Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE ENORME KERN VAN GELOOF

DIE ENORME KERN VAN GELOOF.
 
Geloof is gebou op en sentreer om die Godsopenbaring van die enorme, die allesoorheersende wete:  GOD HET MY LIEF. 
 
So plant en saai ons toe twee metgeselplantsaadjies vir die somer wat kom: tamatiesaad langs basiliekruidsaadjies, ook genoem balsemkruid- of koningskruidsaadjies.
 
Basiliekruidsaadjies is kleiner as ‘n kopspeld se kop, sulke swart mini-saadjies.
 
Soms dink ons geloof is ook so: dat dit iets is wat om die allerkleinste kern gebou is.  Maar dit is nie so nie. Geloof is gebou op en sentreer om die enorme kern van die Godsopenbaring: GOD HET MY LIEF. 
 
 1. GOD HET MY VERBONDNAGESLAG LIEF.  (Ja, die nageslag van my wat in Jesus glo, my lewe aan Hom gegee het en die heilige verhouding met Hom tot my smart steeds daagliks met my sonde beklad.)  
Exo 34:6-7:  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag."
 
Daarom, omdat God genadig en barmhartig is, maar ongeërgdheid oor die kladde van my sonde nie duld nie, is ons ook so dankbaar dat daar die geleentheid tot en moontlikheid van berou en skuldbelydenis is. Daarom, of ons in enige saak reg of verkeerd was, ons het waarskynlik in gedagtes, woorde, gesindhede en dade gesondig.  Daarom berou ons ons sonde, en gaan ons in skande en smart in die sfeer van sy liefde in, waar ons vergifnis vind.  En keer op keer ná sondebelydenis en vergifnis die versekering ontvang:  
 
"Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde.
                 
Om in die liefde van God in te kyk, so verblindend en ondenkbaar, is om in die enorme kern van Geloof in te kyk.  Daar, in die middel van ons geloof, is nie ‘n byna onsigbare basillekruid- of mosterdsaadjie nie.  Daar is ‘n ENORME KERN.  Die kern  wat ons sien as ons glo, is God se liefde.
 
 1. Ons is die geliefde nuwe Israel, die geliefde geestelike Israel in Jesus Christus.
 
Deut 7:6-10  Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Deu 7:7  Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. Deu 7:8  Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte. Deu 7:9  Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam, Deu 7:10  maar Hy straf elkeen wat Hom haat, Hy bring hom om, Hy laat nie na om elkeen wat Hom haat, te straf nie.
 
Die enorme kern van geloof is die openbaring:  God het my lief, God het my verbondnageslag lief,  en waarlik, ek het God lief.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE AFGEDWAALDE SEUN/ DOGTER LIEF. 
Luk 15:20-24  En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'  Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!  En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE LID VAN SY HUISGESIN LIEF (ook vir my en jou wanneer ons dinge beleef wat ons aan niemand anders as aan Hom kan vertel nie.)
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "
 
 1. Hierdie openbaring/begrip/ insig in/ besef van die enorme Goddelike kern van geloof  beroof en stroop en snoei ons van hoogmoed en bitterheid, van onvergewensgesindheid en duisternis in onsself oor alles wat mense ons aandoen.  Oor al die lyding en leed wat mense in ons intieme kring in ons lewe veroorsaak.
 
WANT:  die enorme kern van geloof is die liefde van God, die GOD van liefde, ook vir dié wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Luk 15:1-10:
 
 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle."
Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis:
"Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry.
En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: 'Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie."
 
"Of watter vrou wat tien silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: 'Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer."
 
Die enorme kern van geloof is die Godsopenbaring dat die God in Wie ons glo, Liefde is en sondaars liefhet.  En dat HY meer vir ons doen, wil doen, gee en wil gee, as wat die mens ooit kan droom of bid of dink.  So wil en kan Hy dit ook doen vir daardie een, daai een, die een wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Kom ons bid vandag in hierdie besef van die enorme kern van ons geloof vir die boeremense van ons land.
 
Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vanoggend weer vir elke Christenboer, familieboerdery, lewensmaat van ‘n boer en die hele landbougesentreerde segment van ons bevolking. Ons bid vir die soort geloof wat net deur u Woord en Gees bewerkstellig en lewend gehou kan word: dat hulle sal glo dat U hulle liefhet.  Dat hierdie sekerheid hulle hele wese sal vul: GOD HET MY LIEF.  Dat U aan elkeen wat sekerlik soms/tans/maande lank reeds innerlik so alleen, so stemloos, so verlate, so uitgelewer, so bedreig en radeloos voel en nogtans volhardend moet voortgaan, die Skrifperspektief ten opsigte van geloof sal gee: Geloof is om te weet:  GOD HET MY LIEF.  Geloof is geloof in die liefde van die Almagtige God. Geloof is geloof in die liefde van dié God wat vir my ‘n Vader, ‘n Verlosser en Redder, ‘n Vriend, ‘n Leidsman, Voorspraak en Helper is.  Geloof is geloof in die liefde van God wat Liefde is.     
 
Al moet ek sukk’lend voorwaarts gaan.
Al raak my krag so gou gedaan,
Dan nog sal ek oorwinnaar bly
Want wie kan van Gods liefde skei? –J.F. du Toit (nie Totius nie).
 
HERE, giet die oortuiging, die besef en krag van u Goddelike liefde in elke Christen in die hele landbougemeenskap uit, asseblief.  En roep landboumense wat hulle heil tot dusver nie in U gesoek het nie, asseblief na U toe. Amen.
 
 

Kliek en kry: MET DIE VUUR SO NABY

 

MET DIE VUUR SO NABY

Gisteraand kry ons die skokkende whatsapp-boodskap:
Die koshuis langs Lilian s'n is aan die brand. Hulle ontruim Metanoia nou ook.
Lilian is ons kleindogter. Haar verantwoordelikheid as HK tydens die brand was om die studente in haar koshuisgang die vierverdiepingkoshuis. Metanoia, met meer as 500 studente wat daar woon, ordelik en kalm te laat ontruim.  Die vlamme vanuit Huis ten Bosch (waarvan 8 kamers beskadig of in puin gelê is), was skrikwekkend.
 
HOE dankbaar was ons, duisend kilometer daarvandaan, vir die volgende boodskappe:: “Stellenbosch fire service was fantastic and contained the fire very quickly. Almal is ontruim na Wilgenhof en Rektor het hulle daar toegespreek. Lyk my daar is 1 student se hande beseer. Verder is almal fine. Daar is vir eers genoeg slaapplek. Maar studente het toiletware ens nodig. Dit kan by kampus gesondheid afgegee word.”
 
Hoe skrik ons wanneer ‘n brand,  so sigbaar, hoorbaar, en onteenseglik en lewensbedreigend in ‘n studentekoshuis uitbreek! Vraag op vraag het deur ons gemoed gegaan: Is enige student in die brandende koshuis daar in die gebou vasgekeer?  Kon almal betyds daar uitkom?  En hoe geskok is die studente in die koshuis langsaan! Hoe groot is die verantwoordelikheid van die jong leiers wat presies reg daar in die koshuisgange en kamers moet optree!
 
Hoe nodig was dit gisteraand dat dié wat ander moes uitlei, help, bemoedig en bedien, self liggaamlik en geestelik sterk moes wees. En dit was maar net die sigbare begin, iets wat gisteraand in selfies en op video vasgelê sou kon word. 
Die brand wat ons kon sien, was maar net die begin.  Want ons, die ouer mense, gaan binnekort na die HERE toe, en ons nageslag sal ander moet lei.  Hulle sal meer as trappe na onder, meer as die roete van ‘n lewensbedreigende en koshuisbedreigende brand in opdrag van die HERE aan ander moet wys.
 
Daarom bid ons dat die HERE hierdie belofte in Jes 43:3  aan elke elke burger van sy nuwe Israel in Christus in ons dag en in die toekoms sal vervul:
JES 43:2-3  As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.
 
Kan ons in ons leeftyd enige ander gebed bid as ons gebed vir die nuwe generasie, vir die jongmense wat uit Verbondsgesinne uitgaan om hulle plek duisend, tienduisende kilometers van die huis af te gaan inneem?    
 
Vanoggend eer en dank ons die HERE vir die sekerheid van sy liefde, sy diep omgee en sy genadige hart jeens mense.  Ons dank en eer Hom vir een van die innigste gesprekke wat vir ons almal in die Skrif bewaar is:
Mat 8:2-3:  'n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.
 
Vanoggend dank en eer ons die HERE  dat ons weet wat u ewige doel ook met hierdie Skrifgedeelte is: 2Ti 3:16-17:  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
 
En vanoggend, terwyl die videomateriaal van daardie brandende koshuis vol onbetaalbaar kosbare studente — die kinders van ouers van oor die hele land— nie uit ons geheue wil wyk nie, bid ons vir die jongmense van ons land.
 
HERE, ons kan die groot ding wat ons vanoggend vir die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het van U vra, nie vir hulle gee of doen nie.  Net U kan dit vir hulle gee en doen.
 
Ons vra dat elkeen van hulle, die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het, GOU, binnekort, in so ‘n tere en liefdevolle en alles-veranderende gesprek soos in Matt 8:2-3  met U sal wees. Here, die hele aarde is vol van die hoog aansteeklike melaatsheid van sonde.  Ons almal, beginnende by oupas en oumas, pa’s en ma’s, en ook ons kinders en kleinkinders het sowel sondevergifnis as geestelike gesondheid nodig.  Ons bid vir hulle vir enige reiniging wat hulle nodig het, vir geestelike gesondheid en krag in Christus, vir kragtige groei in die Wingerdstok, dit is, in Jesus Self.
 
Ons bid dat hulle wat gaan leef en werk terwyl die aarde brand en die bedreigings so groot is, hulle antwoorde, sekerheid, lig en waarheid in die Skrif sal vind, soos wat dit in 2 Tim 3:16-18 staan.
 
Wanneer ons in ons gebede aan die jongmense uit Verbondgesinne dink, Vader,  aan hulle wat belydenis van hulle geloof in U gedoen het ... bid ons dat U, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur u Gees aan hulle wysheid gee en U so aan hulle openbaar dat hulle U werklik kan ken. Ons bid dat U hulle geestesoë so verhelder dat hulle kan weet watter hoop u roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat U vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot u krag is wat U uitoefen in hulle, ja, in ons almal wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van u mag  wat U uitgeoefen het toe U Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan u regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. [Ef 1:17-22]
 
OUR FATHER IN HEAVEN
Thank You for the prayer in Eph 1:17-22, inspired, worded and given by the Holy Spirit Himself.
This morning it is our prayer for all young people from Covenant families, all who have confessed their faith in You alone.
You alone can do for our youth what your Spirit teaches us to ask for.  Please do it for them, please give it to all of them:
 
Eph 1:17-21:  We ask You, the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give them your Spirit. Your Spirit will make them wise and let them understand what it means to know God.  Our prayer is that light will flood their hearts and that they will understand the hope that was given to them when You, our God, chose them. Then they will discover the glorious blessings that will be theirs together with all of God's people.  Father, let them know about the great and mighty power that You have for us followers. It is the same wonderful power You used  when You raised Christ from death and let Him sit at your right side in heaven. There Christ rules over all forces, authorities, powers, and rulers. He rules over all beings in this world and will rule in the future world as well.
 FATHER, please do this for all children from Covenant families. Let it be to the glory of your Name and the restoration and joy of your children.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS

DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS
 (Het jy al aan 'n skaduwee vasgehou?)
 
Die werklikhede van ons tyd is byna onhanteerbaar.  Die mens kan die aarde nie meer hanteer, die aarde kan die mens nie meer hanteer.  Die mens sukkel met die ekonomie, die ekonomie sukkel met te veel mense.   Die mens wis die diereryk en natuur uit,  die natuur sterf en laat die mens sterf.
 
Hoe spartel die boere en landbougemeenskap!  Hoe spartel God se mense in stadsrade, hospitale, hoe spartel ons almal, spesifiek ook op persoonlike vlak.  Hoe spartel mense met onsekerheid oor hulle gesondheid, onsekerheid oor die toekoms, onsekerheid en pyn en egskeiding, dreigende egskeiding, skade, verwerping, in hulle saamleef met enige vorm van gestremdheid, liggaamlik, emosioneel, fisies en psigies!  Hoe spartel mense wie se ou kindertjies nou in die kankersale van ons hospitale is!  Hoe spartel ouers wie se kinders ver is, mense in die skokkende en dodelike agteruitgang van die klimaat, ekologie, die see en die aarde!
 
Is daar onuitwisbare Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee? Of vir die eerste keer kan gee? Daar is MEER as Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee.  Daar is beloftevervulling,  daar is die WERKLIKHEID, die REALITEIT, die onaantasbare SEKERHEID van  WIE EN WAT  ons ontvang het.  Vandag gaan daar baie herhalings van dieselfde sin en stellings wees, en dit is nodig. Oor en oor en oor en oor moet ons dit hoor en glo.
 
Luk 2:9-11  Meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik.  Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.   Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!
 
Dit is van lewensbelang dat ons hierdie Skrifwaarheid sal glo, want in Heb 11:6 staan geskryf:  “As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.”
 
Het jy al aan ‘n skaduwee vasgehou?
 
Kom ons lees uit Kolossense 2.
Kol  2:2-4  My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus.
Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie.
 
Kol  2:6-7  Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.
Kol  2:8  Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
Kol  2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
Kol  2:15-16:  Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag (soos in die tyd voor Christus) moet vier nie.
 
Kol  2:17  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
 
Wat die Skrif oor skaduwees en Christus sê
Kan ons aan ‘n skaduwee raak, kan rituele en idees ons dra en beveilig?  ‘n Liggaam kan. ‘n Konkrete, ware Persoon kan.
 
Kyk wat staan regtig hier oor skaduwees en Christus.
KOL 2: 16: (ANV)  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
(AOV)  wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
(ASV)  which are a shadow of the things to come; but the body is Christ's.
(CEV)  These things are only a shadow of what was to come. But Christ is real!
(EMTV)  which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.
(ERV)  In the past these things were like a shadow that showed what was coming. But the new things that were coming are found in Christ.
(ESV)  These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ.
(GNB)  All such things are only a shadow of things in the future; the reality is Christ.
(GW)  These are a shadow of the things to come, but the body that casts the shadow belongs to Christ.
 
Sal Christus wat die Werklikheid is, ons dra?
O, Hy sal!
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
 
 
Wat is dus die tyding van groot blydskap wat groot blydskap sou bring EN ALTYD SAL BRING??
Die skaapwagters het die goeie tyding van groot blydskap heel eerste ontvang: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”
 
Wie is vir hulle en ons gebore? 
ANTWOORD: Die Verlosser uit sonde en die dood.  Die Verlosser uit onsekerheid.  Die ROTS, EEN met die Vader, het na die mensdom gekom.
 
Jesus het gesê: “Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader.” [Joh 14:9]
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_12:13  By God is wysheid en krag, by Hom is raad en insig.  
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
 Die God van wysheid en krag, raad en insig is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_36:22  Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
Bid ons vir die regte insigte in onsself en ons nageslag? Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die God van ontsagwekkende mag is by ons.  Die onstuitbare God wat mense tot insigte bring soos wat niemand anders kan doen nie, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_18:32  Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Hy wat ons Skuilplek en vesting is, die onwankelbare Rots, die ENIGSTE Rots, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore? Hy van Wie die Skrif sê:
 
Ps 46:2  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Ps 46:3  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, Ps 46:4  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die Toevlug en Beskerming van elkeen wat die HERE dien, Hy wat altyd bereid om in nood te help, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_62:8-9  God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.  Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons 'n toevlug. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
Die God van MY redding en MY krag, die God wat MY rots en sterkte is,  MY toevlug, is by MY as spartelende individu, by MY gesin en MY familie in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Het jy al ooit aan ‘n skaduwee vasgehou?
Aan rituele van godsdiens, reëls, lering en voorspooksels van mense?  Los die skaduwees: gryp vas aan die Persoon. Mag dit vandag vir jou so wees dat jy sal sê: Ek kan ook nie ophou dink aan die sigbare skaduwee (s) versus die BODY, die realiteit, die onsigbare Werklikheid, Christus, nie.   En dit verplaas my ook: vanuit kommer en moedeloosheid na blye sekerheid.
 
GEBED

Here, dit vra ons vir elkeen wat vandag beangs en benoud is, elkeen wat treur en bedroef is:  dat daardie persoon die skaduwees sal los, aan U sal vashou, en U as nabye, troue en geweldige, Almagtige Werklikheid sal beleef.  Amen.

Kliek en kry: HOUTSKOOL EN BLYDSKAP

HOUTSKOOL & BLYDSKAP

Wanneer dit in jou en my kook en brand van woede, wanneer dit in my smeul van verontregting en aggressie, wanneer die woord HOUTSKOOL (hout deur vuur uitgebrand) my hart en emosies beskryf, is die einde van blydskap en die begin van iets vreesliks.  Altyd.   
 
Blydskap staan in direkte verband tot die heiligheid of onheiligheid van gesindhede en gedagtes.
 
Onthou die woord charcoal.  HOUTSKOOL. 
Dis ‘n wonderlike assosiasie met die Hebreeus vir—
 • woede, anger, wroth, annoyance, vexation, exasperation, 
 • crossness, irritation, irritability, indignation, 
 • displeasure, resentment (wrokkigheid) rage, fury, wrath, 
 • outrage, temper, road rage, air rage, irascibility, 
 • ill temper, dyspepsia. 
Ons vind die woord “wroth” in Genesis 4:5:
And Cain was very wroth (literally, it burned with Cain exceedingly), and his countenance fell
 
Met ander woorde: dit het in Kain gekook en gesmeul.  Hier is nog twee weergawes van Gen 4:5:
So Cain was exceedingly angry and indignant, and he looked sad and depressed.
Cain became furious, and he scowled in anger.
 
Ja, onthou die woord ‘’charcoal.”
HEBREEUS vir “wroth”: ?????   cha^ra^h.  Hier is ‘n woordeboekverklaring:  to glow or grow warm; figuratively (usually) to blaze up, of anger, zeal, jealousy: - be angry, burn, be displeased, X earnestly, fret self, grieve, be (wax) hot, be incensed, kindle, X very, be wroth.
 
So verloop die verhaal van die woedende man, Kain:
 
Gen 4:1-16
Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: "Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here!"  Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer.  Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, [ons weet nie waarom nie]  maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."  Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak.  Toe vra die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" en Kain antwoord: "Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?" Maar die Here sê: "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het.  Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word!" Toe sê Kain vir die Here: "My straf is te swaar om te dra.  U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor."  Maar die Here sê vir hom: "Nee! Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word." Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod (land van swerwers, dakloses), oos van Eden (die paradys).
 
‘n OU KOMMENTAAR HIEROP LUI:
“ The passage illustrates the progress of sin in Cain’s heart. Firstly, disappointment and wounded pride, aggravated by envy of his brother, lead to anger; secondly, anger unrestrained, and brooding sullenly over an imaginary wrong, rouses the spirit of revenge; thirdly, revenge seeks an outlet in passion, and vents itself in violence and murder.”
 
 
Laat ons dit in hoofletters hoor en skryf:
 • KAIN IS MET WOEDE, IRRITASIE,HOOGMOED, JALOESIE, VERAGTING VAN ABEL, WROKKE, SMEULENDE AGGRESSIE VERVUL.
 • GOD PRAAT MET KAIN OOR BLYDSKAP. 
God is die eerste Persoon in die wêreldgeskiedenis wat met die mens oor die heerlikheid van blydskap praat: Gen 4:7:  Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."
 
HOE HEERS ONS OOR HIERDIE SONDE VAN WOEDE in elke vorm?
Want dit stroop ons van blydskap.  En dit stuur op iets vreesliks af, altyd.
 
In die Nuwe Testament laat God Paulus onder inspirasie van die Gees skryf:
 
Rom 12:1-3  En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.
 
JESUS CHRISTUS PRAAT OOK MET ONS OOR TWEE BROERS
 
Jesus Christus praat ook met ons oor twee broers, ‘n oudste broer (soos Kain) en sy jonger broer (die verlore seun).  En oor ‘n gesprek tussen die vader en sy oudste seun, soos die gesprek tussen Hom en Kain, die oudste seun van Adam en Eva:
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.  Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom terug gekry.”
 
GEBED:  HERE, alles wat ons in Kain as personifikasie van die sondige wêreld sien, staan teenoor alles wat U vir ons wil gee: blydskap, hoop, stralende oë, die vermoë om na ander uit te reik en hulle te vergewe, die diep begeerte om vir ander goed te wees, om ander te versorg en te ondersteun, die volle Christusgesindheid.  O, HERE, ons wil soos Jesus wees, NIE soos Kain of die oudste broer nie.  Hier is ons weer, HERE.  Ons gee onsself weer vir U, dat u Gees ons heilig en  aanneemlik vir U sal maak.  Vernuwe ons denke, totdat ons oor en oor, dag na dag, uur na uur dink:  Ek wil soos Jesus wees, nie soos KAIN nie.  Om u Naam ontwil, amen.
 

 

 

Kliek en kry: OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS

 

OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS.
VIR ONS ONSSELF, ONS KINDERS EN KLEINKINDERS
 
‘n Leraar van Bloemfontein het Sondag gepreek oor die GOEIE LEWE wat elkeen van ons, oud en jonk. Begeer.
 
Christopher Morley sê: A Good life is learning, yearning and earning.  (Is dit?)
Bertrand Russel:  A good life is inspired by love and guided by knowledge. (Dink jy ook dis ‘n heel goeie definisie?)
Michael Landon: I have had a good life:  I have had enough happiness and success. (Hmmm)
Paul Coelho: Stress, anxiety and depression are caused when we live to please others. (Besonder waar?)
 
Die leraar het gesê:  “A GOOD LIFE is a whole life, a healed life, a holy life.” En dit gedoen na aanleding van Eksodus 19 en 20.
 
Eks 19:4-5  'Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.' Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel."
 
Nou die dag oor HOE VERKLAAR JY DIT is daar deur een van die wetenskaplikes taamlik neerhalend gepraat van die onwaar legende, die mite dat enige arend ooit haar kuikens op haar vlerke dra.Hoe sien ons hierdie metafoor?  Dat God sy volk, sy Kerk, en elke gelowige IN SY VERBONDSVOLK  (die KERK) in ‘n soort tandemvlug opraap wanneer hulle te swak en sonder insig is om dit te máák?  Dat hulle letterlik of byna letterlik bo-op uitgespreide Goddelike vleuels ry?
 
Op ons webwerf plak ek vandag die skakel na  ‘n pragtige video van hoe ‘n jong arendjie leer vlieg.  Die moeder-arend bly bo en naby die kleintjie, haar nabyheid is, om mee te begin, sy sekuriteit in die groot onbekendheid van die totale onbekende landskap. Sy is daar om hom op te raap, te vang, as hy dit nie maak nie. Haar vlerke sal bly vlieg,  ook in sy moegste tye, in die gevaarlikste situasies, is sy naby en waak sy oor hom.
 
 
Dra sy hom op arendsvlerke? 
 
Hoe geweldig is hierdie lieflike metafoor wat kort gelede oor RSG op die lug as ‘n mite afgemaak is. Die vraag is:  wie of wat is die arendkuiken?  Die Bybel vertel op ‘n duisend maniere vir ons wie God is.  Hoe Hy is. 
 
 
 
God sê sy Naam Self vir Moses, die Naam wat vertel van sy ewige bestaan, sy werklikheid, sy betroubaarheid, sy majesteit, sy gans andersheid, die menslik ondeurdringbare misterie van sy Wese, en dat Hy wil hê mense moet HOM ken:
Exo 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur." Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.
 
God se Self hoe Hy is:
 
Eks 34:6-7  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. (Vir ons vryspraak het God Self die Offer, Jesus Christus, die Heilige en Sondelose, voorsien.) Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag." (Daarom moet elke ouer by Hom vergifnis vra vir sonde en oortredinge teen Hom en teen mense. Daar is soveel beloftes van vergifnis in die Skrif, daarom is daar geen plek vir verontskuldigings en skuldverplasing na ander, vir die blameer van ander as ons as ouers en grootouers gesondig het nie.)
 
1Joh 1:8-9:  As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.  Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
 
Ons, die mense van die eeue ná die Menswees van Jesus, is meer bevoorreg as wat enige Ou-Testamentiese gelowige, ja, die hele Ou Testamentiese Israel, ooit kon wees. 
WANT:
Ons mag in die MENSWEES van Jesus SIEN, hoor, luister, beleef hoe GOD is.  Hoe Hy teenoor sondaars optree.  Hoe diep Hy vir mense omgee.  Of Hy witbroodjies het.  Of Hy genadig is.  Hoe heiligheid in die menslike konteks lyk.  Wat liefde is.  Wat opstandingskrag is.  Hoe God ook vir ons wat in Jesus glo, uit die dood sal opwek. Ons hoor uit Jesus se mond waar ons bo-aardse krag kry, van die Heilige Gees.  Ons hoor uit JESUS, die laaste profeet, se mond wat in die toekoms gaan gebeur.  Wat nou gebeur, is die bevestiging van wat Jesus reeds gesê het.  Ons praat soms van ‘n onvoorspelbare wêreld... eintlik staan alles reeds net so in die Skrif.
 
Kol 2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
 
Kol 1:19-23  God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon  en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.  Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.  Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in EKSODUS 19 praat God nie net, om ‘n voorbeeld te noem, ‘n man met die naam Datan, of ‘n vrou met die naam Miriam nie.  Hy praat ook met hulle, as lede van sy VOLK, die Verbondsvolk, die nageslag van Abraham.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in Kolossense skryf Paulus nie net, om ‘n voorbeeld te noem, vir ‘n Turk met die naam Baris (“vredevol”) of Dilara nie.  Hy skryf vir die KERK, hy praat met die lede van die  
Nuwe Verbondsvolk, die  uitgebreide nageslag van Abraham in en deur Jesus Christus.
 
O, daar is hope irritasies en foute en sonde in die gemeente, in die KERK.  Daar is vlekke van onheiligheid en baie wat ons nie aanstaan nie, in die hedendaagse Verbondsvolk.  Maar oor sy KERK waak God, wat hierdie arendkuiken met die bloed van sy Seun gekoop het, daagliks, eeu na eeu.  So het die Kerk-bepalende gesprek tussen Jesus en  Petrus verloop:
 
Mat 16:14-18  Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het Hy gevra, "wie, sê julle, is Ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
 
Ons bly nie in die KERK oor die nice-geit of  lekker vibes of lekker prediker of fantasties avontuurlike dinge op die agenda vir die jeug nie.  Ons bly in die KERK omdat ons duur gekoop is, en oor die belydenis.  EN oor die Heilige God wat oor sy KERK en elke verloste mens daarin waak.
 
ENGLISH
Exo 19:3 -6
Moses went up the mountain to meet with God. The LORD called to him from the mountain and told him to say to the Israelites, Jacob's descendants: "You saw what I, the LORD, did to the Egyptians and how I carried you as an eagle carries her young on her wings, and brought you here to me.  Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people, a people dedicated to me alone, and you will serve me as priests."
 
A question regarding these verses from Scripture would not go away:  Yes, I know, we all know whom the Eagle in this metaphor refers to.  But who or what is the eaglet? An individual?  Each of us, solely as individual? 
 
This beautiful metaphor, this description of the Presence of God hovering over/around/under the covenant people of Israel, is about God’s faithfulness to and love for the redeemed, for his CHURCH.
Of course every individual is included.  But the eaglet metaphor is not about individuals who have rejected the Church, the many congregations of the Church, the Bride of Christ, the Family of God.
 
God loves, protects and cares for his CHURCH.  And loving the Church is not on account of some deserving ideas in the congregation:  adventurous things the youth may do there, or about the nice-ness and emotions we may experience there.
The Church, the eaglet, is frail an often faltering, often uncertain of the direction it should take, often just a poor little eaglet.
We don’t abandon the Church for the very reason that the Church is the eaglet under God’s wings.  We love and praise God for the Church because HE hovers over/under and around the Church. Because of HIM, because of the covenant, because of the testimony and the promise:
 
Mat 16:16: PETER:  “You are the Messiah, the Son of the living God."
Mat 16:17-18:   JESUS: "Good for you, Simon son of John!" answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven.  And so I tell you, Peter: you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it.      

Kliek en kry: DIE KERK: 'n HUISGESIN DEURDRENK VAN LIEFDE

DIE KERK —

 ‘n HUISGESIN DEURTREK VAN LIEFDE

Ons het gedurende ons bestudering van die wese van die Kerk en elke gemeente uitgekom by die woord οι??κος oikos oy'-kos A dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.
 
Toe ons nog straatwerk gedoen het, het ons die mense van die nag teen die trappe van die ou Sinodale gebou opgeneem.  Daar het die lede van Klub 6:13 (Rom 6:13) met mense gepraat oor hulle siele, oor verlossing in Christus Jesus.Gee jou lewe vir Christus, het ons gesê, en stukkie vir stukkie sal alles nuut word. En vir baie het dit waar geword.
Gestel jy of jou uitreik-kleinkind het vanaand, vandag by die werk, iewers op ‘n eiland die geleentheid om die werk van die KERK te doen, om die opdrag van die KERK uit te voer om die Evangelie te verkondig.  Sou jy die uitnodiging aan daardie nog verlore siel ook só kon verwoord?
 
1Pe 2:4-5  Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
 
En wanneer hy Jesus as Verlosser aanvaar, sal al die KERK se mense, die lede van die huisgesin van Christus, nie ook diep vanuit hulle siele vir die pas-bekeerde kon sê nie:
 
Ef 2:19-22  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif?
Jesus was verwerp, maar Hy is die Hoeksteen, die uitverkore Gesalfde, die Geliefde van die Vader, so kosbaar vir Hom.  Jy dryf nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy is vir altyd welkom hier. Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wat gaan jy hier vind? Watter leer, dogma, boodskap gaan jy hier vind?
 
1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif? Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wie gaan jy hier wees?  En watter soort gesinslid gaan jy word?
 
DIT IS WAT JY HIER GAAN ERVAAR:  GOD HET JOU LIEF en maak jou nou deel van ‘n gesin. Psa 68:7 (6)  God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn.
(ASV)  God setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land. (BBE)  Those who are without friends, God puts in families; he makes free those who are in chains; but those who are turned away from him are given a dry land. (CEV)  You find families for those who are lonely. You set prisoners free and let them prosper, but all who rebel will live in a scorching desert. (ERV)  God provides homes for those who are lonely. He frees people from prison and makes them happy. But those who turn against him will live in the desert. (ESV)  God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land. (GNB)  He gives the lonely a home to live in and leads prisoners out into happy freedom, but rebels will have to live in a desolate land. (GW)  God places lonely people in families. He leads prisoners out of prison into productive lives, but rebellious people must live in an unproductive land.
(KJV)  God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
 
DIT IS WAARVAN JY ABSOLUUT SEKER MOET WEES:  Jy float nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie, liewe wedergebore broer en suster, kind van die Vader.. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy maak saak. Iets wat jy konstant gaan aantref, iets waarvoor daar heeltyd hier gebid word,  iets waaroor die lede van hierdie gesin hulleself heeltyd opcheck en vir ondersoek deur die Gees oopstel, is die kwaliteit van die LIEFDE in daardie Kerk en gemeente.  Want: 1Pe 4:8  Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.
 
GOD IS LIEFDE. Die huisgesin van die HERE is ‘n gesin en familie van liefde
1Jn 4:7-21  Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.   Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.   Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het.  Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.
En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.  Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  As iemand sê: "Ek het God lief," en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.  En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.
Kinders, verslaaf aan dwelms, hoor soms wanneer alles handuit ruk van hulle ouers:  “Maar ek het jou dan so lief!”  Eensame oumense, vergete in tehuis vir verswaktes, met min kontak met kinders, hoor soms by hulle sterfbed:  “Ek het Ma so lief gehad... Wanneer huwelike verbrokkel, sê die geskokte party soms:  “Maar ek het jou dan so lief...”   Die pa wat sy kind met die TV as pa laat grootword, as Pa nooit daar nie, vertel soms na ‘n selfdoodpoging :  “Ek het my kinders oneindig lief...”
 
Maar dit moet ons weet en nooit vergeet nie: Liefde is soos kos, soos daaglikse brood.  As daar nie vandag duidelike, konkrete kontak-liefde is nie, as kontak-, gesels, vashou-liefde weke lank ontbreek, moet ons nie verstom staan dat gemeentes doodgaan en kerke leegloop nie.

Kliek en kry: Die geloof en berou, voorbidding van God se mense

   

DIE GELOOF, BEROU

& VOORBIDDING VAN GOD SE MENSE.
 
Hennie sê Saterdag:  Ons het nou al 49 verjaarsdae saam gevier, 96 in totaal vir ons twee. 
Dit het soos baie geklink.  Daar was bly wees en geskok wees oor hoe die lewe hier saam met mekaar korter word.  Bly wees en broos wees, onlosmaaklik saam.  Dankbaar wees en bewus wees van verganklikheid.  Hoe weet julle wat lewensmaats verloor het, dit nie!
Ons lewe in Christus is elke dag so.  Vrygespreek en skuldig-voel. So bly, en so hartseer.  So dankbaar oor wat ons ontvang het, so geskok oor wat ons opmors.
Ons lewe as God se mense is soos twee-uur se sonlig in ons sitkamer, en laatmiddag se skaduwees in dieselfde sitkamer.
 
DIE BLYE KANT VAN GELOOF
Dikwels is ons so dankbaar soos Dawid:
 
Ps 103:1-11  Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.  Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
 
Dikwels roep ons uit in die woorde van Ps 116:12-14:  Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
 
In so ‘n gemoedstemming was die Israeliete toe hulle saam met Miriam haar loflied gesing het.   Vir ons het die groter weldade aangebreek, groter as wat Miriam, Dawid, al die OT gelowiges ooit geken het:
 
Heb 9:8-12  ...waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
 
KEER OP KEER IS ONS SO DIEP DANKBAAR:  Ek dank U, ek het nie genoeg woorde om U reg te dank nie.  Ek kon myself nie red nie.  Ek kan my kinders en kleinkinders nie red nie.   Ek kan ‘n afgedwaalde broer, vriend, Moslem, ateïs, lewensmaat, minister, iemand in die stadsraad se siel nie red of met lig vul nie.  Maar God kan dit doen.  Ek kan HOM vra.
 
Dankbaarheid is onlosmaaklik deel van geloof.
 
WAT JI PACKER OOR GELOOF SKRYF
Hoe diep het JI Packer nie oor die wese van geloof en kindskap van God waaroor ons so dankbaar is, nagedink nie.  SO diep dat ek woms wonder of dit nie soms op ‘n Sondag so in die Kerk gelees kan word nie:
 
“Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (vertroue) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (JESUS WERK DEUR SY GEES, Deur die toedoen van die Gees werk Jesus Self in ons.) Faith is a whole-souled  (hele-menswees, nie agste- of kwart-menswees) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (vasberade, standvastige) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (versaak, aflê, vaarwel sê, breek met) the errors and shortcomings of the past.”
 
DIE SEER KANT VAN GELOOF
Ken ons ook die lewensnoodsaaklike seer kant van geloof?
Ons verwys na die skuldig voel-deel.  Die hartseer oor wat ons aangevang het vandat ons ons verstand gekry het. Hoeveel keer het ons al op ‘n Sondag na die Wet van God geluister en dan in die geloof sondevergifnis as genadegawe van God aanvaar?  Die geloofsbelydenis gedoen, ons sonde bely, geglo dat daar WERKLIK iets by God gebeur wanneer ons dit doen, en dit op grond van wat JESUS gedoen het?  Of DINK ons nie dalk dat daar in daardie oomblikke, as ons son skuld bely, WERKLIK iets gebeur nie?
 
Die basiese geloofstap in die oorlog teen sonde is hierdie daaglikse gebed:
Psa 139:23-24  Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
 
 
WAT JI PACKER OOR BEROU SKRYF
“Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent.”
En so word ons meer Christusgelykvormig.
 
Berou as seer kant van geloof is geloof wat die foute in ons hele lewe, tekortkominginge in ons hele lewe (huweliksverhouding, ouer-kind-verhouding, omgee vir mekaar, vleeslike en aardse  drifte, belange, gesindhede, priorieite van die verlede) aflê, versaak, aflê, vaarwel toeroep en dit bedoel.  Dit is so moeilik, so teen ons sin en so pynlik soos wat Jesus dit by wyse van beeldspraak beskryf:
 
Mat 5:29-30  As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word.  Of as jou regterhand (MAG, BEHEER, DOEN-hand) jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland.
 
Mat 18:7-9  Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van My afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of kreupel (met min mag, gesag- en magsverlies) die lewe in te gaan as om met altwee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog  (begerige, geldhonger oë) jou van My afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met altwee oë in die vuur van die hel gegooi te word.
 
Dit sluit aan by: Mat 19:23-24:  Jesus het toe vir sy dissipels gesê: "Dit verseker Ek julle: 'n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."
 
HERE, gee ons meer geloof!
 
VOORBIDDING
Ons het nog selde so ‘n ernstige gebedstaak gehad soos die een wat in hierdie tyd in Suid-Afrika voor ons geplaas word.  Daarom gaan ons van vandag tot Vrydag in ons persoonlike gebedsgroepe net vir die President en sy Minister in die Presidensie, sy raadgewer, bid.  Ons groeplid wat die kabinetsministers se name en portefeuljes elke dag aan ons deurgee, lig die gebedsgroepe as volg in: “Hierdie intree (voorbidding) is besonder belangrik. Die ooreenkoms Tussen die Ramaphosa en die Zuma faksie in die regerende party was dat Ramaphosa die ministers kry.  Die Zuma faksie kry die parlementêre komiteevoorsitters. Daar is groot mag in die parlementêre komitee- voorsitters se hande.  Ons weet dat omkoop gebruik kan word en inderdaad in vorige bedelings in ons geskiedenis gebruik is om die steunbasis van ‘n President te verseker. Ramaphosa kies nie daardie roete nie en het dus net steun van dié wat dit eerlik met die land bedoel. Laat ons bid vir verwarring in die geledere van enige magte van duisternis in sowel die Kabinet as in die komitees,  en dat die krag van die Gees van God vaardig sal word in die parlement. ”
Omdat hierdie saak op die hoogste vlak van kardinale belang is, bid ons gebedsgroepe nou vir drie dae net vir die President, mnr Cyril Ramaphosa en vir sy raadgewer, JACKSON MTEMBU.
 
Spr_11:14  Sonder oorwoë leiding val 'n volk; die redding lê in baie raadgewers.
 
HERE, gee ons die volharding in gebed wat deel van geloof is.  En laat ons volgens die voorskrifte van Ef 6 as voorbidders deel wees van die stryd tussen lig en duisternis.
                                                           
 

Ef 6:10-17a:   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas  (jy mag voor God verskyn, jy is vrygespreek op grond van wat Jesus gedoen het), en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê  (altyd glo wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik), want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose (teen die President en die gelowiges in die Parlement, komitees en kabinet) kan afweer.  Sit (julle) verlossing (deur Christus) as helm op...

 

Kantaantekening, Barnes:  And take the helmet - The helmet was a cap made of thick leather, or brass, fitted to the head, Its use was to guard the head from a blow by a sword, or war-club, or battle-axe.

Of salvation - That is, “of the hope of salvation;” for so it is expressed in the parallel place in 1Th_5:8. 1Th 5:8  Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.

The idea is, that a well-founded hope of salvation will preserve us in the day of spiritual conflict, and will guard us from the blows which an enemy would strike. The helmet defended the head, a vital part; and so the hope of salvation will defend the soul, and keep it from the blows of the enemy. A soldier would not fight well without a hope of victory.  

Laat ons glo dat God ons gebede reeds verhoor het.

 

Ef 6:17b-18: .. en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die (insig en hulp van die) Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

 

ENGLISH:  FAITH AND REPENTANCE

I read something so profound that sometimes I wonder whether this should not sometimes be read in church, instead of our traditional confession of faith.  Or preceding our traditional confession of faith. JI Packer wrote:

 

 Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (trust) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (NOTE: Which means: JESUS HIMSELF works through his Spirit, and through the Spirit Jesus, the Son, and God the Father work in us. Not just the Spirit. Not just Jesus. The Triume God is active in all that One Person of the Godhead does and wills) ur Faith is a whole-souled  (NOTE: whole-person, not quarter or one seventh of our being) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (steadfast and ongoing, daily) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (breaking with, saying goodbye to) the errors and shortcomings of the past.

 

Faith and repentance are inseparable. Daily faith and daily repentance go together and belong together as long as we live.

 

JI Packer: (and should not this also be read in church, some Sundays?) “Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent. ”

 

Oh, Lord, keep us on this path: to experience all the dimensions of faith, which produces hope and joy.  And keep us on the path of faith renouncing our personal errors and the shortcomings of the past.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR KRISTALHELDER WATER

   
KRISTALHELDER WATER
(‘n Oordenking en gebed in die dae ná Jeugdag.)
 
In ons gebedsgroepe bid ons op ‘n ry vir die Kabinet, elke dag vir een minister.
Vanoggend, op 18 Junie 2019,  bid ons in ons geloofskring se gbedsgroepe vir LINDIWE SIZULU minister van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie. 
Om die minister se portefeulje te kan onthou, is daar vir die gebedsgroepe ‘n eg Suid-Afrikaanse foto by: van seuntjie van so twee, drie jaar oud, wat by ‘n kraan staan, plastiekhouer langs hom.
Hierdie kind kan nie sonder water leef nie.
Wat ‘n tragedie, wat ‘n skande, wat ‘n onreg, dink en sê ons, dat die riviere en strome van ons land besoedel word.  Dat ‘n groep in Centurion van die oorsprong van die Hennopsrivier loop en per boot roei, en op twee plekke afgekom het waar die riool van die groot nedersettings direk in die rivier spoel.  Dat hulle op plastiekeilande afgekom het, opdrifsels waarop die mens soos op rots kan loop.  Dat hulle by stroomversnellings was waar die vuil skuim drie meter hoog staan.
Dit is die PLIG van dié wat in beheer is, om die water skoon te hou, om maatreëls in plek te hê om die besoedeling van die lewenswater te verhoed.
 
En dit bring ons by die water Lewenswater.
 
Op_21:6  Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.
Op_22:1  Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.
 
Rev 22:17  Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
Rev 22:18  Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is;
Rev 22:19  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
 
Watter water ontneem ons die nageslag as ons hulle nie verkwik en aan die lewe hou met die ware, heilige, ongekontamineerde lewende water wat uit die Troon van die Lam stroom nie?  Ons is soms so bang ons maak hulle rebels omdat ons altyd oor godsdiens praat.  En, ja: vroom praatjies sal die jeug afskrik.  Moralistiese praatjies irriteer hulle. Maar ons praat nie oor godsdiens nie:  ons praat oor die Drie-enige GOD, hulle alles.  Oor hulle Vader. Oor Jesus,  hulle enigste hoop in ‘n vieslike, vuil wêreld.   Oor die Heilige Gees, God met ons, noudat Jesus by die Vader in heerlikheid regeer.
 
Wat ontneem ons ‘n kind nie as hy/sy die volgende nooit hoor nie:
Ps 46:2-5:  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela.  Oor die strome van die rivier (wat uit die troon van God en die Lam vloei)  is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste.
 
Dit waaroor alles gaan, staan onder andere in Eseg 47:1-9:
 
Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby.
Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.
Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkeldiep.
Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom.
Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie.
Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.
Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.
Die man het vir my gesê: "Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.
Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie.
Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.
Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring."
 
 
GEBED VIR KRISTALHELDER WATER
HERE, ons HERE,
O, laat die KERK, ja, die KERK, en die skole, en die ouers en die grootouers die jeug, ons kinders en nageslag, met die WOORD voed.  HERE, ons bid dat U u GEES in elke gemeente op die leraar sal uitgiet.  En op die lede van die kabinet.  En op ons, die ouers en grootouers wat o, so versigtig, so druppeltjiegewys, met die jeug oor U praat.  Laat die helder water van God uit die Troon van God oor ons jeug stroom,  laat ons daardie stroom nooit blokkeer nie.  Laat ons daardie stroom met absoluut niks besoedel nie.  Want sonder daardie water word alles siek, soos by die bo-lope van die Hennopsrivier.  Ons bid dit nie die Naam van Jesus.  Amen.
 
LORD, when we hear about filthy water in our rivers, about pollution that poisons and makes babies and children sick, about this injustice to the citizens of our country, we are angry, we are furious.
Oh, FATHER, keep us from doing the greater injustice to our children, to the children and youth of this country, to Covenant children.  Let NOTHING but your holy and uncontaminated WORD be preached and given to our children in any church,  any denomination, in schools and through our cabinet.    LORD, fill our churches and these people, fill us with the holiness, the truth, the power and the courage that only the Holy Spirit can give.  Amen.
 
 

Kliek en kry: DIE HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS

     Die HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS
 
Soms sien ons dit nie raak nie, maar daar word ten minste 374 keer in Nuwe Testament na die Heilige Gees verwys. 
Dit alleen gee vir ons ‘n aanduiding van die geweldige werk wat die Geevan die Vader en die Seun ná Jesus se hemelvaart en die eerste Pinksterdag ná sy hemelvaart in die Kerk, deur die Kerk en vir die Kerk sou doen.  En vir elkeen van ons ook, vir elkeen wat in geloof — ook deur die Gees gegee— aan Christus behoort.
 
Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor die Heilige Gees:
Joh 4:23  Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
Joh 4:24  God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid."
Joh 6:63  Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.
Joh 7:39  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.
Joh 14:17  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Joh 14:26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
 
Wat doen die Heilige Gees nie alles vir elke gelowige nie!
 
OORVLOED VIR DIE KERK EN DIE GELOWIGE
Die Woord verkondig ‘n geweldige uitgieting, uitstorting van alles wat die mens van God nodig het, deur sy Gees:
 
Tit 3:6-7  God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.  So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
Tit 3:6-7  God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior, so that by his grace we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for.
 
Hoor die beskrywing: oorvloedig, abundantly.
 
Vir die oorvloedige lewe (vol liefde, hoop, waarheid, groei, geestelike vrug, lewe en krag) wat net van God kan kom, is die Gees in oorvloed op die Kerk en op elkeen van ons uitgegiet.  Wat ook al om ons gebeur, wat ook al MET ons gebeur, die werklik is: ‘’God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior.”
 
DIE TWEEDE IMMANUEL IS BY ONS
Die Heilige Gees is die tweede Immanuel, God met ons, soos Jesus Self.  God met ons, noudat Jesus teruggekeer het na sy heersersposisie in die hemel.
 
1 Kor 2:12  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
 
EN TOG WORD ONS SO MAKLIK MISLEI
Tog, al weet ons al hierdie geweldige dinge, al staan dit so vir ons in die Skrif geskryf, kan ons op ‘n dwaalspoor beland.  Daar is immers soveel “profetiese boodskappe” wat ons via die sosiale media bereik, so baie sogenaamde openbarings en gesigte in omloop.   Dit is vooruit vir ons gesê:  so was dit kort nadat Jesus hemel toe is, so sal dit bly totdat Hy weer kom. 
 
1Joh_4:1  Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 
 
KARDINAAL BELANGRIKE VRAE
Hoe sal ons weet dat die Heilige Gees kragtig in ons persoonlik werk, dat ons die Gees nie bedroef nie, dat ons die Gees nie teëstaan nie?  Hoe sal ons weet of iemand ‘n vals profeet is?
Of, anders gestel:
 
 • Hoe ondersoek ek myself, of ek in die oorvloed van die Gees leef?
 • Hoe ondersoek ek die inhoud en geloofwaardigheid van profesieë wat in gebedsgroepe, op die internet, deur sprekers, in selgroepe, in die kerk of in enigte situasie na ons kom?
 
EN DIE ANTWOORD UIT DIE SKRIF
1Joh 4:2-3:  Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.  En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.
1Jn 4:4-6  Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, (the Spirit who is in you) groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. ...Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.
 
JESUS VERHEERLIK EN GETUIG VAN DIE VADER. 
DIE HEILIGE GEES VERHEERLIK EN GETUIG VAN JESUS.
J.I Packer skryf: As the Son’s prime goal in all his dealings with our sinful race was, and is, always the Father’s glory — that is, that the Father be praised for the revealed praiseworthiness of his deeds,
...so the Holy Spirit’s prime goal in his ministry to us who become Christians was, and is, always the Saviour’s glory — that is, praise for the love and compassion, wisdom and humil­ity, faithfulness and endurance of pain, and every other virtue that Jesus showed as he lived, died, lived again, and lives still, for the fulfilling of the divine saving purpose towards us.
 
From this standpoint the ongoing ministry of the HOLY SPIRIT may be compared to a floodlight trained on a building of grandeur, picking out all the manifold details of its dignity and beauty. Highlighting Christ for praise purposes is central in all aspects of the Spirit’s ministry to Christian people.
 
 
ALTYD TERUG NA DIE SKRIF
Wanneer ons twyfel oor wat ons in enige situasie hoor of lees, oor wat in Bybelstudiegroepies of per Whatapp gesê word, kan en moet ons altyd terugkeer na Skrifgedeeltes soos die volgende
 
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My (Jesus Christus) getuig.
Joh 15:27  En julle moet (van Jesus Christus) getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 16:13-14  Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My (Jesus Christus) verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.
 
Hoe veilig en duidelik word alles wanneer ons onthou dat Jesus Christus die laaste Profeet was aan Wie en deur Wie die toekoms openbaar is.
 
Heb 1:1  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.  
 
SAMEVATTEND
Wat Jesus en sy apostels (wat deur Hom opgelei en deur sy Gees geïnspireer is) aangaande die toekoms sê, staan vas en seker.  Wat nie van Hom en uit die Skrif kom nie, kom van mense of vanuit ons eie droom- of gedagtewêreld.
 
DANKGEBED: 
Heilige Gees, tweede Immanuel, God met ons, en ook God in ons... neem beheer oor ons hele lewe.  In die Naam van Jesus Christus vra ons dit.  Amen.

Kliek en kry: GEBED VIR DIE KERK

GEBED VIR DIE KERK
(die gemeente, vergadering van die lewende GOD)
 
Christian minds have been conformed to the modern spirit: the spirit, that is, that spawns great thoughts of man and leaves room for only small thoughts of God.” ? J.I. Packer  
 
Kom ons vra ‘n vraag waarop ons net ja of nee moet antwoord:
Is jy gemaklik met die Kerk in Suid-Afrika?
Indien wel, om watter rede(s)?
Indien nie, om watter rede(s)?
 
Wat sê die Nuwe Testament van, aan en vir die KERK en sy lidmate, vir jou en my as mense in union with Christ?  Wat sê die Woord van, aan en vir enige gemeente, denominasie, afgestigte gemeente, lidmate wat wil wegbreek van ‘n gevestigde gemeente, iemand wat pas tot bekering gekom het en nou ‘n geestelike tuiste soek?  En vir die goddelose wêreld?  Wat sê jy as iemand jou vra wat die KERK van Jesus Christus nou eintlik is?
 
DIE MENSE VAN DIE KERK
Eph 2:18-22:   Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Eph 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
FEIT: ONS KAN NIE DIE CHRISTELIKE LEWE BUITE, SONDER OF IN OPPOSISIE TOT DIE KERK LEEF NIE.  Wat is die alternatief  vir die Skrif?
 
 
Eph 2:18-22  And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit.  You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God.  You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
DIE TAAK VAN DIE KERK
          1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
          1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
The purpose of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness-bearing – J.I. Packer
 
DIE DOMINEES, PASTORE, PRIESTERS, LEIERS, BEDIENAARS VAN DIE WOORD, VDM:
 
Tit 1:1-2:   Van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die diens van God   en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons belowe. Nou het Hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons Verlosser.
 
ENGLISH: Tit 1:1-2  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
JI Packer skryf: “It looks like people getting so caught up in religious practices that they “have allowed God to become remote.”  Ons kan daartoe toevoeg:  Mens in die Kerk is so besig met argumente en redenasies, dat Christus in die gesprekke en op die kansel uitgewis word.
 
GEBED VIR DIE KERK
          HERE, ons HERE, ons bid vir u Kerk in Suid-Afrika.  Ons vra U om u KERK — elke gemeente en elke denominasie — te suiwer van dwaalleringe en valse profesieë, van die leer van die vrou Isebel (Op 2:20), van verskriklike sonde en onheiligheid wat vir die lidmate vergoeilik en as ‘n beter vertolking van u Woord aangebied en opgedis word.  Ons bid teen die uitwissing van Christus op die kansel (of onder die kansel), teen elke boodskap waarvan nie gesê kan word: “So spreek die HERE!” nie. Here, hou ons met hart en siel, met wil en gees en verstand op die highway of holiness, die gewyde pad, net tot die eer van u Naam.  Herskep die gemeente waarin elkeen van ons aanbid, tot wat dit volgens die Woord is:
         
 1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
ENGLISH: 
LORD, You know how uneasy many of us are about the condition and teachings of the Church in South-Africa, about the attempted eradication of Christ on the pulpit and under the pulpit
 
Yet your Word says about/to the PEOPLE of the Church:
Eph 2:18-22:   And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit. You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God. You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
Yet your Word says about THE TASK AND RESPONSIBILITY of the Church:
1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth.   No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
Yet your Word says about/to THE MINISTERS AND LEADERS of the Church:
Tit 1:1-3  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
O, LORD, have mercy upon us.
Help us, guide us, discipline us, teach us and make us obedient to be your Church again.  Amen.
 
 

 

Kliek en kry: DIE VERSTEK-LEEFSTYL VAN DIE GELOWIGE

 

GRAFIKA: Ben White

 
DIE VERSTEK (default)-LEEFSTYL VAN DIE GELOOF
 
Ons sien toe die snoepsnit van die nuwe SURVIVOR-REEKS.  Vir my lyk dit verskriklik om net met water en sonweerder toegerus te word en verder moet jy dit máák.  Jy moet oorleef.
Eintlik is dit die lewe.  Dikwels wonder ons: Hoe gaan ons dit máák? 
Vir talle mense eindig die sin net daar.  Hoe gaan ons oorleef?
As gelowiges vra nie meer.  Nie net: “Hoe gaan ons oorleef?” nie, maar:  “Hoe gaan ons volgens die wil van GOD LEEF?” En beslis vra ons hierdie vraag aangaande die moeilike tye wat op ons wag.
Kom ons lees Job 2: 1-10.
 
 
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone.  Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap.
Job 2:9-10:  En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!"
Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie.
 
KOM ONS KYK NA DIE STRUGGLE HIER IN ONS LAND: Al die pyn, al die onreg, al die verwerping, al die ontbering, al die miskenning, al die blindheid, al die smart daarvan.
Dit was verskriklik. So erg, dalk erger as die konsentrasiekampe van die Anglo-Boere-oorlog, die Nazi-kampe.  Die Babiloniese ballingskap. 
Met Milton kan ons saampraat: Ons weet “what man has done to man.” En is die wete van aandadigheid, indien ons aandadig was, nie selfs erger nie?
 
Hoe radeloos sê ons deesdae vir mekaar: “As ons nou net almal saam kan voortgaan: so skuldig, so broos, so verontreg, so jammer, so verwond, so berouvol... as ons die struggle net agter ons kan plaas, sodat ons as nasie kan begin groei, saamleef en opbou.”
 
‘n Mens kan vashaak in die struggle.  Ons kan ons oë net op die struggle, die pyn die ontbering, die smart hou.  Hierdie eeu se reuse-metafoor in ons land is inderdaad die struggle. Die struggle is die groot ding.  Dit is in baie gesprekke groter as die Woord van God. Die gesprekke is nie oor God se wil nie.  Nie oor sy voorskrifte nie.
 • Ons beleef die woede en die nuwe woede oor al die verwoesting.  
 • Ons beleef die wraak en die wraakgedagtes van dié op wie mense hulle gewreek het. 
 • Dis ‘n nagmerriesituasie, want die gees van ons land is die gees van struggle: van woede en berou.  Van radeloosheid en moedeloosheid. Van wraak en weerwraak. 
 
Maar dit is nie al nie.  Iets soos die struggle is ook by baie van ons die groot ding in ons lewe. Ons vra:  Hoekom is dit my aangedoen? Wie het my dit aangedoen? My ouers, my vrou, my werkgewer?   Het hierdie swaarkry sy oorsprong by God?  As dit nie Hy is nie, wie is dit dan? Verduidelik dit vir my.
 
Gereeld steek ons vas, gereeld stol ons: Ek moet eers verstaan voordat ek met my lewe, my dienswerk vir die Here, kan aangaan.  Hierdie struggle moet uitgeveg word,  ongeag wat in my en in jou afgebrand en vernietig word.
So word ek oorheers deur my verontregting, skade, verlore geleenthede, verliese, ontbering, donker tye. En ek wil van God weet, ek betrek Hom by die struggle, waar Hy toegelaat het dat dit my aangedoen word.
 
Maar daar is die Woord, en wat in die Woord staan.
 
 Deu 29:29  Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet."
 
Ons lees die boek Job, en ons weet wat — hoog verborge vir die mens— al Job se verliese, trauma, skokke voorafgegaan het.  Eintlik weet ons meer as Job.  Nooit het God vir JOB gesê hoekom hy alles moes verduur nie.  (Ons, egter, weet wat God toegelaat het, en waarom.)  Al wat Job geweet het, wat hy bly glo het, is dat die almagtige, alwetende God heilig is (moreel vlekloos, sondeloos, on-blameerbaar vir enige fout, misdryf, onreg, gruwel, boosheid.)  Dit sou Godslastering wees om HOM te beskuldig van denkpatrone en misstappe wat soos dié van sondige mense is.  Daarom het Job geweier om God te vervloek.
 
Job het geweet wat Nuwe-Testamentiese gelowiges so moeilik internaliseer:
1Co 13:9-13 Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.  En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
 
Wat, dan, is die verstek-leefstyl van die Christen, ongeag wat op die aarde aangaan?
 
 2Pe 1:3-11  Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.  Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.  En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug,  die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.  As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.
 Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.  En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
 
Om die verstek (default)-lewe van die geloof in en deur die Gees te leef, is om vrede in hierdie wilde, chaotiese en onregverdige wêreld te vind.  Dit is die pad na hoop en rus.
 
2Co 4:16-18  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
HERE, help ons om in die verstek-leefstyl van die geloof te lewe: soos Job, soos Paulus, soos die Seun van God Self.  Dankie vir die suiwerheid van u Woord wat ewig ons lamp vir ons weg deur die wêreld is en sal wees.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: DIE KONINKRYK VAN GOD. GEBED VIR ALLE JOHANNESSE

 
 
Die KONINKRYK VAN GOD 
GEBED VIR ALLE JOHANNESSE
 
Ek praat toe weer ‘n stukkie met die petroljoggie, Johannes.  Ek noem hom altyd:  Man wie se naam GENADE beteken. 
So vra ek vir hom: “Johannes, what do you feel in your heart about election day?” Hy staan eers en dink.  Dan antwoord hy: “Madam, this election day is going to be difficult. Die ANC gaan sukkel om sy posisie te behou. Die mense is moeg, hulle is moeg van empty promises.”
 
Ons praat verder, ek sê vir hom ons bid om reg te kan stem. “Yes,” sê Johannes met die naam van my eindeloos meer bevoorregte kleinseun. En ek kan daardie Yes nie peil nie.
 
Met die tuiskoms vra ek vir Hennie:  “Stem ontnugterde, uitgeputte, geplunderde arm mense redelik? Skyn die helder lig van rede, die insig en wysheid wat die Gees gee, tans in miljoene Suid-Afrikaners soos Johannes die petroljoggie wie se naam genade beteken?”
 
Ek wil nie vanoggend eerstens vir Johannes se stem vir die regte party bid nie.  Ek wil vanoggend vir miljoene, miljoene Johannesse bid. Vir hulle lot, en net teen die draak wat hulle beroof en verarm.  My eie skuld van die hede en verlede bely.  Vir die HERE vra om my die dinge waarop dit Woensdag en AL DIE JARE NA WOENSDAG in S.A. gaan aankom, te laat sien. Om my nooit toe te laat om in selfsug, eiebelang, blindheid, ongevoeligheid, onbetrokkenheid, liefdeloosheid te leef nie.
Want so sê die Woord.
 
Fil 1:9-11  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,  en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.
 
Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Luk 17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
Mar 10:17-30  Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen.  Jy ken die gebooie: 'Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,' jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder."  "Meneer," sê hy vir Hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom."   Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.  Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom." Die dissipels was verbaas oor hierdie woorde van Hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom.  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."  Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir Hom: "Kyk, óns het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
"Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. 
 
Wat ‘n geweldige opdrag.  Wat beteken MARK 10:21?  Een van die ou kommentare sê:   See whether you love “God” more than you do your “wealth.” By doing that you will show that your love of God is supreme; that your obedience is not merely “external” and “formal,” but “sincere” and “real;” the thing now “lacking” will be made up.
 
Jesus het verder gesê: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, aam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
Huise, broers, susters ... Wat beteken hierdie Skrifgedeelte?  Een van die ou kommantar sê: - This cannot be taken literally, as promising a hundred times as many “mothers, sisters,” etc. It means, evidently, that the loss shall be a hundred times “compensated” or made up; or that, in the possession of religion, we have a hundred times the “value” of all we forsake. This consists in the pardon of sin, in the favor of God, in peace of conscience, in support in trials and in death, and in raising up “friends” in the place of those who are left - “spiritual brethren, and sisters, and mothers,” etc. And this corresponds to the experience of all who ever became Christians.
 
En nou, op die vooraand van die groot en belangrike verkiesing van 2019 bid ons, en ons bid anders as die mense van die wêreld:
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  is daar u toorn oor ongeregtigheid.  Oor onreg, oor uitbuiting, oor korrupsie, oor absoluut niks omgee vir die Johannesse van Suid-Afrika nie. O, vergewe elkeen van ons wat op watter wyse, bewustelik en onbewustelik in die verlede hiertoe bygedra het.  Elkeen wat die armes arm gehou het.  Vergewe ons, HERE.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God, pleit ons vir u genade Woensdag.  Ons pleit dat U u leiers en konings en priesters in ons nasie en vir ons nasie sal aanwys en salf,  en as ons die waarom-vraag moet beantwoord, dat die antwoord wyd en breed en opreg sal wees: omdat ons U bo alles liefhet, omdat u Naam weer hier verheerlik moet word, omdat u Wil weer hier moet geskied, omdat ons U bo alles liefhet.  En omdat ons die Johannesse liefhet of begin liefkry, en u heil vir hulle begeer, net soos u genade oor ons eie kinders en kleinkinders.
 • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  wil ons heeltyd, nou en al die dae van ons lewe na Stemdag, onderskei waarop dit werklik in ons lewe aankom.  Wat werklik van belang is in die Koninkryk van God.
 
 
 

Kliek en kry:

OP DIE GEWYDE PAD
PAD VAN DIE REGVERDIGES
Gebed voor stemdag 2019.
 
JES 35:8-9  Daar sal 'n grootpad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe; dwase sal nie meer op die pad kom nie.  Daar sal nie leeus op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik.
 
Enigeen wat die nuus volg, sal weet dat daar chaos in, rondom, onder politieke partye en ‘n soort moedelose onsekerheid by die kiesers heers. Opdragte van die Staatspresident word verontagsaam.  Staatsinstellings is gekaap. Minstens twee partye wil beslag lê op grond en eiendom.  Bestaande koalisies kan ineenstort. ‘n Hofsaak is aan die gang oor die ou SA vlag waarvan die openbare vertoon nou na alle waarskynlikheid as haatspraak geklassifiseer gaan word en strafregtelik vervolgbaar gemaak gaan word.
 
Ons paaie, van Ellisras tot Saldanha, van Stellenbosch tot Soekmekaar, van Stilbaai tot Kimberley, lei dwarsdeur hierdie gemors, hierdie Godonterende scenario so vol leuens en bedrog, woede en haat, so grootliks vol eiebelang en duisternis, na die stembus.
 
Is dit hoegenaamd moontlik om die gewyde pad, God se pad, in Mei 2019 te bewandel?
 
Dit is God se wil dat elkeen van ons op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei.  Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle harte en denke sal aankom: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling.  Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader gebed deur sy Gees sal insien en ALLES aan Hom sal oorgee.
Dat ons van die gewyde pad, ‘n wonderlike grootpad waarop twyfel verdwyn, sal begin bid soos Jesus ons geleer het:
 
Mat 6:9-13
 So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is,
 laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
 
Waaraan dink ons, wat bely God se kinders nou terwyl alle paaie na die stemlokaal in MY kiesafdeling, MY gebied met sy spesifieke politieke klimaat, sy welvaart of sy armoede, sy huidige goeie of korrupte leiers, sy groei of agteruitgang, sy geslote kokonne of sy brandende buitebande lei?
 
God se kinders steek hulle hande na Hom uit en sê: 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
Vader, vul my hele wese, my denke en gedagtes so volledig met wat u Gees daarin plaas, dat ek saam met al u kinders in hierdie kiesafdeling volgens die insig en raad en wysheid wat U aan ons gee,  rustig en in volle sekerheid van u leiding my kruisie sal trek vir leiers en partye in MY streek wat self die Jesus-gebed bid en aan wie U die gesag, die wysheid, die insigte, die moed en die vermoë tot volharding reeds gegee het of sal gee om as leiers instrumenteel te wees in die verheerliking van u Naam, die uitbreiding van u Koninkryk op aarde en die uitvoering van u wil ten opsigte van die versorging, beskerming en opheffing van radelose, honger, bedreigde en wanhopige mense.  Laat hierdie dinge, gebeur soos wat Dawid gebid het:
 
2 Sam 7:24  U het u volk Israel (ons nasie) vir U gevestig as 'n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword.
 
Want as ‘n kwart van alle mense tussen 18 en 65 in ‘n land werkloos is, as niemand veilig is nie, as ons die allervreeslikste gedagtes aangaande ander mense dink, as moord en geweldsmisdaad iets algemeen is,  word u Naam NIE geheilig nie, u Koninkryk word nie gesien nie en u Wil word nie in so ‘n land gedoen nie.
 
HERE, ons bid dat die oë van elkeen van u kinders in elke afsonderlike kiesafdeling op U sal wees, dat die hart van elkeen van u kinders by elke stembus sal luister wat u Gees sê.   Ons, u kinders op die gewyde pad, beroep ons op U.  Ons vra dat U wil hier sal geskied.  Want, waarlik, Matt 12:18- 21 word NOU hier vervul.
 
Mat 12:18  "Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.   Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en 'n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier.  En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig."
 
DIS wat ons nou doen,  Jesus.  Ons hande is in die hand van ons Vader.  Ons loop dwarsdeur die gemors en die anargie en die chaos op die gewyde pad van gebed en persoonlike oorgawe, van die prysgawe van eiebelang, van diep en onvernietigbare omgee vir dié wat honger, kaal, dors en wanhopig is.  Help ons om te haat wat U haat en lief te hê vir wie U liefhet.
Help ons, open ons oë, om die man/vrou te kan identifiseer vir wie U in elke kiesafdeling wil laat salf as leier.   Laat dit vir ons oor niks anders gaan as om te sien en te hoor en te doen wat U vir ons sê nie.
Op U vestig ons ons hoop, vir die lewe ná ons aardse bestaan, en ook vir die lewe in ons land.
 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
 
Werk soos wat U werk en alleen kan werk, Here.  Ons weet u werke is volmaak.
 
Ps 92:5-9:   U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het.  Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes.  Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens, wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir goed uitgewis word.  U regeer vir ewig, Here.
 
PRAYER FOR ELECTION TIME
 
LORD JESUS, how terrible and chaotic, how dangerous and totally untrustworthy are the roads of the wicked that are now leading to the ballot box in each and every constituency in our country!
Oh, praise your holy Name that we may on the  road of the righteous.
 
Isa 35:8-9  There will be a highway there, called "The Road of Holiness." No sinner will ever travel that road; no fools will mislead those who follow it.  No lions will be there; no fierce animals will pass that way. Those whom the LORD has rescued will travel home by that road.
 
Thank You, LORD, that we may ask your Spririt for guidance and insight.  Thank You for the immense relief to choose the consecrated road, and that we may know that in each and every constituency God has already put some godly leader with the leadership qualities that HE Himself has provided.  That now we may all just pray that our eyes may be opened to discern God's will regarding leadership in our specific area.
 
So now we pray:
 
Matt 6: 19-13:
Our Father in heaven: May your holy name be honored;
may your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today the food we need.
Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us.
Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the Evil One.'
 
We pray David’s prayer, Father.  We pray that this may be true for us as a nation too:
 
2Sa 7:24  You have made Israel  (this nation) your own people forever, and you, LORD, have become their God.
 
 
 

Kliek en kry: DORING IN DIE VLEES (1)

 

DORING IN DIE VLEES (1)

Ek het gister twee boodskappies van vroue gekry wat teen die grond voel vanweë depressie- enangsversteurings. En ek het pas weer uit ‘n migraine-aanval uit die hel gekom.Daarom hierdie tema, vanoggend.  Doring in die vlees.  

 

2Co 12:1-10  Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie.

Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan.

Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 2Co 12:9  Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

 

Wat, dink jy, kon, het en moes die gemeente van Korinte vir Paulus oor sy doring in die vlees, sy toestand-ding, sê?

As jy Paulus was, met soveel werk:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en sy vriende in Korinte vir hom sou sê?

“Ons sal jou met olie kom salf.Jy kan en moet hiervan bevry word. Jy moet dit sien as ‘n generational curse. Daar is iets wat jy wegsteek, as jy dit bely, sal jy genees wees. Jou liggaam is ‘n tempel van God, elke tempel van God is gesuiwer van hierdie ding wat nie daarin hoort nie...?”

Wat sê JESUS vir Paulus, die arme spartelende Paulus met die pynlike, hamerende, krag-tappende, kragrowende ding wat hom so in sy liggaam folter?

 

Het jy al die lied gesing:    

 

O soul, are you weary and troubled? (uitgeput van jou toestand?  Of oor iemand na aan jou se toestand, want dis maar keerkante van dieselfde munt.  Wat jou geliefde dra, dra jy)
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face  (soos Paulus.  Ja, alle migraineurs, almal met depressie en angsversteurings. Kom ons soek vandag as/saam met  migraineurs of depressielyers of iemand met ‘n angsversteuring, die doring in die vlees-mense, na die één gesig, die één Persoon met wie ons uit ons siel uit oor hierdie soort ellende mag praat.  EN dis tyd dat ons in elke veilige kring van gelowiges rustig met mekaar hieroor praat en saam, in die diepste liefde vir mekaar, in die Woord na riglyne vir toestande soos dié soek.)

Want, as ons dit doen, ....“the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.”

 

Die arme Paulus.  Om mee te begin, sou dit regtig vir hom makliker gewees het as hy getroud was met ‘n vrou wat in sy slegste siektetye vir hom sou kon doen wat my man Hennie vir my doen wanneer die migraine-neurologiese siekte my kop laat voel asof ek dit teen ‘n ysterpyp gestamp het, my ribbes pyn, my vingerpunte, enkels, voete pyn en my oë brand. Gaan doen nou jou werk as jy so voel! Ek wonder steeds of Paulus nie aan die migraine neurologiese siekte gehad het nie.

 

Sy pad met sy toestand was, toe hy 2 Kor 12 geskryf het( 57 nC) ,  met die HERE uitgesorteer nadat hy sy oë keer op keer op keer op Jesus gevestig het.

Jesus het vir hom gesê gaan nie weggeneem word nie. Dit gaan deel van sy lewe bly totdat hy, soos Hettie de Jager so mooi vir ons sê, oorstap, saam met die Goeie Herder deur die donker dieptes, tot in die Vaderhuis met sy baie wonings,  Sy toestand sou hom swak hou, om ‘n rede: “sodat My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom (skryf Paulus) sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

2Co 12:10  Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.”

 

As jy Paulus was, met soveel werk (en as jy ‘n ma of vrou is, het jy soveel werk), en jy het nou al van jou kant enigiets gedoen wat die hand vind om te doen, alles uitgeskakel en toegevoeg wat uitgeskakel en toegevoeg kan word:  wat sou jy begeer dat die ouderlinge en diakens en jou vriende in die KERK en in koinonia-groepies vir jou tydens so ‘n insinking sou sê?  En jou lewensmaat?  (Dis hoekom ek die ou alleenloper Paulus so jammer kry).

 

Want: daar is paslike en daar is onvanpaste gedrag in elke situasie.  Daar is dikwels ‘n gebrek aan onderskeid wanneer ons met mense met chroniese siekte te doen kry en hulle moet ondersteun.  Ons maak dikwels hierdie sweeping statements, hierdie een-ding-moet-en-sal-met-alle-gelowiges-gebeur fout:

 • Almal sal gesonde liggame hê waar die Heilige Gees is.

Was Paulus Geesvervuld?  Natuurlik!

 • Moes hy met ‘n doring in die vlees saamleef? 

Ja.  Goddank dat hy dit hier so eerlik beskryf, en so eerlik van sy stryd vertel.  En wat gebeur het toe hy in Jesus se vriendelike gesig gekyk het.

 

Omdat  hy ook tydens sy tweede Sendingreis die gemeente van Filippi leer ken het, skryf hy in 62 nC uit die tronk in Rome vir hulle oor fyn onderskeid.

Paulus: Php 1:9-11:   “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. (Juis as jy saamleef met iemand met iets soos angsversteurings, depressie, migraine ens.) Dan sal julle  (ja, ook julle wat met sulke mense saamleef) op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.”

 

GEBED

HERE, gee ons daardie fyn onderskeid, spesifiek ten opsigte van chroniese siekte.

Laat ons ons krag in u genade vind.  Laat ons krag U krag wees.

En laat ons reg optree teenoor almal wat met hierdie aftakelende, onsigbare siektes worstel.

Laat ons vir hulle erbarming van u erbarming wees, en bemoediging van u bemoediging.

Om u Naam ontwil, amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR MYSELF

 
‘n GEBED VIR MYSELF            
 
 
Ek lees ‘n Internet- inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 
“As in most other countries where Easter is celebrated, it falls in late March to mid-April, it commemorates the Resurrection of Jesus Christ, and it involves Easter bunnies and chocolate eggs. In South Africa, there are also frequently Easter parades, egg hunts, egg-decorating workshops, and grand Easter feasts with native dishes. Local organisations will hold Easter events for kids, and families will spend much of the day out and about, while relaxing at home the rest of the time.”
 
Ek lees ‘n Bybel-inskrywing oor Paasfees en sekerlik ook oor die voorafgaande Lydenstyd in Suid-Afrika:
 Tit 2:14-15:  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys.
 
ERV: Tit 2:14  He gave himself for us. He died to free us from all evil. He died to make us pure--people who belong only to him and who always want to do good. Tit 2:15  These are the things you should tell people. Encourage them, and when they are wrong, correct them.
 
 
Kom ons praat oor die woorde, reinig, ontsmet, skoonmaak.
 • Deesdae skryf dokters iets voor wat slym in longe losmaak.  Longe word gereinig.
 • Absesse, tumors, vergroeisels, gangreen, melanome... Die beginsel is: weg daarmee teen elke prys. 
 • Komplekse operasies word gedoen om ‘n pasiënt te reinig van bloeding op die brein.
 • En rakende ‘n gebarste blindederm: ‘n Lewensnoodsaaklike prosedure word uitgevoer  sodat so ‘n pasiënt gereinig kan word van alles wat hom siek maak ná krisis van blindederm wat gebars het.
 
Ons is almal diep, diep bewus van die noodsaak van reiniging, ontsmetting van die liggaam.  Hoe dankbaar is ons wanneer bekwame chirurge, kundige dokters, daartoe bydra om die lewe, gesondheid, lewenskwaliteit aan ons te help teruggee deur die pynlike, lewensnoodsaaklike proses van uitsny, dreinering, reiniging, ontsmetting, ja, selfs uitspoel en amputasie!
 
En die reiniging van ons gedagtes... hoe siek maak siek gedagtes ons nie!  Verbittering. Woede. Veragting van ander. Hoogmoed.  Verontregting. Angs.  Leuens.
 
Jesus het die onreinheid van binne sonder omhaal van woorde aan die mens uitgespel: Mar 7:20-23  "Maar," het Hy verder gesê, "wat van binne af uit 'n mens kom, dít maak 'n mens onrein.  Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord,  owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid.  Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein."
 
En nou is dit oor minder as ‘n maand weer Paasfees.  Nie Paashasie-fees nie. Nie langnaweek nie, maar die herdenking van wat Jesus Christus gely het om ons rein te maak, aanvaarvaar vir God, en bruikbaar in sy Koninkryk.
 
Tit 2:14-15  Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.  Dit is die dinge waaroor jy moet praat.
 
Die Skrif praat heeltyd hieroor:
 • Mat 20:28  So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense."
 •  Gal 1:3-4:  Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus,  wat Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring.
 • Gal 2:20  en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
 
Wat is die bewys dat iemand wat ‘n kanker- of ander operasie ondergaan het, iemand met longontsteking, besig is om gesond te word?  Elsje Neethling sal weet. Iemand wie se blindederm al gebars het, sal weet.  Die familie van leerders wat in die Driehoek-brugramp beseer is, sal weet. Elkeen hier wat al so uiters siek was, sal weet.
 
Wat is die kenmerke van iemand wat besig is om van alle ongeregtigheid vry te word?
Wat is die kenmerke van toenemende heiligmaking, vrywording van ongeregtigheid?  Van ‘n siel en gees wat gelouter word, ont-etter en heel word? 
 
GELOOF, HOOP, LIEFDE en VOLHARDING is kenmerke van volgehoue geestelike groei en heiligmaking.  Die vrugte van die Gees is sigbare, aanvoelbare kenmerke van toenemende Christusgelykvormigheid. Want sé vertoon die produkte van die werking van die Gees in ons lewe, net soos wat Jesus dit aan ons uitgespel het:
Luk 6:44  Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Luk 6:45  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
 
So bevestig Jakobus die woorde van ons Meester:
Jak 3:12  'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!
 
So lees ons dit in die boek Galasiërs:
Gal 5:17-25  Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.  Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,
afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
 
Hierdie dinge moet ons in die Lydenstyd verkondig, met mekaar deel en oordink.  Lydenstyd en Paastyd is die tyd van onthou dat, hoe, waartoe God se Seun na die aarde gekom het.
 
Ware lydenstyd en Paastyd is die tyd van eie kruisiging. 
Dit is die seisoen waarin elkeen van ons die belanrikste bede wat ons in die lydens- en paastyd vir onsself kan bid, kan begin bid:
 
PAASGEBED VIR MYSELF (n.a.v. TITUS 2:14)
HERE, reinig my. Suiwer my. 
Amputeer enigiets in my wat my geestelik dood en onbruikbaar maak. 
Heilige Gees, help my om my sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes te kruisig!   Laat my reiner, liefliker, heiliger, meer Christus-gelykvormig uit hierdie Paastyd kom.
 
 
 

Kliek en kry: Ons wag... en krimp kleiner

 
 
 
ONS WAG
... en ons krimp kleiner in ons groei
Grafika::Getty Images/iStockphoto
 
Ons wag op reën.  Dae waarin daar soggens vroeg skaars ‘n luggie trek, snags dankbaar vir ‘n briesie deur venster, en smiddae na middagete ‘n stowwerige, skroeiende wind.  Die spinasie hou nog, maar groei nie juis nie.  Die groenbone sukkel.  Die tamaties word stadig rooi. Die mielies bly klein en triestig.  Maar die wingerdstokkie met sy onontrukbare wortelstelsel staan... en dit groei.
Woensdag, sê weervoorspelling.  Woensdag 40% of 60% moontlikheid dat dit mag reën.  En dan leef ons weer in die verwagting dat die reën sal kom.
Waarop wag ons ook, en hoe?
 
 
2Pe 3:10-18  Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
 
2Pe 3:10  The day of the Lord's return will surprise us like a thief. The heavens will disappear with a loud noise, and the heat will melt the whole universe. Then the earth and everything on it will be seen for what they are.
 
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.
2Pe 3:12  Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
2Pe 3:13  Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
2Pe 3:14  My friends, while you are waiting, you should make certain that the Lord finds you pure, spotless, and living at peace. [in die regte verhouding met God, wat beteken dat ons Hom vreesloos met alles en in alles vertrou, nie in verset teen Hom is nie,  Hom eer en vereer, Hom liefhet, en  opruiende drifte en konflik daagliks in ons lewe kruisig deur hierdie goed van die ou natuur aan Hom oor te gee om sistematies en pynlik te vernietig en weg te snoei]
 
 
2Pe 3:17  Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling (errors, selfs sielkundige dwalinge en valse leringe, byvoorbeeld dat konflik normaal en gesond is) van beginsellose mense  (mense wat nie die Skrifbeginsels ernstig opneem nie) en so van julle eie standvastigheid beroof word nie.
2Pe 3:18  Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van die absolute noodsaak en geborgenheid en afhanklikheid en krag van die wingerdstoklewe:  Ons Vader, die Boer, wat oor ons waak,  Jesus, die Wingerdstok, onversteurbaar,  die lote geheel en al van Hom alleen afhanklik, en nie in hulle groei versteen nie:  lewend en vul vrugte.
 
Het jy al alleenstaande katbos of bloudissel gesien? Hoe dit op sy eie wortelstelsel gedy en alles inneem, hoe vee vergiftig word deur bloudissel?  En alleenstaande goeie plante, soos boontjie: hoe dit nie die mas opkom in droogtetye nie? So lyk die onkruidbestaan voor die wederkoms: dit oorgroei die goeie, dit vergiftig. So lyk goeie Christene wat nie werklik ernstig maak met die Wingerdstoklewe nie.
 
Geestelike groei is die wingerdstoklewe:  Ons het GEEN eie wortelstelsel meer nie:  Hy, Christus, word meer en ek word minder. Geestelike groei is aftakelingsgroei, om van jou eie wortelstelsel afgeruk te word en in Christus ingeënt te word, want jy was nie daar nie.  Jy was ‘n ander plant, en deur die wedergeboorte is ons in Christus. En wanneer die ou natuur in die lote weer wilde groei maak, dan word ons  gestroop d van selfbewondering, selfliefde, selfgenoegsaamheid, selfsug, selfverheerliking, selfregverdiging, selfbelang, selfverwesenliking, jou selfgeldingsdrang (self-assertiveness),  selfgesentreerdheid,  self-oorskatting, eiewilligheid, selfvoldaanheid, selfverontskuldiging — ja, selfs van jou self-vertroue.   Want al hierdie dinge is selfvernietigend en vernietig en beskadig ander.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
 • Dit beteken ‘n dieper besef van hoe klein ek is.  Hoe groot God is.Hoe min ek weet.  Hoe Hy alles weet.  Hoe nodig ek Hom het, anders vergaan ek. Hoe min ek sy liefde verdien, hoe onbeskryflik sy genade is.  Hoe vuil ek is, hoe heilig en suiwerend sy bloed is.  Hoe kragteloos ek is, hoe magtig die Gees van die Vader en die Seun is.  Hoe baie ek het om te berou,  hoe ontsaglik vriendelik en goedgesind Hy teenoor my is.  En dat ek, wat net deur genade in sy genade leef, geen reg van enige aard het om aan my ou natuur toe te gee en opruiende drifte in my ongekruisig te laat en konflik in gemeentes, tussen my en ander, in my huwelik en gesinslewe as normaal en gesond voor GOD te beskou nie.  Want dit is nie.  Dit is nie wat die Woord sê nie.
 
Die boodskap van die Kruis is die boodskap van vrede deur versoening: vrede met God en versoening met ons medemens.  2 Kor 5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
 
2 Cor 5:19: (GW)  In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others.
 
Ons word meer en meer gelykvormig aan die beeld van God se Seun.  Ons is daartoe uitverkies. Ons is geroep tot versoening en vrede, nie vir normale konflik en stryd en die wilde gestommel van versteurde verhoudings nie.
Rom 2:29: (ANV)  Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.
Romans 8:29:   For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters.
 
1 Kor 15: (ANV)  Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal
 
ons ook die beeld van die hemelse wees.
1 Corinthians 15:49 : And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we[a] bear the image of the heavenly man.
 
Daarom is die Evangelie van Jesus Christus die een verbluffende boodskap op hierdie aarde wat te doen het met die inkrimpproses.  Dit is die een enkele stem van die waarheid tussen al die leuens. Dit is die een enkele boodskap op aarde wat te doen het met die vernietiging van die gevaarlike, sondige, wrede en dwase self, met ons eie ou wortelstelsel, ons dikwels woedende, tierende, opruiende en onvergewensgesinde alleenstaanbestaan. 
 
En so gaan ons uit ons daaglikse doodsbestaan in die heerlike lewe saam met Christus in, één met HOM.
 
 Joh 17:3  En dit is die  (vreugdevolle, heerlike, helder) ewige lewe (in union with Christ, dit is die begin van die ewige lewe waarin God alle trane afvee): dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
 
Ons wag op reën.  Ons ons wag op die wederkoms. Ons lewe in verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
 
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
 
 

 

Kliek en kry: AL SOU ALMAL U VERLAAT... en dan, Marakkas

''AL SOU ALMAL U VERLAAT... ''
Wanneer marakkas, karkoere....uitmekaargeskiet word
 
Wie, raai jy, is twee van die bekendste Bybelmense, albei totaal oorgegewe volgelinge, gestuurdes, uiteindelik apostels van Jesus Christus wie se definisies van hulleself so ver van mekaar verwyder is as die ooste van die weste? Laat ons regverdig wees: hulle het die beskrywings van hulleself nie in op dieselfde plek en tydstip in hulle lewe gegee nie.
 
PAULUS
Hier is Paulus se oortuiging aangaande homself: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. [2 Kor 4:7]
 
SIMON PETRUS
En hier kom Simon Petrus se oortuiging aangaande homself:  Toe sê Jesus vir hom: "Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën."  Petrus sê vir Hom: "Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!" Al die ander dissipels het ook so gesê. [Matt 26:33-34]
 
Luk 22:31-34  "Simon, Simon!" het Jesus gesê. "Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." Petrus sê vir Hom: "Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan." Maar Hy antwoord: "Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie."
 
EN DIE HOEKOM-VRAAG
Beide se antwoord het iets met die groot hoekom-vraag in ons lewens te doen. Hoekom gaan daar nie ‘n jaar verby sonder dat ons iets pynliks, iets diep ontstellend en smartlik beleef nie?
 
Die volgende antwoord op die hoekom-vraag staan in die Woord, keer op keer dieselfde anwoord, elke keer net nuut bewoord. 
Ps 119:67  Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord.
Ps 119:71  Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.
Ps 119:75  Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.
 
'n TEKEN VAN GOD SE TROU?
‘n Teken van God se TROU, sy getrouheid? Is God se trou dan nie dat Hy my nooit verlaat nie?  Want keer op keer het ek mos al belewe dat Ps 68:2 absoluut waar is, dat HY dit doen:
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
Ps 68: 20 (ERV)  Praise the Lord! Every day he helps us with the loads we must carry. He is the God who saves us. Selah
 
 En natuurlik Heb 13:5, wat ons sommer weer in die Amplified Bible naslaan:
For He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!]
 
Ja, ja.  Dit is God se trou, sê ons.  Sy trou is dat HY ons nie verlaat nie, al stel ons Hom gedurigdeur teleur.
 
Maar die Bybel is vol verhale van mense wat vir God verlaat.  Mense wat gewaarsku is, gewaarsku word, en Hom verlaat.  Mense wat die regte pad ken, en die verkeerde kies. Mense aan wie die Lig gegee word, en wat die duisternis gaan ondersoek. Mense wat deur God vir ‘n taak geroep word, en anderpad gaan. Mense op pad uit Egipte na die Beloofde land, en wat dan kermend terug verlang na die plek van slawerny. Mense wat die Heilige ken, en in onheiligheid verval. Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes, lees maar Openbaring 2-3.
 
Het enigeen van hierdie mense vooraf geweet dat hulle God sou verlaat?  Dat hulle so diep sou val?  Weet gemeentes en die Kerk dit? Al die afdwaling, al die sonde wat die mens en die volk en die Kerk van God verwyder?
 
O, HERE, HERE, stamel Paulus, ons wat hierdie skat in ons het — al die openbarings van Wie en hoe U is, die wonderlike skat van u wil,  die ondenkbare wonderwerk van u liefde vir ons, die geheim van die ewige lewe —is maar kleipotte wat maklik breek.  Ons is nes al die ander.  Ons is niks beter as  Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes.  Die lidmate teen wie U so baie kan hê.
 
WAT SONDE DOEN
En nou weet ons, wat nes al die ander is, wat sonde doen.  Dit bring skeiding tussen ons en God:
 
Jes 59:1-2:  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.  Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.
 
En nou weet ons die wêreld, die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, ook die KERK wat nie by die voete van die HERE is nie,  lyk soos wat dit in Jes 59 beskryf word.  En so sal die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, die KERK en volk en nasie wat nie by sy voete is nie, tot die einde van aardse tyd lyk.  Want niks draai nie, behalwe in Christus.  Behalwe in union with Christ.  Behalwe in innige verbondenheid met die HEILIGE, die Sondelose, die Almagtige, wat die mens, die huwelik, die Kerk en volk en nasie kan en wil verander:
 
Jes 59:3-18:  Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuens, julle bedink net onreg.  Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woorde, wat hulle sê, is nie waar nie, hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voorthulle dade is misdade, hulle pleeg net geweld. .. Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne: oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Isa Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie, waar hulle loop, is daar geen reg nie; hulle loop krom paaie, wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Ons oortredings bly ons by, ons bly bewus van ons sondes: die oortreding en die geveinsdheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink en rondvertel van leuens. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word, eerlikheid kan nie daar inkom nie. Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie.
 
Kom ons lees en luister net verder:
Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.  Hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser en redding is die helm op sy kop; Hy trek straf aan as klere, Hy hang woede om Hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste: toorn vir sy teëstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop.
 
EN DAN, OPEENS... WEERLIGWOORDE
Jes 59:20-21:Die Here kom na Sion toe as Verlosser, na dié toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here.  Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
 
MAAR: Ons is dan niks beter as  Adam en Eva nie. Of Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes. 
 
Hoe sorg die HERE dan dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?”
 
WATTER PLAN SOU ONS GEMAAK HET?
Ons kan byna vir mekaar vra, en dalk kan ons dit maar vra:  Watter plan sou jy en ek met halsstarrige, eiewys, uiters selfversekerde, traak-my-nie-agtige, o, so filosofiese,  sonde-siek Verbondsmense gemaak het om te verseker dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?” 
 
DIE TEKEN VAN GOD SE TROU
Wat is die teken van God se trou in die lewe van sulke mislike Verbondsmense aan wie Hy ewige trou beloof het?  Hoe bring Hy hulle terug na Hom? 
 
Hy bring hulle terug wat dit in sy Woord vertel word. Hy bring hulle terug soos wat Hy die verlore seun teruggebring het.  Soos wat die herder die skaap wat in ‘n doringbos vassit, terugbring.  Deur die varkhok.  Deur die doringbos. Deur dae en nagte in die pens van ‘n vis. Deur 40 jaar in die woestyn. Deur trane, trane, trane.  Deur Jabbok-ervarings. Deur die diepste vernedering, soos dié van Nebukadnesar.  Selfs deur die dood van ‘n baba, soos in Dawid se geval.
 
Wie dink ons is ons?  Paulus (kleipot wat weet hy gaan kleipot bly, die krag is van God?)  Of Petrus (“ Al sou almal  U in die steek laat, ek sal nooit nie!”)
 
En só bring Hy Verbondsmense terug, so snoei Hy hulle terug.  Dit is die ander kant van sy trou:  dat Hy ons terug haak wanneer ons doringbosse toe gaan.  Dat Hy ons by die varkhok laat verlang na die Vaderhuis.  Dat Hy ons in die woestyn laat bly, sodat ons na Hom sal roep. Dat ons in die duisternis van ’n vis se maag sit, stokalleen, totdat ons na Hom roep en met ons hele wese na Hom terugkeer.  Want ons verlaat Hom so gou en so maklik, en sy trou is dat HY sy greep nie van ons afhaal nie.  
 

'n GEDIG OOR MARAKKAS, KARKOERE, WAT UITMEKAARGESKIET WORD

 
I asked the Lord, that I might grow
In faith, and love, and every grace;
Might more of His salvation know,
And seek more earnestly His face.
 
I hoped that in some favored hour
At once He’d answer my request,
and by His love’s constraining power
Subdue my sins, and give me rest.
 
Instead of this, He made me feel
the hidden evils of my heart;
And let the angry powers of hell
Assault my soul in every part.
 
Yea more, with His own hand He seemed
Intent to aggravate my woe;
Crossed all the fair designs I schemed,
Blasted my gourds, (marakkas) and laid me low.
 
‘Lord, why is this?’ I trembling cried,
`Wilt thou pursue Thy worm to death?’
`This in this way,’ the Lord replied,
`I answer prayer for grace and faith.
 
These inward trials I employ
From self and pride to set thee free;
And break thy schemes of earthly joy,
That thou mayst seek thy all in Me.’
John Newton, 1791
 
 

Kliek en kry: DIE KRAG VAN GOD, NOU

DIE KRAG VAN GOD
           NOU
 
Daar is dinge en sake waarvoor ons moet wag.   Dit is die NOG-NIE tye.  Die NIE NOU NIE-tye. Ons bid, en God laat ons wag. Ons bid, en ons wag.  Ons volhard in gebed, partykeer voel dit asof dit nutteloos is om so te volhard, ons wag, en ons weet nie waarom nie.  Daar is ‘n wag-en-volhard-werklikheid in elke Christen se lewe. En natuurlik kan die Bose en ons ou natuur sulke NOG-NIE tye, NIE NOU NIE-tye  in stres omskep.  In rustelose benoudheid. In ‘n gevoel van magteloosheid en groeiende ongeloof.
 
Ek weet nie van jou nie, maar in sulke tye dink ek soms:  Dit is om van mal te word. Hierdie uithou.  Hierdie knaende aanslag van die Bose en my eie ou natuur:  Is GOD soos wat Hy van Homself in die Bybel sê?  Doen Hy, sal Hy doen wat die Skrif sê?  Gaan hierdie nog ‘n lang wagtyd wees? Werk alles werklik mee ten goede vir dié wat God liefhet?  En as dit nie influisteringe van die Bose en ons eie ou natuur is nie, dan wonder ek wát influisteringe is.  Ek dink ons is in NOG NIE-tye op ons broosste en weerloosste vir geestelike terugvalle, insinkings, verkeerde keuses.  
 
 Waarlik: Temptations are places and times of decision in which Satan works to... bring us down in an experience of defeat, while God acts to build us up through an experience of overcoming.-J.I. Packer
 
JA, daar is NIE NOU NIE, NOG NIE- dinge en tye in die lewe van die nuwe mens, die kind van God, elkeen wat in Christus is.  God weet waarom.  Ons begrip van die waarom is nie altyd goed genoeg nie.
 
 En dan is daar die NOU, die ewig onveranderlike NOU vir die kind van God,  vir elkeen in Christus.  Hiervoor hoef ons nooit ‘n sekonde lank te wag nie.  Hiervoor sal ons nooit hoef te wag nie.  Hieroor sal God nooit NOG NIE of NIE NOU NIE sê nie.  Dit sal Hy nooit tydelik van ons weerhou nie. Die oomblik dat ons dit vra, SAL ons dit kry.
Wat is hierdie geweldige ding wat God NOOIT van ons sal weerhou nie?  Die krag van God.  Die HEILIGE GEES in aksie in ons: insiggewend, raadgewend, sterkte-gewend, kennis-gewend, waarheid-gewend, eerbied-gewend, troos-gewend, hulpgewend, uitgietend.   Hand 1:8:  Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jes 11:2  Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.   Die Gees wat van JESUS sal bly getuig as die Herder, LIG, Vriend, Verlosser,  Vryspraak, Leermeester,  Middelpunt, Middelaar tussen God en mens.
 
Joh 15:26-27  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.  En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 8:31-32  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
 
 
Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Nooit sal GOD  NIE NOU NIE vir ons  sê wat die krag van God vra,  wat vir HOM vra dat die HEILIGE GEES God se werk in ons gedagtes, denke, verstand, liggaam, siel en gees tot sy eer sal doen.
 
Hoe ondenkbaar, hoe geweldig, watter troos en vreugde om dit te weet!  Dit is die NOU-werklikheid.     Ons weet mos hoe ons is, elkeen van ons:    
 ‘n BREEKBARE, BROSE MENS: 2 Kor 4: 7:  Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek.   En nou sê die Woord vir ons: Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
 
Wanneer werk die krag wat alles oortref,  wanneer werk die HEILIGE GEES?  NOU.
 
En Paulus bid dat ons dit sal besef, sal weet, sal insien, sal glo.
Ef 1:18-21  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle (nou) kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag (NOU) is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.  
 
Waarvoor is ons NOU te dom, te swak, te broos, te stukkend?   Wat kan jy NOU nie hanteer nie, insien nie, waarmee kan jy nie cope nie? 
Daar is dinge waarvoor ons moet wag, en God ken die redes.  Hy weet wat Hy vir ons beplan.
 
En dan is daar die krag van God, die HEILIGE GEES in aksie in elke angs en vrees, in elke dimensie van ons breekbare kleipot van ‘n liggaam, in ons siel en wese:  NOU, onmiddellik, ewig.   Mag God ons geestesoë so open dat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag NOU is wat Hy uitoefen in ons wat glo.   Want die krag van God is nie iets wat ons uit geskenkpakkie haal nie:  dit is Goddelike krag wat deur sy Gees in ons uitgegiet word.
 
NOU, vir elkeen wat in Christus is en vra.  Onvoorwaardelik NOU.
En die krag van God verander alles.
 
LUKE 11:13  As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks.  Isa 11:2  And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD.  2 Cor 4:7: (GW) Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
Oh, Father, how often we find waiting so hard.  How often we desire immediate answers from You, immediate changes, the word NOW in your answer to our prayers.  But ever so often the answer is: WAIT. Wait patiently.  Endure. Persevere. To me/some of us it feels as if we are most vulnerable during these times of waiting. As if the temptation to doubt, to trust You a little less, is more severe and persistent than ever.  But, LORD, thank you, thank You, praise your Holy Name that there is one prayer, one plea to which the answer is always: NOW, yes, you will receive it NOW.   That You immediately fill us with Divine power when we ask for it,  and thousands of times when we just yearn for it.  For Divine power is the Holy Spirit in action in us, Divine Power is the outpouring of God's wisdom and truth, insight and knowledge, truth and righteousness, God's light and forgiveness, God's Word and words into us, into these fragile clay vessels.  NOW. at this moment, when we need You.  Our Father in heaven, there is no God like You.  Thank You for the Holy Spirit in action.  Thank You for God's power working in us, NOW.  Amen.
 
 
2 Kor 4:7: (GW)  Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
 

Kliek en kry: VAN PELGRIM TOT PELGRIM

 
VAN OU-OU PELGRIM TOT PELGRIM VAN 2018
 
My suster stuur gisteraand vir my ‘n foto van twee katte wat sit en wag dat hulle eienaar vir hulle kos moet gee.  En sy skryf daarby: “Soos die oë van katte is op die hand van hulle mies, so is ons oë op U gevestig o Here, totdat U ons genadig is.’’  Dit is natuurlik ‘n eietydse verwerking van die bekende Ou-Testamentiese pelgrimslied: Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Hoekom verbaas toon, die klank en inhoud van die pelgrimslied my so? Was dit dan nie vir die Israeliete lekker om hulle pelgrimstogte na Sion te onderneem, om op reis te gaan na die tempel, waar hulle saam met duisende ander in aanbidding kon vergader nie, so seker van die Teenwoordigheid van die HERE GOD in die Allerheiligste van sy Tempel? 
 
Habakuk het tog bely en geskryf:  Hab 2:20  Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!
Dawid het tog geskryf: Ps 132:13-16:  Ja, die Here het Sion gekies en dit vir Hom as woning begeer:  "Dit is my rusplek vir altyd; hier wil Ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig.
 
Was dit dan nie vir die Ou-Testamentiese mense die heerlikste ervaring om na die plek, die berg, die gebou te gaan waar hulle so baie na aan die ewige God sou kon wees nie? Om net te weet: elke tree bring ons nader en nader en nader aan God in sy heilige tempel!
 
Hoekom dat dié mineurtoon van die pelgrimslied wat ons as Psalm 123 ken? Hoekom gebruik die pelgrim wat ‘n reis so vol blydskap oor die eindbestemming aanpak, dan woorde soos “ontferm,” “opsien na die HERE”, in totale afhanklikheid na die HERE opkyk, soos wat die slaaf en slavin hoopvol en sonder enige eie rykdomme en bates kyk of daar vir hulle kos, klere, iets in die hand van hulle eienaar/eienares is?
 
Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Want: die reis wat die Ou-Testamentiese mense moes onderneem, die pad was gevaarlik, uiters gevaarlik: wilde diere, rowers, droogtetye, storms, brandende son, te voet.  Doodgewone mense met liggaamlike swakhede, mense wat deur slange gepik en skerpioene gesteek kon word, mense wat kon val en struikel,  geen snelweë, uitgelewer aan die ongenade van die natuur en mense, net afhanklik van die genade van God.
 
Kanaän, die plek van vryheid waarheen God Israel uit Egipte gebring het, was nie Switserland van die 21e eeu nie.  Want so skryf die spirituele digters van liedskrywers van Kanaän, so skryf en sing GOD se mense in Kanaän:
 
 • Ps 34:6 : Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
 • Ps 34:18: Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Ps 46:1-2  Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
 
En óns, die gelowiges van 2018, se pelgrimspad na die uur en die ewigheid waarin ons God persoonlik gaan sien?
 
Jesus het gesê:
Mat 7:13-14  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."
 
 
En hoor hier:
Hand 14:21-22  Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.
 
1 Tess 3:2-4:  Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat  sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur.
 
Kol 1:23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
 
 
En nou kom daar, 5000 jaar uit die verlede, die lied van ‘n pelgrim uit die Ou-Testamentiese tyd na jou en my:
Ps 34:1-11  'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.
Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.   Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.  Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.  Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.  Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.  Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.  Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
 
Die Engel van die HERE, sê die Skrif, trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.  En hierdie Engel is nie Migael of Gabriël nie.  Die ENGEL, hoofletter, is die Derde Persoon van die Drie-Eenheid, JESUS Christus Self, wat 'n laer in sy ewige trou rondom jou opstel.
 
Baie, baie dankie, HERE, want net U kan so direk met ons praat. Ons eer U en vra U in voortgesette afhanklikheid om daardie laer om elkeen wat U vandag — soos elke dag—ontsettend nodig het, deur niks te laat opbreek nie, asseblief.  Amen.
 
FROM PILGRIM TO PILGRIM
 
My sister sent me this photograph last night, and she wrote: “Behold, as the eyes of cats look to the hand of their masters; as the eyes of a cat to the hand of its owner,so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
It is based on Ps 123:1-2, of course:  Psa 123:1  “A Song of Ascents. I will lift up my eyes on You, O Dweller in Heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters; as the eyes of a maiden to the hand of her mistress; so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
How dangerous life has become!  How physically and spiritually dangerous!  Today we may face life-threatening situations, and soul-threatening onslaughts end attacks.  We may on the brink of losing hope and faith in God.  We may be wavering in faith and unconditional trust. Jesus told us that this would be so, that our lives would be like this, because of Him.  And today we are addressed by an Old Testament pilgrim who, under guidance of God’s Holy Spirit, has a message for us, his fellow-pilgrims:
 
LITERAL TRANSLATION: Psa 34:1  A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; and he drove him away, and he went. I will bless Jehovah at all times; His praise shall always be in my mouth.
Psa 34:2  My soul shall make its boast in Jehovah; the humble shall hear and be glad.
Psa 34:3  O magnify Jehovah with me; and let us exalt His name together.
Psa 34:4  I sought Jehovah, and He answered me, and delivered me out of all my fear.
Psa 34:5  They looked to Him and were filled with light; and their faces were not ashamed.
Psa 34:6  This poor man cried; and Jehovah heard, and saved him out of all his distress.
Psa 34:7  The Angel of Jehovah camps around those who fear Him, and He sets them free.
Psa 34:8  Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man seeking refuge in Him.
Psa 34:9  Fear Jehovah, His saints, for they who fear Him lack nothing.
 
LORD, thank You for this 500- year old message.  Thank You that the Angel of Jehovah camps arount those who fear You.  How safe we are in your camp, LORD, now and forever.  Let us live in this truth, in this reality, whatever becomes.  Amen.
 
 
 
 

Kliek en kry: IN WAARHEID VOOR DIE TROON

IN WAARHEID VOOR DIE TROON

Grafika:  per whatapp ontvang.  Die kunstenaar het volgens die boodskap 'n digitale vriendskapsgebaar in gedagte gehad. Maar die persoon wat dit aangestuur het, skryf: ''So laat die Woord my voel.''

Glo jy hierdie volgende stellings: 

Die werklikheid bewys dat hierdie stellings nie onweerlegbaar is nie.

Maar GOD se EK SAL en EK WIL-stellings is ewig, onweerlegbaar en vir elke Christen bedoel.

GOD SE EK SAL-uitsprake is sy  beloftes, dit is vasstaande feite, absolute sekerhede, ons hoop en ons troos.  Wanneer ons EK SAL hoor, kan ons Heb 11:1 aanhaal:

Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hoekom?  Omdat GOD so sê.

As die drie-enige God EK WIL sê: is dit sy onkeerbare voorneme. 

Sy voorneme, met alle implikasies vir die mens, kan nie gekelder of gestuit word nie. Dit kan deur geen buite-faktore verhinder word nie. 

 • Deut 5:31  Maar jy moet hier by My kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet leer, en waarvolgens hulle moet lewe in die land wat Ek vir hulle gee om te besit.
 • 1Ki_18:1  Na 'n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën."
 • Ps 32:8-10  Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.  Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.  Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
 • Jes_29:13  Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.
 • Jes_46:10  Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek.
 • Jes_49:8  So sê die Here: Op 'n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem,
 • JES 55:3  Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n onstuitbare Godsbegeerte. 

Joh_17:24  Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

As die drie-enige God EK WIL sê, is dit 'n uitdrukking van Goddelike goedgesindheid, liefde en diepe deernis.  Luk 5:12  Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Luk 5:13  Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.

En dat is daar die groot EK WIL van God: 

1Tess_4:3  DIT IS DIE WIL VAN GOD DAT JULLE HEILIG MOET LEWE.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT VERTEL VAN  GEWILLIGHEID, GOEDGESINDHEID, BINDING: Wil Pappa sien wat ek gebou/geteken het? 

As ek en jy ''Ek wil...'' sê,  VERTEL DIT VAN ‘N VOORNEME, BEGEERTE, VERLANGE, WANHOOPSKREET. Ek wil so graag die klank van Bethulie se ou orrel hoor.  Maar dalk kom ek nooit daar uit nie.  Droefheid oor onvermoë, verlore droom of ideaal.

 • Job_9:21  Ek ís onskuldig! Ek gee nie meer om vir my lewe nie, ek wil nie meer lewe nie.

 • Job_13:3  Maar ek wil eintlik met die Almagtige praat, ek wil my saak aan God stel.

 • Ps_7:18  Ek wil die Here prys omdat Hy reg laat geskied. Die Naam van die Here, die Allerhoogste, wil ek besing. Ps_13:4  Luister tog en antwoord my, Here my God! Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, Ps_119:10  Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Ps_119:27  Leer my hoe om u bevele uit te voer. Ek wil van u magtige dade vertel.

As ek en jy ''Ek wil...'' sê, KAN DIT OOK VERTEL VAN ONS EIE WIL, PERSOONLIKE WIL, van EIESINNIGHEID: 

 • Deu_17:14  Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê: 'Ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning.'

En so kom ons vanoggend die Troon van God aan, by die GOD wat sê ek SAL,  EK WIL, daar is oneindige Goddelike deernis vir jou.   Maar hier is ons maskerloos, want hier is alles wat binne-in ons aangaan, alles wat ons wil en nie regkry nie, alles wat ons NIE het nie of in ons saamsleep, oop en bloot voor God.  Want hoe kan daar bluf, bedrog oor ons eie toestand en eie vermoëns voor die Troon van die ewige God wees, Hy wat alles weet en ken?  Hoe anders bid ons wanneer ons besef my wil  (en besef van ontoereikendheid )en God se wil in gebed bymekaarkom.

 • En daarom, HERE, hier voor die Troon waar ons diepste behoeftes, ons ontoereikendheid en nood aan die lig kom, hier waar daar geen bluf en geen grimering is nie, kniel ons en vra ons-
 • wat so swak  is, dat U asseblief vir ons die opstandingskrag van Jesus Christus sal gee;
 • wat so kortsigtig, bysiende, tastend en blind  is, dat U asseblief vir ons die lig en helderheid van die waarheid  sal gee;
 • wat so bang, angstig en kleingelowig  is, dat U asseblief vir ons absolute geloof in en vertroue op U as ons Vader, Redder en Leidsman sal gee;
 • wat so deurmekaar en koersloos  is, dat U ons asseblief innerlik na die smal weg sal begelei en in die daaglikse praktyk van die lewe uur ná uur sal help om koers te vind;
 • wat so ontevrede, onvergenoed en vol wêreldse hunkeringe  is, dat U asseblief vir ons die vreugde en vrede van vergenoegdheid en ‘n hart vol aanbidding en dankbaarheid  sal gee;
 • wat emosioneel so broos, wispelturig en onstabiel  is, dat U asseblief vir ons die volharding van Jesus Christus sal gee;
 • wat gereeld weer, herhaaldelik en keer op keer weer deur ons ou natuur gedryf word, dat U asseblief berou en genesing, droefheid oor die sonde en suiwering in die nuwe hart wat U vir ons gegee het,  sal gee
 • wat so vol verloëning en ongehoorsaamheid en verraad  is, dat U asseblief vir ons trane van berou en die moed  sal gee om die saak met U uit te maak;
 • wat so selfgenoegsaam en selfgesentreerd en selfsugtig, so doof en blind en arm en bejammerenswaardig  is wanneer ons as lote van die Wingerdstok wegbreek, dat U asseblief vir ons u ontferming en genade sal gee.  Drie-enige God, herstel ons verbondenheid, ons union with Christ.
 • wat so onwillig  is, dat U asseblief vir ons die gewilligheid sal gee wat ons met die hart en stem van Jesus laat fluister:  “Ook ek wil u wil doen, Vader.”
 • wat so gestroop  is van aardse sekuriteite, dat U asseblief vir ons ‘n begrip van die volmaakte sorg van U as Goeie HERDER sal gee;
 • wat so mislei  is, dat U asseblief vir ons die waarheid in en deur Christus  sal gee;
 • wat so lam, melaats, doof, blind en dikwels in die mag van die Bose  is, dat U asseblief vir ons genesing en bevryding sal gee, sodat ons sal kan loop, sodat ons u werk op aarde sal kan doen;
 • wat so begrip is van die dinge waar dit op aankom, dat U asseblief vir ons die één allesoorheersende begeerte sal gee: om Christus ons HERE te ken en die krag van sy opstanding te ervaar.
 • wat so afhanklik van U soos kinders  is, dat U asseblief vir ons meer en meer van dié totale afhanklikheid sal gee.
 

Kliek en kry: HOEVEEL BYBELMENSE HET VERDRINK?

 
HOEVEEL GELOWIGES IN DIE BYBEL HET VERDRINK?
 
Hier is die feite aangaande die verloop van elke krisis, sonder uitsondering, in die lewe van God se kinders wat in ‘n geweldige krisis beland.
 
‘’Hoe gaan dit?’’ gaan iemand waarskynlik vandag iewers vir jou vra.
En jy sal waarskynlik antwoord:  ‘’Goed, dankie!’’
So sê ons mos maar.  Dié antwoord kom so outomaties soos asemhaal.
Asem in, asem uit. Hoor die vraag, beantwoord die vraag, soos wat jy van kleins af gekondisioneer is om te doen. Maar daar is talle, talle mense, jyself en tienduisende medegelowiges wat vandag so gaan antwoord terwyl hulle in asemnood, in die diepste nood is.  Terwyl hulle voel asof hulle sink en verdrink.  En baie dinge daarop dui dat dit inderdaad gaan gebeur.
 
Hierdie is die vasstaande, onveranderlike waarheid en boodskap van Christus aan elkeen met wie dit vanoggend bitter, bitter moeilik gaan.
 
Daar is tye van ontsettende chaos in die lewe. Nagmerrietye. Daar is stormnagte, stukke van die gelowige se lewe wat ooreenstem met die nagmerriestorm waarin Jesus se dissipels (sy volgelinge, sy geliefde vriende beland het.. 
 
Maar van hoeveel verdrinkings van God se mense lees jy in die Skrif? 
 • Noag en sy gesin het NIE verdrink nie.
 • Dawid het NIE verdrink nie.  Ps 42:7-9  Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan.  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
 • Jona het nie verdrink nie, selfs al was hy so ‘n onwillige, ongehoorsame dienskneg van die HERE, so ‘n eiesinnige sendeling wat gedink het hy kan op eie voorwaardes vir die HERE werk.
 • Paulus en die mense by hom in die skip wat reg in die Euroklidon ingevaar het, het NIE verdrink nie.
Hand 27:8-15:  En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by ‘n plek wat genoem word Mooi Hawens, in die nabyheid waarvan die stad Laséa is. En omdat ‘n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe.  Maar die hoofman oor honderd het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus;  en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Fenix te bereik om te oorwinter, ‘n hawe in Kreta wat ooplê na die suidweste en na die noordweste.  En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het ‘n stormwind wat Euroklídon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Act 27:15  En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe.
 
Maar oor daardie man wat die HERE gedien het, oor sy teenwoordigheid op die gedoemde skip, het almal behoue aan land gekom:
Hand 27:40 -44 En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur.  En hulle het op ‘n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand; en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan.
Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie.
Maar die hoofman oor honderd wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan land te kom,  en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom.
 
 Hulle het almal behoue aan land gekom.
 
Maar die wonderlikste Skrifverhaal van ‘n nie-verdrinking vind ons in Matteus 14.
 
Mat 14:28-32  Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom."  "Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Mat 14:30  Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!"  Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?"  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.
 
Ons dink mos maar meestal hoe onmoontlik dit vir ‘n mens is om op water te loop. Eers wanneer alles ons ruk, wanneer alle probleme van alle kante om ons gier en loei, wanneer ons lewe soos ‘n boot buite ons beheer en in die mag van ‘n menslik onbeheerbare stormwind rondgeruk word, ja, wanneer ons liggaam, ons aan eie lyf deur die tornado, sikloon, tifoon rondgeruk word, DAN weet ons hoe verkeerd talle Kinderbybelprentjies geteken is. Daar was in daardie storm, daardie krisis niks wat rustig en kalm was nie. Jesus het nie op stil waters aangestap gekom nie. Hy was self in die totaal buite beheer situasie op die klimmende en dalende, opstapelende en brekende golwe, in die middel van die gierende, onkeerbare wind. 
Maar HY was magtiger as die hele chaotiese situasie waarin almal beslis kon verdrink.
 
Hoekom het hulle hoegenaamd in so ‘n storm beland? Hoekom het God hulle dit nie gespaar nie?  Want in daardie nag was dit tog nie God se straf en oordeel wat hulle getref het nie.  In daardie nag het hulle God se deernis en ontferming in mag beleef.  Jesus het keer op keer vir hulle gesê: 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
  In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon HOE die Vader in ons storms en krisisse is.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê:  Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader in die nagtye van ons lewe wakker is en na ons aankom en naby ons is om vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie. Joh 5:17:  "My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook." Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader sy hand na my/jou uitsteek, jou gryp, en jou sekerlik NIE sal laat sink en verdrink nie. Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, nie daar bo in die hemel gebede ontvang en asof in ‘n verre Call Center sonder beskikbare fisiese adres, sonder enige direkte kommunikasiemoontlikhede een of ander besluit waarop jy maar net moet wag, aangaande jou saak en jou nood sal neem nie.  NEE. In daardie nag het Jesus in sy liggaamlike gestalte aan hulle getoon dat die Vader tot wie jy vandag so roep, net soos wat Petrus na Jesus geroep het, naby is, vir jou sê om NIE jou geloof in Hom te verloor nie, en die storm sekerlik kan en sal stilmaak.  Want Jesus het dit oor en oor, ook met die oog op tye soos hierdie, gesê: 
 
Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30]
Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9] 
 
Kom ons lees verder:
Mat 14:32-33:  Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.  Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun van God."
 
Dit is die uitkoms van alle storms en krisisse in die lewe van Christus se volgeling, sy geliefdes.  Sonder uitsondering.  So is God, en ons sien HOM in daardie nag in die Persoon van sy Seun. 
 
Laat ons mekaar in mekaar se swaarkry herinner aan God se doel met alles wat JESUS gedoen het:  om Hom, die VADER, vir Wie ons nie kan sien nie, aan ons te openbaar:  waar Hy is, wat HY kan en wil doen, hoe naby en vol ontferming HY, die Vader, is.  Nou, in die tyd van die Onsigbare God, kan ons maar net die Persoon van Jesus so voor ons geestesoë sien aankom na ons toe, so naby, sonder enige plan of voorneme om enigeen van ons ooit te laat sink en verdrink in al ons probleme.
So is dit, so sal dit sonder uitsondering wees, in elke lewensstorm.  Want Jesus en die Vader is EEN.
 
LORD, chaotic times and crises are a reality, also in the lives of your disciples, your friends, those whom You have called to be yours.
 
Mat 14:30-33  But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. "Save me, Lord!" he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, "What little faith you have! Why did you doubt?"
They both got into the boat, and the wind died down. Then the disciples in the boat worshiped Jesus. "Truly you are the Son of God!" they exclaimed.
 
LORD, the greater reality and truth is what You taught us:
 
Joh 14:9  Whoever has seen me has seen the Father. Why, then, do you say, 'Show us the Father'?
Joh 10:30  The Father and I are one."
 
LORD, when storms and crises and chaos strike, let us see the revelation of the Father in the Person of Christ, the Son. Let us see that the Father is not somewhere in a distant and inaccesible call center where our pleas and prayers arrive, and where they are filed and even forgotten.  Let us see where You are in every storm: so near, so faithful.  That You will most definitely NOT let us sink and drown.  That your hand is outstretched, that You will most certainly calm every storm. That You can and will do the impossible for us. Father, we worship YOU.  Amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'n MENS

 

Grafika: http://rabbisacks.org/ethic-holiness-tetzaveh-5775/

DIE LEWE VAN GOD IN DIE SIEL VAN 'N MENS

"Holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

Mat 18:19-20  Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle."

Die sentrale verhouding in die Christelike lewe is communion met God. Die gemeenskap, omgang en verbondenheid van die hart, siel, denke, gees van die mens met die heilige God. ‘n Intieme, vertroulike, vertrouende gesprek in Christus deur die Gees met Hom wat is en was en wat sal wees. Communion, gemeenskap met God is noue, innige, vrymoedige hart-en sielskontak met Hom wat ons lewe is, Hom wat ons met onverwoordbare, onverstaanbare, onverdiende, onbeskryflike liefde liefhet en dit deur die kruisdood van sy Seun vir ons bewys het. Dit is innige verbondenheid met Hom wat ons vashou, lei, dra en nooit laat los nie.

 

En so loop die eerste groep dissipels toe saam met die Sentrale Persoon in hulle lewe, Hy deur Wie al twaalf van hulle se saamwees ontstaan het — want hoe anders ou hulle by mekaar uitgekom en so met mekaar saam beweeg het?  En hulle is in ‘n gelukkige, vrymoedige gesprek met Hom, soos wat ons as hierdie tyd se dissipelkring mat Hom oor die lewe om ons mag wees:  Sjoe, Meester, ons het darem fantastiese geboue hier in Jerusalem! (London, Georgië, Stellenbosch, Pretoria, Gondor in Ethiopië...

 

Hoor die storie:

Mar 13:1-9  Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: "Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!"  Jesus sê vir hom: "Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word." Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom:  "Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?"  Jesus sê toe vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. ” (Met wát ook al. Deur wie en wát ook al.)  Hy praat nie oor geboue, oor konkrete dinge nie, maar oor hulle verbondenheid met HOM, of hulle Hom sien of nie sien nie.  Want, sê HY, “daar sal baie onder my Naam kom en sê: 'Dit is ek!' en hulle sal baie mense mislei.  En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie.  Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Mar 13:9  En julle moet teen julleself op julle hoede wees.”   Bedoelende: moet hierdie verbondenheid, hierdie kring om MY in die middel nooit wysig, breek, verlaat nie.

 

Die geboue en die pragtige ou stad was sekerlik vir JESUS ook mooi, al die woonplekke, al die strate, die hele tekstuur van die lewe in Jerusalem.

 Maar:

Luk 19:41-46  Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil  en gesê: "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor.  Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe: 'My huis sal 'n huis van gebed wees,' maar julle het dit 'n rowersnes gemaak."

 

Maar wat het die dissipels in daardie wonderlike stad en in die mooi dorpies van Palestina, Kanaän beleef?  Wat en wie het daar tussen die mooi geboue uit aangekom?  Daar was lieflike geboue, maar armsalige mense. Die eerste dissipelkring sien die ellendige skares op Jesus toesak. Dag na dag, drie jaar lank. Hoeveel duisende van hulle? Almal wat Jesus genees het, gevoed het, vertroos het, soos onkeerbare vloed net na HOM: blind, melaats, stom, dood, doof, misvormde hande, parapleë, hemipleë, elke geestesongesteldheid onder die son: begraafplaasmense, skreeuende malles, gevaarlike versteurdes, mense vol demone, bloeiende vroue, onsedelike mense, korrupte tollenaars, geldgierige tollenaars en kerkmense, Maria met sewe demone, skynheiliges, die pitiful sight for sorry eyes tussen hulle pragtige geboue.

En nou, die skok.  Die ware prentjie van menswees.  So lyk die tragedie en dodelike toestand van ONHEILIGHEID.  is onheiligheid as dit konkreet voorgestel sou word. Alles wat doof en blind en misvormd en versteur, geldgierig en agterbaks en wreed in enige verhouding, enige gemeente, enige gedagte, enige daad, enige woord, enige denkpatroon, enige plan, enige lidmaat, kerkraadslid, geestelike leier, huisgesin, huwelik is, is onheilig.  

Wanneer ons dit besef, het die uur van beslissing aangebreek.

Joh 9:35-39  Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: "Glo jy in die Seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?"  Jesus het vir hom gesê: "Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here!" En hy het Hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, (BESLUIT) sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word."

Wat is die beslissing?  Die besluit?

2 Kor 4:3-6  As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan.  Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.   God wat gesê het: "Laat daar lig skyn uit die duisternis," het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

2 Tess 2:13-14  Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.  Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid (glory, dignity) van ons Here Jesus Christus.

Joh 17:22  Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is.

1Pe 1:2-3  Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.  Ja, die ewige lewe. Maar ook die NUWE lewe.

Die besluit?  Wil ons in union with Christ LEEF? Sy heerlikheid, heiligheid in ons, sy heerlikheid, heiligheid in elke verhouding, woord, gesindheid, gedagte.  Want alles wat lelik, misvorm, siek, wreed, agterbaks is, is onheilig en buite die heerlikheid van ons HERE JESUS CHRISTUS.

O, HERE, laat ons hierdie besluit neem: meer en meer soos U, GOD IN DIE MIDDEL. Amen,

John 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one. LORD, the central relationship in our life is/should be communion with GOD. Constant, continuous attentive listening to what YOU are saying. Unbroken intimate conversation, consultation, confession, adoration, thanksgiving, joy, trust, expression of all doubts and uncertainties, all pain and questions, expression of amazement at the magnitude and truth and depth of your Word and your love.  Worshiping YOU as the God of every Divine attribute: Truth, Holiness, Love, Righteousness, Omnipotence, Wisdom, Mercy, Grace... Oh, LORD, You have given us ETERNAL LIFE, which to us means life with You in the hereafter. [Joh 3:16]  But You have ALSO given us NEW LIFE, which is:  Joh 17:22: (ASV)  And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one.  LORD, You are in our midst, YOU are the Central Person in the new life. You are the only reason why we are walking this path together.  Transform us, strip us of all that belongs to the old life. Recreate us, make us holier day by day, so that all of us will become (be changed) to resemble the Person in the Middle.  Make us more and more like YOU, Jesus, holy and kind, righteous and unbiased, loving and caring, compassionate and forgiving.  For "holiness is the life of God in the human soul."- JI Packer.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART

DIE HART VAN GODSDIENS IS IN DIE HART
 
Van ver weg, uit Georgië, kom ‘n 2700 jaar oue boodskap vanoggend tot my:
 
JES 54:8: Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser.
(ERV)  I was so angry that for a while I did not want to see you. But now I want to comfort you with kindness forever." The LORD your Savior said this.
(ESV)  In overflowing anger for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I will have compassion on you," says the LORD, your Redeemer.
 
Die profeet Jesaja het in die tyd van koning Hiskia, in 701 vC opgetree.  Daarom is hierdie boodskap wat my vriendin uit Georgië vir my aangestuur het, 2700 jaar oud... en een minuut jonk.  Dit is ewig, en dit is vir ons.
 
SO PRAAT LIEFDE.  GOD IS LIEFDE.  So praat God in liefde met ons as mense, geroep tot ‘n eiesoortige verhouding  met Hom, so anders as die mensdom wat in die ou tyd in die gode van hulle eie versinsels geglo het.  Liefde was nie in daardie selfgeskape godsdiens ingebou nie.
 
DIE EERSTE LIEFDESVERHAAL WAT IN DIE BYBEL AANGETEKEN STAAN, IS ‘N TRAGIESE VERHAAL.
Die oudste verwysing na  ‘n man wat ‘n vrou se hart probeer wen, is in die verhaal van Sigem seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier, wat Jakob se dogter Dina verkrag en daarna besluit het dat hy háár wou hê. ‘n Verhaal wat op die dood uitgeloop het, op moord. Dit is te lees in Genesis 34.
 
DIE EERSTE LIED OOR DIE HART IN DIE BYBEL IS DEUR MOSES GESING.  Maar dit is nie die hart van die mens nie. Moses sing oor die hart as middelpunt, as kern van die SEE.
Eks 15:8. (ANV)  U wind het gewaai: die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see.
(GNB)  You blew on the sea and the water piled up high; it stood up straight like a wall; the deepest part of the sea became solid.
(KJV)  And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
 
DIE EERSTE GESPREK OOR DIE PLEK VAN DIE MENS SE HART IN SY VERHOUDING MET GOD, IS IN Deut 6:4-6. 
Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.  Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel (wil, denke, emosies) met al jou (liggaams-) krag.  Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, (soos ‘n trouring aan die vinger moet die wil van God vir jou wees), en dit moet 'n merk op jou voorkop wees.Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.
 
Dit beteken: Identifiseer jouself as een wat aan God behoort, maak dit in alles sigbaar). Jou liefde vir die HERE is geen private saak nie.  Want so is liefde: jou geliefde is die enigste vir jou, en almal weet hy/sy is jou enigste.  Altyd die enigste. Jy vertel vir ander waarom jy jou geliefde bemin.  Ware, suiwer liefde, anders as affaires, is geen geheime saak nie.
 
Aangaande die opdrag dat God se mense die wil van God op hulle deurkosyne moes skryf, bied een van die ou Bybelkommentare ‘n mooi uitleg:
 
?“Among the Jews  it is the name given to the square piece of parchment, inscribed with Deu_6:4-9; Deu_11:13-21, which is rolled up in a small cylinder of wood or metal, and affixed to the right-hand post of every door in a Jewish house. The pious Jew touches the mezuzah on each occasion of passing, or kisses his finger, and speaks Psa_121:8 in the Hebrew language.”-Albert Barnes.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE, wat is die liefde van ‘n mens vir Hom volgens sy definisie? 
Hier is dit: Deut 11:18-19.  “Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet 'n merk op julle voorkoppe wees.  Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.”
 
 1. LIEFDE VIR GOD IS GEWORTEL IN SY WOORD.  Dit is ‘n passie vir die internalisering van sy Woord in ons hele bestaan.  Dit is om vanuit sy Woord te leef, oor sy Woord te praat, sy Woord in te drink, alle hoop en waarheid in sy Woord te vind. 
 
So was dit God se wil in die Ou Testament.
So is dit sy wil in die Nuwe Testament.  Kol 3: 16-17 sê presies dieselfde as Deut 11:18-19.
 
Kol 3:16-17  Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Heb 2:1  Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie.
(GNB)  That is why we must hold on all the more firmly to the truths we have heard, so that we will not be carried away.
 
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE?
LIEFDE VIR GOD IS  ‘n VOORTDURENDE BESLUIT.  Ons besluit deur die Gees: HIER, by Hom, deur sy Woord en Gees, is die waarheid, Hy is die God vir wie ek dien.
 
In die tyd toe mense nog min aangaande die verhouding tussen God en mens geweet het, het die HERE die saak van so ‘n vaste, onwankelbare besluit op op die mees basiese manier, eenvoudig en direk, aan Israel verduidelik:
 
Deu 13:1-4  "Wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder, en die teken kom uit of die wonder vind plaas soos hy gesê het, en hy dan op grond daarvan vir jou sê: 'Kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie,' moet jy nie na hom luister nie. Die Here jou God stel jou net op die proef om vas te stel of jy Hom liefhet met hart en siel.  Jy moet getrou bly aan die Here jou God en Hom eer, jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy bevele luister, jy moet Hom dien en aanhang.
 
WAT IS LIEFDE VIR DIE HERE? 
Dit is om oor Hom te dink en te dink.  Om jou in jou gedagtes oor Hom te verlustig. Dawid het die blydskap van sy liefde vir die HERE en God se liefde vir hom snags lê en beleef. Bedags het hy daaroor geskryf:
Ps 63:7-9:  As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:   U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my.
AOV)  (63:9) My siel (wil, denke, emosies) is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
(BBE)  My soul  keeps ever near you: your right hand is my support.
 
Verstaan ons nou iets van die boodskap van Charles Wesley, 1707-1788, se gesang oor die hart van die verhouding tussen die mens en God?  Die hart van die verhouding is in my en jou hart.
 
 1. O for a heart to praise my God,
  a heart from sin set free,
  a heart that always feels thy blood
  so freely shed for me.

  2. A heart resigned, submissive, meek,
  my great Redeemer's throne,
  where only Christ is heard to speak,
  where Jesus reigns alone.

  3. A humble, lowly, contrite heart,
  believing, true, and clean,
  which neither life nor death can part
  from Christ who dwells within.

  4. A heart in every thought renewed
  and full of love divine,
  perfect and right and pure and good,
  a copy, Lord, of thine.

  5. Thy nature, gracious Lord, impart;
  come quickly from above;
  write thy new name upon my heart,
  thy new, best name of Love.
 
LORD, I do not want to be religious. Please fill me with the essence of walking with You. Let this be a walk with You in my HEART and SOUL (my will, thoughts and emotions), a walk with YOU with my body, especially my tongue and words.  Let this be listening to You hour after hour, all the hours till I go to bed tonight. Let this be inseparable closeness to You, all day long.  Let this be a day in which your Spirit fills me and directs me and teaches and controls me.  Let this be a day in which I will cling to the truth of your WORD.
 

Kliek en kry: OOGKONTAK

https://www.youtube.com/watch?v=Sih23TpXUA0

Kevin Carter's Pulitzer Prize winning photograph of a starving Sudanese child and a vulture in the background
 
OOGKONTAK
 
Die omvang van my persoonlike rykdom is geweldig: ‘n Binnekamer, God se oë op my. ‘n Lewensmaat, susters, skoonsusters, dogters, skoonseun, kleinkinders, vriendinne, nog liewe mense gaan tot ons familiekring toegevoeg word, lojaliteit, kontak, mense wat saam met ons by ons ronde tafel kom sit, lieflike, Godvresende bure van ons ouderdom, goedgesinde terreinbestuurder, beheerraadvoorsitter,  jongmense soos  Jana, twee Elsjes, Willem en Ilza, Bernardt, Shéri, Lientjie, Susan, Lenika, Colette, Monya, eie volwasse kleindogters in my lewe...  En drie katte wat in my oë kyk.
 
Maar eenmaal het ek my kleindogter Maggy se sjokoladehasie met ‘n mes deurgesny, om tussen haar en sussie Lilian te verdeel. Sy wou my keer, ek was te vasberade om my eie kop te volg. Toe dit stukkend was, het sy, wat ons skoonseun ‘n meltdown noem, gehad. Sy wou geen stukkie sjokolade eet nie. Sy  was vier of vyf, en sy het vir my gesê: “ Dit was mooi, en jy het dit gebreek.”
 
Daar is ‘n foto van 'n seuntjie waarna ek in hierdie dae nie wil kyk nie, want die kind daarop kyk vir my.  Sy ouers wat oor sy geboorte gejuig het, sy sussie wie se boetie hy was, kyk vir MY en vir kinders wat vir die foto kyk.  Vir die KERK.  Hierdie lieflike kind se liggaampie is gister begrawe of veras.  Hy het die dood bo die lewe gekies. Hy was deel van ‘n skoolgemeenskap, ‘n gemeente-gemeenskap, ‘n graad op skool.  Hoe het mense hom laat voel? mag sy ouers vra.  Hulle mag dit jare en jare lank bly vra.
 
So mag die ouers van duisende kinders, studente wat die hand aan hulle eie lewens geslaan het, bly vra.  Tot vandag toe mag sulke ouers vir ons almal sê: “Hierdie kind was mooi, en julle het hom gebreek deur hom vriendelike, sagte oogkontak te ontsê.”
 
 • So kan daar van duisende, tienduisende, honderdduisende gesê word:  “Hierdie mense was bly, en julle het hulle bedroef gemaak deur hulle oogkontak te ontsê.”
 • Ja, hierdie vrou se hoop vir haar huwelik was helder, en jy het gekies om haar nie meer in die oë te kyk nie. Jy het haar oogkontak ontsê.
 • Hierdie mens wat bly oor die pos, die geleentheid, die studiegeleentheid, die gemeente wat hulle gevind het, die plek wat hulle “my gemeente” kon noem, waar al die gawes van die Gees aanwesig is... en dié wie se oë hulle nie wou raaksien nie, dié wie se opsetlike ignoreer, dié wie se onversetlike weiering om hulle met sagte oë aan te kyk, het hulle verwar, ontstel, soos Hagar laat voel.  Dié wat hulle straf en veroordeel met die weerhouding van oogkontak, het hulle weggedryf.
 
1. PRAAT DIE BYBEL VAN Oë?  Ja, sommer in Genesis al.
 • GEN 29:17: ANV)  Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. (ERV)  Leah's eyes were gentle, but Rachel was beautiful.
 • (KJV)  Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
 
Sommige van wie oogkontak weerhou word, is gelukkig: hulle het baie ander vriende, baie ander broers en