reën sal kom.
Waarop wag ons ook, en hoe?
 
 
2Pe 3:10-18  Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
 
2Pe 3:10  The day of the Lord's return will surprise us like a thief. The heavens will disappear with a loud noise, and the heat will melt the whole universe. Then the earth and everything on it will be seen for what they are.
 
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.
2Pe 3:12  Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
2Pe 3:13  Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
2Pe 3:14  My friends, while you are waiting, you should make certain that the Lord finds you pure, spotless, and living at peace. [in die regte verhouding met God, wat beteken dat ons Hom vreesloos met alles en in alles vertrou, nie in verset teen Hom is nie,  Hom eer en vereer, Hom liefhet, en  opruiende drifte en konflik daagliks in ons lewe kruisig deur hierdie goed van die ou natuur aan Hom oor te gee om sistematies en pynlik te vernietig en weg te snoei]
 
 
2Pe 3:17  Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling (errors, selfs sielkundige dwalinge en valse leringe, byvoorbeeld dat konflik normaal en gesond is) van beginsellose mense  (mense wat nie die Skrifbeginsels ernstig opneem nie) en so van julle eie standvastigheid beroof word nie.
2Pe 3:18  Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van die absolute noodsaak en geborgenheid en afhanklikheid en krag van die wingerdstoklewe:  Ons Vader, die Boer, wat oor ons waak,  Jesus, die Wingerdstok, onversteurbaar,  die lote geheel en al van Hom alleen afhanklik, en nie in hulle groei versteen nie:  lewend en vul vrugte.
 
Het jy al alleenstaande katbos of bloudissel gesien? Hoe dit op sy eie wortelstelsel gedy en alles inneem, hoe vee vergiftig word deur bloudissel?  En alleenstaande goeie plante, soos boontjie: hoe dit nie die mas opkom in droogtetye nie? So lyk die onkruidbestaan voor die wederkoms: dit oorgroei die goeie, dit vergiftig. So lyk goeie Christene wat nie werklik ernstig maak met die Wingerdstoklewe nie.
 
Geestelike groei is die wingerdstoklewe:  Ons het GEEN eie wortelstelsel meer nie:  Hy, Christus, word meer en ek word minder. Geestelike groei is aftakelingsgroei, om van jou eie wortelstelsel afgeruk te word en in Christus ingeënt te word, want jy was nie daar nie.  Jy was ‘n ander plant, en deur die wedergeboorte is ons in Christus. En wanneer die ou natuur in die lote weer wilde groei maak, dan word ons  gestroop d van selfbewondering, selfliefde, selfgenoegsaamheid, selfsug, selfverheerliking, selfregverdiging, selfbelang, selfverwesenliking, jou selfgeldingsdrang (self-assertiveness),  selfgesentreerdheid,  self-oorskatting, eiewilligheid, selfvoldaanheid, selfverontskuldiging — ja, selfs van jou self-vertroue.   Want al hierdie dinge is selfvernietigend en vernietig en beskadig ander.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van hoe klein ek is.  Hoe groot God is.Hoe min ek weet.  Hoe Hy alles weet.  Hoe nodig ek Hom het, anders vergaan ek. Hoe min ek sy liefde verdien, hoe onbeskryflik sy genade is.  Hoe vuil ek is, hoe heilig en suiwerend sy bloed is.  Hoe kragteloos ek is, hoe magtig die Gees van die Vader en die Seun is.  Hoe baie ek het om te berou,  hoe ontsaglik vriendelik en goedgesind Hy teenoor my is.  En dat ek, wat net deur genade in sy genade leef, geen reg van enige aard het om aan my ou natuur toe te gee en opruiende drifte in my ongekruisig te laat en konflik in gemeentes, tussen my en ander, in my huwelik en gesinslewe as normaal en gesond voor GOD te beskou nie.  Want dit is nie.  Dit is nie wat die Woord sê nie.
 
Die boodskap van die Kruis is die boodskap van vrede deur versoening: vrede met God en versoening met ons medemens.  2 Kor 5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
 
2 Cor 5:19: (GW)  In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others.
 
Ons word meer en meer gelykvormig aan die beeld van God se Seun.  Ons is daartoe uitverkies. Ons is geroep tot versoening en vrede, nie vir normale konflik en stryd en die wilde gestommel van versteurde verhoudings nie.
Rom 2:29: (ANV)  Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.
Romans 8:29:   For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters.
 
1 Kor 15: (ANV)  Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal
 
ons ook die beeld van die hemelse wees.
1 Corinthians 15:49 : And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we[a] bear the image of the heavenly man.
 
Daarom is die Evangelie van Jesus Christus die een verbluffende boodskap op hierdie aarde wat te doen het met die inkrimpproses.  Dit is die een enkele stem van die waarheid tussen al die leuens. Dit is die een enkele boodskap op aarde wat te doen het met die vernietiging van die gevaarlike, sondige, wrede en dwase self, met ons eie ou wortelstelsel, ons dikwels woedende, tierende, opruiende en onvergewensgesinde alleenstaanbestaan. 
 
En so gaan ons uit ons daaglikse doodsbestaan in die heerlike lewe saam met Christus in, één met HOM.
 
 Joh 17:3  En dit is die  (vreugdevolle, heerlike, helder) ewige lewe (in union with Christ, dit is die begin van die ewige lewe waarin God alle trane afvee): dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
 
Ons wag op reën.  Ons ons wag op die wederkoms. Ons lewe in verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
 
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
 
 

 

Kliek en kry: AL SOU ALMAL U VERLAAT... en dan, Marakkas

''AL SOU ALMAL U VERLAAT... ''
Wanneer marakkas, karkoere....uitmekaargeskiet word
 
Wie, raai jy, is twee van die bekendste Bybelmense, albei totaal oorgegewe volgelinge, gestuurdes, uiteindelik apostels van Jesus Christus wie se definisies van hulleself so ver van mekaar verwyder is as die ooste van die weste? Laat ons regverdig wees: hulle het die beskrywings van hulleself nie in op dieselfde plek en tydstip in hulle lewe gegee nie.
 
PAULUS
Hier is Paulus se oortuiging aangaande homself: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. [2 Kor 4:7]
 
SIMON PETRUS
En hier kom Simon Petrus se oortuiging aangaande homself:  Toe sê Jesus vir hom: "Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën."  Petrus sê vir Hom: "Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!" Al die ander dissipels het ook so gesê. [Matt 26:33-34]
 
Luk 22:31-34  "Simon, Simon!" het Jesus gesê. "Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." Petrus sê vir Hom: "Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan." Maar Hy antwoord: "Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie."
 
EN DIE HOEKOM-VRAAG
Beide se antwoord het iets met die groot hoekom-vraag in ons lewens te doen. Hoekom gaan daar nie ‘n jaar verby sonder dat ons iets pynliks, iets diep ontstellend en smartlik beleef nie?
 
Die volgende antwoord op die hoekom-vraag staan in die Woord, keer op keer dieselfde anwoord, elke keer net nuut bewoord. 
Ps 119:67  Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord.
Ps 119:71  Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.
Ps 119:75  Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.
 
'n TEKEN VAN GOD SE TROU?
‘n Teken van God se TROU, sy getrouheid? Is God se trou dan nie dat Hy my nooit verlaat nie?  Want keer op keer het ek mos al belewe dat Ps 68:2 absoluut waar is, dat HY dit doen:
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
Ps 68: 20 (ERV)  Praise the Lord! Every day he helps us with the loads we must carry. He is the God who saves us. Selah
 
 En natuurlik Heb 13:5, wat ons sommer weer in die Amplified Bible naslaan:
For He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!]
 
Ja, ja.  Dit is God se trou, sê ons.  Sy trou is dat HY ons nie verlaat nie, al stel ons Hom gedurigdeur teleur.
 
Maar die Bybel is vol verhale van mense wat vir God verlaat.  Mense wat gewaarsku is, gewaarsku word, en Hom verlaat.  Mense wat die regte pad ken, en die verkeerde kies. Mense aan wie die Lig gegee word, en wat die duisternis gaan ondersoek. Mense wat deur God vir ‘n taak geroep word, en anderpad gaan. Mense op pad uit Egipte na die Beloofde land, en wat dan kermend terug verlang na die plek van slawerny. Mense wat die Heilige ken, en in onheiligheid verval. Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes, lees maar Openbaring 2-3.
 
Het enigeen van hierdie mense vooraf geweet dat hulle God sou verlaat?  Dat hulle so diep sou val?  Weet gemeentes en die Kerk dit? Al die afdwaling, al die sonde wat die mens en die volk en die Kerk van God verwyder?
 
O, HERE, HERE, stamel Paulus, ons wat hierdie skat in ons het — al die openbarings van Wie en hoe U is, die wonderlike skat van u wil,  die ondenkbare wonderwerk van u liefde vir ons, die geheim van die ewige lewe —is maar kleipotte wat maklik breek.  Ons is nes al die ander.  Ons is niks beter as  Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes.  Die lidmate teen wie U so baie kan hê.
 
WAT SONDE DOEN
En nou weet ons, wat nes al die ander is, wat sonde doen.  Dit bring skeiding tussen ons en God:
 
Jes 59:1-2:  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.  Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.
 
En nou weet ons die wêreld, die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, ook die KERK wat nie by die voete van die HERE is nie,  lyk soos wat dit in Jes 59 beskryf word.  En so sal die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, die KERK en volk en nasie wat nie by sy voete is nie, tot die einde van aardse tyd lyk.  Want niks draai nie, behalwe in Christus.  Behalwe in union with Christ.  Behalwe in innige verbondenheid met die HEILIGE, die Sondelose, die Almagtige, wat die mens, die huwelik, die Kerk en volk en nasie kan en wil verander:
 
Jes 59:3-18:  Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuens, julle bedink net onreg.  Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woorde, wat hulle sê, is nie waar nie, hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voorthulle dade is misdade, hulle pleeg net geweld. .. Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne: oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Isa Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie, waar hulle loop, is daar geen reg nie; hulle loop krom paaie, wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Ons oortredings bly ons by, ons bly bewus van ons sondes: die oortreding en die geveinsdheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink en rondvertel van leuens. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word, eerlikheid kan nie daar inkom nie. Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie.
 
Kom ons lees en luister net verder:
Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.  Hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser en redding is die helm op sy kop; Hy trek straf aan as klere, Hy hang woede om Hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste: toorn vir sy teëstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop.
 
EN DAN, OPEENS... WEERLIGWOORDE
Jes 59:20-21:Die Here kom na Sion toe as Verlosser, na dié toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here.  Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
 
MAAR: Ons is dan niks beter as  Adam en Eva nie. Of Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes. 
 
Hoe sorg die HERE dan dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?”
 
WATTER PLAN SOU ONS GEMAAK HET?
Ons kan byna vir mekaar vra, en dalk kan ons dit maar vra:  Watter plan sou jy en ek met halsstarrige, eiewys, uiters selfversekerde, traak-my-nie-agtige, o, so filosofiese,  sonde-siek Verbondsmense gemaak het om te verseker dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?” 
 
DIE TEKEN VAN GOD SE TROU
Wat is die teken van God se trou in die lewe van sulke mislike Verbondsmense aan wie Hy ewige trou beloof het?  Hoe bring Hy hulle terug na Hom? 
 
Hy bring hulle terug wat dit in sy Woord vertel word. Hy bring hulle terug soos wat Hy die verlore seun teruggebring het.  Soos wat die herder die skaap wat in ‘n doringbos vassit, terugbring.  Deur die varkhok.  Deur die doringbos. Deur dae en nagte in die pens van ‘n vis. Deur 40 jaar in die woestyn. Deur trane, trane, trane.  Deur Jabbok-ervarings. Deur die diepste vernedering, soos dié van Nebukadnesar.  Selfs deur die dood van ‘n baba, soos in Dawid se geval.
 
Wie dink ons is ons?  Paulus (kleipot wat weet hy gaan kleipot bly, die krag is van God?)  Of Petrus (“ Al sou almal  U in die steek laat, ek sal nooit nie!”)
 
En só bring Hy Verbondsmense terug, so snoei Hy hulle terug.  Dit is die ander kant van sy trou:  dat Hy ons terug haak wanneer ons doringbosse toe gaan.  Dat Hy ons by die varkhok laat verlang na die Vaderhuis.  Dat Hy ons in die woestyn laat bly, sodat ons na Hom sal roep. Dat ons in die duisternis van ’n vis se maag sit, stokalleen, totdat ons na Hom roep en met ons hele wese na Hom terugkeer.  Want ons verlaat Hom so gou en so maklik, en sy trou is dat HY sy greep nie van ons afhaal nie.  
 

'n GEDIG OOR MARAKKAS, KARKOERE, WAT UITMEKAARGESKIET WORD

 
I asked the Lord, that I might grow
In faith, and love, and every grace;
Might more of His salvation know,
And seek more earnestly His face.
 
I hoped that in some favored hour
At once He’d answer my request,
and by His love’s constraining power
Subdue my sins, and give me rest.
 
Instead of this, He made me feel
the hidden evils of my heart;
And let the angry powers of hell
Assault my soul in every part.
 
Yea more, with His own hand He seemed
Intent to aggravate my woe;
Crossed all the fair designs I schemed,
Blasted my gourds, (marakkas) and laid me low.
 
‘Lord, why is this?’ I trembling cried,
`Wilt thou pursue Thy worm to death?’
`This in this way,’ the Lord replied,
`I answer prayer for grace and faith.
 
These inward trials I employ
From self and pride to set thee free;
And break thy schemes of earthly joy,
That thou mayst seek thy all in Me.’
John Newton, 1791
 
 

Kliek en kry: DIE KRAG VAN GOD, NOU

DIE KRAG VAN GOD
           NOU
 
Daar is dinge en sake waarvoor ons moet wag.   Dit is die NOG-NIE tye.  Die NIE NOU NIE-tye. Ons bid, en God laat ons wag. Ons bid, en ons wag.  Ons volhard in gebed, partykeer voel dit asof dit nutteloos is om so te volhard, ons wag, en ons weet nie waarom nie.  Daar is ‘n wag-en-volhard-werklikheid in elke Christen se lewe. En natuurlik kan die Bose en ons ou natuur sulke NOG-NIE tye, NIE NOU NIE-tye  in stres omskep.  In rustelose benoudheid. In ‘n gevoel van magteloosheid en groeiende ongeloof.
 
Ek weet nie van jou nie, maar in sulke tye dink ek soms:  Dit is om van mal te word. Hierdie uithou.  Hierdie knaende aanslag van die Bose en my eie ou natuur:  Is GOD soos wat Hy van Homself in die Bybel sê?  Doen Hy, sal Hy doen wat die Skrif sê?  Gaan hierdie nog ‘n lang wagtyd wees? Werk alles werklik mee ten goede vir dié wat God liefhet?  En as dit nie influisteringe van die Bose en ons eie ou natuur is nie, dan wonder ek wát influisteringe is.  Ek dink ons is in NOG NIE-tye op ons broosste en weerloosste vir geestelike terugvalle, insinkings, verkeerde keuses.  
 
 Waarlik: Temptations are places and times of decision in which Satan works to... bring us down in an experience of defeat, while God acts to build us up through an experience of overcoming.-J.I. Packer
 
JA, daar is NIE NOU NIE, NOG NIE- dinge en tye in die lewe van die nuwe mens, die kind van God, elkeen wat in Christus is.  God weet waarom.  Ons begrip van die waarom is nie altyd goed genoeg nie.
 
 En dan is daar die NOU, die ewig onveranderlike NOU vir die kind van God,  vir elkeen in Christus.  Hiervoor hoef ons nooit ‘n sekonde lank te wag nie.  Hiervoor sal ons nooit hoef te wag nie.  Hieroor sal God nooit NOG NIE of NIE NOU NIE sê nie.  Dit sal Hy nooit tydelik van ons weerhou nie. Die oomblik dat ons dit vra, SAL ons dit kry.
Wat is hierdie geweldige ding wat God NOOIT van ons sal weerhou nie?  Die krag van God.  Die HEILIGE GEES in aksie in ons: insiggewend, raadgewend, sterkte-gewend, kennis-gewend, waarheid-gewend, eerbied-gewend, troos-gewend, hulpgewend, uitgietend.   Hand 1:8:  Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jes 11:2  Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.   Die Gees wat van JESUS sal bly getuig as die Herder, LIG, Vriend, Verlosser,  Vryspraak, Leermeester,  Middelpunt, Middelaar tussen God en mens.
 
Joh 15:26-27  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.  En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 8:31-32  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
 
 
Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Nooit sal GOD  NIE NOU NIE vir ons  sê wat die krag van God vra,  wat vir HOM vra dat die HEILIGE GEES God se werk in ons gedagtes, denke, verstand, liggaam, siel en gees tot sy eer sal doen.
 
Hoe ondenkbaar, hoe geweldig, watter troos en vreugde om dit te weet!  Dit is die NOU-werklikheid.     Ons weet mos hoe ons is, elkeen van ons:    
 ‘n BREEKBARE, BROSE MENS: 2 Kor 4: 7:  Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek.   En nou sê die Woord vir ons: Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
 
Wanneer werk die krag wat alles oortref,  wanneer werk die HEILIGE GEES?  NOU.
 
En Paulus bid dat ons dit sal besef, sal weet, sal insien, sal glo.
Ef 1:18-21  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle (nou) kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag (NOU) is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.  
 
Waarvoor is ons NOU te dom, te swak, te broos, te stukkend?   Wat kan jy NOU nie hanteer nie, insien nie, waarmee kan jy nie cope nie? 
Daar is dinge waarvoor ons moet wag, en God ken die redes.  Hy weet wat Hy vir ons beplan.
 
En dan is daar die krag van God, die HEILIGE GEES in aksie in elke angs en vrees, in elke dimensie van ons breekbare kleipot van ‘n liggaam, in ons siel en wese:  NOU, onmiddellik, ewig.   Mag God ons geestesoë so open dat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag NOU is wat Hy uitoefen in ons wat glo.   Want die krag van God is nie iets wat ons uit geskenkpakkie haal nie:  dit is Goddelike krag wat deur sy Gees in ons uitgegiet word.
 
NOU, vir elkeen wat in Christus is en vra.  Onvoorwaardelik NOU.
En die krag van God verander alles.
 
LUKE 11:13  As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks.  Isa 11:2  And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD.  2 Cor 4:7: (GW) Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
Oh, Father, how often we find waiting so hard.  How often we desire immediate answers from You, immediate changes, the word NOW in your answer to our prayers.  But ever so often the answer is: WAIT. Wait patiently.  Endure. Persevere. To me/some of us it feels as if we are most vulnerable during these times of waiting. As if the temptation to doubt, to trust You a little less, is more severe and persistent than ever.  But, LORD, thank you, thank You, praise your Holy Name that there is one prayer, one plea to which the answer is always: NOW, yes, you will receive it NOW.   That You immediately fill us with Divine power when we ask for it,  and thousands of times when we just yearn for it.  For Divine power is the Holy Spirit in action in us, Divine Power is the outpouring of God's wisdom and truth, insight and knowledge, truth and righteousness, God's light and forgiveness, God's Word and words into us, into these fragile clay vessels.  NOW. at this moment, when we need You.  Our Father in heaven, there is no God like You.  Thank You for the Holy Spirit in action.  Thank You for God's power working in us, NOW.  Amen.
 
 
2 Kor 4:7: (GW)  Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
 

Kliek en kry: VAN PELGRIM TOT PELGRIM

 
VAN OU-OU PELGRIM TOT PELGRIM VAN 2018
 
My suster stuur gisteraand vir my ‘n foto van twee katte wat sit en wag dat hulle eienaar vir hulle kos moet gee.  En sy skryf daarby: “Soos die oë van katte is op die hand van hulle mies, so is ons oë op U gevestig o Here, totdat U ons genadig is.’’  Dit is natuurlik ‘n eietydse verwerking van die bekende Ou-Testamentiese pelgrimslied: Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Hoekom verbaas toon, die klank en inhoud van die pelgrimslied my so? Was dit dan nie vir die Israeliete lekker om hulle pelgrimstogte na Sion te onderneem, om op reis te gaan na die tempel, waar hulle saam met duisende ander in aanbidding kon vergader nie, so seker van die Teenwoordigheid van die HERE GOD in die Allerheiligste van sy Tempel? 
 
Habakuk het tog bely en geskryf:  Hab 2:20  Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!
Dawid het tog geskryf: Ps 132:13-16:  Ja, die Here het Sion gekies en dit vir Hom as woning begeer:  "Dit is my rusplek vir altyd; hier wil Ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig.
 
Was dit dan nie vir die Ou-Testamentiese mense die heerlikste ervaring om na die plek, die berg, die gebou te gaan waar hulle so baie na aan die ewige God sou kon wees nie? Om net te weet: elke tree bring ons nader en nader en nader aan God in sy heilige tempel!
 
Hoekom dat dié mineurtoon van die pelgrimslied wat ons as Psalm 123 ken? Hoekom gebruik die pelgrim wat ‘n reis so vol blydskap oor die eindbestemming aanpak, dan woorde soos “ontferm,” “opsien na die HERE”, in totale afhanklikheid na die HERE opkyk, soos wat die slaaf en slavin hoopvol en sonder enige eie rykdomme en bates kyk of daar vir hulle kos, klere, iets in die hand van hulle eienaar/eienares is?
 
Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Want: die reis wat die Ou-Testamentiese mense moes onderneem, die pad was gevaarlik, uiters gevaarlik: wilde diere, rowers, droogtetye, storms, brandende son, te voet.  Doodgewone mense met liggaamlike swakhede, mense wat deur slange gepik en skerpioene gesteek kon word, mense wat kon val en struikel,  geen snelweë, uitgelewer aan die ongenade van die natuur en mense, net afhanklik van die genade van God.
 
Kanaän, die plek van vryheid waarheen God Israel uit Egipte gebring het, was nie Switserland van die 21e eeu nie.  Want so skryf die spirituele digters van liedskrywers van Kanaän, so skryf en sing GOD se mense in Kanaän:
 
 • Ps 34:6 : Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
 • Ps 34:18: Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Ps 46:1-2  Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
 
En óns, die gelowiges van 2018, se pelgrimspad na die uur en die ewigheid waarin ons God persoonlik gaan sien?
 
Jesus het gesê:
Mat 7:13-14  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."
 
 
En hoor hier:
Hand 14:21-22  Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.
 
1 Tess 3:2-4:  Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat  sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur.
 
Kol 1:23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
 
 
En nou kom daar, 5000 jaar uit die verlede, die lied van ‘n pelgrim uit die Ou-Testamentiese tyd na jou en my:
Ps 34:1-11  'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.
Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.   Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.  Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.  Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.  Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.  Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.  Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
 
Die Engel van die HERE, sê die Skrif, trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.  En hierdie Engel is nie Migael of Gabriël nie.  Die ENGEL, hoofletter, is die Derde Persoon van die Drie-Eenheid, JESUS Christus Self, wat 'n laer in sy ewige trou rondom jou opstel.
 
Baie, baie dankie, HERE, want net U kan so direk met ons praat. Ons eer U en vra U in voortgesette afhanklikheid om daardie laer om elkeen wat U vandag — soos elke dag—ontsettend nodig het, deur niks te laat opbreek nie, asseblief.  Amen.
 
FROM PILGRIM TO PILGRIM
 
My sister sent me this photograph last night, and she wrote: “Behold, as the eyes of cats look to the hand of their masters; as the eyes of a cat to the hand of its owner,so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
It is based on Ps 123:1-2, of course:  Psa 123:1  “A Song of Ascents. I will lift up my eyes on You, O Dweller in Heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters; as the eyes of a maiden to the hand of her mistress; so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
How dangerous life has become!  How physically and spiritually dangerous!  Today we may face life-threatening situations, and soul-threatening onslaughts end attacks.  We may on the brink of losing hope and faith in God.  We may be wavering in faith and unconditional trust. Jesus told us that this would be so, that our lives would be like this, because of Him.  And today we are addressed by an Old Testament pilgrim who, under guidance of God’s Holy Spirit, has a message for us, his fellow-pilgrims:
 
LITERAL TRANSLATION: Psa 34:1  A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; and he drove him away, and he went. I will bless Jehovah at all times; His praise shall always be in my mouth.
Psa 34:2  My soul shall make its boast in Jehovah; the humble shall hear and be glad.
Psa 34:3  O magnify Jehovah with me; and let us exalt His name together.
Psa 34:4  I sought Jehovah, and He answered me, and delivered me out of all my fear.
Psa 34:5  They looked to Him and were filled with light; and their faces were not ashamed.
Psa 34:6  This poor man cried; and Jehovah heard, and saved him out of all his distress.
Psa 34:7  The Angel of Jehovah camps around those who fear Him, and He sets them free.
Psa 34:8  Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man seeking refuge in Him.
Psa 34:9  Fear Jehovah, His saints, for they who fear Him lack nothing.
 
LORD, thank You for this 500- year old message.  Thank You that the Angel of Jehovah camps arount those who fear You.  How safe we are in your camp, LORD, now and forever.  Let us live in this truth, in this reality, whatever becomes.  Amen.
 
 
 
 

Kliek en kry: IN WAARHEID VOOR DIE TROON

IN WAARHEID VOOR DIE TROON

Grafika:  per whatapp ontvang.  Die kunstenaar het volgens die boodskap 'n digitale vriendskapsgebaar in gedagte gehad. Maar die persoon wat dit aangestuur het, skryf: ''So laat die Woo